Geri Dön

FRIGO | Frigo Pak Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FRIGO
Sektör Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze
Adres FENERBAHÇE MAH.HACI MEHMET SOK. NO:24 F BLOK D:21 KADIKÖY/İSTANBUL
Telefon 216 302 40 23
Faks 216 302 51 70
Web www.frigo-pak.com.tr - www.sunpride.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MERKO GIDA SAN VE TİC A Ş 30.587.499,94 25,00
TOPLAM 122.350.000,00 100,00
DİĞER 91.762.500,06 75,00
Toplam 244.700.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FRİGOPAK TARIM ÜRÜNLERİ PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. 49.960,00 99,92
Tarih Açıklama Katsayı
03.11.2021 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,10
02.09.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,85
03.02.2015 Bölünme 0,19
03.01.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
15.06.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
28.05.2004 Bölünme 1,20
21.04.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
28.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 166.026.923,00 67.518.828,00 160.456.404,00 107.393.567,00 58.298.375,00
Satışların Maliyeti (-) -102.602.266,00 -39.285.108,00 -103.314.306,00 -72.857.698,00 -40.757.032,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 63.424.657,00 28.233.720,00 57.142.098,00 34.535.869,00 17.541.343,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 63.424.657,00 28.233.720,00 57.142.098,00 34.535.869,00 17.541.343,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.441.825,00 -4.074.647,00 -12.553.585,00 -7.288.963,00 -5.246.452,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.661.520,00 -1.212.579,00 -1.940.404,00 -1.592.029,00 -1.012.413,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.469.661,00 13.301.164,00 21.280.664,00 8.377.542,00 7.160.556,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.848.328,00 -4.583.999,00 -7.208.767,00 -3.688.479,00 -2.611.629,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 63.942.645,00 31.663.659,00 56.720.006,00 30.343.940,00 15.831.405,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 212.949,00 212.949,00 118.536,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 63.942.645,00 31.663.659,00 56.932.955,00 30.556.889,00 15.949.941,00
Finansman Gelirleri 31.977.489,00 18.652.771,00 22.619.218,00 2.287.007,00 1.740.080,00
Finansman Giderleri (-) -74.692.240,00 -38.148.851,00 -74.927.669,00 -13.022.237,00 -12.505.116,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 21.227.894,00 12.167.579,00 4.624.504,00 19.821.659,00 5.184.905,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.810.254,00 -2.018.587,00 2.554.147,00 -5.205.622,00 -1.531.984,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.124.267,00 -680.738,00 0,00 -5.632.239,00 -1.969.719,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -685.987,00 -1.337.849,00 2.554.147,00 426.617,00 437.735,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19.417.640,00 10.148.992,00 7.178.651,00 14.616.037,00 3.652.921,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 19.417.640,00 10.148.992,00 7.178.651,00 14.616.037,00 3.652.921,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 19.417.640,00 10.148.992,00 7.178.651,00 14.616.037,00 3.652.921,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.536,00 0,00 72.012.096,00 35.878,00 35.878,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 87.016.063,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.921,00 0,00 40.115,00 47.837,00 47.837,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -385,00 0,00 -10.029,00 -11.959,00 -11.959,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -385,00 0,00 -15.044.082,00 -11.959,00 -11.959,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.536,00 0,00 72.012.096,00 35.878,00 35.878,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 19.419.176,00 10.148.992,00 79.190.747,00 14.651.915,00 3.688.799,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 253.785.513,00 295.303.979,00 267.933.192,00 82.801.904,00 89.072.500,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.325.350,00 20.960.562,00 96.265.901,00 19.377.010,00 15.135.837,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 19.408.874,00 17.172.667,00 6.779.406,00 6.406.377,00 8.574.714,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.408.874,00 17.172.667,00 6.779.406,00 6.406.377,00 8.574.714,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.263.082,00 15.961.231,00 9.847.949,00 2.497.053,00 3.762.664,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.263.082,00 15.961.231,00 9.847.949,00 2.497.053,00 3.762.664,00
Türev Araçlar 0,00 6.142.207,00 4.464.036,00 0,00 0,00
Stoklar 159.069.154,00 185.802.016,00 127.208.191,00 41.854.503,00 53.233.109,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 33.313.849,00 38.074.724,00 14.599.232,00 9.004.700,00 5.322.402,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.507.690,00 29.195.273,00 8.776.481,00 6.403.571,00 4.489.918,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 45.271,00 79.021,00 57.079,00 1.981.138,00 132.150,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.359.933,00 11.111.551,00 8.711.398,00 1.681.123,00 2.911.624,00
ARA TOPLAM 253.785.513,00 295.303.979,00 267.933.192,00 82.801.904,00 89.072.500,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 157.977.952,00 150.089.338,00 146.641.030,00 54.566.448,00 51.048.129,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 149.099.200,00 144.161.701,00 145.014.494,00 49.719.483,00 45.738.671,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 349.097,00 386.268,00 25.497,00 30.740,00 35.984,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 411.763.465,00 445.393.317,00 414.574.222,00 137.368.352,00 140.120.629,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.659.253,00 171.734.790,00 151.071.225,00 50.249.619,00 61.694.346,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.882.669,00 7.119.657,00 4.411.220,00 3.561.068,00 3.593.656,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.364.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 35.497.672,00 66.311.159,00 64.392.573,00 13.103.854,00 12.148.234,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.497.672,00 66.311.159,00 64.392.573,00 13.103.854,00 12.148.234,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.442.618,00 3.585.026,00 3.569.111,00 2.286.282,00 1.380.661,00
Diğer Borçlar 133.992,00 196.227,00 274.610,00 5.725.717,00 2.066.716,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 133.992,00 196.227,00 274.610,00 5.725.717,00 2.066.716,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 92.997.369,00 77.898.388,00 25.098.201,00 41.981.799,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 680.738,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 961.506,00 844.614,00 525.323,00 474.497,00 523.280,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 899.210,00 783.396,00 465.172,00 415.505,00 465.448,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.296,00 61.218,00 60.151,00 58.992,00 57.832,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.020.838,00 34.845.337,00 34.838.799,00 17.856.068,00 20.126.734,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.810.199,00 11.242.368,00 13.225.905,00 10.496.152,00 11.817.755,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.495.641,00 7.236.495,00 6.584.268,00 4.166.016,00 4.213.355,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.495.641,00 7.236.495,00 6.584.268,00 4.166.016,00 4.213.355,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.714.998,00 16.366.474,00 15.028.626,00 2.124.033,00 2.112.915,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 163.680.091,00 206.580.127,00 185.910.024,00 68.105.687,00 81.821.080,00
Ö Z K A Y N A K L A R 248.083.374,00 238.813.190,00 228.664.198,00 69.262.665,00 58.299.549,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 248.083.374,00 238.813.190,00 228.664.198,00 69.262.665,00 58.299.549,00
Ödenmiş Sermaye 122.350.000,00 122.350.000,00 122.350.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 527.701,00 527.701,00 527.701,00 15.000,00 15.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.157.367,00 95.155.831,00 95.155.831,00 23.179.613,00 23.179.613,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 95.157.367,00 95.155.831,00 95.155.831,00 23.179.613,00 23.179.613,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 82.481,00 80.945,00 80.945,00 86.737,00 86.737,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.201.667,00 1.201.667,00 1.201.667,00 1.201.667,00 1.201.667,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.428.999,00 9.428.999,00 2.250.348,00 19.150.348,00 19.150.348,00
Net Dönem Karı/Zararı 19.417.640,00 10.148.992,00 7.178.651,00 14.616.037,00 3.652.921,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 411.763.465,00 445.393.317,00 414.574.222,00 137.368.352,00 140.120.629,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi