Geri Dön

GEREL | Gersan Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEREL
Sektör Elektrik tesisat malzemesi ve elektronik
Adres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul - TR
Telefon +90 (216) 593 00 50
Faks +90 (216) 593 00 60
Web www.gersan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 80.000.000,00 100,00
YÜKSEL KARDEŞ 12.787.849,72 15,98
DİĞER 67.212.150,28 84,02
Toplam 160.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture 10.000,00 50,00
Gersan Alan Adi Ortaklığı 5.000,00 50,00
Gersan Electric Oman LLC 28.500,00 19,00
Gersan R OOO(Eski Unvanı Gersan-R Zao) 667.800.000,00 99,38
Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Eski Unvanı Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş.) 3.500.000,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.02.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
07.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
02.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
09.02.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
18.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
12.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 570.528.425,00 373.475.335,00 170.168.444,00 380.577.658,00 249.658.272,00
Satışların Maliyeti (-) -436.500.453,00 -289.543.914,00 -134.049.141,00 -317.716.670,00 -195.011.637,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 134.027.972,00 83.931.421,00 36.119.303,00 62.860.988,00 54.646.635,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 134.027.972,00 83.931.421,00 36.119.303,00 62.860.988,00 54.646.635,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.865.964,00 -9.325.108,00 -4.026.407,00 -13.157.611,00 -9.235.773,00
Pazarlama Giderleri (-) -51.804.223,00 -34.642.946,00 -17.304.356,00 -38.163.611,00 -29.844.622,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 77.094.620,00 56.620.257,00 30.327.855,00 94.162.489,00 29.200.481,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -58.238.633,00 -40.591.850,00 -21.597.772,00 -60.593.581,00 -17.820.068,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 86.213.772,00 55.991.774,00 23.518.623,00 45.108.674,00 26.946.653,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 85.859,00 85.859,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 86.299.631,00 56.077.633,00 23.518.623,00 45.108.674,00 26.946.653,00
Finansman gelirleri 15.857.324,00 -52.814.823,00 6.451.773,00 30.368.958,00 9.307.160,00
Finansman Giderleri (-) -80.306.686,00 11.523.806,00 -25.222.319,00 -75.819.276,00 -23.881.425,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 21.850.269,00 14.786.616,00 4.748.077,00 -341.644,00 12.372.388,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.288.259,00 -772.859,00 -16.477,00 7.362.739,00 4.595.635,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -12.061.880,00 -7.141.461,00 -3.134.231,00 -4.774.919,00 -2.843.056,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.773.621,00 6.368.602,00 3.117.754,00 12.137.658,00 7.438.691,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19.562.010,00 14.013.757,00 4.731.600,00 7.021.095,00 16.968.023,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 19.562.010,00 14.013.757,00 4.731.600,00 7.021.095,00 16.968.023,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -162.030,00 -182.846,00 -11.374,00 28.645,00 7.555,00
- Ana Ortaklık Payları 19.724.040,00 14.196.603,00 4.742.974,00 6.992.450,00 16.960.468,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 488.144.111,00 422.227.267,00 349.567.490,00 322.580.863,00 252.145.552,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 86.360.011,00 63.144.592,00 55.841.487,00 58.363.188,00 32.157.619,00
Finansal Yatırımlar 1.563.392,00 589.157,00 563.194,00 520.239,00 0,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 1.563.392,00 589.157,00 563.194,00 520.239,00 0,00
Ticari Alacaklar 170.991.197,00 160.732.948,00 140.101.268,00 146.711.069,00 98.151.865,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 272.856,00 258.033,00 242.956,00 227.351,00 618.644,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 170.718.341,00 160.474.915,00 139.858.312,00 146.483.718,00 97.533.221,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 60.784,00 60.784,00 60.784,00 60.784,00 62.497,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.784,00 60.784,00 60.784,00 60.784,00 62.497,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 187.091.657,00 167.722.425,00 132.339.034,00 103.533.827,00 108.339.594,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.741.189,00 12.615.857,00 9.365.870,00 8.404.884,00 7.840.792,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.366.834,00 3.431.353,00 220.893,00 216.951,00 2.725.202,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.969.047,00 13.930.151,00 11.074.960,00 4.769.921,00 2.867.983,00
ARA TOPLAM 488.144.111,00 422.227.267,00 349.567.490,00 322.580.863,00 252.145.552,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 302.208.771,00 292.405.626,00 155.618.644,00 147.409.637,00 126.262.516,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 253.733.066,00 247.320.366,00 110.402.909,00 105.573.983,00 92.639.781,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 406.407,00 179.031,00 191.824,00 204.799,00 217.873,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 406.407,00 179.031,00 0,00 204.799,00 217.873,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.872.529,00 23.516.358,00 12.487.458,00 12.417.845,00 8.842.647,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.015.562,00 21.291.116,00 32.437.698,00 29.129.632,00 24.513.265,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 790.352.882,00 714.632.893,00 505.186.134,00 469.990.500,00 378.408.068,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 381.064.692,00 327.513.488,00 273.895.100,00 243.857.699,00 168.946.067,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.420.810,00 53.174.176,00 58.281.662,00 55.228.826,00 14.472.844,00
- Banka Kredileri 89.420.810,00 0,00 0,00 55.228.826,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 88.103.056,00 82.270.572,00 73.374.902,00 79.813.780,00 59.897.433,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 109.039.608,00 133.440.774,00 101.894.573,00 79.853.790,00 70.145.629,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 109.039.608,00 133.440.774,00 101.894.573,00 79.853.790,00 70.145.629,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.831.108,00 11.220.944,00 4.424.947,00 6.367.757,00 2.740.548,00
Diğer Borçlar 8.389.834,00 9.184.329,00 1.742.835,00 1.681.656,00 1.709.408,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.389.834,00 9.184.329,00 1.742.835,00 1.681.656,00 1.709.408,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 64.649.799,00 28.198.230,00 28.098.058,00 16.614.116,00 15.094.596,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.061.880,00 7.141.461,00 3.210.824,00 1.886.964,00 2.843.056,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.568.597,00 2.883.002,00 2.867.299,00 2.410.810,00 2.042.553,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.287.475,00 1.601.880,00 1.586.177,00 1.129.688,00 1.127.833,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.281.122,00 1.281.122,00 1.281.122,00 1.281.122,00 914.720,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.797.387,00 93.915.221,00 89.248.739,00 93.658.312,00 69.336.551,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.492.390,00 58.290.070,00 57.996.394,00 64.433.863,00 47.799.446,00
Banka Kredileri 62.492.390,00 0,00 58.281.662,00 64.433.863,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.841.457,00 4.161.611,00 4.200.845,00 2.172.949,00 2.485.605,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.841.457,00 4.161.611,00 4.200.845,00 2.172.949,00 2.485.605,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 481.862.079,00 421.428.709,00 363.143.839,00 337.516.011,00 238.282.618,00
Ö Z K A Y N A K L A R 308.490.803,00 293.204.184,00 142.042.295,00 132.474.489,00 140.125.450,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 308.208.602,00 293.859.932,00 142.875.446,00 133.346.077,00 140.950.135,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 131.461.239,00 132.593.752,00 16.425.821,00 17.100.565,00 16.724.633,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 131.461.239,00 132.593.752,00 16.425.821,00 17.100.565,00 16.724.633,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.726.314,00 -593.801,00 -843.688,00 -168.944,00 -544.876,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.942.580,00 4.988.833,00 -20.374.093,00 -25.835.232,00 -27.823.260,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 14.942.580,00 4.988.833,00 -20.374.093,00 -25.835.232,00 -27.823.260,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.544.339,00 5.544.339,00 4.264.281,00 4.264.281,00 4.264.281,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.039.654,00 9.039.655,00 10.319.713,00 3.327.263,00 3.327.263,00
Net Dönem Karı/Zararı 19.724.040,00 14.196.603,00 4.742.974,00 6.992.450,00 16.960.468,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 282.201,00 -655.748,00 -833.151,00 -871.588,00 -824.685,00
TOPLAM KAYNAKLAR 790.352.882,00 714.632.893,00 505.186.134,00 469.990.500,00 378.408.068,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 13.930.151,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 247.320.366,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi