Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,96
BIST-100'deki Ağırlığı 0,41
F/K Oranı 4,20
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,97
Dibe Uzaklık 88,34
Piyasa Değeri (USD) 9.318.881,48
Piyasa Değeri (TL) 54.354.240,00
Özsermaye (TL) 56.248.980,00
Sermaye (TL) 11.664.000,00
Net Kar (TL) 12.934.692,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEDZA
Sektör PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL,ÇUBUK,TABAKA,LEVHA,BLOK,FİLM,FOLYO,ŞERİT V.B İLE MONOFİLAMENT İMALATI.
Adres KÜTAHYA YOLU 3.KM 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon 0274 412 77 88
Faks 0274 412 77 32
Web http://www.gedizambalaj.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. 4.505.458,00 38,63
DİĞER 7.158.542,00 61,37
Toplam 11.664.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.000.000,00 100,00
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş 1.540.000,00 77,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 68.495.935,00 50.985.064,00 29.621.174,00 13.515.030,00 42.508.627,00
Satışların Maliyeti (-) -48.442.213,00 -36.759.240,00 -21.657.198,00 -10.037.440,00 -33.463.647,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20.053.722,00 14.225.824,00 7.963.976,00 3.477.590,00 9.044.980,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 20.053.722,00 14.225.824,00 7.963.976,00 3.477.590,00 9.044.980,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.141.883,00 -2.199.866,00 -1.415.696,00 -682.146,00 -2.615.563,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.722.026,00 -1.242.351,00 -787.200,00 -366.652,00 -1.311.753,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.503.293,00 6.055.714,00 2.464.234,00 1.114.794,00 4.440.332,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.874.895,00 -2.496.512,00 -1.804.403,00 -954.827,00 -1.744.581,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 18.818.211,00 14.342.809,00 6.420.911,00 2.588.759,00 7.813.415,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.818.211,00 14.342.809,00 6.420.911,00 2.588.759,00 7.813.415,00
Finansman Giderleri (-) -1.624.068,00 -1.597.328,00 -39.596,00 -19.999,00 -45.340,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.194.143,00 12.745.481,00 6.381.315,00 2.568.760,00 7.768.075,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.531.669,00 -1.419.365,00 -503.887,00 -981.209,00 -1.022.263,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.717.540,00 -2.651.578,00 -1.067.275,00 -458.380,00 -1.283.956,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.185.871,00 1.232.213,00 563.388,00 -522.829,00 261.693,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 14.662.474,00 11.326.116,00 5.877.428,00 1.587.551,00 6.745.812,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 14.662.474,00 11.326.116,00 5.877.428,00 1.587.551,00 6.745.812,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.727.782,00 1.192.294,00 668.325,00 309.004,00 977.242,00
- Ana Ortaklık Payları 12.934.692,00 10.133.822,00 5.209.103,00 1.278.547,00 5.768.570,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 946.613,00 762.966,00 1.321.824,00 1.419.266,00 -19.989,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 1.922.409,00 1.922.409,00 1.922.409,00 1.922.409,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -126.726,00 -364.446,00 -229.567,00 -102.837,00 -24.986,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -849.070,00 -794.997,00 -371.018,00 -400.306,00 4.997,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 946.613,00 762.966,00 1.321.824,00 1.419.266,00 -19.989,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 15.609.087,00 12.089.082,00 7.199.252,00 3.006.817,00 6.725.823,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 57.377.817,00 54.941.517,00 39.475.629,00 37.001.608,00 34.586.707,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.763.676,00 11.409.820,00 8.155.658,00 12.959.422,00 14.195.292,00
Finansal Yatırımlar 3.517.803,00 1.381.829,00 1.268.081,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 20.067.367,00 25.288.401,00 18.463.494,00 16.205.156,00 13.373.700,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.651,00 33.143,00 0,00 0,00 38.917,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.046.716,00 25.255.258,00 18.463.494,00 16.205.156,00 13.334.783,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 214.727,00 203.716,00 180.536,00 255.400,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 214.727,00 203.716,00 180.536,00 255.400,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.044.021,00 12.314.263,00 9.400.700,00 5.967.658,00 4.997.167,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 291.040,00 1.301.314,00 153.665,00 95.950,00 145.255,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.708.602,00 2.025.255,00 1.067.275,00 904.909,00 1.532.724,00
Diğer Dönen Varlıklar 770.581,00 1.016.919,00 786.220,00 613.113,00 342.569,00
ARA TOPLAM 57.377.817,00 54.941.517,00 39.475.629,00 37.001.608,00 34.586.707,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 31.904.939,00 32.176.193,00 33.065.435,00 33.616.686,00 27.554.157,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 26.221.047,00 26.629.473,00 27.544.190,00 28.217.261,00 26.034.198,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
- Şerefiye 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
TOPLAM VARLIKLAR 89.282.756,00 87.117.710,00 72.541.064,00 70.618.294,00 62.140.864,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.113.260,00 23.339.908,00 13.418.747,00 14.210.918,00 10.364.553,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.732.339,00 7.020.005,00 2.071.706,00 6.382.125,00 4.154.260,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.895.367,00 5.772.962,00 2.823.395,00 2.120.546,00 2.906.660,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.296,00 8.518,00 0,00 0,00 5.296,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.893.071,00 5.764.444,00 2.823.395,00 2.120.546,00 2.901.364,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 667.669,00 645.465,00 409.756,00 371.832,00 280.647,00
Diğer Borçlar 131.359,00 129.653,00 130.568,00 134.157,00 131.894,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 128.024,00 129.653,00 130.568,00 131.328,00 131.894,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.335,00 0,00 0,00 2.829,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 49.476,00 316.848,00 172.671,00 235.482,00 239.688,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.702.625,00 2.651.578,00 1.067.275,00 458.380,00 1.283.956,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.288.832,00 1.493.201,00 758.576,00 763.930,00 589.134,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.742.599,00 4.878.980,00 5.005.402,00 6.272.208,00 4.973.070,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.237.731,00 1.474.528,00 1.356.104,00 1.508.643,00 1.131.402,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.237.731,00 1.474.528,00 1.356.104,00 1.508.643,00 1.131.402,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.504.868,00 3.404.452,00 3.649.298,00 4.763.565,00 3.841.668,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.855.859,00 28.218.888,00 18.424.149,00 20.483.126,00 15.337.623,00
Ö Z K A Y N A K L A R 62.426.897,00 58.898.822,00 54.116.915,00 50.135.168,00 46.803.241,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 56.248.980,00 53.262.687,00 48.939.509,00 45.268.487,00 42.289.171,00
Ödenmiş Sermaye 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00 5.832.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 14.653,00 14.653,00 14.653,00 14.653,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.892.948,00 17.707.526,00 18.309.068,00 18.407.918,00 16.988.652,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 18.073.219,00 18.073.219,00 18.569.556,00 18.569.556,00 17.070.077,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.219.730,00 3.219.729,00 2.475.834,00 2.475.834,00 2.367.488,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.797.192,00 10.797.192,00 11.541.086,00 11.701.770,00 11.606.696,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.934.692,00 10.133.822,00 5.209.103,00 1.278.547,00 5.768.570,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.177.917,00 5.636.135,00 5.177.406,00 4.866.681,00 4.514.070,00
TOPLAM KAYNAKLAR 89.282.756,00 87.117.710,00 72.541.064,00 70.618.294,00 62.140.864,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi