Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,38
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 99,66
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 99,66
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 24.586.948,00
Sermaye (TL) 20.000.000,00
Net Kar (TL) 1.159.783,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu EUYO
Sektör PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 66 Balgat-Çankaya/ANKARA
Telefon 0 312 201 88 18
Faks 0 312 201 88 48
Web http://www.euroyatirimortakligi.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 9.664.000,00 72,06
ERKAN ACAR 1.030.000,00 7,68
EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.671.000,00 19,92
MUSTAFA ŞAHİN 45.000,00 0,34
Toplam 13.410.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.12.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
14.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,66
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 80.178.919,00 327.230.008,00 265.831.849,00 215.269.214,00 116.930.413,00
Satışların Maliyeti (-) -78.949.520,00 -325.390.201,00 -264.955.972,00 -214.883.341,00 -115.999.129,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.229.399,00 1.839.807,00 875.877,00 385.873,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.229.399,00 1.839.807,00 875.877,00 385.873,00 931.283,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -245.143,00 -1.046.702,00 -853.006,00 -644.019,00 -341.551,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.487,00 16.442,00 35.125,00 31.163,00 22.074,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 -20.290,00 -402,00 -391,00 -389,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 981.943,00 789.257,00 57.594,00 -227.374,00 611.417,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 981.943,00 789.257,00 57.594,00 -227.374,00 611.417,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 981.943,00 789.257,00 57.594,00 -227.374,00 611.417,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 981.943,00 789.257,00 57.594,00 -227.374,00 611.417,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 981.943,00 789.257,00 57.594,00 -227.374,00 611.417,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 981.943,00 789.257,00 57.594,00 -227.374,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05 0,04 0,00 -0,01 0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 611.417,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 25.293.640,00 23.652.917,00 24.623.949,00 22.641.370,00 23.993.079,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.388.283,00 2.286.738,00 2.282.256,00 864.260,00 2.087.013,00
Finansal Yatırımlar 19.243.171,00 21.364.462,00 21.278.614,00 21.773.936,00 20.933.085,00
Ticari Alacaklar 659.037,00 0,00 1.059.780,00 0,00 967.043,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 967.043,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 659.037,00 0,00 1.059.780,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.760,00 0,00 1.580,00 872,00 704,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 760,00 0,00 580,00 0,00 704,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 389,00 1.136,00 1.719,00 2.302,00 5.234,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 581,00 487,00 487,00 0,00
ARA TOPLAM 25.293.640,00 23.652.917,00 24.623.949,00 22.641.370,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 26.224,00 19.072,00 2.046,00 2.448,00 2.852,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 24.892,00 17.405,00 44,00 111,00 178,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.332,00 1.667,00 2.002,00 2.337,00 2.674,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.674,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.319.864,00 23.671.989,00 24.625.995,00 22.643.818,00 23.995.931,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 686.474,00 20.718,00 1.717.491,00 25.282,00 498.383,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 663.798,00 5.250,00 1.686.169,00 0,00 481.785,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 481.714,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 663.798,00 5.250,00 1.686.169,00 0,00 71,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.280,00 5.143,00 5.070,00 8.455,00 0,00
Diğer Borçlar 7.115,00 5.643,00 5.499,00 12.410,00 9.123,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 9.123,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.281,00 4.682,00 20.753,00 4.417,00 7.475,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.281,00 4.682,00 20.753,00 4.417,00 7.475,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.442,00 46.266,00 47.187,00 42.187,00 31.304,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 46.442,00 46.266,00 47.187,00 42.187,00 31.304,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.442,00 46.266,00 47.187,00 42.187,00 31.304,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 732.916,00 66.984,00 1.764.678,00 67.469,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 24.586.948,00 23.605.005,00 22.861.317,00 22.576.349,00 23.466.244,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.586.948,00 23.605.005,00 22.861.317,00 22.576.349,00 23.466.244,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.371,00 30.371,00 30.371,00 30.371,00 30.371,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.353,00 -12.353,00 -24.378,00 -24.378,00 -13.274,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 315.780,00 315.780,00 315.780,00 315.780,00 315.780,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.271.207,00 2.481.950,00 2.481.950,00 2.481.950,00 2.521.950,00
Net Dönem Karı/Zararı 981.943,00 789.257,00 57.594,00 -227.374,00 611.417,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 25.319.864,00 23.671.989,00 24.625.995,00 22.643.818,00 23.995.931,00
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.274,00