Geri Dön

GLBMD | Global Men. Deg.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,00
BIST-100'deki Ağırlığı 6,47
F/K Oranı 13,93
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,79
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 59.558.522,45
Piyasa Değeri (TL) 1.920.000.000,00
Özsermaye (TL) 331.489.524,00
Sermaye (TL) 40.000.000,00
Net Kar (TL) 137.784.952,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLBMD
Sektör Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
Adres Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul
Telefon 212 244 55 66
Faks 212 244 55 67
Web www.global.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GFS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.000.000,00 75,00
TOPLAM 40.000.000,00 100,00
DİĞER 10.000.000,00 25,00
Toplam 80.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Global Fıntech Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 20.000.000,00 100,00
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. 41.500.000,00 100,00
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. 29.999,00 49,99
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.025.103.023,00 13.861.704.563,00 7.749.819.072,00 4.317.793.327,00 12.070.983.409,00
Satışların Maliyeti (-) -18.524.009.672,00 -13.550.592.497,00 -7.583.723.922,00 -4.232.690.782,00 -11.860.322.260,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 501.093.351,00 311.112.066,00 166.095.150,00 85.102.545,00 210.661.149,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 501.093.351,00 311.112.066,00 166.095.150,00 85.102.545,00 210.661.149,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -278.316.491,00 -138.724.507,00 -84.761.144,00 -46.702.861,00 -94.569.592,00
Pazarlama Giderleri (-) -42.157.045,00 -24.387.251,00 -13.197.692,00 -7.231.435,00 -21.139.055,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.040.963,00 19.561.661,00 11.766.850,00 2.774.981,00 8.531.014,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.461.397,00 -7.289.751,00 -4.820.622,00 -2.664.454,00 -3.379.409,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 206.199.381,00 160.272.218,00 75.082.542,00 31.278.776,00 100.104.107,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 821.756,00 64.396,00 56.002,00 10.828,00 598.778,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 128.298,00 94.550,00 71.439,00 -1.672,00 -26.056,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 207.149.435,00 160.431.164,00 75.209.983,00 31.287.932,00 100.676.829,00
Finansman Gelirleri 46.432.577,00 13.831.427,00 7.425.634,00 3.314.528,00 8.882.060,00
Finansman Giderleri (-) -53.448.355,00 -52.517.887,00 -28.327.432,00 -13.622.532,00 -37.506.565,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 95.689.521,00 121.744.704,00 54.308.185,00 20.979.928,00 72.052.324,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 42.095.431,00 -35.994.414,00 -13.268.715,00 -6.084.071,00 -18.042.887,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -51.204.977,00 -36.304.088,00 -12.105.714,00 -6.512.641,00 -18.205.303,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 93.300.408,00 309.674,00 -1.163.001,00 428.570,00 162.416,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 137.784.952,00 85.750.290,00 41.039.470,00 14.895.857,00 54.009.437,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 137.784.952,00 85.750.290,00 41.039.470,00 14.895.857,00 54.009.437,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 137.784.952,00 85.750.290,00 41.039.470,00 14.895.857,00 54.009.437,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.509.660,00 -2.461.031,00 -2.448.493,00 -174.778,00 -2.517.380,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.013.800,00 -3.515.759,00 -3.264.657,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.504.140,00 1.054.728,00 816.164,00 -174.778,00 -2.517.380,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.509.660,00 -2.461.031,00 -2.448.493,00 -174.778,00 -2.517.380,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 134.275.292,00 83.289.259,00 38.590.977,00 14.721.079,00 51.492.057,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -233.037,00 -3.356.507,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.723.428.917,00 1.609.408.671,00 1.128.539.551,00 1.039.243.988,00 1.242.852.939,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 560.586.345,00 138.627.754,00 122.457.544,00 106.142.645,00 98.486.294,00
Finansal Yatırımlar 81.327.356,00 65.016.018,00 28.615.303,00 31.191.971,00 24.015.200,00
Ticari Alacaklar 1.002.366.809,00 1.345.110.457,00 869.782.232,00 852.012.488,00 1.092.187.607,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.138.968,00 36.625.598,00 30.259.163,00 27.934.686,00 28.107.233,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 989.227.841,00 1.308.484.859,00 839.523.069,00 824.077.802,00 1.064.080.374,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 70.675.782,00 50.981.097,00 102.898.521,00 45.428.786,00 24.488.221,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 70.675.782,00 50.981.097,00 102.898.521,00 45.428.786,00 24.488.221,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.472.625,00 9.673.345,00 4.785.951,00 4.461.830,00 3.675.617,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 6.268,00 0,00
ARA TOPLAM 1.723.428.917,00 1.609.408.671,00 1.128.539.551,00 1.039.243.988,00 1.242.852.939,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 136.373.929,00 31.106.758,00 29.113.959,00 31.160.824,00 24.204.723,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 22.680.253,00 10.781.461,00 9.944.104,00 8.148.461,00 8.281.739,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.380.001,00 1.901.311,00 2.116.247,00 2.335.943,00 2.566.286,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 95.801.466,00 2.792.728,00 1.081.489,00 3.158.981,00 1.476.266,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.859.802.846,00 1.640.515.429,00 1.157.653.510,00 1.070.404.812,00 1.267.057.662,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.505.635.434,00 1.421.188.257,00 985.854.473,00 916.421.973,00 1.135.340.217,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 170.000.000,00 279.440.311,00 268.539.237,00 189.676.697,00 219.965.478,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.538.183,00 1.819.737,00 1.597.365,00 2.012.495,00 1.725.979,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.288.225.498,00 1.091.682.646,00 690.378.208,00 689.265.133,00 892.901.758,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.288.225.498,00 1.091.682.646,00 690.378.208,00 689.265.133,00 892.901.758,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.324.658,00 7.331.355,00 4.740.070,00 2.881.959,00 3.726.046,00
Diğer Borçlar 7.218.861,00 12.570.392,00 11.211.280,00 4.846.709,00 4.850.180,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.074.052,00 2.008.247,00 901.253,00 659.932,00 779.961,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.144.809,00 10.562.145,00 10.310.027,00 4.186.777,00 4.070.219,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.228.607,00 24.587.484,00 6.565.494,00 24.777.041,00 10.080.460,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.099.627,00 3.756.332,00 2.822.819,00 2.961.939,00 2.090.316,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.853.806,00 3.510.511,00 2.576.998,00 2.716.118,00 1.844.495,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 245.821,00 245.821,00 245.821,00 245.821,00 245.821,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.677.888,00 20.149.578,00 17.319.725,00 23.373.425,00 15.829.110,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.839.440,00 15.812.122,00 13.260.827,00 14.672.430,00 7.235.431,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.096.058,00 3.561.318,00 3.259.649,00 7.828.635,00 7.722.991,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.096.058,00 3.561.318,00 3.259.649,00 7.828.635,00 7.722.991,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.528.313.322,00 1.441.337.835,00 1.003.174.198,00 939.795.398,00 1.151.169.327,00
Ö Z K A Y N A K L A R 331.489.524,00 199.177.594,00 154.479.312,00 130.609.414,00 115.888.335,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 331.489.524,00 199.177.594,00 154.479.312,00 130.609.414,00 115.888.335,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 475.467.995,00 150.406,00 150.406,00 150.406,00 150.406,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 61.621.878,00 6.233.176,00 6.233.176,00 6.233.176,00 6.233.176,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.760.518,00 -7.711.889,00 -7.699.351,00 -5.425.636,00 -5.250.858,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.760.518,00 -7.711.889,00 -7.699.351,00 -5.425.636,00 -5.250.858,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.760.518,00 -7.711.889,00 -7.699.351,00 -5.425.636,00 -5.250.858,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.327.818,00 6.003.191,00 6.003.191,00 6.003.191,00 8.050.219,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -423.952.601,00 66.580.351,00 66.580.351,00 66.580.351,00 10.523.886,00
Net Dönem Karı/Zararı 137.784.952,00 85.750.290,00 41.039.470,00 14.895.857,00 54.009.437,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.859.802.846,00 1.640.515.429,00 1.157.653.510,00 1.070.404.812,00 1.267.057.662,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi