Geri Dön

GOLTS | Goltas Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,51
BIST-100'deki Ağırlığı 3,52
F/K Oranı 4,73
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,53
Dibe Uzaklık 68,99
Piyasa Değeri (USD) 237.490.553,65
Piyasa Değeri (TL) 7.668.000.000,00
Özsermaye (TL) 5.025.913.065,00
Sermaye (TL) 18.000.000,00
Net Kar (TL) 1.622.185.132,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GOLTS
Sektör Klinnker ve çimento üretim
Adres ADRES     : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL TELEFON : 0.212.3270080 FAX  : 0.212.3271303
Telefon 0.246.2371451-1200
Faks 0.246.2371480
Web www.goltas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 5.529.596,90 30,72
İSMAİL TARMAN 1.129.097,75 6,27
TOPLAM 18.000.000,00 100,00
DİĞER 11.341.305,35 63,01
Toplam 36.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Elma Su Puccınellı Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü Ve Suları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 6.942.618,92 44,65
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 64.908.489,68 68,76
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 48.983.103,45 99,97
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.579.294,52 16,84
Tarih Açıklama Katsayı
31.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.10.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
13.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.12.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
05.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,05
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,88
19.08.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,29
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.359.589.144,00 3.122.238.149,00 1.824.076.108,00 962.136.095,00 2.839.494.488,00
Satışların Maliyeti (-) 3.513.974.700,00 1.948.618.704,00 1.223.060.956,00 -672.377.440,00 -2.011.525.834,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.845.614.444,00 1.173.619.445,00 601.015.152,00 289.758.655,00 827.968.654,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.845.614.444,00 1.173.619.445,00 601.015.152,00 289.758.655,00 827.968.654,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 168.613.571,00 94.983.793,00 57.742.475,00 -23.106.498,00 -67.421.031,00
Pazarlama Giderleri (-) 511.349.402,00 302.294.497,00 165.628.514,00 -89.544.252,00 -231.502.130,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 240.024.589,00 223.288.770,00 182.274.508,00 115.900.560,00 96.459.479,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 257.776.141,00 258.667.190,00 219.223.125,00 -145.354.301,00 -167.676.174,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.147.899.919,00 740.962.735,00 340.695.546,00 147.654.164,00 457.828.798,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 287.512.472,00 247.605.967,00 248.585.727,00 0,00 397.524.345,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 443.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 17.842.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.452.811.379,00 988.568.702,00 589.281.273,00 147.654.164,00 855.353.143,00
Finansman gelirleri 46.241.829,00 23.730.615,00 16.734.712,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 526.789.826,00 294.782.497,00 245.300.681,00 -36.946.020,00 -289.084.845,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.214.745.974,00 717.516.820,00 360.715.304,00 121.179.347,00 581.765.466,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -467.531.840,00 202.358.340,00 63.891.501,00 -7.524.140,00 21.108.812,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 131.743.101,00 119.771.583,00 35.897.821,00 -25.347.112,00 -19.765.010,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -599.274.941,00 82.586.757,00 27.993.680,00 17.822.972,00 40.873.822,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.682.277.814,00 515.158.480,00 296.823.803,00 113.655.207,00 602.874.278,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.682.277.814,00 515.158.480,00 296.823.803,00 113.655.207,00 602.874.278,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 60.092.682,00 -40.606.288,00 -48.093.580,00 -9.726.993,00 13.892.490,00
- Ana Ortaklık Payları 1.622.185.132,00 555.764.768,00 344.917.383,00 123.382.200,00 588.981.788,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,93 0,31 0,19 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,93 0,31 0,19 0,07 0,33
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.164.387,00 9.694.244,00 1.358.845,00 -2.727.312,00 -14.433.897,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -13.552.516,00 9.694.244,00 1.358.845,00 -2.727.312,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.388.129,00 0,00 0,00 0,00 -14.433.897,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -3.388.129,00 0,00 0,00 0,00 -14.433.897,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -74.266.100,00 154.915.987,00 -70.638.387,00 -63.361.627,00 204.578.982,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -63.361.627,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -84.430.487,00 164.610.231,00 -69.279.542,00 -66.088.939,00 190.145.085,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.597.847.327,00 679.768.711,00 227.544.261,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.597.847.327,00 679.768.711,00 227.544.261,00 47.566.268,00 793.019.363,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,93 0,31 0,19 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 10.471.203,00 15.497.168,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.586.699.399,00 1.639.321.911,00 1.170.665.349,00 1.249.678.551,00 1.279.499.830,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 69.514.859,00 251.253.880,00 39.352.386,00 128.300.771,00 34.175.365,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 873.236.916,00 797.676.618,00 587.860.086,00 579.653.860,00 604.283.403,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.392.608,00 27.409.044,00 25.531.932,00 41.386.448,00 57.472.125,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 825.844.308,00 770.267.574,00 562.328.154,00 538.267.412,00 546.811.278,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 45.685.616,00 41.523.522,00 61.473.153,00 88.073.683,00 121.801.904,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.325.478,00 18.486.039,00 19.770.631,00 4.948.495,00 5.078.026,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.360.138,00 23.037.483,00 41.702.522,00 83.125.188,00 116.723.878,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 439.624.720,00 340.671.344,00 295.672.666,00 285.900.140,00 336.843.857,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 134.001.640,00 153.749.555,00 164.758.770,00 146.860.750,00 162.041.884,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 85.390,00 48.708,00 24.203,00 14.354,00 105.198,00
Diğer Dönen Varlıklar 24.550.258,00 54.398.284,00 21.524.085,00 20.874.993,00 20.248.219,00
ARA TOPLAM 1.586.699.399,00 1.639.321.911,00 1.170.665.349,00 1.249.678.551,00 1.279.499.830,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.486.227.598,00 2.219.745.871,00 1.920.029.174,00 1.648.294.533,00 1.666.585.476,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 39.322.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.264.480.161,00 836.726.667,00 836.726.667,00 589.120.700,00 589.120.700,00
Maddi Duran Varlıklar 3.177.161.551,00 680.275.144,00 629.837.679,00 561.607.295,00 541.669.706,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.177.161.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.995.309,00 9.794.040,00 9.132.327,00 8.936.304,00 8.827.899,00
- Şerefiye 1.338.698,00 363.448,00 363.448,00 363.448,00 363.448,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.656.611,00 9.430.592,00 8.768.879,00 8.572.856,00 8.464.451,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.458.526,00 10.332.228,00 10.497.723,00 8.330.394,00 5.253.555,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 286.940.274,00 54.073.099,00 44.392.564,00 90.847.767,00 69.008.144,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.072.926.997,00 3.859.067.782,00 3.090.694.523,00 2.897.973.084,00 2.946.085.306,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.384.066.949,00 1.471.689.086,00 1.109.660.543,00 1.151.207.231,00 1.260.834.383,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 394.130.454,00 347.923.149,00 346.585.239,00 312.793.245,00 413.508.198,00
- Banka Kredileri 394.130.454,00 343.572.445,00 342.105.800,00 312.793.245,00 413.508.198,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 294.707.041,00 290.701.944,00 192.101.511,00 204.005.017,00 195.698.973,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.094.911,00 0,00 0,00 4.623.520,00 3.619.162,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 379.187.652,00 367.526.723,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 539.564.473,00 605.664.810,00 404.705.171,00 418.259.393,00 510.625.156,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.996.274,00 4.069.426,00 3.402.277,00 3.167.198,00 1.688.313,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 536.568.199,00 601.595.384,00 401.302.894,00 415.092.195,00 508.936.843,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.151.936,00 37.061.823,00 22.435.521,00 27.090.603,00 8.834.474,00
Diğer Borçlar 17.051.401,00 13.835.017,00 14.738.158,00 37.870.404,00 33.233.516,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 22.684.600,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.051.401,00 13.835.017,00 14.738.158,00 27.870.404,00 10.548.916,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 66.055.069,00 58.754.522,00 102.818.974,00 110.804.143,00 72.337.411,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.522.567,00 87.823.023,00 10.470.453,00 25.214.570,00 17.113.122,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.212.867,00 17.260.981,00 15.254.238,00 12.757.085,00 9.255.810,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.427.149,00 15.531.292,00 13.524.549,00 11.027.396,00 7.526.121,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.785.718,00 1.729.689,00 1.729.689,00 1.729.689,00 1.729.689,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 671.141,00 12.663.817,00 551.278,00 2.412.771,00 227.723,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 375.222.589,00 505.975.359,00 479.824.936,00 425.534.802,00 411.586.140,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 313.410.329,00 395.026.979,00 436.296.098,00 387.406.345,00 373.450.457,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.173.143,00 6.236.891,00 7.262.249,00 8.218.693,00 5.923.734,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 61.812.260,00 29.737.521,00 43.528.838,00 38.128.457,00 38.135.683,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 60.807.275,00 28.860.007,00 42.651.324,00 37.250.943,00 37.258.169,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.004.985,00 877.514,00 877.514,00 877.514,00 877.514,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 81.210.859,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.759.289.538,00 1.977.664.445,00 1.589.485.479,00 1.576.742.033,00 1.672.420.523,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.313.637.459,00 1.881.403.337,00 1.501.209.044,00 1.321.231.051,00 1.273.664.783,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.025.913.065,00 1.929.204.453,00 1.555.958.592,00 1.338.284.467,00 1.280.986.471,00
Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 956.005.087,00 41.643.655,00 41.643.655,00 41.643.655,00 41.643.655,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -32.659.834,00 -5.450.811,00 -14.325.070,00 -17.740.772,00 -15.018.195,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -32.659.834,00 -5.450.811,00 -14.325.070,00 -17.740.772,00 -15.018.195,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.659.834,00 -5.450.811,00 -14.325.070,00 -17.740.772,00 -15.018.195,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.122.546,00 534.825.048,00 309.270.674,00 316.547.434,00 379.909.061,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 40.122.546,00 534.825.048,00 309.270.674,00 316.547.434,00 379.909.061,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 511.256.009,00 57.640.301,00 49.068.103,00 49.068.103,00 49.068.103,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.911.004.125,00 726.781.492,00 807.383.847,00 807.383.847,00 218.402.059,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.622.185.132,00 555.764.768,00 344.917.383,00 123.382.200,00 588.981.788,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 287.724.394,00 -47.801.116,00 -54.749.548,00 -17.053.416,00 -7.321.688,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.072.926.997,00 3.859.067.782,00 3.090.694.523,00 2.897.973.084,00 2.946.085.306,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi