Geri Dön

GESAN | Girisim Elektrik Sanayi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,12
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,65
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı 14,99
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,80
Dibe Uzaklık 25,65
Piyasa Değeri (USD) 172.855.941,28
Piyasa Değeri (TL) 5.713.200.000,00
Özsermaye (TL) 7.181.799.000,00
Sermaye (TL) 115.000.000,00
Net Kar (TL) 381.165.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GESAN
Sektör Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için gerekli santralleri, alışveriş merkezleri, konut, bina, hastane, turizm ve benzeri her türlü tesislerin, elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmak
Adres Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARA
Telefon 312 309 03 44
Faks 312 309 03 54
Web www.girisimelk.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK 92.910.000,00 20,20
MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI 184.145.000,00 40,03
RAMİN MALEK 24.655.000,00 5,36
TOPLAM 460.000.000,00 100,00
DİĞER 158.290.000,00 34,41
Toplam 920.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EURO POWER ALGERIA SARL 3.750.000,00 25,00
EUROPOWER ENERGİE B.V. 45.000,00 90,00
EUROPOWER ENERJİ DOO SKOPJE 2.550,00 51,00
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 122.500.000,00 70,00
EUROPOWER UKRAINE LLC 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.04.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.652.085.000,00 10.450.676.000,00 5.644.792.000,00 2.949.857.000,00 1.151.627.000,00
Satışların Maliyeti (-) 1.886.960.000,00 6.642.595.000,00 3.794.613.000,00 1.901.294.000,00 289.473.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 765.125.000,00 3.808.081.000,00 1.850.179.000,00 1.048.563.000,00 862.154.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 765.125.000,00 3.808.081.000,00 1.850.179.000,00 1.048.563.000,00 862.154.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 118.867.000,00 368.637.000,00 257.434.000,00 137.418.000,00 107.128.000,00
Pazarlama Giderleri (-) 33.318.000,00 101.301.000,00 55.965.000,00 34.146.000,00 25.489.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 16.141.000,00 81.827.000,00 7.875.000,00 5.938.000,00 8.594.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.726.154.000,00 1.389.139.000,00 605.580.000,00 488.372.000,00 297.776.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.640.926.000,00 2.076.758.000,00 606.324.000,00 548.248.000,00 408.414.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 682.027.000,00 2.568.697.000,00 1.528.161.000,00 811.185.000,00 610.305.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 141.976.000,00 932.837.000,00 583.910.000,00 474.315.000,00 426.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 98.915.000,00 453.000,00 453.000,00 763.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 826.856.000,00 3.394.730.000,00 2.103.708.000,00 1.279.830.000,00 613.437.000,00
Finansman gelirleri 72.331.000,00 587.758.000,00 529.273.000,00 321.553.000,00 46.310.000,00
Finansman Giderleri (-) 179.857.000,00 726.870.000,00 581.521.000,00 377.830.000,00 106.883.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 241.912.000,00 1.628.181.000,00 2.051.460.000,00 1.223.553.000,00 428.252.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 176.043.000,00 554.335.000,00 458.750.000,00 220.306.000,00 158.094.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 49.793.000,00 395.963.000,00 262.668.000,00 136.813.000,00 43.942.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 126.250.000,00 158.372.000,00 196.082.000,00 83.493.000,00 114.152.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 65.869.000,00 1.073.846.000,00 1.592.710.000,00 1.003.247.000,00 270.158.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 65.869.000,00 1.073.846.000,00 1.592.710.000,00 1.003.247.000,00 270.158.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 31.604.000,00 386.687.000,00 443.047.000,00 322.499.000,00 186.913.000,00
- Ana Ortaklık Payları 34.265.000,00 687.159.000,00 1.149.663.000,00 680.748.000,00 83.245.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.368.000,00 663.085.000,00 377.000,00 4.965.000,00 -36.436.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 757.470.000,00 10.859.000,00 10.859.000,00 -35.940.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.749.000,00 -618.000,00 -10.941.000,00 -5.601.000,00 -7.150.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -381.000,00 93.767.000,00 -459.000,00 293.000,00 -6.654.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -381.000,00 -80.000,00 -1.708.000,00 -956.000,00 -1.527.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.368.000,00 663.085.000,00 377.000,00 4.965.000,00 -36.436.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 64.501.000,00 1.736.931.000,00 1.593.087.000,00 1.008.212.000,00 233.722.000,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 64.501.000,00 1.736.931.000,00 1.593.087.000,00 1.008.212.000,00 233.722.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.095.201.000,00 12.919.331.000,00 10.362.947.000,00 8.667.982.000,00 5.040.612.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 351.818.000,00 707.332.000,00 805.856.000,00 694.418.000,00 511.955.000,00
Finansal Yatırımlar 1.540.211.000,00 1.616.687.000,00 1.465.048.000,00 1.637.146.000,00 5.354.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.637.146.000,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.637.146.000,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.092.524.000,00 2.496.954.000,00 2.342.286.000,00 1.717.006.000,00 872.894.000,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 79.888.000,00 93.483.000,00 160.165.000,00 101.432.000,00 78.115.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.012.636.000,00 2.403.471.000,00 2.182.121.000,00 1.615.574.000,00 794.779.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 405.218.000,00 318.802.000,00 185.289.000,00 130.354.000,00 92.752.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 340.374.000,00 267.966.000,00 150.228.000,00 101.609.000,00 74.971.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 64.844.000,00 50.836.000,00 35.061.000,00 28.745.000,00 17.781.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.140.536.000,00 2.145.271.000,00 1.030.337.000,00 859.590.000,00 590.814.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 822.680.000,00 411.351.000,00 572.522.000,00 608.667.000,00 401.798.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 237.000,00 1.445.000,00 91.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 654.511.000,00 627.791.000,00 447.837.000,00 320.770.000,00 236.892.000,00
ARA TOPLAM 13.095.201.000,00 12.919.331.000,00 10.362.947.000,00 8.667.982.000,00 5.040.612.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.653.887.000,00 4.633.775.000,00 1.929.986.000,00 1.793.311.000,00 1.594.396.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 91.159.000,00 91.159.000,00 35.360.000,00 35.360.000,00 35.360.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.939.114.000,00 3.922.652.000,00 1.637.195.000,00 1.493.688.000,00 1.394.397.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 490.669.000,00 490.372.000,00 150.755.000,00 101.702.000,00 100.272.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 150.755.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 14.380.000,00 93.500.000,00 9.143.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 101.441.000,00 112.025.000,00 81.004.000,00 55.219.000,00 44.044.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.749.088.000,00 17.553.106.000,00 12.292.933.000,00 10.461.293.000,00 6.635.008.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.462.164.000,00 6.386.518.000,00 5.610.195.000,00 4.495.073.000,00 3.182.861.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 285.618.000,00 444.647.000,00 347.011.000,00 340.221.000,00 394.639.000,00
- Banka Kredileri 280.444.000,00 436.788.000,00 0,00 330.025.000,00 386.983.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 319.037.000,00 364.967.000,00 279.478.000,00 232.767.000,00 205.398.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 338.369.000,00 0,00 333.306.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.965.533.000,00 2.092.719.000,00 2.060.987.000,00 1.238.663.000,00 781.952.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.600.000,00 33.790.000,00 21.438.000,00 10.283.000,00 5.009.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.956.933.000,00 2.058.929.000,00 2.039.549.000,00 1.228.380.000,00 776.943.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 151.933.000,00 99.887.000,00 87.802.000,00 71.588.000,00 67.144.000,00
Diğer Borçlar 604.073.000,00 634.131.000,00 261.244.000,00 269.460.000,00 375.704.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 601.249.000,00 631.757.000,00 259.005.000,00 264.625.000,00 375.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.824.000,00 2.374.000,00 2.239.000,00 4.835.000,00 704.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.067.535.000,00 2.641.039.000,00 2.443.797.000,00 2.219.871.000,00 1.308.612.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 49.318.000,00 93.425.000,00 116.683.000,00 112.284.000,00 40.277.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.117.000,00 15.703.000,00 13.193.000,00 10.219.000,00 9.135.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.155.000,00 9.732.000,00 7.320.000,00 6.070.000,00 4.522.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.962.000,00 5.971.000,00 5.873.000,00 4.149.000,00 4.613.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.396.108.000,00 1.340.343.000,00 931.762.000,00 800.120.000,00 674.310.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 505.605.000,00 535.057.000,00 448.050.000,00 440.620.000,00 335.922.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.000,00 713.000,00 0,00 3.056.000,00 2.616.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 43.317.000,00 37.040.000,00 0,00 35.879.000,00 30.555.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.317.000,00 37.040.000,00 0,00 35.879.000,00 30.555.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 847.186.000,00 768.246.000,00 434.836.000,00 323.621.000,00 307.833.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.858.272.000,00 7.726.861.000,00 6.541.957.000,00 5.295.193.000,00 3.857.171.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 9.890.816.000,00 9.826.245.000,00 5.750.976.000,00 5.166.100.000,00 2.777.837.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.181.799.000,00 7.148.903.000,00 4.154.610.000,00 3.688.201.000,00 2.489.190.000,00
Ödenmiş Sermaye 460.000.000,00 460.000.000,00 460.000.000,00 460.000.000,00 115.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 703.911.000,00 703.911.000,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.123.602.000,00 2.123.602.000,00 989.038.000,00 989.038.000,00 230.650.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.152.896.000,00 1.154.264.000,00 749.597.000,00 752.103.000,00 787.213.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.152.896.000,00 1.154.264.000,00 749.597.000,00 752.103.000,00 787.213.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.624.000,00 -3.256.000,00 -10.039.000,00 -7.533.000,00 -7.177.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 149.500.000,00 114.658.000,00 44.276.000,00 44.276.000,00 40.069.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.557.625.000,00 1.801.797.000,00 762.036.000,00 762.036.000,00 975.999.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 34.265.000,00 790.671.000,00 1.149.663.000,00 680.748.000,00 340.259.000,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.709.017.000,00 2.677.342.000,00 1.596.366.000,00 1.477.899.000,00 288.647.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.749.088.000,00 17.553.106.000,00 12.292.933.000,00 10.461.293.000,00 6.635.008.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi