Geri Dön

FONET |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu FONET
Sektör Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların üretimi, geliştirilmesi
Adres Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No:2, B/1, Çankaya / Ankara
Telefon 03124385919
Faks 03124403652
Web www.fonetbt.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDÜLKERİM GAZEN 15.338.333,10 38,35
TOPLAM 40.000.000,00 100,00
DİĞER 24.661.666,90 61,65
Toplam 80.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.07.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,22
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 87.800.118,00 44.665.394,00 22.444.930,00 85.479.632,00 60.299.403,00
Satışların Maliyeti (-) -46.649.084,00 -27.183.519,00 -10.793.594,00 -44.140.819,00 -28.567.046,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.151.034,00 17.481.875,00 11.651.336,00 41.338.813,00 31.732.357,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.151.034,00 17.481.875,00 11.651.336,00 41.338.813,00 31.732.357,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.139.464,00 -6.257.590,00 -4.014.331,00 -7.850.486,00 -5.058.969,00
Pazarlama Giderleri (-) -828.808,00 -554.351,00 -201.373,00 -856.450,00 -418.707,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -203.971,00 -122.700,00 0,00 -419.053,00 -3.095.609,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.089.346,00 2.812.969,00 1.544.300,00 3.848.699,00 2.509.201,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.579.125,00 -1.533.872,00 -1.379.246,00 -1.390.966,00 -1.229.324,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 33.489.012,00 11.826.331,00 7.600.686,00 34.670.557,00 24.438.949,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 543.925,00 174.218,00 150.349,00 1.075.351,00 822.294,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -877,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 34.032.937,00 12.000.549,00 7.751.035,00 35.745.031,00 25.261.243,00
Finansman Gelirleri 319.711,00 311.376,00 247.716,00 1.734.457,00 7.654,00
Finansman Giderleri (-) -474.951,00 -498.711,00 -488.162,00 -525.477,00 -251.003,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 33.877.697,00 11.813.214,00 7.510.589,00 36.954.011,00 25.017.894,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.756.307,00 453.749,00 -371.335,00 589.266,00 204.064,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.756.307,00 453.749,00 -371.335,00 589.266,00 204.064,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 29.121.390,00 12.266.963,00 7.139.254,00 37.543.277,00 25.221.958,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 29.121.390,00 12.266.963,00 7.139.254,00 37.543.277,00 25.221.958,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 29.121.390,00 12.266.963,00 7.139.254,00 37.543.277,00 25.221.958,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 558.018,00 -1.012.076,00 1.141.275,00 -67.119,00 109.437,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 697.523,00 -1.254.021,00 1.426.594,00 -80.543,00 136.797,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -139.505,00 241.945,00 -285.319,00 13.424,00 -27.360,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -139.505,00 241.945,00 -285.319,00 13.424,00 -27.360,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 558.018,00 -1.012.076,00 1.141.275,00 -67.119,00 109.437,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 29.679.408,00 11.254.887,00 8.280.529,00 37.476.158,00 25.331.395,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 83.118.159,00 56.998.728,00 60.350.610,00 57.427.554,00 46.493.154,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.619.463,00 8.465.459,00 10.481.636,00 12.526.812,00 10.575.807,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 66.802.295,00 44.379.638,00 47.372.762,00 42.608.057,00 33.283.176,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.802.295,00 44.379.638,00 47.372.762,00 42.608.057,00 33.283.176,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 153.788,00 135.752,00 144.054,00 155.906,00 172.876,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 153.788,00 135.752,00 144.054,00 155.906,00 172.876,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 611.942,00 546.614,00 529.110,00 1.168.418,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.130.030,00 3.172.786,00 1.683.948,00 1.421.694,00 1.234.714,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 485,00 485,00 26.552,00
Diğer Dönen Varlıklar 412.583,00 233.151,00 121.111,00 185.490,00 31.611,00
ARA TOPLAM 83.118.159,00 56.998.728,00 60.350.610,00 57.427.554,00 46.493.154,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 179.959.788,00 160.692.767,00 146.345.403,00 133.477.823,00 114.891.936,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.681.716,00 3.890.374,00 4.067.666,00 4.384.780,00 3.862.899,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.681.716,00 3.890.374,00 4.067.666,00 4.384.780,00 3.862.899,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 126.116.382,00 112.236.480,00 103.192.984,00 92.029.541,00 85.397.666,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 126.116.382,00 112.236.480,00 103.192.984,00 92.029.541,00 85.397.666,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.543.554,00 2.912.618,00 2.457.628,00 2.241.902,00 2.061.052,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 263.077.947,00 217.691.495,00 206.696.013,00 190.905.377,00 161.385.090,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.310.576,00 27.119.946,00 25.322.141,00 21.148.461,00 15.075.677,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 721.989,00 772.238,00 693.517,00 2.026.536,00 1.749.712,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 849.722,00 626.600,00 1.277.522,00 2.571.937,00 940.885,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 849.722,00 626.600,00 1.277.522,00 2.571.937,00 940.885,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.238.964,00 5.469.919,00 5.469.551,00 3.702.658,00 3.623.134,00
Diğer Borçlar 598.210,00 483.216,00 307.615,00 519.906,00 398.250,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 11.690,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 598.210,00 483.216,00 307.615,00 508.216,00 398.250,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 32.694.992,00 15.898.892,00 14.663.445,00 10.344.000,00 6.738.594,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.143.668,00 1.921.924,00 1.494.847,00 1.016.550,00 1.235.302,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 526.597,00 466.525,00 359.299,00 356.730,00 356.058,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.617.071,00 1.455.399,00 1.135.548,00 659.820,00 879.244,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 67.285,00 558.220,00 190.470,00 253.059,00 57.294,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.847.580,00 47.215.784,00 40.707.146,00 37.656.039,00 26.108.778,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.317.027,00 415.415,00 760.379,00 859.667,00 527.084,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.317.027,00 415.415,00 760.379,00 859.667,00 527.084,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.812.738,00 3.236.644,00 1.523.541,00 1.748.561,00 1.300.556,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.812.738,00 3.236.644,00 1.523.541,00 1.748.561,00 1.300.556,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.857.026,00 2.357.954,00 2.240.314,00 1.938.572,00 2.102.140,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 101.158.156,00 74.335.730,00 66.029.287,00 58.804.500,00 41.184.455,00
Ö Z K A Y N A K L A R 161.919.791,00 143.355.765,00 140.666.726,00 132.100.877,00 120.200.635,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 161.919.791,00 143.355.765,00 140.666.726,00 132.100.877,00 120.200.635,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 67.012,00 -1.642.587,00 796.083,00 -630.511,00 -426.595,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 67.012,00 -1.642.587,00 796.083,00 -630.511,00 -426.595,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 67.012,00 -1.642.587,00 796.083,00 -630.511,00 -426.595,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.532.041,00 5.552.771,00 5.552.771,00 3.410.180,00 3.410.180,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 86.199.348,00 87.178.618,00 87.178.618,00 51.777.931,00 51.995.092,00
Net Dönem Karı/Zararı 29.121.390,00 12.266.963,00 7.139.254,00 37.543.277,00 25.221.958,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 263.077.947,00 217.691.495,00 206.696.013,00 190.905.377,00 161.385.090,00
- Banka Kredileri 0,00 40.756,00 159.126,00 1.414.258,00 1.450.630,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 531.053,00 624.977,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi