Geri Dön

GLCVY | Gelecek Varlik Yonetimi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 18,90
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 10,78
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,89
Dibe Uzaklık 18,90
Piyasa Değeri (USD) 203.837.343,90
Piyasa Değeri (TL) 6.339.586.000,00
Özsermaye (TL) 1.297.255.000,00
Sermaye (TL) 139.700.000,00
Net Kar (TL) 588.049.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLCVY
Sektör mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir,
Adres Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kağıthane - İstanbul
Telefon 0212 381 2300
Faks 0212 381 2406
Web www.gelecekvarlik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYŞE CAN ÖZYEĞİN OKTAY 7.821.740,00 5,60
FİBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 97.653.021,00 69,90
MURAT ÖZYEĞİN 7.821.741,00 5,60
TOPLAM 139.700.000,00 100,00
DİĞER 26.403.498,00 18,90
Toplam 279.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GELİRLERİ 1.601.411.000,00 980.040.000,00 479.966.000,00 1.065.614.000,00 706.738.000,00
Kredilerden Alınan Faizler 1.543.210.000,00 955.113.000,00 466.496.000,00 1.061.126.000,00 703.382.000,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalardan Alınan Faizler 58.201.000,00 24.927.000,00 13.470.000,00 4.488.000,00 3.356.000,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Faiz Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GİDERLERİ -78.816.000,00 -31.298.000,00 -11.672.000,00 -70.912.000,00 -55.504.000,00
Mevduata Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -54.707.000,00 -25.993.000,00 -8.398.000,00 -48.550.000,00 -39.350.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -12.651.000,00 0,00 0,00 -17.698.000,00 -13.188.000,00
Diğer Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 1.522.595.000,00 948.742.000,00 468.294.000,00 994.702.000,00 651.234.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ -119.709.000,00 -71.259.000,00 -36.518.000,00 -87.577.000,00 -62.642.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.138.000,00 2.128.000,00 10.000,00 1.575.000,00 1.538.000,00
Gayri Nakdi Kredilerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 2.138.000,00 2.128.000,00 10.000,00 1.575.000,00 1.538.000,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar -121.847.000,00 -73.387.000,00 -36.528.000,00 -89.152.000,00 -64.180.000,00
Gayri Nakdi Kredilere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 16.476.000,00 13.500.000,00 6.678.000,00 124.467.000,00 110.541.000,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 12.270.000,00 9.179.000,00 546.000,00 17.462.000,00 10.111.000,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 4.206.000,00 4.321.000,00 6.132.000,00 107.005.000,00 100.430.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 22.268.000,00 13.819.000,00 5.000.000,00 16.638.000,00 7.959.000,00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -289.132.000,00 -195.845.000,00 -99.581.000,00 -186.350.000,00 -116.530.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI 733.989.000,00 443.243.000,00 190.434.000,00 515.467.000,00 424.542.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 733.989.000,00 443.243.000,00 190.434.000,00 515.467.000,00 424.542.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -229.514.000,00 -108.465.000,00 -46.793.000,00 -124.784.000,00 -117.433.000,00
Cari Vergi Karşılığı -194.272.000,00 -120.897.000,00 -66.244.000,00 -91.435.000,00 -88.743.000,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 504.475.000,00 334.778.000,00 143.641.000,00 390.683.000,00 307.109.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 504.475.000,00 334.778.000,00 143.641.000,00 390.683.000,00 307.109.000,00
Grubun Karı/Zararı (-) 504.475.000,00 334.778.000,00 143.641.000,00 390.683.000,00 307.109.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 123.295.000,00 70.196.000,00 81.520.000,00 41.462.000,00 34.111.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler 2.685.171.000,00 2.548.946.000,00 2.198.584.000,00 2.449.807.000,00 2.307.522.000,00
BANKALAR 561.455.000,00 162.639.000,00 267.006.000,00 75.737.000,00 21.045.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler ve alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özel Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyenler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 32.610.000,00 38.070.000,00 39.977.000,00 23.378.000,00 18.368.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13.557.000,00 15.532.000,00 10.373.000,00 9.724.000,00 8.876.000,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 233.705.000,00 225.236.000,00 218.733.000,00 102.317.000,00 89.444.000,00
Satış Amaçlı 233.705.000,00 225.236.000,00 218.733.000,00 102.317.000,00 89.444.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 65.350.000,00 65.782.000,00 40.796.000,00 24.185.000,00 26.102.000,00
AKTİF TOPLAMI 2.348.295.000,00 1.899.679.000,00 1.761.894.000,00 1.622.427.000,00 1.542.818.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEVDUAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 450.797.000,00 468.397.000,00 205.129.000,00 280.922.000,00 147.724.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 214.433.000,00 0,00 0,00 0,00 145.491.000,00
Bonolar 214.433.000,00 0,00 0,00 0,00 145.491.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müstakriz Fonları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUHTELİF BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 49.726.000,00 51.926.000,00 63.889.000,00 41.420.000,00 36.781.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 3.585.000,00 8.799.000,00 9.527.000,00 4.001.000,00 375.000,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARŞILIKLAR 46.107.000,00 29.259.000,00 24.430.000,00 27.998.000,00 20.016.000,00
Genel Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Karşılığı 44.959.000,00 27.971.000,00 23.092.000,00 26.696.000,00 18.638.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Karşılıklar 1.148.000,00 1.288.000,00 1.338.000,00 1.302.000,00 1.378.000,00
VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Borcu 109.394.000,00 83.125.000,00 99.363.000,00 30.301.000,00 41.925.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 176.998.000,00 129.751.000,00 122.325.000,00 142.381.000,00 138.040.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAKLAR 1.297.255.000,00 1.128.422.000,00 1.237.231.000,00 1.095.404.000,00 1.012.466.000,00
Ödenmiş Sermaye 139.700.000,00 139.700.000,00 139.700.000,00 139.700.000,00 139.700.000,00
Sermaye Yedekleri 270.710.000,00 270.710.000,00 271.528.000,00 238.191.000,00 197.212.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 169.949.000,00 169.949.000,00 170.707.000,00 170.707.000,00 170.707.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 100.761.000,00 100.761.000,00 100.821.000,00 67.484.000,00 26.505.000,00
Kar Yedekleri 259.165.000,00 259.165.000,00 201.461.000,00 202.168.000,00 243.147.000,00
Yasal Yedekler 259.165.000,00 259.165.000,00 201.461.000,00 202.168.000,00 243.147.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar 632.554.000,00 462.857.000,00 629.773.000,00 518.762.000,00 435.188.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 128.079.000,00 128.079.000,00 486.132.000,00 128.079.000,00 128.079.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 504.475.000,00 334.778.000,00 143.641.000,00 390.683.000,00 307.109.000,00
Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASİF TOPLAMI 2.348.295.000,00 1.899.679.000,00 1.761.894.000,00 1.622.427.000,00 1.542.818.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi