Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,64
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 93,77
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 8,64
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,80
Dibe Uzaklık 93,77
Piyasa Değeri (USD) 5.081.593,63
Piyasa Değeri (TL) 19.400.000,00
Özsermaye (TL) 24.175.652,00
Sermaye (TL) 20.000.000,00
Net Kar (TL) 2.246.296,00
 

EURO TREND YAT. ORT. Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
0,990 4.181 0,34 4.181 1,39 0 0,00
0,980 309.206 24,94 187.179 62,24 122.027 12,99
0,970 747.098 60,25 109.394 36,37 637.704 67,90
0,960 179.493 14,48 0 0,00 179.493 19,11
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
0,970 1.239.978 939.224 0,970 300.754 0,980
Konu Açıklama
BIST Kodu ETYAT
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuştur
Adres Ceyhun Atıf kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya-ANKARA
Telefon 0 312 201 88 16
Faks 0 312 201 88 84
Web http://www.eurotrendyo.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİĞER HALKA AÇIK KISIM 11.379.753,00 86,38
EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 966.039,00 7,33
Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş 755.638,00 5,73
MUSTAFA ŞAHİN-A GRUBU İMTİYAZLI PAY 75.000,00 0,56
Toplam 13.176.430,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
12.01.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,42
25.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
14.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,67
04.12.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 194.571.338,00 143.706.385,00 88.552.559,00 323.849.141,00 255.973.307,00
Satışların Maliyeti (-) -192.165.715,00 -141.865.527,00 -87.346.148,00 -321.797.490,00 -254.843.826,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.405.623,00 1.840.858,00 1.206.411,00 2.051.651,00 1.129.481,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.405.623,00 1.840.858,00 1.206.411,00 2.051.651,00 1.129.481,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -827.749,00 -543.647,00 -287.408,00 -1.182.804,00 -942.220,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.800,00 -11.800,00 -11.800,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.727,00 14.200,00 10.146,00 37.267,00 32.793,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -24.909,00 -344,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.584.801,00 1.299.611,00 917.349,00 881.205,00 219.710,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.584.801,00 1.299.611,00 917.349,00 881.205,00 219.710,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.584.801,00 1.299.611,00 917.349,00 881.205,00 219.710,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.584.801,00 1.299.611,00 917.349,00 881.205,00 219.710,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.584.801,00 1.299.611,00 917.349,00 881.205,00 219.710,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.584.801,00 1.299.611,00 917.349,00 881.205,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,07 0,05 0,04 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 24.321.284,00 25.666.225,00 24.699.784,00 22.702.742,00 23.378.608,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.845.479,00 4.284.262,00 4.764.078,00 2.446.305,00 2.093.744,00
Finansal Yatırımlar 18.298.354,00 19.719.928,00 18.841.203,00 20.231.548,00 20.396.742,00
Ticari Alacaklar 173.635,00 1.659.451,00 1.091.151,00 23.491,00 884.591,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 173.635,00 1.659.451,00 1.091.151,00 23.491,00 884.591,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.887,00 887,00 887,00 982,00 1.982,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 887,00 0,00 0,00 0,00 982,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 929,00 1.697,00 2.465,00 416,00 1.549,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 24.321.284,00 25.666.225,00 24.699.784,00 22.702.742,00 23.378.608,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 147.634,00 160.317,00 173.093,00 177.327,00 171.153,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 146.484,00 159.031,00 171.578,00 175.582,00 169.179,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.150,00 1.286,00 1.515,00 1.745,00 1.974,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 24.468.918,00 25.826.542,00 24.872.877,00 22.880.069,00 23.549.761,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.459,00 1.698.786,00 1.134.102,00 62.980,00 1.405.057,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.586,00 5.586,00 5.586,00 5.250,00 1.359.727,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.586,00 5.586,00 5.586,00 5.250,00 1.359.727,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.729,00 7.314,00 6.926,00 8.545,00 8.167,00
Diğer Borçlar 184.138,00 1.667.216,00 1.100.033,00 31.271,00 7.399,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.399,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.006,00 18.670,00 21.557,00 17.914,00 29.764,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.006,00 18.670,00 21.557,00 17.914,00 29.764,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.807,00 67.294,00 59.419,00 55.082,00 57.273,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 74.807,00 67.294,00 59.419,00 55.082,00 57.273,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 74.807,00 67.294,00 59.419,00 55.082,00 57.273,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 293.266,00 1.766.080,00 1.193.521,00 118.062,00 1.462.330,00
Ö Z K A Y N A K L A R 24.175.652,00 24.060.462,00 23.679.356,00 22.762.007,00 22.087.431,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.175.652,00 24.060.462,00 23.679.356,00 22.762.007,00 22.087.431,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 543.669,00 543.669,00 543.669,00 543.669,00 543.669,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.876,00 -20.876,00 -19.720,00 -19.720,00 -32.801,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 243.025,00 200.010,00 200.010,00 200.010,00 200.010,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.825.033,00 2.038.048,00 2.038.048,00 1.156.843,00 1.156.843,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.584.801,00 1.299.611,00 917.349,00 881.205,00 219.710,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 24.468.918,00 25.826.542,00 24.872.877,00 22.880.069,00 23.549.761,00