Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FLAP
Sektör Yurtiçi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve toplantı organizasyonu yapmak
Adres 441 Cadde. No:1 Birlik, Çankaya / Ankara
Telefon
Faks
Web http://www.flaptour.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 24.557.940,00 78,58
GÖKHAN SAYGI 1.811.258,00 5,80
Metin Ziya Tansu 2.782.958,00 8,91
Osman Turgut Fırat 2.097.844,00 6,71
Toplam 31.250.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 18.776.754,00 18,63
Tarih Açıklama Katsayı
12.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.551.797,00 2.341.128,00 2.252.515,00 46.461.620,00 17.778.792,00
Satışların Maliyeti (-) -2.567.768,00 -2.423.803,00 -1.870.396,00 -39.192.836,00 -14.755.737,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -15.971,00 -82.675,00 382.119,00 7.268.784,00 3.023.055,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -15.971,00 -82.675,00 382.119,00 7.268.784,00 3.023.055,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.932.162,00 -2.781.878,00 -1.660.275,00 -6.913.564,00 -5.067.474,00
Pazarlama Giderleri (-) -337.015,00 -230.473,00 -133.435,00 -637.916,00 -507.038,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 494.111,00 90.809,00 218.748,00 3.705.053,00 3.863.271,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -734.218,00 -195.359,00 -215.258,00 -1.063.309,00 -844.922,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -4.525.255,00 -3.199.576,00 -1.408.101,00 2.359.048,00 466.892,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 709.712,00 691.019,00 0,00 594.831,00 139.831,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 4.455.009,00 1.999.955,00 607.672,00 2.725.728,00 2.345.039,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 639.466,00 -508.602,00 -800.429,00 5.679.607,00 2.951.762,00
Finansman Gelirleri 101.950,00 65.140,00 37.655,00 597.618,00 475.847,00
Finansman Giderleri (-) -334.137,00 -122.357,00 -88.100,00 -252.083,00 -1.641.006,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 407.279,00 -565.819,00 -850.874,00 6.025.142,00 1.786.603,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 668.331,00 336.010,00 240.773,00 332.594,00 459.971,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 668.331,00 336.010,00 240.773,00 332.594,00 459.971,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.075.610,00 -229.809,00 -610.101,00 6.357.736,00 2.246.574,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.075.610,00 -229.809,00 -610.101,00 6.357.736,00 2.246.574,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.075.610,00 -229.809,00 -610.101,00 6.357.736,00 2.246.574,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -24.212,00 86.800,00 72.361,00 4.150.513,00 -376.566,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 5.323.529,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.528,00 123.644,00 39.356,00 -800.829,00 -313.805,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -21.788,00 -12.820,00 40.876,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -21.788,00 -12.820,00 40.876,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.104,00 -24.024,00 -7.871,00 -372.187,00 -62.761,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -24.212,00 86.800,00 72.361,00 4.150.513,00 -376.566,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.051.398,00 -143.009,00 -537.740,00 10.508.249,00 1.870.008,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 36.724.739,00 37.626.607,00 42.349.916,00 42.596.473,00 51.937.970,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.159.724,00 1.568.740,00 1.480.310,00 475.332,00 5.459.388,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 16.802.373,00 16.164.006,00 16.481.971,00 20.820.248,00 18.924.143,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.072,00 31.674,00 31.629,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.769.301,00 16.132.332,00 16.450.342,00 20.820.248,00 18.924.143,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 147.208,00 5.681,00 92.763,00 6.067,00 37.188,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.351,00 0,00 0,00 576,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 141.857,00 5.681,00 92.763,00 5.491,00 37.188,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.114.594,00 19.620.575,00 23.691.151,00 20.936.821,00 26.464.645,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.881,00 9.275,00 5.526,00 92.385,00 74.119,00
Diğer Dönen Varlıklar 488.959,00 258.330,00 598.195,00 265.620,00 978.487,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00
ARA TOPLAM 36.724.739,00 37.626.607,00 42.349.916,00 42.596.473,00 51.937.970,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 68.909.730,00 66.187.949,00 64.256.532,00 61.495.286,00 55.398.699,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27.283.494,00 24.837.408,00 23.498.821,00 22.850.273,00 22.561.911,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.950.765,00 29.515.013,00 28.923.097,00 28.313.207,00 25.344.565,00
Maddi Duran Varlıklar 9.785.749,00 9.860.546,00 9.967.870,00 9.402.409,00 4.027.301,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 350.602,00 794.311,00 765.157,00 55.444,00 1.997.859,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.263.471,00 905.022,00 825.938,00 593.036,00 1.155.361,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 105.634.469,00 103.814.556,00 106.606.448,00 104.091.759,00 107.336.669,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.658.162,00 17.459.332,00 19.899.665,00 16.323.989,00 27.964.363,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 2.710,00 928.490,00 4.400.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.958.460,00 2.626.881,00 2.634.854,00 3.140.913,00 3.583.600,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 748.891,00 590.486,00 3.850.309,00 8.258.826,00 6.098.424,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 562.861,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 748.891,00 590.486,00 3.287.448,00 8.258.826,00 6.098.424,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 145.890,00 130.774,00 293.525,00 57.895,00 251.714,00
Diğer Borçlar 1.699.242,00 1.991.149,00 1.263.594,00 1.719.013,00 1.689.426,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.457.253,00 1.755.223,00 1.151.828,00 1.149.380,00 1.351.561,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 241.989,00 235.926,00 111.766,00 569.633,00 337.865,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.455.543,00 11.461.743,00 11.355.827,00 1.123.017,00 10.727.366,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 393.634,00 422.917,00 399.260,00 361.352,00 349.664,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 134.279,00 262.917,00 239.260,00 201.352,00 349.664,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 259.355,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 214.141,00 226.865,00 92.074,00 210.083,00 164.730,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.834.159,00 13.407.483,00 14.153.773,00 14.677.020,00 14.701.948,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.108.949,00 11.842.364,00 12.597.868,00 13.237.411,00 13.856.418,00
Banka Kredileri 11.108.949,00 11.842.364,00 12.597.868,00 13.237.411,00 13.856.418,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.713.906,00 1.484.142,00 1.485.622,00 1.439.609,00 845.530,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.713.906,00 1.484.142,00 1.485.622,00 1.439.609,00 845.530,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.492.321,00 30.866.815,00 34.053.438,00 31.001.009,00 42.666.311,00
Ö Z K A Y N A K L A R 74.142.148,00 72.947.741,00 72.553.010,00 73.090.750,00 64.670.358,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.142.148,00 72.947.741,00 72.553.010,00 73.090.750,00 64.670.358,00
Ödenmiş Sermaye 31.250.000,00 31.250.000,00 31.250.000,00 31.250.000,00 31.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.379.374,00 7.379.374,00 7.379.374,00 7.379.374,00 7.379.374,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.438.463,00 3.549.475,00 3.535.036,00 3.462.675,00 -938.882,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.459.053,00 3.561.590,00 3.494.160,00 3.462.675,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.332.123,00 -1.229.586,00 -1.297.016,00 -1.328.501,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.157.970,00 3.157.970,00 3.154.535,00 7.035.280,00 3.154.535,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.840.731,00 27.840.731,00 27.844.166,00 17.605.685,00 21.578.757,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.075.610,00 -229.809,00 -610.101,00 6.357.736,00 2.246.574,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 105.634.469,00 103.814.556,00 106.606.448,00 104.091.759,00 107.336.669,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 2.710,00 928.490,00 4.400.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi