Geri Dön

EUREN | Europen Endustri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,23
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,01
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 19,55
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,29
Dibe Uzaklık 30,01
Piyasa Değeri (USD) 513.360.580,43
Piyasa Değeri (TL) 16.203.200.000,00
Özsermaye (TL) 2.577.675.518,00
Sermaye (TL) 760.000.000,00
Net Kar (TL) 828.895.797,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EUREN
Sektör
Adres 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR
Telefon +90 222 235 13 13
Faks +90 222 235 00 67
Web www.europen.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU 356.328.697,60 46,89
TOPLAM 760.000.000,00 100,00
TUĞBA ÖZTÜRK 139.589.996,10 18,37
DİĞER 264.081.306,30 34,74
Toplam 1.520.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
07.12.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.310.903.509,00 1.369.849.531,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.808.235.659,00 -1.144.559.789,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 502.667.850,00 225.289.742,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 502.667.850,00 225.289.742,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -71.965.884,00 -53.165.154,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -86.341.091,00 -46.999.386,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 528.451.220,00 418.881.087,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -241.512.557,00 -156.375.264,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 631.299.538,00 387.631.025,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 185.120.452,00 59.735.573,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -474.667,00 -232.318,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 815.945.323,00 447.134.280,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 9.582.870,00 4.375.658,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -94.296.211,00 -67.015.644,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 731.231.982,00 384.494.294,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -25.283.659,00 -36.012.732,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -20.246.017,00 -11.410.851,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -5.037.642,00 -24.601.881,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 705.948.323,00 348.481.562,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 705.948.323,00 348.481.562,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 705.948.323,00 348.481.562,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -32.019.823,00 -104.054,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -27.123,00 -130.067,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -31.992.700,00 26.013,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -32.019.823,00 -104.054,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 673.928.500,00 348.377.508,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.179.978.568,00 2.026.966.238,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 74.705.685,00 4.322.072,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 540.528.727,00 713.040.032,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 912.150.682,00 731.003.021,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 619.243.185,00 520.642.613,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 292.907.497,00 210.360.408,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.557.922,00 31.906.981,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.411.318,00 10.208.318,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.146.604,00 21.698.663,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 514.517.298,00 489.470.283,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 111.103.001,00 54.764.170,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.415.253,00 2.459.679,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.179.978.568,00 2.026.966.238,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.339.715.723,00 1.507.374.045,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 146.440.000,00 52.695.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.440.676.080,00 1.213.194.470,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.935.621,00 3.197.323,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.252.672,00 16.537.008,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.519.694.291,00 3.534.340.283,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.065.340.253,00 855.998.915,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 124.813.930,00 131.439.018,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 310.693.151,00 137.021.865,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 124.813.930,00 131.439.018,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 539.921.459,00 507.222.227,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.665.732,00 11.192.743,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 528.255.727,00 496.029.484,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.307.460,00 31.672.951,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 9.787.995,00 19.703.688,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.056.222,00 5.504.585,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.731.773,00 14.199.103,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.080.179,00 12.935.135,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.246.017,00 11.410.851,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.490.062,00 4.593.180,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.490.062,00 4.593.180,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 876.678.520,00 426.216.842,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 711.699.069,00 287.130.452,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 264.737.574,00 271.948.866,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.489.993,00 22.767.692,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.819.050,00 21.935.430,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 670.943,00 832.262,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 140.770.441,00 115.600.303,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.942.018.773,00 1.282.215.757,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.577.675.518,00 2.252.124.526,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.577.675.518,00 2.252.124.526,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 760.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.728.608,00 76.728.608,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 544.084.789,00 576.000.558,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 544.084.789,00 576.000.558,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 116.663,00 34.307,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.864.976,00 25.864.976,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 465.048.822,00 465.048.822,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 705.948.323,00 348.481.562,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.519.694.291,00 3.534.340.283,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi