Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,44
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 47,84
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 7,63
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,98
Dibe Uzaklık 87,25
Piyasa Değeri (USD) 10.453.685,39
Piyasa Değeri (TL) 40.065.840,00
Özsermaye (TL) 40.749.730,00
Sermaye (TL) 5.832.000,00
Net Kar (TL) 5.248.552,00
 

GEDİZ AMBALAJ Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
6,950 240 0,37 240 0,92 0 0,00
6,940 500 0,77 500 1,91 0 0,00
6,930 3.701 5,67 3.601 13,76 100 0,26
6,920 1.726 2,64 1.275 4,87 451 1,15
6,910 2.997 4,59 1.791 6,85 1.206 3,08
6,900 5.134 7,86 2.836 10,84 2.298 5,87
6,890 12.838 19,65 3.347 12,79 9.491 24,24
6,880 10.415 15,94 1.977 7,56 8.438 21,55
6,870 11.448 17,53 3.830 14,64 7.618 19,45
6,860 8.133 12,45 4.170 15,94 3.963 10,12
6,850 2.372 3,63 489 1,87 1.883 4,81
6,840 5.315 8,14 2.105 8,05 3.210 8,20
6,800 500 0,77 0 0,00 500 1,28
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
6,880 65.319 39.158 6,880 26.161 6,890
Konu Açıklama
BIST Kodu GEDZA
Sektör PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL,ÇUBUK,TABAKA,LEVHA,BLOK,FİLM,FOLYO,ŞERİT V.B İLE MONOFİLAMENT İMALATI.
Adres KÜTAHYA YOLU 3.KM 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon 0274 412 77 88
Faks 0274 412 77 32
Web http://www.gedizambalaj.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. 2.252.729,00 38,63
DİĞER 3.579.271,00 61,37
Toplam 5.832.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş 1.540.000,00 77,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 31.454.708,00 19.986.522,00 9.137.902,00 28.668.274,00 21.137.394,00
Satışların Maliyeti (-) -24.932.638,00 -15.371.421,00 -7.121.700,00 -23.371.660,00 -17.266.252,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.522.070,00 4.615.101,00 2.016.202,00 5.296.614,00 3.871.142,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.522.070,00 4.615.101,00 2.016.202,00 5.296.614,00 3.871.142,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.866.459,00 -1.235.209,00 -619.250,00 -2.200.068,00 -1.590.960,00
Pazarlama Giderleri (-) -978.599,00 -661.974,00 -265.743,00 -590.020,00 -449.291,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.674.730,00 1.863.368,00 1.067.079,00 1.843.984,00 749.103,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.280.707,00 -775.754,00 -512.312,00 -446.418,00 -441.718,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.071.035,00 3.805.532,00 1.685.976,00 3.904.092,00 2.138.276,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.071.035,00 3.805.532,00 1.685.976,00 3.904.092,00 2.138.276,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 -32,00 -32,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.071.035,00 3.805.532,00 1.685.976,00 3.904.060,00 2.138.244,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -225.889,00 -471.348,00 -80.068,00 -723.984,00 -161.024,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -921.267,00 -1.034.702,00 -486.900,00 -1.170.089,00 -731.260,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 695.378,00 563.354,00 406.832,00 446.105,00 570.236,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.845.146,00 3.334.184,00 1.605.908,00 3.180.076,00 1.977.220,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.845.146,00 3.334.184,00 1.605.908,00 3.180.076,00 1.977.220,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 619.274,00 358.017,00 172.453,00 452.440,00 272.264,00
- Ana Ortaklık Payları 4.225.872,00 2.976.167,00 1.433.455,00 2.727.636,00 1.704.956,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -16.730,00 41.272,00 12.774,00 30.297,00 -6.800,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -20.912,00 51.590,00 15.968,00 37.871,00 -8.500,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.182,00 -10.318,00 -3.194,00 -7.574,00 1.700,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -16.730,00 41.272,00 12.774,00 30.297,00 -6.800,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.828.416,00 3.375.456,00 1.618.682,00 3.210.373,00 1.970.420,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 29.024.194,00 28.456.370,00 25.133.570,00 23.886.657,00 21.946.261,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.131.465,00 8.553.156,00 8.840.697,00 8.185.242,00 6.429.220,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 290.207,00 101.204,00 145.253,00
Ticari Alacaklar 13.811.331,00 12.933.983,00 10.277.663,00 8.994.344,00 8.756.495,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.832,00 3.354,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.804.499,00 12.930.629,00 10.277.663,00 8.994.344,00 8.756.495,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 123.035,00 93.635,00 137.668,00 78.157,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.035,00 93.635,00 137.668,00 78.157,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.154.087,00 4.767.344,00 4.733.153,00 5.034.985,00 5.543.733,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 440.128,00 751.793,00 71.108,00 99.559,00 82.006,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.231.345,00 1.034.702,00 494.582,00 1.177.771,00 736.383,00
Diğer Dönen Varlıklar 132.803,00 321.757,00 288.492,00 215.395,00 253.171,00
ARA TOPLAM 29.024.194,00 28.456.370,00 25.133.570,00 23.886.657,00 21.946.261,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 26.226.322,00 25.922.302,00 25.781.147,00 26.101.865,00 26.727.449,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 25.192.211,00 25.217.598,00 25.605.367,00 25.918.407,00 26.543.990,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
TOPLAM VARLIKLAR 55.250.516,00 54.378.672,00 50.914.717,00 49.988.522,00 48.673.710,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.801.065,00 6.351.488,00 4.480.927,00 4.910.308,00 4.722.564,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 60.634,00 0,00 0,00 0,00 41.806,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.601.906,00 3.790.382,00 2.651.199,00 2.550.595,00 2.867.103,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.577,00 2.577,00 2.577,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.599.329,00 3.787.805,00 2.648.622,00 2.550.595,00 2.867.103,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 307.171,00 302.400,00 276.917,00 239.757,00 262.084,00
Diğer Borçlar 132.152,00 132.176,00 132.197,00 133.523,00 134.706,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 132.152,00 132.176,00 132.197,00 133.523,00 134.706,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 290.743,00 104.489,00 101.137,00 206.211,00 190.434,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 921.265,00 1.034.702,00 486.900,00 1.170.089,00 731.261,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 428.948,00 955.639,00 799.139,00 591.528,00 463.558,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.543.365,00 4.571.529,00 4.733.620,00 4.998.013,00 4.985.310,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.124.875,00 1.015.511,00 1.045.458,00 888.959,00 1.008.322,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.124.875,00 1.015.511,00 1.045.458,00 888.959,00 1.008.322,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.418.490,00 3.556.018,00 3.688.162,00 4.109.054,00 3.976.988,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.344.430,00 10.923.017,00 9.214.547,00 9.908.321,00 9.707.874,00
Ö Z K A Y N A K L A R 44.906.086,00 43.455.655,00 41.700.170,00 40.080.201,00 38.965.836,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.749.730,00 39.558.247,00 37.986.817,00 36.540.587,00 35.607.098,00
Ödenmiş Sermaye 5.832.000,00 5.832.000,00 5.832.000,00 5.832.000,00 5.832.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.991.911,00 17.050.133,00 17.021.415,00 17.008.641,00 16.984.404,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.070.077,00 17.070.077,00 17.070.077,00 17.070.077,00 17.070.077,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.367.486,00 2.367.486,00 2.367.486,00 2.128.890,00 1.917.062,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.606.696,00 11.606.696,00 11.606.696,00 9.117.655,00 9.168.676,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.225.872,00 2.976.167,00 1.433.455,00 2.727.636,00 1.704.956,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.156.356,00 3.897.408,00 3.713.353,00 3.539.614,00 3.358.738,00
TOPLAM KAYNAKLAR 55.250.516,00 54.378.672,00 50.914.717,00 49.988.522,00 48.673.710,00