Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,58
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 75,47
BIST-100'deki Ağırlığı 0,41
F/K Oranı 13,60
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,28
Dibe Uzaklık 75,47
Piyasa Değeri (USD) 34.747.130,56
Piyasa Değeri (TL) 164.687.500,00
Özsermaye (TL) 128.434.631,00
Sermaye (TL) 31.250.000,00
Net Kar (TL) 12.107.077,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FLAP
Sektör Yurtiçi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve toplantı organizasyonu yapmak
Adres 441 Cadde. No:1 Birlik, Çankaya / Ankara
Telefon
Faks
Web http://www.flaptour.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Can Teoman 3.307.891,00 13,23
Diğer 10.697.275,00 42,79
Gürkan Gençler 5.591.096,00 22,36
Metin Ziya Tansu 3.270.182,00 13,08
Osman Turgut Fırat 2.133.556,00 8,53
Toplam 25.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 5.889.960,00 16,25
Flap Fuarcılık A.Ş. 250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 122.451.994,00 30.333.958,00 23.402.256,00 3.784.171,00 66.136.445,00
Satışların Maliyeti (-) -89.950.149,00 -28.209.181,00 -21.059.617,00 -3.665.789,00 -50.659.190,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 32.501.845,00 2.124.777,00 2.342.639,00 118.382,00 15.477.255,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 32.501.845,00 2.124.777,00 2.342.639,00 118.382,00 15.477.255,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.255.055,00 -4.168.856,00 -2.583.364,00 -1.144.190,00 -4.796.862,00
Pazarlama Giderleri (-) -505.014,00 -370.453,00 -226.524,00 -110.678,00 -369.529,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.302.694,00 2.055.320,00 986.730,00 815.086,00 2.368.577,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.835.605,00 -2.199.407,00 -587.988,00 -254.504,00 -2.200.420,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.208.865,00 -2.558.619,00 -68.507,00 -575.904,00 10.479.021,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.810.686,00 4.253.852,00 1.324.961,00 77.480,00 330.765,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.019.551,00 1.695.233,00 1.256.454,00 -498.424,00 10.809.786,00
Finansman Gelirleri 6.853.661,00 4.465.212,00 2.890.344,00 1.132.590,00 2.334.034,00
Finansman Giderleri (-) -1.291.799,00 -912.047,00 -742.474,00 -437.223,00 -821.153,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 15.581.413,00 5.248.398,00 3.404.324,00 196.943,00 12.322.667,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.474.336,00 -3.432.586,00 -475.565,00 -62.378,00 -2.435.109,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.564.225,00 0,00 -355.762,00 0,00 -2.510.908,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.089.889,00 -3.432.586,00 -119.803,00 -62.378,00 75.799,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 12.107.077,00 1.815.812,00 2.928.759,00 134.565,00 9.887.558,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.107.077,00 1.815.812,00 2.928.759,00 134.565,00 9.887.558,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 12.107.077,00 1.815.812,00 2.928.759,00 134.565,00 9.887.558,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -69.843,00 -12.538,00 12.452,00 42.122,00 -146.196,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -87.304,00 -15.672,00 15.565,00 52.652,00 -182.745,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 17.461,00 3.134,00 -3.113,00 -10.530,00 36.549,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 32.615.187,00 29.906.347,00 5.629.035,00 4.521.134,00 26.315.458,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -1.716.589,00 -1.574.018,00 -296.265,00 -237.954,00 -1.385.024,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 32.545.344,00 29.893.809,00 5.641.487,00 4.563.256,00 26.169.262,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 44.652.421,00 31.709.621,00 8.570.246,00 4.697.821,00 36.056.820,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 52.825.620,00 107.319.931,00 102.247.422,00 90.096.842,00 73.050.141,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.933.054,00 6.390.115,00 46.941.789,00 24.073.497,00 1.245.916,00
Finansal Yatırımlar 0,00 12.614.260,00 556,00 775,00 0,00
Ticari Alacaklar 19.886.073,00 6.385.454,00 11.395.506,00 19.142.657,00 17.357.853,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.498.700,00 12.149,00 4.192,00 0,00 410.969,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.387.373,00 6.373.305,00 11.391.314,00 19.142.657,00 16.946.884,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.580.118,00 7.034.102,00 11.457.555,00 11.328.412,00 25.735.256,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.560.583,00 7.025.151,00 11.448.604,00 11.319.461,00 25.725.442,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.535,00 8.951,00 8.951,00 8.951,00 9.814,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.036.355,00 69.323.757,00 32.344.764,00 34.428.880,00 28.704.942,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.390.020,00 5.572.243,00 107.252,00 1.122.621,00 6.174,00
ARA TOPLAM 52.825.620,00 107.319.931,00 102.247.422,00 90.096.842,00 73.050.141,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 99.328.073,00 86.991.423,00 61.525.291,00 59.194.022,00 54.106.853,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.910.000,00 1.910.000,00 1.910.000,00 740.000,00 740.000,00
Maddi Duran Varlıklar 4.430.566,00 4.480.221,00 4.623.318,00 4.639.757,00 4.485.622,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 293,00 372,00 869,00 1.573,00 2.277,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 261.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 152.153.693,00 194.311.354,00 163.772.713,00 149.290.864,00 127.156.994,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.381.381,00 68.304.932,00 64.619.777,00 55.136.919,00 39.621.321,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 479.804,00 156.196,00 218.914,00 703.986,00 171.221,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.763.079,00 7.021.445,00 5.747.607,00 4.069.386,00 6.515.074,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.763.079,00 7.021.445,00 5.747.607,00 4.069.386,00 6.515.074,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 340.861,00 333.705,00 303.048,00 247.330,00 278.757,00
Diğer Borçlar 2.143.006,00 1.339.227,00 2.642.425,00 2.714.303,00 3.551.496,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.176.773,00 967.597,00 1.118.830,00 1.411.736,00 992.300,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 966.233,00 371.630,00 1.523.595,00 1.302.567,00 2.559.196,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 804.549,00 56.106.952,00 51.653.678,00 45.698.835,00 25.253.235,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.217.907,00 0,00 355.762,00 0,00 2.458.809,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 152.324,00 144.484,00 198.291,00 152.831,00 137.509,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 152.324,00 144.484,00 198.291,00 152.831,00 137.509,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.035,00 11.447,00 12.003,00 71.385,00 5.541,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.337.681,00 10.514.591,00 6.800.480,00 5.673.914,00 3.753.463,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.337.659,00 2.810.262,00 3.640.210,00 2.588.156,00 1.085.773,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 398.243,00 377.984,00 340.733,00 297.059,00 283.812,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 398.243,00 377.984,00 340.733,00 297.059,00 283.812,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 6.132.769,00 1.548.481,00 1.440.162,00 1.129.300,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.719.062,00 78.819.523,00 71.420.257,00 60.810.833,00 43.374.784,00
Ö Z K A Y N A K L A R 128.434.631,00 115.491.831,00 92.352.456,00 88.480.031,00 83.782.210,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 128.434.631,00 115.491.831,00 92.352.456,00 88.480.031,00 83.782.210,00
Ödenmiş Sermaye 31.250.000,00 31.250.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.379.374,00 7.379.374,00 7.379.374,00 7.379.374,00 7.379.374,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -359.620,00 -302.315,00 -277.325,00 -247.655,00 -289.777,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -359.620,00 -302.315,00 -277.325,00 -247.655,00 -289.777,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -359.620,00 -302.315,00 -277.325,00 -247.655,00 -289.777,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.650.070,00 56.941.230,00 32.663.918,00 31.556.017,00 27.034.883,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 59.650.070,00 56.941.230,00 32.663.918,00 31.556.017,00 27.034.883,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.916.358,00 5.916.358,00 5.916.357,00 5.916.357,00 5.424.407,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.491.372,00 12.491.372,00 18.741.373,00 18.741.373,00 9.345.765,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.107.077,00 1.815.812,00 2.928.759,00 134.565,00 9.887.558,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 152.153.693,00 194.311.354,00 163.772.713,00 149.290.864,00 127.156.994,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi