Geri Dön

GOLTS | Goltas Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,82
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,51
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 3,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,97
Dibe Uzaklık 68,99
Piyasa Değeri (USD) 112.872.381,94
Piyasa Değeri (TL) 2.639.340.055,80
Özsermaye (TL) 1.338.284.467,00
Sermaye (TL) 18.114.894,00
Net Kar (TL) 681.552.320,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GOLTS
Sektör Klinnker ve çimento üretim
Adres ADRES     : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL TELEFON : 0.212.3270080 FAX  : 0.212.3271303
Telefon 0.246.2371451-1200
Faks 0.246.2371480
Web www.goltas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 5.529.596,90 30,72
İSMAİL TARMAN 2.418.002,75 13,43
TOPLAM 18.000.000,00 100,00
DİĞER 10.052.400,35 55,85
Toplam 36.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Elma Su Puccınellı Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü Ve Suları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 6.942.618,92 44,65
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 64.908.489,68 68,76
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 48.983.103,45 99,97
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.579.294,52 16,84
Tarih Açıklama Katsayı
20.10.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
13.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.12.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
05.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,05
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,88
19.08.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,29
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 962.136.095,00 2.839.494.488,00 1.888.755.660,00 1.160.033.566,00 526.749.677,00
Satışların Maliyeti (-) -672.377.440,00 -2.011.525.834,00 -1.315.657.033,00 -795.338.019,00 -348.611.354,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 289.758.655,00 827.968.654,00 573.098.627,00 364.695.547,00 178.138.323,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 289.758.655,00 827.968.654,00 573.098.627,00 364.695.547,00 178.138.323,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.106.498,00 -67.421.031,00 -46.283.402,00 -28.688.503,00 -13.299.129,00
Pazarlama Giderleri (-) -89.544.252,00 -231.502.130,00 -156.175.459,00 -97.893.344,00 -49.124.988,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 115.900.560,00 96.459.479,00 57.861.149,00 57.804.721,00 42.745.901,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -145.354.301,00 -167.676.174,00 -124.631.999,00 -94.553.761,00 -62.848.669,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 147.654.164,00 457.828.798,00 303.868.916,00 201.364.660,00 95.611.438,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 397.524.345,00 152.956.898,00 152.956.898,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 147.654.164,00 855.353.143,00 456.825.814,00 354.321.558,00 95.611.438,00
Finansman Gelirleri 10.471.203,00 15.497.168,00 9.690.558,00 6.334.178,00 2.583.807,00
Finansman Giderleri (-) -36.946.020,00 -289.084.845,00 -189.979.822,00 -133.935.801,00 -61.055.027,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 121.179.347,00 581.765.466,00 276.536.550,00 226.719.935,00 37.140.218,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.524.140,00 21.108.812,00 29.280.952,00 -1.948.890,00 4.959.581,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -25.347.112,00 -19.765.010,00 -3.610.057,00 -448.493,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 17.822.972,00 40.873.822,00 32.891.009,00 -1.500.397,00 4.959.581,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 113.655.207,00 602.874.278,00 305.817.502,00 224.771.045,00 42.099.799,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 113.655.207,00 602.874.278,00 305.817.502,00 224.771.045,00 42.099.799,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9.726.993,00 13.892.490,00 28.112.680,00 16.775.570,00 11.288.131,00
- Ana Ortaklık Payları 123.382.200,00 588.981.788,00 277.704.822,00 207.995.475,00 30.811.668,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07 0,33 0,15 0,12 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.727.312,00 -14.433.897,00 -4.373.155,00 -833.207,00 492.415,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.727.312,00 0,00 0,00 -833.207,00 492.415,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -14.433.897,00 -4.373.155,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -63.361.627,00 204.578.982,00 26.155.246,00 -22.020.018,00 -6.957.932,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -63.361.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -66.088.939,00 190.145.085,00 21.782.091,00 -22.853.225,00 -6.465.517,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 47.566.268,00 793.019.363,00 327.599.593,00 201.917.820,00 35.634.282,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -14.433.897,00 -4.373.155,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.249.678.551,00 1.279.499.830,00 1.203.294.545,00 1.080.394.973,00 855.101.653,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 128.300.771,00 34.175.365,00 43.105.246,00 19.933.197,00 30.839.068,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 579.653.860,00 604.283.403,00 529.200.240,00 533.614.784,00 448.992.928,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.386.448,00 57.472.125,00 53.049.603,00 61.926.555,00 56.753.098,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 538.267.412,00 546.811.278,00 476.150.637,00 471.688.229,00 392.239.830,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 88.073.683,00 121.801.904,00 126.656.161,00 96.517.984,00 80.180.723,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.948.495,00 5.078.026,00 25.458.452,00 31.768.946,00 46.215.715,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 83.125.188,00 116.723.878,00 101.197.709,00 64.749.038,00 33.965.008,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 285.900.140,00 336.843.857,00 292.945.409,00 221.861.000,00 161.994.102,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 146.860.750,00 162.041.884,00 150.595.284,00 141.256.913,00 73.772.534,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.354,00 105.198,00 124.678,00 48.095,00 31.713,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.874.993,00 20.248.219,00 60.667.527,00 67.163.000,00 59.290.585,00
ARA TOPLAM 1.249.678.551,00 1.279.499.830,00 1.203.294.545,00 1.080.394.973,00 855.101.653,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.648.294.533,00 1.666.585.476,00 1.252.887.214,00 1.155.533.166,00 982.790.957,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 589.120.700,00 589.120.700,00 343.292.421,00 343.292.421,00 190.335.523,00
Maddi Duran Varlıklar 561.607.295,00 541.669.706,00 546.141.606,00 533.321.909,00 504.544.384,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.936.304,00 8.827.899,00 9.464.561,00 9.475.905,00 9.833.828,00
- Şerefiye 363.448,00 363.448,00 363.448,00 363.448,00 363.448,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.572.856,00 8.464.451,00 9.101.113,00 9.112.457,00 9.470.380,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.330.394,00 5.253.555,00 11.708.861,00 7.893.795,00 8.331.034,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 90.847.767,00 69.008.144,00 67.900.868,00 35.160.016,00 40.495.847,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 14.803.039,00 16.661.400,00 14.637.100,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.897.973.084,00 2.946.085.306,00 2.456.181.759,00 2.235.928.139,00 1.837.892.610,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.151.207.231,00 1.260.834.383,00 1.174.896.686,00 1.053.907.004,00 850.669.124,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 312.793.245,00 413.508.198,00 355.527.796,00 322.537.552,00 302.086.909,00
- Banka Kredileri 312.793.245,00 413.508.198,00 352.167.966,00 0,00 302.086.909,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 204.005.017,00 195.698.973,00 164.169.046,00 157.601.858,00 102.722.694,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.623.520,00 3.619.162,00 0,00 3.275.132,00 1.186.541,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 418.259.393,00 510.625.156,00 523.392.573,00 440.765.709,00 305.863.969,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.167.198,00 1.688.313,00 1.190.519,00 537.975,00 386.031,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 415.092.195,00 508.936.843,00 522.202.054,00 440.227.734,00 305.477.938,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.090.603,00 8.834.474,00 11.120.924,00 8.307.679,00 8.449.748,00
Diğer Borçlar 37.870.404,00 33.233.516,00 6.031.087,00 6.556.400,00 6.441.961,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.000.000,00 22.684.600,00 465.997,00 1.228.288,00 1.304.688,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.870.404,00 10.548.916,00 5.565.090,00 5.328.112,00 5.137.273,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 110.804.143,00 72.337.411,00 90.300.011,00 99.727.357,00 118.292.025,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.214.570,00 17.113.122,00 3.147.989,00 426.574,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.757.085,00 9.255.810,00 9.097.529,00 7.043.686,00 6.610.551,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.027.396,00 7.526.121,00 7.367.840,00 5.313.997,00 4.830.807,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.729.689,00 1.729.689,00 1.729.689,00 1.729.689,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.412.771,00 227.723,00 12.109.731,00 10.940.189,00 201.267,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 425.534.802,00 411.586.140,00 469.280.900,00 495.698.735,00 490.667.740,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 387.406.345,00 373.450.457,00 443.235.479,00 472.761.683,00 469.018.819,00
Banka Kredileri 379.187.652,00 367.526.723,00 435.120.036,00 462.582.980,00 467.866.369,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.218.693,00 5.923.734,00 8.115.443,00 10.178.703,00 1.152.450,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 38.128.457,00 38.135.683,00 26.045.421,00 22.937.052,00 21.648.921,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.250.943,00 37.258.169,00 25.297.446,00 22.189.077,00 20.900.946,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 877.514,00 877.514,00 747.975,00 747.975,00 747.975,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.576.742.033,00 1.672.420.523,00 1.644.177.586,00 1.549.605.739,00 1.341.336.864,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.321.231.051,00 1.273.664.783,00 812.004.173,00 686.322.400,00 496.555.746,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.338.284.467,00 1.280.986.471,00 804.742.357,00 690.194.495,00 495.633.030,00
Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.643.655,00 41.643.655,00 41.643.655,00 41.643.655,00 41.643.655,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.740.772,00 -15.018.195,00 -5.320.767,00 -1.984.018,00 -647.193,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.740.772,00 -15.018.195,00 -5.320.767,00 -1.984.018,00 -647.193,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.740.772,00 -15.018.195,00 -5.320.767,00 -1.984.018,00 -647.193,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 316.547.434,00 379.909.061,00 201.485.325,00 153.310.061,00 168.372.147,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 316.547.434,00 379.909.061,00 201.485.325,00 153.310.061,00 168.372.147,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.068.103,00 49.068.103,00 48.477.314,00 48.477.314,00 48.477.314,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 807.383.847,00 218.402.059,00 222.752.008,00 222.752.008,00 188.975.439,00
Net Dönem Karı/Zararı 123.382.200,00 588.981.788,00 277.704.822,00 207.995.475,00 30.811.668,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -17.053.416,00 -7.321.688,00 7.261.816,00 -3.872.095,00 922.716,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.897.973.084,00 2.946.085.306,00 2.456.181.759,00 2.235.928.139,00 1.837.892.610,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 546.141.606,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi