Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLBMD
Sektör Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
Adres Yeşilce Mh. Eski Büyükdere Cad.No:65 Kat:1 34418 Kâğıthane /İSTANBUL
Telefon 0212 244 55 66
Faks 0212 244 55 67
Web http://www.global.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.999.997,00 75,00
Diğer 10.000.003,00 25,00
Toplam 40.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. 9.000.000,00 100,00
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. 29.999,00 49,99
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.181.710.478,00 2.776.199.580,00 10.801.514.547,00 10.745.869.189,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -4.108.071.951,00 -2.732.977.591,00 -10.707.517.291,00 -10.687.306.657,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 73.638.527,00 43.221.989,00 93.997.256,00 58.562.532,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 73.638.527,00 43.221.989,00 93.997.256,00 58.562.532,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -29.947.025,00 -14.116.440,00 -48.666.203,00 -31.445.080,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.952.078,00 -4.989.022,00 -12.531.602,00 -8.133.764,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 910.424,00 104.537,00 462.527,00 277.405,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.626.386,00 -63.449,00 -64.479,00 -35.733,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 33.023.462,00 24.157.615,00 33.197.499,00 19.225.360,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 405.925,00 6.127,00 178.997,00 178.717,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -22.508,00 3.093,00 -117.115,00 -118.251,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 33.406.879,00 24.166.835,00 33.259.381,00 19.285.826,00 0,00
Finansman Gelirleri 3.410.359,00 1.245.791,00 2.067.006,00 1.221.809,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -15.022.100,00 -6.543.246,00 -8.264.426,00 -4.533.384,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 21.795.138,00 18.869.380,00 27.061.961,00 15.974.251,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.775.182,00 -3.827.682,00 -6.106.827,00 -3.554.767,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.841.556,00 -3.928.542,00 -1.277.977,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.066.374,00 100.860,00 -4.828.850,00 -3.554.767,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16.019.956,00 15.041.698,00 20.955.134,00 12.419.484,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 16.019.956,00 15.041.698,00 20.955.134,00 12.419.484,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 16.019.956,00 15.041.698,00 20.955.134,00 12.419.484,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.157,00 27.053,00 -265.689,00 -570.745,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -332.111,00 -570.745,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 2.696,00 33.816,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.157,00 27.053,00 66.422,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 114.149,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 114.149,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.157,00 27.053,00 -265.689,00 -456.596,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.022.113,00 15.068.751,00 20.689.445,00 11.962.888,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 467.481.105,00 482.816.795,00 409.697.477,00 306.026.249,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.591.131,00 57.308.115,00 25.693.719,00 21.169.346,00 0,00
Finansal Yatırımlar 403.958,00 1.730.157,00 582.308,00 280.251,00 0,00
Ticari Alacaklar 397.231.757,00 404.987.364,00 365.445.865,00 264.373.098,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.199.655,00 24.026.343,00 21.564.873,00 1.585.309,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 376.032.102,00 380.961.021,00 343.880.992,00 262.787.789,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 42.055.852,00 17.497.493,00 16.854.713,00 17.898.073,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 848.090,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.055.852,00 16.649.403,00 16.854.713,00 17.898.073,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 995.117,00 994.006,00 803.588,00 1.163.546,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.061,00 51.061,00 51.061,00 988.709,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 152.229,00 248.599,00 266.223,00 153.226,00 0,00
ARA TOPLAM 467.481.105,00 482.816.795,00 409.697.477,00 306.026.249,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.040.051,00 8.305.145,00 8.110.791,00 8.024.966,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.311.934,00 1.865.943,00 1.400.843,00 1.369.758,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.037.104,00 1.503.663,00 1.608.333,00 1.654.419,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 100.559,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.261.135,00 289.397,00 195.300,00 1.517.110,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 477.521.156,00 491.121.940,00 417.808.268,00 314.051.215,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 388.932.359,00 403.400.055,00 345.216.243,00 250.936.938,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 117.788.207,00 135.481.973,00 92.080.822,00 75.461.314,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 949.137,00 970.251,00 1.004.105,00 389.190,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 260.383.345,00 258.550.528,00 241.777.922,00 166.468.881,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.361,00 31.361,00 18.333,00 18.333,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 260.351.984,00 258.519.167,00 241.759.589,00 166.450.548,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 900.471,00 960.710,00 5.501.582,00 1.010.969,00 0,00
Diğer Borçlar 3.807.108,00 2.197.435,00 2.651.390,00 6.347.265,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 947.782,00 0,00 316.401,00 4.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.859.326,00 2.197.435,00 2.334.989,00 2.347.265,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.645.312,00 3.739.410,00 892.689,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.458.779,00 1.499.748,00 1.307.733,00 1.259.319,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.977.485,00 1.018.454,00 826.439,00 755.378,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 481.294,00 481.294,00 481.294,00 503.941,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.741.881,00 3.828.331,00 3.767.222,00 3.016.031,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 319.878,00 554.754,00 775.569,00 55.823,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.624.641,00 2.501.816,00 2.216.799,00 2.184.218,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.624.641,00 2.501.816,00 2.216.799,00 2.184.218,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 392.674.240,00 407.228.386,00 348.983.465,00 253.952.969,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 84.846.916,00 83.893.554,00 68.824.803,00 60.098.246,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 84.846.916,00 83.893.554,00 68.824.803,00 60.098.246,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 150.406,00 150.406,00 150.406,00 150.406,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.233.176,00 6.233.176,00 6.233.176,00 6.233.176,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.717.640,00 -2.692.744,00 -2.719.797,00 -2.910.704,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.717.640,00 -2.692.744,00 -2.719.797,00 -2.910.704,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.717.640,00 -2.692.744,00 -2.719.797,00 -2.910.704,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.050.219,00 8.050.219,00 8.050.219,00 8.050.219,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.938.730,00 14.938.730,00 -6.016.404,00 -6.016.404,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 16.019.956,00 15.041.698,00 20.955.134,00 12.419.484,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 477.521.156,00 491.121.940,00 417.808.268,00 314.051.215,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 582.308,00 280.251,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 582.308,00 280.251,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 1.608.333,00 1.553.860,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 100.559,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 1.998.888,00 12.800.000,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 775.569,00 55.823,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi