Geri Dön

EUPWR | Europower Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,19
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,15
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 3.549.398.000,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 1.161.481.061,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EUPWR
Sektör
Adres Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA
Telefon 0 312 815 48 80
Faks 0 312 815 48 81
Web www.europowerenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GİRİŞİM ELEKTRİK TAAH TİC VE SAN A Ş 122.500.000,00 55,68
MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI 16.837.500,00 7,65
TOPLAM 220.000.000,00 100,00
DİĞER 80.662.500,00 36,67
Toplam 440.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.113.334.000,00 1.506.023.000,00 741.630.563,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -2.329.489.000,00 -1.121.587.000,00 -566.753.091,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 783.845.000,00 384.436.000,00 174.877.472,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 783.845.000,00 384.436.000,00 174.877.472,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -90.098.000,00 -53.935.000,00 -22.675.531,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -38.294.000,00 -23.443.000,00 -9.752.098,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -24.235.000,00 -11.449.000,00 -5.509.339,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 376.618.000,00 342.078.000,00 65.251.997,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -385.288.000,00 -264.457.000,00 -64.806.527,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 622.548.000,00 373.230.000,00 137.385.974,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 576.052.000,00 451.120.000,00 234.967,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -453.000,00 -453.000,00 -452.970,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.196.709.000,00 822.012.000,00 138.944.187,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 45.929.000,00 190.519.000,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -139.204.000,00 -4.340.809,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.242.638.000,00 873.327.000,00 134.603.378,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -256.047.000,00 -161.908.000,00 -28.969.644,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -203.387.000,00 -120.558.000,00 -14.472.184,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -52.660.000,00 -41.350.000,00 -14.497.460,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 986.591.000,00 711.419.000,00 105.633.734,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 986.591.000,00 711.419.000,00 105.633.734,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 41.267.000,00 -797.000,00 -2.813.696,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 945.324.000,00 712.216.000,00 108.447.430,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.603.000,00 9.548.000,00 -160.668,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 10.859.000,00 10.859.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -7.820.000,00 -1.721.000,00 -226.609,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 1.812.000,00 410.000,00 65.941,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 564.000,00 410.000,00 65.941,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.603.000,00 9.548.000,00 -160.668,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 990.194.000,00 720.967.000,00 105.473.066,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.535.974.000,00 4.396.548.000,00 1.470.024.705,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 530.517.000,00 464.929.000,00 115.551.007,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 1.448.944.000,00 1.637.146.000,00 478.167,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 798.654.000,00 619.422.000,00 175.471.550,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 249.282.000,00 144.698.000,00 18.472.755,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 549.372.000,00 474.724.000,00 156.998.795,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 72.443.000,00 55.932.000,00 40.631.954,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 54.191.000,00 35.978.000,00 30.403.746,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.252.000,00 19.954.000,00 10.228.208,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 549.569.000,00 617.539.000,00 148.728.795,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 219.851.000,00 345.979.000,00 207.748.947,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.375.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 102.981.000,00 82.905.000,00 57.137.498,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 4.535.974.000,00 4.396.548.000,00 1.470.024.705,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.072.163.000,00 763.165.000,00 638.135.989,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 909.014.000,00 628.369.000,00 533.632.109,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 115.874.000,00 78.542.000,00 80.091.877,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 80.091.877,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 32.772.000,00 16.895.000,00 16.895.389,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.608.137.000,00 5.159.713.000,00 2.108.160.694,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.607.078.000,00 1.465.474.000,00 865.466.985,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 104.636.000,00 78.227.000,00 115.982.869,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 118.896.000,00 71.252.000,00 31.154.876,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 104.422.000,00 220.222.000,00 115.833.363,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 993.991.000,00 949.554.000,00 525.344.082,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 87.597.000,00 108.827.000,00 40.463.650,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 906.394.000,00 840.727.000,00 484.880.432,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 70.924.000,00 56.365.000,00 48.931.003,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.988.000,00 4.688.000,00 548.094,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 4.688.000,00 548.094,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 223.553.000,00 192.220.000,00 122.673.567,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 83.732.000,00 106.105.000,00 14.453.409,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.717.000,00 7.063.000,00 6.379.085,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.717.000,00 4.425.000,00 3.608.205,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 2.638.000,00 2.770.880,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 410.350.000,00 374.006.000,00 288.345.658,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 234.122.000,00 220.222.000,00 166.934.033,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 39.596.000,00 27.060.000,00 22.444.896,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.596.000,00 27.060.000,00 22.444.896,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 136.632.000,00 126.724.000,00 98.966.729,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.017.428.000,00 1.839.480.000,00 1.153.812.643,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.590.709.000,00 3.320.233.000,00 954.348.051,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.549.398.000,00 3.320.986.000,00 957.117.747,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.706.640.000,00 1.706.640.000,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 279.934.000,00 284.630.000,00 276.170.178,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 279.934.000,00 284.630.000,00 276.170.178,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.776.000,00 -5.080.000,00 -3.929.650,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.661.000,00 22.661.000,00 22.661.455,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 374.839.000,00 374.839.000,00 374.838.684,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 945.324.000,00 712.216.000,00 108.447.430,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 41.311.000,00 -753.000,00 -2.769.696,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.608.137.000,00 5.159.713.000,00 2.108.160.694,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 1.637.146.000,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 1.637.146.000,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 38.991.000,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 78.041.000,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi