Geri Dön

EUREN | Europen Endustri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,01
BIST-100'deki Ağırlığı 0,12
F/K Oranı 12,93
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,13
Dibe Uzaklık 30,01
Piyasa Değeri (USD) 340.012.573,17
Piyasa Değeri (TL) 11.141.600.000,00
Özsermaye (TL) 5.220.928.523,00
Sermaye (TL) 760.000.000,00
Net Kar (TL) 861.833.150,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EUREN
Sektör
Adres 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR
Telefon +90 222 235 13 13
Faks +90 222 235 00 67
Web www.europen.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU 356.328.697,60 46,89
TOPLAM 760.000.000,00 100,00
TUĞBA ÖZTÜRK 139.589.996,10 18,37
DİĞER 264.081.306,30 34,74
Toplam 1.520.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
07.12.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.034.680.066,00 3.983.817.782,00 2.310.903.509,00 1.369.849.531,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 791.964.008,00 3.301.460.396,00 1.808.235.659,00 1.144.559.789,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 242.716.058,00 682.357.386,00 502.667.850,00 225.289.742,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 242.716.058,00 682.357.386,00 502.667.850,00 225.289.742,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 22.928.436,00 124.497.174,00 71.965.884,00 53.165.154,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 57.842.757,00 156.752.937,00 86.341.091,00 46.999.386,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 161.101.187,00 979.215.132,00 528.451.220,00 418.881.087,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 61.051.143,00 496.615.387,00 241.512.557,00 156.375.264,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 261.994.909,00 883.707.020,00 631.299.538,00 387.631.025,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.071.522,00 217.599.543,00 185.120.452,00 59.735.573,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 7.560.354,00 8.860.681,00 474.667,00 232.318,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 270.506.077,00 1.092.445.882,00 815.945.323,00 447.134.280,00 0,00
Finansman gelirleri 20.044.767,00 5.589.445,00 9.582.870,00 4.375.658,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 80.429.409,00 180.295.773,00 94.296.211,00 67.015.644,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 300.995.696,00 541.908.942,00 731.231.982,00 384.494.294,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 16.085.943,00 -94.192.442,00 25.283.659,00 36.012.732,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 2.130.422,00 17.667.742,00 20.246.017,00 11.410.851,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.955.521,00 -111.860.184,00 5.037.642,00 24.601.881,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 284.909.753,00 636.101.384,00 705.948.323,00 348.481.562,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 284.909.753,00 636.101.384,00 705.948.323,00 348.481.562,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 284.909.753,00 636.101.384,00 705.948.323,00 348.481.562,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.176.391,00 785.223.014,00 -32.019.823,00 -104.054,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 897.414.949,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.720.489,00 -18.832,00 -27.123,00 -130.067,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 544.098,00 112.173.103,00 31.992.700,00 -26.013,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.176.391,00 785.223.014,00 -32.019.823,00 -104.054,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 287.086.144,00 1.421.324.398,00 673.928.500,00 348.377.508,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 287.086.144,00 1.421.324.398,00 673.928.500,00 348.377.508,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.342.442.074,00 2.174.009.132,00 2.179.978.568,00 2.026.966.238,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 294.575.227,00 21.892.313,00 74.705.685,00 4.322.072,00 0,00
Finansal Yatırımlar 408.242.175,00 533.437.374,00 540.528.727,00 713.040.032,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 841.373.386,00 957.575.013,00 912.150.682,00 731.003.021,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 533.764.603,00 718.166.647,00 619.243.185,00 520.642.613,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 307.608.783,00 239.408.366,00 292.907.497,00 210.360.408,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.354.033,00 7.066.936,00 15.557.922,00 31.906.981,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 10.411.318,00 10.208.318,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.354.033,00 7.066.936,00 5.146.604,00 21.698.663,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 746.250.419,00 610.778.087,00 514.517.298,00 489.470.283,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.621.750,00 23.011.363,00 111.103.001,00 54.764.170,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.084,00 20.248.046,00 11.415.253,00 2.459.679,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.342.442.074,00 2.174.009.132,00 2.179.978.568,00 2.026.966.238,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.298.023.066,00 4.189.295.659,00 2.339.715.723,00 1.507.374.045,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 164.264.829,00 142.760.000,00 146.440.000,00 52.695.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.747.542.718,00 3.103.268.409,00 1.440.676.080,00 1.213.194.470,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.037.534,00 4.936.491,00 2.935.621,00 3.197.323,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 322.574.820,00 159.011.014,00 29.252.672,00 16.537.008,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.640.465.140,00 6.363.304.791,00 4.519.694.291,00 3.534.340.283,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.137.324.424,00 926.474.065,00 1.065.340.253,00 855.998.915,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.593.855,00 98.962.976,00 124.813.930,00 131.439.018,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 208.477.172,00 200.354.094,00 310.693.151,00 137.021.865,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 40.589.841,00 89.314.393,00 124.813.930,00 131.439.018,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 764.738.246,00 526.114.431,00 539.921.459,00 507.222.227,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.717.605,00 12.343.309,00 11.665.732,00 11.192.743,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 751.020.641,00 513.771.122,00 528.255.727,00 496.029.484,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 75.283.818,00 39.965.254,00 38.307.460,00 31.672.951,00 0,00
Diğer Borçlar 9.784.181,00 10.286.320,00 9.787.995,00 19.703.688,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.848.900,00 4.903.317,00 5.056.222,00 5.504.585,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.935.281,00 5.383.003,00 4.731.773,00 14.199.103,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 26.975.160,00 24.382.090,00 16.080.179,00 12.935.135,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.130.422,00 17.667.741,00 20.246.017,00 11.410.851,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.341.570,00 8.741.159,00 5.490.062,00 4.593.180,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.341.570,00 8.741.159,00 5.490.062,00 4.593.180,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.282.212.193,00 1.148.905.283,00 876.678.520,00 426.216.842,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 818.849.852,00 877.863.655,00 711.699.069,00 287.130.452,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 264.737.574,00 271.948.866,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.584.429,00 28.762.970,00 23.489.993,00 22.767.692,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.514.348,00 24.820.141,00 22.819.050,00 21.935.430,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.070.081,00 3.942.829,00 670.943,00 832.262,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 432.056.932,00 241.558.817,00 140.770.441,00 115.600.303,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.419.536.617,00 2.075.379.348,00 1.942.018.773,00 1.282.215.757,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.220.928.523,00 4.287.925.443,00 2.577.675.518,00 2.252.124.526,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.220.928.523,00 4.287.925.443,00 2.577.675.518,00 2.252.124.526,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 760.000.000,00 760.000.000,00 760.000.000,00 760.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.248.733.327,00 985.758.797,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 145.472.600,00 126.427.967,00 76.728.608,00 76.728.608,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 905.450.414,00 785.021.362,00 544.084.789,00 576.000.558,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 905.450.414,00 785.021.362,00 544.084.789,00 576.000.558,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.927.027,00 -216.718,00 116.663,00 34.307,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 89.563.963,00 47.467.779,00 25.864.976,00 25.864.976,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.786.798.466,00 947.148.154,00 465.048.822,00 465.048.822,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 284.909.753,00 636.101.384,00 705.948.323,00 348.481.562,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.640.465.140,00 6.363.304.791,00 4.519.694.291,00 3.534.340.283,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi