Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,27
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 64,50
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 12,01
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,67
Dibe Uzaklık 99,50
Piyasa Değeri (USD) 4.839.444,32
Piyasa Değeri (TL) 17.000.000,00
Özsermaye (TL) 25.480.488,00
Sermaye (TL) 20.000.000,00
Net Kar (TL) 1.415.077,00
 

EURO KAPİTAL YAT. ORT. Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
0,860 8.126 2,54 8.126 9,42 0 0,00
0,850 224.082 70,18 74.816 86,76 149.266 64,04
0,840 87.101 27,28 3.294 3,82 83.807 35,96
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
0,850 319.309 233.073 0,850 86.236 0,850
Konu Açıklama
BIST Kodu EUKYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuştur
Adres Ceyhun Atıf kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya-ANKARA
Telefon 0 312 201 88 00
Faks 0 312 201 88 80
Web http://www.eurotrendyo.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 13.688.790,00 68,44
EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 5.000.000,00 25,00
Mustafa ŞAHİN 100.000,00 0,50
MUSTAFA ŞEHİRLİ 1.211.210,00 6,06
Toplam 20.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 75.326.432,00 383.697.675,00 305.642.900,00 239.641.427,00 107.814.560,00
Satışların Maliyeti (-) -74.159.579,00 -381.195.919,00 -304.094.891,00 -238.737.266,00 -106.710.558,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.166.853,00 2.501.756,00 1.548.009,00 904.161,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.166.853,00 2.501.756,00 1.548.009,00 904.161,00 1.104.002,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -281.612,00 -1.179.949,00 -954.754,00 -656.566,00 -319.952,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.010,00 21.603,00 18.003,00 8.625,00 3.828,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 -20.294,00 -408,00 -391,00 -388,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 879.451,00 1.323.116,00 610.850,00 255.829,00 787.490,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 879.451,00 1.323.116,00 610.850,00 255.829,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 879.451,00 1.323.116,00 610.850,00 255.829,00 787.490,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 879.451,00 1.323.116,00 610.850,00 255.829,00 787.490,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 879.451,00 1.323.116,00 610.850,00 255.829,00 787.490,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 879.451,00 1.323.116,00 610.850,00 255.829,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,04 0,07 0,03 0,01 0,04
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 787.490,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 25.424.781,00 24.926.990,00 25.482.398,00 23.456.357,00 24.464.126,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.337.399,00 3.100.863,00 2.150.612,00 1.292.266,00 3.581.282,00
Finansal Yatırımlar 20.085.557,00 21.432.534,00 21.994.821,00 22.160.852,00 19.702.515,00
Ticari Alacaklar 0,00 391.500,00 1.333.864,00 0,00 1.170.575,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.575,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 391.500,00 1.333.864,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.220,00 2.093,00 2.093,00 1.224,00 1.075,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.220,00 2.093,00 1.093,00 0,00 1.075,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 605,00 0,00 1.008,00 2.015,00 8.680,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 25.424.781,00 24.926.990,00 25.482.398,00 23.456.357,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 155.762,00 154.236,00 147.638,00 158.654,00 168.824,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 154.117,00 152.338,00 144.957,00 155.973,00 166.142,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.645,00 1.898,00 2.681,00 2.681,00 2.682,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.682,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.580.543,00 25.081.226,00 25.630.036,00 23.615.011,00 24.632.950,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.815,00 428.740,00 1.706.616,00 43.427,00 518.929,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.586,00 5.250,00 1.654.545,00 0,00 491.595,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 491.595,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.586,00 5.250,00 1.654.545,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.086,00 7.988,00 7.766,00 8.860,00 0,00
Diğer Borçlar 7.539,00 396.485,00 7.027,00 13.129,00 11.887,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.887,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 27.604,00 19.017,00 37.278,00 21.438,00 15.447,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.604,00 19.017,00 37.278,00 21.438,00 15.447,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.240,00 51.449,00 48.866,00 52.051,00 11.341,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 52.240,00 51.449,00 48.866,00 52.051,00 11.341,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 52.240,00 51.449,00 48.866,00 52.051,00 11.341,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 100.055,00 480.189,00 1.755.482,00 95.478,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 25.480.488,00 24.601.037,00 23.874.554,00 23.519.533,00 24.102.680,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.480.488,00 24.601.037,00 23.874.554,00 23.519.533,00 24.102.680,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.742,00 -1.742,00 -15.959,00 -15.959,00 -4.473,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 296.550,00 296.550,00 296.550,00 296.550,00 288.690,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.306.229,00 2.983.113,00 2.983.113,00 2.983.113,00 3.030.973,00
Net Dönem Karı/Zararı 879.451,00 1.323.116,00 610.850,00 255.829,00 787.490,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 25.580.543,00 25.081.226,00 25.630.036,00 23.615.011,00 24.632.950,00
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.473,00