Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,98
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 63,32
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 20,34
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,96
Dibe Uzaklık 68,01
Piyasa Değeri (USD) 27.113.933,02
Piyasa Değeri (TL) 99.500.000,00
Özsermaye (TL) 103.790.803,00
Sermaye (TL) 50.000.000,00
Net Kar (TL) 4.891.872,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu GEREL
Sektör Elektrik tesisat malzemesi ve elektronik
Adres Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi, Aydınlı MAhallesi TEM Yanyol Cad.No:6 Tuzla/İstanbul
Telefon (0216) 593 00 50
Faks (0216) 593 00 60
Web http://www.gersan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 30.056.955,20 60,11
YÜKSEL KARDEŞ 19.943.044,80 39,89
Toplam 50.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gersan Alan Adi Ortaklığı 5.000,00 50,00
GERSAN ELEKTROMEKANİK VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 700.000,00 70,00
GERSAN-R ZAO 37.800.000,00 90,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
02.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
09.02.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
18.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
12.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 95.896.483,00 49.166.628,00 166.525.978,00 112.879.908,00 78.211.865,00
Satışların Maliyeti (-) -79.111.940,00 -41.078.091,00 -138.821.770,00 -96.410.281,00 -67.308.309,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16.784.543,00 8.088.537,00 27.704.208,00 16.469.627,00 10.903.556,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 16.784.543,00 8.088.537,00 27.704.208,00 16.469.627,00 10.903.556,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.734.337,00 -1.933.099,00 -7.766.821,00 -5.527.442,00 -3.244.857,00
Pazarlama Giderleri (-) -10.346.909,00 -5.432.208,00 -19.451.552,00 -12.111.468,00 -8.508.198,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.045.864,00 1.654.316,00 2.139.040,00 3.302.579,00 2.826.695,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.098.374,00 -1.135.475,00 -9.108.624,00 -3.011.357,00 -2.378.239,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.650.787,00 1.242.071,00 -6.483.749,00 -878.061,00 -401.043,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 37.205,00 5,00 50.764,00 19.537,00 243,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -2.437,00 -2.437,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.345,00 -1.345,00 -3.655,00 -1.026,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.686.647,00 1.240.731,00 -6.436.640,00 -861.987,00 -403.237,00
Finansman gelirleri 3.802.646,00 4.332.483,00 24.999.620,00 6.917.320,00 3.607.439,00
Finansman Giderleri (-) -5.127.450,00 -3.821.149,00 -19.307.484,00 -4.277.933,00 -2.357.485,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.361.843,00 1.752.065,00 -744.504,00 1.777.400,00 846.717,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.300.121,00 -1.276.584,00 4.352.478,00 472.822,00 -118.849,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -78.512,00 -301.423,00 -984.451,00 -202.772,00 -782.781,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.221.609,00 -975.161,00 5.336.929,00 675.594,00 663.932,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.061.722,00 475.481,00 3.607.974,00 2.250.222,00 727.868,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.061.722,00 475.481,00 3.607.974,00 2.250.222,00 727.868,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -115.220,00 59.458,00 -1.115.217,00 -120.612,00 -280.393,00
- Ana Ortaklık Payları 1.176.942,00 416.023,00 4.723.191,00 2.370.834,00 1.008.261,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 124.673.505,00 129.708.372,00 119.101.008,00 116.204.229,00 112.121.859,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.729.517,00 9.120.574,00 4.571.465,00 6.910.759,00 7.368.919,00
Finansal Yatırımlar 1.860.644,00 1.929.425,00 1.765.086,00 4.802.390,00 940,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 1.860.644,00 1.929.425,00 1.765.086,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 62.369.584,00 66.154.821,00 66.361.141,00 57.307.612,00 57.974.739,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.530,00 3.255.350,00 5.664,00 708,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.312.054,00 62.899.471,00 66.355.477,00 57.306.904,00 57.974.739,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.744.999,00 2.446.236,00 688.894,00 1.430.397,00 1.245.247,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.000,00 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.742.999,00 2.439.236,00 686.894,00 1.430.397,00 1.245.247,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 38.958.558,00 39.536.839,00 38.618.369,00 41.389.089,00 37.497.125,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.743.967,00 2.362.855,00 3.436.256,00 4.810.712,00 4.288.519,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 266.727,00 56.621,00 54.196,00 134.836,00 60.155,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.861.337,00 7.783.708,00 3.605.601,00 4.169.355,00 3.599.715,00
ARA TOPLAM 124.673.505,00 129.708.372,00 119.101.008,00 116.204.229,00 112.121.859,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 62.828.409,00 65.133.026,00 68.830.714,00 61.069.946,00 59.894.769,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 1.345,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 57.108.049,00 59.253.102,00 58.776.403,00 55.390.497,00 54.187.159,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 312.728,00 345.307,00 412.750,00 625.118,00 646.432,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 286.866,00 306.719,00 646.432,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 260.415,00 124.339,00 8.281,00 8.281,00 8.281,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.092.630,00 5.355.691,00 9.585.629,00 5.005.124,00 5.013.023,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 187.501.914,00 194.841.398,00 187.931.722,00 177.274.175,00 172.016.628,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.774.648,00 69.178.503,00 64.140.400,00 52.182.390,00 44.289.054,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.139.601,00 26.575.646,00 22.092.849,00 16.443.413,00 11.331.199,00
- Banka Kredileri 15.079.767,00 0,00 22.038.403,00 16.431.399,00 11.331.199,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.633.893,00 19.202.049,00 21.175.122,00 18.894.128,00 18.731.684,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.633.893,00 19.202.049,00 21.175.122,00 18.894.128,00 18.731.684,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.201.194,00 1.249.974,00 1.159.651,00 1.039.037,00 926.116,00
Diğer Borçlar 231.461,00 327.951,00 292.568,00 314.503,00 243.753,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.026,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 231.461,00 327.951,00 292.568,00 313.477,00 243.753,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.311.790,00 3.090.510,00 2.678.155,00 3.298.066,00 2.194.119,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 289.729,00 777.629,00 202.772,00 77.241,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 496.891,00 4.385.610,00 4.607.394,00 211.489,00 221.343,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 267.332,00 219.636,00 581.351,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 229.559,00 4.165.974,00 4.026.043,00 211.489,00 221.343,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.251.831,00 23.816.676,00 23.616.991,00 27.502.116,00 28.284.977,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.633.109,00 23.082.567,00 19.782.840,00 21.078.822,00 21.949.233,00
Banka Kredileri 33.622.903,00 26.517.807,00 19.745.378,00 20.996.328,00 21.949.233,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.206,00 0,00 37.462,00 82.494,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 734.109,00 593.046,00 3.117.315,00 2.453.659,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 734.109,00 593.046,00 548.695,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 2.568.620,00 2.453.659,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 3.241.105,00 3.305.979,00 3.325.587,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 87.026.479,00 92.995.179,00 87.757.391,00 79.684.506,00 72.574.031,00
Ö Z K A Y N A K L A R 100.475.435,00 101.846.219,00 100.174.331,00 97.589.669,00 99.442.597,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 103.790.803,00 105.161.446,00 103.304.523,00 99.328.609,00 101.245.875,00
Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.865.909,00 1.865.909,00 1.865.909,00 1.865.909,00 1.865.909,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.371.625,00 16.371.625,00 15.772.373,00 15.772.373,00 16.320.425,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.713.054,00 12.006.474,00 11.951.578,00 11.889.358,00 11.889.492,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.713.054,00 12.006.474,00 11.951.578,00 11.889.358,00 11.889.492,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 173.523,00 107.073,00 52.177,00 -10.043,00 -9.909,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.462.887,00 -10.060.782,00 -11.882.186,00 -12.391.367,00 -10.442.549,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -15.462.887,00 -10.060.782,00 -11.882.186,00 -12.391.367,00 -10.442.549,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.550.623,00 1.550.623,00 1.550.623,00 591.388,00 591.388,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 37.315.093,00 34.751.130,00 30.027.939,00 29.935.018,00 30.076.949,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.176.942,00 416.023,00 4.723.191,00 2.370.834,00 1.008.261,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -3.315.368,00 -3.315.227,00 -3.130.192,00 -1.738.940,00 -1.803.278,00
TOPLAM KAYNAKLAR 187.501.914,00 194.841.398,00 187.931.722,00 177.274.175,00 172.016.628,00
-Vadeli Mevduatlar 0,00 0,00 0,00 4.802.390,00 940,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 136.139,00 0,00