Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FMIZP
Sektör Piston pim imalatı
Adres MUAMMER DERELİ SOK. CUMHURİYET MAH. NO:2 KURUÇEŞME İZMİT
Telefon (0262) 226 08 20
Faks (0262) 226 24 05
Web http://www.fmizp.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FEDERAL MOGUL POWERTRAIN OTOMOTİV A.Ş. 11.181.029,50 78,32
DİĞER 3.095.760,50 21,68
Toplam 14.276.790,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
01.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
11.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
27.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
07.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.02.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.02.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.02.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
30.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 69,00
01.02.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.02.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.02.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.02.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.01.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.01.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.01.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 87.931.281,00 38.486.773,00 87.193.556,00 47.300.431,00 33.057.543,00
Satışların Maliyeti (-) -61.270.801,00 -27.650.873,00 -60.514.251,00 -33.495.438,00 -23.878.065,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.660.480,00 10.835.900,00 26.679.305,00 13.804.993,00 9.179.478,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 26.660.480,00 10.835.900,00 26.679.305,00 13.804.993,00 9.179.478,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.284.668,00 -981.195,00 -3.243.813,00 -2.039.658,00 -1.231.827,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.487.981,00 -704.142,00 -1.303.457,00 -643.102,00 -386.303,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.389.218,00 3.013.596,00 3.872.429,00 3.145.408,00 2.224.159,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.367.745,00 -980.625,00 -279.014,00 -1.052.337,00 -880.194,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 25.909.304,00 11.183.534,00 25.725.450,00 13.215.304,00 8.905.313,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.470.398,00 1.324.026,00 5.142.407,00 3.657.896,00 2.348.796,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -109,00 -109,00 -109,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 28.379.702,00 12.507.560,00 30.867.748,00 16.873.091,00 11.254.000,00
Finansman Gelirleri 5.117.074,00 3.478.650,00 11.070.712,00 9.301.990,00 4.758.054,00
Finansman Giderleri (-) -987.548,00 -729.895,00 -3.374.123,00 -596.860,00 -595.357,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 32.509.228,00 15.256.315,00 38.564.337,00 25.578.221,00 15.416.697,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.491.742,00 -2.621.055,00 -8.034.290,00 -5.183.690,00 -2.950.298,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.529.577,00 -3.502.449,00 -8.213.690,00 -5.686.068,00 -3.017.587,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.037.835,00 881.394,00 179.400,00 502.378,00 67.289,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.017.486,00 12.635.260,00 30.530.047,00 20.394.531,00 12.466.399,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.017.486,00 12.635.260,00 30.530.047,00 20.394.531,00 12.466.399,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 25.017.486,00 12.635.260,00 30.530.047,00 20.394.531,00 12.466.399,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -589.839,00 -748.402,00 -252.445,00 -809.573,00 -723.847,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -786.452,00 -997.869,00 -323.648,00 -1.011.967,00 -904.809,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 196.613,00 249.467,00 71.203,00 202.394,00 180.962,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -589.839,00 -748.402,00 -252.445,00 -809.573,00 -723.847,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 24.427.647,00 11.886.858,00 30.277.602,00 19.584.958,00 11.742.552,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 54.375.940,00 41.661.684,00 57.193.150,00 46.539.189,00 32.372.036,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 27.890.493,00 18.671.204,00 35.752.664,00 30.193.296,00 21.000.482,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 12.302.194,00 8.644.558,00 9.266.052,00 4.616.823,00 5.183.953,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.302.194,00 8.644.558,00 9.258.288,00 4.616.823,00 5.182.189,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 7.764,00 0,00 1.764,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 480.231,00 48.902,00 88.602,00 0,00 30.173,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 480.231,00 48.902,00 88.602,00 0,00 30.173,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.330.252,00 12.562.275,00 10.862.566,00 10.020.738,00 5.238.768,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 598.533,00 749.523,00 1.017.696,00 338.084,00 515.628,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 774.237,00 985.222,00 205.570,00 1.370.248,00 403.032,00
ARA TOPLAM 54.375.940,00 41.661.684,00 57.193.150,00 46.539.189,00 32.372.036,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.445.929,00 14.727.680,00 14.009.959,00 13.926.892,00 13.790.457,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.544.633,00 1.587.230,00 1.630.179,00 1.668.102,00 1.669.162,00
Maddi Duran Varlıklar 10.173.311,00 10.661.547,00 10.874.949,00 11.110.941,00 11.139.981,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.750.771,00 1.647.184,00 516.323,00 970.492,00 513.971,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 69.821.869,00 56.389.364,00 71.203.109,00 60.466.081,00 46.162.493,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.923.581,00 13.863.236,00 11.498.929,00 11.279.277,00 5.030.338,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 581.987,00 561.775,00 499.226,00 912.689,00 795.321,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.513.136,00 6.950.352,00 7.454.836,00 4.086.417,00 554.123,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.976.682,00 3.055.928,00 3.772.023,00 1.806.984,00 46.826,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.536.454,00 3.894.424,00 3.682.813,00 2.279.433,00 507.297,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 471.714,00 578.370,00 435.888,00 409.260,00 248.213,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.459.658,00 3.502.449,00 2.527.437,00 2.668.345,00 898.086,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.773.920,00 1.257.509,00 325.580,00 960.955,00 914.097,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 368.219,00 347.064,00 53.184,00 69.123,00 218.470,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.405.701,00 910.445,00 272.396,00 891.832,00 695.627,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 123.166,00 1.012.781,00 255.962,00 2.241.611,00 1.620.498,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.280.775,00 3.449.404,00 2.409.350,00 2.584.616,00 2.372.373,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 261.867,00 382.540,00 486.949,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.018.908,00 3.066.864,00 1.922.401,00 2.584.616,00 2.372.373,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.018.908,00 3.066.864,00 1.922.401,00 2.584.616,00 2.372.373,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.204.356,00 17.312.640,00 13.908.279,00 13.863.893,00 7.402.711,00
Ö Z K A Y N A K L A R 51.617.513,00 39.076.724,00 57.294.830,00 46.602.188,00 38.759.782,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.617.513,00 39.076.724,00 57.294.830,00 46.602.188,00 38.759.782,00
Ödenmiş Sermaye 14.276.790,00 14.276.790,00 14.276.790,00 14.276.790,00 14.276.790,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.073,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.546.624,00 -1.705.187,00 -956.785,00 -1.513.913,00 -1.428.187,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.546.624,00 -1.705.187,00 -956.785,00 -1.513.913,00 -1.428.187,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.546.624,00 -1.705.187,00 -956.785,00 -1.513.913,00 -1.428.187,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.760.837,00 9.760.837,00 9.882.930,00 9.882.930,00 9.882.930,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.107.951,00 4.107.951,00 3.560.775,00 3.560.777,00 3.560.777,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.017.486,00 12.635.260,00 30.530.047,00 20.394.531,00 12.466.399,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 69.821.869,00 56.389.364,00 71.203.109,00 60.466.081,00 46.162.493,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi