Geri Dön

FRIGO | Frigo Pak Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FRIGO
Sektör Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze
Adres Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul
Telefon 0850 560 01 10
Faks
Web www.frigo-pak.com.tr - www.sunpride.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MERKO GIDA SAN VE TİC A Ş 30.587.499,94 25,00
TOPLAM 122.350.000,00 100,00
DİĞER 91.762.500,06 75,00
Toplam 244.700.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FRİGOPAK TARIM ÜRÜNLERİ PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. 49.960,00 99,92
Tarih Açıklama Katsayı
03.11.2021 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,10
02.09.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,85
03.02.2015 Bölünme 0,19
03.01.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
15.06.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
28.05.2004 Bölünme 1,20
21.04.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
28.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 298.408.828,00 166.026.923,00 67.518.828,00 160.456.404,00 107.393.567,00
Satışların Maliyeti (-) -185.453.382,00 -102.602.266,00 -39.285.108,00 -103.314.306,00 -72.857.698,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 112.955.446,00 63.424.657,00 28.233.720,00 57.142.098,00 34.535.869,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 112.955.446,00 63.424.657,00 28.233.720,00 57.142.098,00 34.535.869,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.828.600,00 -7.441.825,00 -4.074.647,00 -12.553.585,00 -7.288.963,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.521.261,00 -3.661.520,00 -1.212.579,00 -1.940.404,00 -1.592.029,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.501.717,00 18.469.661,00 13.301.164,00 21.280.664,00 8.377.542,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.520.418,00 -6.848.328,00 -4.583.999,00 -7.208.767,00 -3.688.479,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 102.586.884,00 63.942.645,00 31.663.659,00 56.720.006,00 30.343.940,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 212.949,00 212.949,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 102.586.884,00 63.942.645,00 31.663.659,00 56.932.955,00 30.556.889,00
Finansman Gelirleri 35.074.902,00 31.977.489,00 18.652.771,00 22.619.218,00 2.287.007,00
Finansman Giderleri (-) -76.731.469,00 -74.692.240,00 -38.148.851,00 -74.927.669,00 -13.022.237,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 60.930.317,00 21.227.894,00 12.167.579,00 4.624.504,00 19.821.659,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.505.154,00 -1.810.254,00 -2.018.587,00 2.554.147,00 -5.205.622,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.516.900,00 -1.124.267,00 -680.738,00 0,00 -5.632.239,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.746,00 -685.987,00 -1.337.849,00 2.554.147,00 426.617,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 57.425.163,00 19.417.640,00 10.148.992,00 7.178.651,00 14.616.037,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 57.425.163,00 19.417.640,00 10.148.992,00 7.178.651,00 14.616.037,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 57.425.163,00 19.417.640,00 10.148.992,00 7.178.651,00 14.616.037,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -512.168,00 1.536,00 0,00 72.012.096,00 35.878,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 87.016.063,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -640.210,00 1.921,00 0,00 40.115,00 47.837,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 128.042,00 -385,00 0,00 -10.029,00 -11.959,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 128.042,00 -385,00 0,00 -15.044.082,00 -11.959,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -512.168,00 1.536,00 0,00 72.012.096,00 35.878,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 56.912.995,00 19.419.176,00 10.148.992,00 79.190.747,00 14.651.915,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 264.514.163,00 253.785.513,00 295.303.979,00 267.933.192,00 82.801.904,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 52.833.931,00 13.325.350,00 20.960.562,00 96.265.901,00 19.377.010,00
Finansal Yatırımlar 906.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 17.822.489,00 19.408.874,00 17.172.667,00 6.779.406,00 6.406.377,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.822.489,00 19.408.874,00 17.172.667,00 6.779.406,00 6.406.377,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.814.945,00 17.263.082,00 15.961.231,00 9.847.949,00 2.497.053,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.814.945,00 17.263.082,00 15.961.231,00 9.847.949,00 2.497.053,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 6.142.207,00 4.464.036,00 0,00
Stoklar 154.724.140,00 159.069.154,00 185.802.016,00 127.208.191,00 41.854.503,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.481.642,00 33.313.849,00 38.074.724,00 14.599.232,00 9.004.700,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 54.392,00 45.271,00 79.021,00 57.079,00 1.981.138,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.875.649,00 11.359.933,00 11.111.551,00 8.711.398,00 1.681.123,00
ARA TOPLAM 264.514.163,00 253.785.513,00 295.303.979,00 267.933.192,00 82.801.904,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 158.250.660,00 157.977.952,00 150.089.338,00 146.641.030,00 54.566.448,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 148.946.359,00 149.099.200,00 144.161.701,00 145.014.494,00 49.719.483,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 313.269,00 349.097,00 386.268,00 25.497,00 30.740,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 422.764.823,00 411.763.465,00 445.393.317,00 414.574.222,00 137.368.352,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.341.246,00 123.659.253,00 171.734.790,00 151.071.225,00 50.249.619,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.342.470,00 5.882.669,00 7.119.657,00 4.411.220,00 3.561.068,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.733.064,00 1.364.276,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 28.124.743,00 35.497.672,00 66.311.159,00 64.392.573,00 13.103.854,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.124.743,00 35.497.672,00 66.311.159,00 64.392.573,00 13.103.854,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.515.029,00 2.442.618,00 3.585.026,00 3.569.111,00 2.286.282,00
Diğer Borçlar 204.525,00 133.992,00 196.227,00 274.610,00 5.725.717,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 204.525,00 133.992,00 196.227,00 274.610,00 5.725.717,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 92.997.369,00 77.898.388,00 25.098.201,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.392.633,00 0,00 680.738,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 982.165,00 961.506,00 844.614,00 525.323,00 474.497,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 918.778,00 899.210,00 783.396,00 465.172,00 415.505,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.387,00 62.296,00 61.218,00 60.151,00 58.992,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.846.384,00 40.020.838,00 34.845.337,00 34.838.799,00 17.856.068,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.043.729,00 15.810.199,00 11.242.368,00 13.225.905,00 10.496.152,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.824.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.913.817,00 8.495.641,00 7.236.495,00 6.584.268,00 4.166.016,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.913.817,00 8.495.641,00 7.236.495,00 6.584.268,00 4.166.016,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.888.838,00 15.714.998,00 16.366.474,00 15.028.626,00 2.124.033,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 137.187.630,00 163.680.091,00 206.580.127,00 185.910.024,00 68.105.687,00
Ö Z K A Y N A K L A R 285.577.193,00 248.083.374,00 238.813.190,00 228.664.198,00 69.262.665,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 285.577.193,00 248.083.374,00 238.813.190,00 228.664.198,00 69.262.665,00
Ödenmiş Sermaye 122.350.000,00 122.350.000,00 122.350.000,00 122.350.000,00 11.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 527.701,00 527.701,00 527.701,00 527.701,00 15.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 94.643.663,00 95.157.367,00 95.155.831,00 95.155.831,00 23.179.613,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 94.643.663,00 95.157.367,00 95.155.831,00 95.155.831,00 23.179.613,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -431.223,00 82.481,00 80.945,00 80.945,00 86.737,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.201.667,00 1.201.667,00 1.201.667,00 1.201.667,00 1.201.667,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.428.999,00 9.428.999,00 9.428.999,00 2.250.348,00 19.150.348,00
Net Dönem Karı/Zararı 57.425.163,00 19.417.640,00 10.148.992,00 7.178.651,00 14.616.037,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 422.764.823,00 411.763.465,00 445.393.317,00 414.574.222,00 137.368.352,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 30.507.690,00 29.195.273,00 8.776.481,00 6.403.571,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi