Geri Dön

FORMT | Formet Metal Ve Cam


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FORMT
Sektör
Adres KAYSERİ OSB MAH. 9.CADDE NO:18 MELİKGAZİ 38070 KAYSERİ
Telefon 03523213708
Faks 03523213712
Web www.formetcelikkapi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MUSTAFA SEZEN 59.509.587,24 11,06
TOPLAM 538.130.952,00 100,00
DİĞER 478.621.364,76 88,94
Toplam 1.076.261.904,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FORMET DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.07.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,56
02.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,94
13.12.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
18.10.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,26
16.11.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 160.610.912,00 483.793.924,00 250.179.730,00 181.074.374,00 137.502.947,00
Satışların Maliyeti (-) 116.093.938,00 347.016.103,00 148.145.431,00 125.023.191,00 87.395.067,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 44.516.974,00 136.777.821,00 102.034.299,00 56.051.183,00 50.107.880,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 44.516.974,00 136.777.821,00 102.034.299,00 56.051.183,00 50.107.880,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 25.381.212,00 94.904.002,00 50.877.793,00 22.744.761,00 24.353.234,00
Pazarlama Giderleri (-) 4.886.357,00 28.958.392,00 13.978.217,00 9.494.072,00 7.615.514,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 649.583,00 4.005.742,00 2.379.330,00 1.379.043,00 1.051.243,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.087.842,00 9.012.928,00 6.330.749,00 5.474.992,00 48.680.436,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 24.187.007,00 34.069.105,00 6.137.924,00 9.202.289,00 43.593.974,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.500.657,00 -16.146.492,00 34.991.784,00 18.706.010,00 22.174.351,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 4.659.069,00 512.694,00 159.634,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 68.972,00 310.147,00 169.453,00 169.453,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.431.685,00 -11.797.570,00 35.335.025,00 18.696.191,00 22.174.351,00
Finansman gelirleri 2.822.154,00 45.233.913,00 33.522.497,00 32.287.450,00 366.312,00
Finansman Giderleri (-) 28.548.750,00 85.371.932,00 59.328.209,00 48.627.492,00 17.104.486,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -72.617.053,00 -111.808.894,00 9.529.313,00 2.356.149,00 -30.388.802,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 12.671.528,00 -7.671.881,00 1.794.720,00 593.476,00 -3.286.362,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 763.456,00 188.093,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 12.671.528,00 -8.435.337,00 1.606.627,00 593.476,00 -3.286.362,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -85.288.581,00 -104.137.013,00 7.734.593,00 1.762.673,00 -27.102.440,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -85.288.581,00 -104.137.013,00 7.734.593,00 1.762.673,00 -27.102.440,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -85.288.581,00 -104.137.013,00 7.734.593,00 1.762.673,00 -27.102.440,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,16 -0,27 0,03 0,01 -0,10
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,16 -0,27 0,03 0,01 -0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -525.673,00 7.405.391,00 185.194.168,00 185.773.155,00 172.692,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 13.126.666,00 0,00 186.554.973,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.012.958,00 -5.594.413,00 0,00 -977.272,00 56.848,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -487.285,00 126.862,00 -185.194.168,00 -195.454,00 -115.844,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 1.701.006,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -525.673,00 7.405.391,00 185.194.168,00 185.773.155,00 172.692,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -85.814.254,00 -96.731.622,00 192.928.761,00 187.535.828,00 -26.929.748,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -85.814.254,00 -96.731.622,00 192.928.761,00 187.535.828,00 -26.929.748,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,16 -0,27 0,03 0,01 -0,10
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 713.788.818,00 748.610.239,00 645.934.557,00 466.458.945,00 392.784.231,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 74.594.369,00 113.866.949,00 126.092.856,00 32.634.934,00 41.207.055,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 255.238.740,00 238.679.204,00 187.640.568,00 137.865.627,00 92.717.689,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 255.238.740,00 238.679.204,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.258.834,00 3.731.175,00 2.495.201,00 5.134.279,00 6.104.966,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.258.834,00 3.731.175,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 255.575.438,00 303.068.622,00 224.091.891,00 164.319.683,00 152.000.419,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 75.377.950,00 39.372.936,00 73.569.837,00 104.644.006,00 78.435.846,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 370.313,00 426.096,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 47.373.174,00 49.465.257,00 32.044.204,00 21.860.416,00 22.318.256,00
ARA TOPLAM 713.788.818,00 748.610.239,00 645.934.557,00 466.458.945,00 392.784.231,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 851.575.060,00 776.593.960,00 403.719.767,00 392.029.258,00 394.469.907,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 7.310.000,00 7.310.000,00 7.310.000,00
Maddi Duran Varlıklar 825.398.127,00 753.530.506,00 367.141.337,00 348.084.502,00 352.917.571,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.961.948,00 14.820.867,00 9.330.905,00 9.848.600,00 187.552,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.961.948,00 14.820.867,00 9.330.905,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 2.169.222,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.565.363.878,00 1.525.204.199,00 1.049.654.324,00 858.488.203,00 787.254.138,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 421.904.462,00 345.547.820,00 310.820.912,00 398.009.456,00 323.786.273,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 62.516.641,00 37.702.171,00 51.475.470,00 67.488.010,00 39.298.972,00
- Banka Kredileri 62.516.641,00 37.702.171,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 93.727.014,00 67.151.182,00 41.389.003,00 38.018.358,00 21.683.456,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.123.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 124.243.263,00 137.811.185,00 156.697.712,00 214.907.391,00 188.762.650,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 124.243.263,00 137.811.185,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.492.178,00 7.407.878,00 7.229.979,00 3.399.555,00 4.521.927,00
Diğer Borçlar 45.458,00 2.353.578,00 857.074,00 857.074,00 857.074,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 45.458,00 2.353.578,00 857.074,00 857.074,00 857.074,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 113.239.524,00 84.757.822,00 47.832.603,00 66.152.645,00 62.967.089,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 494.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.444.425,00 2.916.909,00 2.533.740,00 4.268.206,00 4.068.090,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 39.800,00 42.957,00 36.033,00 111.703,00 54.204,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.404.625,00 2.873.952,00 2.497.707,00 4.156.503,00 4.013.886,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.243.552,00 3.137.413,00 2.805.331,00 2.918.217,00 1.627.015,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 169.610.296,00 115.771.983,00 40.023.276,00 37.544.301,00 39.440.452,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 148.166.391,00 110.600.397,00 28.994.657,00 21.436.113,00 24.470.304,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.545.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.492.214,00 1.254.626,00 665.011,00 6.612.984,00 4.420.440,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.492.214,00 1.254.626,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.246.014,00 0,00 10.363.608,00 9.495.204,00 10.549.708,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 591.514.758,00 461.319.803,00 350.844.188,00 435.553.757,00 363.226.725,00
Ö Z K A Y N A K L A R 973.849.120,00 1.063.884.396,00 698.810.136,00 422.934.446,00 424.027.413,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 973.849.120,00 1.063.884.396,00 698.810.136,00 422.934.446,00 424.027.413,00
Ödenmiş Sermaye 538.130.952,00 538.130.952,00 538.130.952,00 269.065.476,00 269.065.476,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.019.032.870,00 1.019.032.870,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 7.403.937,00 1.297.763,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 32.834.655,00 32.834.655,00 17.101.862,00 15.684.581,00 15.684.581,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.995.239,00 8.520.912,00 154.122.471,00 154.701.458,00 157.406.481,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.995.239,00 8.520.912,00 154.122.471,00 154.701.458,00 157.406.481,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.587.570,00 -5.061.897,00 -4.221.994,00 -3.643.007,00 -2.834.198,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.859.809,00 6.859.809,00 1.219.490,00 1.219.490,00 1.215.993,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -538.311.887,00 -421.465.444,00 -19.499.232,00 -19.499.232,00 -21.612.252,00
Net Dönem Karı/Zararı -85.288.581,00 -118.731.595,00 7.734.593,00 1.762.673,00 2.267.134,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.565.363.878,00 1.525.204.199,00 1.049.654.324,00 858.488.203,00 787.254.138,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi