Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,91
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 67,84
BIST-100'deki Ağırlığı 0,61
F/K Oranı -12,34
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,77
Dibe Uzaklık 68,95
Piyasa Değeri (USD) 38.461.465,60
Piyasa Değeri (TL) 203.040.000,00
Özsermaye (TL) 264.967.186,00
Sermaye (TL) 18.000.000,00
Net Kar (TL) -16.460.465,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GOLTS
Sektör Klinnker ve çimento üretim
Adres Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire:2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 0212 3270080
Faks 0212 2580298
Web http://www.goltas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.320.895,74 60,01
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2.211.838,76 30,72
İSMAİL TARMAN 667.265,50 9,27
Toplam 7.200.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Elma-Su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.027.500,00 45,00
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 21.662.000,00 67,69
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.990.000,00 99,97
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.579.294,52 16,84
Puccinelli-Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze Değ. Sanayi Ticaret A.Ş. 2.333.135,00 43,61
Tarih Açıklama Katsayı
20.12.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
05.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,05
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,88
19.08.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,29
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 434.919.333,00 296.420.780,00 132.376.743,00 380.093.555,00 271.342.057,00
Satışların Maliyeti (-) -296.971.678,00 -207.960.789,00 -90.337.315,00 -287.226.311,00 -209.233.291,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 137.947.655,00 88.459.991,00 42.039.428,00 92.867.244,00 62.108.766,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 137.947.655,00 88.459.991,00 42.039.428,00 92.867.244,00 62.108.766,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.168.227,00 -12.557.757,00 -5.651.957,00 -21.998.442,00 -16.720.918,00
Pazarlama Giderleri (-) -43.599.381,00 -29.473.667,00 -11.975.464,00 -40.618.226,00 -30.647.419,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.816.918,00 17.697.594,00 6.021.330,00 25.521.773,00 9.628.414,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -34.422.067,00 -6.850.554,00 -1.409.843,00 -7.378.189,00 -1.457.035,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 71.574.898,00 57.275.607,00 29.023.494,00 48.394.160,00 22.911.808,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 452.732,00 704.161,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 71.574.898,00 57.275.607,00 29.023.494,00 48.846.892,00 23.615.969,00
Finansman Gelirleri 38.715.161,00 21.089.187,00 10.808.641,00 26.795.060,00 27.421.511,00
Finansman Giderleri (-) -153.155.412,00 -83.153.337,00 -34.095.259,00 -75.616.767,00 -49.359.728,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -42.865.353,00 -4.788.543,00 5.736.876,00 25.185,00 1.677.752,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 9.934.100,00 1.966.381,00 -889.930,00 8.242.176,00 682.491,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.934.100,00 1.966.381,00 -889.930,00 8.242.176,00 682.491,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -32.931.253,00 -2.822.162,00 4.846.946,00 8.267.361,00 2.360.243,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -32.931.253,00 -2.822.162,00 4.846.946,00 8.267.361,00 2.360.243,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -8.934.056,00 -2.879.837,00 -498.177,00 -593.568,00 1.036.046,00
- Ana Ortaklık Payları -23.997.197,00 57.675,00 5.345.123,00 8.860.929,00 1.324.197,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,03 0,00 0,01 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 87.160,00 -647.860,00 -514.549,00 229.545,00 74.813,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 108.950,00 0,00 0,00 229.545,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -21.790,00 -647.860,00 -514.549,00 0,00 74.813,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -21.790,00 -647.860,00 -514.549,00 0,00 74.813,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 3.853.537,00 654.688,00 3.547.821,00 735.745,00 641.702,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.940.697,00 6.828,00 3.033.272,00 965.290,00 716.515,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -28.990.556,00 -2.815.334,00 7.880.218,00 9.232.651,00 3.076.758,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 384.848.117,00 404.223.186,00 448.031.872,00 342.163.914,00 363.730.490,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.072.732,00 25.582.619,00 33.418.866,00 3.647.758,00 11.101.173,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 169.270.859,00 179.085.123,00 194.760.582,00 150.908.363,00 169.296.157,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 65.940.696,00 44.067.278,00 41.650.667,00 39.549.981,00 38.454.716,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 103.330.163,00 135.017.845,00 153.109.915,00 111.358.382,00 130.841.441,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 57.311.620,00 74.008.776,00 67.957.486,00 64.473.161,00 60.286.945,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 55.649.782,00 70.335.428,00 66.306.932,00 63.514.990,00 59.874.604,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.661.838,00 3.673.348,00 1.650.554,00 958.171,00 412.341,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 95.616.277,00 65.409.185,00 76.708.547,00 74.868.100,00 73.673.265,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.452.364,00 48.691.730,00 63.324.177,00 33.133.231,00 45.958.013,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 844.683,00 716.368,00 30.656,00 210.403,00 88.767,00
