Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEDIK
Sektör Sermaye Piyasaları Aracı Kurum
Adres Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul
Telefon 0216 4530000
Faks 0216 3771136
Web http://www.gedik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 3.204.612,49 4,75
ERHAN TOPAÇ 15.308.217,31 22,71
GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 35.216.067,80 52,26
HAKKI GEDİK 13.663.102,40 20,27
Toplam 67.392.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEDİK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. 5.299.858,66 100,00
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.999.636,32 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
10.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
09.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.290.068.512,00 4.249.097.144,00 3.230.401.114,00 1.264.763.349,00 2.262.788.393,00
Satışların Maliyeti (-) -5.133.162.754,00 -4.140.309.679,00 -3.161.255.764,00 -1.216.135.039,00 -2.128.120.113,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 156.905.758,00 108.787.465,00 69.145.350,00 48.628.310,00 134.668.280,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 156.905.758,00 108.787.465,00 69.145.350,00 48.628.310,00 134.668.280,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -108.604.429,00 -73.427.043,00 -45.905.308,00 -21.922.707,00 -85.039.715,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.167.906,00 -11.721.567,00 -8.370.973,00 -4.460.620,00 -20.867.102,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 69.417.737,00 43.777.362,00 33.633.800,00 13.604.330,00 116.778.409,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -23.556.117,00 -21.888.633,00 -19.930.502,00 -19.564.457,00 -104.320.433,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 78.995.043,00 45.527.584,00 28.572.367,00 16.284.856,00 41.219.439,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 219.308,00 16.282,00 0,00 0,00 5.461.010,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -135.947,00 -19.079,00 0,00 -30.341,00 -63.818,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 79.078.404,00 45.524.787,00 28.572.367,00 16.254.515,00 46.616.631,00
Finansman gelirleri 26.609.106,00 25.337.842,00 19.557.561,00 5.435.129,00 20.252.367,00
Finansman Giderleri (-) -30.105.990,00 -22.846.682,00 -15.915.168,00 -8.056.008,00 -29.706.827,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 75.581.520,00 48.015.947,00 32.214.760,00 13.633.636,00 37.162.171,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.271.759,00 -8.128.404,00 -5.430.314,00 -6.115.704,00 -8.892.497,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.556.313,00 -8.268.322,00 -5.644.664,00 -6.356.552,00 -6.250.673,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 284.554,00 139.918,00 214.350,00 240.848,00 -2.641.824,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 64.309.761,00 39.887.543,00 26.784.446,00 7.517.932,00 28.269.674,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.028.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 65.338.521,00 39.887.543,00 26.784.446,00 7.517.932,00 28.269.674,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 104,00 139,00 114,00 62,00 232,00
- Ana Ortaklık Payları 65.338.417,00 39.887.404,00 26.784.332,00 7.517.870,00 28.269.442,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,97 0,59 0,40 0,11 0,42
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.056.391.404,00 950.109.500,00 896.520.030,00 949.260.939,00 610.688.119,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 267.510.517,00 309.474.151,00 358.617.963,00 347.588.288,00 247.683.714,00
Finansal Yatırımlar 149.093.913,00 59.215.502,00 68.259.346,00 65.855.456,00 43.672.631,00
Ticari Alacaklar 546.792.961,00 462.054.345,00 393.212.185,00 489.375.920,00 287.087.247,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.216.875,00 13.170.974,00 16.494.405,00 1.139.608,00 8.656.812,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 535.576.086,00 448.883.371,00 376.717.780,00 488.236.312,00 278.430.435,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 85.066.468,00 115.778.267,00 72.223.160,00 43.061.520,00 31.016.481,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85.066.468,00 115.778.267,00 72.223.160,00 43.061.520,00 31.016.481,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.228.288,00 3.097.022,00 3.014.815,00 3.140.209,00 1.212.524,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 490.213,00 1.192.561,00 239.546,00 15.522,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.049.692.147,00 950.109.500,00 896.520.030,00 949.260.939,00 610.688.119,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 6.699.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 58.011.275,00 28.182.870,00 27.603.999,00 25.065.514,00 21.975.524,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 19.629.549,00 10.432.904,00 10.647.073,00 9.783.765,00 9.956.565,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.295.228,00 4.327.250,00 4.264.007,00 4.447.385,00 4.066.267,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.295.228,00 4.327.250,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 122.110,00 0,00 8.445,00 98,00 1.014,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.094.255,00 2.110.321,00 1.617.689,00 1.498.030,00 1.207.413,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.114.402.679,00 978.292.370,00 924.124.029,00 974.326.453,00 632.663.643,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 923.434.508,00 825.537.969,00 783.689.330,00 842.954.996,00 510.160.641,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 231.643.461,00 222.827.498,00 143.113.074,00 284.935.806,00 133.214.706,00
- Banka Kredileri 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 663.785.653,00 587.445.699,00 627.181.303,00 537.274.254,00 364.301.907,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.715.088,00 34.179.621,00 29.867.643,00 15.743.299,00 11.278.260,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 627.070.565,00 553.266.078,00 597.313.660,00 521.530.955,00 353.023.647,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.450.534,00 2.168.842,00 2.601.924,00 2.343.627,00 3.123.397,00
Diğer Borçlar 6.050.836,00 3.345.086,00 4.041.384,00 4.967.631,00 4.078.217,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.050.836,00 3.345.086,00 4.041.384,00 4.967.631,00 4.078.217,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.354.592,00 1.556.320,00 266.151,00 6.305.356,00 535.786,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.100.913,00 8.194.524,00 6.485.494,00 7.128.322,00 4.906.628,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.738.171,00 927.761,00 1.174.635,00 1.009.809,00 844.915,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.362.742,00 7.266.763,00 5.310.859,00 6.118.513,00 4.061.713,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 1.048.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.394.793,00 8.399.746,00 8.520.168,00 6.169.415,00 4.626.455,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.554.334,00 956.840,00 1.013.747,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.554.334,00 0,00 1.013.747,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.433.415,00 6.244.062,00 6.568.866,00 5.315.825,00 3.793.075,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.433.415,00 6.244.062,00 6.568.866,00 5.315.825,00 3.793.075,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.407.000,00 1.198.681,00 937.396,00 853.433,00 833.222,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 943.829.301,00 833.937.715,00 792.209.498,00 849.124.411,00 514.787.096,00
Ö Z K A Y N A K L A R 170.573.378,00 144.354.655,00 131.914.531,00 125.202.042,00 117.876.547,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 170.399.035,00 144.180.274,00 131.740.168,00 125.027.731,00 117.702.298,00
Ödenmiş Sermaye 67.392.000,00 67.392.000,00 67.392.000,00 67.392.000,00 67.392.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -840.719,00 -1.608.467,00 -945.501,00 -391.476,00 -199.039,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -840.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -840.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.662.394,00 10.662.394,00 10.662.394,00 9.066.371,00 9.066.371,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.846.943,00 27.846.943,00 27.846.943,00 41.442.966,00 13.173.524,00
Net Dönem Karı/Zararı 65.338.417,00 39.887.404,00 26.784.332,00 7.517.870,00 28.269.442,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 174.343,00 174.381,00 174.363,00 174.311,00 174.249,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.114.402.679,00 978.292.370,00 924.124.029,00 974.326.453,00 632.663.643,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 59.215.502,00 68.259.346,00 65.855.456,00 43.672.631,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 4.264.007,00 4.447.385,00 4.066.267,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi