Geri Dön

FORTE | Forte Bilgi Iletisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,68
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 1,79
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 647.108.463,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) -26.751.952,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FORTE
Sektör Şirket?in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmekte olup özetle; her türlü elektronik bilgi işlem ve iletişim makineleri ve bunlarla ilgili cihaz ve parçaların alımı, satımı ve pazarlanması, toplam kalite yöntemi, bilgi işlem ve iletişim teknolojileri ve iş yönetimi ile ilgili taahhüt işi ve yönetim danışmanlığı, yazılım, donanım ve Savunma Sanayi?ne yönelik faaliyetler ile iştigal etmektir.
Adres Mustafa Kemal Mahallesi, 2123 Cadde, Cepa Sit. Alışveriş Merkezi, Apartman No:2/501, Çankaya/Ankara
Telefon +90 312 473 40 83
Faks +90 312 473 40 86
Web www.forte.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ CELAL ASİLTÜRK 18.900.000,00 28,21
EBUBEKİR BALIKÇI 9.900.000,00 14,78
HASAN CENGİZ BAYRAK 16.200.000,00 24,18
TOPLAM 67.000.000,00 100,00
DİĞER 22.000.000,00 32,83
Toplam 134.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cetwell Bilgi Teknolojileri ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 765.000,00 51,00
ELD Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 194.843.542,00 664.837.238,00 294.485.967,00 201.904.211,00 205.790.675,00
Satışların Maliyeti (-) 172.236.582,00 438.696.607,00 201.019.285,00 136.660.253,00 159.684.037,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.606.960,00 226.140.631,00 93.466.682,00 65.243.958,00 46.106.638,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.606.960,00 226.140.631,00 93.466.682,00 65.243.958,00 46.106.638,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 12.803.468,00 34.170.052,00 17.090.300,00 9.954.394,00 7.411.975,00
Pazarlama Giderleri (-) 5.690.972,00 20.573.702,00 9.530.826,00 6.073.386,00 5.350.832,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.502.860,00 4.653.832,00 1.148.417,00 698.544,00 1.097.176,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 41.617.910,00 43.008.004,00 17.806.787,00 15.649.559,00 18.709.721,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 43.518.734,00 48.476.714,00 20.468.757,00 16.119.770,00 18.969.669,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 708.836,00 161.274.335,00 63.035.169,00 48.047.423,00 31.986.707,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.656.122,00 11.212.431,00 5.858.587,00 3.227.973,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 3.850.109,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.364.958,00 168.636.657,00 68.893.756,00 51.275.396,00 31.986.707,00
Finansman gelirleri 36.524.790,00 95.281.617,00 61.016.276,00 30.537.239,00 9.302.401,00
Finansman Giderleri (-) 10.488.587,00 33.375.116,00 16.129.920,00 12.571.238,00 14.766.478,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -27.769.939,00 57.356.013,00 113.780.112,00 69.241.397,00 14.338.101,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.734.140,00 48.911.005,00 22.498.344,00 10.540.547,00 9.420.702,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 5.088.680,00 51.122.405,00 22.909.164,00 11.378.652,00 11.962.538,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.645.460,00 -2.211.400,00 -410.820,00 -838.105,00 -2.541.836,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -35.504.079,00 8.445.008,00 91.281.768,00 58.700.850,00 4.917.399,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -35.504.079,00 8.445.008,00 91.281.768,00 58.700.850,00 4.917.399,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -307.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -35.196.960,00 8.445.008,00 91.281.768,00 58.700.850,00 4.917.399,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,15 1,72 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,15 1,72 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 68.132,00 18.581,00 22.013,00 42.871,00 -222.404,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 88.580,00 24.225,00 28.676,00 53.589,00 -278.004,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 20.448,00 5.644,00 6.663,00 10.718,00 -55.600,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -67.176,00 -176.877,00 30,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -67.176,00 -176.877,00 30,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 956,00 -158.296,00 22.043,00 42.871,00 -222.404,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -35.503.123,00 8.286.712,00 91.303.811,00 58.743.721,00 4.694.995,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -35.503.123,00 8.286.712,00 91.303.811,00 58.743.721,00 4.694.995,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,15 1,72 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 821.690.085,00 826.285.762,00 599.506.621,00 558.636.908,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 307.372.833,00 268.269.875,00 248.912.954,00 277.999.076,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 49.963.676,00 40.091.421,00 20.791.770,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 234.234.575,00 271.260.917,00 181.235.401,00 180.114.581,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 234.234.575,00 271.260.917,00 181.235.401,00 180.114.581,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.502.739,00 0,00 17.488,00 17.487,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.502.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 17.488,00 17.487,00 0,00
Türev Araçlar 1.977.783,00 19.822,00 13.701.389,00 9.947.210,00 0,00
Stoklar 212.057.524,00 206.237.347,00 89.782.695,00 56.211.916,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 35.815.661,00 11.413.413,00 11.682.987,00 9.586.665,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.728.970,00 19.120.712,00 14.082.286,00 3.968.203,00 0,00
ARA TOPLAM 821.690.085,00 826.285.762,00 599.506.621,00 558.636.908,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 286.786.379,00 237.610.001,00 67.057.700,00 55.982.174,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 46.454.061,00 46.454.061,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 69.287.596,00 41.747.109,00 3.878.589,00 3.376.615,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 166.473.143,00 144.098.563,00 59.046.247,00 47.494.028,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 1.165.534,00 1.588.764,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.108.476.464,00 1.063.895.763,00 666.564.321,00 614.619.082,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 430.236.955,00 353.332.787,00 164.593.826,00 145.191.381,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.948.467,00 54.268.944,00 63.905.044,00 63.818.581,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.251.539,00 16.474.116,00 2.157.461,00 2.157.461,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 322.329.414,00 230.963.713,00 72.439.129,00 61.265.932,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 322.329.414,00 230.963.713,00 72.439.129,00 61.265.932,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.433.734,00 8.872.488,00 6.839.025,00 3.410.949,00 0,00
Diğer Borçlar 22.158.138,00 6.468.582,00 1.066.704,00 1.165.862,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 690.200,00 0,00 339.129,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.467.938,00 6.468.582,00 727.575,00 1.165.862,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.927.514,00 11.215.960,00 3.726.659,00 4.902.099,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.639.733,00 20.674.670,00 10.874.036,00 5.825.340,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.548.416,00 4.394.314,00 3.585.768,00 2.645.157,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.140.581,00 2.975.719,00 2.372.472,00 1.717.343,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.407.835,00 1.418.595,00 1.213.296,00 927.814,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.016.559,00 28.258.298,00 10.101.355,00 10.118.651,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.446.207,00 14.619.137,00 350.797,00 749.130,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.591.312,00 12.213.280,00 9.503.280,00 9.029.765,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.623.636,00 2.531.361,00 1.906.648,00 1.521.101,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.967.676,00 9.681.919,00 7.596.632,00 7.508.664,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.840.492,00 1.089.405,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 456.253.514,00 381.591.085,00 174.695.181,00 155.310.032,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 652.222.950,00 682.304.678,00 491.869.140,00 459.309.050,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 647.108.463,00 682.304.678,00 491.869.140,00 459.309.050,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 148.448.449,00 148.448.449,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 368.140.806,00 368.140.806,00 232.569.483,00 232.569.483,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -88.887,00 -156.808,00 -97.838,00 -76.980,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -88.887,00 -156.808,00 -97.838,00 -76.980,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -88.887,00 -156.808,00 -97.838,00 -76.980,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -270.697,00 -203.521,00 30,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.828.820,00 11.828.820,00 2.201.959,00 2.201.959,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 87.246.932,00 77.529.800,00 98.913.738,00 98.913.738,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -35.196.960,00 9.717.132,00 91.281.768,00 58.700.850,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.114.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.108.476.464,00 1.063.895.763,00 666.564.321,00 614.619.082,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi