Geri Dön

GLCVY | Gelecek Varlik Yonetimi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLCVY
Sektör mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir,
Adres Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kağıthane - İstanbul
Telefon 0212 381 2300
Faks 0212 381 2406
Web www.gelecekvarlik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYŞE CAN ÖZYEĞİN OKTAY 7.821.740,00 5,60
FİBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 97.653.021,00 69,90
MURAT ÖZYEĞİN 7.821.741,00 5,60
TOPLAM 139.700.000,00 100,00
DİĞER 26.403.498,00 18,90
Toplam 279.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
22.04.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
03.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GELİRLERİ 861.755.000,00 2.346.951.000,00 1.601.411.000,00 980.040.000,00 479.966.000,00
Kredilerden Alınan Faizler 852.006.000,00 2.247.605.000,00 1.543.210.000,00 955.113.000,00 466.496.000,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalardan Alınan Faizler 9.749.000,00 99.346.000,00 58.201.000,00 24.927.000,00 13.470.000,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Faiz Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GİDERLERİ 48.173.000,00 126.528.000,00 78.816.000,00 31.298.000,00 -11.672.000,00
Mevduata Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 38.403.000,00 98.738.000,00 54.707.000,00 25.993.000,00 -8.398.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0,00 23.218.000,00 12.651.000,00 0,00 0,00
Diğer Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 813.582.000,00 2.220.423.000,00 1.522.595.000,00 948.742.000,00 468.294.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ -73.228.000,00 -173.867.000,00 -119.709.000,00 -71.259.000,00 -36.518.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar 10.000,00 2.157.000,00 2.138.000,00 2.128.000,00 10.000,00
Gayri Nakdi Kredilerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 10.000,00 2.157.000,00 2.138.000,00 2.128.000,00 10.000,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar 73.238.000,00 176.024.000,00 121.847.000,00 73.387.000,00 -36.528.000,00
Gayri Nakdi Kredilere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 14.210.000,00 40.810.000,00 16.476.000,00 13.500.000,00 6.678.000,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 14.353.000,00 36.754.000,00 12.270.000,00 9.179.000,00 546.000,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -143.000,00 4.056.000,00 4.206.000,00 4.321.000,00 6.132.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 21.638.000,00 35.338.000,00 22.268.000,00 13.819.000,00 5.000.000,00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 163.141.000,00 422.891.000,00 289.132.000,00 195.845.000,00 -99.581.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI 419.809.000,00 1.167.306.000,00 733.989.000,00 443.243.000,00 190.434.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 419.809.000,00 1.167.306.000,00 733.989.000,00 443.243.000,00 190.434.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 94.520.000,00 312.184.000,00 229.514.000,00 108.465.000,00 -46.793.000,00
Cari Vergi Karşılığı 105.091.000,00 253.844.000,00 194.272.000,00 120.897.000,00 -66.244.000,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 325.289.000,00 855.122.000,00 504.475.000,00 334.778.000,00 143.641.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 325.289.000,00 855.122.000,00 504.475.000,00 334.778.000,00 143.641.000,00
Grubun Karı/Zararı (-) 325.289.000,00 855.122.000,00 504.475.000,00 334.778.000,00 143.641.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 120.978.000,00 106.626.000,00 123.295.000,00 70.196.000,00 81.520.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler 3.949.586.000,00 3.490.267.000,00 2.685.171.000,00 2.548.946.000,00 2.198.584.000,00
BANKALAR 40.720.000,00 204.243.000,00 561.455.000,00 162.639.000,00 267.006.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler ve alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özel Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyenler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 54.418.000,00 51.281.000,00 32.610.000,00 38.070.000,00 39.977.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 17.145.000,00 14.398.000,00 13.557.000,00 15.532.000,00 10.373.000,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 283.726.000,00 262.414.000,00 233.705.000,00 225.236.000,00 218.733.000,00
Satış Amaçlı 283.726.000,00 262.414.000,00 233.705.000,00 225.236.000,00 218.733.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 100.901.000,00 78.013.000,00 65.350.000,00 65.782.000,00 40.796.000,00
AKTİF TOPLAMI 2.985.871.000,00 2.621.787.000,00 2.348.295.000,00 1.899.679.000,00 1.761.894.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEVDUAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 472.570.000,00 549.806.000,00 450.797.000,00 468.397.000,00 205.129.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0,00 0,00 214.433.000,00 0,00 0,00
Bonolar 0,00 0,00 214.433.000,00 0,00 0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müstakriz Fonları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUHTELİF BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 79.052.000,00 54.605.000,00 49.726.000,00 51.926.000,00 63.889.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 6.743.000,00 8.626.000,00 3.585.000,00 8.799.000,00 9.527.000,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARŞILIKLAR 70.683.000,00 70.865.000,00 46.107.000,00 29.259.000,00 24.430.000,00
Genel Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Karşılığı 69.390.000,00 69.354.000,00 44.959.000,00 27.971.000,00 23.092.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Karşılıklar 1.293.000,00 1.511.000,00 1.148.000,00 1.288.000,00 1.338.000,00
VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Borcu 212.566.000,00 102.192.000,00 109.394.000,00 83.125.000,00 99.363.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 183.393.000,00 196.405.000,00 176.998.000,00 129.751.000,00 122.325.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAKLAR 1.960.864.000,00 1.639.288.000,00 1.297.255.000,00 1.128.422.000,00 1.237.231.000,00
Ödenmiş Sermaye 139.700.000,00 139.700.000,00 139.700.000,00 139.700.000,00 139.700.000,00
Sermaye Yedekleri 254.262.000,00 270.437.000,00 270.710.000,00 270.710.000,00 271.528.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 169.676.000,00 169.676.000,00 169.949.000,00 169.949.000,00 170.707.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 84.586.000,00 100.761.000,00 100.761.000,00 100.761.000,00 100.821.000,00
Kar Yedekleri 277.322.000,00 259.165.000,00 259.165.000,00 259.165.000,00 201.461.000,00
Yasal Yedekler 277.322.000,00 259.165.000,00 259.165.000,00 259.165.000,00 201.461.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar 1.308.763.000,00 983.474.000,00 632.554.000,00 462.857.000,00 629.773.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 983.474.000,00 128.352.000,00 128.079.000,00 128.079.000,00 486.132.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 325.289.000,00 855.122.000,00 504.475.000,00 334.778.000,00 143.641.000,00
Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASİF TOPLAMI 2.985.871.000,00 2.621.787.000,00 2.348.295.000,00 1.899.679.000,00 1.761.894.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi