Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 0 212 290 25 90
Faks 0 212 290 25 96
Web http://www.gulerholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.000.000,00 44,00
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 18.000.000,00 90,00
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. 3.449.210,15 8,41
Yapı Bilgin Tek.A.Ş 60.000,00 6,60
Tarih Açıklama Katsayı
06.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,14
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 154.145.378,00 59.306.345,00 230.441.887,00 123.172.811,00 77.299.889,00
Satışların Maliyeti (-) -73.641.149,00 -25.945.299,00 -119.539.151,00 -61.099.779,00 -37.686.245,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 80.504.229,00 33.361.046,00 110.902.736,00 62.073.032,00 39.613.644,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 2.940.663.666,00 2.068.688.697,00 3.258.373.175,00 875.045.236,00 302.184.758,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -2.822.400.536,00 -2.013.834.137,00 -3.110.426.796,00 -764.481.511,00 -220.583.308,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 118.263.130,00 54.854.560,00 147.946.379,00 110.563.725,00 81.601.450,00
BRÜT KAR/ZARAR 198.767.359,00 88.215.606,00 258.849.115,00 172.636.757,00 121.215.094,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -37.604.445,00 -17.360.287,00 -73.489.769,00 -30.539.095,00 -19.920.024,00
Pazarlama Giderleri (-) -26.054.857,00 -14.840.279,00 -50.576.636,00 -33.535.961,00 -18.192.527,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.680.909,00 -1.063.128,00 -5.258.354,00 -3.453.118,00 -2.245.546,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.356.147,00 21.487.925,00 51.354.952,00 29.578.350,00 15.627.514,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -22.560.283,00 -11.007.797,00 -25.934.247,00 -12.500.392,00 -7.169.603,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 146.223.012,00 65.432.040,00 154.945.061,00 122.186.541,00 89.314.908,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.159.744,00 1.613.241,00 16.207.233,00 8.711.176,00 6.861.752,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -502.427,00 -286.112,00 -3.363.054,00 -2.521.383,00 -960.470,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 9.133.421,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 151.880.329,00 75.892.590,00 167.789.240,00 128.376.334,00 95.216.190,00
Finansman Gelirleri 7.834.520,00 4.476.325,00 7.649.823,00 4.586.733,00 2.293.393,00
Finansman Giderleri (-) -29.569.513,00 -20.013.877,00 -18.435.703,00 -10.643.309,00 -6.009.694,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 130.145.336,00 60.355.038,00 157.003.360,00 122.319.758,00 91.499.889,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -27.721.586,00 -9.563.093,00 -33.246.439,00 -26.064.978,00 -19.068.609,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -26.927.174,00 -10.168.344,00 -35.187.591,00 -27.098.973,00 -19.863.365,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -794.412,00 605.251,00 1.941.152,00 1.033.995,00 794.756,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 102.423.750,00 50.791.945,00 123.756.921,00 96.254.780,00 72.431.280,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 102.423.750,00 50.791.945,00 123.756.921,00 96.254.780,00 72.431.280,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 59.789.552,00 30.919.468,00 66.951.669,00 49.479.011,00 36.563.831,00
- Ana Ortaklık Payları 42.634.198,00 19.872.477,00 56.805.252,00 46.775.769,00 35.867.449,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.809,00 -20.129,00 1.268.832,00 -33.589,00 20.098,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -6.053,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 1.332.682,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.883,00 -17.595,00 86.772,00 -41.987,00 25.122,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.074,00 3.519,00 -150.622,00 8.398,00 -5.024,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.809,00 -20.129,00 1.268.832,00 -33.589,00 20.098,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 102.419.941,00 50.771.816,00 125.025.753,00 96.221.191,00 72.451.378,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 3.519,00 -17.354,00 8.398,00 -5.024,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 840.080.508,00 721.974.240,00 588.754.600,00 525.469.542,00 406.118.418,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 153.506.240,00 27.560.384,00 34.125.977,00 20.411.854,00 30.878.683,00
Finansal Yatırımlar 24.250.347,00 22.060.740,00 6.936.706,00 4.949.059,00 3.247.589,00
Ticari Alacaklar 98.484.377,00 104.914.266,00 73.369.867,00 29.258.434,00 19.145.239,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 107.477,00 899.349,00 12.029,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.376.900,00 104.014.917,00 73.357.838,00 29.258.434,00 19.145.239,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 477.934.653,00 493.093.244,00 385.744.031,00 362.685.461,00 265.639.161,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 477.934.653,00 493.093.244,00 385.744.031,00 362.685.461,00 265.639.161,00
Diğer Alacaklar 16.238.716,00 17.819.642,00 20.680.285,00 13.907.609,00 31.318.896,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.242.622,00 8.330.895,00 0,00 0,00 1.499.980,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.996.094,00 9.488.747,00 20.680.285,00 13.907.609,00 29.818.916,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 38.055.929,00 27.775.725,00 17.982.634,00 49.179.687,00 37.463.288,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.397.328,00 11.303.744,00 8.677.988,00 10.361.363,00 4.085.687,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.332.171,00 180.873,00 27.189.788,00 20.058.614,00 2.003.791,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.880.747,00 10.265.622,00 7.047.324,00 7.657.461,00 5.336.084,00
ARA TOPLAM 833.080.508,00 714.974.240,00 581.754.600,00 518.469.542,00 399.118.418,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
DURAN VARLIKLAR 103.267.131,00 75.700.377,00 75.030.791,00 56.824.713,00 48.661.943,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 19.242.287,00 19.253.394,00 20.205.000,00 14.594.246,00 14.594.246,00
Maddi Duran Varlıklar 61.773.608,00 36.302.287,00 32.514.542,00 23.057.625,00 16.472.260,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.296.429,00 5.193.886,00 5.944.852,00 5.638.619,00 5.397.779,00
- Şerefiye 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.700.944,00 350.196,00 1.349.367,00 1.043.134,00 802.294,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.522.394,00 3.119.578,00 2.313.284,00 1.565.147,00 1.312.486,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 943.347.639,00 797.674.617,00 663.785.391,00 582.294.255,00 454.780.361,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.507.030,00 481.755.539,00 405.247.858,00 353.548.860,00 249.750.927,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 162.493.714,00 172.664.312,00 154.851.976,00 98.572.584,00 95.714.867,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.072.824,00 1.535.383,00 1.542.569,00 4.685.471,00 4.483.371,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 48.317.588,00 264.605.376,00 24.525.977,00 23.195.778,00 16.510.240,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.317.588,00 264.605.376,00 24.525.977,00 23.195.778,00 16.510.240,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 213.347.236,00 0,00 128.121.741,00 134.452.614,00 75.334.883,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.619.793,00 1.119.166,00 1.337.388,00 834.214,00 711.983,00
Diğer Borçlar 3.561.003,00 13.923.603,00 38.306.974,00 49.679.232,00 24.981.326,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 434.420,00 8.724.303,00 34.017.500,00 47.573.000,00 24.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.126.583,00 5.199.300,00 4.289.474,00 2.106.232,00 981.326,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.457.661,00 14.827.937,00 17.729.622,00 11.612.708,00 8.919.811,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.682.994,00 10.044.720,00 35.187.591,00 27.098.973,00 19.863.365,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.954.217,00 3.035.042,00 3.644.020,00 3.417.286,00 3.231.081,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 624.638,00 641.139,00 513.720,00 372.171,00 384.267,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.329.579,00 2.393.903,00 3.130.300,00 3.045.115,00 2.846.814,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.433.090,00 8.970.604,00 4.254.506,00 3.266.930,00 3.320.782,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.057.877,00 2.839.921,00 3.256.295,00 2.244.341,00 2.429.638,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.375.213,00 1.258.854,00 998.211,00 1.022.589,00 891.144,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.375.213,00 1.258.854,00 998.211,00 1.022.589,00 891.144,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 135.141,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 476.940.120,00 490.726.143,00 409.502.364,00 356.815.790,00 253.071.709,00
Ö Z K A Y N A K L A R 466.407.519,00 306.948.474,00 254.283.027,00 225.478.465,00 201.708.652,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 247.377.421,00 156.703.310,00 114.246.981,00 103.873.498,00 92.984.113,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.873.668,00 3.363.361,00 3.363.361,00 3.363.361,00 3.363.361,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 278.137,00 9.179.190,00 281.946,00 -55.542,00 -41.342,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 278.137,00 9.179.190,00 281.946,00 -55.542,00 -41.342,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.616,00 -130.118,00 -8.807,00 -55.542,00 -41.342,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00 3.775.535,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00 3.855.678,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 619.064,00 12.975.554,00 619.064,00 151.029,00 151.029,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 77.526.938,00 77.537.194,00 20.731.942,00 21.193.465,00 21.198.200,00
Net Dönem Karı/Zararı 42.634.198,00 19.872.476,00 56.805.252,00 46.775.769,00 35.867.449,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 219.030.098,00 150.245.164,00 140.036.046,00 121.604.967,00 108.724.539,00
TOPLAM KAYNAKLAR 943.347.639,00 797.674.617,00 663.785.391,00 582.294.255,00 454.780.361,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 22.060.740,00 6.936.706,00 4.949.059,00 3.247.589,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 95.025,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 211.249,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 53.757.306,00 154.848.769,00 98.572.584,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 0,00 -80.143,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 6.936.706,00 0,00 3.247.589,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.566.422,00 1.110.788,00 973.710,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi