Geri Dön

GLRYH | Guler Yat. Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 290 25 90
Faks 0212 290 25 96
Web www.gulerholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASİYE GÜLER 6.820.075,00 5,68
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 11.515.000,00 9,60
MURAT GÜLER 21.140.764,29 17,62
TOPLAM 120.000.000,00 100,00
DİĞER 80.524.160,71 67,10
Toplam 240.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 43.999.900,00 32,59
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 4.135.673,00 13,79
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 105.300.000,00 90,00
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.900.000,00 12,19
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. 8.351.450,00 8,35
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 60.000,00 6,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,14
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 196.223.849,00 104.956.741,00 43.205.505,00 165.017.300,00 137.070.172,00
Satışların Maliyeti (-) -95.270.920,00 -53.066.931,00 -23.205.685,00 -89.894.445,00 -66.223.233,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 100.952.929,00 51.889.810,00 19.999.820,00 75.122.855,00 70.846.939,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 12.584.390.283,00 8.141.280.811,00 4.121.993.949,00 15.270.267.827,00 12.074.579.663,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -11.400.682.905,00 -7.669.287.996,00 -3.959.501.848,00 -14.158.730.436,00 -11.312.082.201,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 1.183.707.378,00 471.992.815,00 162.492.101,00 1.111.537.391,00 762.497.462,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.284.660.307,00 523.882.625,00 182.491.921,00 1.186.660.246,00 833.344.401,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -189.659.386,00 -102.892.524,00 -46.684.672,00 -149.601.333,00 -93.948.254,00
Pazarlama Giderleri (-) -138.708.840,00 -72.551.613,00 -27.830.524,00 -88.469.568,00 -57.955.493,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.294.143,00 -4.463.150,00 -2.666.365,00 -8.276.004,00 -7.934.684,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 309.546.141,00 206.522.743,00 42.717.131,00 244.818.816,00 178.434.322,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -158.048.882,00 -100.779.070,00 -14.788.547,00 -164.607.564,00 -102.411.520,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.100.495.197,00 449.719.011,00 133.238.944,00 1.020.524.593,00 749.528.772,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 159.321.759,00 40.963.549,00 38.192.268,00 147.668.848,00 82.736.457,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.259.816.956,00 490.682.560,00 171.431.212,00 1.168.193.441,00 832.265.229,00
Finansman Gelirleri 30.039.449,00 20.927.048,00 8.331.980,00 5.949.350,00 13.437.172,00
Finansman Giderleri (-) -294.344.816,00 -209.979.736,00 -82.366.834,00 -170.380.303,00 -129.742.216,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 995.511.589,00 301.629.872,00 97.396.358,00 1.003.762.488,00 715.960.185,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -311.852.932,00 -26.451.852,00 -25.146.263,00 -134.160.301,00 -152.254.108,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -386.764.316,00 -105.433.574,00 -64.474.382,00 -108.589.219,00 -65.945.888,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 74.911.384,00 78.981.722,00 39.328.119,00 -25.571.082,00 -86.308.220,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 683.658.657,00 275.178.020,00 72.250.095,00 869.602.187,00 563.706.077,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 683.658.657,00 275.178.020,00 72.250.095,00 869.602.187,00 563.706.077,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 373.551.381,00 148.224.165,00 31.904.681,00 356.910.506,00 232.968.677,00
- Ana Ortaklık Payları 310.107.276,00 126.953.855,00 40.345.414,00 512.691.681,00 330.737.400,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,58 1,06 0,34 4,27 2,76
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.125.568,00 -358.336,00 0,00 127.896.805,00 142.415.753,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 160.335.696,00 178.058.181,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.406.960,00 -447.920,00 0,00 -468.209,00 -30.792,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 281.392,00 89.584,00 0,00 -31.970.682,00 -35.611.636,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.125.568,00 -358.336,00 0,00 127.896.805,00 142.415.753,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 682.533.089,00 274.819.684,00 72.250.095,00 997.498.992,00 706.121.830,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.021.726.298,00 3.706.183.306,00 2.981.571.362,00 2.790.661.373,00 2.287.985.135,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.251.326.865,00 973.774.414,00 561.937.830,00 414.519.352,00 255.593.007,00
Finansal Yatırımlar 613.359.316,00 333.296.663,00 222.810.943,00 554.073.668,00 477.294.863,00
Ticari Alacaklar 78.031.865,00 58.810.309,00 65.059.938,00 67.361.802,00 77.880.501,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 298.253,00 115.746,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.031.865,00 58.810.309,00 65.059.938,00 67.063.549,00 77.764.755,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.902.505.806,00 2.121.057.882,00 2.014.354.559,00 1.623.290.408,00 1.303.855.610,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.902.505.806,00 2.121.057.882,00 2.014.354.559,00 1.623.290.408,00 1.303.855.610,00
Diğer Alacaklar 79.172.209,00 129.012.001,00 42.187.851,00 62.528.952,00 49.901.265,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 340.000,00 340.000,00 340.000,00 21.481.086,00 32.538.344,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.832.209,00 128.672.001,00 41.847.851,00 41.047.866,00 17.362.921,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 35.289.305,00 32.902.556,00 23.365.936,00 27.248.891,00 34.583.171,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 36.640.955,00 31.561.659,00 21.626.025,00 11.905.039,00 15.809.823,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.900.413,00 0,00 7.614.912,00 7.164.411,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.230.085,00 1.074.885,00 3.544.281,00 3.211.076,00 43.469.092,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.169.892,00 17.692.937,00 19.683.999,00 19.522.185,00 22.597.803,00
ARA TOPLAM 5.014.726.298,00 3.699.183.306,00 2.974.571.362,00 2.783.661.373,00 2.280.985.135,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
DURAN VARLIKLAR 1.552.021.071,00 1.538.749.169,00 1.528.339.353,00 1.544.852.812,00 1.193.725.337,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.220.000,00 11.220.000,00 11.220.000,00 19.046.999,00 10.083.698,00
Maddi Duran Varlıklar 1.206.799.786,00 1.200.409.991,00 1.205.775.999,00 1.222.808.280,00 946.083.921,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.591.473,00 6.891.543,00 7.192.930,00 7.762.842,00 9.784.240,00
- Şerefiye 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.995.988,00 2.296.058,00 2.597.445,00 3.167.357,00 5.188.755,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.573.747.369,00 5.244.932.475,00 4.509.910.715,00 4.335.514.185,00 3.481.710.472,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.473.031.056,00 1.599.309.484,00 1.945.833.924,00 1.779.173.624,00 1.492.401.070,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 589.040.620,00 609.796.799,00 909.508.411,00 899.252.733,00 703.567.321,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 60.213.814,00 48.374.819,00 61.696.338,00 60.497.469,00 65.480.673,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 24.296.168,00 17.440.460,00 20.383.946,00 46.824.189,00 89.584.197,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 20.383.946,00 0,00 89.584.197,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1.071.364.654,00 733.525.269,00 767.200.336,00 660.175.601,00 497.149.195,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.754.584,00 12.086.441,00 6.378.773,00 4.484.869,00 4.270.197,00
Diğer Borçlar 37.412.704,00 66.152.735,00 68.110.887,00 23.317.383,00 20.618.200,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 8.111.000,00 42.509.400,00 8.000.000,00 12.369.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.412.704,00 58.041.735,00 25.601.487,00 15.317.383,00 8.249.200,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.389.447,00 8.845.191,00 8.555.374,00 9.180.538,00 23.760.497,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 270.973.132,00 43.727.454,00 92.620.373,00 32.162.774,00 65.731.266,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 383.585.933,00 59.360.316,00 11.379.486,00 43.278.068,00 22.239.524,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.937.063,00 2.632.606,00 3.249.169,00 2.236.402,00 1.926.186,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 380.648.870,00 56.727.710,00 8.130.317,00 41.041.666,00 20.313.338,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 437.127.925,00 435.928.029,00 471.118.271,00 413.417.427,00 273.388.322,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 332.375.815,00 336.092.583,00 293.248.720,00 236.810.877,00 130.820.543,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.289.119,00 7.391.708,00 5.741.285,00 4.550.958,00 3.080.553,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.289.119,00 7.391.708,00 5.741.285,00 4.550.958,00 3.080.553,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 96.462.991,00 92.443.738,00 172.128.266,00 172.055.592,00 139.487.226,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.910.158.981,00 2.035.237.513,00 2.416.952.195,00 2.192.591.051,00 1.765.789.392,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.663.588.388,00 3.209.694.962,00 2.092.958.520,00 2.142.923.134,00 1.715.921.080,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.573.948.519,00 1.354.630.752,00 871.703.759,00 886.461.812,00 709.264.774,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 426.705.081,00 389.710.184,00 3.873.668,00 3.873.668,00 3.873.668,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.670.309,00 34.726.204,00 35.084.540,00 35.084.540,00 45.147.118,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.670.309,00 34.726.204,00 35.084.540,00 35.084.540,00 45.147.118,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -616.151,00 -560.256,00 -201.920,00 -201.920,00 -21.817,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 196.347.741,00 196.347.741,00 56.389.313,00 776.775,00 776.775,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 483.672.696,00 484.447.352,00 613.565.408,00 211.589.732,00 206.284.397,00
Net Dönem Karı/Zararı 310.107.276,00 126.953.855,00 40.345.414,00 512.691.681,00 330.737.400,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.089.639.869,00 1.855.064.210,00 1.221.254.761,00 1.256.461.322,00 1.006.656.306,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.573.747.369,00 5.244.932.475,00 4.509.910.715,00 4.335.514.185,00 3.481.710.472,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 175.424.984,00 222.810.943,00 0,00 477.294.863,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 2.976.540,00 0,00 1.794.899,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 283.019.275,00 0,00 703.567.321,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 93.559.485,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 199.689.235,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 477.294.863,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi