Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GOODY
Sektör Radial binek oto, radial ve konvansiyonel kamyonet/minibüs, radial ve konvansiyonel kamyon/ otobüs, ön traktör, arka traktör, iş makinaları dış lastikleri ve iç lastikleri yanında, sırt kauçuğu ve kolon üretimi ve satışı faaliyetleri
Adres Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul
Telefon 0212 3295000
Faks 0212 3295055
Web http://www.goodyear.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 68.579.008,66 25,40
Goodyear Tire _ Rubber Company 201.420.991,34 74,60
Toplam 270.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
27.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
23.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 22,66
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
12.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
16.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
29.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 8,64
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.194.516.530,00 2.182.350.406,00 1.164.572.041,00 712.372.447,00 3.003.248.689,00
Satışların Maliyeti (-) -2.703.989.868,00 -1.822.018.676,00 -1.013.828.993,00 -597.516.503,00 -2.564.565.243,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 490.526.662,00 360.331.730,00 150.743.048,00 114.855.944,00 438.683.446,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 490.526.662,00 360.331.730,00 150.743.048,00 114.855.944,00 438.683.446,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -85.364.362,00 -71.941.025,00 -51.426.439,00 -23.833.484,00 -87.222.044,00
Pazarlama Giderleri (-) -137.985.512,00 -95.025.125,00 -61.143.165,00 -34.778.205,00 -107.672.311,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 60.125.582,00 44.800.341,00 18.907.368,00 13.766.724,00 261.938.946,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -73.792.388,00 -63.159.979,00 -24.864.931,00 -12.367.297,00 -36.307.748,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 253.509.982,00 175.005.942,00 32.215.881,00 57.643.682,00 469.420.289,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33.035,00 0,00 0,00 0,00 10.532.790,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -336.767,00 0,00 0,00 0,00 -65.160,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 253.206.250,00 175.005.942,00 32.215.881,00 57.643.682,00 479.887.919,00
Finansman Gelirleri 58.158.714,00 27.280.698,00 22.555.677,00 1.135.860,00 11.666.946,00
Finansman Giderleri (-) -116.236.943,00 -74.526.389,00 -50.211.750,00 -19.639.804,00 -165.020.413,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 195.128.021,00 127.760.251,00 4.559.808,00 39.139.738,00 326.534.452,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -43.880.708,00 -29.929.474,00 -6.929.998,00 -13.669.725,00 -57.172.193,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -46.712.222,00 -28.464.319,00 -12.141.060,00 -17.444.175,00 -65.273.466,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.831.514,00 -1.465.155,00 5.211.062,00 3.774.450,00 8.101.273,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 151.247.313,00 97.830.777,00 -2.370.190,00 25.470.013,00 269.362.259,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 151.247.313,00 97.830.777,00 -2.370.190,00 25.470.013,00 269.362.259,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 151.247.313,00 97.830.777,00 -2.370.190,00 25.470.013,00 269.362.259,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 48.241,00 0,00 0,00 0,00 -74.004,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -12.060,00 0,00 0,00 0,00 18.499,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 60.301,00 0,00 0,00 0,00 -92.503,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -12.060,00 0,00 0,00 0,00 18.499,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 48.241,00 0,00 0,00 0,00 -74.004,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 151.295.554,00 97.830.777,00 -2.370.190,00 25.470.013,00 269.288.255,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.454.275.496,00 1.392.238.357,00 1.127.091.825,00 1.795.768.562,00 1.148.113.402,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 202.429.327,00 84.570.734,00 29.139.220,00 589.939.749,00 27.758.859,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 757.964.331,00 884.628.057,00 557.750.724,00 634.392.857,00 621.004.629,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 152.141.427,00 312.564.696,00 292.801.707,00 244.667.865,00 198.628.763,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 605.822.904,00 572.063.361,00 264.949.017,00 389.724.992,00 422.375.866,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 443.624.609,00 379.436.434,00 433.617.855,00 406.142.799,00 393.328.567,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.719.400,00 26.672.735,00 30.384.209,00 59.665.385,00 29.910.094,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 5.102.107,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.537.829,00 16.930.397,00 71.097.710,00 105.627.772,00 76.111.253,00
ARA TOPLAM 1.454.275.496,00 1.392.238.357,00 1.127.091.825,00 1.795.768.562,00 1.148.113.402,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 464.066.760,00 442.729.261,00 429.867.759,00 436.761.125,00 439.343.192,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 418.269.652,00 383.384.280,00 381.248.947,00 392.547.246,00 396.615.725,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.002.624,00 10.110.703,00 7.780.976,00 5.602.144,00 6.392.403,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 2.114.703,00 678.091,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 36.228.899,00 47.407.945,00 37.287.329,00 35.606.436,00 33.607.866,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.918.342.256,00 1.834.967.618,00 1.556.959.584,00 2.232.529.687,00 1.587.456.594,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 781.241.517,00 742.666.574,00 572.253.934,00 1.213.660.140,00 609.879.327,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.242.603,00 80.037.774,00 146.459.171,00 574.448.136,00 24.033.310,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 640.018.758,00 559.037.046,00 326.466.231,00 523.956.081,00 531.502.977,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 225.746.559,00 218.877.979,00 91.242.411,00 181.447.867,00 159.308.149,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 414.272.199,00 340.159.067,00 235.223.820,00 342.508.214,00 372.194.828,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.964.766,00 14.984.222,00 17.055.463,00 15.035.620,00 14.362.331,00
Diğer Borçlar 11.812.976,00 10.951.022,00 7.136.268,00 7.813.069,00 11.970.708,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.812.976,00 10.951.022,00 7.136.268,00 7.813.069,00 11.970.708,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.204.906,00 11.220.224,00 0,00 17.711.871,00 12.274.581,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.107.633,00 8.582.943,00 12.156.273,00 9.235.465,00 10.061.896,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.183.330,00 7.528.305,00 10.808.173,00 7.781.931,00 7.918.089,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 924.303,00 1.054.638,00 1.348.100,00 1.453.534,00 2.143.807,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 67.889.875,00 57.853.343,00 62.980.528,00 65.459.898,00 5.673.524,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.984.365,00 93.649.447,00 86.255.020,00 92.578.714,00 76.756.447,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.159.407,00 49.017.436,00 45.089.527,00 51.413.221,00 43.436.536,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.159.407,00 49.017.436,00 45.089.527,00 51.413.221,00 43.436.536,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 55.548.053,00 40.070.497,00 41.165.493,00 41.165.493,00 30.223.552,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55.548.053,00 40.070.497,00 41.165.493,00 41.165.493,00 30.223.552,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 276.905,00 4.561.514,00 0,00 0,00 3.096.359,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 866.225.882,00 836.316.021,00 658.508.954,00 1.306.238.854,00 686.635.774,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.052.116.374,00 998.651.597,00 898.450.630,00 926.290.833,00 900.820.820,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.052.116.374,00 998.651.597,00 898.450.630,00 926.290.833,00 900.820.820,00
Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.141.284,00 25.141.284,00 25.141.284,00 14.765.313,00 14.765.313,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 605.727.777,00 605.679.536,00 605.679.536,00 616.055.507,00 346.693.248,00
Net Dönem Karı/Zararı 151.247.313,00 97.830.777,00 -2.370.190,00 25.470.013,00 269.362.259,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.918.342.256,00 1.834.967.618,00 1.556.959.584,00 2.232.529.687,00 1.587.456.594,00
- Banka Kredileri 0,00 67.031.612,00 125.031.000,00 554.000.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi