Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,68
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,74
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -6,63
Piyasa Değ. / Defter Değ. -1,97
Dibe Uzaklık 41,86
Piyasa Değeri (USD) 290.685.444,94
Piyasa Değeri (TL) 1.023.736.000,00
Özsermaye (TL) -519.549.026,00
Sermaye (TL) 28.280.000,00
Net Kar (TL) -154.363.145,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu FENER
Sektör Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Adres Fenebahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, 34724 Kızıltoprak- Kadıköy/İstanbul
Telefon (0216) 449 56 67
Faks (0216) 449 56 74
Web http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 9.313.192,00 32,93
FENERBAHÇE SPOR KULÜ BÜ 18.966.808,00 67,07
Toplam 28.280.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Fenerium) 4.125.000,00 82,50
Tarih Açıklama Katsayı
31.10.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.11.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.11.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.10.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.10.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.09.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.09.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
16.08.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12 2015-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 349.705.456,00 233.683.786,00 99.843.575,00 548.229.359,00 398.518.951,00
Satışların Maliyeti (-) -346.570.648,00 -216.073.064,00 -82.687.530,00 -514.591.909,00 -350.133.318,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.134.808,00 17.610.722,00 17.156.045,00 33.637.450,00 48.385.633,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.134.808,00 17.610.722,00 17.156.045,00 33.637.450,00 48.385.633,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -28.797.032,00 -24.286.616,00 -15.812.624,00 -30.795.663,00 -14.963.183,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.938.385,00 -20.763.890,00 -10.677.530,00 -43.204.181,00 -32.652.189,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 49.543.092,00 41.235.496,00 29.383.886,00 45.699.640,00 41.052.454,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -37.582.997,00 -28.554.904,00 -8.293.935,00 -46.232.739,00 -48.440.274,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -41.640.514,00 -14.759.192,00 11.755.842,00 -40.895.493,00 -6.617.559,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.980,00 8.275,00 6.430,00 102.778,00 43.197,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -9.391,00 -8.883,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -41.646.925,00 -14.759.800,00 11.762.272,00 -40.852.296,00 -6.574.362,00
Finansman Gelirleri 46.576.419,00 18.191.897,00 8.915.762,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -116.623.455,00 -78.510.297,00 -12.616.490,00 -94.064.168,00 -77.170.011,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -111.693.961,00 -75.078.200,00 8.061.544,00 -116.712.670,00 -73.911.916,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.003.492,00 -162.460,00 -161.194,00 80.603,00 -959.145,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -558.264,00 0,00 -43.407,00 -575.969,00 -883.377,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -445.228,00 -162.460,00 -117.787,00 656.572,00 -75.768,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -112.697.453,00 -75.240.660,00 7.900.350,00 -116.632.067,00 -74.871.061,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -112.697.453,00 -75.240.660,00 7.900.350,00 -116.632.067,00 -74.871.061,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.871.061,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 644.802,00 -313.177,00 158.079,00 -102.435,00 637.681,00
- Ana Ortaklık Payları -113.342.255,00 -74.927.483,00 7.742.271,00 -116.529.632,00 -75.508.742,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,02
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -4,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 60.309,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -393.453,00 -145.297,00 -74.387,00 60.309,00 -61.364,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -460.895,00 -166.692,00 -91.666,00 78.904,00 -88.252,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 67.442,00 21.395,00 17.279,00 -18.595,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 67.442,00 21.395,00 17.279,00 -18.595,00 26.888,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -393.453,00 -145.297,00 -74.387,00 0,00 -61.364,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.932.425,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -113.090.906,00 -75.385.957,00 7.825.963,00 -116.571.758,00 -74.932.425,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri (+) 0,00 0,00 0,00 18.203.794,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 9.832.457,00
Bilanço Tablosu 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12 2015-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 371.163.239,00 350.970.163,00 313.172.691,00 288.066.592,00 388.599.988,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.520.190,00 10.896.880,00 12.380.060,00 8.997.156,00 91.516.472,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 537.829,00
Ticari Alacaklar 18.666.566,00 38.657.552,00 36.106.359,00 44.702.886,00 88.082.025,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.702.875,00 3.220.092,00 2.170.240,00 1.414.623,00 1.488.763,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.963.691,00 35.437.460,00 33.936.119,00 43.288.263,00 86.593.262,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 274.016.715,00 216.435.408,00 185.254.137,00 175.676.329,00 160.492.485,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 270.717.042,00 213.861.410,00 184.347.136,00 174.758.107,00 159.642.488,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.299.673,00 2.573.998,00 907.001,00 918.222,00 849.997,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.230.603,00 23.146.700,00 18.926.080,00 14.077.524,00 14.167.727,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 49.087.286,00 56.264.866,00 54.259.787,00 38.447.611,00 28.863.147,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.730.456,00 14.780.606,00 14.780.606,00 11.954.662,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 979.020,00 715.757,00 109.532,00 152.757,00 31.768,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.662.859,00 4.853.000,00 6.136.736,00 6.012.329,00 4.908.535,00
ARA TOPLAM 371.163.239,00 350.970.163,00 313.172.691,00 288.066.592,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 236.165.644,00 259.724.366,00 268.075.092,00 263.147.959,00 300.641.985,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 14.533.515,00 15.185.456,00 14.619.087,00 14.537.301,00 14.078.570,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.188.605,00 97.946.627,00 112.730.845,00 113.310.925,00 134.756.764,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 496.221,00 529.991,00 589.956,00 609.792,00 134.756.764,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 118.267.743,00 124.799.415,00 123.395.331,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.234.319,00 20.549.485,00 16.044.035,00 26.492.949,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 723.950,00 960.671,00 1.001.228,00 1.101.736,00 414.879,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 607.328.883,00 610.694.529,00 581.247.783,00 551.214.551,00 689.241.973,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 553.013.345,00 547.092.697,00 657.916.189,00 600.543.477,00 737.835.653,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 170.311.538,00 170.010.203,00 234.874.235,00 226.075.920,00 292.833.223,00
- Banka Kredileri 149.479.538,00 152.424.203,00 221.518.338,00 207.657.339,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 57.134.000,00 134.351.898,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 70.189.510,00 85.118.410,00 92.729.817,00 110.921.336,00 101.560.705,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 99.815,00 0,00 0,00 475.472,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.189.510,00 85.018.595,00 92.729.817,00 110.921.336,00 101.085.233,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 72.142.118,00 64.394.967,00 79.712.659,00 0,00 80.580.373,00
Diğer Borçlar 2.073.247,00 2.067.083,00 1.831.528,00 2.314.670,00 2.345.818,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 23.954,00 75.552,00 52.174,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.073.247,00 2.067.083,00 1.807.574,00 2.239.118,00 2.293.644,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 83.847.095,00 118.544.681,00 152.527.966,00 90.022.217,00 105.170.075,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.486.968,00 13.486.968,00 13.486.968,00 14.000.974,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 76.069.018,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.486.968,00 13.486.968,00 13.486.968,00 14.000.974,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.935.584,00 17.921.784,00 29.193.132,00 24.005.342,00 20.993.561,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 571.337.706,00 542.919.051,00 319.436.893,00 354.602.336,00 372.117.049,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 331.487.030,00 322.349.080,00 142.786.021,00 172.753.010,00 149.391.760,00
Banka Kredileri 233.070.930,00 229.906.120,00 67.199.407,00 98.064.010,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.734.429,00 1.684.440,00 1.455.288,00 1.476.747,00 1.593.174,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.734.429,00 1.684.440,00 1.455.288,00 1.476.747,00 1.593.174,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 18.224.168,00 13.271.062,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.124.351.051,00 1.090.011.748,00 977.353.082,00 955.145.813,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R -517.022.168,00 -479.317.219,00 -396.105.299,00 -403.931.262,00 -420.710.729,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -519.549.026,00 -480.918.331,00 -398.180.548,00 -405.860.527,00 -423.348.272,00
Ödenmiş Sermaye 28.280.000,00 28.280.000,00 28.280.000,00 28.280.000,00 26.860.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 131.659.200,00 131.659.200,00 131.659.200,00 131.659.200,00 74.660.400,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -331.378,00 -115.455,00 -47.426,00 14.866,00 -74.969,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -331.378,00 -115.455,00 -47.426,00 14.866,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -331.378,00 -115.455,00 -47.426,00 14.866,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.969,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -388.680.266,00 -388.680.266,00 -388.680.266,00 -272.150.634,00 -272.150.634,00
Net Dönem Karı/Zararı -113.342.255,00 -74.927.483,00 7.742.271,00 -116.529.632,00 -75.508.742,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.526.858,00 1.601.112,00 2.075.249,00 1.929.265,00 2.637.543,00
TOPLAM KAYNAKLAR 607.328.883,00 610.694.529,00 581.247.783,00 551.214.551,00 689.241.973,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 6.012.329,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.979.048,00