Geri Dön

GLRYH | Guler Yat. Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul
Telefon 2122902590
Faks 2122902596
Web www.gulerholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASİYE GÜLER 6.820.075,00 5,68
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 7.900.000,00 6,58
HEDEF PORTFÖY EGE HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON(HISSE SENEDI YOGUN FON) 7.810.000,00 6,51
MURAT GÜLER 13.640.764,29 11,37
TOPLAM 120.000.000,00 100,00
DİĞER 83.829.160,71 69,86
Toplam 240.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 43.999.900,00 43,99
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3.748.500,00 49,98
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 55.800.000,00 90,00
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.750.000,00 15,18
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. 10.851.449,71 10,85
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 60.000,00 6,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,14
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 137.070.172,00 79.394.495,00 74.185.731,00 384.341.641,00 266.111.937,00
Satışların Maliyeti (-) -66.223.233,00 -40.393.436,00 -21.973.419,00 -228.211.294,00 -141.224.821,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 70.846.939,00 39.001.059,00 52.212.312,00 156.130.347,00 124.887.116,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 12.074.579.663,00 8.697.158.933,00 3.998.321.733,00 6.570.360.608,00 3.826.468.665,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -11.312.082.201,00 -8.333.466.277,00 -3.857.082.003,00 -6.112.774.232,00 -3.625.048.066,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 762.497.462,00 363.692.656,00 141.239.730,00 457.586.376,00 201.420.599,00
BRÜT KAR/ZARAR 833.344.401,00 402.693.715,00 193.452.042,00 613.716.723,00 326.307.715,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -93.948.254,00 -52.770.286,00 -22.343.942,00 -87.967.257,00 -60.359.329,00
Pazarlama Giderleri (-) -57.955.493,00 -33.167.372,00 -15.873.719,00 -60.317.488,00 -39.706.209,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.934.684,00 -6.358.491,00 -3.280.155,00 -16.595.531,00 -7.146.417,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 178.434.322,00 120.386.432,00 62.698.492,00 94.255.601,00 51.226.433,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -102.411.520,00 -80.058.120,00 -30.534.247,00 -65.170.758,00 -26.641.428,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 749.528.772,00 350.725.878,00 184.118.471,00 477.921.290,00 243.680.765,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 82.736.457,00 4.606.558,00 538.320,00 8.591.231,00 7.391.376,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -862.951,00 -773.816,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 832.265.229,00 355.332.436,00 184.656.791,00 485.649.570,00 250.298.325,00
Finansman Gelirleri 13.437.172,00 10.797.500,00 1.347.350,00 15.764.601,00 10.982.726,00
Finansman Giderleri (-) -129.742.216,00 -66.941.325,00 -21.780.300,00 -58.982.384,00 -41.996.246,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 715.960.185,00 299.188.611,00 164.223.841,00 442.431.787,00 219.284.805,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -152.254.108,00 -70.593.965,00 -26.240.881,00 -51.085.638,00 -47.400.088,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -65.945.888,00 -40.830.711,00 -11.414.555,00 -55.946.036,00 -45.731.795,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -86.308.220,00 -29.763.254,00 -14.826.326,00 4.860.398,00 -1.668.293,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 563.706.077,00 228.594.646,00 137.982.960,00 391.346.149,00 171.884.717,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 563.706.077,00 228.594.646,00 137.982.960,00 391.346.149,00 171.884.717,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 232.968.677,00 82.988.697,00 56.655.358,00 249.276.461,00 93.997.365,00
- Ana Ortaklık Payları 330.737.400,00 145.605.949,00 81.327.602,00 142.069.688,00 77.887.352,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,76 1,21 0,68 1,18 0,65
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 142.415.753,00 1.085.104,00 -19.363,00 1.292,00 -14.076,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 178.058.181,00 1.356.115,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -30.792,00 212,00 -25.818,00 2.896,00 -17.595,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -35.611.636,00 -271.223,00 6.455,00 -1.604,00 3.519,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 142.415.753,00 1.085.104,00 -19.363,00 1.292,00 -14.076,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 706.121.830,00 229.679.750,00 137.963.597,00 391.347.441,00 171.870.641,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 3.519,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.287.985.135,00 1.645.983.900,00 1.209.755.151,00 1.189.364.745,00 943.776.938,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 255.593.007,00 217.648.969,00 191.314.661,00 305.441.482,00 148.550.924,00
Finansal Yatırımlar 477.294.863,00 171.942.006,00 73.068.111,00 51.242.216,00 23.111.951,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 477.294.863,00 171.942.006,00 0,00 51.242.216,00 23.111.951,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 477.294.863,00 171.942.006,00 0,00 51.242.216,00 23.111.951,00
Ticari Alacaklar 77.880.501,00 61.569.775,00 73.795.841,00 104.616.894,00 125.756.465,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.746,00 298.253,00 363.216,00 155.962,00 149.202,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.764.755,00 61.271.522,00 73.432.625,00 104.460.932,00 125.607.263,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.303.855.610,00 1.057.608.518,00 755.564.647,00 657.638.633,00 556.915.737,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.303.855.610,00 1.057.608.518,00 755.564.647,00 657.638.633,00 556.915.737,00
Diğer Alacaklar 49.901.265,00 45.393.972,00 44.963.199,00 19.058.352,00 13.403.151,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.538.344,00 23.017.666,00 22.197.895,00 13.106.927,00 4.804.663,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.362.921,00 22.376.306,00 22.765.304,00 5.951.425,00 8.598.488,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 34.583.171,00 28.317.159,00 29.106.362,00 22.878.541,00 46.242.997,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.809.823,00 20.948.594,00 9.278.303,00 10.364.570,00 12.539.594,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.469.092,00 11.301.365,00 201.410,00 1.009.712,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.597.803,00 24.253.542,00 25.462.617,00 10.114.345,00 10.256.119,00
ARA TOPLAM 2.280.985.135,00 1.638.983.900,00 1.202.755.151,00 1.182.364.745,00 936.776.938,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
DURAN VARLIKLAR 1.193.725.337,00 953.877.470,00 694.601.771,00 475.873.089,00 108.294.181,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.083.698,00 10.060.362,00 8.382.575,00 8.382.575,00 19.231.181,00
Maddi Duran Varlıklar 946.083.921,00 708.283.677,00 437.064.052,00 72.326.705,00 68.484.135,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.784.240,00 9.340.449,00 7.200.644,00 7.351.096,00 6.158.572,00
- Şerefiye 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.188.755,00 4.744.964,00 2.605.159,00 2.755.611,00 1.563.087,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.794.899,00 1.328.693,00 0,00 755.699,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 7.172.078,00 648.510,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.481.710.472,00 2.599.861.370,00 1.904.356.922,00 1.665.237.834,00 1.052.071.119,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.492.401.070,00 1.189.737.029,00 828.280.083,00 784.187.272,00 510.868.509,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 703.567.321,00 551.995.978,00 357.770.906,00 294.762.571,00 161.555.904,00
- Banka Kredileri 703.567.321,00 551.995.978,00 0,00 294.762.571,00 161.555.904,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 65.480.673,00 29.286.145,00 3.610.420,00 2.315.386,00 2.399.477,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 89.584.197,00 81.033.525,00 53.027.885,00 102.817.237,00 89.018.519,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 89.584.197,00 81.033.525,00 0,00 102.817.237,00 89.018.519,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 497.149.195,00 437.605.151,00 298.753.944,00 325.307.225,00 207.291.776,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.270.197,00 2.051.507,00 1.453.879,00 2.391.861,00 1.392.508,00
Diğer Borçlar 20.618.200,00 20.014.427,00 70.581.256,00 5.102.264,00 3.808.021,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.369.000,00 12.369.000,00 64.965.300,00 335.464,00 247.494,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.249.200,00 7.645.427,00 5.615.956,00 4.766.800,00 3.560.527,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 23.760.497,00 20.500.423,00 26.258.328,00 31.610.116,00 18.676.065,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 65.731.266,00 38.539.768,00 11.406.665,00 12.984.627,00 21.640.892,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.239.524,00 8.710.105,00 1.196.283,00 6.895.985,00 5.085.347,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.926.186,00 1.443.203,00 1.196.283,00 945.453,00 743.959,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.313.338,00 7.266.902,00 0,00 5.950.532,00 4.341.388,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 4.220.517,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 273.388.322,00 172.275.323,00 68.504.808,00 4.939.360,00 5.364.510,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.820.543,00 92.926.169,00 4.428.411,00 3.347.671,00 3.726.018,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.080.553,00 2.216.886,00 2.152.351,00 1.591.689,00 1.638.492,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.080.553,00 2.216.886,00 2.152.351,00 1.591.689,00 1.638.492,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 139.487.226,00 77.132.268,00 61.924.046,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.765.789.392,00 1.362.012.352,00 896.784.891,00 789.126.632,00 516.233.019,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.715.921.080,00 1.237.849.018,00 1.007.572.031,00 876.111.202,00 535.838.100,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 709.264.774,00 479.460.817,00 462.869.663,00 382.828.268,00 282.620.308,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.873.668,00 3.873.668,00 39.873.668,00 39.873.668,00 3.873.668,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 45.147.118,00 631.538,00 263.875,00 283.238,00 267.870,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 45.147.118,00 631.538,00 263.875,00 283.238,00 267.870,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.817,00 -26.666,00 -26.878,00 -7.515,00 -22.883,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 776.775,00 776.775,00 619.064,00 619.064,00 619.064,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 206.284.397,00 206.127.471,00 218.340.038,00 77.537.194,00 77.526.938,00
Net Dönem Karı/Zararı 330.737.400,00 145.605.949,00 81.327.602,00 142.069.688,00 77.887.352,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.006.656.306,00 758.388.201,00 544.702.368,00 493.282.934,00 253.217.792,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.481.710.472,00 2.599.861.370,00 1.904.356.922,00 1.665.237.834,00 1.052.071.119,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 13.746,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi