Geri Dön

FONET |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,58
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 61,65
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 8,69
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,65
Dibe Uzaklık 61,65
Piyasa Değeri (USD) 21.919.395,81
Piyasa Değeri (TL) 512.550.000,00
Özsermaye (TL) 193.523.029,00
Sermaye (TL) 40.200.000,00
Net Kar (TL) 58.989.303,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu FONET
Sektör Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların üretimi, geliştirilmesi
Adres Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No:2, B/1, Çankaya / Ankara
Telefon 03124385919
Faks 03124403652
Web www.fonetbt.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDÜLKERİM GAZEN 15.338.333,10 38,35
TOPLAM 40.000.000,00 100,00
DİĞER 24.661.666,90 61,65
Toplam 80.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.07.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,22
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 41.004.378,00 128.168.314,00 87.800.118,00 44.665.394,00 22.444.930,00
Satışların Maliyeti (-) -26.793.845,00 -65.144.484,00 -46.649.084,00 -27.183.519,00 -10.793.594,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.210.533,00 63.023.830,00 41.151.034,00 17.481.875,00 11.651.336,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.210.533,00 63.023.830,00 41.151.034,00 17.481.875,00 11.651.336,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.020.683,00 -13.299.856,00 -9.139.464,00 -6.257.590,00 -4.014.331,00
Pazarlama Giderleri (-) -533.680,00 -2.404.497,00 -828.808,00 -554.351,00 -201.373,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -35.885,00 -184.324,00 -203.971,00 -122.700,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.145.902,00 7.970.514,00 5.089.346,00 2.812.969,00 1.544.300,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -495.726,00 -1.447.164,00 -2.579.125,00 -1.533.872,00 -1.379.246,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.270.461,00 53.658.503,00 33.489.012,00 11.826.331,00 7.600.686,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 267.565,00 1.019.158,00 543.925,00 174.218,00 150.349,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -25.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 11.512.553,00 54.677.661,00 34.032.937,00 12.000.549,00 7.751.035,00
Finansman Gelirleri 43.109,00 2.920.368,00 319.711,00 311.376,00 247.716,00
Finansman Giderleri (-) -98.005,00 -940.498,00 -474.951,00 -498.711,00 -488.162,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.457.657,00 56.657.531,00 33.877.697,00 11.813.214,00 7.510.589,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.694.060,00 -292.571,00 -4.756.307,00 453.749,00 -371.335,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.694.060,00 -292.571,00 -4.756.307,00 453.749,00 -371.335,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.763.597,00 56.364.960,00 29.121.390,00 12.266.963,00 7.139.254,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.763.597,00 56.364.960,00 29.121.390,00 12.266.963,00 7.139.254,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.763.597,00 56.364.960,00 29.121.390,00 12.266.963,00 7.139.254,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.715.381,00 -1.518.637,00 558.018,00 -1.012.076,00 1.141.275,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.109.919,00 -1.823.460,00 697.523,00 -1.254.021,00 1.426.594,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -394.538,00 304.823,00 -139.505,00 241.945,00 -285.319,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -394.538,00 304.823,00 -139.505,00 241.945,00 -285.319,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.715.381,00 -1.518.637,00 558.018,00 -1.012.076,00 1.141.275,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11.478.978,00 54.846.323,00 29.679.408,00 11.254.887,00 8.280.529,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 99.374.541,00 119.654.246,00 83.118.159,00 56.998.728,00 60.350.610,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.660.936,00 22.308.909,00 11.619.463,00 8.465.459,00 10.481.636,00
Finansal Yatırımlar 0,00 1.634.441,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 82.242.691,00 88.293.058,00 66.802.295,00 44.379.638,00 47.372.762,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 82.242.691,00 88.293.058,00 66.802.295,00 44.379.638,00 47.372.762,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 300.823,00 244.322,00 153.788,00 135.752,00 144.054,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 300.823,00 244.322,00 153.788,00 135.752,00 144.054,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.378.309,00 1.360.619,00 0,00 611.942,00 546.614,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.748.106,00 5.774.188,00 4.130.030,00 3.172.786,00 1.683.948,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.043.676,00 38.709,00 412.583,00 233.151,00 121.111,00
ARA TOPLAM 99.374.541,00 119.654.246,00 83.118.159,00 56.998.728,00 60.350.610,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 188.879.838,00 164.504.023,00 179.959.788,00 160.692.767,00 146.345.403,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.186.858,00 4.342.809,00 3.681.716,00 3.890.374,00 4.067.666,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.186.858,00 4.342.809,00 3.681.716,00 3.890.374,00 4.067.666,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.367.537,00 143.290.447,00 126.116.382,00 112.236.480,00 103.192.984,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.367.537,00 143.290.447,00 126.116.382,00 112.236.480,00 103.192.984,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.207.402,00 2.868.384,00 2.543.554,00 2.912.618,00 2.457.628,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 288.254.379,00 284.158.269,00 263.077.947,00 217.691.495,00 206.696.013,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.113.273,00 76.117.726,00 45.310.576,00 27.119.946,00 25.322.141,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 809.088,00 606.245,00 721.989,00 772.238,00 693.517,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.404.480,00 2.121.026,00 849.722,00 626.600,00 1.277.522,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.404.480,00 2.121.026,00 849.722,00 626.600,00 1.277.522,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.718.555,00 9.424.727,00 7.238.964,00 5.469.919,00 5.469.551,00
Diğer Borçlar 550.017,00 1.545.755,00 598.210,00 483.216,00 307.615,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 550.017,00 1.545.755,00 598.210,00 483.216,00 307.615,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 55.429.585,00 59.133.448,00 32.694.992,00 15.898.892,00 14.663.445,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.995.841,00 1.797.537,00 2.143.668,00 1.921.924,00 1.494.847,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 838.006,00 651.212,00 526.597,00 466.525,00 359.299,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.157.835,00 1.146.325,00 1.617.071,00 1.455.399,00 1.135.548,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 86.645,00 83.910,00 67.285,00 558.220,00 190.470,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.618.077,00 21.093.343,00 55.847.580,00 47.215.784,00 40.707.146,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 582.076,00 789.936,00 1.317.027,00 415.415,00 760.379,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 582.076,00 789.936,00 1.317.027,00 415.415,00 760.379,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.443.572,00 4.648.626,00 1.812.738,00 3.236.644,00 1.523.541,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.443.572,00 4.648.626,00 1.812.738,00 3.236.644,00 1.523.541,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.800.988,00 3.162.448,00 6.857.026,00 2.357.954,00 2.240.314,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 94.731.350,00 97.211.069,00 101.158.156,00 74.335.730,00 66.029.287,00
Ö Z K A Y N A K L A R 193.523.029,00 186.947.200,00 161.919.791,00 143.355.765,00 140.666.726,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 193.523.029,00 186.947.200,00 161.919.791,00 143.355.765,00 140.666.726,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -39.229,00 -2.149.148,00 67.012,00 -1.642.587,00 796.083,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -39.229,00 -2.149.148,00 67.012,00 -1.642.587,00 796.083,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -39.229,00 -2.149.148,00 67.012,00 -1.642.587,00 796.083,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.050.470,00 6.532.041,00 6.532.041,00 5.552.771,00 5.552.771,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 139.045.878,00 86.199.347,00 86.199.348,00 87.178.618,00 87.178.618,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.763.597,00 56.364.960,00 29.121.390,00 12.266.963,00 7.139.254,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 288.254.379,00 284.158.269,00 263.077.947,00 217.691.495,00 206.696.013,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 40.756,00 159.126,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi