Geri Dön

GIPTA | Gipta Ofis Kirtasiye


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,30
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 7,42
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.810.409.580,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 67.751.874,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GIPTA
Sektör
Adres Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad. No:7/82 Altındağ/ANKARA
Telefon +90 312 645 19 00
Faks +90 312 645 19 09
Web www.gipta.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 41.983.059,00 31,81
CPR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 38.100.000,00 28,86
TOPLAM 132.000.000,00 100,00
DİĞER 51.916.941,00 39,33
Toplam 264.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 220.147.185,00 1.297.624.777,00 899.193.030,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 132.208.703,00 987.689.122,00 563.018.104,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 87.938.482,00 309.935.655,00 336.174.926,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 87.938.482,00 309.935.655,00 336.174.926,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 10.302.032,00 32.441.565,00 17.626.628,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 22.794.512,00 142.143.970,00 71.342.954,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.216.007,00 79.525.630,00 46.626.725,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 97.055.583,00 86.872.296,00 62.560.080,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -9.997.638,00 128.003.454,00 231.271.989,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 39.254.481,00 88.829.647,00 58.821.910,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.256.843,00 216.833.101,00 290.093.899,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 63.679.649,00 139.453.458,00 60.896.112,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 28.162.334,00 83.034.288,00 42.099.285,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -52.920.369,00 195.710.623,00 308.890.726,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 16.949.868,00 58.088.512,00 49.382.993,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 17.503.976,00 58.563.005,00 54.173.559,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -554.108,00 -474.493,00 -4.790.566,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -69.870.237,00 137.622.111,00 259.507.733,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -69.870.237,00 137.622.111,00 259.507.733,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -69.870.237,00 137.622.111,00 259.507.733,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.937.547,00 -18.584.743,00 -32.354.682,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -10.980.046,00 -22.261.191,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.937.547,00 -7.604.697,00 -10.093.491,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.937.547,00 -18.584.743,00 -32.354.682,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -72.807.784,00 119.037.368,00 227.153.051,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -72.807.784,00 119.037.368,00 227.153.051,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.898.241.465,00 1.334.785.435,00 1.499.030.432,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 277.847.249,00 510.998.032,00 629.463.749,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 926.478.782,00 283.830.337,00 119.406.570,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 341.896.015,00 304.510.110,00 523.052.769,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 50.800.210,00 3.171.479,00 7.305.538,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 291.095.805,00 301.338.631,00 515.747.231,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 22.437,00 3.081,00 161.766,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 135.316,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.437,00 3.081,00 26.450,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 301.013.834,00 214.744.734,00 145.438.677,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 50.983.148,00 16.243.203,00 81.506.901,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 4.455.938,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.898.241.465,00 1.334.785.435,00 1.499.030.432,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 810.297.749,00 706.120.742,00 416.264.676,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 807.215.462,00 705.737.030,00 410.273.141,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 171.787,00 163.367,00 74.595,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.708.539.214,00 2.040.906.177,00 1.915.295.108,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 733.588.265,00 244.556.478,00 412.020.824,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 39.131.345,00 85.125.543,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.751.223,00 33.723.394,00 35.253.843,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 62.716.850,00 62.799.160,00 121.124.392,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.716.850,00 62.799.160,00 121.124.392,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.601.384,00 3.245.368,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 886.773,00 1.298.135,00 948.010,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 886.773,00 1.298.135,00 948.010,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 519.245.279,00 6.052.743,00 11.251.189,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.955.890,00 3.918.983,00 8.705.835,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 7.055.772,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.955.890,00 3.918.983,00 1.650.063,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.841.178,00 2.978.964,00 45.142.549,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.541.369,00 159.674.866,00 153.532.222,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.836.052,00 49.430.565,00 55.180.827,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.785.860,00 9.116.130,00 10.843.018,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.785.860,00 9.116.130,00 10.843.018,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 110.919.457,00 97.730.929,00 69.083.722,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 898.129.634,00 404.231.344,00 565.553.046,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.810.409.580,00 1.636.674.833,00 1.349.742.062,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.810.409.580,00 1.636.674.833,00 1.349.742.062,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 381.831.573,00 314.563.004,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 770.315.489,00 669.469.173,00 608.858.410,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.620.061,00 144.752.619,00 245.591.668,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 163.620.061,00 144.752.619,00 245.591.668,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.158.407,00 -11.490.043,00 -14.621.009,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 45.002.752,00 39.111.190,00 8.617.792,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 387.509.942,00 199.156.736,00 95.166.459,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -69.870.237,00 137.622.111,00 259.507.733,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.708.539.214,00 2.040.906.177,00 1.915.295.108,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi