Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EUHOL
Sektör Yatırım Holding
Adres YILDIZPOSTA CAD. CERRAHOĞULLARI İŞ MERKEZİ NO:17 K:3 ESENTEPE/ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 0212 354 07 00
Faks 0212 356 20 76
Web http://www.euroyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 34.549.996,35 57,58
EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 10.000.000,00 16,67
MUSTAFA ŞAHİN 15.450.003,65 25,75
Toplam 60.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGE SİGORTA A.Ş 39.998.981,08 100,00
EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.100.000,00 100,00
EUROCITY AG BANK 8.700.000,00 33,46
PULSA HOLDİNG A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.01.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -449.903,00 -229.492,00 -1.057.499,00 -778.516,00 -556.570,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.101.968,00 619.461,00 1.987.072,00 1.472.533,00 1.122.540,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -59.288,00 -57.029,00 -791.842,00 -729.327,00 -129.815,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 592.777,00 332.940,00 137.731,00 -35.310,00 436.155,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.336.705,00 3.972.384,00 5.242.321,00 2.087.733,00 4.122.585,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -48.916,00 -10.475,00 -150.924,00 -107.243,00 -71.047,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.880.566,00 4.294.849,00 5.229.128,00 1.945.180,00 4.487.693,00
Finansman gelirleri 293.207,00 147.664,00 732.928,00 5.316,00 4.823,00
Finansman Giderleri (-) -3.970.935,00 -1.731.780,00 -4.045.112,00 -2.066.879,00 -2.706.244,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.202.838,00 2.710.733,00 1.916.944,00 -116.383,00 1.786.272,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 369.500,00 104.913,00 109.345,00 71.074,00 131.906,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 369.500,00 104.913,00 109.345,00 71.074,00 131.906,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.572.338,00 2.815.646,00 2.026.289,00 -45.309,00 1.918.178,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.572.338,00 2.815.646,00 2.026.289,00 -45.309,00 1.918.178,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 4.572.338,00 2.815.646,00 2.026.289,00 -45.309,00 1.918.178,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.241.386,00 7.783.288,00 7.474.038,00 7.087.874,00 8.363.429,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 56.682,00 53.470,00 49.937,00 46.436,00 41.000,00
Finansal Yatırımlar 97,00 51,00 75,00 56,00 32,00
Ticari Alacaklar 6.085,00 10.757,00 1.113,00 8.604,00 1.623,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.122,00 1.121,00 1.113,00 1.648,00 1.623,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.963,00 9.636,00 0,00 6.956,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.740.045,00 6.237.956,00 5.911.487,00 5.604.106,00 7.117.756,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.727.696,00 6.224.030,00 5.874.988,00 5.569.828,00 7.080.435,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.349,00 13.926,00 36.499,00 34.278,00 37.321,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.322,00 16.071,00 14.373,00 4.542,00 9.991,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 97,00 311,00 260,00 210,00 144,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.428.058,00 1.464.672,00 1.496.793,00 1.423.920,00 1.192.883,00
ARA TOPLAM 8.241.386,00 7.783.288,00 7.474.038,00 7.087.874,00 8.363.429,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 81.254.360,00 77.949.737,00 74.098.565,00 71.120.550,00 73.484.930,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 64.634.207,00 61.603.093,00 57.870.461,00 55.058.255,00 57.339.450,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.416.815,00 12.416.815,00 12.416.815,00 12.416.815,00 12.416.815,00
Maddi Duran Varlıklar 125.834,00 144.498,00 158.217,00 177.908,00 197.687,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 432,00 450,00 468,00 520,00 588,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.896.266,00 3.604.075,00 3.471.798,00 3.286.246,00 3.349.584,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 89.495.746,00 85.733.025,00 81.572.603,00 78.208.424,00 81.848.359,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.576.955,00 29.592.907,00 28.269.412,00 27.146.097,00 28.821.895,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.210.957,00 20.121.379,00 18.547.365,00 17.361.686,00 18.307.953,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 63.013,00 70.496,00 79.536,00 101.380,00 360.901,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.637,00 3.637,00 3.637,00 3.637,00 3.637,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.376,00 66.859,00 75.899,00 97.743,00 357.264,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.671,00 9.714,00 10.128,00 9.862,00 19.003,00
Diğer Borçlar 9.024.203,00 9.094.379,00 9.245.644,00 9.234.239,00 9.921.565,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.013.883,00 9.085.507,00 9.238.247,00 9.227.375,00 9.907.436,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.320,00 8.872,00 7.397,00 6.864,00 14.129,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.261,00 11.296,00 12.616,00 5.269,00 6.845,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.261,00 11.296,00 12.616,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 235.850,00 285.643,00 374.123,00 433.661,00 205.628,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 900.413,00 879.799,00 852.247,00 678.461,00 673.745,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 101.896,00 108.886,00 108.697,00 85.299,00 76.563,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 101.896,00 108.886,00 108.697,00 85.299,00 76.563,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 798.517,00 770.913,00 743.550,00 593.162,00 597.182,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.477.368,00 30.472.706,00 29.121.659,00 27.824.558,00 29.495.640,00
Ö Z K A Y N A K L A R 57.018.378,00 55.260.319,00 52.450.944,00 50.383.866,00 52.352.719,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.018.378,00 55.260.319,00 52.450.944,00 50.383.866,00 52.352.719,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 51.502,00 51.502,00 51.502,00 51.502,00 51.502,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 941.461,00 940.094,00 946.365,00 950.885,00 956.251,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -29.761,00 -31.128,00 -24.857,00 -20.337,00 -14.971,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -29.761,00 -31.128,00 -24.857,00 -20.337,00 -14.971,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 692.434,00 692.434,00 692.434,00 692.434,00 692.434,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.240.839,00 -9.240.839,00 -11.267.128,00 -11.267.128,00 -11.267.128,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.572.338,00 2.815.646,00 2.026.289,00 -45.309,00 1.918.178,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 89.495.746,00 85.733.025,00 81.572.603,00 78.208.424,00 81.848.359,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi