Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FENER
Sektör Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Adres Fenebahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, 34724 Kızıltoprak- Kadıköy/İstanbul
Telefon (0216) 449 56 67
Faks (0216) 449 56 74
Web http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FENERBAHÇE SPOR KULÜ BÜ 66.383.828,00 67,07
Diğer 32.596.172,00 32,93
Toplam 98.980.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Fenerium) 4.125.000,00 82,50
Tarih Açıklama Katsayı
11.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,10
31.10.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.11.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.11.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.10.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.10.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.09.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.09.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
16.08.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 483.907.725,00 295.019.459,00 120.114.754,00 544.326.007,00 456.015.767,00
Satışların Maliyeti (-) -617.884.590,00 -388.067.257,00 -95.696.949,00 -587.764.233,00 -479.894.452,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -133.976.865,00 -93.047.798,00 24.417.805,00 -43.438.226,00 -23.878.685,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -133.976.865,00 -93.047.798,00 24.417.805,00 -43.438.226,00 -23.878.685,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.378.318,00 -17.624.396,00 -4.397.252,00 -31.390.312,00 -24.835.050,00
Pazarlama Giderleri (-) -36.473.321,00 -21.497.896,00 -10.254.003,00 -40.793.540,00 -33.965.557,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 51.717.087,00 21.694.241,00 8.870.663,00 53.415.725,00 22.416.262,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -60.764.349,00 -43.534.143,00 -29.701.468,00 -99.273.694,00 -39.490.085,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -193.875.766,00 -154.009.992,00 -11.064.255,00 -161.480.047,00 -99.753.115,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 167.333.316,00 167.333.316,00 0,00 103.245.163,00 101.598.552,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.464.286,00 -7.464.286,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -34.006.736,00 5.859.038,00 -11.064.255,00 -58.234.884,00 1.845.437,00
Finansman Gelirleri 240.518.965,00 189.677.746,00 74.584.886,00 337.237.306,00 183.421.009,00
Finansman Giderleri (-) -305.195.538,00 -240.820.013,00 -91.289.682,00 -430.519.235,00 -218.296.016,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -98.683.309,00 -45.283.229,00 -27.769.051,00 -151.516.813,00 -33.029.570,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.746.318,00 -3.539.444,00 -2.335.798,00 -1.811.678,00 -3.680.162,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.566.908,00 -2.116.207,00 -1.382.144,00 -1.472.245,00 -3.336.572,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.179.410,00 -1.423.237,00 -953.654,00 -339.433,00 -343.590,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -102.429.627,00 -48.822.673,00 -30.104.849,00 -153.328.491,00 -36.709.732,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -102.429.627,00 -48.822.673,00 -30.104.849,00 -153.328.491,00 -36.709.732,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.343.815,00 1.814.202,00 1.104.070,00 1.476.173,00 2.181.923,00
- Ana Ortaklık Payları -104.773.442,00 -50.636.875,00 -31.208.919,00 -154.804.664,00 -38.891.655,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,39
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -28.432,00 106.079,00 -71.964,00 244.047,00 -401.315,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -82.742,00 107.080,00 -92.262,00 172.397,00 -471.322,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 54.310,00 -1.001,00 20.298,00 71.650,00 70.007,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -28.432,00 106.079,00 -71.964,00 244.047,00 -401.315,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -102.458.059,00 -48.716.594,00 -30.176.813,00 -153.084.444,00 -37.111.047,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.238.792.121,00 2.221.739.823,00 1.967.563.854,00 1.891.630.353,00 1.879.287.353,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 51.201.916,00 103.423.372,00 39.958.695,00 13.758.016,00 17.806.207,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 112.874.877,00 94.833.454,00 71.621.427,00 89.128.454,00 100.171.651,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.307.306,00 19.612.921,00 16.414.087,00 16.061.184,00 15.540.854,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 91.567.571,00 75.220.533,00 55.207.340,00 73.067.270,00 84.630.797,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.998.216.104,00 1.930.074.885,00 1.781.558.481,00 1.721.578.637,00 1.688.438.876,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.997.997.119,00 1.929.873.790,00 1.781.344.119,00 1.721.373.259,00 1.688.222.216,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 218.985,00 201.095,00 214.362,00 205.378,00 216.660,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 33.007.019,00 37.292.262,00 29.595.031,00 28.124.474,00 29.438.488,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 33.063.527,00 43.959.799,00 42.031.136,00 35.627.900,00 39.740.157,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00 1.027.240,00 1.027.240,00 1.027.240,00 1.027.240,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 292.571,00 554.944,00 1.932.865,00 66.055,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.428.678,00 11.863.480,00 2.244.140,00 1.480.007,00 3.625.919,00
ARA TOPLAM 2.238.792.121,00 2.221.739.823,00 1.967.563.854,00 1.891.630.353,00 1.879.287.353,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 295.727.972,00 216.649.053,00 209.127.025,00 199.407.804,00 247.088.020,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 21.695.137,00 22.945.315,00 22.361.635,00 23.081.213,00 24.381.278,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 210.634.740,00 147.728.890,00 141.790.656,00 133.446.455,00 152.785.023,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.376.910,00 0,00 1.502.940,00 1.593.402,00 1.588.181,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.155.650,00 12.412.460,00 12.669.270,00 12.926.080,00 13.182.890,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 37.246.645,00 18.043.810,00 15.170.888,00 9.670.296,00 33.015.144,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 463.999,00 458.199,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.534.520.093,00 2.438.388.876,00 2.176.690.879,00 2.091.038.157,00 2.126.375.373,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.692.169.240,00 2.351.204.988,00 2.050.305.562,00 1.910.790.580,00 1.816.991.930,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.546.144.317,00 956.670.557,00 910.029.468,00 935.649.067,00 217.382.491,00
- Banka Kredileri 1.546.144.317,00 956.670.557,00 910.029.468,00 935.649.067,00 217.382.491,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 361.890.595,00 586.702.923,00 520.977.279,00 432.518.246,00 967.903.261,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.813.503,00 6.344.797,00 8.530.673,00 10.407.046,00 11.758.624,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 338.334.177,00 290.672.428,00 209.633.158,00 167.601.365,00 191.399.354,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.041.967,00 3.242.950,00 816.106,00 663.120,00 505.184,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 335.292.210,00 287.429.478,00 208.817.052,00 166.938.245,00 190.894.170,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 284.408.750,00 299.333.619,00 246.855.557,00 175.220.120,00 245.533.510,00
Diğer Borçlar 14.901.492,00 15.191.530,00 14.745.265,00 419.078,00 4.729.210,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.711.310,00 15.191.530,00 14.745.265,00 419.078,00 419.078,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 190.182,00 0,00 0,00 0,00 4.310.132,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 135.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 2.662.884,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 2.662.884,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.314.773,00 48.699.226,00 43.750.521,00 102.548.436,00 65.109.504,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 746.585.094,00 937.676.664,00 958.338.312,00 982.023.759,00 995.186.228,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 529.231.521,00 760.112.484,00 758.090.893,00 785.939.371,00 792.564.341,00
Banka Kredileri 140.863.651,00 393.399.740,00 402.466.167,00 454.704.252,00 460.198.737,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 96.623,00 8.790.247,00 9.330.379,00 9.861.245,00 10.991.730,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.276.976,00 5.372.491,00 5.451.845,00 5.390.635,00 5.474.417,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.276.976,00 5.372.491,00 5.451.845,00 5.390.635,00 5.474.417,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 661.101,00 960.239,00 469.357,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 49.957.952,00 23.953.375,00 32.226.839,00 31.350.857,00 35.606.601,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.438.754.334,00 3.288.881.652,00 3.008.643.874,00 2.892.814.339,00 2.812.178.158,00
Ö Z K A Y N A K L A R -904.234.241,00 -850.492.776,00 -831.952.995,00 -801.776.182,00 -685.802.785,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -911.803.820,00 -857.567.060,00 -838.303.932,00 -807.035.643,00 -691.769.016,00
Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00 98.980.000,00 98.980.000,00 98.980.000,00 98.980.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00 -220.979.048,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00 5.189.829,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00 416.970.063,00 416.970.063,00 416.970.063,00 416.970.063,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.944.851,00 -1.844.658,00 -2.009.486,00 -1.950.116,00 -2.596.498,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.944.851,00 -1.844.658,00 -2.009.486,00 -1.950.116,00 -2.596.498,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.944.851,00 -1.844.658,00 -2.009.486,00 -1.950.116,00 -2.596.498,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00 38.654.892,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.143.901.263,00 -1.143.901.263,00 -1.143.901.263,00 -989.096.599,00 -989.096.599,00
Net Dönem Karı/Zararı -104.773.442,00 -50.636.875,00 -31.208.919,00 -154.804.664,00 -38.891.655,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.569.579,00 7.074.284,00 6.350.937,00 5.259.461,00 5.966.231,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.534.520.093,00 2.438.388.876,00 2.176.690.879,00 2.091.038.157,00 2.126.375.373,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi