Geri Dön

EUPWR | Europower Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,10
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,96
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 5.915.753.000,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 725.791.570,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EUPWR
Sektör
Adres Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA
Telefon 0 312 815 48 80
Faks 0 312 815 48 81
Web www.europowerenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GİRİŞİM ELEKTRİK TAAH TİC VE SAN A Ş 115.950.000,00 52,70
MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI 16.837.500,00 7,65
TOPLAM 220.000.000,00 100,00
DİĞER 87.212.500,00 39,65
Toplam 440.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.662.145.000,00 6.460.341.000,00 3.113.334.000,00 1.506.023.000,00 741.630.563,00
Satışların Maliyeti (-) 1.279.222.000,00 4.796.582.000,00 2.329.489.000,00 1.121.587.000,00 -566.753.091,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 382.923.000,00 1.663.759.000,00 783.845.000,00 384.436.000,00 174.877.472,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 382.923.000,00 1.663.759.000,00 783.845.000,00 384.436.000,00 174.877.472,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 55.831.000,00 169.565.000,00 90.098.000,00 53.935.000,00 -22.675.531,00
Pazarlama Giderleri (-) 23.959.000,00 70.251.000,00 38.294.000,00 23.443.000,00 -9.752.098,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 16.312.000,00 72.211.000,00 24.235.000,00 11.449.000,00 -5.509.339,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 263.651.000,00 448.798.000,00 376.618.000,00 342.078.000,00 65.251.997,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 263.876.000,00 780.830.000,00 385.288.000,00 264.457.000,00 -64.806.527,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 286.596.000,00 1.019.700.000,00 622.548.000,00 373.230.000,00 137.385.974,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 141.976.000,00 900.901.000,00 576.052.000,00 451.120.000,00 234.967,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 98.915.000,00 453.000,00 453.000,00 -452.970,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 428.899.000,00 1.818.608.000,00 1.196.709.000,00 822.012.000,00 138.944.187,00
Finansman gelirleri 27.324.000,00 376.731.000,00 45.929.000,00 190.519.000,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 88.658.000,00 213.365.000,00 0,00 139.204.000,00 -4.340.809,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 191.720.000,00 1.197.036.000,00 1.242.638.000,00 873.327.000,00 134.603.378,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 118.696.000,00 289.808.000,00 256.047.000,00 161.908.000,00 -28.969.644,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 45.241.000,00 304.279.000,00 203.387.000,00 120.558.000,00 -14.472.184,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 73.455.000,00 -14.471.000,00 52.660.000,00 41.350.000,00 -14.497.460,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 73.024.000,00 907.228.000,00 986.591.000,00 711.419.000,00 105.633.734,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 73.024.000,00 907.228.000,00 986.591.000,00 711.419.000,00 105.633.734,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.546.000,00 142.467.000,00 41.267.000,00 -797.000,00 -2.813.696,00
- Ana Ortaklık Payları 69.478.000,00 764.761.000,00 945.324.000,00 712.216.000,00 108.447.430,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.009.000,00 359.723.000,00 3.603.000,00 9.548.000,00 -160.668,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -663.000,00 431.264.000,00 10.859.000,00 10.859.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -729.000,00 3.181.000,00 -7.820.000,00 -1.721.000,00 -226.609,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -383.000,00 74.722.000,00 -564.000,00 -410.000,00 65.941,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -231.000,00 718.000,00 -1.812.000,00 -410.000,00 65.941,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.009.000,00 359.723.000,00 3.603.000,00 9.548.000,00 -160.668,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 72.015.000,00 1.266.951.000,00 990.194.000,00 720.967.000,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 72.015.000,00 1.266.951.000,00 990.194.000,00 720.967.000,00 105.473.066,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.954.681.000,00 5.947.321.000,00 4.535.974.000,00 4.396.548.000,00 1.470.024.705,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 154.851.000,00 457.209.000,00 530.517.000,00 464.929.000,00 115.551.007,00
Finansal Yatırımlar 1.410.231.000,00 1.338.664.000,00 1.448.944.000,00 1.637.146.000,00 478.167,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.637.146.000,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.637.146.000,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.396.545.000,00 837.072.000,00 798.654.000,00 619.422.000,00 175.471.550,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 559.630.000,00 113.088.000,00 249.282.000,00 144.698.000,00 18.472.755,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 836.915.000,00 723.984.000,00 549.372.000,00 474.724.000,00 156.998.795,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 234.205.000,00 137.312.000,00 72.443.000,00 55.932.000,00 40.631.954,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 200.200.000,00 107.548.000,00 54.191.000,00 35.978.000,00 30.403.746,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.005.000,00 29.764.000,00 18.252.000,00 19.954.000,00 10.228.208,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.755.908.000,00 1.477.743.000,00 549.569.000,00 617.539.000,00 148.728.795,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 384.547.000,00 221.190.000,00 219.851.000,00 345.979.000,00 207.748.947,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 1.375.000,00 39.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 170.847.000,00 226.352.000,00 102.981.000,00 82.905.000,00 57.137.498,00
ARA TOPLAM 6.954.681.000,00 5.947.321.000,00 4.535.974.000,00 4.396.548.000,00 1.470.024.705,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.682.971.000,00 2.293.754.000,00 1.072.163.000,00 763.165.000,00 638.135.989,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.135.481.000,00 1.837.593.000,00 909.014.000,00 628.369.000,00 533.632.109,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 481.186.000,00 419.416.000,00 115.874.000,00 78.542.000,00 80.091.877,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 419.416.000,00 0,00 0,00 80.091.877,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 38.991.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 41.028.000,00 29.978.000,00 32.772.000,00 16.895.000,00 16.895.389,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.637.652.000,00 8.241.075.000,00 5.608.137.000,00 5.159.713.000,00 2.108.160.694,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.713.302.000,00 2.363.518.000,00 1.607.078.000,00 1.465.474.000,00 865.466.985,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 84.499.000,00 82.847.000,00 104.636.000,00 78.227.000,00 115.982.869,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 78.041.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 156.496.000,00 138.585.000,00 118.896.000,00 71.252.000,00 31.154.876,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 82.783.000,00 104.422.000,00 0,00 115.833.363,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.299.429.000,00 1.381.043.000,00 993.991.000,00 949.554.000,00 525.344.082,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 238.401.000,00 87.597.000,00 108.827.000,00 40.463.650,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.299.429.000,00 1.142.642.000,00 906.394.000,00 840.727.000,00 484.880.432,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 118.553.000,00 71.659.000,00 70.924.000,00 56.365.000,00 48.931.003,00
Diğer Borçlar 346.546.000,00 293.350.000,00 1.988.000,00 4.688.000,00 548.094,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 343.744.000,00 291.545.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.802.000,00 1.805.000,00 0,00 4.688.000,00 548.094,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 647.861.000,00 337.723.000,00 223.553.000,00 192.220.000,00 122.673.567,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 44.971.000,00 47.752.000,00 83.732.000,00 106.105.000,00 14.453.409,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.947.000,00 10.559.000,00 5.717.000,00 7.063.000,00 6.379.085,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.740.000,00 6.762.000,00 5.717.000,00 4.425.000,00 3.608.205,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.207.000,00 3.797.000,00 0,00 2.638.000,00 2.770.880,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 3.641.000,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 748.373.000,00 573.139.000,00 410.350.000,00 374.006.000,00 288.345.658,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 312.137.000,00 233.753.000,00 234.122.000,00 220.222.000,00 166.934.033,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 31.182.000,00 23.487.000,00 39.596.000,00 27.060.000,00 22.444.896,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.182.000,00 23.487.000,00 39.596.000,00 27.060.000,00 22.444.896,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 315.899.000,00 136.632.000,00 126.724.000,00 98.966.729,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 405.054.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.461.675.000,00 2.936.657.000,00 2.017.428.000,00 1.839.480.000,00 1.153.812.643,00
Ö Z K A Y N A K L A R 6.175.977.000,00 5.304.418.000,00 3.590.709.000,00 3.320.233.000,00 954.348.051,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.915.753.000,00 5.081.969.000,00 3.549.398.000,00 3.320.986.000,00 957.117.747,00
Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 175.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 393.551.000,00 313.228.000,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 2.440.857.000,00 1.706.640.000,00 1.706.640.000,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 538.157.000,00 468.767.000,00 279.934.000,00 284.630.000,00 276.170.178,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 538.157.000,00 468.767.000,00 279.934.000,00 284.630.000,00 276.170.178,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.367.000,00 4.415.000,00 -9.776.000,00 -5.080.000,00 -3.929.650,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.332.000,00 45.827.000,00 22.661.000,00 22.661.000,00 22.661.455,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.805.696.000,00 828.529.000,00 374.839.000,00 374.839.000,00 374.838.684,00
Net Dönem Karı/Zararı 69.478.000,00 764.761.000,00 945.324.000,00 712.216.000,00 108.447.430,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 260.224.000,00 222.449.000,00 41.311.000,00 -753.000,00 -2.769.696,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.637.652.000,00 8.241.075.000,00 5.608.137.000,00 5.159.713.000,00 2.108.160.694,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi