Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 80,77
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 5,77
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,98
Dibe Uzaklık 99,52
Piyasa Değeri (USD) 7.150.787,10
Piyasa Değeri (TL) 25.120.000,00
Özsermaye (TL) 25.552.609,00
Sermaye (TL) 16.000.000,00
Net Kar (TL) 4.356.623,00
 

GÜLER YAT. HOLDİNG Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
1,600 5 0,00 5 0,00 0 0,00
1,590 7.321 2,08 4.721 3,41 2.600 1,22
1,580 41.908 11,92 10.366 7,48 31.542 14,80
1,570 41.430 11,78 10.463 7,55 30.967 14,53
1,560 145.541 41,40 89.613 64,70 55.928 26,25
1,550 71.418 20,31 14.263 10,30 57.155 26,83
1,540 20.812 5,92 9.068 6,55 11.744 5,51
1,530 6.165 1,75 0 0,00 6.165 2,89
1,520 4.675 1,33 0 0,00 4.675 2,19
1,510 12.283 3,49 0 0,00 12.283 5,77
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
1,560 351.558 213.059 1,560 138.499 1,560
Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 0 212 290 25 90
Faks 0 212 290 25 96
Web http://www.gulerholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 7.697.160,01 85,52
MURAT GÜLER 802.839,99 8,92
UBS AG LONDON BRANCH 500.000,00 5,56
Toplam 9.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.450.000,00 89,80
Tarih Açıklama Katsayı
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 165.521.579,00 76.421.342,00 53.801.625,00 39.187.223,00 17.326.030,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.715.227,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610.803,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.815.132,00 23.729.508,00 15.637.157,00 10.338.334,00 4.610.803,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.159.521,00 -19.233.472,00 -12.379.255,00 -8.231.845,00 -4.513.667,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.403.590,00 -5.687.664,00 -4.098.580,00 -2.946.661,00 -1.559.226,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.766.009,00 13.758.141,00 9.178.480,00 5.624.512,00 3.000.756,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.367.018,00 -7.962.406,00 -5.546.915,00 -4.069.072,00 -3.199.918,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 651.012,00 4.604.107,00 2.790.887,00 715.268,00 -1.661.252,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.752,00 51.879,00 67.746,00 50.594,00 41.441,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -182.769,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 -110.928,00 -102.971,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 653.764,00 4.655.986,00 2.858.633,00 765.862,00 -1.619.811,00
Finansman Gelirleri 291.267,00 1.079.546,00 809.923,00 566.338,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -722.717,00 -1.310.086,00 -845.718,00 -546.934,00 -301.277,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 222.314,00 4.425.446,00 2.822.838,00 785.266,00 -1.667.130,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -87.026,00 -710.830,00 109.063,00 146.454,00 623.176,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -296.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 209.447,00 -710.830,00 109.063,00 146.454,00 623.176,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 135.288,00 3.714.616,00 2.931.901,00 931.720,00 -1.043.954,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 135.288,00 3.714.616,00 2.931.901,00 931.720,00 -1.043.954,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.043.954,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.607,00 415.736,00 191.304,00 111.032,00 -98.892,00
- Ana Ortaklık Payları 112.681,00 3.298.880,00 2.740.597,00 820.688,00 -945.062,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 26.769,00 -501,00 -37.733,00 -26.242,00 25.547,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 33.461,00 -626,00 -47.166,00 -32.802,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -6.692,00 125,00 9.433,00 6.560,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -6.692,00 125,00 9.433,00 6.560,00 -6.387,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 26.769,00 -501,00 -37.733,00 -26.242,00 25.547,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.018.407,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 162.057,00 3.714.115,00 2.894.168,00 905.478,00 -1.018.407,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 253.958,00
Emeklilik fayda planlarından aktüeryal kazanç / (kayıp) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.934,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 76.681.509,00 79.589.899,00 43.075.128,00 37.607.348,00 31.181.142,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.957.041,00 21.039.353,00 14.590.011,00 15.250.997,00 11.247.196,00
Finansal Yatırımlar 2.700.942,00 6.182.562,00 3.224.453,00 441.377,00 139.256,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.700.942,00 6.182.562,00 3.224.453,00 441.377,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 2.700.942,00 6.182.562,00 3.224.453,00 441.377,00 0,00
Ticari Alacaklar 58.323.521,00 0,00 0,00 0,00 19.219.311,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.107,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.323.521,00 0,00 0,00 0,00 17.910.204,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 51.818.024,00 24.686.768,00 21.319.144,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 114.161,00 576.202,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 51.703.863,00 24.110.566,00 21.319.144,00 0,00
Diğer Alacaklar 114.844,00 68.036,00 196.091,00 170.783,00 125.954,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 114.844,00 68.036,00 196.091,00 170.783,00 125.954,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 178.390,00 126.588,00 71.548,00 163.296,00 132.711,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 206.532,00 162.585,00 123.796,00 87.009,00 147.892,00
Diğer Dönen Varlıklar 200.239,00 192.751,00 182.461,00 174.742,00 168.822,00
ARA TOPLAM 76.681.509,00 79.589.899,00 43.075.128,00 37.607.348,00 31.181.142,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.323.129,00 5.281.517,00 4.241.024,00 5.939.048,00 6.351.550,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 487.633,00 487.633,00 487.633,00 487.633,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.274.930,00 2.171.004,00 2.171.004,00 2.171.014,00 2.171.004,00
Maddi Duran Varlıklar 1.219.540,00 1.315.490,00 859.025,00 978.452,00 933.212,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 361.920,00 406.384,00 350.081,00 1.678.491,00 1.710.684,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 1.285.013,00 1.285.013,00
-Bilgisayar Yazılımları 109.945,00 127.644,00 95.760,00 116.028,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 251.975,00 278.740,00 254.321,00 277.450,00 425.671,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 129.617,00 164.135,00 627.910,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 81.004.638,00 84.871.416,00 47.316.152,00 43.546.396,00 37.532.692,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.543.680,00 56.247.492,00 18.370.491,00 15.236.860,00 11.279.060,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.665.604,00 25.508.889,00 15.298.710,00 10.003.194,00 5.701.747,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 18.660.000,00 0,00 15.289.000,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 956.101,00 971.911,00 1.015.875,00 3.393.811,00 1.600.339,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 908,00 826,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 956.101,00 971.911,00 1.014.967,00 3.392.985,00 1.600.339,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 31.448.703,00 27.096.543,00 1.074.270,00 1.074.270,00 898.705,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 31.448.703,00 27.096.543,00 1.074.270,00 1.074.270,00 898.705,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 393.478,00 674.582,00 300.089,00 245.587,00 214.128,00
Diğer Borçlar 374.327,00 1.231.906,00 249.200,00 190.567,00 2.162.858,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.000.000,00 5.795,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 374.327,00 231.906,00 249.200,00 190.567,00 2.162.858,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.750,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 296.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 384.244,00 738.661,00 432.347,00 329.431,00 701.283,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 101.290,00 227.489,00 224.645,00 148.961,00 232.947,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 282.954,00 511.172,00 207.702,00 180.470,00 468.336,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 844.652,00 1.169.675,00 779.842,00 847.394,00 715.377,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 297.694,00 256.002,00 299.699,00 287.977,00 152.270,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 297.694,00 256.002,00 299.699,00 287.977,00 152.270,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 496.829,00 699.584,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 53.388.332,00 57.417.167,00 19.150.333,00 16.084.254,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 27.616.306,00 27.454.249,00 28.165.819,00 27.462.142,00 25.538.255,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.552.609,00 25.416.049,00 26.352.051,00 25.728.646,00 24.014.683,00
Ödenmiş Sermaye 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.531.518,00 -1.531.518,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.393.256,00 3.393.256,00 3.393.256,00 3.393.256,00 3.393.256,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 10.497,00 18.161,00 69.950,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 10.497,00 18.161,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.193,00 44.108,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 68.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.682.547,00 1.682.547,00 151.029,00 151.029,00 151.029,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.827.450,00 2.528.776,00 4.056.672,00 5.345.512,00 5.345.510,00
Net Dönem Karı/Zararı 112.681,00 3.298.880,00 2.740.597,00 820.688,00 -945.062,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.063.697,00 2.038.200,00 1.813.768,00 1.733.496,00 1.523.572,00
TOPLAM KAYNAKLAR 81.004.638,00 84.871.416,00 47.316.152,00 43.546.396,00 37.532.692,00
- Banka Kredileri 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 10.497,00 18.161,00 0,00
-Emeklilik fayda planlarından aktüeryal kazanç / (kayıp) 0,00 0,00 0,00 0,00 69.950,00