Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,23
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 65,50
BIST-100'deki Ağırlığı 7,74
F/K Oranı 2,78
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,57
Dibe Uzaklık 99,75
Piyasa Değeri (USD) 5.910.546,16
Piyasa Değeri (TL) 31.200.000,00
Özsermaye (TL) 54.923.992,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 11.211.619,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 0 212 290 25 90
Faks 0 212 290 25 96
Web http://www.gulerholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 7.697.160,01 85,52
MURAT GÜLER 802.839,99 8,92
UBS AG LONDON BRANCH 500.000,00 5,56
Toplam 9.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.450.000,00 89,80
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 9.800.000,00 49,00
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. 2.874.240,00 12,17
Tarih Açıklama Katsayı
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 675.880.358,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 -655.656.087,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 1.118.949.073,00 1.063.060.523,00 556.595.225,00 675.643.118,00 533.745.050,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 31.595.324,00 21.534.683,00 11.794.085,00 19.987.031,00 13.637.937,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.760.026,00 -11.138.469,00 -4.720.911,00 -16.527.445,00 -12.563.323,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.563.345,00 -6.407.371,00 -3.322.889,00 -8.858.919,00 -6.075.388,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.303.375,00 7.270.159,00 2.660.525,00 11.060.273,00 8.882.053,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.202.387,00 -3.083.211,00 -281.093,00 -4.913.170,00 -4.242.590,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.372.941,00 8.175.791,00 6.129.717,00 747.770,00 -361.311,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.222.444,00 588.918,00 433.890,00 290.067,00 22.541,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.396.897,00 -1.654.764,00 -177.567,00 -96.973,00 -2.432,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.198.488,00 7.109.945,00 6.386.040,00 940.864,00 -341.202,00
Finansman Gelirleri 1.361.190,00 907.657,00 405.467,00 1.665.087,00 1.219.396,00
Finansman Giderleri (-) -1.791.392,00 -1.110.518,00 -516.527,00 -2.416.475,00 -1.894.625,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.768.286,00 6.907.084,00 6.274.980,00 189.476,00 -1.016.431,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.186.333,00 -1.038.380,00 -584.974,00 -225.394,00 54.274,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.616.817,00 -1.872.416,00 -843.970,00 -1.123.573,00 -753.629,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 430.484,00 834.036,00 258.996,00 898.179,00 807.903,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.581.953,00 5.868.704,00 5.690.006,00 -35.918,00 -962.157,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.581.953,00 5.868.704,00 5.690.006,00 -35.918,00 -962.157,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 225.611,00 110.936,00 166.746,00 3.847,00 -67.115,00
- Ana Ortaklık Payları 10.356.342,00 5.757.768,00 5.523.260,00 -39.765,00 -895.042,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 6.524,00 20.425,00 5.288,00 14.494,00 -58.618,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 8.232,00 25.531,00 6.610,00 18.272,00 -73.273,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.708,00 -5.106,00 -1.322,00 -3.778,00 14.655,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.708,00 -5.106,00 -1.322,00 -3.778,00 14.655,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 6.524,00 20.425,00 5.288,00 14.494,00 -58.618,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.588.477,00 5.889.129,00 5.695.294,00 -21.424,00 -1.020.775,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 160.634.402,00 114.818.626,00 108.721.073,00 87.243.689,00 79.036.774,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.162.464,00 11.072.713,00 10.523.492,00 10.695.936,00 15.687.100,00
Finansal Yatırımlar 10.689.618,00 6.820.971,00 6.853.621,00 622.762,00 1.322.554,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.689.618,00 6.820.971,00 6.853.621,00 622.762,00 1.322.554,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 10.689.618,00 6.820.971,00 6.853.621,00 622.762,00 1.322.554,00
Ticari Alacaklar 7.878.452,00 0,00 0,00 69.707.990,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 890.004,00 0,00 0,00 4.159.420,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.988.448,00 0,00 0,00 65.548.570,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 97.748.627,00 95.322.425,00 90.601.338,00 74.652.857,00 59.174.050,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 3.218.546,00 2.896.321,00 5.042.702,00 4.155.880,00 1.349.951,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 94.530.081,00 92.426.104,00 85.558.636,00 70.496.977,00 57.824.099,00
Diğer Alacaklar 9.136.535,00 78.062,00 1.270,00 97.953,00 2.306.808,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 293.227,00 0,00 760,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.843.308,00 78.062,00 510,00 97.953,00 2.306.808,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.455.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 567.647,00 374.550,00 428.461,00 198.252,00 113.999,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.935.224,00 919.976,00 85.427,00 735.339,00 182.284,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.060.151,00 229.929,00 227.464,00 240.590,00 249.979,00
ARA TOPLAM 160.634.402,00 114.818.626,00 108.721.073,00 87.243.689,00 79.036.774,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 43.061.166,00 10.219.699,00 5.909.414,00 4.358.568,00 4.446.706,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.669.675,00 2.274.930,00 2.274.930,00 1.274.930,00 1.274.930,00
Maddi Duran Varlıklar 11.273.766,00 1.045.627,00 1.175.732,00 1.141.772,00 1.108.343,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.167.319,00 262.044,00 287.484,00 284.312,00 296.109,00
- Şerefiye 6.497.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.756,00 0,00 0,00 236.350,00 229.445,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.964.051,00 799.356,00 452.491,00 194.817,00 122.974,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 203.695.568,00 125.038.325,00 114.630.487,00 91.602.257,00 83.483.480,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.823.061,00 72.119.593,00 65.701.366,00 49.589.515,00 53.958.981,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.045.379,00 24.021.756,00 25.002.298,00 12.020.532,00 22.430.385,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 11.045.379,00 24.000.000,00 25.000.000,00 12.000.000,00 22.418.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.439.630,00 994.343,00 1.097.905,00 938.152,00 901.190,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 289.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.149.878,00 994.343,00 1.097.905,00 938.152,00 901.190,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 61.009.748,00 43.328.070,00 37.025.509,00 34.691.784,00 28.475.925,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 61.009.748,00 43.328.070,00 37.025.509,00 34.691.784,00 28.475.925,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.080.624,00 419.524,00 412.820,00 167.301,00 412.368,00
Diğer Borçlar 20.641.433,00 714.473,00 574.992,00 346.613,00 727.798,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 55.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.585.799,00 714.473,00 574.992,00 346.613,00 727.798,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 134.736,00 21.763,00 29.924,00 4.500,00 11.250,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.647.588,00 1.872.416,00 843.970,00 1.123.573,00 753.629,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 823.923,00 747.248,00 713.948,00 297.060,00 246.436,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 561.622,00 491.391,00 380.899,00 100.141,00 100.162,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 262.301,00 255.857,00 333.049,00 196.919,00 146.274,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 924.671,00 472.736,00 455.319,00 420.303,00 342.576,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 924.671,00 472.736,00 455.319,00 420.303,00 342.576,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 924.671,00 472.736,00 455.319,00 420.303,00 342.576,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 104.747.732,00 72.592.329,00 66.156.685,00 50.009.818,00 54.301.557,00
Ö Z K A Y N A K L A R 98.947.836,00 52.445.996,00 48.473.802,00 41.592.439,00 29.181.923,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 54.923.992,00 50.261.599,00 46.349.729,00 40.634.812,00 25.883.536,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 374.833,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 -77.079,00 0,00 -186.069,00 -116.069,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.363.361,00 3.406.553,00 3.406.553,00 3.393.256,00 3.393.256,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 64.501,00 77.994,00 63.328,00 58.171,00 -8.606,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 64.501,00 77.994,00 63.328,00 58.171,00 -8.606,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 64.501,00 77.994,00 63.328,00 58.171,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.740.008,00 3.739.775,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.740.008,00 3.739.775,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 151.029,00 228.108,00 151.029,00 337.098,00 267.098,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.248.751,00 7.128.480,00 7.205.559,00 7.058.824,00 7.242.899,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.356.342,00 5.757.768,00 5.523.260,00 -39.765,00 -895.042,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 44.023.844,00 2.184.397,00 2.124.073,00 957.627,00 3.298.387,00
TOPLAM KAYNAKLAR 203.695.568,00 125.038.325,00 114.630.487,00 91.602.257,00 83.483.480,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 488.133,00 488.133,00 488.133,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 47.962,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi