Geri Dön

FADE | Fade Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu FADE
Sektör Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu
Adres Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir
Telefon 0232 846 22 71
Faks 0232 846 22 72
Web www.fadefood.com/tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EMİNE DEMİR 11.335.000,00 13,51
FARUK DEMİR 23.667.500,00 28,21
HACI ALİ DEMİR 7.154.250,00 8,53
TOPLAM 83.895.000,00 100,00
DİĞER 41.738.250,00 49,75
Toplam 167.790.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. 100,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.07.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 194.576.605,00 146.300.470,00 65.547.074,00 132.828.446,00 102.123.581,00
Satışların Maliyeti (-) -160.826.955,00 -123.025.271,00 -57.017.753,00 -93.381.520,00 -71.517.013,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 33.749.650,00 23.275.199,00 8.529.321,00 39.446.926,00 30.606.568,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 32.866.234,00 22.624.966,00 7.761.593,00 40.975.163,00 34.294.831,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.758.792,00 -8.681.176,00 -5.433.631,00 -8.777.104,00 -6.722.626,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.326.484,00 -3.542.870,00 -1.915.133,00 -6.367.761,00 -5.014.700,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.179.170,00 6.465.080,00 3.174.054,00 7.096.545,00 5.213.567,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.648.055,00 -3.993.730,00 -2.772.992,00 -3.282.746,00 -3.805.504,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.312.073,00 12.872.270,00 813.891,00 29.644.097,00 23.965.568,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 295.496.605,00 295.329.939,00 202.344.199,00 195.106.525,00 164.733.649,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -26.048.831,00 -36.245.381,00 -33.248.140,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 292.595.131,00 271.656.710,00 169.599.465,00 224.691.377,00 188.590.299,00
Finansman Gelirleri 3.476.734,00 3.101.694,00 76.469,00 1.195.632,00 1.127.716,00
Finansman Giderleri (-) -6.484.030,00 -3.036.544,00 -1.577.351,00 -3.961.118,00 -3.335.437,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 289.587.835,00 271.721.860,00 168.098.583,00 221.925.891,00 186.382.578,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -59.557.004,00 -56.129.915,00 -23.597.996,00 -45.175.800,00 -36.608.781,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.100.544,00 -5.614.566,00 -1.817.310,00 -5.937.502,00 -3.197.300,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -52.456.460,00 -50.515.349,00 -21.780.686,00 -39.238.298,00 -33.411.481,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00 176.750.091,00 149.773.797,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00 176.750.091,00 149.773.797,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00 176.750.091,00 149.773.797,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00 176.750.091,00 149.773.797,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 210.574.535,00 161.081.309,00 163.745.980,00 184.628.140,00 150.459.669,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.346.796,00 12.306.128,00 5.355.922,00 6.606.100,00 5.184.927,00
Finansal Yatırımlar 35.620.222,00 25.448.224,00 27.445.465,00 60.693.605,00 30.320.728,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 35.620.222,00 25.448.224,00 27.445.465,00 60.693.605,00 30.320.728,00
Ticari Alacaklar 60.359.915,00 68.516.421,00 53.593.847,00 22.159.321,00 29.708.632,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.507,00 857,00 857,00 857,00 857,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.358.408,00 68.515.564,00 53.592.990,00 22.158.464,00 29.707.775,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.027.837,00 4.097.879,00 2.286.668,00 2.987.306,00 2.155.067,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 1.825.900,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.027.837,00 2.271.979,00 2.286.668,00 2.987.306,00 2.155.067,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 39.106.375,00 2.454.285,00 33.297.654,00 66.437.945,00 59.139.920,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 41.947.561,00 37.114.585,00 32.464.483,00 16.767.236,00 14.628.922,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.724.443,00 9.652.787,00 8.189.242,00 8.089.325,00 7.930.330,00
ARA TOPLAM 210.574.535,00 161.081.309,00 163.745.980,00 184.628.140,00 150.459.669,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 707.585.255,00 702.161.285,00 590.085.388,00 387.068.533,00 381.328.236,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 608.976.305,00 608.580.000,00 515.750.000,00 317.595.162,00 317.071.400,00
Maddi Duran Varlıklar 93.148.720,00 87.933.885,00 73.393.054,00 67.255.486,00 58.426.294,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.800,00 44.400,00 48.000,00 51.601,00 55.200,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.800,00 44.400,00 48.000,00 51.601,00 55.200,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 918.159.790,00 863.242.594,00 753.831.368,00 571.696.673,00 531.787.905,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.064.015,00 89.821.702,00 80.055.461,00 64.494.815,00 66.900.842,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.694.078,00 52.544.141,00 42.860.737,00 38.300.243,00 41.769.587,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.488.912,00 7.163.648,00 4.655.266,00 5.466.953,00 5.733.451,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.488.871,00 10.171.731,00 18.530.222,00 11.018.107,00 13.974.516,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.525,00 86.298,00 113.378,00 0,00 78.206,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.439.346,00 10.085.433,00 18.416.844,00 11.018.107,00 13.896.310,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.207.318,00 2.182.787,00 2.088.820,00 1.036.194,00 728.908,00
Diğer Borçlar 719.145,00 1.282.970,00 9.110.220,00 6.841.253,00 1.004.855,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 6.995.000,00 6.065.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 719.145,00 1.282.970,00 2.115.220,00 776.253,00 1.004.855,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 31.450.350,00 13.224.536,00 540.578,00 402.016,00 1.721.899,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.667.733,00 3.153.052,00 1.817.309,00 1.293.247,00 1.560.790,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 347.608,00 98.837,00 452.309,00 136.802,00 406.836,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 285.608,00 36.837,00 390.309,00 74.802,00 344.836,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.682.841,00 134.446.844,00 105.893.217,00 83.819.755,00 68.481.254,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.266.667,00 8.766.667,00 8.833.333,00 9.333.333,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.653.454,00 1.863.324,00 2.008.330,00 1.217.479,00 1.039.966,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.653.454,00 1.863.324,00 2.008.330,00 1.217.479,00 1.039.966,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 125.626.425,00 123.685.314,00 94.950.651,00 73.169.965,00 67.343.147,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 264.746.856,00 224.268.546,00 185.948.678,00 148.314.570,00 135.382.096,00
Ö Z K A Y N A K L A R 653.412.934,00 638.974.048,00 567.882.690,00 423.382.103,00 396.405.809,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 653.412.934,00 638.974.048,00 567.882.690,00 423.382.103,00 396.405.809,00
Ödenmiş Sermaye 83.895.000,00 83.895.000,00 83.895.000,00 83.895.000,00 83.895.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.530.586,00 25.530.586,00 25.530.586,00 25.530.586,00 25.530.586,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.753.752,00 68.753.752,00 68.753.752,00 68.753.752,00 68.753.752,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 68.753.752,00 68.753.752,00 68.753.752,00 68.753.752,00 68.753.752,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 989.694,00 989.694,00 1.449.777,00 1.196.166,00 1.196.166,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 244.213.071,00 244.213.071,00 243.752.988,00 67.256.508,00 67.256.508,00
Net Dönem Karı/Zararı 230.030.831,00 215.591.945,00 144.500.587,00 176.750.091,00 149.773.797,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 918.159.790,00 863.242.594,00 753.831.368,00 571.696.673,00 531.787.905,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -13.063,00 -13.063,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi