Geri Dön

GEDIK | Gedik Y. Men. Deg.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEDIK
Sektör Sermaye Piyasaları Aracı Kurum
Adres Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul
Telefon (216) 453 00 00
Faks (216) 377 11 36
Web www.gedik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. 50.000.000,00 100,00
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 33.408.714,00 88,20
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 9.750.000,00 15,00
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 115.000.000,00 23,00
Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık AŞ 382.500,00 13,94
Tarih Açıklama Katsayı
27.03.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.12.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
23.05.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
28.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,10
13.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,78
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
10.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
09.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 97.128.879.410,00 55.581.362.709,00 38.107.361.788,00 19.641.584.418,00 80.236.973.441,00
Satışların Maliyeti (-) -94.368.591.175,00 -54.354.019.697,00 -37.311.325.924,00 -19.186.798.329,00 -79.478.808.221,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.760.288.235,00 1.227.343.012,00 796.035.864,00 454.786.089,00 758.165.220,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.760.288.235,00 1.227.343.012,00 796.035.864,00 454.786.089,00 758.165.220,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.184.483.458,00 -686.970.888,00 -446.804.372,00 -202.208.444,00 -447.633.766,00
Pazarlama Giderleri (-) -171.747.244,00 -85.493.810,00 -41.537.255,00 -19.361.552,00 -57.818.578,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -36.040.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 689.768.920,00 1.922.892.429,00 1.180.051.587,00 656.966.398,00 1.286.576.558,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -144.317.175,00 -986.243.457,00 -774.019.405,00 -667.217.284,00 -1.151.451.048,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.913.469.056,00 1.391.527.286,00 713.726.419,00 222.965.207,00 387.838.386,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.116.042,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 1.015.542,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -175,00 -127,00 -127,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -78.354.646,00 -869.052,00 -3.218.274,00 -6.380.123,00 897.140,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.836.230.277,00 1.390.659.546,00 710.509.457,00 216.586.523,00 389.751.068,00
Finansman gelirleri 345.329.249,00 346.905.353,00 217.960.564,00 50.307.781,00 147.296.978,00
Finansman Giderleri (-) -91.725.433,00 -387.459.630,00 -206.841.178,00 -70.173.490,00 -250.680.979,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.189.687.176,00 1.350.105.269,00 721.628.843,00 196.720.814,00 286.367.067,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -423.174.302,00 -226.657.302,00 -140.741.329,00 -3.466.858,00 72.855.234,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -333.546.180,00 -144.636.603,00 -73.324.496,00 -10.315.063,00 -13.368.002,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -89.628.122,00 -82.020.699,00 -67.416.833,00 6.848.205,00 86.223.236,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 766.512.874,00 1.123.447.967,00 580.887.514,00 193.253.956,00 359.222.301,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.556,00
DÖNEM KARI/ZARARI 766.512.874,00 1.123.447.967,00 580.887.514,00 193.253.956,00 360.460.857,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -522.983,00 -291.349,00 -244.890,00 -186.074,00 10.789.028,00
- Ana Ortaklık Payları 767.035.857,00 1.123.739.316,00 581.132.404,00 193.440.030,00 349.671.829,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,55 2,30 1,21 0,38 1,07
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.077.956.432,00 11.719.541.629,00 7.785.355.793,00 5.804.605.123,00 9.050.772.108,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.341.972.972,00 1.939.829.357,00 1.746.514.875,00 785.069.121,00 2.087.375.602,00
Finansal Yatırımlar 1.825.562.940,00 3.003.361.156,00 1.280.372.294,00 870.208.789,00 868.519.192,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.825.562.940,00 3.003.361.156,00 1.280.372.294,00 870.208.789,00 868.519.192,00
Ticari Alacaklar 6.327.170.562,00 5.277.045.526,00 3.362.740.907,00 3.674.350.576,00 5.598.598.469,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 152.367.156,00 167.228.003,00 236.626.190,00 330.396.845,00 12.243.490,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.174.803.406,00 5.109.817.523,00 3.126.114.717,00 3.343.953.731,00 5.586.354.979,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 554.447.808,00 1.464.382.756,00 1.385.719.890,00 420.189.514,00 449.038.952,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.259,00 127.402,00 130.639,00 0,00 4.145,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 554.436.549,00 1.464.255.354,00 1.385.589.251,00 420.189.514,00 449.034.807,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 28.802.150,00 34.922.834,00 10.007.827,00 12.885.441,00 5.693.551,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 41.901.682,00 41.546.342,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 10.077.956.432,00 11.719.541.629,00 7.785.355.793,00 5.804.605.123,00 9.050.772.108,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 497.318.317,00 328.769.953,00 330.265.742,00 371.509.312,00 341.033.167,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 116.208.338,00 114.990.798,00 113.023.378,00 109.542.835,00 116.341.702,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 96.758.114,00 32.849.370,00 24.961.858,00 24.898.942,00 23.717.534,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.021.523,00 17.070.494,00 12.293.025,00 9.951.689,00 10.217.888,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.021.523,00 17.070.494,00 12.293.025,00 0,00 10.217.888,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 471.469,00 114.168,00 215.782,00 278.993,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.969.869,00 5.378.621,00 20.899.524,00 94.198.802,00 87.191.812,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.575.274.749,00 12.048.311.582,00 8.115.621.535,00 6.176.114.435,00 9.391.805.275,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.892.342.214,00 9.854.612.837,00 6.428.946.977,00 4.776.886.651,00 8.180.255.704,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.504.093.024,00 4.072.710.169,00 2.840.033.555,00 1.892.356.376,00 1.903.070.893,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.143.931.307,00 5.597.756.894,00 3.470.893.903,00 2.804.319.677,00 6.214.892.808,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 311.363.126,00 884.471.710,00 173.885.641,00 51.345.546,00 65.386.172,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.832.568.181,00 4.713.285.184,00 3.297.008.262,00 2.752.974.131,00 6.149.506.636,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.935.793,00 32.328.439,00 20.680.312,00 11.844.215,00 18.748.204,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 39.225.191,00 23.127.630,00 14.818.044,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 39.225.191,00 23.127.630,00 14.818.044,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 154.153.001,00 69.293.666,00 20.229.026,00 10.315.063,00 5.378.677,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.375.067,00 23.603.322,00 37.884.990,00 34.923.690,00 23.347.078,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.627.674,00 7.648.419,00 10.221.033,00 17.680.820,00 2.615.209,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.747.393,00 15.954.903,00 27.663.957,00 17.242.870,00 20.731.869,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31.854.022,00 58.920.347,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.556.448,00 43.083.441,00 67.870.359,00 43.180.010,00 26.740.055,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.721.995,00 18.203.345,00 31.719.349,00 24.606.749,00 9.322.679,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.721.995,00 17.681.875,00 31.032.167,00 24.606.749,00 9.322.679,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 29.994.707,00 24.191.365,00 34.732.800,00 18.081.494,00 16.923.941,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.994.707,00 24.191.365,00 34.732.800,00 18.081.494,00 16.923.941,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.839.746,00 688.731,00 1.418.210,00 491.767,00 492.524,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.948.898.662,00 9.897.696.278,00 6.496.817.336,00 4.820.066.661,00 8.206.995.759,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.626.376.087,00 2.150.615.304,00 1.618.804.199,00 1.356.047.774,00 1.184.809.516,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.590.031.541,00 2.123.858.951,00 1.592.001.387,00 1.329.186.146,00 1.157.761.814,00
Ödenmiş Sermaye 505.000.000,00 505.000.000,00 505.000.000,00 505.000.000,00 327.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.322.522.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 307.146.172,00 197.491.297,00 197.491.297,00 197.491.297,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.846.810,00 -1.459.482,00 -2.234.842,00 -1.885.379,00 -1.770.404,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.846.810,00 -1.459.482,00 -2.234.842,00 -1.885.379,00 -1.770.404,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.846.810,00 -1.459.482,00 -2.234.842,00 -1.885.379,00 -1.770.404,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 65.084,00 -3.875,00 258.385,00 19.364,00 333.422,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 65.084,00 -3.875,00 258.385,00 19.364,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 333.422,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 328.632.676,00 165.596.333,00 161.649.030,00 112.108.090,00 88.085.971,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -543.771.531,00 231.754.620,00 235.701.923,00 385.242.863,00 59.593.153,00
Net Dönem Karı/Zararı 767.035.857,00 1.123.739.316,00 581.132.404,00 193.440.030,00 349.671.829,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.344.546,00 26.756.353,00 26.802.812,00 26.861.628,00 27.047.702,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.575.274.749,00 12.048.311.582,00 8.115.621.535,00 6.176.114.435,00 9.391.805.275,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi