Geri Dön

GOLTS | Goltas Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GOLTS
Sektör Klinnker ve çimento üretim
Adres ADRES     : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL TELEFON : 0.212.3270080 FAX  : 0.212.3271303
Telefon 0.246.2371451-1200
Faks 0.246.2371480
Web www.goltas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 5.529.596,90 30,72
İSMAİL TARMAN 2.413.084,75 13,41
TOPLAM 18.000.000,00 100,00
DİĞER 10.057.318,35 55,87
Toplam 36.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Elma Su Puccınellı Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü Ve Suları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 6.942.618,92 44,65
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 64.908.489,68 68,76
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 48.983.103,45 99,97
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.579.294,52 16,84
Tarih Açıklama Katsayı
20.10.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
13.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.12.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
05.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,05
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,88
19.08.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,29
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.888.755.660,00 1.160.033.566,00 526.749.677,00 947.934.602,00 682.271.715,00
Satışların Maliyeti (-) -1.315.657.033,00 -795.338.019,00 -348.611.354,00 -705.115.853,00 -507.486.868,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 573.098.627,00 364.695.547,00 178.138.323,00 242.818.749,00 174.784.847,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 573.098.627,00 364.695.547,00 178.138.323,00 242.818.749,00 174.784.847,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -46.283.402,00 -28.688.503,00 -13.299.129,00 -38.078.837,00 -29.607.053,00
Pazarlama Giderleri (-) -156.175.459,00 -97.893.344,00 -49.124.988,00 -90.592.757,00 -68.997.133,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 57.861.149,00 57.804.721,00 42.745.901,00 52.730.274,00 24.210.260,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -124.631.999,00 -94.553.761,00 -62.848.669,00 -109.724.574,00 -50.222.604,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 303.868.916,00 201.364.660,00 95.611.438,00 57.152.855,00 50.168.317,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 152.956.898,00 152.956.898,00 0,00 151.602.029,00 7.751.184,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 456.825.814,00 354.321.558,00 95.611.438,00 208.754.884,00 57.919.501,00
Finansman Gelirleri 9.690.558,00 6.334.178,00 2.583.807,00 70.746.740,00 33.788.872,00
Finansman Giderleri (-) -189.979.822,00 -133.935.801,00 -61.055.027,00 -331.283.810,00 -95.385.393,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 276.536.550,00 226.719.935,00 37.140.218,00 -51.782.186,00 -3.677.020,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 29.280.952,00 -1.948.890,00 4.959.581,00 2.606.850,00 6.662.755,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.610.057,00 -448.493,00 0,00 -588.102,00 -3.756.399,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 32.891.009,00 -1.500.397,00 4.959.581,00 3.194.952,00 10.419.154,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 305.817.502,00 224.771.045,00 42.099.799,00 -49.175.336,00 2.985.735,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 305.817.502,00 224.771.045,00 42.099.799,00 -49.175.336,00 2.985.735,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28.112.680,00 16.775.570,00 11.288.131,00 -34.617.216,00 -9.752.063,00
- Ana Ortaklık Payları 277.704.822,00 207.995.475,00 30.811.668,00 -14.558.120,00 12.737.798,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,15 0,12 0,02 -0,01 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.373.155,00 -833.207,00 492.415,00 -526.710,00 56.456,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -833.207,00 492.415,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -4.373.155,00 0,00 0,00 -526.710,00 56.456,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.373.155,00 0,00 0,00 -526.710,00 56.456,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 26.155.246,00 -22.020.018,00 -6.957.932,00 175.192.953,00 9.198.676,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 175.192.953,00 9.198.676,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 21.782.091,00 -22.853.225,00 -6.465.517,00 174.666.243,00 9.255.132,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 327.599.593,00 201.917.820,00 35.634.282,00 125.490.907,00 12.240.867,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.203.294.545,00 1.080.394.973,00 855.101.653,00 651.609.470,00 518.583.417,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 43.105.246,00 19.933.197,00 30.839.068,00 10.429.767,00 3.906.676,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 529.200.240,00 533.614.784,00 448.992.928,00 299.548.223,00 286.089.729,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 53.049.603,00 61.926.555,00 56.753.098,00 46.369.020,00 54.907.856,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 476.150.637,00 471.688.229,00 392.239.830,00 253.179.203,00 231.181.873,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 126.656.161,00 96.517.984,00 80.180.723,00 79.309.016,00 46.633.289,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.458.452,00 31.768.946,00 46.215.715,00 62.914.482,00 36.370.494,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 101.197.709,00 64.749.038,00 33.965.008,00 16.394.534,00 10.262.795,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 292.945.409,00 221.861.000,00 161.994.102,00 177.562.285,00 111.732.373,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 150.595.284,00 141.256.913,00 73.772.534,00 24.728.061,00 27.795.357,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 124.678,00 48.095,00 31.713,00 3.319.582,00 65.621,00
Diğer Dönen Varlıklar 60.667.527,00 67.163.000,00 59.290.585,00 56.712.536,00 42.360.372,00
ARA TOPLAM 1.203.294.545,00 1.080.394.973,00 855.101.653,00 651.609.470,00 518.583.417,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.252.887.214,00 1.155.533.166,00 982.790.957,00 940.058.135,00 631.178.438,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 343.292.421,00 343.292.421,00 190.335.523,00 190.335.523,00 36.071.184,00
Maddi Duran Varlıklar 546.141.606,00 533.321.909,00 504.544.384,00 465.939.574,00 426.828.377,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 546.141.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.464.561,00 9.475.905,00 9.833.828,00 9.715.155,00 8.726.496,00
- Şerefiye 363.448,00 363.448,00 363.448,00 363.448,00 363.448,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.101.113,00 9.112.457,00 9.470.380,00 9.351.707,00 8.363.048,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.708.861,00 7.893.795,00 8.331.034,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 67.900.868,00 35.160.016,00 40.495.847,00 35.293.163,00 61.353.317,00
Diğer Duran Varlıklar 14.803.039,00 16.661.400,00 14.637.100,00 13.329.000,00 6.214.950,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.456.181.759,00 2.235.928.139,00 1.837.892.610,00 1.591.667.605,00 1.149.761.855,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.174.896.686,00 1.053.907.004,00 850.669.124,00 660.661.229,00 515.482.933,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 355.527.796,00 322.537.552,00 302.086.909,00 263.999.286,00 245.712.249,00
- Banka Kredileri 352.167.966,00 0,00 302.086.909,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 164.169.046,00 157.601.858,00 102.722.694,00 113.100.235,00 66.151.927,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 523.392.573,00 440.765.709,00 305.863.969,00 222.452.290,00 153.393.536,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.190.519,00 537.975,00 386.031,00 232.977,00 318.870,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 522.202.054,00 440.227.734,00 305.477.938,00 222.219.313,00 153.074.666,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.120.924,00 8.307.679,00 8.449.748,00 4.768.188,00 6.685.371,00
Diğer Borçlar 6.031.087,00 6.556.400,00 6.441.961,00 3.092.016,00 2.569.699,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 465.997,00 1.228.288,00 1.304.688,00 478.729,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.565.090,00 5.328.112,00 5.137.273,00 2.613.287,00 2.569.699,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 90.300.011,00 99.727.357,00 118.292.025,00 47.952.632,00 21.942.267,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.147.989,00 426.574,00 0,00 0,00 2.410.185,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.097.529,00 7.043.686,00 6.610.551,00 5.237.927,00 16.584.844,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.367.840,00 5.313.997,00 4.830.807,00 3.458.183,00 3.214.235,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.729.689,00 1.729.689,00 0,00 1.779.744,00 13.370.609,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.109.731,00 10.940.189,00 201.267,00 58.655,00 32.855,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 469.280.900,00 495.698.735,00 490.667.740,00 470.084.912,00 286.607.498,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 443.235.479,00 472.761.683,00 469.018.819,00 453.041.573,00 271.235.702,00
Banka Kredileri 435.120.036,00 462.582.980,00 467.866.369,00 451.227.577,00 269.270.469,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.115.443,00 10.178.703,00 1.152.450,00 1.813.996,00 1.965.233,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.045.421,00 22.937.052,00 21.648.921,00 17.043.339,00 15.371.796,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.297.446,00 22.189.077,00 20.900.946,00 16.295.364,00 14.623.821,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 747.975,00 747.975,00 747.975,00 747.975,00 747.975,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.644.177.586,00 1.549.605.739,00 1.341.336.864,00 1.130.746.141,00 802.090.431,00
Ö Z K A Y N A K L A R 812.004.173,00 686.322.400,00 496.555.746,00 460.921.464,00 347.671.424,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 804.742.357,00 690.194.495,00 495.633.030,00 471.358.038,00 333.242.845,00
Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.643.655,00 41.643.655,00 41.643.655,00 41.643.655,00 41.643.655,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.320.767,00 -1.984.018,00 -647.193,00 -1.068.449,00 -485.283,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.320.767,00 -1.984.018,00 -647.193,00 -1.068.449,00 -485.283,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.320.767,00 -1.984.018,00 -647.193,00 -1.068.449,00 -485.283,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 201.485.325,00 153.310.061,00 168.372.147,00 175.330.079,00 9.335.802,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 201.485.325,00 153.310.061,00 168.372.147,00 175.330.079,00 9.335.802,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.477.314,00 48.477.314,00 48.477.314,00 48.477.314,00 48.477.314,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 222.752.008,00 222.752.008,00 188.975.439,00 203.533.559,00 203.533.559,00
Net Dönem Karı/Zararı 277.704.822,00 207.995.475,00 30.811.668,00 -14.558.120,00 12.737.798,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.261.816,00 -3.872.095,00 922.716,00 -10.436.574,00 14.428.579,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.456.181.759,00 2.235.928.139,00 1.837.892.610,00 1.591.667.605,00 1.149.761.855,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 3.275.132,00 1.186.541,00 0,00 1.517.317,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi