Geri Dön

EUYO | Euro Yat. Ort.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,51
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 99,66
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı -13,66
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,54
Dibe Uzaklık 99,66
Piyasa Değeri (USD) 8.614.229,93
Piyasa Değeri (TL) 282.800.000,00
Özsermaye (TL) 62.261.949,00
Sermaye (TL) 20.000.000,00
Net Kar (TL) -20.703.038,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EUYO
Sektör PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ
Adres Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 Balgat Çankaya-ANKARA
Telefon 0312-201 88 00
Faks 0312-286 96 58
Web www.euroyatirimortakligi.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MUSTAFA ŞAHİN 67.114,09 0,34
TOPLAM 20.000.000,00 100,00
DİĞER 19.932.885,91 99,66
Toplam 40.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
29.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.12.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
14.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,66
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 13.276.722,00 40.885.470,00 28.934.096,00 12.445.135,00 3.002.469,00
Satışların Maliyeti (-) 5.462.029,00 21.924.491,00 14.744.421,00 6.102.793,00 -1.995.595,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.814.693,00 18.960.979,00 14.189.675,00 6.342.342,00 1.006.874,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.814.693,00 18.960.979,00 14.189.675,00 6.342.342,00 1.006.874,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 2.165.529,00 6.968.163,00 3.789.387,00 2.082.039,00 -1.131.049,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 131.221,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 161.579,00 772.463,00 493.841,00 404.331,00 -25.816,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.487.585,00 11.351.574,00 9.906.447,00 3.855.972,00 -149.991,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.502.955,00 11.338.398,00 9.902.533,00 3.855.839,00 -151.137,00
Finansman gelirleri 0,00 277.584,00 271.506,00 119.480,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 275.274,00 291.053,00 262.344,00 179.811,00 -35.383,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.418.847,00 -18.470.711,00 9.911.695,00 3.795.508,00 -186.520,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.418.847,00 -18.470.711,00 9.911.695,00 3.795.508,00 -186.520,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.418.847,00 -18.470.711,00 9.911.695,00 3.795.508,00 -186.520,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.418.847,00 -18.470.711,00 9.911.695,00 3.795.508,00 -186.520,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,12 -0,93 0,50 0,19 -0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,12 -0,93 0,50 0,19 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 365.302,00 -79.357,00 137.689,00 228.814,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 365.302,00 -79.357,00 137.689,00 228.814,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 365.302,00 -79.357,00 137.689,00 228.814,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -2.053.545,00 -18.550.068,00 10.049.384,00 4.024.322,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.053.545,00 -18.550.068,00 10.049.384,00 4.024.322,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,12 -0,93 0,50 0,19 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 58.638.513,00 52.375.228,00 53.056.496,00 48.003.556,00 46.357.967,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.484.697,00 7.758.564,00 11.288.695,00 12.007.818,00 10.513.472,00
Finansal Yatırımlar 51.195.606,00 44.519.684,00 41.585.506,00 35.871.358,00 35.733.483,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 51.195.606,00 44.519.684,00 41.585.506,00 35.871.358,00 35.733.483,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.758.447,00 23.119,00 119.444,00 22.979,00 17.757,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.558,00 23.119,00 38.922,00 22.979,00 12.757,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.724.889,00 0,00 80.522,00 0,00 5.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 199.763,00 73.861,00 62.851,00 101.401,00 93.255,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 58.638.513,00 52.375.228,00 53.056.496,00 48.003.556,00 46.357.967,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.929.842,00 6.513.261,00 4.305.186,00 4.541.092,00 170.096,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.867.121,00 3.514.878,00 2.585.656,00 2.720.413,00 170.096,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 66.568.355,00 58.888.489,00 57.361.682,00 52.544.648,00 46.528.063,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.947.435,00 1.002.317,00 880.345,00 893.965,00 374.594,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 583.207,00 437.055,00 343.580,00 333.475,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 56.278,00 51.828,00 53.089,00 77.691,00 41.819,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.278,00 51.828,00 53.089,00 77.691,00 41.819,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.117,00 40.564,00 47.760,00 149.403,00 29.771,00
Diğer Borçlar 632.182,00 0,00 0,00 2.301,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 632.182,00 0,00 0,00 2.301,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 562.366,00 449.646,00 412.114,00 316.136,00 294.453,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 422.800,00 310.080,00 272.548,00 176.570,00 154.887,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 139.566,00 139.566,00 139.566,00 139.566,00 139.566,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 76.285,00 23.224,00 23.802,00 14.959,00 8.551,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.358.971,00 1.979.445,00 1.652.774,00 1.547.182,00 147.406,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.116.579,00 1.591.493,00 1.447.336,00 1.537.115,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.306.406,00 2.981.762,00 2.533.119,00 2.441.147,00 522.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 62.261.949,00 55.906.727,00 54.828.563,00 50.103.501,00 46.006.063,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 62.261.949,00 55.906.727,00 54.828.563,00 50.103.501,00 46.006.063,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 230.911.443,00 198.063.220,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 128.717,00 111.866,00 30.371,00 30.371,00 30.371,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 169.629,00 -158.921,00 21.373,00 112.498,00 -2.912,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 169.629,00 -158.921,00 21.373,00 112.498,00 -2.912,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 169.629,00 -158.921,00 21.373,00 112.498,00 -2.912,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.917.929,00 7.750.433,00 1.703.647,00 1.376.439,00 1.376.439,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -195.446.922,00 -151.389.160,00 23.161.477,00 24.788.685,00 24.788.685,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.418.847,00 -18.470.711,00 9.911.695,00 3.795.508,00 -186.520,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 66.568.355,00 58.888.489,00 57.361.682,00 52.544.648,00 46.528.063,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi