Geri Dön

GOODY | Good-Year


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,62
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,33
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 11,69
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,32
Dibe Uzaklık 49,18
Piyasa Değeri (USD) 266.024.601,52
Piyasa Değeri (TL) 6.220.559.667,20
Özsermaye (TL) 1.875.866.400,00
Sermaye (TL) 278.948.864,00
Net Kar (TL) 532.353.255,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GOODY
Sektör Radial binek oto, radial ve konvansiyonel kamyonet/minibüs, radial ve konvansiyonel kamyon/ otobüs, ön traktör, arka traktör, iş makinaları dış lastikleri ve iç lastikleri yanında, sırt kauçuğu ve kolon üretimi ve satışı faaliyetleri
Adres Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul
Telefon (212) 3295000
Faks (212) 3295055
Web www.goodyear.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GOODYEAR SA 201.420.991,34 74,60
TOPLAM 270.000.000,00 100,00
DİĞER 68.579.008,66 25,40
Toplam 540.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kosbaş - Kocaeli Serbest Bölgesi Kurulu ve İşleticisi A.Ş. 5.000,00 0,10
Tarih Açıklama Katsayı
24.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
23.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 22,66
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
12.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
16.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
29.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 8,64
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.328.634.101,00 10.883.484.873,00 7.481.040.000,00 4.438.958.969,00 1.950.479.336,00
Satışların Maliyeti (-) -3.559.499.422,00 -9.105.152.943,00 -6.135.671.189,00 -3.689.959.431,00 -1.623.459.141,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 769.134.679,00 1.778.331.930,00 1.345.368.811,00 748.999.538,00 327.020.195,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 769.134.679,00 1.778.331.930,00 1.345.368.811,00 748.999.538,00 327.020.195,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -41.892.825,00 -250.798.261,00 -81.889.930,00 -63.777.881,00 -46.897.869,00
Pazarlama Giderleri (-) -144.571.731,00 -421.070.513,00 -378.256.171,00 -218.318.623,00 -93.427.128,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 84.887.874,00 712.231.516,00 460.824.559,00 262.676.063,00 107.237.095,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -105.684.737,00 -920.916.606,00 -473.476.098,00 -228.537.862,00 -61.892.494,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 561.873.260,00 897.778.066,00 872.571.171,00 501.041.235,00 232.039.799,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 882.350,00 3.438.408,00 3.300.226,00 883.890,00 295.932,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -148.105,00 -10.182,00 -316.208,00 -316.208,00 -242.392,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 562.607.505,00 901.206.292,00 875.555.189,00 501.608.917,00 232.093.339,00
Finansman Gelirleri 37.509.222,00 84.357.482,00 74.952.071,00 47.075.063,00 31.619.192,00
Finansman Giderleri (-) -159.575.647,00 -684.339.450,00 -486.456.215,00 -306.493.879,00 -161.647.641,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 440.541.080,00 301.224.324,00 464.051.045,00 242.190.101,00 102.064.890,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -71.192.520,00 -54.329.656,00 -75.531.385,00 -35.604.194,00 -18.174.917,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -170.629.383,00 0,00 -27.991.170,00 -1.988.479,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 99.436.863,00 -54.329.656,00 -47.540.215,00 -33.615.715,00 -18.174.917,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 369.348.560,00 246.894.668,00 388.519.660,00 206.585.907,00 83.889.973,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 369.348.560,00 246.894.668,00 388.519.660,00 206.585.907,00 83.889.973,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 369.348.560,00 246.894.668,00 388.519.660,00 206.585.907,00 83.889.973,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -57.735.366,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 -72.169.207,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 14.433.841,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -57.735.366,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 369.348.560,00 189.159.302,00 388.519.660,00 206.585.907,00 83.889.973,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 14.433.841,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.971.291.104,00 5.386.232.068,00 5.418.939.439,00 4.089.878.169,00 3.193.969.304,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 274.170.537,00 265.054.492,00 213.398.066,00 198.520.628,00 60.208.353,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.309.803.501,00 2.155.414.330,00 2.297.566.189,00 1.834.993.302,00 1.590.047.231,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.735.494.749,00 350.768.995,00 364.891.723,00 251.507.449,00 141.391.556,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.574.308.752,00 1.804.645.335,00 1.932.674.466,00 1.583.485.853,00 1.448.655.675,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.716.427.497,00 2.378.746.129,00 2.496.094.339,00 1.758.960.942,00 1.346.956.685,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 71.995.461,00 37.003.002,00 41.784.156,00 70.162.794,00 53.890.234,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.995.515,00 9.135.549,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.482,00 28.003.677,00 0,00 0,00 3.740,00
Diğer Dönen Varlıklar 598.888.626,00 522.010.438,00 370.096.689,00 227.240.503,00 142.863.061,00
ARA TOPLAM 6.971.291.104,00 5.386.232.068,00 5.418.939.439,00 4.089.878.169,00 3.193.969.304,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.010.355.836,00 887.269.011,00 727.579.419,00 636.641.441,00 594.831.675,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 840.436.095,00 797.881.206,00 655.494.723,00 573.277.326,00 535.784.758,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.282.039,00 22.428.903,00 17.078.900,00 12.125.287,00 11.085.688,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 62.871.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 75.116.039,00 64.248.533,00 49.281.273,00 46.186.042,00 43.323.390,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.981.646.940,00 6.273.501.079,00 6.146.518.858,00 4.726.519.610,00 3.788.800.979,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.894.899.176,00 4.531.969.515,00 4.281.201.598,00 3.053.591.037,00 2.256.522.217,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 920.765.335,00 807.262.586,00 758.401.150,00 550.353.095,00 275.701.639,00
- Banka Kredileri 880.220.000,00 768.220.000,00 725.220.000,00 518.400.000,00 245.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.882.659.724,00 2.835.492.525,00 2.707.838.878,00 2.077.213.970,00 1.649.372.420,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.937.023.269,00 1.383.596.612,00 1.169.988.750,00 892.673.908,00 606.788.259,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 945.636.455,00 1.451.895.913,00 1.537.850.128,00 1.184.540.062,00 1.042.584.161,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.237.037,00 10.604.558,00 11.478.849,00 18.095.583,00 28.382.883,00
Diğer Borçlar 1.508.254.950,00 499.065.501,00 396.988.042,00 20.294.825,00 14.700.942,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.476.930.822,00 465.470.000,00 364.631.944,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.324.128,00 33.595.501,00 32.356.098,00 20.294.825,00 14.700.942,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.569.704,00 3.008.163,00 3.008.163,00 3.008.163,00 3.008.163,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 170.629.383,00 0,00 27.988.331,00 1.983.314,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 97.940.796,00 108.445.369,00 29.673.532,00 19.324.563,00 15.735.982,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.527.404,00 30.440.454,00 23.940.483,00 15.745.276,00 13.613.638,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 78.413.392,00 78.004.915,00 5.733.049,00 3.579.287,00 2.122.344,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 278.842.247,00 268.090.813,00 345.824.653,00 363.317.524,00 269.620.188,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 210.881.364,00 235.013.724,00 159.439.062,00 148.984.128,00 131.030.251,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.946.581,00 40.287.762,00 32.546.198,00 35.464.319,00 37.916.413,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.946.581,00 40.287.762,00 32.546.198,00 35.464.319,00 37.916.413,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 169.708.999,00 155.152.368,00 78.922.829,00 78.722.233,00 73.005.019,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 169.708.999,00 155.152.368,00 78.922.829,00 78.722.233,00 73.005.019,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 36.565.430,00 44.209.830,00 30.285.330,00 14.844.532,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.105.780.540,00 4.766.983.239,00 4.440.640.660,00 3.202.575.165,00 2.387.552.468,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.875.866.400,00 1.506.517.840,00 1.705.878.198,00 1.523.944.445,00 1.401.248.511,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.875.866.400,00 1.506.517.840,00 1.705.878.198,00 1.523.944.445,00 1.401.248.511,00
Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.958.099,00 35.958.099,00 35.958.099,00 35.958.099,00 31.190.095,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.200.559.741,00 953.665.073,00 1.011.400.439,00 1.011.400.439,00 1.016.168.443,00
Net Dönem Karı/Zararı 369.348.560,00 246.894.668,00 388.519.660,00 206.585.907,00 83.889.973,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.981.646.940,00 6.273.501.079,00 6.146.518.858,00 4.726.519.610,00 3.788.800.979,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi