Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,60
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 41,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 9,97
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,68
Dibe Uzaklık 41,67
Piyasa Değeri (USD) 25.763.211,57
Piyasa Değeri (TL) 150.300.000,00
Özsermaye (TL) 56.101.141,00
Sermaye (TL) 18.000.000,00
Net Kar (TL) 15.072.262,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FONET
Sektör Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların üretimi, geliştirilmesi
Adres Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No:2, B/1, Çankaya / Ankara
Telefon 0312 4385919
Faks 0312 4403652
Web http://www.fonetyazilim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDÜLKERİM GAZEN 10.500.000,00 58,33
DİĞER 7.500.000,00 41,67
Toplam 18.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 10.975.736,00 35.714.280,00 19.464.498,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -6.749.268,00 -20.129.581,00 -12.309.487,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.226.468,00 15.584.699,00 7.155.011,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.226.468,00 15.584.699,00 7.155.011,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.074.338,00 -4.721.448,00 -4.846.132,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -263.863,00 -882.094,00 -489.093,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 -15.971,00 -15.971,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.228.795,00 2.658.337,00 1.973.625,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -201.088,00 -826.229,00 -142.272,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.915.974,00 11.797.294,00 3.635.168,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 402.701,00 196.580,00 148.812,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.318.675,00 11.993.874,00 3.783.980,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -146.758,00 -649.478,00 -445.327,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.171.917,00 11.344.396,00 3.338.653,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -722.082,00 892.033,00 -1.242.581,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -722.082,00 892.033,00 -1.242.581,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.449.835,00 12.236.429,00 2.096.072,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.449.835,00 12.236.429,00 2.096.072,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.449.835,00 12.236.429,00 2.096.072,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 54.261,00 -177.675,00 -133.427,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 69.565,00 -227.788,00 -171.060,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -15.304,00 50.113,00 37.633,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -15.304,00 50.113,00 37.633,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 54.261,00 -177.675,00 -133.427,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.504.096,00 12.058.754,00 1.962.645,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.052.744,00 15.649.467,00 8.633.149,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.516.389,00 6.095.046,00 1.523.628,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.128.081,00 8.498.367,00 4.781.831,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.128.081,00 8.498.367,00 4.781.831,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.194.993,00 166.962,00 473.617,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.008.920,00 0,00 330.946,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 186.073,00 166.962,00 142.671,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 708.417,00 687.865,00 838.578,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 436.860,00 162.974,00 158.949,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 48.340,00 20.789,00 18.721,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 19.664,00 17.464,00 837.825,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 14.052.744,00 15.649.467,00 8.633.149,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 60.510.935,00 57.245.160,00 51.988.133,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.886.579,00 4.651.329,00 4.275.399,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.886.579,00 4.651.329,00 4.275.399,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.115.202,00 49.208.765,00 45.891.608,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.115.202,00 49.208.765,00 45.891.608,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 645.061,00 0,00 40.773,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.823.198,00 3.345.686,00 1.741.426,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 74.563.679,00 72.894.627,00 60.621.282,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.738.605,00 15.778.011,00 15.131.641,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 491.022,00 254.899,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 491.022,00 254.899,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.280.838,00 2.031.577,00 2.316.977,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.280.838,00 2.031.577,00 2.316.977,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.134.326,00 1.983.953,00 2.506.676,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 233.122,00 910.942,00 256.623,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 94.645,00 31.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 233.122,00 816.297,00 225.623,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.607.914,00 7.993.086,00 7.031.573,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 867.413,00 900.234,00 896.329,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 347.801,00 350.469,00 392.299,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 519.612,00 549.765,00 504.030,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.255,00 97.103,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.723.933,00 4.519.571,00 2.988.705,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 709.449,00 46.858,00 58.080,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 568.273,00 675.428,00 757.292,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 568.273,00 675.428,00 757.292,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.748.294,00 1.533.396,00 2.076.230,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.462.538,00 20.297.582,00 18.120.346,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 56.101.141,00 52.597.045,00 42.500.936,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 56.101.141,00 52.597.045,00 42.500.936,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.496.200,00 11.496.200,00 11.496.200,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -393.756,00 -448.017,00 -403.769,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -393.756,00 -448.017,00 -403.769,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -393.756,00 -448.017,00 -403.769,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 818.198,00 818.198,00 818.198,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.730.664,00 10.494.235,00 10.494.235,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.449.835,00 12.236.429,00 2.096.072,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 74.563.679,00 72.894.627,00 60.621.282,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi