Geri Dön

FLAP | Flap Kongre Toplanti Hiz.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FLAP
Sektör Yurtiçi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve toplantı organizasyonu yapmak
Adres Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya / Ankara
Telefon (312) 4540000
Faks (312)4540001
Web www.flaptour.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖKHAN SAYGI 10.056.840,00 10,73
Gürkan Gençler 10.056.840,00 10,73
TOPLAM 93.750.000,00 100,00
DİĞER 73.636.320,00 78,54
Toplam 187.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 18.776.753,60 18,83
Tarih Açıklama Katsayı
05.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,16
12.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 43.732.323,00 35.118.587,00 7.392.812,00 45.928.148,00 12.303.419,00
Satışların Maliyeti (-) -35.118.104,00 -24.820.371,00 -4.801.040,00 -33.797.949,00 -6.444.069,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.614.219,00 10.298.216,00 2.591.772,00 12.130.199,00 5.859.350,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.614.219,00 10.298.216,00 2.591.772,00 12.130.199,00 5.859.350,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.257.473,00 -6.058.248,00 -2.997.882,00 -8.124.516,00 -5.538.605,00
Pazarlama Giderleri (-) -859.149,00 -468.366,00 -246.768,00 -330.839,00 -186.671,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.815.113,00 1.540.391,00 1.371.975,00 5.983.087,00 966.211,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -624.140,00 -479.709,00 -100.661,00 -9.388.840,00 -3.049.624,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.311.430,00 4.832.284,00 618.436,00 269.091,00 -1.949.339,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.024.909,00 7.898.790,00 0,00 1.255.358,00 75.359,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -60.907,00 -232.708,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 12.058.057,00 7.488.195,00 2.314.828,00 7.169.112,00 4.347.474,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.710.629,00 19.986.561,00 2.933.264,00 8.693.561,00 2.473.494,00
Finansman Gelirleri 4.450.139,00 3.533.377,00 3.617.999,00 22.303.253,00 5.973.878,00
Finansman Giderleri (-) -1.572.875,00 -369.492,00 -148.492,00 -794.513,00 -318.182,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.587.893,00 23.150.446,00 6.402.771,00 30.202.301,00 8.129.190,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -492.701,00 -1.476.220,00 -372.291,00 -360.382,00 -2.991.877,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -492.701,00 -1.476.220,00 -372.291,00 -360.382,00 -2.991.877,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.095.192,00 21.674.226,00 6.030.480,00 29.841.919,00 5.137.313,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 27.095.192,00 21.674.226,00 6.030.480,00 29.841.919,00 5.137.313,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 27.095.192,00 21.674.226,00 6.030.480,00 29.841.919,00 5.137.313,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -726.707,00 -96.861,00 -120.231,00 7.359.976,00 -407.787,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 5.783.112,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -800.501,00 -123.719,00 0,00 -498.147,00 -344.533,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -91.571,00 2.243,00 0,00 2.709.489,00 -63.254,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -91.571,00 2.243,00 0,00 0,00 -63.254,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 165.365,00 24.615,00 -120.231,00 -634.478,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -726.707,00 -96.861,00 -120.231,00 7.359.976,00 -407.787,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 26.368.485,00 21.577.365,00 5.910.249,00 37.201.895,00 4.729.526,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -134.304,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 116.891.682,00 106.695.067,00 96.029.066,00 98.494.765,00 82.466.293,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.661.426,00 21.410.642,00 63.691.802,00 76.045.295,00 67.218.542,00
Finansal Yatırımlar 49.356.389,00 52.382.365,00 8.119.551,00 7.369.745,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 9.320.425,00 16.080.927,00 8.119.551,00 7.369.745,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 9.320.425,00 16.080.927,00 8.119.551,00 7.369.745,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.632.587,00 6.316.837,00 3.670.213,00 8.920.539,00 8.383.878,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.632.587,00 6.316.837,00 3.670.213,00 8.920.539,00 8.383.878,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 148.816,00 126.477,00 177.295,00 90.857,00 101.928,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 57.959,00 35.620,00 4.948,00 0,00 10.928,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90.857,00 90.857,00 172.347,00 90.857,00 91.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 40.340.434,00 24.427.376,00 19.963.711,00 5.696.590,00 6.186.609,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 88.784,00 67.647,00 388.183,00 341.475,00 241.614,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.663.246,00 1.963.723,00 18.311,00 30.264,00 333.722,00
ARA TOPLAM 116.891.682,00 106.695.067,00 96.029.066,00 98.494.765,00 82.466.293,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 124.054.977,00 117.803.294,00 101.402.251,00 90.539.602,00 75.464.936,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 46.255.372,00 41.779.324,00 39.782.194,00 37.480.934,00 31.886.553,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.969.118,00 57.504.760,00 42.081.354,00 33.172.108,00 31.598.251,00
Maddi Duran Varlıklar 17.607.088,00 17.477.253,00 17.540.176,00 17.556.548,00 11.688.418,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 207.558,00 150.385,00 0,00 0,00 11.342,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.669.681,00 545.412,00 1.652.367,00 1.997.017,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 240.946.659,00 224.498.361,00 197.431.317,00 189.034.367,00 157.931.229,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.939.144,00 31.284.676,00 13.040.713,00 10.666.092,00 11.389.645,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.000.105,00 9.899.055,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 7.000.105,00 9.899.055,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.293.374,00 3.372.127,00 3.456.540,00 3.094.233,00 3.194.456,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.606.766,00 6.666.867,00 4.206.481,00 4.962.544,00 1.119.405,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.606.766,00 6.666.867,00 4.206.481,00 4.962.544,00 1.119.405,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 811.109,00 779.550,00 597.312,00 122.269,00 479.226,00
Diğer Borçlar 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 23.887.632,00 10.034.445,00 3.996.103,00 560.265,00 4.261.626,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 189.932,00 120.061,00 241.252,00 225.627,00 234.907,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 189.932,00 120.061,00 81.252,00 65.627,00 74.907,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 423.494,00 270.239,00 332.599,00 1.611.840,00 1.925.753,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.672.855,00 7.670.145,00 8.889.180,00 8.777.100,00 9.422.778,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.564.197,00 6.406.597,00 7.224.090,00 7.355.759,00 8.008.382,00
Banka Kredileri 5.564.197,00 6.406.597,00 0,00 7.355.759,00 8.008.382,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.108.658,00 1.262.396,00 1.665.090,00 1.421.341,00 1.414.396,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.108.658,00 1.262.396,00 1.665.090,00 1.421.341,00 1.414.396,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.611.999,00 38.954.821,00 21.929.893,00 19.443.192,00 20.812.423,00
Ö Z K A Y N A K L A R 190.334.660,00 185.543.540,00 175.501.424,00 169.591.175,00 137.118.806,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 190.334.660,00 185.543.540,00 175.501.424,00 169.591.175,00 137.118.806,00
Ödenmiş Sermaye 93.750.000,00 93.750.000,00 93.750.000,00 93.750.000,00 93.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.647.845,00 7.647.845,00 7.647.845,00 7.647.845,00 7.647.845,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.526.842,00 13.156.688,00 13.133.318,00 13.253.549,00 5.485.786,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.042.593,00 10.584.019,00 10.575.551,00 0,00 5.532.178,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.052.020,00 -1.510.594,00 -1.519.062,00 0,00 -1.357.634,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.411.737,00 4.411.737,00 4.411.737,00 3.157.970,00 3.157.970,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 44.903.044,00 44.903.044,00 50.528.044,00 21.939.892,00 21.939.892,00
Net Dönem Karı/Zararı 27.095.192,00 21.674.226,00 6.030.480,00 29.841.919,00 5.137.313,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 240.946.659,00 224.498.361,00 197.431.317,00 189.034.367,00 157.931.229,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi