Geri Dön

GLRYH | Guler Yat. Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,91
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 88,63
BIST-100'deki Ağırlığı 3,18
F/K Oranı 2,11
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,14
Dibe Uzaklık 99,94
Piyasa Değeri (USD) 47.532.482,44
Piyasa Değeri (TL) 993.600.000,00
Özsermaye (TL) 871.703.759,00
Sermaye (TL) 120.000.000,00
Net Kar (TL) 471.709.493,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 290 25 90
Faks 0212 290 25 96
Web www.gulerholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASİYE GÜLER 6.820.075,00 5,68
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 10.221.775,00 8,52
MURAT GÜLER 13.640.764,29 11,37
TOPLAM 120.000.000,00 100,00
DİĞER 89.317.385,71 74,43
Toplam 240.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 43.999.900,00 43,99
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3.748.500,00 49,98
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 55.800.000,00 90,00
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.750.000,00 15,18
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. 10.851.450,00 10,85
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 60.000,00 6,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,14
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 43.205.505,00 165.017.300,00 137.070.172,00 79.394.495,00 74.185.731,00
Satışların Maliyeti (-) -23.205.685,00 -89.894.445,00 -66.223.233,00 -40.393.436,00 -21.973.419,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.999.820,00 75.122.855,00 70.846.939,00 39.001.059,00 52.212.312,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 4.121.993.949,00 15.270.267.827,00 12.074.579.663,00 8.697.158.933,00 3.998.321.733,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -3.959.501.848,00 -14.158.730.436,00 -11.312.082.201,00 -8.333.466.277,00 -3.857.082.003,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 162.492.101,00 1.111.537.391,00 762.497.462,00 363.692.656,00 141.239.730,00
BRÜT KAR/ZARAR 182.491.921,00 1.186.660.246,00 833.344.401,00 402.693.715,00 193.452.042,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -46.684.672,00 -149.601.333,00 -93.948.254,00 -52.770.286,00 -22.343.942,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.830.524,00 -88.469.568,00 -57.955.493,00 -33.167.372,00 -15.873.719,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.666.365,00 -8.276.004,00 -7.934.684,00 -6.358.491,00 -3.280.155,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 42.717.131,00 244.818.816,00 178.434.322,00 120.386.432,00 62.698.492,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.788.547,00 -164.607.564,00 -102.411.520,00 -80.058.120,00 -30.534.247,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 133.238.944,00 1.020.524.593,00 749.528.772,00 350.725.878,00 184.118.471,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 38.192.268,00 147.668.848,00 82.736.457,00 4.606.558,00 538.320,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 171.431.212,00 1.168.193.441,00 832.265.229,00 355.332.436,00 184.656.791,00
Finansman Gelirleri 8.331.980,00 5.949.350,00 13.437.172,00 10.797.500,00 1.347.350,00
Finansman Giderleri (-) -82.366.834,00 -170.380.303,00 -129.742.216,00 -66.941.325,00 -21.780.300,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 97.396.358,00 1.003.762.488,00 715.960.185,00 299.188.611,00 164.223.841,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -25.146.263,00 -134.160.301,00 -152.254.108,00 -70.593.965,00 -26.240.881,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -64.474.382,00 -108.589.219,00 -65.945.888,00 -40.830.711,00 -11.414.555,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 39.328.119,00 -25.571.082,00 -86.308.220,00 -29.763.254,00 -14.826.326,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 72.250.095,00 869.602.187,00 563.706.077,00 228.594.646,00 137.982.960,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 72.250.095,00 869.602.187,00 563.706.077,00 228.594.646,00 137.982.960,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 31.904.681,00 356.910.506,00 232.968.677,00 82.988.697,00 56.655.358,00
- Ana Ortaklık Payları 40.345.414,00 512.691.681,00 330.737.400,00 145.605.949,00 81.327.602,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,34 4,27 2,76 1,21 0,68
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 127.896.805,00 142.415.753,00 1.085.104,00 -19.363,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 160.335.696,00 178.058.181,00 1.356.115,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -468.209,00 -30.792,00 212,00 -25.818,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -31.970.682,00 -35.611.636,00 -271.223,00 6.455,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 127.896.805,00 142.415.753,00 1.085.104,00 -19.363,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 72.250.095,00 997.498.992,00 706.121.830,00 229.679.750,00 137.963.597,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.981.571.362,00 2.790.661.373,00 2.287.985.135,00 1.645.983.900,00 1.209.755.151,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 561.937.830,00 414.519.352,00 255.593.007,00 217.648.969,00 191.314.661,00
Finansal Yatırımlar 222.810.943,00 554.073.668,00 477.294.863,00 171.942.006,00 73.068.111,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 222.810.943,00 0,00 477.294.863,00 171.942.006,00 0,00
Ticari Alacaklar 65.059.938,00 67.361.802,00 77.880.501,00 61.569.775,00 73.795.841,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 298.253,00 115.746,00 298.253,00 363.216,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.059.938,00 67.063.549,00 77.764.755,00 61.271.522,00 73.432.625,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.014.354.559,00 1.623.290.408,00 1.303.855.610,00 1.057.608.518,00 755.564.647,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.014.354.559,00 1.623.290.408,00 1.303.855.610,00 1.057.608.518,00 755.564.647,00
Diğer Alacaklar 42.187.851,00 62.528.952,00 49.901.265,00 45.393.972,00 44.963.199,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 340.000,00 21.481.086,00 32.538.344,00 23.017.666,00 22.197.895,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.847.851,00 41.047.866,00 17.362.921,00 22.376.306,00 22.765.304,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 23.365.936,00 27.248.891,00 34.583.171,00 28.317.159,00 29.106.362,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.626.025,00 11.905.039,00 15.809.823,00 20.948.594,00 9.278.303,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.614.912,00 7.164.411,00 0,00 13.746,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.544.281,00 3.211.076,00 43.469.092,00 11.301.365,00 201.410,00
Diğer Dönen Varlıklar 19.683.999,00 19.522.185,00 22.597.803,00 24.253.542,00 25.462.617,00
ARA TOPLAM 2.974.571.362,00 2.783.661.373,00 2.280.985.135,00 1.638.983.900,00 1.202.755.151,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
DURAN VARLIKLAR 1.528.339.353,00 1.544.852.812,00 1.193.725.337,00 953.877.470,00 694.601.771,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.220.000,00 19.046.999,00 10.083.698,00 10.060.362,00 8.382.575,00
Maddi Duran Varlıklar 1.205.775.999,00 1.222.808.280,00 946.083.921,00 708.283.677,00 437.064.052,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.192.930,00 7.762.842,00 9.784.240,00 9.340.449,00 7.200.644,00
- Şerefiye 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.597.445,00 3.167.357,00 5.188.755,00 4.744.964,00 2.605.159,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.976.540,00 0,00 1.794.899,00 1.328.693,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.509.910.715,00 4.335.514.185,00 3.481.710.472,00 2.599.861.370,00 1.904.356.922,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.945.833.924,00 1.779.173.624,00 1.492.401.070,00 1.189.737.029,00 828.280.083,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 909.508.411,00 899.252.733,00 703.567.321,00 551.995.978,00 357.770.906,00
- Banka Kredileri 283.019.275,00 0,00 703.567.321,00 551.995.978,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 61.696.338,00 60.497.469,00 65.480.673,00 29.286.145,00 3.610.420,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 20.383.946,00 46.824.189,00 89.584.197,00 81.033.525,00 53.027.885,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.383.946,00 0,00 89.584.197,00 81.033.525,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 767.200.336,00 660.175.601,00 497.149.195,00 437.605.151,00 298.753.944,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.378.773,00 4.484.869,00 4.270.197,00 2.051.507,00 1.453.879,00
Diğer Borçlar 68.110.887,00 23.317.383,00 20.618.200,00 20.014.427,00 70.581.256,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 42.509.400,00 8.000.000,00 12.369.000,00 12.369.000,00 64.965.300,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.601.487,00 15.317.383,00 8.249.200,00 7.645.427,00 5.615.956,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.555.374,00 9.180.538,00 23.760.497,00 20.500.423,00 26.258.328,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 92.620.373,00 32.162.774,00 65.731.266,00 38.539.768,00 11.406.665,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.379.486,00 43.278.068,00 22.239.524,00 8.710.105,00 1.196.283,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.249.169,00 2.236.402,00 1.926.186,00 1.443.203,00 1.196.283,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.130.317,00 41.041.666,00 20.313.338,00 7.266.902,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220.517,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.118.271,00 413.417.427,00 273.388.322,00 172.275.323,00 68.504.808,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 293.248.720,00 236.810.877,00 130.820.543,00 92.926.169,00 4.428.411,00
Banka Kredileri 93.559.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 199.689.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.741.285,00 4.550.958,00 3.080.553,00 2.216.886,00 2.152.351,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.741.285,00 4.550.958,00 3.080.553,00 2.216.886,00 2.152.351,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 172.128.266,00 172.055.592,00 139.487.226,00 77.132.268,00 61.924.046,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.416.952.195,00 2.192.591.051,00 1.765.789.392,00 1.362.012.352,00 896.784.891,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.092.958.520,00 2.142.923.134,00 1.715.921.080,00 1.237.849.018,00 1.007.572.031,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 871.703.759,00 886.461.812,00 709.264.774,00 479.460.817,00 462.869.663,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.873.668,00 3.873.668,00 3.873.668,00 3.873.668,00 39.873.668,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.084.540,00 35.084.540,00 45.147.118,00 631.538,00 263.875,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.084.540,00 35.084.540,00 45.147.118,00 631.538,00 263.875,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -201.920,00 -201.920,00 -21.817,00 -26.666,00 -26.878,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 56.389.313,00 776.775,00 776.775,00 776.775,00 619.064,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 613.565.408,00 211.589.732,00 206.284.397,00 206.127.471,00 218.340.038,00
Net Dönem Karı/Zararı 40.345.414,00 512.691.681,00 330.737.400,00 145.605.949,00 81.327.602,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.221.254.761,00 1.256.461.322,00 1.006.656.306,00 758.388.201,00 544.702.368,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.509.910.715,00 4.335.514.185,00 3.481.710.472,00 2.599.861.370,00 1.904.356.922,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 477.294.863,00 171.942.006,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi