Geri Dön

FZLGY | Fuzul Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,07
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 3.059.859.966,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 291.613.388,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FZLGY
Sektör
Adres Başakşehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. Olimpa Rezidans No:8/1Başakşehir / İSTANBUL
Telefon 0212 6353434
Faks 0212 5316380
Web www.fuzulgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FUZUL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 224.818.470,00 70,70
TOPLAM 318.000.000,00 100,00
DİĞER 93.181.530,00 29,30
Toplam 636.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Fuzul İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34.559.676,00 98,64
Fuzul Yapı İnş. Paz. A.Ş.-Yol İnş. Taah. Ltd. Şti.-Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı 12.500,00 50,00
Fuzul&Fuzul İş Ortaklığı 495.000,00 99,00
FZL Gayrimenkul Yapı Ticaret A.Ş. 20.110.693,60 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 178.964.608,00 2.750.668.609,00 878.248.374,00 15.887.227,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 156.347.406,00 2.001.154.483,00 763.813.449,00 1.248.285,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.617.202,00 749.514.126,00 114.434.925,00 14.638.942,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.617.202,00 749.514.126,00 114.434.925,00 14.638.942,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 22.914.886,00 52.703.204,00 28.700.288,00 20.690.468,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 3.678.158,00 8.274.026,00 5.040.514,00 3.486.880,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.819.174,00 167.464.640,00 108.595.911,00 97.263.983,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18.072.471,00 50.336.268,00 29.556.054,00 22.593.982,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -14.229.139,00 805.665.268,00 159.733.980,00 65.131.595,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.152.404,00 127.672.029,00 23.378.875,00 401.570,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 176.002.803,00 15.241.800,00 15.241.800,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -76.735,00 757.334.494,00 167.871.055,00 50.291.365,00 0,00
Finansman gelirleri 4.620.079,00 29.868.581,00 15.879.510,00 9.361.821,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 22.718.400,00 155.607.506,00 61.026.802,00 22.610.405,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 54.831.210,00 116.666.444,00 122.723.763,00 37.042.781,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 10.034.954,00 -129.818.793,00 -57.667.754,00 -57.720.471,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 10.034.954,00 -129.818.793,00 -57.667.754,00 -57.720.471,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 44.796.256,00 246.485.237,00 180.391.517,00 94.763.252,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 44.796.256,00 246.485.237,00 180.391.517,00 94.763.252,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -35.640,00 184.889,00 -5.496,00 684,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 44.831.896,00 246.300.348,00 180.397.013,00 94.762.568,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 114.756,00 -1.034.529,00 135.495,00 974.948,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 114.756,00 -1.034.529,00 135.495,00 974.948,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 114.756,00 -1.034.529,00 135.495,00 974.948,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 44.911.012,00 245.450.708,00 180.527.012,00 95.738.200,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 44.911.012,00 245.450.708,00 180.527.012,00 95.738.200,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.913.976.466,00 4.217.330.806,00 2.544.119.352,00 2.069.099.624,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 207.399.157,00 67.735.363,00 286.890.198,00 6.766.311,00 0,00
Finansal Yatırımlar 36.346,00 0,00 11.904.849,00 1.288.000,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 36.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 36.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 472.577.732,00 563.450.628,00 358.302.851,00 192.596.270,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 366.111.717,00 336.485.650,00 107.126.053,00 165.392.012,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.466.015,00 226.964.978,00 251.176.798,00 27.204.258,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.631.282,00 6.124.196,00 3.231.293,00 1.275.449,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 129.439,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.631.282,00 5.994.757,00 3.231.293,00 1.275.449,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.447.244.045,00 2.898.236.267,00 1.413.817.724,00 1.632.776.079,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 649.004.645,00 583.288.200,00 408.740.648,00 180.254.476,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 37.833.653,00 48.375.516,00 31.300.167,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 82.118,00 1.608.581,00 1.011.493,00 221.917,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 129.001.141,00 96.887.571,00 60.220.296,00 53.921.122,00 0,00
ARA TOPLAM 4.913.976.466,00 4.217.330.806,00 2.544.119.352,00 2.069.099.624,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.095.422.664,00 1.830.172.705,00 1.305.296.130,00 1.188.524.312,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.073.905.110,00 1.767.781.658,00 1.277.952.967,00 1.161.005.636,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 8.851.640,00 7.956.241,00 4.692.315,00 4.527.565,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 7.956.241,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.809,00 263.835,00 358.788,00 426.524,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 263.835,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.551.473,00 51.488.233,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 34.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.009.399.130,00 6.047.503.511,00 3.849.415.482,00 3.257.623.936,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 511.669.470,00 696.471.282,00 627.960.129,00 781.738.793,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 136.037.314,00 316.639.495,00 315.429.106,00 174.414.598,00 0,00
- Banka Kredileri 136.037.314,00 314.962.055,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.540.741,00 11.492.147,00 27.333.127,00 43.328.221,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 205.279.917,00 331.065.722,00 220.003.814,00 110.540.217,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.152.274,00 187.981.315,00 119.465.989,00 53.076.416,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 197.127.643,00 143.084.407,00 100.537.825,00 57.463.801,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.360.948,00 3.631.389,00 3.228.467,00 2.400.703,00 0,00
Diğer Borçlar 100.029.146,00 19.383.820,00 50.627.050,00 52.327.097,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 96.302,00 32.466.701,00 38.481.921,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 100.029.146,00 19.287.518,00 18.160.349,00 13.845.176,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.688.246,00 10.334.407,00 7.562.435,00 395.051.446,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.443.744,00 3.154.402,00 3.776.130,00 3.676.511,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 956.423,00 667.081,00 1.288.809,00 1.205.031,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.487.321,00 2.487.321,00 2.487.321,00 2.471.480,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.878.313,00 769.900,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.434.711.258,00 2.624.414.405,00 1.479.241.560,00 1.339.631.056,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 97.324.918,00 68.862.124,00 24.678.937,00 29.139.536,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 324.166,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.810.753,00 3.311.285,00 3.219.614,00 2.515.090,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.810.753,00 3.311.285,00 3.219.614,00 2.515.090,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 92.412.604,00 74.389.272,00 53.170.589,00 53.117.872,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.946.380.728,00 3.320.885.687,00 2.107.201.689,00 2.121.369.849,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.063.018.402,00 2.726.617.824,00 1.742.213.793,00 1.136.254.087,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.059.859.966,00 2.723.423.748,00 1.740.393.026,00 1.134.427.140,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 318.000.000,00 318.000.000,00 318.000.000,00 254.140.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 -16.720.296,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 931.208.610,00 767.667.715,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 685.327.812,00 595.607.710,00 474.031.190,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.025.575,00 -991.044,00 -292.089,00 547.364,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.025.575,00 -991.044,00 -292.089,00 547.364,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.025.575,00 -991.044,00 -292.089,00 547.364,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.234.211,00 8.025.309,00 5.528.005,00 5.528.005,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.071.801.868,00 788.813.710,00 779.449.203,00 779.449.203,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 45.313.040,00 246.300.348,00 180.397.013,00 94.762.568,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.158.436,00 3.194.076,00 1.820.767,00 1.826.947,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.009.399.130,00 6.047.503.511,00 3.849.415.482,00 3.257.623.936,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi