Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,22
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,32
F/K Oranı 24,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,05
Dibe Uzaklık 51,67
Piyasa Değeri (USD) 69.398.321,97
Piyasa Değeri (TL) 512.000.000,00
Özsermaye (TL) 84.646.051,00
Sermaye (TL) 40.000.000,00
Net Kar (TL) 20.732.435,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu FONET
Sektör Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların üretimi, geliştirilmesi
Adres Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No:2, B/1, Çankaya / Ankara
Telefon 0312 4385919
Faks 0312 4403652
Web http://www.fonetyazilim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDÜLKERİM GAZEN 23.333.333,10 58,33
DİĞER 16.666.666,90 41,67
Toplam 40.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.07.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,22
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 45.186.082,00 30.532.680,00 13.885.406,00 49.104.006,00 36.322.995,00
Satışların Maliyeti (-) -21.232.041,00 -13.918.706,00 -7.826.013,00 -29.924.672,00 -19.856.584,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.954.041,00 16.613.974,00 6.059.393,00 19.179.334,00 16.466.411,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.954.041,00 16.613.974,00 6.059.393,00 19.179.334,00 16.466.411,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.834.752,00 -3.353.666,00 -1.397.770,00 -5.196.207,00 -4.006.212,00
Pazarlama Giderleri (-) -748.758,00 -634.978,00 -109.613,00 -1.346.260,00 -617.364,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.744.522,00 -1.677.000,00 -4.000,00 -4.447,00 -1.266.948,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.907.201,00 1.573.910,00 540.997,00 4.104.516,00 2.772.232,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -132.016,00 -762.638,00 -611.664,00 -586.632,00 -438.383,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 18.401.194,00 11.759.602,00 4.477.343,00 16.150.304,00 12.909.736,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 66.375,00 40.790,00 16.936,00 584.126,00 685.956,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.467.569,00 11.800.392,00 4.494.279,00 16.734.430,00 13.595.692,00
Finansman Gelirleri 43.315,00 19.759,00 4.752,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -238.128,00 -106.353,00 -240.366,00 -535.702,00 -331.261,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 18.272.756,00 11.713.798,00 4.258.665,00 16.198.728,00 13.264.431,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -651.489,00 -516.593,00 -785.785,00 -1.547.698,00 -1.724.569,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -651.489,00 -516.593,00 -785.785,00 -1.547.698,00 -1.724.569,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.621.267,00 11.197.205,00 3.472.880,00 14.651.030,00 11.539.862,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.621.267,00 11.197.205,00 3.472.880,00 14.651.030,00 11.539.862,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.621.267,00 11.197.205,00 3.472.880,00 14.651.030,00 11.539.862,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 112.200,00 382.954,00 402.374,00 -335.491,00 -237.392,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 132.433,00 452.011,00 474.933,00 -430.117,00 -304.349,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -20.233,00 -69.057,00 -72.559,00 94.626,00 66.957,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -20.233,00 -69.057,00 -72.559,00 94.626,00 66.957,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 112.200,00 382.954,00 402.374,00 -335.491,00 -237.392,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.733.467,00 11.580.159,00 3.875.254,00 14.315.539,00 11.302.470,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 21.575.052,00 15.711.473,00 11.509.537,00 12.073.777,00 13.460.636,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.926.129,00 465.824,00 1.576.411,00 2.927.899,00 2.839.265,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.572.418,00 12.930.663,00 8.027.241,00 7.650.170,00 8.175.736,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.572.418,00 12.930.663,00 8.027.241,00 7.650.170,00 8.175.736,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 140.335,00 143.474,00 130.604,00 213.821,00 768.045,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 140.335,00 143.474,00 130.604,00 213.821,00 259.045,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.803.433,00 1.664.918,00 775.532,00 522.616,00 1.070.422,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 985.122,00 404.214,00 874.574,00 640.520,00 491.584,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 112.568,00 93.782,00 93.580,00 92.995,00 90.246,00
Diğer Dönen Varlıklar 35.047,00 8.598,00 31.595,00 25.756,00 25.338,00
ARA TOPLAM 21.575.052,00 15.711.473,00 11.509.537,00 12.073.777,00 13.460.636,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 75.606.878,00 72.441.098,00 69.937.629,00 67.247.753,00 64.936.541,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.001.249,00 4.274.532,00 4.503.328,00 4.726.109,00 4.897.006,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.001.249,00 4.274.532,00 4.503.328,00 4.726.109,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.408.585,00 64.704.111,00 61.317.999,00 58.579.889,00 56.456.953,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.408.585,00 64.704.111,00 61.317.999,00 58.579.889,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 939.645,00 793.748,00 778.146,00 773.211,00 482.757,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.223.782,00 1.448.570,00 1.917.266,00 1.713.106,00 2.113.218,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 97.181.930,00 88.152.571,00 81.447.166,00 79.321.530,00 78.397.177,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.618.675,00 6.767.789,00 6.756.798,00 9.131.688,00 10.548.215,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.313.518,00 583.609,00 1.287.897,00 1.187.593,00 793.897,00
- Banka Kredileri 1.768.626,00 0,00 917.417,00 792.414,00 793.897,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 65.418,00 453.465,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 769.343,00 1.186.947,00 540.567,00 1.368.436,00 1.182.826,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 769.343,00 1.186.947,00 540.567,00 1.368.436,00 1.182.826,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.802.968,00 2.728.016,00 3.014.295,00 2.471.601,00 2.544.964,00
Diğer Borçlar 2.563.666,00 536.304,00 484.689,00 651.341,00 450.027,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.081.547,00 258.620,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 482.119,00 277.684,00 484.689,00 651.341,00 450.027,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 2.291.805,00 3.824.217,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 980.050,00 1.439.771,00 1.238.339,00 883.326,00 1.127.646,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 377.761,00 376.760,00 159.521,00 299.181,00 494.915,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 602.289,00 1.063.011,00 1.078.818,00 584.145,00 632.731,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.913,00 30.321,00 49.959,00 0,00 8.814,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.917.204,00 2.892.039,00 3.902.530,00 3.277.258,00 3.949.447,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 449.340,00 625.700,00 946.783,00 1.020.879,00 663.058,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 449.340,00 625.700,00 946.783,00 1.020.879,00 663.058,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 972.044,00 729.451,00 684.473,00 902.491,00 761.876,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 972.044,00 729.451,00 684.473,00 902.491,00 761.876,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.495.820,00 1.536.888,00 2.271.274,00 1.353.888,00 1.958.540,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.535.879,00 9.659.828,00 10.659.328,00 12.408.946,00 14.497.662,00
Ö Z K A Y N A K L A R 84.646.051,00 78.492.743,00 70.787.838,00 66.912.584,00 63.899.515,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 84.646.051,00 78.492.743,00 70.787.838,00 66.912.584,00 63.899.515,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -671.308,00 -400.554,00 -381.134,00 -783.508,00 -685.409,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -671.308,00 -400.554,00 -381.134,00 -783.508,00 -685.409,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -671.308,00 -400.554,00 -381.134,00 -783.508,00 -685.409,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.281.006,00 2.281.006,00 2.281.006,00 1.749.772,00 1.749.772,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.415.086,00 25.415.086,00 25.415.086,00 11.295.290,00 11.295.290,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.621.267,00 11.197.205,00 3.472.880,00 14.651.030,00 11.539.862,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 97.181.930,00 88.152.571,00 81.447.166,00 79.321.530,00 78.397.177,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 284.169,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi