Geri Dön

GEDIK | Gedik Y. Men. Deg.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,50
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 13,99
BIST-100'deki Ağırlığı 0,24
F/K Oranı 13,53
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,31
Dibe Uzaklık 49,15
Piyasa Değeri (USD) 369.365.009,75
Piyasa Değeri (TL) 10.051.603.883,42
Özsermaye (TL) 1.592.001.387,00
Sermaye (TL) 571.438.538,00
Net Kar (TL) 742.999.480,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEDIK
Sektör Sermaye Piyasaları Aracı Kurum
Adres Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul
Telefon (216) 453 00 00
Faks (216) 377 11 36
Web www.gedik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 428.573.606,88 84,87
TOPLAM 505.000.000,00 100,00
DİĞER 76.426.393,12 15,13
Toplam 1.010.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. 5.000.000,00 100,00
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.287.500,00 56,20
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 9.750.000,00 15,00
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 115.000.000,00 23,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.12.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
23.05.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
28.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,10
13.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,78
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
10.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
09.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 38.107.361.788,00 19.641.584.418,00 80.236.973.441,00 57.214.500.602,00 37.560.178.107,00
Satışların Maliyeti (-) -37.311.325.924,00 -19.186.798.329,00 -79.478.808.221,00 -56.735.497.061,00 -37.152.503.268,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 796.035.864,00 454.786.089,00 758.165.220,00 479.003.541,00 407.674.839,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 796.035.864,00 454.786.089,00 758.165.220,00 479.003.541,00 407.674.839,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -446.804.372,00 -202.208.444,00 -447.633.766,00 -291.637.195,00 -189.996.572,00
Pazarlama Giderleri (-) -41.537.255,00 -19.361.552,00 -57.818.578,00 -36.659.344,00 -21.655.684,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.180.051.587,00 656.966.398,00 1.286.576.558,00 770.348.630,00 498.139.909,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -774.019.405,00 -667.217.284,00 -1.151.451.048,00 -1.017.069.768,00 -419.840.380,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 713.726.419,00 222.965.207,00 387.838.386,00 -96.014.136,00 274.322.112,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.439,00 1.439,00 1.015.542,00 2.752.861,00 2.515.894,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -127,00 0,00 0,00 -59.556,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -3.218.274,00 -6.380.123,00 897.140,00 2.366.279,00 2.719.939,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 710.509.457,00 216.586.523,00 389.751.068,00 -90.954.552,00 279.557.945,00
Finansman gelirleri 217.960.564,00 50.307.781,00 147.296.978,00 110.631.986,00 70.288.836,00
Finansman Giderleri (-) -206.841.178,00 -70.173.490,00 -250.680.979,00 -181.244.575,00 -111.513.499,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 721.628.843,00 196.720.814,00 286.367.067,00 -161.567.141,00 238.333.282,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -140.741.329,00 -3.466.858,00 72.855.234,00 100.696.766,00 -50.656.282,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -73.324.496,00 -10.315.063,00 -13.368.002,00 -7.091.248,00 -44.314.628,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -67.416.833,00 6.848.205,00 86.223.236,00 107.788.014,00 -6.341.654,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 580.887.514,00 193.253.956,00 359.222.301,00 -60.870.375,00 187.677.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 1.238.556,00 -242.871,00 -242.871,00
DÖNEM KARI/ZARARI 580.887.514,00 193.253.956,00 360.460.857,00 -61.113.246,00 187.434.129,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -244.890,00 -186.074,00 10.789.028,00 -528.551,00 -370.624,00
- Ana Ortaklık Payları 581.132.404,00 193.440.030,00 349.671.829,00 -60.584.695,00 187.804.753,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,21 0,38 1,07 -0,18 0,57
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.785.355.793,00 5.804.605.123,00 9.050.772.108,00 5.489.287.025,00 4.552.209.829,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.746.514.875,00 785.069.121,00 2.087.375.602,00 534.084.069,00 973.961.519,00
Finansal Yatırımlar 1.280.372.294,00 870.208.789,00 868.519.192,00 949.265.735,00 237.217.099,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.280.372.294,00 870.208.789,00 868.519.192,00 949.265.735,00 237.217.099,00
Ticari Alacaklar 3.362.740.907,00 3.674.350.576,00 5.598.598.469,00 3.559.567.521,00 3.056.002.848,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 236.626.190,00 330.396.845,00 12.243.490,00 672.885.190,00 102.858.212,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.126.114.717,00 3.343.953.731,00 5.586.354.979,00 2.886.682.331,00 2.953.144.636,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.385.719.890,00 420.189.514,00 449.038.952,00 397.228.796,00 278.502.434,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 130.639,00 0,00 4.145,00 425.000,00 522.442,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.385.589.251,00 420.189.514,00 449.034.807,00 396.803.796,00 277.979.992,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.007.827,00 12.885.441,00 5.693.551,00 8.043.224,00 6.525.929,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 41.901.682,00 41.546.342,00 41.097.680,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 7.785.355.793,00 5.804.605.123,00 9.050.772.108,00 5.489.287.025,00 4.552.209.829,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 330.265.742,00 371.509.312,00 341.033.167,00 264.295.927,00 154.979.317,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 113.023.378,00 109.542.835,00 116.341.702,00 77.366.279,00 77.719.939,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 24.961.858,00 24.898.942,00 23.717.534,00 23.191.699,00 23.502.764,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.293.025,00 9.951.689,00 10.217.888,00 8.038.150,00 6.971.523,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.293.025,00 0,00 10.217.888,00 8.038.150,00 6.971.523,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 215.782,00 278.993,00 0,00 260.093,00 511.325,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.899.524,00 94.198.802,00 87.191.812,00 108.498.687,00 169.389,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.115.621.535,00 6.176.114.435,00 9.391.805.275,00 5.753.582.952,00 4.707.189.146,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.428.946.977,00 4.776.886.651,00 8.180.255.704,00 5.030.377.646,00 4.021.215.681,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.840.033.555,00 1.892.356.376,00 1.903.070.893,00 2.096.661.372,00 1.514.553.683,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.470.893.903,00 2.804.319.677,00 6.214.892.808,00 2.892.018.045,00 2.445.308.545,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 173.885.641,00 51.345.546,00 65.386.172,00 3.757.775,00 92.585.774,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.297.008.262,00 2.752.974.131,00 6.149.506.636,00 2.888.260.270,00 2.352.722.771,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.680.312,00 11.844.215,00 18.748.204,00 12.091.668,00 7.691.876,00
Diğer Borçlar 39.225.191,00 23.127.630,00 14.818.044,00 12.798.427,00 8.828.372,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 39.225.191,00 23.127.630,00 14.818.044,00 12.798.427,00 8.828.372,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.229.026,00 10.315.063,00 5.378.677,00 2.950.594,00 26.261.121,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 37.884.990,00 34.923.690,00 23.347.078,00 13.857.540,00 18.572.084,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.221.033,00 17.680.820,00 2.615.209,00 2.227.133,00 4.278.693,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 27.663.957,00 17.242.870,00 20.731.869,00 11.630.407,00 14.293.391,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.870.359,00 43.180.010,00 26.740.055,00 33.407.140,00 37.954.997,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.719.349,00 24.606.749,00 9.322.679,00 15.188.169,00 15.040.634,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.032.167,00 24.606.749,00 9.322.679,00 15.188.169,00 15.040.634,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.732.800,00 18.081.494,00 16.923.941,00 18.038.443,00 16.898.275,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.732.800,00 18.081.494,00 16.923.941,00 18.038.443,00 16.898.275,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.418.210,00 491.767,00 492.524,00 180.484,00 6.016.043,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.496.817.336,00 4.820.066.661,00 8.206.995.759,00 5.063.784.786,00 4.059.170.678,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.618.804.199,00 1.356.047.774,00 1.184.809.516,00 689.798.166,00 648.018.468,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.592.001.387,00 1.329.186.146,00 1.157.761.814,00 674.067.702,00 632.130.077,00
Ödenmiş Sermaye 505.000.000,00 505.000.000,00 327.600.000,00 327.600.000,00 327.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 197.491.297,00 197.491.297,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.234.842,00 -1.885.379,00 -1.770.404,00 -1.663.155,00 -1.522.400,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.234.842,00 -1.885.379,00 -1.770.404,00 -1.663.155,00 -1.522.400,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.234.842,00 -1.885.379,00 -1.770.404,00 -1.663.155,00 -1.522.400,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 258.385,00 19.364,00 333.422,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 258.385,00 19.364,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 333.422,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 161.649.030,00 112.108.090,00 88.085.971,00 88.154.716,00 77.517.752,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 235.701.923,00 385.242.863,00 59.593.153,00 59.524.408,00 70.161.372,00
Net Dönem Karı/Zararı 581.132.404,00 193.440.030,00 349.671.829,00 -60.584.695,00 187.804.753,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 26.802.812,00 26.861.628,00 27.047.702,00 15.730.464,00 15.888.391,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.115.621.535,00 6.176.114.435,00 9.391.805.275,00 5.753.582.952,00 4.707.189.146,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi