Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEREL
Sektör Elektrik tesisat malzemesi ve elektronik
Adres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul
Telefon (0216) 593 00 50
Faks (0216) 593 00 60
Web http://www.gersan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 55.338.414,00 69,17
WEISER ASSET MANAGEMENT LTD. 24.661.586,00 30,83
Toplam 80.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Asfa Gersan Adi Ortaklığı 100.000,00 50,00
Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture 10.000,00 50,00
Gersan Alan Adi Ortaklığı 5.000,00 50,00
Gersan Electric Oman LLC 28.500,00 19,00
Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş. 700.000,00 70,00
Gersan R Zao 37.800.000,00 90,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.02.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
07.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
02.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
09.02.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
18.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
12.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 144.393.899,00 92.947.903,00 42.043.182,00 241.646.416,00 175.500.982,00
Satışların Maliyeti (-) -118.506.158,00 -75.887.598,00 -38.026.880,00 -198.768.358,00 -143.648.150,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.887.741,00 17.060.305,00 4.016.302,00 42.878.058,00 31.852.832,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.887.741,00 17.060.305,00 4.016.302,00 42.878.058,00 31.852.832,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.578.897,00 -7.287.276,00 -2.370.029,00 -10.650.158,00 -8.066.384,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.338.330,00 -17.971.814,00 -10.456.739,00 -25.906.430,00 -14.997.305,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28.671.353,00 25.689.793,00 3.840.483,00 74.654.867,00 66.162.813,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.890.133,00 -32.807.473,00 -9.037.490,00 -56.988.124,00 -28.706.265,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -25.248.266,00 -15.316.465,00 -14.007.473,00 23.988.213,00 46.245.691,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 545.143,00 8.000,00 25.461,00 19.700,00 11.800,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -6.439,00 -6.439,00 -6.439,00 -2.885,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -24.709.562,00 -15.314.904,00 -13.988.451,00 24.005.028,00 46.257.491,00
Finansman gelirleri 3.595.129,00 1.857.214,00 11.230.539,00 22.343.690,00 8.813.698,00
Finansman Giderleri (-) -15.217.909,00 -11.297.697,00 -4.770.754,00 -39.933.718,00 -33.631.078,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -36.332.342,00 -24.755.387,00 -7.528.666,00 6.415.000,00 21.440.111,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.605.542,00 1.821.546,00 218.097,00 -2.653.903,00 -6.619.037,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -2.032.291,00 -3.458.048,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.605.542,00 1.821.546,00 218.097,00 -621.612,00 -3.160.989,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -34.726.800,00 -22.933.841,00 -7.310.569,00 3.761.097,00 14.821.074,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -34.726.800,00 -22.933.841,00 -7.310.569,00 3.761.097,00 14.821.074,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -80.478,00 -19.335,00 68.022,00 -731.622,00 -250.519,00
- Ana Ortaklık Payları -34.646.322,00 -22.914.506,00 -7.378.591,00 4.492.719,00 15.071.593,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,09 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 167.781.171,00 180.447.825,00 195.012.992,00 185.172.648,00 220.387.309,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.715.803,00 12.154.503,00 7.746.514,00 6.391.353,00 9.917.494,00
Finansal Yatırımlar 2.953.044,00 4.515.880,00 2.940.015,00 2.750.989,00 3.153.027,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.953.044,00 3.008.036,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 71.724.651,00 90.036.557,00 117.850.936,00 111.472.802,00 124.120.144,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 125.372,00 117.195,00 111.415,00 101.843,00 95.052,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 71.599.279,00 89.919.362,00 117.739.521,00 111.370.959,00 124.025.092,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 703.585,00 1.504.867,00 4.732,00 4.681,00 1.399.353,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.843,00 2.843,00 0,00 0,00 1.395.668,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 700.742,00 1.502.024,00 4.732,00 4.681,00 3.685,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 54.423.745,00 54.844.559,00 50.094.585,00 45.613.958,00 55.160.257,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.925.770,00 5.439.066,00 4.768.607,00 10.182.246,00 9.857.817,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 260.804,00 253.611,00 1.525.571,00 1.641.175,00 19.030,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.073.769,00 11.698.782,00 10.082.032,00 7.115.444,00 14.903.408,00
ARA TOPLAM 167.781.171,00 180.447.825,00 195.012.992,00 185.172.648,00 220.387.309,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 86.638.578,00 88.555.325,00 86.011.964,00 86.010.811,00 87.363.880,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 77.956.805,00 79.664.960,00 78.635.752,00 78.854.835,00 81.142.630,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 254.594,00 245.821,00 325.076,00 340.742,00 257.584,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.355.098,00 8.573.047,00 6.979.639,00 6.751.922,00 4.167.747,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 254.419.749,00 269.003.150,00 281.024.956,00 271.183.459,00 307.751.189,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.222.382,00 92.758.419,00 88.882.385,00 60.412.085,00 89.822.955,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.255.998,00 32.698.868,00 25.764.886,00 25.984.160,00 21.380.965,00
- Banka Kredileri 34.255.998,00 0,00 25.764.886,00 25.984.160,00 21.380.965,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.964.356,00 16.702.024,00 22.443.941,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.095.098,00 26.753.921,00 28.368.649,00 23.277.080,00 25.723.251,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.095.098,00 26.753.921,00 28.368.649,00 23.277.080,00 25.723.251,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.658.288,00 3.082.741,00 1.783.446,00 1.479.997,00 1.684.546,00
Diğer Borçlar 453.115,00 459.374,00 372.315,00 345.624,00 543.292,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 453.115,00 459.374,00 372.315,00 345.624,00 543.292,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.482.542,00 9.632.351,00 8.895.167,00 6.712.179,00 7.163.954,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 2.644.638,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 447.193,00 3.429.140,00 1.253.981,00 1.216.227,00 360.561,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 447.193,00 441.710,00 384.189,00 346.435,00 360.561,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 2.987.430,00 869.792,00 869.792,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 865.792,00 0,00 0,00 0,00 168.368,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.810.387,00 43.052.524,00 37.100.669,00 55.321.589,00 80.432.239,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 50.324.027,00 42.577.441,00 36.656.172,00 54.848.060,00 45.052.314,00
Banka Kredileri 50.324.027,00 0,00 36.656.172,00 54.848.060,00 45.052.314,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 486.360,00 475.083,00 444.497,00 473.529,00 720.325,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 486.360,00 475.083,00 444.497,00 473.529,00 720.325,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 133.032.769,00 135.810.943,00 125.983.054,00 115.733.674,00 170.255.194,00
Ö Z K A Y N A K L A R 121.386.980,00 133.192.207,00 155.041.902,00 155.449.785,00 137.495.995,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 126.013.606,00 137.907.894,00 159.469.990,00 159.164.647,00 141.526.639,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 55.304.947,00 50.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 1.865.909,00 1.865.909,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00 17.927.765,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.658.980,00 17.653.218,00 17.613.048,00 17.651.531,00 17.649.789,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.658.980,00 17.653.218,00 17.613.048,00 17.651.531,00 17.649.789,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 389.471,00 383.709,00 343.539,00 382.022,00 380.280,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.933.170,00 -18.160.186,00 -12.093.835,00 -19.816.252,00 -12.928.772,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -18.933.170,00 -18.160.186,00 -12.093.835,00 -19.816.252,00 -12.928.772,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.664.534,00 2.664.534,00 2.015.656,00 2.015.656,00 2.015.656,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.223.051,00 32.223.051,00 32.871.929,00 51.208.354,00 50.979.666,00
Net Dönem Karı/Zararı -34.646.322,00 -22.914.506,00 -7.378.591,00 4.492.719,00 15.071.593,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -4.626.626,00 -4.715.687,00 -4.428.088,00 -3.714.862,00 -4.030.644,00
TOPLAM KAYNAKLAR 254.419.749,00 269.003.150,00 281.024.956,00 271.183.459,00 307.751.189,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 0,00 2.750.989,00 3.153.027,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.959,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi