Geri Dön

EYGYO | Eyg Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,02
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,00
BIST-100'deki Ağırlığı 1,03
F/K Oranı 4,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,79
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 29.636.007,49
Piyasa Değeri (TL) 919.875.000,00
Özsermaye (TL) 514.137.280,00
Sermaye (TL) 82.500.000,00
Net Kar (TL) 185.923.138,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EYGYO
Sektör ŞIRKET, GAYRIMENKULLER, GAYRIMENKUL PROJELERI, GAYRIMENKULE DAYALI HAKLAR, SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI VE SERMAYE PIYASASI KURULUNCA BELIRLENECEK DIĞER VARLIK VE HAKLARDAN OLUŞAN PORTFÖYÜ IŞLETMEK AMACIYLA PAYLARINI IHRAÇ ETMEK ÜZERE KURULAN VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA IZIN VERILEN DIĞER FAALIYETLERDE BULUNABILEN SERMAYE PIYASASI KURUMU NITELIĞINDE KAYITLI SERMAYELI HALKA AÇIK ANONIM ORTAKLIKTIR.
Adres NECİP FAZIL MAH.HAMZA YERLİKAYA BULVARI NO:10 ÜMRANİYE/İSTANBUL
Telefon 0216 313 66 65
Faks 0216 499 29 97
Web www.eyggyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÖMER FARUK ÇELİK 133.758.204,72 66,88
TOPLAM 200.000.000,00 100,00
DİĞER 66.241.795,28 33,12
Toplam 400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EYG OFİS VE KONUT A.Ş. 100,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.12.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,42
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 477.228.104,00 235.081.457,00 89.376.415,00 75.157.762,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -308.701.895,00 -144.430.024,00 -41.744.319,00 -43.968.473,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 168.526.209,00 90.651.433,00 47.632.096,00 31.189.289,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 168.526.209,00 90.651.433,00 47.632.096,00 31.189.289,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.402.329,00 -13.010.265,00 -6.029.216,00 -24.326.873,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.870.860,00 -2.101.432,00 -1.070.146,00 -4.636.631,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.946.970,00 4.477.409,00 3.658.721,00 10.228.325,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.741.024,00 -16.742.302,00 -10.340.455,00 -10.800.108,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 123.458.966,00 63.274.843,00 33.851.000,00 1.654.002,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29.115.876,00 20.622.321,00 2.524.066,00 137.962.848,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 152.574.842,00 83.897.164,00 36.375.066,00 139.616.850,00 0,00
Finansman Gelirleri 21.948.467,00 14.417.885,00 1.324.470,00 17.422.721,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -19.660.701,00 -3.412.323,00 -2.093.932,00 -16.325.877,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 154.862.608,00 94.902.726,00 35.605.604,00 140.713.694,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -154.527,00 -141.923,00 -88.848,00 -20.872.329,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -154.527,00 -141.923,00 -88.848,00 -20.872.329,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 154.708.081,00 94.760.803,00 35.516.756,00 119.841.365,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 154.708.081,00 94.760.803,00 35.516.756,00 119.841.365,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 154.708.081,00 94.760.803,00 35.516.756,00 119.841.365,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -391.605,00 115.144,00 -134.590,00 10.283.731,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 13.301.664,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -489.506,00 143.930,00 -168.238,00 -357.600,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 97.901,00 -28.786,00 33.648,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 97.901,00 -28.786,00 33.648,00 -2.660.333,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -391.605,00 115.144,00 -134.590,00 10.283.731,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 154.316.476,00 94.875.947,00 35.382.166,00 130.125.096,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.285.696.577,00 1.301.345.410,00 1.265.353.826,00 1.346.573.612,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 55.621.944,00 32.697.008,00 23.835.112,00 204.216.628,00 0,00
Finansal Yatırımlar 73.811.603,00 96.452.931,00 86.638.161,00 30.486.316,00 0,00
Ticari Alacaklar 50.448.522,00 63.021.510,00 81.467.321,00 71.071.464,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.502,00 278.694,00 1.198.768,00 18.061.829,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 50.436.020,00 62.742.816,00 80.268.553,00 53.009.635,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.447,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.447,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 939.404.078,00 919.850.713,00 876.795.706,00 784.176.263,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.957.375,00 88.768.528,00 115.498.566,00 194.903.364,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.748,00 8.480,00 8.476,00 8.468,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 127.431.860,00 100.544.793,00 81.109.037,00 61.709.662,00 0,00
ARA TOPLAM 1.285.696.577,00 1.301.345.410,00 1.265.353.826,00 1.346.573.612,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 413.747.368,00 363.576.331,00 358.636.899,00 351.913.404,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 230.101.760,00 172.274.409,00 174.735.341,00 174.735.341,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 16.840.517,00 17.014.556,00 16.672.400,00 16.583.300,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.947,00 26.446,00 26.945,00 27.444,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 683.396,00 546.154,00 549.634,00 650.846,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.699.443.945,00 1.664.921.741,00 1.623.990.725,00 1.698.487.016,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 906.217.597,00 997.791.559,00 1.047.403.262,00 1.142.157.081,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 362.224.804,00 312.280.033,00 283.217.995,00 251.357.662,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 79.391.491,00 47.501.637,00 50.759.413,00 166.443.669,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.460.407,00 1.009.697,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.931.084,00 46.491.940,00 50.759.413,00 166.443.669,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.572.443,00 890.768,00 2.172.458,00 1.462.468,00 0,00
Diğer Borçlar 7.194.375,00 9.186.400,00 4.563.970,00 5.062.751,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.374.881,00 228.799,00 283.615,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.194.375,00 7.811.519,00 4.335.171,00 4.779.136,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 453.226.211,00 626.240.543,00 705.564.593,00 716.675.430,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.608.273,00 1.692.178,00 1.124.833,00 1.155.101,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.443.273,00 1.527.178,00 956.633,00 986.901,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 165.000,00 165.000,00 168.200,00 168.200,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.767.257,00 119.111.620,00 88.062.682,00 103.187.320,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 157.233.146,00 90.983.872,00 59.799.240,00 74.655.673,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.566.538,00 1.310.021,00 1.495.310,00 1.349.754,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.566.538,00 1.310.021,00 1.495.310,00 1.349.754,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.967.573,00 26.817.727,00 26.768.132,00 26.780.496,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.091.984.854,00 1.116.903.179,00 1.135.465.944,00 1.245.344.401,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 607.459.091,00 548.018.562,00 488.524.781,00 453.142.615,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 607.459.091,00 548.018.562,00 488.524.781,00 453.142.615,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -5.740.630,00 -5.740.630,00 -5.740.630,00 -5.740.630,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 218.295.000,00 218.295.000,00 218.295.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.673.354,00 10.180.103,00 9.930.369,00 10.064.959,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.673.354,00 10.180.103,00 9.930.369,00 10.064.959,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -967.977,00 -461.228,00 -710.962,00 -576.372,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.023.286,00 148.023.286,00 148.023.286,00 28.181.921,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 154.708.081,00 94.760.803,00 35.516.756,00 119.841.365,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.699.443.945,00 1.664.921.741,00 1.623.990.725,00 1.698.487.016,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi