Geri Dön

GLYHO | Global Yat. Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,85
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 66,07
BIST-100'deki Ağırlığı 4,10
F/K Oranı 7,68
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,55
Dibe Uzaklık 99,96
Piyasa Değeri (USD) 391.460.135,90
Piyasa Değeri (TL) 10.782.456.275,20
Özsermaye (TL) 4.230.909.806,00
Sermaye (TL) 714.069.952,00
Net Kar (TL) 1.403.265.513,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLYHO
Sektör Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak
Adres ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 0 212 244 60 00
Faks 0 212 244 61 61
Web www.globalyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÜLENT BÜYÜKUĞUR 72.837.921,00 11,21
MEHMET KUTMAN 53.906.477,81 8,29
TOPLAM 650.000.000,00 100,00
TURKCOM TURİZM ENERJİ İNŞAAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. 75.976.468,05 11,69
VTB BANK (EUROPE) SE 92.621.796,00 14,25
DİĞER 354.657.337,14 54,56
Toplam 1.300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,33
10.08.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.10.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,95
01.08.2014 Bölünme 0,91
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.10.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.02.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,10
16.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
27.05.2004 Bölünme 1,00
16.01.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
18.06.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
22.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,46
10.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.882.192.390,00 1.882.262.615,00 7.984.823.450,00 5.434.468.013,00 2.719.048.316,00
Satışların Maliyeti (-) -2.719.092.820,00 -1.482.159.824,00 -5.817.811.515,00 -3.912.751.558,00 -2.069.963.384,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.163.099.570,00 400.102.791,00 2.167.011.935,00 1.521.716.455,00 649.084.932,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 311.631.284,00 173.905.125,00 734.031.483,00 235.671.269,00 136.233.103,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -11.530.410,00 -4.054.586,00 -10.921.042,00 -6.970.634,00 -4.089.718,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 300.100.874,00 169.850.539,00 723.110.441,00 228.700.635,00 132.143.385,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.463.200.444,00 569.953.330,00 2.890.122.376,00 1.750.417.090,00 781.228.317,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -612.801.361,00 -290.846.699,00 -922.685.360,00 -509.699.423,00 -315.831.316,00
Pazarlama Giderleri (-) -170.708.114,00 -87.949.183,00 -270.730.342,00 -174.895.956,00 -106.154.658,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 60.090.119,00 24.248.492,00 66.942.186,00 41.417.851,00 29.265.602,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -222.099.015,00 -96.270.969,00 -207.147.376,00 -109.532.916,00 -80.505.797,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 517.682.073,00 119.134.971,00 1.556.501.484,00 997.706.646,00 308.002.148,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 433.062.180,00 381.918.373,00 1.313.559.803,00 205.368.663,00 183.120.955,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -57.325,00 -2.014.090,00 -3.538.243,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 69.623.500,00 25.164.467,00 51.389.299,00 21.655.555,00 4.478.454,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.002.737.401,00 517.821.707,00 2.907.362.234,00 1.205.658.996,00 487.276.721,00
Finansman Gelirleri 528.087.285,00 147.670.849,00 202.063.012,00 135.786.728,00 109.793.206,00
Finansman Giderleri (-) -897.240.437,00 -357.203.985,00 -1.143.451.394,00 -822.030.634,00 -436.329.919,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 633.584.249,00 308.288.571,00 1.965.973.852,00 519.415.090,00 160.740.008,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -96.792.529,00 -50.487.838,00 -380.226.007,00 -86.592.000,00 -87.492.418,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -62.850.433,00 -27.659.724,00 -230.174.687,00 -138.238.179,00 -67.238.147,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -33.942.096,00 -22.828.114,00 -150.051.320,00 51.646.179,00 -20.254.271,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 536.791.720,00 257.800.733,00 1.585.747.845,00 432.823.090,00 73.247.590,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 536.791.720,00 257.800.733,00 1.585.747.845,00 432.823.090,00 73.247.590,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 224.229.285,00 20.975.851,00 413.726.511,00 170.577.371,00 -8.070.666,00
- Ana Ortaklık Payları 312.562.435,00 236.824.882,00 1.172.021.334,00 262.245.719,00 81.318.256,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,48 0,36 1,80 0,40 0,13
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.218.360,00 -534.854,00 148.178.664,00 151.841.142,00 155.044.596,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 154.855.304,00 154.855.304,00 154.855.304,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.218.360,00 -534.854,00 -6.676.640,00 -3.014.162,00 189.292,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 63.244.815,00 -17.495.179,00 238.609.516,00 -90.086.149,00 -41.346.649,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 118.814.721,00 -16.790.153,00 259.648.721,00 -89.979.688,00 -20.238.810,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 57.026.455,00 -18.030.033,00 386.788.180,00 61.754.993,00 113.697.947,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 593.818.175,00 239.770.700,00 1.972.536.025,00 494.578.083,00 186.945.537,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.523.005.989,00 5.633.326.428,00 5.135.672.295,00 4.782.732.986,00 4.434.202.362,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.281.476.174,00 2.955.183.848,00 1.848.734.791,00 1.917.957.150,00 1.788.519.189,00
Finansal Yatırımlar 392.216.170,00 377.843.420,00 379.552.912,00 315.037.021,00 334.828.078,00
Ticari Alacaklar 1.172.459.721,00 850.353.385,00 1.359.631.962,00 1.232.265.904,00 908.877.827,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.172.459.721,00 850.353.385,00 1.359.631.962,00 1.232.265.904,00 908.877.827,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 510.944.471,00 417.033.678,00 559.911.206,00 330.672.671,00 291.241.376,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 480.649.871,00 389.021.355,00 531.859.510,00 319.900.831,00 282.578.098,00
Diğer Alacaklar 279.856.037,00 236.793.678,00 217.913.157,00 220.967.169,00 212.188.031,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 29.008.161,00 23.457.578,00 17.803.902,00 22.950.581,00 22.726.218,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 250.847.876,00 213.336.100,00 200.109.255,00 198.016.588,00 189.461.813,00
Türev Araçlar 5.580.700,00 2.284.911,00 2.332.883,00 0,00 0,00
Stoklar 221.375.790,00 262.479.900,00 280.608.465,00 167.190.704,00 159.052.682,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 487.348.044,00 374.637.173,00 338.029.600,00 494.421.195,00 639.929.827,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27.195.826,00 26.204.126,00 30.564.449,00 15.690.400,00 20.035.678,00
Diğer Dönen Varlıklar 144.553.056,00 130.512.309,00 118.392.870,00 88.530.772,00 79.529.674,00
ARA TOPLAM 5.523.005.989,00 5.633.326.428,00 5.135.672.295,00 4.782.732.986,00 4.434.202.362,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 26.639.670.378,00 19.801.521.854,00 18.566.106.239,00 16.164.416.475,00 14.565.510.703,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 439.938.842,00 341.353.503,00 303.955.016,00 244.297.000,00 217.969.630,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.526.656.748,00 2.504.200.000,00 2.126.335.389,00 1.040.372.092,00 1.164.135.821,00
Maddi Duran Varlıklar 5.570.905.888,00 4.196.416.365,00 4.056.772.208,00 3.735.503.315,00 3.477.865.572,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.090.576.042,00 10.466.274.918,00 9.888.932.489,00 8.979.445.078,00 7.781.295.082,00
- Şerefiye 363.514.402,00 273.483.458,00 267.446.878,00 264.824.329,00 243.606.911,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.727.061.640,00 10.192.791.460,00 9.621.485.611,00 8.714.620.749,00 7.537.688.171,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 345.197.440,00 299.733.755,00 273.235.299,00 271.661.836,00 207.862.252,00
Diğer Duran Varlıklar 39.088.080,00 29.358.058,00 28.599.290,00 26.802.960,00 29.173.904,00
TOPLAM VARLIKLAR 32.162.676.367,00 25.434.848.282,00 23.701.778.534,00 20.947.149.461,00 18.999.713.065,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.678.235.869,00 5.743.896.296,00 5.500.204.497,00 4.933.658.622,00 4.188.186.316,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.862.243.042,00 2.054.948.262,00 1.867.287.882,00 1.510.739.787,00 1.477.081.513,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.630.426.608,00 1.687.691.331,00 1.394.778.074,00 1.365.915.113,00 1.096.434.866,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 904.613.565,00 837.332.922,00 849.241.543,00 1.110.117.009,00 706.719.710,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 904.613.565,00 837.332.922,00 849.241.543,00 1.110.117.009,00 706.719.710,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 228.512.666,00 208.804.883,00 337.417.647,00 169.034.612,00 188.667.943,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 107.682.584,00 90.548.939,00 161.016.521,00 73.228.096,00 65.459.303,00
Diğer Borçlar 298.447.916,00 202.356.448,00 275.308.198,00 192.297.275,00 152.474.616,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 67.561.513,00 41.565.651,00 32.648.487,00 24.736.445,00 11.385.229,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 230.886.403,00 160.790.797,00 242.659.711,00 167.560.830,00 141.089.387,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.593.056,00 7.202.980,00 4.288.833,00 14.214.748,00 11.518.802,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39.492.611,00 130.051.684,00 94.474.694,00 71.350.827,00 52.384.147,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 379.719.007,00 315.102.024,00 299.476.081,00 245.850.665,00 202.591.111,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.369.206,00 53.438.897,00 42.349.103,00 20.453.784,00 23.181.940,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 347.349.801,00 261.663.127,00 257.126.978,00 225.396.881,00 179.409.171,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 213.504.814,00 209.856.823,00 216.915.024,00 180.910.490,00 234.854.305,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.298.266.062,00 14.736.571.155,00 13.485.613.906,00 12.774.278.804,00 11.736.301.277,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.108.628.588,00 12.995.995.956,00 11.829.919.233,00 11.372.104.689,00 10.357.101.969,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 286.802.351,00 235.504.439,00 223.140.656,00 220.082.071,00 226.324.228,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.353.637,00 42.166.140,00 42.363.993,00 33.676.227,00 25.062.599,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 243.448.714,00 193.338.299,00 180.776.663,00 186.405.844,00 201.261.629,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.728.715.064,00 1.376.437.640,00 1.296.368.076,00 1.037.566.578,00 1.014.539.636,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.976.501.931,00 20.480.467.451,00 18.985.818.403,00 17.707.937.426,00 15.924.487.593,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.186.174.436,00 4.954.380.831,00 4.715.960.131,00 3.239.212.035,00 3.075.225.472,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.230.909.806,00 4.136.542.520,00 3.913.277.693,00 2.573.694.741,00 2.504.034.904,00
Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 34.659.630,00 34.659.630,00 34.659.630,00 34.659.630,00 34.659.630,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 545.826.059,00 621.629.749,00 622.979.749,00 623.717.202,00 630.229.522,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 136.688.648,00 142.372.154,00 142.907.008,00 146.587.007,00 153.343.920,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 136.688.648,00 142.372.154,00 142.907.008,00 146.587.007,00 149.759.492,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.166.656,00 -12.483.150,00 -11.948.296,00 -8.268.297,00 -5.095.812,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.216.188.319,00 1.191.875.080,00 1.203.550.281,00 771.206.114,00 859.348.582,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.463.304.800,00 1.384.126.681,00 1.395.096.856,00 945.874.446,00 1.045.675.566,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -247.116.481,00 -192.251.601,00 -191.546.575,00 -174.668.332,00 -186.326.984,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 119.498.103,00 119.340.106,00 11.498.088,00 13.061.783,00 13.530.408,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.215.486.612,00 1.139.840.919,00 75.661.603,00 72.217.286,00 81.604.586,00
Net Dönem Karı/Zararı 312.562.435,00 236.824.882,00 1.172.021.334,00 262.245.719,00 81.318.256,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 955.264.630,00 817.838.311,00 802.682.438,00 665.517.294,00 571.190.568,00
TOPLAM KAYNAKLAR 32.162.676.367,00 25.434.848.282,00 23.701.778.534,00 20.947.149.461,00 18.999.713.065,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi