Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 0 212 290 25 90
Faks 0 212 290 25 96
Web http://www.gulerholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 21.799.999,00 72,67
MURAT GÜLER 8.200.000,82 27,33
Toplam 29.999.999,82 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.000.000,00 44,00
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 18.000.000,00 90,00
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. 4.453.961,15 12,34
Tarih Açıklama Katsayı
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 22.856.187,00 16.766.007,00 12.604.964,00 9.098.446,00 5.582.557,00
Satışların Maliyeti (-) -13.838.667,00 -12.487.886,00 -9.254.239,00 -6.659.439,00 -3.746.511,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.017.520,00 4.278.121,00 3.350.725,00 2.439.007,00 1.836.046,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 154.993.117,00 596.602.214,00 236.792.916,00 168.509.871,00 65.235.330,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -137.980.030,00 -554.882.356,00 -206.837.618,00 -149.188.981,00 -56.029.921,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 17.013.087,00 41.719.858,00 29.955.298,00 19.320.890,00 9.205.409,00
BRÜT KAR/ZARAR 26.030.607,00 45.997.979,00 33.306.023,00 21.759.897,00 11.041.455,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.356.712,00 -27.195.144,00 -19.998.559,00 -13.464.655,00 -10.390.251,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.962.730,00 -15.045.338,00 -10.881.492,00 -7.333.438,00 -4.188.428,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -666.139,00 -4.098.520,00 -3.095.073,00 -1.874.784,00 -732.349,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.128.123,00 31.601.600,00 27.557.877,00 22.953.357,00 10.249.259,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.279.474,00 -20.083.940,00 -18.790.162,00 -16.099.316,00 -5.080.306,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.893.675,00 11.176.637,00 8.098.614,00 5.941.061,00 899.380,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.300.592,00 13.096.876,00 3.991.726,00 3.723.874,00 1.539.466,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -150.431,00 -2.968.590,00 -2.966.330,00 -2.852.846,00 -1.240.791,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.043.836,00 21.304.923,00 9.124.010,00 6.812.089,00 1.198.055,00
Finansman Gelirleri 686.561,00 1.746.931,00 1.359.211,00 1.079.555,00 299.778,00
Finansman Giderleri (-) -2.837.154,00 -7.237.554,00 -5.131.034,00 -2.958.900,00 -1.397.512,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 15.893.243,00 15.814.300,00 5.352.187,00 4.932.744,00 100.321,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.054.138,00 -3.796.332,00 -1.382.242,00 -796.258,00 52.388,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.989.484,00 -3.871.964,00 -2.637.592,00 -1.651.229,00 -1.226.691,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -64.654,00 75.632,00 1.255.350,00 854.971,00 1.279.079,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.839.105,00 12.017.968,00 3.969.945,00 4.136.486,00 152.709,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.839.105,00 12.017.968,00 3.969.945,00 4.136.486,00 152.709,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 8.165.282,00 8.064.874,00 2.674.109,00 2.943.666,00 1.464.177,00
- Ana Ortaklık Payları 5.673.823,00 3.953.094,00 1.295.836,00 1.192.820,00 -1.311.468,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 48.085,00 -251.271,00 -25.673,00 -57.575,00 98.348,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 60.106,00 -314.088,00 -32.091,00 -71.968,00 122.935,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -12.021,00 62.817,00 6.418,00 14.393,00 -24.587,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -12.021,00 62.817,00 6.418,00 14.393,00 -24.587,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 48.085,00 -251.271,00 -25.673,00 -57.575,00 98.348,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.887.190,00 11.766.697,00 3.944.272,00 4.078.911,00 251.057,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 213.382.478,00 215.120.035,00 159.095.546,00 126.876.949,00 150.358.125,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 42.991.616,00 39.027.294,00 15.325.178,00 18.550.849,00 16.372.912,00
Finansal Yatırımlar 22.471.482,00 4.295.944,00 5.053.716,00 4.220.195,00 9.917.807,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 22.471.482,00 4.295.944,00 5.053.716,00 4.220.195,00 9.917.807,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 22.471.482,00 4.295.944,00 5.053.716,00 4.220.195,00 9.917.807,00
Ticari Alacaklar 9.422.800,00 6.748.610,00 6.804.818,00 7.469.810,00 8.713.465,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 846.607,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.422.800,00 6.748.610,00 6.804.818,00 7.469.810,00 7.866.858,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 114.723.478,00 140.444.139,00 115.628.128,00 80.188.233,00 103.045.956,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 114.723.478,00 140.444.139,00 109.955.555,00 75.926.249,00 97.597.784,00
Diğer Alacaklar 12.348.905,00 14.639.360,00 5.923.945,00 7.405.981,00 2.816.322,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.499.980,00 1.499.980,00 1.747.980,00 1.747.980,00 1.746.799,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.848.925,00 13.139.380,00 4.175.965,00 5.658.001,00 1.069.523,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.859.274,00 2.964.756,00 3.686.932,00 3.809.273,00 1.730.570,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.794.832,00 763.333,00 1.048.760,00 1.082.322,00 2.035.034,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 696.702,00 3.121.337,00 2.545.793,00 1.428.015,00 2.996.123,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.073.389,00 3.115.262,00 3.078.276,00 2.722.271,00 2.729.936,00
ARA TOPLAM 213.382.478,00 215.120.035,00 159.095.546,00 126.876.949,00 150.358.125,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 53.886.375,00 54.004.821,00 54.229.959,00 53.210.736,00 54.444.830,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.594.246,00 21.594.246,00 21.226.837,00 21.289.558,00 20.930.819,00
Maddi Duran Varlıklar 16.096.730,00 15.730.355,00 18.463.433,00 15.447.824,00 15.326.719,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.267.372,00 5.264.188,00 5.334.830,00 5.427.569,00 6.538.528,00
- Şerefiye 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 5.626.184,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 671.887,00 668.703,00 739.345,00 832.084,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 466.514,00 422.535,00 0,00 1.925.476,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 446.079,00 522.754,00 1.646.073,00 1.253.497,00 2.956.350,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 267.268.853,00 269.124.856,00 213.325.505,00 180.087.685,00 204.802.955,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.153.690,00 134.416.999,00 98.203.202,00 72.700.899,00 100.359.138,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.551.077,00 58.422.394,00 32.504.999,00 14.908.591,00 24.150.705,00
- Banka Kredileri 47.551.077,00 58.422.394,00 32.504.999,00 14.520.504,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.613.086,00 6.743.897,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 600.007,00 635.049,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.137.252,00 1.441.527,00 1.171.621,00 2.128.571,00 5.156.008,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.137.252,00 1.441.527,00 1.171.621,00 2.128.571,00 5.156.008,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 57.106.730,00 61.308.522,00 60.182.201,00 51.775.890,00 66.090.216,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 485.812,00 651.323,00 375.104,00 832.945,00 1.038.289,00
Diğer Borçlar 926.268,00 825.115,00 890.330,00 810.031,00 1.378.167,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 926.268,00 825.115,00 890.330,00 810.031,00 1.378.167,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.585.690,00 51.296,00 30.785,00 103.002,00 67.425,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.989.484,00 3.871.964,00 2.637.592,00 1.651.229,00 1.226.691,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 758.291,00 1.100.961,00 410.570,00 490.640,00 1.251.637,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 342.704,00 295.791,00 223.669,00 257.868,00 841.848,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 415.587,00 805.170,00 186.901,00 232.772,00 409.789,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.909.843,00 6.450.583,00 2.800.486,00 3.061.809,00 3.530.173,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.149.135,00 5.702.754,00 2.189.865,00 2.300.383,00 2.508.694,00
Banka Kredileri 2.149.135,00 3.423.612,00 0,00 0,00 24.150.705,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 760.708,00 747.829,00 610.621,00 761.426,00 1.021.479,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 760.708,00 747.829,00 610.621,00 761.426,00 1.021.479,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 129.063.533,00 140.867.582,00 101.003.688,00 75.762.708,00 103.889.311,00
Ö Z K A Y N A K L A R 138.205.320,00 128.257.274,00 112.321.817,00 104.324.977,00 100.913.644,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.861.358,00 52.691.825,00 48.454.058,00 48.037.698,00 52.170.195,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -4.939.144,00 0,00 -3.258.021,00 -3.258.021,00 -2.163.724,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.363.361,00 3.363.361,00 3.363.361,00 3.363.361,00 3.363.361,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.780,00 -49.553,00 53.151,00 37.362,00 132.148,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -33.780,00 -49.553,00 53.151,00 37.362,00 132.148,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -33.780,00 -49.553,00 53.151,00 37.362,00 132.148,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00 2.294.792,00 2.434.371,00 2.427.886,00 3.740.008,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00 2.294.792,00 2.434.371,00 2.427.886,00 3.740.008,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.090.173,00 151.029,00 3.414.233,00 3.409.101,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.261.509,00 12.979.102,00 11.151.127,00 10.865.189,00 16.095.117,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.673.823,00 3.953.094,00 1.295.836,00 1.192.820,00 -1.311.468,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 80.343.962,00 75.565.449,00 63.867.759,00 56.287.279,00 48.743.449,00
TOPLAM KAYNAKLAR 267.268.853,00 269.124.856,00 213.325.505,00 180.087.685,00 204.802.955,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 2.279.142,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.034,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.936,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.085.216,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 689.479,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314.753,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi