Geri Dön

EYGYO | Eyg Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,18
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,00
BIST-100'deki Ağırlığı 1,25
F/K Oranı 4,05
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,78
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 27.870.771,05
Piyasa Değeri (TL) 913.275.000,00
Özsermaye (TL) 1.166.478.717,00
Sermaye (TL) 82.500.000,00
Net Kar (TL) 225.739.489,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EYGYO
Sektör ŞIRKET, GAYRIMENKULLER, GAYRIMENKUL PROJELERI, GAYRIMENKULE DAYALI HAKLAR, SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI VE SERMAYE PIYASASI KURULUNCA BELIRLENECEK DIĞER VARLIK VE HAKLARDAN OLUŞAN PORTFÖYÜ IŞLETMEK AMACIYLA PAYLARINI IHRAÇ ETMEK ÜZERE KURULAN VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA IZIN VERILEN DIĞER FAALIYETLERDE BULUNABILEN SERMAYE PIYASASI KURUMU NITELIĞINDE KAYITLI SERMAYELI HALKA AÇIK ANONIM ORTAKLIKTIR.
Adres NECİP FAZIL MAH.HAMZA YERLİKAYA BULVARI NO:10 ÜMRANİYE/İSTANBUL
Telefon 0216 313 66 65
Faks 0216 499 29 97
Web www.eyggyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÖMER FARUK ÇELİK 130.958.204,72 65,48
TOPLAM 200.000.000,00 100,00
DİĞER 69.041.795,28 34,52
Toplam 400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EYG OFİS VE KONUT A.Ş. 100,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.12.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,42
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.399.799.823,00 477.228.104,00 235.081.457,00 89.376.415,00 75.157.762,00
Satışların Maliyeti (-) 1.575.029.655,00 308.701.895,00 144.430.024,00 -41.744.319,00 -43.968.473,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -175.229.832,00 168.526.209,00 90.651.433,00 47.632.096,00 31.189.289,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -175.229.832,00 168.526.209,00 90.651.433,00 47.632.096,00 31.189.289,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 37.226.464,00 20.402.329,00 13.010.265,00 -6.029.216,00 -24.326.873,00
Pazarlama Giderleri (-) 5.295.977,00 9.870.860,00 2.101.432,00 -1.070.146,00 -4.636.631,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.388.224,00 4.946.970,00 4.477.409,00 3.658.721,00 10.228.325,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 37.518.669,00 19.741.024,00 16.742.302,00 -10.340.455,00 -10.800.108,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -246.882.718,00 123.458.966,00 63.274.843,00 33.851.000,00 1.654.002,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 147.732.659,00 29.115.876,00 20.622.321,00 2.524.066,00 137.962.848,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 30.990.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -130.140.800,00 152.574.842,00 83.897.164,00 36.375.066,00 139.616.850,00
Finansman gelirleri 31.619.301,00 21.948.467,00 14.417.885,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 38.687.620,00 19.660.701,00 3.412.323,00 -2.093.932,00 -16.325.877,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 211.212.918,00 154.862.608,00 94.902.726,00 35.605.604,00 140.713.694,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -31.286.756,00 154.527,00 141.923,00 -88.848,00 -20.872.329,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -31.286.756,00 154.527,00 141.923,00 -88.848,00 -20.872.329,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 242.499.674,00 154.708.081,00 94.760.803,00 35.516.756,00 119.841.365,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 242.499.674,00 154.708.081,00 94.760.803,00 35.516.756,00 119.841.365,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 242.499.674,00 154.708.081,00 94.760.803,00 35.516.756,00 119.841.365,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.898.854,00 -391.605,00 115.144,00 -134.590,00 10.283.731,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -4.023.648,00 0,00 0,00 0,00 13.301.664,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 125.546,00 -489.506,00 143.930,00 -168.238,00 -357.600,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -999.248,00 -97.901,00 28.786,00 33.648,00 -2.660.333,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -97.901,00 28.786,00 33.648,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.898.854,00 -391.605,00 115.144,00 -134.590,00 10.283.731,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 239.600.820,00 154.316.476,00 94.875.947,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 239.600.820,00 154.316.476,00 94.875.947,00 35.382.166,00 130.125.096,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 1.324.470,00 17.422.721,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.451.478.797,00 1.285.696.577,00 1.301.345.410,00 1.265.353.826,00 1.346.573.612,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.929.201,00 55.621.944,00 32.697.008,00 23.835.112,00 204.216.628,00
Finansal Yatırımlar 48.563.849,00 73.811.603,00 96.452.931,00 86.638.161,00 30.486.316,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 56.768.203,00 50.448.522,00 63.021.510,00 81.467.321,00 71.071.464,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 12.502,00 278.694,00 1.198.768,00 18.061.829,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.768.203,00 50.436.020,00 62.742.816,00 80.268.553,00 53.009.635,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 41.904.867,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.904.867,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.215.083.309,00 939.404.078,00 919.850.713,00 876.795.706,00 784.176.263,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 19.673.503,00 38.957.375,00 88.768.528,00 115.498.566,00 194.903.364,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.754,00 19.748,00 8.480,00 8.476,00 8.468,00
Diğer Dönen Varlıklar 45.536.111,00 127.431.860,00 100.544.793,00 81.109.037,00 61.709.662,00
ARA TOPLAM 1.451.478.797,00 1.285.696.577,00 1.301.345.410,00 1.265.353.826,00 1.346.573.612,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 632.343.579,00 413.747.368,00 363.576.331,00 358.636.899,00 351.913.404,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 340.398.478,00 230.101.760,00 172.274.409,00 174.735.341,00 174.735.341,00
Maddi Duran Varlıklar 32.799.734,00 16.840.517,00 17.014.556,00 16.672.400,00 16.583.300,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 281.379,00 25.947,00 26.446,00 26.945,00 27.444,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 683.396,00 546.154,00 549.634,00 650.846,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.083.822.376,00 1.699.443.945,00 1.664.921.741,00 1.623.990.725,00 1.698.487.016,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 629.351.087,00 906.217.597,00 997.791.559,00 1.047.403.262,00 1.142.157.081,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 445.307.577,00 362.224.804,00 312.280.033,00 283.217.995,00 251.357.662,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 63.674.028,00 79.391.491,00 47.501.637,00 50.759.413,00 166.443.669,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.639.297,00 24.460.407,00 1.009.697,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.034.731,00 54.931.084,00 46.491.940,00 50.759.413,00 166.443.669,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.406.899,00 2.572.443,00 890.768,00 2.172.458,00 1.462.468,00
Diğer Borçlar 2.649.030,00 7.194.375,00 9.186.400,00 4.563.970,00 5.062.751,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 1.374.881,00 228.799,00 283.615,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.649.030,00 7.194.375,00 7.811.519,00 4.335.171,00 4.779.136,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 112.806.734,00 453.226.211,00 626.240.543,00 705.564.593,00 716.675.430,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.506.819,00 1.608.273,00 1.692.178,00 1.124.833,00 1.155.101,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.338.619,00 1.443.273,00 1.527.178,00 956.633,00 986.901,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 168.200,00 165.000,00 165.000,00 168.200,00 168.200,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 152.964.155,00 185.767.257,00 119.111.620,00 88.062.682,00 103.187.320,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.617.925,00 157.233.146,00 90.983.872,00 59.799.240,00 74.655.673,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.121.693,00 1.566.538,00 1.310.021,00 1.495.310,00 1.349.754,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.121.693,00 1.566.538,00 1.310.021,00 1.495.310,00 1.349.754,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.224.537,00 26.967.573,00 26.817.727,00 26.768.132,00 26.780.496,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 782.315.242,00 1.091.984.854,00 1.116.903.179,00 1.135.465.944,00 1.245.344.401,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.301.507.134,00 607.459.091,00 548.018.562,00 488.524.781,00 453.142.615,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.301.507.134,00 607.459.091,00 548.018.562,00 488.524.781,00 453.142.615,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -5.740.630,00 -5.740.630,00 -5.740.630,00 -5.740.630,00
Sermaye Düzeltme Farkları 167.142.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 234.783.433,00 218.295.000,00 218.295.000,00 218.295.000,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.180.045,00 9.673.354,00 10.180.103,00 9.930.369,00 10.064.959,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.180.045,00 9.673.354,00 10.180.103,00 9.930.369,00 10.064.959,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -463.682,00 -967.977,00 -461.228,00 -710.962,00 -576.372,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 444.901.211,00 148.023.286,00 148.023.286,00 148.023.286,00 28.181.921,00
Net Dönem Karı/Zararı 242.499.674,00 154.708.081,00 94.760.803,00 35.516.756,00 119.841.365,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.083.822.376,00 1.699.443.945,00 1.664.921.741,00 1.623.990.725,00 1.698.487.016,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi