Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,55
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 74,36
BIST-100'deki Ağırlığı 5,31
F/K Oranı -1.290,08
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,26
Dibe Uzaklık 99,75
Piyasa Değeri (USD) 12.584.787,86
Piyasa Değeri (TL) 51.300.000,00
Özsermaye (TL) 40.634.812,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) -39.765,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLRYH
Sektör HOLDİNG
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 0 212 290 25 90
Faks 0 212 290 25 96
Web http://www.gulerholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 7.697.160,01 85,52
MURAT GÜLER 802.839,99 8,92
UBS AG LONDON BRANCH 500.000,00 5,56
Toplam 9.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.450.000,00 89,80
Tarih Açıklama Katsayı
26.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
17.12.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,64
22.03.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
21.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 675.880.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -655.656.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 675.643.118,00 533.745.050,00 377.793.088,00 165.521.579,00 76.421.342,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.987.031,00 13.637.937,00 7.202.433,00 6.815.132,00 23.729.508,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.527.445,00 -12.563.323,00 -9.250.321,00 -5.159.521,00 -19.233.472,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.858.919,00 -6.075.388,00 -4.097.678,00 -2.403.590,00 -5.687.664,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.060.273,00 8.882.053,00 7.253.354,00 4.766.009,00 13.758.141,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.913.170,00 -4.242.590,00 -4.071.707,00 -3.367.018,00 -7.962.406,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 747.770,00 -361.311,00 -2.963.919,00 651.012,00 4.604.107,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 290.067,00 22.541,00 2.752,00 2.752,00 51.879,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -96.973,00 -2.432,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 940.864,00 -341.202,00 -2.961.167,00 653.764,00 4.655.986,00
Finansman Gelirleri 1.665.087,00 1.219.396,00 790.390,00 291.267,00 1.079.546,00
Finansman Giderleri (-) -2.416.475,00 -1.894.625,00 -1.287.229,00 -722.717,00 -1.310.086,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 189.476,00 -1.016.431,00 -3.458.006,00 222.314,00 4.425.446,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -225.394,00 54.274,00 590.221,00 -87.026,00 -710.830,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.123.573,00 -753.629,00 -355.323,00 -296.473,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 898.179,00 807.903,00 945.544,00 209.447,00 -710.830,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -35.918,00 -962.157,00 -2.867.785,00 135.288,00 3.714.616,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -35.918,00 -962.157,00 -2.867.785,00 135.288,00 3.714.616,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.847,00 -67.115,00 -274.076,00 22.607,00 415.736,00
- Ana Ortaklık Payları -39.765,00 -895.042,00 -2.593.709,00 112.681,00 3.298.880,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 14.494,00 -58.618,00 -33.508,00 26.769,00 -501,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 18.272,00 -73.273,00 -41.885,00 33.461,00 -626,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -3.778,00 14.655,00 8.377,00 -6.692,00 125,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.778,00 14.655,00 8.377,00 -6.692,00 125,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 14.494,00 -58.618,00 -33.508,00 26.769,00 -501,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -21.424,00 -1.020.775,00 -2.901.293,00 162.057,00 3.714.115,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 87.243.689,00 79.036.774,00 78.020.224,00 76.681.509,00 79.589.899,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.695.936,00 15.687.100,00 16.498.112,00 14.957.041,00 21.039.353,00
Finansal Yatırımlar 622.762,00 1.322.554,00 1.975.251,00 2.700.942,00 6.182.562,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 622.762,00 1.322.554,00 1.975.251,00 2.700.942,00 6.182.562,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 622.762,00 1.322.554,00 1.975.251,00 2.700.942,00 6.182.562,00
Ticari Alacaklar 69.707.990,00 0,00 0,00 58.323.521,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.159.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.548.570,00 0,00 0,00 58.323.521,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 74.652.857,00 59.174.050,00 56.861.120,00 0,00 51.818.024,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 4.155.880,00 1.349.951,00 40.385,00 0,00 114.161,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 70.496.977,00 57.824.099,00 56.820.735,00 0,00 51.703.863,00
Diğer Alacaklar 97.953,00 2.306.808,00 2.158.292,00 114.844,00 68.036,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 6.977,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 97.953,00 2.306.808,00 2.151.315,00 114.844,00 68.036,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 198.252,00 113.999,00 183.322,00 178.390,00 126.588,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 735.339,00 182.284,00 110.574,00 206.532,00 162.585,00
Diğer Dönen Varlıklar 240.590,00 249.979,00 233.553,00 200.239,00 192.751,00
ARA TOPLAM 87.243.689,00 79.036.774,00 78.020.224,00 76.681.509,00 79.589.899,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.358.568,00 4.446.706,00 4.612.152,00 4.323.129,00 5.281.517,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 488.133,00 488.133,00 488.133,00 487.633,00 487.633,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.274.930,00 1.274.930,00 1.274.930,00 1.274.930,00 2.171.004,00
Maddi Duran Varlıklar 1.141.772,00 1.108.343,00 1.258.606,00 1.219.540,00 1.315.490,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 284.312,00 296.109,00 318.742,00 361.920,00 406.384,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 47.962,00 0,00 0,00 109.945,00 127.644,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 236.350,00 229.445,00 232.752,00 251.975,00 278.740,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 194.817,00 122.974,00 254.337,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 91.602.257,00 83.483.480,00 82.632.376,00 81.004.638,00 84.871.416,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.589.515,00 53.958.981,00 56.806.899,00 52.543.680,00 56.247.492,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.020.532,00 22.430.385,00 19.301.864,00 18.665.604,00 25.508.889,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 12.000.000,00 22.418.000,00 19.300.000,00 18.660.000,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 938.152,00 901.190,00 945.330,00 956.101,00 971.911,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 938.152,00 901.190,00 945.330,00 956.101,00 971.911,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 34.691.784,00 28.475.925,00 35.242.660,00 31.448.703,00 27.096.543,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 34.691.784,00 28.475.925,00 35.242.660,00 31.448.703,00 27.096.543,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 167.301,00 412.368,00 495.627,00 393.478,00 674.582,00
Diğer Borçlar 346.613,00 727.798,00 198.138,00 374.327,00 1.231.906,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 346.613,00 727.798,00 198.138,00 374.327,00 231.906,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.500,00 11.250,00 24.750,00 24.750,00 25.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.123.573,00 753.629,00 355.323,00 296.473,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 297.060,00 246.436,00 243.207,00 384.244,00 738.661,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 100.141,00 100.162,00 100.162,00 101.290,00 227.489,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 196.919,00 146.274,00 143.045,00 282.954,00 511.172,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 420.303,00 342.576,00 294.072,00 844.652,00 1.169.675,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 420.303,00 342.576,00 294.072,00 297.694,00 256.002,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 420.303,00 342.576,00 294.072,00 297.694,00 256.002,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 496.829,00 699.584,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.009.818,00 54.301.557,00 57.100.971,00 53.388.332,00 57.417.167,00
Ö Z K A Y N A K L A R 41.592.439,00 29.181.923,00 25.531.405,00 27.616.306,00 27.454.249,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.634.812,00 25.883.536,00 22.437.437,00 25.552.609,00 25.416.049,00
Ödenmiş Sermaye 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 374.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -186.069,00 -116.069,00 -1.886.069,00 -1.531.518,00 -1.531.518,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.393.256,00 3.393.256,00 3.393.256,00 3.393.256,00 3.393.256,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.171,00 -8.606,00 13.962,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.171,00 -8.606,00 13.962,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 58.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 68.193,00 44.108,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 68.193,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 337.098,00 267.098,00 2.037.098,00 1.682.547,00 1.682.547,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.058.824,00 7.242.899,00 5.472.899,00 5.827.450,00 2.528.776,00
Net Dönem Karı/Zararı -39.765,00 -895.042,00 -2.593.709,00 112.681,00 3.298.880,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 957.627,00 3.298.387,00 3.093.968,00 2.063.697,00 2.038.200,00
TOPLAM KAYNAKLAR 91.602.257,00 83.483.480,00 82.632.376,00 81.004.638,00 84.871.416,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi