Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,32
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 75,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 4,90
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,64
Dibe Uzaklık 99,52
Piyasa Değeri (USD) 4.549.805,73
Piyasa Değeri (TL) 16.160.000,00
Özsermaye (TL) 25.416.049,00
Sermaye (TL) 16.000.000,00
Net Kar (TL) 3.298.880,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 0 212 290 25 90
Faks 0 212 290 25 96
Web http://www.gulerholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 7.697.160,01 85,52
MURAT GÜLER 802.839,99 8,92
UBS AG LONDON BRANCH 500.000,00 5,56
Toplam 9.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.450.000,00 89,80
Tarih Açıklama Katsayı
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 76.421.342,00 53.801.625,00 39.187.223,00 17.326.030,00 34.557.633,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 -12.715.227,00 -14.860.132,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 4.610.803,00 19.697.501,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.729.508,00 15.637.157,00 10.338.334,00 4.610.803,00 19.697.501,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.233.472,00 -12.379.255,00 -8.231.845,00 -4.513.667,00 -14.855.856,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.687.664,00 -4.098.580,00 -2.946.661,00 -1.559.226,00 -5.046.211,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.758.141,00 9.178.480,00 5.624.512,00 3.000.756,00 5.212.047,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.962.406,00 -5.546.915,00 -4.069.072,00 -3.199.918,00 -42.009,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.604.107,00 2.790.887,00 715.268,00 -1.661.252,00 4.965.472,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 51.879,00 67.746,00 50.594,00 41.441,00 76.630,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -182.769,00 0,00 0,00 -330.424,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 -110.928,00 -102.971,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.655.986,00 2.858.633,00 765.862,00 -1.619.811,00 4.711.678,00
Finansman Gelirleri 1.079.546,00 809.923,00 566.338,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.310.086,00 -845.718,00 -546.934,00 -301.277,00 -369.705,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.425.446,00 2.822.838,00 785.266,00 -1.667.130,00 4.377.404,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -710.830,00 109.063,00 146.454,00 623.176,00 19.817,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -710.830,00 109.063,00 146.454,00 623.176,00 19.817,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.714.616,00 2.931.901,00 931.720,00 -1.043.954,00 4.397.221,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.714.616,00 2.931.901,00 931.720,00 -1.043.954,00 4.397.221,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 -1.043.954,00 4.397.221,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 415.736,00 191.304,00 111.032,00 -98.892,00 492.868,00
- Ana Ortaklık Payları 3.298.880,00 2.740.597,00 820.688,00 -945.062,00 3.904.353,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,43
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,43
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -501,00 -37.733,00 -26.242,00 25.547,00 2.499,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -626,00 -47.166,00 -32.802,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 125,00 9.433,00 6.560,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 125,00 9.433,00 6.560,00 -6.387,00 -625,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -501,00 -37.733,00 -26.242,00 25.547,00 2.499,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 -1.018.407,00 4.399.720,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.714.115,00 2.894.168,00 905.478,00 -1.018.407,00 4.399.720,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 253.958,00 35.431,00
Emeklilik fayda planlarından aktüeryal kazanç / (kayıp) 0,00 0,00 0,00 31.934,00 0,00
Emeklilik fayda planlarından aktüeryal kazanç/kayıp 0,00 0,00 0,00 0,00 3.124,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 79.589.899,00 43.075.128,00 37.607.348,00 31.181.142,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.039.353,00 14.590.011,00 15.250.997,00 11.247.196,00 0,00
Finansal Yatırımlar 6.182.562,00 3.224.453,00 441.377,00 139.256,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6.182.562,00 3.224.453,00 441.377,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 6.182.562,00 3.224.453,00 441.377,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 19.219.311,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 1.309.107,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 17.910.204,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 51.818.024,00 24.686.768,00 21.319.144,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 114.161,00 576.202,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 51.703.863,00 24.110.566,00 21.319.144,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 68.036,00 196.091,00 170.783,00 125.954,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.036,00 196.091,00 170.783,00 125.954,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 126.588,00 71.548,00 163.296,00 132.711,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 162.585,00 123.796,00 87.009,00 147.892,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 192.751,00 182.461,00 174.742,00 168.822,00 0,00
ARA TOPLAM 79.589.899,00 43.075.128,00 37.607.348,00 31.181.142,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.281.517,00 4.241.024,00 5.939.048,00 6.351.550,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 487.633,00 487.633,00 487.633,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.171.004,00 2.171.004,00 2.171.014,00 2.171.004,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.315.490,00 859.025,00 978.452,00 933.212,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 406.384,00 350.081,00 1.678.491,00 1.710.684,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 1.285.013,00 1.285.013,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 127.644,00 95.760,00 116.028,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.740,00 254.321,00 277.450,00 425.671,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 129.617,00 164.135,00 627.910,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 84.871.416,00 47.316.152,00 43.546.396,00 37.532.692,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.247.492,00 18.370.491,00 15.236.860,00 11.279.060,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.508.889,00 15.298.710,00 10.003.194,00 5.701.747,00 0,00
- Banka Kredileri 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 971.911,00 1.015.875,00 3.393.811,00 1.600.339,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 908,00 826,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 971.911,00 1.014.967,00 3.392.985,00 1.600.339,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 27.096.543,00 1.074.270,00 1.074.270,00 898.705,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 27.096.543,00 1.074.270,00 1.074.270,00 898.705,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 674.582,00 300.089,00 245.587,00 214.128,00 0,00
Diğer Borçlar 1.231.906,00 249.200,00 190.567,00 2.162.858,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.000.000,00 5.795,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 231.906,00 249.200,00 190.567,00 2.162.858,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 738.661,00 432.347,00 329.431,00 701.283,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 227.489,00 224.645,00 148.961,00 232.947,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 511.172,00 207.702,00 180.470,00 468.336,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.169.675,00 779.842,00 847.394,00 715.377,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 256.002,00 299.699,00 287.977,00 152.270,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 256.002,00 299.699,00 287.977,00 152.270,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 699.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.417.167,00 19.150.333,00 16.084.254,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 27.454.249,00 28.165.819,00 27.462.142,00 25.538.255,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.416.049,00 26.352.051,00 25.728.646,00 24.014.683,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.531.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.393.256,00 3.393.256,00 3.393.256,00 3.393.256,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 10.497,00 18.161,00 69.950,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 10.497,00 18.161,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.682.547,00 151.029,00 151.029,00 151.029,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.528.776,00 4.056.672,00 5.345.512,00 5.345.510,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.298.880,00 2.740.597,00 820.688,00 -945.062,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.038.200,00 1.813.768,00 1.733.496,00 1.523.572,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 84.871.416,00 47.316.152,00 43.546.396,00 37.532.692,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 15.289.000,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 10.497,00 18.161,00 0,00 0,00
-Emeklilik fayda planlarından aktüeryal kazanç / (kayıp) 0,00 0,00 0,00 69.950,00 0,00