Diğer Dönen Varlıklar 40.279.582,00 10.729.385,00 11.831.558,00 14.922.898,00 3.326.170,00
ARA TOPLAM 384.848.117,00 404.223.186,00 448.031.872,00 342.163.914,00 363.730.490,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 450.034.556,00 434.363.689,00 435.176.737,00 432.963.505,00 417.632.848,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.675.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 3.260.000,00
Maddi Duran Varlıklar 374.156.319,00 375.113.727,00 376.205.431,00 377.919.321,00 369.870.525,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.282.076,00 4.289.149,00 4.364.516,00 4.388.637,00 4.298.500,00
- Şerefiye 363.448,00 363.448,00 363.448,00 363.448,00 363.448,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.918.628,00 3.925.701,00 4.001.068,00 4.025.189,00 3.935.052,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.374.325,00 721.791,00 1.609.913,00 721.791,00 1.646.940,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 41.201.903,00 33.417.939,00 29.278.011,00 30.039.306,00 22.435.299,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 834.882.673,00 838.586.875,00 883.208.609,00 775.127.419,00 781.363.338,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 307.219.855,00 329.846.033,00 358.908.738,00 265.493.563,00 276.945.650,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.010.056,00 59.065.733,00 72.153.857,00 81.947.056,00 65.663.736,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 398.020,00 278.256,00 0,00 0,00 386.439,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 139.762.607,00 174.996.433,00 174.636.010,00 112.153.533,00 117.887.208,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 172.780,00 81.651,00 206.041,00 106.140,00 771.514,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139.589.827,00 174.914.782,00 174.429.969,00 112.047.393,00 117.115.694,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.181.274,00 4.356.061,00 4.342.567,00 3.591.532,00 5.959.657,00
Diğer Borçlar 2.347.226,00 1.564.217,00 2.287.174,00 3.078.778,00 7.820.741,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 126.012,00 66.118,00 75.992,00 1.364.323,00 3.276.540,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.221.214,00 1.498.099,00 2.211.182,00 1.714.455,00 4.544.201,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.714.413,00 16.286.634,00 32.407.070,00 2.623.247,00 21.909.075,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.328.908,00 8.085.051,00 7.223.283,00 4.576.547,00 4.717.888,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.504.801,00 4.114.491,00 4.912.924,00 2.832.186,00 2.621.602,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.824.107,00 3.970.560,00 2.310.359,00 1.744.361,00 2.096.286,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 252.980.925,00 207.883.728,00 207.746.055,00 201.868.219,00 203.110.635,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 243.353.016,00 197.404.228,00 196.390.201,00 191.358.940,00 192.284.840,00
Banka Kredileri 242.462.718,00 196.624.432,00 0,00 191.358.940,00 191.893.362,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 890.298,00 779.796,00 0,00 0,00 391.478,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.627.909,00 10.479.500,00 11.355.854,00 10.509.279,00 10.825.795,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.627.909,00 10.479.500,00 10.607.879,00 9.761.304,00 10.210.865,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 747.975,00 747.975,00 614.930,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 560.200.780,00 537.729.761,00 566.654.793,00 467.361.782,00 480.056.285,00
Ö Z K A Y N A K L A R 274.681.893,00 300.857.114,00 316.553.816,00 307.765.637,00 301.307.053,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 264.967.186,00 285.088.188,00 298.403.230,00 290.024.835,00 274.604.902,00
Ödenmiş Sermaye 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 52.443.655,00 52.443.655,00 52.443.655,00 52.443.655,00 95.258.943,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.173.929,00 438.908,00 572.219,00 1.086.768,00 932.036,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.173.929,00 438.908,00 572.219,00 1.086.768,00 932.036,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.173.929,00 438.908,00 572.219,00 1.086.768,00 932.036,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.238.826,00 5.039.977,00 7.933.110,00 4.385.289,00 4.291.246,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 8.238.826,00 5.039.977,00 7.933.110,00 4.385.289,00 4.291.246,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.702.039,00 46.702.039,00 46.702.039,00 46.702.039,00 48.214.408,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 173.205.934,00 173.205.934,00 178.207.084,00 169.346.155,00 117.384.072,00
Net Dönem Karı/Zararı -23.997.197,00 57.675,00 5.345.123,00 8.860.929,00 1.324.197,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.714.707,00 15.768.926,00 18.150.586,00 17.740.802,00 26.702.151,00
TOPLAM KAYNAKLAR 834.882.673,00 838.586.875,00 883.208.609,00 775.127.419,00 781.363.338,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 16.890.747,00 19.783.880,00 15.959.464,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 81.525.408,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi