Geri Dön

FADE | Fade Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,39
BIST-100'deki Ağırlığı 0,34
F/K Oranı -301,59
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,12
Dibe Uzaklık 50,11
Piyasa Değeri (USD) 38.724.190,41
Piyasa Değeri (TL) 1.271.009.250,00
Özsermaye (TL) 1.130.190.084,00
Sermaye (TL) 83.895.000,00
Net Kar (TL) -4.214.308,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FADE
Sektör Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu
Adres Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir
Telefon 0232 846 22 71
Faks 0232 846 22 72
Web www.fadefood.com/tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EMİNE DEMİR 11.335.000,00 13,51
FARUK DEMİR 23.667.500,00 28,21
HACI ALİ DEMİR 7.154.250,00 8,53
TOPLAM 83.895.000,00 100,00
DİĞER 41.738.250,00 49,75
Toplam 167.790.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. 100,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.07.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 63.050.631,00 324.612.875,00 194.576.605,00 146.300.470,00 65.547.074,00
Satışların Maliyeti (-) 43.336.818,00 267.551.123,00 160.826.955,00 123.025.271,00 -57.017.753,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.713.813,00 57.061.752,00 33.749.650,00 23.275.199,00 8.529.321,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.432.631,00 56.418.947,00 32.866.234,00 22.624.966,00 7.761.593,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 9.429.990,00 24.871.078,00 13.758.792,00 8.681.176,00 -5.433.631,00
Pazarlama Giderleri (-) 2.410.678,00 9.416.319,00 5.326.484,00 3.542.870,00 -1.915.133,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.819.517,00 25.432.165,00 14.179.170,00 6.465.080,00 3.174.054,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 3.842.366,00 5.691.140,00 4.648.055,00 3.993.730,00 -2.772.992,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 15.569.114,00 41.872.575,00 23.312.073,00 12.872.270,00 813.891,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.710.333,00 219.947.889,00 295.496.605,00 295.329.939,00 202.344.199,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 3.202.187,00 34.857.636,00 26.048.831,00 36.245.381,00 -33.248.140,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.030.139,00 226.764.649,00 292.595.131,00 271.656.710,00 169.599.465,00
Finansman gelirleri 900.410,00 4.057.755,00 3.476.734,00 3.101.694,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 1.662.640,00 12.320.431,00 6.484.030,00 3.036.544,00 -1.577.351,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 28.942.970,00 184.235.978,00 289.587.835,00 271.721.860,00 168.098.583,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 17.198.224,00 55.694.445,00 59.557.004,00 56.129.915,00 -23.597.996,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 2.628.599,00 8.731.731,00 7.100.544,00 5.614.566,00 -1.817.310,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 14.569.625,00 46.962.714,00 52.456.460,00 50.515.349,00 -21.780.686,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.744.746,00 128.541.533,00 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.744.746,00 128.541.533,00 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 11.744.746,00 128.541.533,00 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -57.383,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -76.510,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -19.127,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -19.127,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -57.383,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 11.744.746,00 128.484.150,00 230.030.831,00 215.591.945,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11.744.746,00 128.484.150,00 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 76.469,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 233.503.199,00 196.846.578,00 210.574.535,00 161.081.309,00 163.745.980,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.514.121,00 18.305.460,00 19.346.796,00 12.306.128,00 5.355.922,00
Finansal Yatırımlar 15.261.856,00 18.534.131,00 35.620.222,00 25.448.224,00 27.445.465,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 54.848.510,00 49.765.755,00 60.359.915,00 68.516.421,00 53.593.847,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.157,00 2.157,00 1.507,00 857,00 857,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.846.353,00 49.763.598,00 60.358.408,00 68.515.564,00 53.592.990,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.027.837,00 2.027.837,00 2.027.837,00 4.097.879,00 2.286.668,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 1.825.900,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.027.837,00 2.027.837,00 2.027.837,00 2.271.979,00 2.286.668,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 76.111.544,00 57.636.846,00 39.106.375,00 2.454.285,00 33.297.654,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 63.855.915,00 34.684.627,00 41.947.561,00 37.114.585,00 32.464.483,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.290.166,00 10.816.870,00 10.724.443,00 9.652.787,00 8.189.242,00
ARA TOPLAM 233.503.199,00 196.846.578,00 210.574.535,00 161.081.309,00 163.745.980,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.207.129.330,00 1.051.556.865,00 707.585.255,00 702.161.285,00 590.085.388,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 845.142.314,00 734.500.000,00 608.976.305,00 608.580.000,00 515.750.000,00
Maddi Duran Varlıklar 351.996.025,00 308.409.261,00 93.148.720,00 87.933.885,00 73.393.054,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 142.891,00 68.104,00 40.800,00 44.400,00 48.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 142.891,00 68.104,00 40.800,00 44.400,00 48.000,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.440.632.529,00 1.248.403.443,00 918.159.790,00 863.242.594,00 753.831.368,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.055.410,00 123.444.603,00 128.064.015,00 89.821.702,00 80.055.461,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.864.483,00 69.271.198,00 55.694.078,00 52.544.141,00 42.860.737,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.966.667,00 5.800.000,00 6.488.912,00 7.163.648,00 4.655.266,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.215.560,00 20.097.263,00 27.488.871,00 10.171.731,00 18.530.222,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.245,00 26.674,00 49.525,00 86.298,00 113.378,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.191.315,00 20.070.589,00 27.439.346,00 10.085.433,00 18.416.844,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.655.742,00 3.437.737,00 3.207.318,00 2.182.787,00 2.088.820,00
Diğer Borçlar 2.848.767,00 700.561,00 719.145,00 1.282.970,00 9.110.220,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.995.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.848.767,00 700.561,00 719.145,00 1.282.970,00 2.115.220,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 50.748.896,00 21.851.817,00 31.450.350,00 13.224.536,00 540.578,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.387.931,00 1.884.534,00 2.667.733,00 3.153.052,00 1.817.309,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 367.364,00 401.493,00 347.608,00 98.837,00 452.309,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 304.564,00 298.693,00 285.608,00 36.837,00 390.309,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.800,00 102.800,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 169.387.035,00 152.935.445,00 136.682.841,00 134.446.844,00 105.893.217,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.933.333,00 7.933.333,00 8.266.667,00 8.766.667,00 8.833.333,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.931.038,00 3.061.315,00 2.653.454,00 1.863.324,00 2.008.330,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.931.038,00 3.061.315,00 2.653.454,00 1.863.324,00 2.008.330,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 156.365.262,00 141.795.638,00 125.626.425,00 123.685.314,00 94.950.651,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 310.442.445,00 276.380.048,00 264.746.856,00 224.268.546,00 185.948.678,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.130.190.084,00 972.023.395,00 653.412.934,00 638.974.048,00 567.882.690,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.130.190.084,00 972.023.395,00 653.412.934,00 638.974.048,00 567.882.690,00
Ödenmiş Sermaye 83.895.000,00 83.895.000,00 83.895.000,00 83.895.000,00 83.895.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 350.555.067,00 293.678.776,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 116.574.022,00 101.312.664,00 25.530.586,00 25.530.586,00 25.530.586,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -66.027,00 -57.383,00 68.753.752,00 68.753.752,00 68.753.752,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -66.027,00 -57.383,00 68.753.752,00 68.753.752,00 68.753.752,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -66.027,00 -57.383,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.150.851,00 1.922.539,00 989.694,00 989.694,00 1.449.777,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 563.336.425,00 362.730.266,00 244.213.071,00 244.213.071,00 243.752.988,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.744.746,00 128.541.533,00 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.440.632.529,00 1.248.403.443,00 918.159.790,00 863.242.594,00 753.831.368,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 27.445.465,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi