Geri Dön

GEDZA | Gediz Ambalaj


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEDZA
Sektör PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL,ÇUBUK,TABAKA,LEVHA,BLOK,FİLM,FOLYO,ŞERİT V.B İLE MONOFİLAMENT İMALATI.
Adres KÜTAHYA YOLU 3.KM 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon 0274 412 77 88
Faks 0274 412 77 32
Web www.gedizambalaj.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. 9.263.595,44 39,71
TOPLAM 23.328.000,00 100,00
DİĞER 14.064.404,56 60,29
Toplam 46.656.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.000.000,00 100,00
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş. 1.540.000,00 77,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.08.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
18.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 73.110.561,00 126.282.153,00 89.310.612,00 60.196.510,00 29.730.679,00
Satışların Maliyeti (-) -46.572.923,00 -78.284.532,00 -54.528.952,00 -35.130.811,00 -16.561.125,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.537.638,00 47.997.621,00 34.781.660,00 25.065.699,00 13.169.554,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 26.537.638,00 47.997.621,00 34.781.660,00 25.065.699,00 13.169.554,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.793.839,00 -6.169.034,00 -4.222.529,00 -2.742.103,00 -1.351.693,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.257.058,00 -2.960.895,00 -2.142.754,00 -1.440.620,00 -630.551,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.203.747,00 56.544.421,00 21.652.661,00 17.019.391,00 10.258.229,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.930.633,00 -11.320.389,00 -7.897.004,00 -4.798.170,00 -3.572.314,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.759.855,00 84.091.724,00 42.172.034,00 33.104.197,00 17.873.225,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 921.451,00 132.107,00 99.971,00 65.852,00 35.111,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.681.306,00 84.223.831,00 42.272.005,00 33.170.049,00 17.908.336,00
Finansman Giderleri (-) -1.272.052,00 -11.965.100,00 -4.472.490,00 -4.221.284,00 -2.502.632,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 28.409.254,00 72.258.731,00 37.799.515,00 28.948.765,00 15.405.704,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.856.400,00 -7.890.343,00 -5.395.793,00 -7.402.935,00 -3.295.663,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.590.703,00 -7.832.615,00 -5.455.906,00 -7.379.548,00 -3.195.913,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 734.303,00 -57.728,00 60.113,00 -23.387,00 -99.750,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 24.552.854,00 64.368.388,00 32.403.722,00 21.545.830,00 12.110.041,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 24.552.854,00 64.368.388,00 32.403.722,00 21.545.830,00 12.110.041,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.719.324,00 6.637.245,00 3.668.373,00 2.005.817,00 936.450,00
- Ana Ortaklık Payları 22.833.530,00 57.731.143,00 28.735.349,00 19.540.013,00 11.173.591,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.259.328,00 2.161.798,00 2.323.758,00 2.381.005,00 2.697.367,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -3.016.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -712.354,00 -782.687,00 -580.237,00 -508.679,00 -113.226,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 2.323.290,00 2.323.290,00 2.323.290,00 2.323.290,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -530.051,00 621.195,00 580.705,00 566.394,00 487.303,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.259.328,00 2.161.798,00 2.323.758,00 2.381.005,00 2.697.367,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 20.293.526,00 66.530.186,00 34.727.480,00 23.926.835,00 14.807.408,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 199.262.951,00 166.128.128,00 152.399.518,00 152.738.004,00 143.224.338,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 44.683.623,00 83.443.192,00 81.737.916,00 90.282.224,00 87.065.551,00
Finansal Yatırımlar 32.187.816,00 1.083.005,00 3.588.931,00 4.851.579,00 1.481.536,00
Ticari Alacaklar 70.734.489,00 36.354.239,00 28.287.506,00 29.181.686,00 30.008.558,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 70.734.489,00 36.354.239,00 28.287.506,00 29.181.686,00 30.008.558,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 806.845,00 530.309,00 704.503,00 418.006,00 108.256,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 806.845,00 530.309,00 704.503,00 418.006,00 108.256,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 34.826.930,00 27.957.430,00 25.932.402,00 20.935.700,00 19.569.331,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.290.118,00 6.033.229,00 3.763.100,00 858.590,00 1.483.395,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.607.021,00 8.341.602,00 5.939.155,00 4.796.641,00 3.243.369,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.126.109,00 2.385.122,00 2.446.005,00 1.413.578,00 264.342,00
ARA TOPLAM 199.262.951,00 166.128.128,00 152.399.518,00 152.738.004,00 143.224.338,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 55.833.748,00 52.553.430,00 42.641.851,00 37.139.433,00 30.546.514,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.115.000,00 9.115.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
Maddi Duran Varlıklar 41.068.455,00 39.493.893,00 35.868.221,00 29.896.230,00 23.630.283,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
- Şerefiye 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
TOPLAM VARLIKLAR 255.096.699,00 218.681.558,00 195.041.369,00 189.877.437,00 173.770.852,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.056.989,00 47.810.464,00 56.093.435,00 61.698.174,00 55.295.746,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.646.131,00 17.651.439,00 23.056.992,00 25.238.140,00 25.999.106,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.757.115,00 10.171.771,00 8.951.955,00 8.593.594,00 5.283.816,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 106.389,00 111.142,00 56.403,00 58.776,00 30.244,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.650.726,00 10.060.629,00 8.895.552,00 8.534.818,00 5.253.572,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.317.604,00 1.174.970,00 793.223,00 821.784,00 732.138,00
Diğer Borçlar 188.555,00 187.306,00 189.713,00 193.475,00 198.534,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 188.555,00 187.306,00 189.713,00 193.475,00 198.534,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 558.807,00 179.204,00 25.310,00 295.347,00 209.910,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.590.703,00 7.832.615,00 5.455.906,00 7.379.548,00 3.195.913,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.212.855,00 3.106.617,00 1.899.937,00 2.890.606,00 3.805.574,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.511.023,00 4.583.205,00 4.448.701,00 4.472.846,00 4.279.359,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.672.904,00 2.579.044,00 2.518.379,00 2.442.757,00 2.095.557,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.672.904,00 2.579.044,00 2.518.379,00 2.442.757,00 2.095.557,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.838.119,00 2.004.161,00 1.930.322,00 2.030.089,00 2.183.802,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 65.568.012,00 52.393.669,00 60.542.136,00 66.171.020,00 59.575.105,00
Ö Z K A Y N A K L A R 189.528.687,00 166.287.889,00 134.499.233,00 123.706.417,00 114.195.747,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 170.826.112,00 149.234.988,00 120.401.154,00 111.263.064,00 102.866.576,00
Ödenmiş Sermaye 23.328.000,00 23.328.000,00 23.328.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 14.653,00 14.653,00 14.653,00 14.653,00 14.653,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.161.944,00 17.404.349,00 17.566.309,00 17.623.555,00 17.939.918,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.809.903,00 18.503.796,00 18.503.796,00 18.503.796,00 18.503.796,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.616.609,00 3.616.609,00 3.610.209,00 3.610.209,00 3.610.209,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 105.145.611,00 47.414.469,00 47.420.869,00 59.084.869,00 58.738.440,00
Net Dönem Karı/Zararı 22.833.530,00 57.731.143,00 28.735.349,00 19.540.013,00 11.173.591,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.702.575,00 17.052.901,00 14.098.079,00 12.443.353,00 11.329.171,00
TOPLAM KAYNAKLAR 255.096.699,00 218.681.558,00 195.041.369,00 189.877.437,00 173.770.852,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi