Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 0 212 290 25 90
Faks 0 212 290 25 96
Web http://www.gulerholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.000.000,00 44,00
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 18.000.000,00 90,00
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. 3.449.210,15 8,41
Yapı Bilgin Tek.A.Ş 60.000,00 6,60
Tarih Açıklama Katsayı
06.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,14
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 59.306.345,00 230.441.887,00 123.172.811,00 77.299.889,00 22.856.187,00
Satışların Maliyeti (-) -25.945.299,00 -119.539.151,00 -61.099.779,00 -37.686.245,00 -13.838.667,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 33.361.046,00 110.902.736,00 62.073.032,00 39.613.644,00 9.017.520,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 2.068.688.697,00 3.258.373.175,00 875.045.236,00 302.184.758,00 154.993.117,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -2.013.834.137,00 -3.110.426.796,00 -764.481.511,00 -220.583.308,00 -137.980.030,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 54.854.560,00 147.946.379,00 110.563.725,00 81.601.450,00 17.013.087,00
BRÜT KAR/ZARAR 88.215.606,00 258.849.115,00 172.636.757,00 121.215.094,00 26.030.607,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.360.287,00 -73.489.769,00 -30.539.095,00 -19.920.024,00 -7.356.712,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.840.279,00 -50.576.636,00 -33.535.961,00 -18.192.527,00 -5.962.730,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.063.128,00 -5.258.354,00 -3.453.118,00 -2.245.546,00 -666.139,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.487.925,00 51.354.952,00 29.578.350,00 15.627.514,00 9.128.123,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.007.797,00 -25.934.247,00 -12.500.392,00 -7.169.603,00 -4.279.474,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 65.432.040,00 154.945.061,00 122.186.541,00 89.314.908,00 16.893.675,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.613.241,00 16.207.233,00 8.711.176,00 6.861.752,00 1.300.592,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -286.112,00 -3.363.054,00 -2.521.383,00 -960.470,00 -150.431,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 9.133.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 75.892.590,00 167.789.240,00 128.376.334,00 95.216.190,00 18.043.836,00
Finansman Gelirleri 4.476.325,00 7.649.823,00 4.586.733,00 2.293.393,00 686.561,00
Finansman Giderleri (-) -20.013.877,00 -18.435.703,00 -10.643.309,00 -6.009.694,00 -2.837.154,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 60.355.038,00 157.003.360,00 122.319.758,00 91.499.889,00 15.893.243,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.563.093,00 -33.246.439,00 -26.064.978,00 -19.068.609,00 -2.054.138,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.168.344,00 -35.187.591,00 -27.098.973,00 -19.863.365,00 -1.989.484,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 605.251,00 1.941.152,00 1.033.995,00 794.756,00 -64.654,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 50.791.945,00 123.756.921,00 96.254.780,00 72.431.280,00 13.839.105,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 50.791.945,00 123.756.921,00 96.254.780,00 72.431.280,00 13.839.105,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30.919.468,00 66.951.669,00 49.479.011,00 36.563.831,00 8.165.282,00
- Ana Ortaklık Payları 19.872.477,00 56.805.252,00 46.775.769,00 35.867.449,00 5.673.823,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -20.129,00 1.268.832,00 -33.589,00 20.098,00 48.085,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -6.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 1.332.682,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -17.595,00 86.772,00 -41.987,00 25.122,00 60.106,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.519,00 -17.354,00 8.398,00 -5.024,00 -12.021,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.519,00 -150.622,00 8.398,00 -5.024,00 -12.021,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -20.129,00 1.268.832,00 -33.589,00 20.098,00 48.085,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 50.771.816,00 125.025.753,00 96.221.191,00 72.451.378,00 13.887.190,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 721.974.240,00 588.754.600,00 525.469.542,00 406.118.418,00 213.382.478,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 27.560.384,00 34.125.977,00 20.411.854,00 30.878.683,00 42.991.616,00
Finansal Yatırımlar 22.060.740,00 6.936.706,00 4.949.059,00 3.247.589,00 22.471.482,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 22.060.740,00 6.936.706,00 4.949.059,00 3.247.589,00 22.471.482,00
Ticari Alacaklar 104.914.266,00 73.369.867,00 29.258.434,00 19.145.239,00 9.422.800,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 899.349,00 12.029,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.014.917,00 73.357.838,00 29.258.434,00 19.145.239,00 9.422.800,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 493.093.244,00 385.744.031,00 362.685.461,00 265.639.161,00 114.723.478,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 493.093.244,00 385.744.031,00 362.685.461,00 265.639.161,00 114.723.478,00
Diğer Alacaklar 17.819.642,00 20.680.285,00 13.907.609,00 31.318.896,00 12.348.905,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.330.895,00 0,00 0,00 1.499.980,00 1.499.980,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.488.747,00 20.680.285,00 13.907.609,00 29.818.916,00 10.848.925,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 27.775.725,00 17.982.634,00 49.179.687,00 37.463.288,00 3.859.274,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.303.744,00 8.677.988,00 10.361.363,00 4.085.687,00 3.794.832,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 180.873,00 27.189.788,00 20.058.614,00 2.003.791,00 696.702,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.265.622,00 7.047.324,00 7.657.461,00 5.336.084,00 3.073.389,00
ARA TOPLAM 714.974.240,00 581.754.600,00 518.469.542,00 399.118.418,00 213.382.478,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 75.700.377,00 75.030.791,00 56.824.713,00 48.661.943,00 53.886.375,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 19.253.394,00 20.205.000,00 14.594.246,00 14.594.246,00 21.594.246,00
Maddi Duran Varlıklar 36.302.287,00 32.514.542,00 23.057.625,00 16.472.260,00 16.096.730,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 95.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.193.886,00 5.944.852,00 5.638.619,00 5.397.779,00 5.267.372,00
- Şerefiye 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00 4.595.485,00
-Bilgisayar Yazılımları 211.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 350.196,00 1.349.367,00 1.043.134,00 802.294,00 671.887,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.119.578,00 2.313.284,00 1.565.147,00 1.312.486,00 446.079,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 797.674.617,00 663.785.391,00 582.294.255,00 454.780.361,00 267.268.853,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 481.755.539,00 405.247.858,00 353.548.860,00 249.750.927,00 126.153.690,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 172.664.312,00 154.851.976,00 98.572.584,00 95.714.867,00 47.551.077,00
- Banka Kredileri 53.757.306,00 154.848.769,00 98.572.584,00 0,00 47.551.077,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.535.383,00 1.542.569,00 4.685.471,00 4.483.371,00 4.613.086,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 264.605.376,00 24.525.977,00 23.195.778,00 16.510.240,00 2.137.252,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 264.605.376,00 24.525.977,00 23.195.778,00 16.510.240,00 2.137.252,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 128.121.741,00 134.452.614,00 75.334.883,00 57.106.730,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.119.166,00 1.337.388,00 834.214,00 711.983,00 485.812,00
Diğer Borçlar 13.923.603,00 38.306.974,00 49.679.232,00 24.981.326,00 926.268,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.724.303,00 34.017.500,00 47.573.000,00 24.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.199.300,00 4.289.474,00 2.106.232,00 981.326,00 926.268,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 14.827.937,00 17.729.622,00 11.612.708,00 8.919.811,00 10.585.690,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.044.720,00 35.187.591,00 27.098.973,00 19.863.365,00 1.989.484,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.035.042,00 3.644.020,00 3.417.286,00 3.231.081,00 758.291,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 641.139,00 513.720,00 372.171,00 384.267,00 342.704,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.393.903,00 3.130.300,00 3.045.115,00 2.846.814,00 415.587,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.970.604,00 4.254.506,00 3.266.930,00 3.320.782,00 2.909.843,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.839.921,00 3.256.295,00 2.244.341,00 2.429.638,00 2.149.135,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.258.854,00 998.211,00 1.022.589,00 891.144,00 760.708,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.258.854,00 998.211,00 1.022.589,00 891.144,00 760.708,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 135.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 490.726.143,00 409.502.364,00 356.815.790,00 253.071.709,00 129.063.533,00
Ö Z K A Y N A K L A R 306.948.474,00 254.283.027,00 225.478.465,00 201.708.652,00 138.205.320,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 156.703.310,00 114.246.981,00 103.873.498,00 92.984.113,00 57.861.358,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.939.144,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.363.361,00 3.363.361,00 3.363.361,00 3.363.361,00 3.363.361,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.179.190,00 281.946,00 -55.542,00 -41.342,00 -33.780,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.179.190,00 281.946,00 -55.542,00 -41.342,00 -33.780,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -130.118,00 -8.807,00 -55.542,00 -41.342,00 -33.780,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.775.535,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -80.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.855.678,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00 2.445.416,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.975.554,00 619.064,00 151.029,00 151.029,00 5.090.173,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 77.537.194,00 20.731.942,00 21.193.465,00 21.198.200,00 16.261.509,00
Net Dönem Karı/Zararı 19.872.476,00 56.805.252,00 46.775.769,00 35.867.449,00 5.673.823,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 150.245.164,00 140.036.046,00 121.604.967,00 108.724.539,00 80.343.962,00
TOPLAM KAYNAKLAR 797.674.617,00 663.785.391,00 582.294.255,00 454.780.361,00 267.268.853,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 6.936.706,00 0,00 3.247.589,00 22.471.482,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 1.566.422,00 1.110.788,00 973.710,00 466.514,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 600.007,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149.135,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi