Geri Dön

GMTAS | Gimat Magazacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GMTAS
Sektör TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
Adres Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA
Telefon 0312 666 38 38
Faks 0312 397 52 22
Web www.gimatgross.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 0,00 0,00
Toplam 0,00 0,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
07.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.903.164.023,00 1.068.169.983,00 664.755.552,00 321.180.434,00 732.968.576,00
Satışların Maliyeti (-) -1.583.927.226,00 -888.717.940,00 -547.349.875,00 -260.418.884,00 -576.455.674,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 319.236.797,00 179.452.043,00 117.405.677,00 60.761.550,00 156.512.902,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 319.236.797,00 179.452.043,00 117.405.677,00 60.761.550,00 156.512.902,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.360.148,00 -15.470.324,00 -11.123.852,00 -7.858.011,00 -9.327.187,00
Pazarlama Giderleri (-) -124.393.179,00 -71.343.198,00 -42.763.176,00 -21.721.905,00 -48.947.524,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.105.455,00 8.170.158,00 5.424.502,00 1.923.928,00 6.166.957,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.946.824,00 -580.656,00 -539.029,00 -509.122,00 -1.474.613,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 183.642.101,00 100.228.023,00 68.404.122,00 32.596.440,00 102.930.535,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 134.735.091,00 4.687.184,00 2.638.654,00 1.227.729,00 137.414.434,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 318.377.192,00 104.915.207,00 71.042.776,00 33.824.169,00 240.344.969,00
Finansman gelirleri 3.100.641,00 2.211.467,00 1.213.124,00 395.441,00 1.253.763,00
Finansman Giderleri (-) -26.090.975,00 -12.327.835,00 -5.062.066,00 -2.032.276,00 -5.390.028,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 53.031.960,00 94.798.839,00 67.193.834,00 32.187.334,00 236.208.704,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -49.544.840,00 -24.995.993,00 -14.265.170,00 -7.232.132,00 -48.358.002,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -36.988.332,00 -25.925.178,00 -14.703.341,00 -7.440.656,00 -19.724.161,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.556.508,00 929.185,00 438.171,00 208.524,00 -28.633.841,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.487.120,00 69.802.846,00 52.928.664,00 24.955.202,00 187.850.702,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.487.120,00 69.802.846,00 52.928.664,00 24.955.202,00 187.850.702,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.487.120,00 69.802.846,00 52.928.664,00 24.955.202,00 187.850.702,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 373.408.077,00 347.078.791,00 324.777.779,00 321.642.790,00 236.548.782,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 94.386.306,00 53.792.061,00 37.816.715,00 49.032.151,00 39.980.425,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.782.452,00 6.682.822,00 7.960.732,00 6.560.431,00 5.157.313,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.125,00 12.268,00 28.143,00 49.491,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.726.327,00 6.670.554,00 7.932.589,00 6.510.940,00 5.157.313,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.008.478,00 8.547.631,00 6.197.397,00 5.012.459,00 5.200.525,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.008.478,00 8.547.631,00 6.197.397,00 5.012.459,00 5.200.525,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 260.894.771,00 270.600.830,00 264.886.998,00 252.016.887,00 176.738.040,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.336.070,00 4.991.585,00 4.178.536,00 5.437.021,00 9.472.479,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 2.463.862,00 3.737.401,00 3.583.841,00 0,00
ARA TOPLAM 373.408.077,00 347.078.791,00 324.777.779,00 321.642.790,00 236.548.782,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.528.865.079,00 887.309.993,00 860.838.746,00 861.037.231,00 859.598.316,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 303.571.229,00 177.507.380,00 177.507.380,00 177.507.380,00 177.507.380,00
Maddi Duran Varlıklar 1.197.001.696,00 681.246.002,00 683.062.822,00 683.285.697,00 681.829.239,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.197.001.696,00 681.246.002,00 683.062.822,00 683.285.697,00 681.829.239,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 744.743,00 284.268,00 268.544,00 244.154,00 261.697,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 744.743,00 284.268,00 268.544,00 244.154,00 261.697,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.902.273.156,00 1.234.388.784,00 1.185.616.525,00 1.182.680.021,00 1.096.147.098,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.048.530,00 129.336.456,00 121.248.835,00 120.529.357,00 59.118.077,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.020.181,00 18.586.413,00 24.856.348,00 26.991.097,00 12.437.708,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.445.750,00 6.190.950,00 1.798.308,00 335.729,00 553.356,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 59.838.636,00 75.341.336,00 73.946.552,00 67.027.340,00 32.357.040,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 469.999,00 152.371,00 254.932,00 629.576,00 170.341,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.368.637,00 75.188.965,00 73.691.620,00 66.397.764,00 32.186.699,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.243.112,00 6.129.949,00 4.521.848,00 5.732.057,00 2.871.604,00
Diğer Borçlar 759.183,00 366.078,00 2.846.885,00 389.493,00 699.339,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 282.644,00 319.089,00 2.772.849,00 240.828,00 281.361,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 476.539,00 46.989,00 74.036,00 148.665,00 417.978,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.773.844,00 6.228.194,00 349.424,00 357.792,00 84.523,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.643.245,00 14.125.344,00 9.414.783,00 15.123.574,00 3.574.670,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.060.060,00 833.113,00 541.060,00 468.419,00 284.962,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 916.080,00 833.113,00 541.060,00 468.419,00 284.962,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 143.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.264.519,00 1.535.079,00 2.973.627,00 4.103.856,00 6.254.875,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 163.888.695,00 127.183.191,00 104.008.701,00 103.005.424,00 102.038.324,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.085.823,00 23.517.837,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.905.745,00 8.687.459,00 8.698.784,00 7.407.043,00 6.031.254,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.031.254,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.905.745,00 8.687.459,00 8.698.784,00 7.407.043,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 128.608.992,00 92.689.760,00 93.021.782,00 93.310.246,00 93.718.935,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 273.937.225,00 256.519.647,00 225.257.536,00 223.534.781,00 161.156.401,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.628.335.931,00 977.869.137,00 960.358.989,00 959.145.240,00 934.990.697,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.628.335.931,00 977.869.137,00 960.358.989,00 959.145.240,00 934.990.697,00
Ödenmiş Sermaye 149.000.000,00 149.200.000,00 149.200.000,00 149.200.000,00 149.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 861.077.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 -216.224,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 573.568.171,00 517.360.693,00 516.724.727,00 516.959.996,00 517.760.655,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 573.568.171,00 517.360.693,00 516.724.727,00 516.959.996,00 517.760.655,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.189.546,00 -2.297.753,00 -2.933.719,00 -2.698.450,00 -1.897.791,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.375.731,00 5.337.980,00 5.337.980,00 5.337.980,00 5.337.980,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.096.707,00 236.383.842,00 236.383.842,00 262.908.286,00 75.057.584,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.487.120,00 69.802.846,00 52.928.664,00 24.955.202,00 187.850.702,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.902.273.156,00 1.234.388.784,00 1.185.616.525,00 1.182.680.021,00 1.096.147.098,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi