Geri Dön

EUHOL | Euro Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,64
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 89,83
BIST-100'deki Ağırlığı 6,10
F/K Oranı 275,48
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,75
Dibe Uzaklık 89,83
Piyasa Değeri (USD) 14.261.362,94
Piyasa Değeri (TL) 463.500.000,00
Özsermaye (TL) 264.153.234,00
Sermaye (TL) 150.000.000,00
Net Kar (TL) 1.682.497,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EUHOL
Sektör Yatırım Holding
Adres YILDIZPOSTA CADDESİ NO:17 KAT:4 ESENTEPE/ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 0212 354 07 00
Faks 0212 356 20 76
Web www.euroyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 10.000.000,00 6,67
MUSTAFA ŞAHİN 11.000.009,13 7,33
TOPLAM 150.000.000,00 100,00
DİĞER 128.999.990,87 86,00
Toplam 300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGE SİGORTA A.Ş 39.998.981,08 100,00
EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.100.000,00 100,00
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0,00 0,00
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0,00 0,00
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0,00 0,00
EUROCITY AG BANK 8.700.000,00 33,46
Tarih Açıklama Katsayı
21.12.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,78
07.01.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.783.033,00 -1.331.960,00 -792.902,00 -15.613.741,00 -1.775.067,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.808.603,00 3.278.547,00 1.855.273,00 1.790.882,00 1.805.061,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.280.281,00 -2.858.004,00 -2.593.835,00 -2.730.545,00 -2.186.142,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.254.711,00 -911.417,00 -1.531.464,00 -16.553.404,00 -2.156.148,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.891.664,00 4.490.363,00 6.076.472,00 34.432.707,00 21.543.405,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -120,00 -115,00 -424.785,00 -235.102,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 442.100,00 -2.194.993,00 -279.227,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.079.053,00 1.383.833,00 4.265.666,00 17.454.518,00 19.152.155,00
Finansman gelirleri 1.757.369,00 1.685.048,00 1.371.970,00 35.083,00 30.738,00
Finansman Giderleri (-) -1.497.343,00 -1.495.213,00 -1.431.420,00 -18.574.394,00 -11.180.463,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.339.079,00 1.573.668,00 4.206.216,00 -1.084.793,00 8.002.430,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.328.581,00 4.757.098,00 3.689.147,00 -695.651,00 -797.711,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.328.581,00 4.757.098,00 3.689.147,00 -695.651,00 -797.711,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.667.660,00 6.330.766,00 7.895.363,00 -1.780.444,00 7.204.719,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.667.660,00 6.330.766,00 7.895.363,00 -1.780.444,00 7.204.719,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.667.660,00 6.330.766,00 7.895.363,00 -1.780.444,00 7.204.719,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.254.705,00 9.900.162,00 11.754.854,00 51.283.633,00 5.900.578,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.217.953,00 2.715.085,00 5.548.255,00 47.078.295,00 108.932,00
Finansal Yatırımlar 2.349.301,00 1.308.412,00 949.086,00 905.695,00 153,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.349.301,00 1.308.412,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 50.629,00 283.646,00 3.628,00 1.529,00 700,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 50.629,00 283.646,00 3.628,00 1.529,00 700,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.698.749,00 2.548.656,00 1.953.549,00 77.480,00 24.971,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.667.361,00 2.517.883,00 1.875.457,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.388,00 30.773,00 78.092,00 77.480,00 24.971,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.873.391,00 2.871.499,00 2.874.995,00 33.624,00 7.593,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 66.449,00 460,00 243,00
Diğer Dönen Varlıklar 64.682,00 172.864,00 358.892,00 3.186.550,00 5.757.986,00
ARA TOPLAM 10.254.705,00 9.900.162,00 11.754.854,00 51.283.633,00 5.900.578,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 285.135.519,00 165.168.328,00 172.778.254,00 161.669.907,00 138.978.191,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.597.218,00 10.960.125,00 12.875.891,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 138.225.000,00 22.802.526,00 22.802.526,00 22.802.526,00 12.416.815,00
Maddi Duran Varlıklar 41.137,00 40.533,00 37.679,00 27.023,00 29.926,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 261,00 275,00 289,00 303,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 261,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.008.571,00 7.101.291,00 7.133.968,00 5.146.358,00 5.149.181,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 295.390.224,00 175.068.490,00 184.533.108,00 212.953.540,00 144.878.769,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 932.050,00 442.587,00 7.085.806,00 101.197.534,00 70.993.298,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 38.034.607,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 169.075,00 92.729,00 4.874.347,00 62.733.681,00 8.494.593,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.637,00 3.637,00 3.637,00 3.637,00 3.637,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 165.438,00 89.092,00 4.870.710,00 62.730.044,00 8.490.956,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.138,00 136.909,00 132.605,00 35.359,00 17.686,00
Diğer Borçlar 0,00 10.000,00 1.772.145,00 38.189.860,00 24.225.063,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 1.772.145,00 38.184.267,00 24.219.143,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 10.000,00 0,00 5.593,00 5.920,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 675.731,00 196.064,00 205.779,00 80.627,00 63.339,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 133.900,00 58.749,00 68.464,00 80.627,00 63.339,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 541.831,00 137.315,00 137.315,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.106,00 6.885,00 100.930,00 158.007,00 158.010,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.304.940,00 1.138.928,00 2.424.573,00 4.103.723,00 4.193.496,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 121.025,00 73.544,00 220.651,00 183.301,00 168.191,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 121.025,00 73.544,00 220.651,00 183.301,00 168.191,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.183.915,00 1.065.384,00 2.203.922,00 3.920.422,00 4.025.305,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.236.990,00 1.581.515,00 9.510.379,00 105.301.257,00 75.186.794,00
Ö Z K A Y N A K L A R 264.153.234,00 173.486.975,00 175.022.729,00 107.652.283,00 69.691.975,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 264.153.234,00 173.486.975,00 175.022.729,00 107.652.283,00 69.691.975,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 106.945.940,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 51.502,00 51.502,00 51.502,00 51.502,00 51.502,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.332.608,00 16.332.608,00 16.332.608,00 1.482,00 1.482,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 87.206.254,00 876.889,00 847.933,00 758.149,00 758.618,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 87.206.254,00 876.889,00 -123.289,00 -213.073,00 -212.604,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -331.823,00 -94.333,00 -123.289,00 -213.073,00 -212.604,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 727.497,00 727.497,00 16.816.429,00 727.497,00 727.497,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -832.287,00 -832.287,00 -16.921.106,00 948.157,00 948.157,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.667.660,00 6.330.766,00 7.895.363,00 -1.780.444,00 7.204.719,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 295.390.224,00 175.068.490,00 184.533.108,00 212.953.540,00 144.878.769,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 16.114,00 0,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 133.501.868,00 121.171.041,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi