Geri Dön

GOODY | Good-Year


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,33
BIST-100'deki Ağırlığı 0,90
F/K Oranı 25,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,30
Dibe Uzaklık 49,18
Piyasa Değeri (USD) 198.983.394,16
Piyasa Değeri (TL) 6.247.800.000,00
Özsermaye (TL) 1.895.650.951,00
Sermaye (TL) 270.000.000,00
Net Kar (TL) 247.508.119,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GOODY
Sektör Radial binek oto, radial ve konvansiyonel kamyonet/minibüs, radial ve konvansiyonel kamyon/ otobüs, ön traktör, arka traktör, iş makinaları dış lastikleri ve iç lastikleri yanında, sırt kauçuğu ve kolon üretimi ve satışı faaliyetleri
Adres Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul
Telefon (212) 3295000
Faks (212) 3295055
Web www.goodyear.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GOODYEAR SA 201.420.991,34 74,60
TOPLAM 270.000.000,00 100,00
DİĞER 68.579.008,66 25,40
Toplam 540.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kosbaş - Kocaeli Serbest Bölgesi Kurulu ve İşleticisi A.Ş. 5.000,00 0,10
Tarih Açıklama Katsayı
24.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
23.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 22,66
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
12.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
16.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
29.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 8,64
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.078.541.317,00 7.793.342.785,00 4.328.634.101,00 10.883.484.873,00 7.481.040.000,00
Satışların Maliyeti (-) -9.743.734.364,00 -6.322.474.042,00 -3.559.499.422,00 -9.105.152.943,00 -6.135.671.189,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.334.806.953,00 1.470.868.743,00 769.134.679,00 1.778.331.930,00 1.345.368.811,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.334.806.953,00 1.470.868.743,00 769.134.679,00 1.778.331.930,00 1.345.368.811,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -108.662.298,00 -88.892.873,00 -41.892.825,00 -250.798.261,00 -81.889.930,00
Pazarlama Giderleri (-) -474.928.903,00 -305.707.118,00 -144.571.731,00 -421.070.513,00 -378.256.171,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.476.230.558,00 996.135.898,00 84.887.874,00 712.231.516,00 460.824.559,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.454.711.410,00 -1.861.923.725,00 -105.684.737,00 -920.916.606,00 -473.476.098,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 772.734.900,00 210.480.925,00 561.873.260,00 897.778.066,00 872.571.171,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.086.518,00 2.573.835,00 882.350,00 3.438.408,00 3.300.226,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -337.768,00 -329.530,00 -148.105,00 -10.182,00 -316.208,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 777.483.650,00 212.725.230,00 562.607.505,00 901.206.292,00 875.555.189,00
Finansman Gelirleri 351.055.630,00 316.440.595,00 37.509.222,00 84.357.482,00 74.952.071,00
Finansman Giderleri (-) -615.360.290,00 -328.275.170,00 -159.575.647,00 -684.339.450,00 -486.456.215,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 513.178.990,00 200.890.655,00 440.541.080,00 301.224.324,00 464.051.045,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -124.045.879,00 -18.155.933,00 -71.192.520,00 -54.329.656,00 -75.531.385,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -180.421.986,00 -131.908.091,00 -170.629.383,00 0,00 -27.991.170,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 56.376.107,00 113.752.158,00 99.436.863,00 -54.329.656,00 -47.540.215,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 389.133.111,00 182.734.722,00 369.348.560,00 246.894.668,00 388.519.660,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 389.133.111,00 182.734.722,00 369.348.560,00 246.894.668,00 388.519.660,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 389.133.111,00 182.734.722,00 369.348.560,00 246.894.668,00 388.519.660,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -57.735.366,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 -72.169.207,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 14.433.841,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 -57.735.366,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 389.133.111,00 182.734.722,00 369.348.560,00 189.159.302,00 388.519.660,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 14.433.841,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.612.811.901,00 6.182.289.865,00 6.971.291.104,00 5.386.232.068,00 5.418.939.439,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 515.813.156,00 448.851.773,00 274.170.537,00 265.054.492,00 213.398.066,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.495.059.623,00 3.394.547.238,00 4.309.803.501,00 2.155.414.330,00 2.297.566.189,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 796.878.956,00 795.189.923,00 1.735.494.749,00 350.768.995,00 364.891.723,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.698.180.667,00 2.599.357.315,00 2.574.308.752,00 1.804.645.335,00 1.932.674.466,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.103.967.142,00 1.740.118.836,00 1.716.427.497,00 2.378.746.129,00 2.496.094.339,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 178.400.146,00 83.743.565,00 71.995.461,00 37.003.002,00 41.784.156,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.390.612,00 37.989.842,00 40.995.515,00 9.135.549,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 118.858,00 6.274,00 5.482,00 28.003.677,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 319.452.976,00 515.022.179,00 598.888.626,00 522.010.438,00 370.096.689,00
ARA TOPLAM 7.612.811.901,00 6.182.289.865,00 6.971.291.104,00 5.386.232.068,00 5.418.939.439,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.101.795.964,00 1.083.427.985,00 1.010.355.836,00 887.269.011,00 727.579.419,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 943.441.911,00 907.929.564,00 840.436.095,00 797.881.206,00 655.494.723,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 45.989.472,00 25.762.956,00 27.282.039,00 22.428.903,00 17.078.900,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.810.677,00 77.186.728,00 62.871.433,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 84.725.657,00 69.188.806,00 75.116.039,00 64.248.533,00 49.281.273,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.714.607.865,00 7.265.717.850,00 7.981.646.940,00 6.273.501.079,00 6.146.518.858,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.663.011.672,00 5.378.268.099,00 5.894.899.176,00 4.531.969.515,00 4.281.201.598,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 950.988.416,00 625.866.106,00 920.765.335,00 807.262.586,00 758.401.150,00
- Banka Kredileri 896.220.000,00 570.220.000,00 880.220.000,00 768.220.000,00 725.220.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.762.522.358,00 4.184.944.990,00 2.882.659.724,00 2.835.492.525,00 2.707.838.878,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.799.391.578,00 3.384.457.853,00 1.937.023.269,00 1.383.596.612,00 1.169.988.750,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.963.130.780,00 800.487.137,00 945.636.455,00 1.451.895.913,00 1.537.850.128,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.274.148,00 17.348.366,00 15.237.037,00 10.604.558,00 11.478.849,00
Diğer Borçlar 344.950.974,00 28.221.946,00 1.508.254.950,00 499.065.501,00 396.988.042,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 310.610.959,00 0,00 1.476.930.822,00 465.470.000,00 364.631.944,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.340.015,00 28.221.946,00 31.324.128,00 33.595.501,00 32.356.098,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.331.384,00 5.863.387,00 20.569.704,00 3.008.163,00 3.008.163,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 180.421.986,00 131.908.091,00 170.629.383,00 0,00 27.988.331,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 120.190.818,00 115.045.555,00 97.940.796,00 108.445.369,00 29.673.532,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 40.484.470,00 34.865.431,00 19.527.404,00 30.440.454,00 23.940.483,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 79.706.348,00 80.180.124,00 78.413.392,00 78.004.915,00 5.733.049,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 281.331.588,00 269.069.658,00 278.842.247,00 268.090.813,00 345.824.653,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 155.945.242,00 198.197.189,00 210.881.364,00 235.013.724,00 159.439.062,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.138.354,00 34.219.397,00 31.946.581,00 40.287.762,00 32.546.198,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.138.354,00 34.219.397,00 31.946.581,00 40.287.762,00 32.546.198,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 123.246.796,00 156.084.854,00 169.708.999,00 155.152.368,00 78.922.829,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 123.246.796,00 156.084.854,00 169.708.999,00 155.152.368,00 78.922.829,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 36.565.430,00 44.209.830,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.818.956.914,00 5.576.465.288,00 6.105.780.540,00 4.766.983.239,00 4.440.640.660,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.895.650.951,00 1.689.252.562,00 1.875.866.400,00 1.506.517.840,00 1.705.878.198,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.895.650.951,00 1.689.252.562,00 1.875.866.400,00 1.506.517.840,00 1.705.878.198,00
Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.958.099,00 35.958.099,00 35.958.099,00 35.958.099,00 35.958.099,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.200.559.741,00 1.200.559.741,00 1.200.559.741,00 953.665.073,00 1.011.400.439,00
Net Dönem Karı/Zararı 389.133.111,00 182.734.722,00 369.348.560,00 246.894.668,00 388.519.660,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.714.607.865,00 7.265.717.850,00 7.981.646.940,00 6.273.501.079,00 6.146.518.858,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi