Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 72,95
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı 4,69
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,78
Dibe Uzaklık 99,75
Piyasa Değeri (USD) 6.895.454,30
Piyasa Değeri (TL) 39.000.000,00
Özsermaye (TL) 50.261.599,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 8.311.712,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 0 212 290 25 90
Faks 0 212 290 25 96
Web http://www.gulerholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 7.697.160,01 85,52
MURAT GÜLER 802.839,99 8,92
UBS AG LONDON BRANCH 500.000,00 5,56
Toplam 9.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.450.000,00 89,80
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 9.800.000,00 49,00
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. 2.874.240,00 12,17
Tarih Açıklama Katsayı
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 675.880.358,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 -655.656.087,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 1.063.060.523,00 556.595.225,00 675.643.118,00 533.745.050,00 377.793.088,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 21.534.683,00 11.794.085,00 19.987.031,00 13.637.937,00 7.202.433,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.138.469,00 -4.720.911,00 -16.527.445,00 -12.563.323,00 -9.250.321,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.407.371,00 -3.322.889,00 -8.858.919,00 -6.075.388,00 -4.097.678,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.270.159,00 2.660.525,00 11.060.273,00 8.882.053,00 7.253.354,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.083.211,00 -281.093,00 -4.913.170,00 -4.242.590,00 -4.071.707,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.175.791,00 6.129.717,00 747.770,00 -361.311,00 -2.963.919,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 588.918,00 433.890,00 290.067,00 22.541,00 2.752,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.654.764,00 -177.567,00 -96.973,00 -2.432,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.109.945,00 6.386.040,00 940.864,00 -341.202,00 -2.961.167,00
Finansman Gelirleri 907.657,00 405.467,00 1.665.087,00 1.219.396,00 790.390,00
Finansman Giderleri (-) -1.110.518,00 -516.527,00 -2.416.475,00 -1.894.625,00 -1.287.229,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.907.084,00 6.274.980,00 189.476,00 -1.016.431,00 -3.458.006,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.038.380,00 -584.974,00 -225.394,00 54.274,00 590.221,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.872.416,00 -843.970,00 -1.123.573,00 -753.629,00 -355.323,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 834.036,00 258.996,00 898.179,00 807.903,00 945.544,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.868.704,00 5.690.006,00 -35.918,00 -962.157,00 -2.867.785,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.868.704,00 5.690.006,00 -35.918,00 -962.157,00 -2.867.785,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 110.936,00 166.746,00 3.847,00 -67.115,00 -274.076,00
- Ana Ortaklık Payları 5.757.768,00 5.523.260,00 -39.765,00 -895.042,00 -2.593.709,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 20.425,00 5.288,00 14.494,00 -58.618,00 -33.508,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 25.531,00 6.610,00 18.272,00 -73.273,00 -41.885,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -5.106,00 -1.322,00 -3.778,00 14.655,00 8.377,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.106,00 -1.322,00 -3.778,00 14.655,00 8.377,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 20.425,00 5.288,00 14.494,00 -58.618,00 -33.508,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.889.129,00 5.695.294,00 -21.424,00 -1.020.775,00 -2.901.293,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 114.818.626,00 108.721.073,00 87.243.689,00 79.036.774,00 78.020.224,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.072.713,00 10.523.492,00 10.695.936,00 15.687.100,00 16.498.112,00
Finansal Yatırımlar 6.820.971,00 6.853.621,00 622.762,00 1.322.554,00 1.975.251,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6.820.971,00 6.853.621,00 622.762,00 1.322.554,00 1.975.251,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 6.820.971,00 6.853.621,00 622.762,00 1.322.554,00 1.975.251,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 69.707.990,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 4.159.420,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 65.548.570,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 95.322.425,00 90.601.338,00 74.652.857,00 59.174.050,00 56.861.120,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 2.896.321,00 5.042.702,00 4.155.880,00 1.349.951,00 40.385,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 92.426.104,00 85.558.636,00 70.496.977,00 57.824.099,00 56.820.735,00
Diğer Alacaklar 78.062,00 1.270,00 97.953,00 2.306.808,00 2.158.292,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 760,00 0,00 0,00 6.977,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.062,00 510,00 97.953,00 2.306.808,00 2.151.315,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 374.550,00 428.461,00 198.252,00 113.999,00 183.322,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 919.976,00 85.427,00 735.339,00 182.284,00 110.574,00
Diğer Dönen Varlıklar 229.929,00 227.464,00 240.590,00 249.979,00 233.553,00
ARA TOPLAM 114.818.626,00 108.721.073,00 87.243.689,00 79.036.774,00 78.020.224,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.219.699,00 5.909.414,00 4.358.568,00 4.446.706,00 4.612.152,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.274.930,00 2.274.930,00 1.274.930,00 1.274.930,00 1.274.930,00
Maddi Duran Varlıklar 1.045.627,00 1.175.732,00 1.141.772,00 1.108.343,00 1.258.606,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 262.044,00 287.484,00 284.312,00 296.109,00 318.742,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 236.350,00 229.445,00 232.752,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 799.356,00 452.491,00 194.817,00 122.974,00 254.337,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 125.038.325,00 114.630.487,00 91.602.257,00 83.483.480,00 82.632.376,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.119.593,00 65.701.366,00 49.589.515,00 53.958.981,00 56.806.899,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.021.756,00 25.002.298,00 12.020.532,00 22.430.385,00 19.301.864,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 24.000.000,00 25.000.000,00 12.000.000,00 22.418.000,00 19.300.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 994.343,00 1.097.905,00 938.152,00 901.190,00 945.330,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 994.343,00 1.097.905,00 938.152,00 901.190,00 945.330,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 43.328.070,00 37.025.509,00 34.691.784,00 28.475.925,00 35.242.660,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 43.328.070,00 37.025.509,00 34.691.784,00 28.475.925,00 35.242.660,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 419.524,00 412.820,00 167.301,00 412.368,00 495.627,00
Diğer Borçlar 714.473,00 574.992,00 346.613,00 727.798,00 198.138,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 714.473,00 574.992,00 346.613,00 727.798,00 198.138,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 21.763,00 29.924,00 4.500,00 11.250,00 24.750,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.872.416,00 843.970,00 1.123.573,00 753.629,00 355.323,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 747.248,00 713.948,00 297.060,00 246.436,00 243.207,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 491.391,00 380.899,00 100.141,00 100.162,00 100.162,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 255.857,00 333.049,00 196.919,00 146.274,00 143.045,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 472.736,00 455.319,00 420.303,00 342.576,00 294.072,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 472.736,00 455.319,00 420.303,00 342.576,00 294.072,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 472.736,00 455.319,00 420.303,00 342.576,00 294.072,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 72.592.329,00 66.156.685,00 50.009.818,00 54.301.557,00 57.100.971,00
Ö Z K A Y N A K L A R 52.445.996,00 48.473.802,00 41.592.439,00 29.181.923,00 25.531.405,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.261.599,00 46.349.729,00 40.634.812,00 25.883.536,00 22.437.437,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 374.833,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -77.079,00 0,00 -186.069,00 -116.069,00 -1.886.069,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.406.553,00 3.406.553,00 3.393.256,00 3.393.256,00 3.393.256,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 77.994,00 63.328,00 58.171,00 -8.606,00 13.962,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 77.994,00 63.328,00 58.171,00 -8.606,00 13.962,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 77.994,00 63.328,00 58.171,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.739.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.739.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 228.108,00 151.029,00 337.098,00 267.098,00 2.037.098,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.128.480,00 7.205.559,00 7.058.824,00 7.242.899,00 5.472.899,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.757.768,00 5.523.260,00 -39.765,00 -895.042,00 -2.593.709,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.184.397,00 2.124.073,00 957.627,00 3.298.387,00 3.093.968,00
TOPLAM KAYNAKLAR 125.038.325,00 114.630.487,00 91.602.257,00 83.483.480,00 82.632.376,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 488.133,00 488.133,00 488.133,00 488.133,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 47.962,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi