Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEREL
Sektör Elektrik tesisat malzemesi ve elektronik
Adres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul
Telefon (0216) 593 00 50
Faks (0216) 593 00 60
Web http://www.gersan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 63.012.150,28 78,77
YÜKSEL KARDEŞ 16.987.849,72 21,23
Toplam 80.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Asfa Gersan Adi Ortaklığı 100.000,00 50,00
Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture 10.000,00 50,00
Gersan Alan Adi Ortaklığı 5.000,00 50,00
Gersan Electric Oman LLC 28.500,00 19,00
Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş. 700.000,00 70,00
Gersan R Zao 37.800.000,00 90,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.02.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
07.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
02.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
09.02.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
18.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
12.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 122.074.261,00 63.899.263,00 217.556.094,00 144.393.899,00 92.947.903,00
Satışların Maliyeti (-) -96.154.733,00 -50.627.701,00 -182.835.014,00 -118.506.158,00 -75.887.598,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.919.528,00 13.271.562,00 34.721.080,00 25.887.741,00 17.060.305,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.919.528,00 13.271.562,00 34.721.080,00 25.887.741,00 17.060.305,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.557.018,00 -2.277.102,00 -11.801.986,00 -9.578.897,00 -7.287.276,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.344.043,00 -7.452.286,00 -30.077.600,00 -25.338.330,00 -17.971.814,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.929.970,00 8.133.973,00 44.903.575,00 28.671.353,00 25.689.793,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.312.630,00 -3.404.276,00 -65.108.928,00 -44.890.133,00 -32.807.473,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 18.635.807,00 8.271.871,00 -27.363.859,00 -25.248.266,00 -15.316.465,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 1.701.472,00 545.143,00 8.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -175.173,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 -6.439,00 -6.439,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.635.807,00 8.271.871,00 -25.837.560,00 -24.709.562,00 -15.314.904,00
Finansman gelirleri 4.057.594,00 2.294.840,00 3.880.097,00 3.595.129,00 1.857.214,00
Finansman Giderleri (-) -17.258.985,00 -9.173.132,00 -21.274.630,00 -15.217.909,00 -11.297.697,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.434.416,00 1.393.579,00 -43.232.093,00 -36.332.342,00 -24.755.387,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.001.311,00 -529.607,00 7.303.986,00 1.605.542,00 1.821.546,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -323.960,00 -138.649,00 -2.966,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -677.351,00 -390.958,00 7.306.952,00 1.605.542,00 1.821.546,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.433.105,00 863.972,00 -35.928.107,00 -34.726.800,00 -22.933.841,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.433.105,00 863.972,00 -35.928.107,00 -34.726.800,00 -22.933.841,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -129.516,00 -76.697,00 -147.615,00 -80.478,00 -19.335,00
- Ana Ortaklık Payları 4.562.621,00 940.669,00 -35.780.492,00 -34.646.322,00 -22.914.506,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 188.860.572,00 181.852.688,00 162.734.984,00 167.781.171,00 180.447.825,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 32.438.274,00 26.642.186,00 13.080.849,00 21.715.803,00 12.154.503,00
Finansal Yatırımlar 821.064,00 783.133,00 520.981,00 2.953.044,00 4.515.880,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 821.064,00 783.133,00 520.981,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 79.655.380,00 79.433.149,00 70.265.446,00 71.724.651,00 90.036.557,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 251.757,00 435.024,00 480.345,00 125.372,00 117.195,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79.403.623,00 78.998.125,00 69.785.101,00 71.599.279,00 89.919.362,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.450,00 3.780,00 3.780,00 703.585,00 1.504.867,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 2.843,00 2.843,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.450,00 3.780,00 0,00 700.742,00 1.502.024,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 60.147.967,00 51.969.742,00 57.082.526,00 54.423.745,00 54.844.559,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.913.243,00 9.067.618,00 5.245.308,00 3.925.770,00 5.439.066,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 216.951,00 239.709,00 272.370,00 260.804,00 253.611,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.662.243,00 6.904.517,00 8.047.247,00 12.073.769,00 11.698.782,00
ARA TOPLAM 188.860.572,00 181.852.688,00 162.734.984,00 167.781.171,00 180.447.825,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 105.047.013,00 104.018.166,00 101.104.093,00 86.638.578,00 88.555.325,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 80.929.883,00 81.044.444,00 77.810.455,00 77.956.805,00 79.664.960,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 211.747,00 239.109,00 223.199,00 254.594,00 245.821,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 211.747,00 239.109,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.722.742,00 5.616.505,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.550.742,00 13.660.298,00 14.066.470,00 8.355.098,00 8.573.047,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 293.907.585,00 285.870.854,00 263.839.077,00 254.419.749,00 269.003.150,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.649.530,00 130.607.122,00 115.245.570,00 82.222.382,00 92.758.419,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.437.819,00 24.353.024,00 41.153.245,00 34.255.998,00 32.698.868,00
- Banka Kredileri 15.437.819,00 24.353.024,00 0,00 34.255.998,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 48.923.517,00 47.696.162,00 24.374.958,00 8.964.356,00 16.702.024,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 28.030.249,00 30.987.560,00 30.301.236,00 23.095.098,00 26.753.921,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.030.249,00 30.987.560,00 30.301.236,00 23.095.098,00 26.753.921,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.359.453,00 1.872.895,00 1.645.233,00 1.658.288,00 3.082.741,00
Diğer Borçlar 661.960,00 453.357,00 620.662,00 453.115,00 459.374,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 661.960,00 453.357,00 620.662,00 453.115,00 459.374,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.888.600,00 10.268.884,00 7.027.796,00 12.482.542,00 9.632.351,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 184.444,00 138.649,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.394.453,00 1.420.111,00 1.529.595,00 447.193,00 3.429.140,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 456.548,00 482.206,00 591.690,00 447.193,00 441.710,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 937.905,00 937.905,00 937.905,00 0,00 2.987.430,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 865.792,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.211.473,00 43.451.869,00 39.462.784,00 50.810.387,00 43.052.524,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 59.997.584,00 42.628.763,00 38.731.259,00 50.324.027,00 42.577.441,00
Banka Kredileri 59.997.584,00 42.628.763,00 0,00 50.324.027,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.213.889,00 823.106,00 731.525,00 486.360,00 475.083,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.213.889,00 823.106,00 731.525,00 486.360,00 475.083,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 174.861.003,00 174.058.991,00 154.708.354,00 133.032.769,00 135.810.943,00
Ö Z K A Y N A K L A R 119.046.582,00 111.811.863,00 109.130.723,00 121.386.980,00 133.192.207,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 124.050.327,00 117.366.965,00 114.345.645,00 126.013.606,00 137.907.894,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.046.109,00 17.673.076,00 17.619.134,00 17.658.980,00 17.653.218,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.046.109,00 17.673.076,00 17.619.134,00 17.658.980,00 17.653.218,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -223.400,00 403.567,00 349.625,00 389.471,00 383.709,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.162.246,00 -27.850.623,00 -29.877.332,00 -18.933.170,00 -18.160.186,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -24.162.246,00 -27.850.623,00 -29.877.332,00 -18.933.170,00 -18.160.186,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.664.534,00 2.664.534,00 2.664.534,00 2.664.534,00 2.664.534,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.557.441,00 -3.557.441,00 32.223.051,00 32.223.051,00 32.223.051,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.562.621,00 940.669,00 -35.780.492,00 -34.646.322,00 -22.914.506,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.003.745,00 -5.555.102,00 -5.214.922,00 -4.626.626,00 -4.715.687,00
TOPLAM KAYNAKLAR 293.907.585,00 285.870.854,00 263.839.077,00 254.419.749,00 269.003.150,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 2.953.044,00 3.008.036,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi