Geri Dön

FENER | Fenerbahce Futbol


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,25
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,84
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 39,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. -15,49
Dibe Uzaklık 41,86
Piyasa Değeri (USD) 367.208.718,85
Piyasa Değeri (TL) 10.640.350.000,00
Özsermaye (TL) -687.033.275,00
Sermaye (TL) 98.980.000,00
Net Kar (TL) 266.741.372,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FENER
Sektör Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Adres Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Telefon 216 542 1907
Faks 216 542 1956
Web www.fenerbahce.org/fbfutbol/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 66.383.828,00 67,07
TOPLAM 98.980.000,00 100,00
DİĞER 32.596.172,00 32,93
Toplam 197.960.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.125.000,00 82,50
Tarih Açıklama Katsayı
11.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,10
31.10.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.11.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.11.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.10.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.10.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.09.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.09.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
16.08.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 855.532.889,00 2.060.684.932,00 1.480.792.219,00 1.037.374.654,00 437.416.501,00
Satışların Maliyeti (-) -754.774.870,00 -2.318.736.872,00 -1.637.846.144,00 -1.054.255.341,00 -490.711.247,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 100.758.019,00 -258.051.940,00 -157.053.925,00 -16.880.687,00 -53.294.746,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 100.758.019,00 -258.051.940,00 -157.053.925,00 -16.880.687,00 -53.294.746,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -26.085.059,00 -65.943.830,00 -46.922.515,00 -26.516.044,00 -12.874.930,00
Pazarlama Giderleri (-) -63.660.878,00 -150.939.567,00 -108.117.104,00 -67.730.097,00 -29.223.262,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 224.806.137,00 165.844.988,00 138.949.256,00 102.100.250,00 34.179.640,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -372.862.615,00 -254.083.250,00 -142.327.530,00 -113.095.740,00 -39.525.863,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -137.044.396,00 -563.173.599,00 -315.471.818,00 -122.122.318,00 -100.739.161,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.178.235.930,00 427.447.731,00 427.069.855,00 426.969.855,00 408.984.744,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -53.856.381,00 -9.586.620,00 -9.586.620,00 -9.586.620,00 -9.586.620,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 987.335.153,00 -145.312.488,00 102.011.417,00 295.260.917,00 298.658.963,00
Finansman Gelirleri 102.990.138,00 389.826.194,00 316.142.445,00 228.253.841,00 117.518.369,00
Finansman Giderleri (-) -150.165.737,00 -501.490.696,00 -371.638.371,00 -245.862.207,00 -41.438.128,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 940.159.554,00 -256.976.990,00 46.515.491,00 277.652.551,00 374.739.204,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -20.994.590,00 -14.829.726,00 -14.699.567,00 -16.869.307,00 -7.446.663,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -20.916.650,00 -11.145.374,00 -11.111.028,00 -14.195.910,00 -7.448.817,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -77.940,00 -3.684.352,00 -3.588.539,00 -2.673.397,00 2.154,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 919.164.964,00 -271.806.716,00 31.815.924,00 260.783.244,00 367.292.541,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 919.164.964,00 -271.806.716,00 31.815.924,00 260.783.244,00 367.292.541,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.825.039,00 6.862.005,00 7.578.628,00 7.896.409,00 4.362.709,00
- Ana Ortaklık Payları 908.339.925,00 -278.668.721,00 24.237.296,00 252.886.835,00 362.929.832,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,18 -2,82 0,24 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.090.630,00 -5.430.946,00 -3.946.998,00 -3.946.998,00 -1.897.656,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.370.752,00 -6.076.604,00 -4.506.149,00 -4.506.149,00 -2.060.592,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 280.122,00 645.658,00 559.151,00 559.151,00 162.936,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 332.270,00 -58.592,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 332.270,00 -58.592,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.758.360,00 -5.489.538,00 -3.946.998,00 -3.946.998,00 -1.897.656,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 916.406.604,00 -277.296.254,00 27.868.926,00 256.836.246,00 365.394.885,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.492.519.031,00 3.755.813.044,00 3.771.200.640,00 4.061.414.778,00 4.376.301.760,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 301.377.935,00 37.044.050,00 52.195.268,00 317.612.778,00 323.450.555,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.180.316.454,00 446.322.310,00 358.034.014,00 394.669.753,00 875.992.861,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.513.390,00 16.958.657,00 10.717.343,00 17.369.244,00 55.431.584,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.168.803.064,00 429.363.653,00 347.316.671,00 377.300.509,00 820.561.277,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.711.055.483,00 3.066.854.931,00 3.138.825.836,00 3.117.067.959,00 2.981.269.886,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.710.459.922,00 3.066.435.050,00 3.138.202.658,00 3.116.454.056,00 2.980.702.108,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 595.561,00 419.881,00 623.178,00 613.903,00 567.778,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 132.388.848,00 115.038.775,00 104.126.516,00 96.594.270,00 65.244.944,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 164.662.356,00 68.935.547,00 85.172.927,00 120.610.021,00 119.339.415,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00 1.027.240,00 1.027.240,00 1.027.240,00 1.027.240,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.717.955,00 21.617.431,00 32.846.079,00 14.859.997,00 11.004.099,00
ARA TOPLAM 5.492.519.031,00 3.755.813.044,00 3.771.200.640,00 4.061.414.778,00 4.376.301.760,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.478.950.566,00 828.389.965,00 950.821.206,00 723.601.064,00 712.369.958,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 92.892.408,00 90.947.891,00 87.811.919,00 70.874.454,00 61.570.425,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.106.818.407,00 685.558.384,00 783.902.093,00 572.002.262,00 583.331.502,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.059.364,00 1.170.571,00 1.298.503,00 740.890,00 830.699,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.587.550,00 9.844.360,00 10.101.170,00 10.357.980,00 10.614.790,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 255.493.665,00 28.805.620,00 58.374.828,00 57.050.902,00 42.832.944,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011.548,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.971.469.597,00 4.584.203.009,00 4.722.021.846,00 4.785.015.842,00 5.088.671.718,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.182.304.196,00 2.870.103.400,00 2.653.404.425,00 2.454.879.481,00 2.596.551.193,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 111.722.354,00 96.485.660,00 72.364.245,00 48.242.830,00 0,00
- Banka Kredileri 111.722.354,00 96.485.660,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 451.563.150,00 761.834.280,00 724.791.914,00 671.945.665,00 674.760.774,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.296.230,00 11.279.823,00 10.653.083,00 0,00 13.237.539,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.658.475.253,00 921.116.200,00 891.600.935,00 674.524.452,00 812.768.318,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.394.742,00 11.075.448,00 8.178.575,00 1.444.277,00 407.836,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.649.080.511,00 910.040.752,00 883.422.360,00 673.080.175,00 812.360.482,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 870.896.590,00 883.340.591,00 614.507.112,00 522.217.461,00 423.918.598,00
Diğer Borçlar 65.470.826,00 60.014.545,00 62.965.797,00 52.658.210,00 48.794.357,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.730.130,00 29.859.395,00 27.833.165,00 27.494.790,00 26.823.005,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.740.696,00 30.155.150,00 35.132.632,00 25.163.420,00 21.971.352,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 171.380.359,00 32.651.826,00 33.597.165,00 55.171.821,00 130.614.426,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.451.888.984,00 3.293.229.796,00 3.342.582.428,00 3.375.134.048,00 3.428.559.573,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.080.344.571,00 3.119.703.017,00 3.143.824.432,00 3.167.945.847,00 3.216.188.677,00
Banka Kredileri 3.080.344.571,00 3.119.703.017,00 3.143.824.432,00 3.167.945.847,00 3.216.188.677,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.643.944,00 9.325.040,00 11.042.542,00 11.042.542,00 10.556.249,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.643.944,00 9.325.040,00 11.042.542,00 11.042.542,00 10.556.249,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.990.054,00 2.192.236,00 2.182.930,00 1.267.788,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 90.958.102,00 31.092.933,00 32.639.257,00 34.135.569,00 38.064.212,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.634.193.180,00 6.163.333.196,00 5.995.986.853,00 5.830.013.529,00 6.025.110.766,00
Ö Z K A Y N A K L A R -662.723.583,00 -1.579.130.187,00 -1.273.965.007,00 -1.044.997.687,00 -936.439.048,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -687.033.275,00 -1.592.714.011,00 -1.288.400.079,00 -1.059.750.540,00 -947.890.332,00
Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00 98.980.000,00 98.980.000,00 98.980.000,00 98.980.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00 416.970.063,00 416.970.063,00 416.970.063,00 416.970.063,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.250.095,00 -10.306.530,00 -8.957.207,00 -8.957.207,00 -7.139.996,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.250.095,00 -10.306.530,00 -8.957.207,00 -8.957.207,00 -7.139.996,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.250.095,00 -10.306.530,00 -8.957.207,00 -8.957.207,00 -7.139.996,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 225.784,00 -58.592,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 225.784,00 -58.592,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.921.164.625,00 -1.642.495.904,00 -1.642.495.904,00 -1.642.495.904,00 -1.642.495.904,00
Net Dönem Karı/Zararı 908.339.925,00 -278.668.721,00 24.237.296,00 252.886.835,00 362.929.832,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.309.692,00 13.583.824,00 14.435.072,00 14.752.853,00 11.451.284,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.971.469.597,00 4.584.203.009,00 4.722.021.846,00 4.785.015.842,00 5.088.671.718,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi