Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GEDIK
Sektör Sermaye Piyasaları Aracı Kurum
Adres Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul
Telefon 0216 4530000
Faks 0216 3771136
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 3.204.612,49 4,75
ERHAN TOPAÇ 15.308.217,31 22,71
GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 35.216.067,80 52,26
HAKKI GEDİK 13.663.102,40 20,27
Toplam 67.392.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEDİK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. 5.299.858,66 100,00
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.999.636,32 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
10.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
09.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.249.097.144,00 3.230.401.114,00 1.264.763.349,00 2.262.788.393,00 1.514.829.524,00
Satışların Maliyeti (-) -4.140.309.679,00 -3.161.255.764,00 -1.216.135.039,00 -2.128.120.113,00 -1.412.746.293,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 108.787.465,00 69.145.350,00 48.628.310,00 134.668.280,00 102.083.231,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 108.787.465,00 69.145.350,00 48.628.310,00 134.668.280,00 102.083.231,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -73.427.043,00 -45.905.308,00 -21.922.707,00 -85.039.715,00 -62.478.418,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.721.567,00 -8.370.973,00 -4.460.620,00 -20.867.102,00 -15.258.936,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 43.777.362,00 33.633.800,00 13.604.330,00 116.778.409,00 83.799.839,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.888.633,00 -19.930.502,00 -19.564.457,00 -104.320.433,00 -79.406.993,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 45.527.584,00 28.572.367,00 16.284.856,00 41.219.439,00 28.738.723,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.282,00 0,00 0,00 5.461.010,00 5.451.581,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -19.079,00 0,00 -30.341,00 -63.818,00 -81.128,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 45.524.787,00 28.572.367,00 16.254.515,00 46.616.631,00 34.109.176,00
Finansman gelirleri 25.337.842,00 19.557.561,00 5.435.129,00 20.252.367,00 14.207.333,00
Finansman Giderleri (-) -22.846.682,00 -15.915.168,00 -8.056.008,00 -29.706.827,00 -20.878.877,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 48.015.947,00 32.214.760,00 13.633.636,00 37.162.171,00 27.437.632,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.128.404,00 -5.430.314,00 -6.115.704,00 -8.892.497,00 -7.777.601,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.268.322,00 -5.644.664,00 -6.356.552,00 -6.250.673,00 -5.436.894,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 139.918,00 214.350,00 240.848,00 -2.641.824,00 -2.340.707,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39.887.543,00 26.784.446,00 7.517.932,00 28.269.674,00 19.660.031,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 39.887.543,00 26.784.446,00 7.517.932,00 28.269.674,00 19.660.031,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 139,00 114,00 62,00 232,00 153,00
- Ana Ortaklık Payları 39.887.404,00 26.784.332,00 7.517.870,00 28.269.442,00 19.659.878,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,59 0,40 0,11 0,42 0,29
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 950.109.500,00 896.520.030,00 949.260.939,00 610.688.119,00 776.016.002,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 309.474.151,00 358.617.963,00 347.588.288,00 247.683.714,00 255.297.778,00
Finansal Yatırımlar 59.215.502,00 68.259.346,00 65.855.456,00 43.672.631,00 40.476.815,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 59.215.502,00 68.259.346,00 65.855.456,00 43.672.631,00 40.476.815,00
Ticari Alacaklar 462.054.345,00 393.212.185,00 489.375.920,00 287.087.247,00 437.951.068,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.170.974,00 16.494.405,00 1.139.608,00 8.656.812,00 5.398.981,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 448.883.371,00 376.717.780,00 488.236.312,00 278.430.435,00 432.552.087,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 115.778.267,00 72.223.160,00 43.061.520,00 31.016.481,00 40.712.420,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 115.778.267,00 72.223.160,00 43.061.520,00 31.016.481,00 40.712.420,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.097.022,00 3.014.815,00 3.140.209,00 1.212.524,00 1.562.876,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 490.213,00 1.192.561,00 239.546,00 15.522,00 15.045,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 950.109.500,00 896.520.030,00 949.260.939,00 610.688.119,00 776.016.002,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 28.182.870,00 27.603.999,00 25.065.514,00 21.975.524,00 20.672.221,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 10.432.904,00 10.647.073,00 9.783.765,00 9.956.565,00 8.602.777,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.327.250,00 4.264.007,00 4.447.385,00 4.066.267,00 4.252.891,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.327.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.110.321,00 1.617.689,00 1.498.030,00 1.207.413,00 1.328.706,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 978.292.370,00 924.124.029,00 974.326.453,00 632.663.643,00 796.688.223,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 825.537.969,00 783.689.330,00 842.954.996,00 510.160.641,00 682.579.883,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 222.827.498,00 143.113.074,00 284.935.806,00 133.214.706,00 163.756.199,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 587.445.699,00 627.181.303,00 537.274.254,00 364.301.907,00 503.706.495,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.179.621,00 29.867.643,00 15.743.299,00 11.278.260,00 19.329.413,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 553.266.078,00 597.313.660,00 521.530.955,00 353.023.647,00 484.377.082,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.168.842,00 2.601.924,00 2.343.627,00 3.123.397,00 2.939.936,00
Diğer Borçlar 3.345.086,00 4.041.384,00 4.967.631,00 4.078.217,00 3.990.201,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.345.086,00 4.041.384,00 4.967.631,00 4.078.217,00 3.990.201,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.556.320,00 266.151,00 6.305.356,00 535.786,00 2.609.790,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.194.524,00 6.485.494,00 7.128.322,00 4.906.628,00 5.577.262,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 927.761,00 1.174.635,00 1.009.809,00 844.915,00 868.180,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.266.763,00 5.310.859,00 6.118.513,00 4.061.713,00 4.709.082,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.399.746,00 8.520.168,00 6.169.415,00 4.626.455,00 4.502.204,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 956.840,00 1.013.747,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.244.062,00 6.568.866,00 5.315.825,00 3.793.075,00 3.752.969,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.244.062,00 6.568.866,00 5.315.825,00 3.793.075,00 3.752.969,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.198.681,00 937.396,00 853.433,00 833.222,00 749.078,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 833.937.715,00 792.209.498,00 849.124.411,00 514.787.096,00 687.082.087,00
Ö Z K A Y N A K L A R 144.354.655,00 131.914.531,00 125.202.042,00 117.876.547,00 109.606.136,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 144.180.274,00 131.740.168,00 125.027.731,00 117.702.298,00 109.431.964,00
Ödenmiş Sermaye 67.392.000,00 67.392.000,00 67.392.000,00 67.392.000,00 67.392.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.608.467,00 -945.501,00 -391.476,00 -199.039,00 140.191,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.662.394,00 10.662.394,00 9.066.371,00 9.066.371,00 9.066.371,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.846.943,00 27.846.943,00 41.442.966,00 13.173.524,00 13.173.524,00
Net Dönem Karı/Zararı 39.887.404,00 26.784.332,00 7.517.870,00 28.269.442,00 19.659.878,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 174.381,00 174.363,00 174.311,00 174.249,00 174.172,00
TOPLAM KAYNAKLAR 978.292.370,00 924.124.029,00 974.326.453,00 632.663.643,00 796.688.223,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 4.264.007,00 4.447.385,00 4.066.267,00 4.252.891,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 8.445,00 98,00 1.014,00 1.671,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.013.747,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 11.673.785,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi