Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,74
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -6,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. -1,83
Dibe Uzaklık 41,86
Piyasa Değeri (USD) 289.260.143,20
Piyasa Değeri (TL) 1.018.080.000,00
Özsermaye (TL) -555.103.227,00
Sermaye (TL) 28.280.000,00
Net Kar (TL) -148.261.869,00
 

FENERBAHÇE FUTBOL Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
36,100 201 23,56 201 50,12 0 0,00
36,060 10 1,17 0 0,00 10 2,21
36,040 106 12,43 0 0,00 106 23,45
36,020 306 35,87 0 0,00 306 67,70
36,000 230 26,96 200 49,88 30 6,64
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
36,040 853 452 36,020 401 36,050
Konu Açıklama
BIST Kodu FENER
Sektör Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Adres Fenebahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, 34724 Kızıltoprak- Kadıköy/İstanbul
Telefon (0216) 449 56 67
Faks (0216) 449 56 74
Web http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 9.313.192,00 32,93
FENERBAHÇE SPOR KULÜ BÜ 18.966.808,00 67,07
Toplam 28.280.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Fenerium) 4.125.000,00 82,50
Tarih Açıklama Katsayı
31.10.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.11.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.11.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.10.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.10.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.09.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.09.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
16.08.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 465.677.922,00 349.705.456,00 233.683.786,00 99.843.575,00 548.229.359,00
Satışların Maliyeti (-) -474.396.346,00 -346.570.648,00 -216.073.064,00 -82.687.530,00 -514.591.909,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -8.718.424,00 3.134.808,00 17.610.722,00 17.156.045,00 33.637.450,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -8.718.424,00 3.134.808,00 17.610.722,00 17.156.045,00 33.637.450,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -33.578.715,00 -28.797.032,00 -24.286.616,00 -15.812.624,00 -30.795.663,00
Pazarlama Giderleri (-) -36.970.147,00 -27.938.385,00 -20.763.890,00 -10.677.530,00 -43.204.181,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 54.289.203,00 49.543.092,00 41.235.496,00 29.383.886,00 45.699.640,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -45.384.363,00 -37.582.997,00 -28.554.904,00 -8.293.935,00 -46.232.739,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -70.362.446,00 -41.640.514,00 -14.759.192,00 11.755.842,00 -40.895.493,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.480,00 2.980,00 8.275,00 6.430,00 102.778,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -9.391,00 -9.391,00 -8.883,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -70.363.357,00 -41.646.925,00 -14.759.800,00 11.762.272,00 -40.852.296,00
Finansman Gelirleri 71.209.419,00 46.576.419,00 18.191.897,00 8.915.762,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -147.521.030,00 -116.623.455,00 -78.510.297,00 -12.616.490,00 -94.064.168,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -146.674.968,00 -111.693.961,00 -75.078.200,00 8.061.544,00 -116.712.670,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.567.842,00 -1.003.492,00 -162.460,00 -161.194,00 80.603,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -654.024,00 -558.264,00 0,00 -43.407,00 -575.969,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -913.818,00 -445.228,00 -162.460,00 -117.787,00 656.572,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -148.242.810,00 -112.697.453,00 -75.240.660,00 7.900.350,00 -116.632.067,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -148.242.810,00 -112.697.453,00 -75.240.660,00 7.900.350,00 -116.632.067,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19.059,00 644.802,00 -313.177,00 158.079,00 -102.435,00
- Ana Ortaklık Payları -148.261.869,00 -113.342.255,00 -74.927.483,00 7.742.271,00 -116.529.632,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -5,24 -4,01 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 60.309,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.110.131,00 -393.453,00 -145.297,00 -74.387,00 60.309,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.294.845,00 -460.895,00 -166.692,00 -91.666,00 78.904,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 184.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 67.442,00 21.395,00 17.279,00 -18.595,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.110.131,00 -393.453,00 -145.297,00 -74.387,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -149.352.941,00 -113.090.906,00 -75.385.957,00 7.825.963,00 -116.571.758,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 67.442,00 21.395,00 17.279,00 -18.595,00
Finansman Gelirleri (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 18.203.794,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 447.979.758,00 371.163.239,00 350.970.163,00 313.172.691,00 288.066.592,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.023.879,00 7.520.190,00 10.896.880,00 12.380.060,00 8.997.156,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 28.346.846,00 18.666.566,00 38.657.552,00 36.106.359,00 44.702.886,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.460.478,00 3.702.875,00 3.220.092,00 2.170.240,00 1.414.623,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.886.368,00 14.963.691,00 35.437.460,00 33.936.119,00 43.288.263,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 349.293.330,00 274.016.715,00 216.435.408,00 185.254.137,00 175.676.329,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 347.481.670,00 270.717.042,00 213.861.410,00 184.347.136,00 174.758.107,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.811.660,00 3.299.673,00 2.573.998,00 907.001,00 918.222,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 18.124.024,00 17.230.603,00 23.146.700,00 18.926.080,00 14.077.524,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 43.168.377,00 49.087.286,00 56.264.866,00 54.259.787,00 38.447.611,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.730.456,00 14.730.456,00 14.780.606,00 14.780.606,00 11.954.662,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.142.601,00 979.020,00 715.757,00 109.532,00 152.757,00
Diğer Dönen Varlıklar 880.701,00 3.662.859,00 4.853.000,00 6.136.736,00 6.012.329,00
ARA TOPLAM 447.979.758,00 371.163.239,00 350.970.163,00 313.172.691,00 288.066.592,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 212.875.091,00 236.165.644,00 259.724.366,00 268.075.092,00 263.147.959,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 15.747.090,00 14.533.515,00 15.185.456,00 14.619.087,00 14.537.301,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.457.486,00 83.188.605,00 97.946.627,00 112.730.845,00 113.310.925,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 489.355,00 496.221,00 529.991,00 589.956,00 609.792,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 114.585.129,00 118.267.743,00 124.799.415,00 123.395.331,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.307.272,00 19.234.319,00 20.549.485,00 16.044.035,00 26.492.949,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 372.632,00 723.950,00 960.671,00 1.001.228,00 1.101.736,00
Diğer Duran Varlıklar 3.858.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 660.854.849,00 607.328.883,00 610.694.529,00 581.247.783,00 551.214.551,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 622.022.822,00 553.013.345,00 547.092.697,00 657.916.189,00 600.543.477,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 198.470.062,00 170.311.538,00 170.010.203,00 234.874.235,00 226.075.920,00
- Banka Kredileri 184.184.405,00 149.479.538,00 152.424.203,00 221.518.338,00 207.657.339,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 57.134.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 64.449.074,00 70.189.510,00 85.118.410,00 92.729.817,00 110.921.336,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 99.815,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.449.074,00 70.189.510,00 85.018.595,00 92.729.817,00 110.921.336,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 86.768.598,00 72.142.118,00 64.394.967,00 79.712.659,00 0,00
Diğer Borçlar 4.094.670,00 2.073.247,00 2.067.083,00 1.831.528,00 2.314.670,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.543,00 0,00 0,00 23.954,00 75.552,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.071.127,00 2.073.247,00 2.067.083,00 1.807.574,00 2.239.118,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 77.101.162,00 83.847.095,00 118.544.681,00 152.527.966,00 90.022.217,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.486.968,00 13.486.968,00 13.486.968,00 13.486.968,00 14.000.974,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 76.069.018,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.486.968,00 13.486.968,00 13.486.968,00 13.486.968,00 14.000.974,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.818.978,00 14.935.584,00 17.921.784,00 29.193.132,00 24.005.342,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 592.116.230,00 571.337.706,00 542.919.051,00 319.436.893,00 354.602.336,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 393.901.956,00 331.487.030,00 322.349.080,00 142.786.021,00 172.753.010,00
Banka Kredileri 264.753.942,00 233.070.930,00 229.906.120,00 67.199.407,00 98.064.010,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.622.636,00 1.734.429,00 1.684.440,00 1.455.288,00 1.476.747,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.622.636,00 1.734.429,00 1.684.440,00 1.455.288,00 1.476.747,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 17.013.992,00 18.224.168,00 13.271.062,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.214.139.052,00 1.124.351.051,00 1.090.011.748,00 977.353.082,00 955.145.813,00
Ö Z K A Y N A K L A R -553.284.203,00 -517.022.168,00 -479.317.219,00 -396.105.299,00 -403.931.262,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -555.103.227,00 -519.549.026,00 -480.918.331,00 -398.180.548,00 -405.860.527,00
Ödenmiş Sermaye 28.280.000,00 28.280.000,00 28.280.000,00 28.280.000,00 28.280.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 131.659.200,00 131.659.200,00 131.659.200,00 131.659.200,00 131.659.200,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -965.965,00 -331.378,00 -115.455,00 -47.426,00 14.866,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -965.965,00 -331.378,00 -115.455,00 -47.426,00 14.866,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -965.965,00 -331.378,00 -115.455,00 -47.426,00 14.866,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -388.680.266,00 -388.680.266,00 -388.680.266,00 -388.680.266,00 -272.150.634,00
Net Dönem Karı/Zararı -148.261.869,00 -113.342.255,00 -74.927.483,00 7.742.271,00 -116.529.632,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.819.024,00 2.526.858,00 1.601.112,00 2.075.249,00 1.929.265,00
TOPLAM KAYNAKLAR 660.854.849,00 607.328.883,00 610.694.529,00 581.247.783,00 551.214.551,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.012.329,00