Geri Dön

GESAN | Girisim Elektrik Sanayi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,00
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,65
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 5,78
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,05
Dibe Uzaklık 25,65
Piyasa Değeri (USD) 269.581.910,45
Piyasa Değeri (TL) 8.510.000.000,00
Özsermaye (TL) 4.154.610.000,00
Sermaye (TL) 115.000.000,00
Net Kar (TL) 1.471.561.613,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GESAN
Sektör Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için gerekli santralleri, alışveriş merkezleri, konut, bina, hastane, turizm ve benzeri her türlü tesislerin, elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmak
Adres Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARA
Telefon 312 309 03 44
Faks 312 309 03 54
Web www.girisimelk.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK 103.670.000,00 22,54
MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI 184.145.000,00 40,03
RAMİN MALEK 24.655.000,00 5,36
TOPLAM 460.000.000,00 100,00
DİĞER 147.530.000,00 32,07
Toplam 920.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EURO POWER ALGERIA SARL 3.750.000,00 25,00
EUROPOWER ENERGİE B.V. 45.000,00 90,00
EUROPOWER ENERJİ DOO SKOPJE 2.550,00 51,00
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 122.500.000,00 70,00
EUROPOWER UKRAINE LLC 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.04.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.644.792.000,00 2.949.857.000,00 1.404.589.000,00 4.224.742.000,00 2.517.759.657,00
Satışların Maliyeti (-) -3.794.613.000,00 -1.901.294.000,00 -863.584.000,00 -2.855.542.000,00 -1.810.226.518,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.850.179.000,00 1.048.563.000,00 541.005.000,00 1.369.200.000,00 707.533.139,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.850.179.000,00 1.048.563.000,00 541.005.000,00 1.369.200.000,00 707.533.139,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -257.434.000,00 -137.418.000,00 -61.978.000,00 -131.492.000,00 -88.975.726,00
Pazarlama Giderleri (-) -55.965.000,00 -34.146.000,00 -14.815.000,00 -29.247.000,00 -16.921.758,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.875.000,00 -5.938.000,00 -2.884.000,00 -10.721.000,00 -4.100.740,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 605.580.000,00 488.372.000,00 183.070.000,00 274.312.000,00 224.073.858,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -606.324.000,00 -548.248.000,00 -148.339.000,00 -332.619.000,00 -231.005.617,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.528.161.000,00 811.185.000,00 496.059.000,00 1.139.433.000,00 590.603.156,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 583.910.000,00 474.315.000,00 235.000,00 20.800.000,00 700.290,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -453.000,00 -453.000,00 -453.000,00 0,00 -98.040,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.103.708.000,00 1.279.830.000,00 497.900.000,00 1.160.176.000,00 587.597.605,00
Finansman Gelirleri 529.273.000,00 321.553.000,00 97.639.000,00 120.065.000,00 104.758.217,00
Finansman Giderleri (-) -581.521.000,00 -377.830.000,00 -126.494.000,00 -339.469.000,00 -245.777.215,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.051.460.000,00 1.223.553.000,00 469.045.000,00 940.772.000,00 446.578.607,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -458.750.000,00 -220.306.000,00 -94.240.000,00 -188.341.000,00 -77.043.185,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -262.668.000,00 -136.813.000,00 -25.703.000,00 -98.045.000,00 -31.188.616,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -196.082.000,00 -83.493.000,00 -68.537.000,00 -90.296.000,00 -45.854.569,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.592.710.000,00 1.003.247.000,00 374.805.000,00 752.431.000,00 369.535.422,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.592.710.000,00 1.003.247.000,00 374.805.000,00 752.431.000,00 369.535.422,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 443.047.000,00 322.499.000,00 34.546.000,00 110.307.000,00 49.310.035,00
- Ana Ortaklık Payları 1.149.663.000,00 680.748.000,00 340.259.000,00 642.124.000,00 320.225.387,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 377.000,00 4.965.000,00 -3.217.000,00 659.680.000,00 -1.271.582,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 10.859.000,00 10.859.000,00 0,00 746.589.000,00 -1.266.078,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -10.941.000,00 -5.601.000,00 -4.076.000,00 -316.000,00 -215.578,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 1.708.000,00 956.000,00 859.000,00 112.000,00 49.583,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 459.000,00 -293.000,00 859.000,00 -86.593.000,00 210.074,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 377.000,00 4.965.000,00 -3.217.000,00 659.680.000,00 -1.271.582,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.593.087.000,00 1.008.212.000,00 371.588.000,00 1.412.111.000,00 368.263.840,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.362.947.000,00 8.667.982.000,00 5.040.612.000,00 4.183.873.000,00 3.323.943.350,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 805.856.000,00 694.418.000,00 511.955.000,00 566.967.000,00 209.009.758,00
Finansal Yatırımlar 1.465.048.000,00 1.637.146.000,00 5.354.000,00 808.000,00 3.034.516,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.465.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.342.286.000,00 1.717.006.000,00 872.894.000,00 991.827.000,00 639.710.582,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 160.165.000,00 101.432.000,00 78.115.000,00 72.529.000,00 76.982.993,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.182.121.000,00 1.615.574.000,00 794.779.000,00 919.298.000,00 562.727.589,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 185.289.000,00 130.354.000,00 92.752.000,00 75.030.000,00 5.326.344,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 150.228.000,00 101.609.000,00 74.971.000,00 56.751.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.061.000,00 28.745.000,00 17.781.000,00 18.279.000,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.030.337.000,00 859.590.000,00 590.814.000,00 693.529.000,00 617.595.913,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 572.522.000,00 608.667.000,00 401.798.000,00 201.469.000,00 456.655.174,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.445.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 447.837.000,00 320.770.000,00 236.892.000,00 142.817.000,00 164.094.587,00
ARA TOPLAM 10.362.947.000,00 8.667.982.000,00 5.040.612.000,00 4.183.873.000,00 3.323.943.350,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.929.986.000,00 1.793.311.000,00 1.594.396.000,00 1.489.164.000,00 615.116.925,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.360.000,00 35.360.000,00 35.360.000,00 35.360.000,00 17.250.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.637.195.000,00 1.493.688.000,00 1.394.397.000,00 1.298.305.000,00 512.391.156,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 150.755.000,00 101.702.000,00 100.272.000,00 97.298.000,00 42.828.282,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 150.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.380.000,00 93.500.000,00 9.143.000,00 7.879.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 81.004.000,00 55.219.000,00 44.044.000,00 37.955.000,00 27.667.206,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.292.933.000,00 10.461.293.000,00 6.635.008.000,00 5.673.037.000,00 3.939.060.275,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.610.195.000,00 4.495.073.000,00 3.182.861.000,00 2.733.333.000,00 2.200.833.188,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 347.011.000,00 340.221.000,00 394.639.000,00 324.695.000,00 340.092.384,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 279.478.000,00 232.767.000,00 205.398.000,00 235.244.000,00 178.863.894,00
Banka Kredileri 338.369.000,00 437.564.000,00 333.306.000,00 263.866.000,00 331.383.324,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.060.987.000,00 1.238.663.000,00 781.952.000,00 827.009.000,00 841.868.541,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.438.000,00 10.283.000,00 5.009.000,00 4.121.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.039.549.000,00 1.228.380.000,00 776.943.000,00 822.888.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 87.802.000,00 71.588.000,00 67.144.000,00 27.384.000,00 25.816.462,00
Diğer Borçlar 261.244.000,00 269.460.000,00 375.704.000,00 375.437.000,00 268.630,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 259.005.000,00 264.625.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.239.000,00 4.835.000,00 704.000,00 437.000,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.443.797.000,00 2.219.871.000,00 1.308.612.000,00 893.420.000,00 786.290.898,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 116.683.000,00 112.284.000,00 40.277.000,00 43.056.000,00 15.315.527,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.193.000,00 10.219.000,00 9.135.000,00 7.088.000,00 12.316.852,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.320.000,00 6.070.000,00 4.522.000,00 3.397.000,00 4.192.210,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.873.000,00 4.149.000,00 4.613.000,00 3.691.000,00 8.124.642,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 931.762.000,00 800.120.000,00 674.310.000,00 533.499.000,00 375.513.755,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 448.050.000,00 440.620.000,00 335.922.000,00 267.634.000,00 253.021.732,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 35.879.000,00 30.555.000,00 25.690.000,00 24.580.363,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 35.879.000,00 30.555.000,00 25.690.000,00 24.580.363,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 434.836.000,00 323.621.000,00 307.833.000,00 240.175.000,00 97.911.660,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.541.957.000,00 5.295.193.000,00 3.857.171.000,00 3.266.832.000,00 2.576.346.943,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.750.976.000,00 5.166.100.000,00 2.777.837.000,00 2.406.205.000,00 1.362.713.332,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.154.610.000,00 3.688.201.000,00 2.489.190.000,00 2.152.099.000,00 1.231.294.678,00
Ödenmiş Sermaye 460.000.000,00 460.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 989.038.000,00 989.038.000,00 230.650.000,00 230.650.000,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 749.597.000,00 752.103.000,00 787.213.000,00 790.381.000,00 191.475.545,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 749.597.000,00 752.103.000,00 787.213.000,00 790.381.000,00 191.475.545,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.039.000,00 -7.533.000,00 -7.177.000,00 -4.009.000,00 -3.615.507,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.276.000,00 44.276.000,00 40.069.000,00 24.808.000,00 24.407.699,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 762.036.000,00 762.036.000,00 975.999.000,00 349.136.000,00 349.536.047,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.149.663.000,00 680.748.000,00 340.259.000,00 642.124.000,00 320.225.387,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.596.366.000,00 1.477.899.000,00 288.647.000,00 254.106.000,00 131.418.654,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.292.933.000,00 10.461.293.000,00 6.635.008.000,00 5.673.037.000,00 3.939.060.275,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 1.637.146.000,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 1.637.146.000,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 330.025.000,00 386.983.000,00 316.983.000,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 3.056.000,00 2.616.000,00 3.768.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi