Geri Dön

GOKNR | Goknur Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,09
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 5.113.334.733,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 436.484.820,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GOKNR
Sektör
Adres Erler Mahallesi 2716. Cadde No: 11 Etimesgut Ankara
Telefon 0312 227 81 40-41-42-43-44-45
Faks 0312 317 25 85
Web www.goknur.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AL YASRA IVESTMENT COMPANY LIMITED 13.338.000,00 3,81
ASLANALİ TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş 47.022.150,00 13,43
TİJARİA GG GIDA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 21.346.500,00 6,10
TOPLAM 350.000.000,00 100,00
TÜRKEY JUİCE COMPANYS.A.R.L 189.043.350,00 54,01
DİĞER 79.250.000,00 22,65
Toplam 700.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dinar Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 25.000.000,00 100,00
Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 25.000.000,00 100,00
Pegoo Juice Food Technology Co. Ltd. 10.000,00 100,00
Rheinfrucht B.V. 1.501.000,00 100,00
United Juice S.P.C 10.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.574.504.048,00 7.694.587.512,00 3.775.107.419,00 2.352.340.208,00 3.200.117.517,00
Satışların Maliyeti (-) 1.879.000.730,00 5.870.921.860,00 2.845.743.282,00 1.818.059.334,00 2.548.665.764,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 695.503.318,00 1.823.665.652,00 929.364.137,00 534.280.874,00 651.451.753,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 695.503.318,00 1.823.665.652,00 929.364.137,00 534.280.874,00 651.451.753,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 51.308.181,00 145.565.186,00 64.877.808,00 46.869.388,00 66.328.940,00
Pazarlama Giderleri (-) 158.333.527,00 802.866.971,00 404.779.546,00 238.447.861,00 284.737.586,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 130.514,00 7.737.914,00 4.387.681,00 2.851.934,00 1.327.063,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 326.101.874,00 1.651.510.888,00 714.331.324,00 555.960.355,00 179.864.255,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 106.337.426,00 580.768.147,00 15.129.473,00 5.227.049,00 109.339.687,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 705.495.544,00 1.938.238.322,00 1.154.520.953,00 796.844.997,00 369.582.732,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 2.621.134,00 504.455,00 581.100,00 285.142,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 705.495.544,00 1.940.859.456,00 1.155.025.408,00 797.426.097,00 369.867.874,00
Finansman gelirleri 13.105.216,00 135.525.760,00 32.165.454,00 27.974.937,00 5.118.948,00
Finansman Giderleri (-) 96.228.465,00 570.502.250,00 307.517.796,00 239.128.488,00 129.953.952,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 340.212.221,00 525.919.940,00 879.673.066,00 586.272.546,00 115.952.674,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 91.512.578,00 253.448.032,00 19.755.496,00 11.308.043,00 389.210.570,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 18.910.442,00 19.282.238,00 19.277.192,00 32.178.527,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 91.512.578,00 234.537.590,00 473.258,00 -7.969.149,00 357.032.043,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 248.699.643,00 272.471.908,00 859.917.570,00 574.964.503,00 -273.257.896,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 248.699.643,00 272.471.908,00 859.917.570,00 574.964.503,00 -273.257.896,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -443.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 249.142.894,00 272.471.908,00 859.917.570,00 574.964.503,00 -273.257.896,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 1.445.685,00 0,00 0,00 3.247.883,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 1.927.580,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 481.895,00 0,00 0,00 -3.247.883,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.247.883,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -677.554,00 -3.022.462,00 -1.711.106,00 -1.628.543,00 -519.148,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 -1.711.106,00 -1.628.543,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 811.971,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -677.554,00 -1.576.777,00 -1.711.106,00 -1.628.543,00 2.728.735,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 248.022.089,00 270.895.131,00 858.206.464,00 573.335.960,00 -270.529.161,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 248.022.089,00 270.895.131,00 858.206.464,00 573.335.960,00 -270.529.161,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.511.413.760,00 5.252.944.880,00 4.022.719.733,00 3.804.969.613,00 3.739.064.685,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 154.228.074,00 119.096.080,00 325.571.394,00 150.296.196,00 713.408.215,00
Finansal Yatırımlar 71.450,00 8.170,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.773.450.011,00 2.563.540.096,00 2.142.173.176,00 2.327.302.979,00 1.709.437.624,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.349.388.006,00 1.336.411.966,00 1.425.458.890,00 1.561.702.356,00 1.240.302.262,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.424.062.005,00 1.227.128.130,00 716.714.286,00 765.600.623,00 469.135.362,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 118.985.846,00 128.923.253,00 54.191.957,00 54.658.924,00 65.127.167,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.952.083,00 7.488.971,00 3.439.916,00 0,00 371.435,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 112.033.763,00 121.434.282,00 50.752.041,00 54.658.924,00 64.755.732,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.262.931.270,00 1.980.430.716,00 1.309.174.593,00 1.084.846.622,00 1.069.125.088,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 156.535.391,00 405.855.320,00 108.483.037,00 118.250.334,00 119.888.019,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.573.595,00 2.888.955,00 2.000.033,00 1.802.819,00 465.545,00
Diğer Dönen Varlıklar 42.638.123,00 52.202.290,00 81.125.543,00 67.811.739,00 61.613.027,00
ARA TOPLAM 5.511.413.760,00 5.252.944.880,00 4.022.719.733,00 3.804.969.613,00 3.739.064.685,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.106.974.697,00 3.141.541.924,00 977.280.758,00 906.517.309,00 913.211.718,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.362.192,00 11.362.192,00 7.707.368,00 7.707.368,00 7.707.368,00
Maddi Duran Varlıklar 3.025.329.061,00 3.067.027.957,00 943.096.403,00 873.536.737,00 885.177.377,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.463.777,00 3.246.182,00 981.345,00 943.150,00 6.694.881,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 13.520.572,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.618.388.457,00 8.394.486.804,00 5.000.000.491,00 4.711.486.922,00 4.652.276.403,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.504.549.180,00 2.542.386.213,00 2.104.889.613,00 2.104.865.535,00 2.554.092.853,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.434.005.569,00 1.342.667.856,00 1.526.750.485,00 1.499.649.060,00 1.663.541.189,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 1.499.649.060,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.322.308,00 97.941.687,00 66.577.699,00 106.989.024,00 132.232.975,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 896.891.010,00 995.346.572,00 416.987.920,00 390.902.073,00 628.629.415,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 92.357.694,00 41.699.783,00 2.709.097,00 53.938.387,00 380.551.979,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 804.533.316,00 953.646.789,00 414.278.823,00 336.963.686,00 248.077.436,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.290.601,00 30.621.170,00 28.070.921,00 9.007.723,00 25.450.012,00
Diğer Borçlar 2.401.579,00 3.333.485,00 2.724.792,00 2.959.278,00 8.992.871,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.401.579,00 3.333.485,00 2.724.792,00 2.959.278,00 8.992.871,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 47.750.437,00 35.289.089,00 32.920.014,00 60.661.571,00 55.961.230,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 252.543,00 0,00 78.583,00 179.406,00 187.131,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 27.731.705,00 29.936.612,00 24.509.221,00 20.066.903,00 15.754.070,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.310.814,00 8.315.412,00 7.781.117,00 4.874.720,00 4.088.749,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.420.891,00 21.621.200,00 16.728.104,00 15.192.183,00 11.665.321,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.903.428,00 7.249.742,00 6.269.978,00 14.450.497,00 23.343.960,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 998.591.939,00 984.875.343,00 241.366.042,00 237.747.055,00 217.573.859,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 56.596.843,00 134.360.381,00 114.341.972,00 130.695.487,00 106.958.872,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 58.643.028,00 58.675.472,00 50.918.827,00 39.388.731,00 29.756.152,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.643.028,00 58.675.472,00 50.918.827,00 39.388.731,00 29.756.152,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 883.352.068,00 791.839.490,00 76.105.243,00 67.662.837,00 80.858.835,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.503.141.119,00 3.527.261.556,00 2.346.255.655,00 2.342.612.590,00 2.771.666.712,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.115.247.338,00 4.867.225.248,00 2.653.744.836,00 2.368.874.332,00 1.880.609.691,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.113.334.733,00 4.864.869.392,00 2.653.744.836,00 2.368.874.332,00 1.880.609.691,00
Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 -89.835.175,00 -89.835.175,00 -89.835.175,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.397.490.399,00 1.397.490.399,00 2.483.164,00 2.483.164,00 2.483.164,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.054.031.704,00 1.054.031.704,00 625.555.281,00 625.555.281,00 625.555.281,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.562.923,00 -20.562.923,00 418.893.712,00 418.893.712,00 418.893.713,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -20.562.923,00 -20.562.923,00 418.893.712,00 418.893.712,00 418.893.713,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.562.923,00 -20.562.923,00 -14.872.066,00 -14.872.066,00 -14.872.065,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.160.015,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.098.220,00 -8.420.666,00 -2.812.453,00 -2.729.890,00 -1.160.015,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 251.401.785,00 251.297.803,00 74.241.705,00 74.241.705,00 42.203.455,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.840.929.094,00 1.527.517.024,00 415.301.032,00 415.301.032,00 447.339.286,00
Net Dönem Karı/Zararı 249.142.894,00 313.516.051,00 859.917.570,00 574.964.503,00 85.129.982,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.912.605,00 2.355.856,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.618.388.457,00 8.394.486.804,00 5.000.000.491,00 4.711.486.922,00 4.652.276.403,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi