Geri Dön

GEREL | Gersan Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,42
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 81,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı -25,59
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,58
Dibe Uzaklık 88,77
Piyasa Değeri (USD) 90.504.118,98
Piyasa Değeri (TL) 2.952.000.000,00
Özsermaye (TL) 448.727.988,00
Sermaye (TL) 80.000.000,00
Net Kar (TL) -115.377.107,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEREL
Sektör Elektrik tesisat malzemesi ve elektronik
Adres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul - TR
Telefon +90 (216) 593 00 50
Faks +90 (216) 593 00 60
Web www.gersan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERKAN İZGİ 10.787.848,00 13,48
TOPLAM 80.000.000,00 100,00
DİĞER 69.212.152,00 86,52
Toplam 160.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture 10.000,00 50,00
Gersan Alan Adi Ortaklığı 5.000,00 50,00
Gersan Electric Oman LLC 28.500,00 19,00
Gersan R OOO(Eski Unvanı Gersan-R Zao) 667.800.000,00 99,38
Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Eski Unvanı Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş.) 3.500.000,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.02.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
07.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
02.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
09.02.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
18.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
12.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.459.655.352,00 808.982.879,00 527.653.456,00 228.360.139,00 838.954.276,00
Satışların Maliyeti (-) -1.250.032.766,00 -631.362.139,00 -398.106.082,00 -173.529.372,00 -626.337.678,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 209.622.586,00 177.620.740,00 129.547.374,00 54.830.767,00 212.616.598,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 209.622.586,00 177.620.740,00 129.547.374,00 54.830.767,00 212.616.598,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -68.511.968,00 -36.115.935,00 -22.305.813,00 -9.031.450,00 -23.905.768,00
Pazarlama Giderleri (-) -134.180.602,00 -76.487.999,00 -43.815.134,00 -20.967.511,00 -83.866.613,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 267.331.765,00 120.544.618,00 105.976.455,00 18.853.917,00 89.340.053,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -176.410.150,00 -93.346.233,00 -64.030.973,00 -13.949.688,00 -69.757.677,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 97.851.631,00 92.215.191,00 105.371.909,00 29.736.035,00 124.426.593,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 467.878,00 0,00 0,00 0,00 85.859,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 98.299.609,00 92.215.191,00 105.371.909,00 29.736.035,00 124.512.452,00
Finansman gelirleri 34.472.465,00 18.602.541,00 16.021.421,00 1.393.828,00 18.450.333,00
Finansman Giderleri (-) -119.910.864,00 -72.029.691,00 -51.170.778,00 -8.134.451,00 -87.623.197,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -110.032.740,00 38.788.041,00 70.222.552,00 22.995.412,00 55.339.588,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.228.634,00 252.253,00 -26.525.502,00 2.574.101,00 -10.181.506,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.016.469,00 -18.034.386,00 -17.464.645,00 -4.207.071,00 -20.631.479,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.787.835,00 18.286.639,00 -9.060.857,00 6.781.172,00 10.449.973,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -114.261.374,00 39.040.294,00 43.697.050,00 25.569.513,00 45.158.082,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -114.261.374,00 39.040.294,00 43.697.050,00 25.569.513,00 45.158.082,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.115.733,00 -102.192,00 -71.176,00 -15.300,00 152.611,00
- Ana Ortaklık Payları -115.377.107,00 39.142.486,00 43.768.226,00 25.584.813,00 45.005.471,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 663.614.702,00 557.190.308,00 566.456.360,00 473.215.318,00 455.326.401,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 54.076.598,00 57.232.660,00 91.460.289,00 67.708.929,00 59.587.704,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 13.700,00 13.700,00 948.615,00
Ticari Alacaklar 304.063.619,00 214.380.899,00 236.199.373,00 134.946.300,00 165.935.254,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 208.259,00 190.902,00 187.645,00 179.130,00 282.876,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 303.855.360,00 214.189.997,00 236.011.728,00 134.767.170,00 165.652.378,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.482,00 22.448,00 23.177,00 22.448,00 133.064,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.482,00 22.448,00 23.177,00 22.448,00 133.064,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 235.573.324,00 234.605.266,00 189.164.019,00 222.841.154,00 185.011.070,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 55.920.582,00 37.425.360,00 45.019.200,00 31.438.075,00 37.780.811,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.017.916,00 0,00 0,00 216.951,00 216.951,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.947.181,00 13.523.675,00 4.576.602,00 16.027.761,00 5.712.932,00
ARA TOPLAM 663.614.702,00 557.190.308,00 566.456.360,00 473.215.318,00 455.326.401,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 439.874.444,00 312.257.863,00 289.227.021,00 281.977.173,00 268.443.075,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 410.119.657,00 257.324.121,00 250.132.765,00 230.899.470,00 229.286.455,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.126.728,00 671.791,00 620.872,00 653.628,00 686.898,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.126.728,00 671.791,00 620.872,00 653.628,00 686.898,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.103.614,00 9.112.876,00 21.768.899,00 17.791.643,00 12.488.894,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.289.024,00 44.957.771,00 16.506.934,00 32.405.139,00 25.778.264,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 14.365,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.103.489.146,00 869.448.171,00 855.683.381,00 755.192.491,00 723.769.476,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 574.132.840,00 458.972.181,00 408.779.679,00 347.386.040,00 344.797.038,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 60.180.600,00 28.630.411,00 50.324.781,00 58.323.585,00 47.363.887,00
- Banka Kredileri 60.180.600,00 28.630.411,00 50.324.781,00 58.323.585,00 47.363.887,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 144.392.834,00 118.726.218,00 115.099.844,00 81.476.399,00 76.065.855,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 244.185.561,00 221.943.604,00 135.824.391,00 105.291.148,00 110.907.627,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 134.687,00 139.239,00 196.102,00 172.715,00 121.549,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 244.050.874,00 221.804.365,00 135.628.289,00 105.118.433,00 110.786.078,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 51.084.676,00 18.369.442,00 17.538.645,00 13.212.697,00 7.909.027,00
Diğer Borçlar 13.654.790,00 18.407.668,00 19.210.386,00 19.069.076,00 10.037.512,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 18.407.668,00 19.210.386,00 19.069.076,00 10.037.512,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 50.740.910,00 45.363.253,00 53.219.830,00 61.950.983,00 80.325.202,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 536.911,00 13.228.938,00 4.192.735,00 8.558.260,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.635.068,00 6.994.674,00 4.332.864,00 3.869.417,00 3.629.668,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.753.222,00 5.589.827,00 2.928.017,00 2.464.570,00 2.224.821,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.881.846,00 1.404.847,00 1.404.847,00 1.404.847,00 1.404.847,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.577.933,00 62.267.162,00 78.764.210,00 83.963.955,00 88.409.744,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.617.110,00 17.229.034,00 39.349.145,00 44.037.446,00 48.977.067,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 13.574.588,00 7.951.525,00 8.462.969,00 7.969.137,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 13.574.588,00 7.951.525,00 8.462.969,00 7.969.137,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 654.710.773,00 521.239.343,00 487.543.889,00 431.349.995,00 433.206.782,00
Ö Z K A Y N A K L A R 448.778.373,00 348.208.828,00 368.139.492,00 323.842.496,00 290.562.694,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 448.727.988,00 347.921.883,00 367.756.427,00 323.446.280,00 290.466.894,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 585.870.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 252.017.466,00 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00 47.496.750,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 72.669.365,00 128.165.922,00 131.786.506,00 131.772.275,00 131.155.089,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 72.669.365,00 128.165.922,00 131.786.506,00 131.772.275,00 131.155.089,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.895.047,00 -5.021.631,00 -1.401.047,00 -1.415.278,00 -2.032.464,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 79.223.806,00 -6.472.739,00 5.115.481,00 -20.997.022,00 -27.774.409,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 79.223.806,00 -6.472.739,00 5.115.481,00 -20.997.022,00 -27.774.409,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.029.338,00 9.500.438,00 9.500.438,00 9.500.438,00 5.544.339,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -535.705.266,00 50.089.026,00 50.089.026,00 50.089.026,00 9.039.654,00
Net Dönem Karı/Zararı -115.377.107,00 39.142.486,00 43.768.226,00 25.584.813,00 45.005.471,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 50.385,00 286.945,00 383.065,00 396.216,00 95.800,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.103.489.146,00 869.448.171,00 855.683.381,00 755.192.491,00 723.769.476,00
Banka Kredileri 0,00 17.229.034,00 39.349.145,00 44.037.446,00 48.977.067,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 13.700,00 13.700,00 948.615,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi