Geri Dön

GLRYH | Guler Yat. Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,08
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 88,63
BIST-100'deki Ağırlığı 0,16
F/K Oranı 9,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,73
Dibe Uzaklık 99,94
Piyasa Değeri (USD) 40.954.360,71
Piyasa Değeri (TL) 1.320.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.807.742.126,00
Sermaye (TL) 120.000.000,00
Net Kar (TL) 137.155.665,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 290 25 90
Faks 0212 290 25 96
Web www.gulerholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASİYE GÜLER 6.820.075,00 5,68
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 11.995.000,00 10,00
MURAT GÜLER 21.140.764,29 17,62
TOPLAM 120.000.000,00 100,00
DİĞER 80.044.160,71 66,70
Toplam 240.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 43.999.900,00 32,59
A1 EĞİTİM VE FİLO KİRALAMA AŞ 8.750.000,00 17,50
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK AŞ 70.200.000,00 60,00
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM AŞ 2.200.000,00 4,00
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ 36.150.000,00 18,44
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET AŞ 7.991.450,00 7,99
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ 60.000,00 6,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,14
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 344.148.777,00 196.223.849,00 104.956.741,00 43.205.505,00 165.017.300,00
Satışların Maliyeti (-) -241.365.128,00 -95.270.920,00 -53.066.931,00 -23.205.685,00 -89.894.445,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 102.783.649,00 100.952.929,00 51.889.810,00 19.999.820,00 75.122.855,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 19.648.479.402,00 12.584.390.283,00 8.141.280.811,00 4.121.993.949,00 15.270.267.827,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -17.416.195.781,00 -11.400.682.905,00 -7.669.287.996,00 -3.959.501.848,00 -14.158.730.436,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 2.232.283.621,00 1.183.707.378,00 471.992.815,00 162.492.101,00 1.111.537.391,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.335.067.270,00 1.284.660.307,00 523.882.625,00 182.491.921,00 1.186.660.246,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -365.861.866,00 -189.659.386,00 -102.892.524,00 -46.684.672,00 -149.601.333,00
Pazarlama Giderleri (-) -241.301.416,00 -138.708.840,00 -72.551.613,00 -27.830.524,00 -88.469.568,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -14.895.316,00 -7.294.143,00 -4.463.150,00 -2.666.365,00 -8.276.004,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 575.048.799,00 309.546.141,00 206.522.743,00 42.717.131,00 244.818.816,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -158.668.499,00 -158.048.882,00 -100.779.070,00 -14.788.547,00 -164.607.564,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.129.388.972,00 1.100.495.197,00 449.719.011,00 133.238.944,00 1.020.524.593,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 119.193.017,00 159.321.759,00 40.963.549,00 38.192.268,00 147.668.848,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.248.581.989,00 1.259.816.956,00 490.682.560,00 171.431.212,00 1.168.193.441,00
Finansman Gelirleri 105.708.025,00 30.039.449,00 20.927.048,00 8.331.980,00 5.949.350,00
Finansman Giderleri (-) -564.600.078,00 -294.344.816,00 -209.979.736,00 -82.366.834,00 -170.380.303,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 285.675.817,00 995.511.589,00 301.629.872,00 97.396.358,00 1.003.762.488,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -167.074.690,00 -311.852.932,00 -26.451.852,00 -25.146.263,00 -134.160.301,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -497.458.581,00 -386.764.316,00 -105.433.574,00 -64.474.382,00 -108.589.219,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 330.383.891,00 74.911.384,00 78.981.722,00 39.328.119,00 -25.571.082,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 118.601.127,00 683.658.657,00 275.178.020,00 72.250.095,00 869.602.187,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 118.601.127,00 683.658.657,00 275.178.020,00 72.250.095,00 869.602.187,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -18.554.538,00 373.551.381,00 148.224.165,00 31.904.681,00 356.910.506,00
- Ana Ortaklık Payları 137.155.665,00 310.107.276,00 126.953.855,00 40.345.414,00 512.691.681,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,14 2,58 1,06 0,34 4,27
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 789.804,00 -1.125.568,00 -358.336,00 0,00 127.896.805,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 160.335.696,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.053.072,00 -1.406.960,00 -447.920,00 0,00 -468.209,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -263.268,00 281.392,00 89.584,00 0,00 -31.970.682,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 789.804,00 -1.125.568,00 -358.336,00 0,00 127.896.805,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 119.390.931,00 682.533.089,00 274.819.684,00 72.250.095,00 997.498.992,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.950.365.879,00 5.021.726.298,00 3.706.183.306,00 2.981.571.362,00 2.790.661.373,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 859.139.435,00 1.251.326.865,00 973.774.414,00 561.937.830,00 414.519.352,00
Finansal Yatırımlar 968.507.645,00 613.359.316,00 333.296.663,00 222.810.943,00 554.073.668,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 831.915.284,00 0,00 175.424.984,00 222.810.943,00 0,00
Ticari Alacaklar 75.295.506,00 78.031.865,00 58.810.309,00 65.059.938,00 67.361.802,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 96.488,00 0,00 0,00 0,00 298.253,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 75.199.018,00 78.031.865,00 58.810.309,00 65.059.938,00 67.063.549,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.829.549.146,00 2.902.505.806,00 2.121.057.882,00 2.014.354.559,00 1.623.290.408,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.829.549.146,00 2.902.505.806,00 2.121.057.882,00 2.014.354.559,00 1.623.290.408,00
Diğer Alacaklar 48.091.924,00 79.172.209,00 129.012.001,00 42.187.851,00 62.528.952,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 21.481.086,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 47.751.924,00 78.832.209,00 128.672.001,00 41.847.851,00 41.047.866,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 46.811.982,00 35.289.305,00 32.902.556,00 23.365.936,00 27.248.891,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 33.245.393,00 36.640.955,00 31.561.659,00 21.626.025,00 11.905.039,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.163.618,00 2.230.085,00 1.074.885,00 3.544.281,00 3.211.076,00
Diğer Dönen Varlıklar 24.614.203,00 16.169.892,00 17.692.937,00 19.683.999,00 19.522.185,00
ARA TOPLAM 4.931.418.852,00 5.014.726.298,00 3.699.183.306,00 2.974.571.362,00 2.783.661.373,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 18.947.027,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
DURAN VARLIKLAR 2.925.357.188,00 1.552.021.071,00 1.538.749.169,00 1.528.339.353,00 1.544.852.812,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.117.771,00 11.220.000,00 11.220.000,00 11.220.000,00 19.046.999,00
Maddi Duran Varlıklar 2.285.454.569,00 1.206.799.786,00 1.200.409.991,00 1.205.775.999,00 1.222.808.280,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.513.582,00 6.591.473,00 6.891.543,00 7.192.930,00 7.762.842,00
- Şerefiye 16.926.671,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.586.911,00 1.995.988,00 2.296.058,00 2.597.445,00 3.167.357,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.875.723.067,00 6.573.747.369,00 5.244.932.475,00 4.509.910.715,00 4.335.514.185,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.158.678.914,00 2.473.031.056,00 1.599.309.484,00 1.945.833.924,00 1.779.173.624,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 771.287.069,00 589.040.620,00 609.796.799,00 909.508.411,00 899.252.733,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.944.024,00 60.213.814,00 48.374.819,00 61.696.338,00 60.497.469,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 41.316.712,00 24.296.168,00 17.440.460,00 20.383.946,00 46.824.189,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 20.383.946,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1.025.263.237,00 1.071.364.654,00 733.525.269,00 767.200.336,00 660.175.601,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.159.248,00 26.754.584,00 12.086.441,00 6.378.773,00 4.484.869,00
Diğer Borçlar 46.255.818,00 37.412.704,00 66.152.735,00 68.110.887,00 23.317.383,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 8.111.000,00 42.509.400,00 8.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.255.818,00 37.412.704,00 58.041.735,00 25.601.487,00 15.317.383,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.059.224,00 9.389.447,00 8.845.191,00 8.555.374,00 9.180.538,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 159.890.979,00 270.973.132,00 43.727.454,00 92.620.373,00 32.162.774,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.502.603,00 383.585.933,00 59.360.316,00 11.379.486,00 43.278.068,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.466.285,00 2.937.063,00 2.632.606,00 3.249.169,00 2.236.402,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.036.318,00 380.648.870,00 56.727.710,00 8.130.317,00 41.041.666,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 339.193.371,00 437.127.925,00 435.928.029,00 471.118.271,00 413.417.427,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 325.096.844,00 332.375.815,00 336.092.583,00 293.248.720,00 236.810.877,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.338.046,00 8.289.119,00 7.391.708,00 5.741.285,00 4.550.958,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.338.046,00 8.289.119,00 7.391.708,00 5.741.285,00 4.550.958,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.758.481,00 96.462.991,00 92.443.738,00 172.128.266,00 172.055.592,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.497.872.285,00 2.910.158.981,00 2.035.237.513,00 2.416.952.195,00 2.192.591.051,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.377.850.782,00 3.663.588.388,00 3.209.694.962,00 2.092.958.520,00 2.142.923.134,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.807.742.126,00 1.573.948.519,00 1.354.630.752,00 871.703.759,00 886.461.812,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 359.134.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 672.862.346,00 426.705.081,00 389.710.184,00 3.873.668,00 3.873.668,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.522.608,00 34.670.309,00 34.726.204,00 35.084.540,00 35.084.540,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 68.522.608,00 34.670.309,00 34.726.204,00 35.084.540,00 35.084.540,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 367.726,00 -616.151,00 -560.256,00 -201.920,00 -201.920,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.721.064,00 196.347.741,00 196.347.741,00 56.389.313,00 776.775,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 441.345.512,00 483.672.696,00 484.447.352,00 613.565.408,00 211.589.732,00
Net Dönem Karı/Zararı 137.155.665,00 310.107.276,00 126.953.855,00 40.345.414,00 512.691.681,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.570.108.656,00 2.089.639.869,00 1.855.064.210,00 1.221.254.761,00 1.256.461.322,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.875.723.067,00 6.573.747.369,00 5.244.932.475,00 4.509.910.715,00 4.335.514.185,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 7.900.413,00 0,00 7.614.912,00 7.164.411,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 2.976.540,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 283.019.275,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 93.559.485,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 199.689.235,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi