Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GLBMD
Sektör Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
Adres Büyükdere Cad.Tekfen Tower No:209 Kat:6 34394 Levent,Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 244 55 66
Faks 0212 244 55 67
Web http://www.global.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 9.026.231,00 22,57
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.973.769,00 77,43
Toplam 40.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. 7.000.000,00 100,00
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. 29.999,00 49,99
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.781.308.797,00 7.722.182.758,00 5.765.318.207,00 3.980.083.083,00 2.346.233.266,00
Satışların Maliyeti (-) -1.769.203.210,00 -7.676.778.773,00 -5.738.904.138,00 -3.962.979.985,00 -2.336.941.569,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.105.587,00 45.403.985,00 26.414.069,00 17.103.098,00 9.291.697,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.105.587,00 45.403.985,00 26.414.069,00 17.103.098,00 9.291.697,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.202.332,00 -32.952.557,00 -25.021.507,00 -16.144.554,00 -8.221.522,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.315.625,00 -4.375.700,00 -3.075.652,00 -1.999.847,00 -1.023.399,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 198.169,00 605.418,00 8.647.869,00 5.638.497,00 2.864.636,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.834,00 -1.160.308,00 -1.243.766,00 -697.854,00 -168.437,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.774.965,00 7.520.838,00 5.721.013,00 3.899.340,00 2.742.975,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 312.082,00 10.196,00 9.949,00 4.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -10.868,00 -53.026,00 -44.521,00 -21.658,00 -10.573,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.764.097,00 7.779.894,00 5.686.688,00 3.887.631,00 2.736.402,00
Finansman Gelirleri 746.686,00 2.261.750,00 1.476.868,00 845.593,00 369.242,00
Finansman Giderleri (-) -1.346.067,00 -4.777.418,00 -3.545.082,00 -2.447.617,00 -1.275.716,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.164.716,00 5.264.226,00 3.618.474,00 2.285.607,00 1.829.928,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -385.508,00 -1.464.448,00 -1.101.786,00 -694.455,00 -508.363,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -385.508,00 -1.464.448,00 -1.101.786,00 -694.455,00 -508.363,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 779.208,00 3.799.778,00 2.516.688,00 1.591.152,00 1.321.565,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 779.208,00 3.799.778,00 2.516.688,00 1.591.152,00 1.321.565,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 779.208,00 3.799.778,00 2.516.688,00 1.591.152,00 1.321.565,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -207.309,00 -45.237,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -207.309,00 -57.019,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 11.782,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 41.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 41.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -165.847,00 -45.237,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 613.361,00 3.754.541,00 2.516.688,00 1.591.152,00 1.321.565,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 11.782,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 294.313.629,00 166.658.072,00 140.431.276,00 127.352.212,00 126.279.315,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.412.102,00 18.185.472,00 19.140.778,00 18.035.334,00 12.568.851,00
Finansal Yatırımlar 636.305,00 308.010,00 623.859,00 574.429,00 514.724,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 636.305,00 308.010,00 623.859,00 574.429,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 636.305,00 308.010,00 623.859,00 574.429,00 0,00
Ticari Alacaklar 229.912.146,00 142.460.421,00 107.661.218,00 106.540.960,00 111.447.793,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.781.649,00 1.496.336,00 5.148.661,00 1.775.040,00 11.108.686,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 227.130.497,00 140.964.085,00 102.512.557,00 104.765.920,00 100.339.107,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 42.611.661,00 4.229.869,00 11.371.543,00 758.479,00 887.221,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.611.661,00 4.229.869,00 11.371.543,00 758.479,00 887.221,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 937.654,00 963.589,00 1.255.425,00 1.203.760,00 737.372,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 683.980,00 510.711,00 377.139,00 239.250,00 123.354,00
Diğer Dönen Varlıklar 119.781,00 0,00 1.314,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 294.313.629,00 166.658.072,00 140.431.276,00 127.352.212,00 126.279.315,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 13.320.234,00 10.960.323,00 11.773.614,00 14.861.766,00 15.152.701,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.715.788,00 1.244.652,00 843.489,00 882.137,00 1.222.931,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.042.184,00 728.685,00 713.175,00 671.129,00 270.449,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 943.079,00 686.280,00 658.003,00 654.803,00 68.267,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 99.105,00 42.405,00 42.405,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.462.332,00 5.782.914,00 6.133.794,00 6.541.125,00 6.727.217,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 307.633.863,00 177.618.395,00 152.204.890,00 142.213.978,00 141.432.016,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 256.752.944,00 128.394.449,00 104.117.265,00 95.278.004,00 94.624.217,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.750.000,00 6.800.000,00 31.000.000,00 15.800.000,00 31.061.275,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 25.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 195.313.899,00 118.242.602,00 68.953.069,00 75.377.312,00 50.199.643,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.270,00 18.463,00 18.463,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 195.281.629,00 118.224.139,00 68.934.606,00 75.377.312,00 50.199.643,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 937.155,00 908.977,00 1.014.665,00 1.023.393,00 958.622,00
Diğer Borçlar 1.308.464,00 1.192.471,00 1.026.943,00 1.244.885,00 10.617.677,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 640.806,00 10.100.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.308.464,00 1.192.471,00 1.026.943,00 604.079,00 517.677,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.354.892,00 1.250.399,00 2.122.588,00 1.832.414,00 1.787.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 850.951,00 746.458,00 1.526.107,00 1.147.309,00 1.101.895,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 503.941,00 503.941,00 596.481,00 685.105,00 685.105,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.407.607,00 2.280.803,00 2.382.335,00 2.156.220,00 2.297.632,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.048.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.698.572,00 1.630.671,00 1.740.708,00 1.537.456,00 1.689.953,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.698.572,00 1.630.671,00 1.740.708,00 1.537.456,00 1.689.953,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 260.160.551,00 130.675.252,00 106.499.600,00 97.434.224,00 96.921.849,00
Ö Z K A Y N A K L A R 47.473.312,00 46.943.143,00 45.705.290,00 44.779.754,00 44.510.167,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 47.473.312,00 46.943.143,00 45.705.290,00 44.779.754,00 44.510.167,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 150.406,00 150.406,00 150.406,00 150.406,00 150.406,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.233.176,00 6.233.176,00 6.233.176,00 6.233.176,00 6.233.176,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.083.881,00 -1.918.034,00 -1.872.797,00 -1.872.797,00 -1.872.797,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.083.881,00 -1.918.034,00 -1.872.797,00 -1.872.797,00 -1.872.797,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.083.881,00 -1.918.034,00 -1.872.797,00 -1.872.797,00 -1.872.797,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.070,00 2.172.070,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.069,00 2.172.070,00 2.172.070,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.050.219,00 8.050.219,00 8.050.219,00 8.050.219,00 8.050.219,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.827.885,00 -11.544.471,00 -11.544.471,00 -11.544.472,00 -11.544.472,00
Net Dönem Karı/Zararı 779.208,00 3.799.778,00 2.516.688,00 1.591.152,00 1.321.565,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 307.633.863,00 177.618.395,00 152.204.890,00 142.213.978,00 141.432.016,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 3.034.508,00 3.034.508,00 3.034.508,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 2.024,00 2.023,00 2.024,00
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 514.724,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi