Geri Dön

GEDIK | Gedik Y. Men. Deg.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,62
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 13,99
BIST-100'deki Ağırlığı 3,64
F/K Oranı 10,33
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,12
Dibe Uzaklık 49,15
Piyasa Değeri (USD) 188.305.084,75
Piyasa Değeri (TL) 3.610.750.000,00
Özsermaye (TL) 1.157.761.814,00
Sermaye (TL) 505.000.000,00
Net Kar (TL) 349.671.829,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEDIK
Sektör Sermaye Piyasaları Aracı Kurum
Adres Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul
Telefon (216) 453 00 00
Faks (216) 377 11 36
Web www.gedik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 428.573.606,88 84,87
TOPLAM 505.000.000,00 100,00
DİĞER 76.426.393,12 15,13
Toplam 1.010.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.287.500,00 56,20
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 9.750.000,00 15,00
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 115.000.000,00 23,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.12.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
23.05.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
28.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,10
13.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,78
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
10.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
09.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 80.236.973.441,00 57.214.500.602,00 37.560.178.107,00 15.155.856.560,00 18.881.903.297,00
Satışların Maliyeti (-) -79.478.808.221,00 -56.735.497.061,00 -37.152.503.268,00 -14.985.291.386,00 -18.308.374.424,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 758.165.220,00 479.003.541,00 407.674.839,00 170.565.174,00 573.528.873,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 758.165.220,00 479.003.541,00 407.674.839,00 170.565.174,00 573.528.873,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -447.633.766,00 -291.637.195,00 -189.996.572,00 -90.896.625,00 -254.155.929,00
Pazarlama Giderleri (-) -57.818.578,00 -36.659.344,00 -21.655.684,00 -9.571.418,00 -38.823.554,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.286.576.558,00 770.348.630,00 498.139.909,00 194.124.030,00 272.057.235,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.151.451.048,00 -1.017.069.768,00 -419.840.380,00 -130.875.802,00 -194.395.609,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 387.838.386,00 -96.014.136,00 274.322.112,00 133.345.359,00 358.211.016,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.015.542,00 2.752.861,00 2.515.894,00 2.484,00 1.959.046,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -59.556,00 0,00 -8.659,00 -3.117,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 897.140,00 2.366.279,00 2.719.939,00 2.752.955,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 389.751.068,00 -90.954.552,00 279.557.945,00 136.092.139,00 360.166.945,00
Finansman gelirleri 147.296.978,00 110.631.986,00 70.288.836,00 29.223.323,00 74.229.908,00
Finansman Giderleri (-) -250.680.979,00 -181.244.575,00 -111.513.499,00 -47.811.623,00 -127.819.104,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 286.367.067,00 -161.567.141,00 238.333.282,00 117.503.839,00 306.577.749,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 72.855.234,00 100.696.766,00 -50.656.282,00 -21.418.326,00 -66.963.070,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -13.368.002,00 -7.091.248,00 -44.314.628,00 -17.919.278,00 -68.008.565,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 86.223.236,00 107.788.014,00 -6.341.654,00 -3.499.048,00 1.045.495,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 359.222.301,00 -60.870.375,00 187.677.000,00 96.085.513,00 239.614.679,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.238.556,00 -242.871,00 -242.871,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 360.460.857,00 -61.113.246,00 187.434.129,00 96.085.513,00 239.614.679,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.789.028,00 -528.551,00 -370.624,00 -100.760,00 -542.451,00
- Ana Ortaklık Payları 349.671.829,00 -60.584.695,00 187.804.753,00 96.186.273,00 240.157.130,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,07 -0,18 0,57 0,38 1,22
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.050.772.108,00 5.489.287.025,00 4.552.209.829,00 4.005.176.907,00 3.342.114.263,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.087.375.602,00 534.084.069,00 973.961.519,00 922.592.872,00 725.652.473,00
Finansal Yatırımlar 868.519.192,00 949.265.735,00 237.217.099,00 324.180.527,00 370.294.558,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 868.519.192,00 949.265.735,00 237.217.099,00 324.180.527,00 370.294.558,00
Ticari Alacaklar 5.598.598.469,00 3.559.567.521,00 3.056.002.848,00 2.454.099.914,00 1.941.020.274,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.243.490,00 672.885.190,00 102.858.212,00 18.270.338,00 14.692.693,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.586.354.979,00 2.886.682.331,00 2.953.144.636,00 2.435.829.576,00 1.926.327.581,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 449.038.952,00 397.228.796,00 278.502.434,00 296.588.805,00 301.384.272,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.145,00 425.000,00 522.442,00 50.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 449.034.807,00 396.803.796,00 277.979.992,00 296.538.805,00 301.384.272,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.693.551,00 8.043.224,00 6.525.929,00 7.596.786,00 3.537.532,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 41.546.342,00 41.097.680,00 0,00 118.003,00 225.154,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 9.050.772.108,00 5.489.287.025,00 4.552.209.829,00 4.005.176.907,00 3.342.114.263,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 341.033.167,00 264.295.927,00 154.979.317,00 144.869.637,00 134.169.167,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 116.341.702,00 77.366.279,00 77.719.939,00 77.752.955,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 23.717.534,00 23.191.699,00 23.502.764,00 23.302.318,00 23.377.628,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.217.888,00 8.038.150,00 6.971.523,00 6.081.382,00 6.002.827,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.217.888,00 8.038.150,00 6.971.523,00 0,00 6.002.827,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 87.191.812,00 108.498.687,00 169.389,00 727.528,00 726.860,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.391.805.275,00 5.753.582.952,00 4.707.189.146,00 4.150.046.544,00 3.476.283.430,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.180.255.704,00 5.030.377.646,00 4.021.215.681,00 3.555.926.579,00 2.900.450.738,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.903.070.893,00 2.096.661.372,00 1.514.553.683,00 1.512.058.931,00 1.052.603.863,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.214.892.808,00 2.892.018.045,00 2.445.308.545,00 1.990.145.429,00 1.767.221.812,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 65.386.172,00 3.757.775,00 92.585.774,00 39.587.353,00 38.611.365,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.149.506.636,00 2.888.260.270,00 2.352.722.771,00 1.950.558.076,00 1.728.610.447,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.748.204,00 12.091.668,00 7.691.876,00 5.161.647,00 6.960.496,00
Diğer Borçlar 14.818.044,00 12.798.427,00 8.828.372,00 10.922.379,00 20.186.755,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 53.917,00 53.218,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.818.044,00 12.798.427,00 8.828.372,00 10.868.462,00 20.133.537,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.378.677,00 2.950.594,00 26.261.121,00 17.857.744,00 20.682.198,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.347.078,00 13.857.540,00 18.572.084,00 19.780.449,00 32.795.614,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.615.209,00 2.227.133,00 4.278.693,00 3.782.153,00 2.124.287,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.731.869,00 11.630.407,00 14.293.391,00 15.998.296,00 30.671.327,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.740.055,00 33.407.140,00 37.954.997,00 16.408.073,00 11.422.573,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.322.679,00 15.188.169,00 15.040.634,00 238.515,00 534.806,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.322.679,00 15.188.169,00 15.040.634,00 238.515,00 534.806,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.923.941,00 18.038.443,00 16.898.275,00 12.437.362,00 10.658.356,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.923.941,00 18.038.443,00 16.898.275,00 12.437.362,00 10.658.356,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 492.524,00 180.484,00 6.016.043,00 3.732.152,00 229.367,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.206.995.759,00 5.063.784.786,00 4.059.170.678,00 3.572.334.652,00 2.911.873.311,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.184.809.516,00 689.798.166,00 648.018.468,00 577.711.892,00 564.410.119,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.157.761.814,00 674.067.702,00 632.130.077,00 561.469.869,00 548.067.325,00
Ödenmiş Sermaye 327.600.000,00 327.600.000,00 327.600.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.770.404,00 -1.663.155,00 -1.522.400,00 -1.524.547,00 -1.536.818,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.770.404,00 -1.663.155,00 -1.522.400,00 -1.524.547,00 -1.536.818,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.770.404,00 -1.663.155,00 -1.522.400,00 -1.524.547,00 -1.536.818,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 333.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 333.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88.085.971,00 88.154.716,00 77.517.752,00 48.069.105,00 29.979.219,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.593.153,00 59.524.408,00 70.161.372,00 167.751.431,00 27.467.794,00
Net Dönem Karı/Zararı 349.671.829,00 -60.584.695,00 187.804.753,00 96.186.273,00 240.157.130,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.047.702,00 15.730.464,00 15.888.391,00 16.242.023,00 16.342.794,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.391.805.275,00 5.753.582.952,00 4.707.189.146,00 4.150.046.544,00 3.476.283.430,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 260.093,00 511.325,00 772.703,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi