Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,18
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 41,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,05
F/K Oranı 21,75
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,26
Dibe Uzaklık 41,67
Piyasa Değeri (USD) 24.543.053,07
Piyasa Değeri (TL) 91.980.000,00
Özsermaye (TL) 40.677.660,00
Sermaye (TL) 18.000.000,00
Net Kar (TL) 4.229.880,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FONET
Sektör Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların üretimi, geliştirilmesi
Adres Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No:2, B/1, Çankaya / Ankara
Telefon 0312 4385919
Faks 0312 4403652
Web http://www.fonetyazilim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDÜLKERİM GAZEN 10.500.000,00 58,33
DİĞER 7.500.000,00 41,67
Toplam 18.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.509.825,00 11.720.177,00 5.779.211,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -10.364.222,00 -6.392.861,00 -2.947.977,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.145.603,00 5.327.316,00 2.831.234,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.145.603,00 5.327.316,00 2.831.234,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.882.329,00 -1.784.099,00 -730.207,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -654.154,00 -490.572,00 -222.294,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -249.069,00 -20.235,00 -7.033,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 917.357,00 613.835,00 232.017,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -200.261,00 -129.257,00 -269.887,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.077.147,00 3.516.988,00 1.833.830,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 118.297,00 71.540,00 2.222,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.195.444,00 3.588.528,00 1.836.052,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -918.442,00 -742.175,00 -451.672,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.277.002,00 2.846.353,00 1.384.380,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -47.122,00 -33.814,00 50.692,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -47.122,00 -33.814,00 50.692,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.229.880,00 2.812.539,00 1.435.072,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.229.880,00 2.812.539,00 1.435.072,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.762.591,00 1.171.891,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.467.289,00 1.640.648,00 1.435.072,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -69.166,00 2.531,00 19.900,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -86.458,00 3.164,00 24.875,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 17.292,00 -633,00 -4.975,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 17.292,00 -633,00 -4.975,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -69.166,00 2.531,00 19.900,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.160.714,00 2.815.070,00 1.454.972,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.917.190,00 8.457.484,00 4.007.006,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.999.895,00 3.154.578,00 42.894,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.937.065,00 4.281.557,00 2.649.888,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.937.065,00 4.281.557,00 2.649.888,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 339.491,00 104.645,00 38.254,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 339.491,00 104.645,00 38.254,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 74.218,00 67.106,00 603.896,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 436.562,00 692.690,00 531.620,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 124.010,00 156.908,00 140.454,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 10.917.190,00 8.457.484,00 4.007.006,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 39.365.071,00 36.140.688,00 33.217.344,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.822.659,00 1.976.254,00 1.452.545,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.822.659,00 0,00 1.452.545,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.714.840,00 31.422.385,00 29.155.386,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.714.840,00 0,00 29.155.386,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.722.455,00 2.661.605,00 2.530.341,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 75.839,00 75.839,00 75.839,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 50.282.261,00 44.598.172,00 37.224.350,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.672.014,00 2.799.347,00 12.838.025,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 10.000,00 4.877.535,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.587.531,00 781.311,00 2.507.505,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.587.531,00 781.311,00 2.507.505,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.399.747,00 1.124.435,00 2.631.383,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 181.077,00 374.559,00 139.049,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 196.489,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 181.077,00 178.070,00 139.049,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 46.863,00 57.265,00 27.026,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 384.349,00 365.714,00 515.950,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 143.053,00 146.763,00 133.322,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 241.296,00 218.951,00 382.628,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 65.813,00 57.330,00 56.702,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.932.587,00 2.466.809,00 2.910.607,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.398.199,00 0,00 604.196,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 549.922,00 522.298,00 564.903,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 549.922,00 522.298,00 564.903,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.933.332,00 1.877.098,00 1.665.670,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 51.134,00 67.413,00 75.838,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.604.601,00 5.266.156,00 15.748.632,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 40.677.660,00 39.332.016,00 21.475.718,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.677.660,00 39.332.016,00 21.475.718,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00 18.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.496.200,00 11.496.200,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -263.428,00 -191.731,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -263.428,00 -191.731,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -263.428,00 -191.731,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -174.362,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 590.856,00 590.856,00 590.856,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.624.152,00 6.624.152,00 6.624.152,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.229.880,00 2.812.539,00 1.435.072,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 50.282.261,00 44.598.172,00 37.224.350,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 10.000,00 4.877.535,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 604.196,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi