Geri Dön

EUHOL | Euro Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EUHOL
Sektör Yatırım Holding
Adres YILDIZPOSTA CADDESİ NO:17 KAT:4 ESENTEPE/ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 0212 354 07 00
Faks 0212 356 20 76
Web www.euroyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 10.000.000,00 6,67
TOPLAM 150.000.000,00 100,00
DİĞER 140.000.000,00 93,33
Toplam 300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGE SİGORTA A.Ş 39.998.981,08 100,00
EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.100.000,00 100,00
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0,00 0,00
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0,00 0,00
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0,00 0,00
EUROCITY AG BANK 8.700.000,00 33,46
Tarih Açıklama Katsayı
21.12.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,78
07.01.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 4.452.806,00 1.783.033,00 1.331.960,00 -792.902,00 28.884.731,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.093.233,00 3.808.603,00 3.278.547,00 1.855.273,00 6.070.369,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 4.596.779,00 3.280.281,00 2.858.004,00 -2.593.835,00 5.514.604,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.956.352,00 -1.254.711,00 -911.417,00 -1.531.464,00 -28.328.966,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.508.802,00 4.891.664,00 4.490.363,00 6.076.472,00 54.856.169,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 75,00 0,00 120,00 -115,00 699.931,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -140.084,00 442.100,00 -2.194.993,00 -279.227,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.412.291,00 4.079.053,00 1.383.833,00 4.265.666,00 25.827.272,00
Finansman gelirleri 2.740.124,00 1.757.369,00 1.685.048,00 1.371.970,00 66.949,00
Finansman Giderleri (-) 2.195.977,00 1.497.343,00 1.495.213,00 -1.431.420,00 37.009.986,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -45.356.605,00 4.339.079,00 1.573.668,00 4.206.216,00 -69.171.923,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -39.058.194,00 -6.328.581,00 -4.757.098,00 3.689.147,00 -1.626.662,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.244,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -39.058.194,00 -6.328.581,00 -4.757.098,00 3.689.147,00 -2.772.906,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -6.298.411,00 10.667.660,00 6.330.766,00 7.895.363,00 -67.545.261,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -6.298.411,00 10.667.660,00 6.330.766,00 7.895.363,00 -67.545.261,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -6.298.411,00 10.667.660,00 6.330.766,00 7.895.363,00 -67.545.261,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 12.174.058,00 86.448.100,00 118.735,00 0,00 -261.467,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 115.422.474,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 27.726,00 -158.340,00 148.419,00 0,00 -326.834,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 16.204.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.058.019,00 28.816.034,00 29.684,00 0,00 -65.367,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -39.585,00 29.684,00 0,00 -65.367,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 12.174.058,00 86.448.100,00 118.735,00 0,00 -261.467,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5.875.647,00 97.115.760,00 6.449.501,00 0,00 -67.806.728,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.875.647,00 97.115.760,00 6.449.501,00 0,00 -67.806.728,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.514.966,00 10.254.705,00 9.900.162,00 11.754.854,00 84.503.763,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 254.943,00 2.217.953,00 2.715.085,00 5.548.255,00 77.572.282,00
Finansal Yatırımlar 1.513.836,00 2.349.301,00 1.308.412,00 949.086,00 1.492.340,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 2.349.301,00 1.308.412,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 155.175,00 50.629,00 283.646,00 3.628,00 2.519,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 155.175,00 50.629,00 283.646,00 3.628,00 2.519,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.475.425,00 2.698.749,00 2.548.656,00 1.953.549,00 7.245,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.471.028,00 2.667.361,00 2.517.883,00 1.875.457,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.397,00 31.388,00 30.773,00 78.092,00 7.245,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.022.667,00 2.873.391,00 2.871.499,00 2.874.995,00 4.773.653,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 87.674,00 0,00 0,00 66.449,00 758,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.246,00 64.682,00 172.864,00 358.892,00 654.966,00
ARA TOPLAM 11.514.966,00 10.254.705,00 9.900.162,00 11.754.854,00 84.503.763,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 307.376.925,00 285.135.519,00 165.168.328,00 172.778.254,00 321.685.224,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.015.034,00 13.597.218,00 10.960.125,00 12.875.891,00 15.538.281,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 137.667.286,00 138.225.000,00 22.802.526,00 22.802.526,00 101.156.146,00
Maddi Duran Varlıklar 9.739.395,00 41.137,00 40.533,00 37.679,00 233.314,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 166.955,00 0,00 16.114,00 0,00 166.955,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.833,00 0,00 261,00 275,00 4.734,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.833,00 0,00 261,00 0,00 4.734,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.687.139,00 9.008.571,00 7.101.291,00 7.133.968,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 318.891.891,00 295.390.224,00 175.068.490,00 184.533.108,00 406.188.987,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.338.995,00 932.050,00 442.587,00 7.085.806,00 166.746.130,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 55.378,00 169.075,00 92.729,00 4.874.347,00 103.402.218,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.637,00 3.637,00 3.637,00 3.637,00 5.993,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 51.741,00 165.438,00 89.092,00 4.870.710,00 103.396.225,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.383,00 71.138,00 136.909,00 132.605,00 58.257,00
Diğer Borçlar 156.109,00 0,00 10.000,00 1.772.145,00 62.917.330,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.772.145,00 62.917.330,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 156.109,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.087.299,00 675.731,00 196.064,00 205.779,00 359.109,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 98.422,00 133.900,00 58.749,00 68.464,00 132.851,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 988.877,00 541.831,00 137.315,00 137.315,00 226.258,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.826,00 16.106,00 6.885,00 100.930,00 9.216,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 195.807,00 30.304.940,00 1.138.928,00 2.424.573,00 11.125.367,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 195.807,00 121.025,00 73.544,00 220.651,00 302.030,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 195.807,00 121.025,00 73.544,00 220.651,00 302.030,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 30.183.915,00 1.065.384,00 2.203.922,00 10.823.337,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.534.802,00 31.236.990,00 1.581.515,00 9.510.379,00 177.871.497,00
Ö Z K A Y N A K L A R 317.357.089,00 264.153.234,00 173.486.975,00 175.022.729,00 228.317.490,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 317.357.089,00 264.153.234,00 173.486.975,00 175.022.729,00 228.317.490,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 106.945.940,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 673.768.259,00 51.502,00 51.502,00 51.502,00 658.890.180,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.256.015,00 16.332.608,00 16.332.608,00 16.332.608,00 24.201,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.912.590,00 87.206.254,00 876.889,00 847.933,00 -261.467,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.912.590,00 87.206.254,00 876.889,00 -123.289,00 -261.467,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -240.673,00 -331.823,00 -94.333,00 -123.289,00 -261.467,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 114.549.591,00 727.497,00 727.497,00 16.816.429,00 114.549.591,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -651.830.955,00 -832.287,00 -832.287,00 -16.921.106,00 -584.285.694,00
Net Dönem Karı/Zararı -6.298.411,00 10.667.660,00 6.330.766,00 7.895.363,00 -67.545.261,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 318.891.891,00 295.390.224,00 175.068.490,00 184.533.108,00 406.188.987,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi