Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,28
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,84
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 90,09
Piyasa Değ. / Defter Değ. 30,79
Dibe Uzaklık 48,97
Piyasa Değeri (USD) 47.785.629,82
Piyasa Değeri (TL) 169.725.000,00
Özsermaye (TL) 5.512.584,00
Sermaye (TL) 11.625.000,00
Net Kar (TL) 1.884.015,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu ETILR
Sektör
Adres Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul
Telefon 0216 4072727
Faks 0216 2907963
Web http://www.etilermarmaris.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI AŞ 4.328.561,00 37,23
Diğer 3.988.250,00 34,31
GURTAS TARIM URUN SAN VE TIC A 1.599.189,00 13,76
LINEAR INVESTMENTS LTD 1.709.000,00 14,70
Toplam 11.625.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.754.962,00 2.143.309,00 1.585.236,00 783.944,00 1.362.745,00
Satışların Maliyeti (-) -636.682,00 -189.810,00 -85.992,00 -15.176,00 -126.525,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.118.280,00 1.953.499,00 1.499.244,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.118.280,00 1.953.499,00 1.499.244,00 768.768,00 1.236.220,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.126.209,00 -1.508.909,00 -932.551,00 -431.974,00 -1.251.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -465.658,00 -320.737,00 -303.891,00 -39.247,00 -131.536,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 361.207,00 280.303,00 224.740,00 86.108,00 1.931.222,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -434.654,00 -111.744,00 -97.381,00 -22.582,00 -1.232.364,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 452.966,00 292.412,00 390.161,00 361.073,00 552.542,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.621.314,00 1.592.005,00 87.167,00 87.167,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.835,00 -7.835,00 -7.835,00 0,00 -110.289,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.066.445,00 1.876.582,00 469.493,00 448.240,00 442.253,00
Finansman Gelirleri 103.112,00 9.298,00 1.716,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -275.616,00 -37.019,00 -17.744,00 -8.172,00 -105.299,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.893.941,00 1.848.861,00 453.465,00 441.120,00 359.019,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -9.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.884.015,00 1.848.861,00 453.465,00 441.120,00 359.019,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.884.015,00 1.848.861,00 453.465,00 441.120,00 359.019,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.884.015,00 1.848.861,00 453.465,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,16 0,16 0,04 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -66.299,00 -19.587,00 -2.041,00 -1.344,00 7.183,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -82.874,00 -19.587,00 -2.041,00 -1.344,00 7.183,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 16.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -66.299,00 -19.587,00 -2.041,00 -1.344,00 7.183,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 439.776,00 366.202,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.817.716,00 1.829.274,00 451.424,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Geliri 0,00 0,00 0,00 1.052,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 22.065,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.634.107,00 4.447.894,00 3.857.388,00 3.830.966,00 3.702.150,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 187.380,00 869.623,00 20.093,00 59.072,00 83,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.802.786,00 3.144.797,00 3.374.434,00 2.983.753,00 3.191.649,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.802.786,00 3.144.797,00 3.374.434,00 2.983.753,00 3.191.649,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.310.771,00 171.316,00 184.811,00 268.502,00 400.593,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 897.771,00 0,00 13.495,00 97.186,00 183.277,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 413.000,00 171.316,00 171.316,00 171.316,00 217.316,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 251.124,00 184.408,00 149.136,00 37.786,00 12.990,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 181.929,00 65.500,00 116.500,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 503,00 503,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.525,00 11.747,00 12.414,00 481.853,00 12.749,00
ARA TOPLAM 3.743.018,00 4.447.894,00 3.857.388,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 891.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.816.811,00 5.276.180,00 1.863.785,00 1.858.546,00 1.799.261,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.044.144,00 500.128,00 490.352,00 487.209,00 445.162,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.366.018,00 1.376.052,00 1.373.433,00 1.371.337,00 1.354.099,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.371.337,00 1.354.099,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.450.918,00 9.724.074,00 5.721.173,00 5.689.512,00 5.501.411,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.730.308,00 2.053.108,00 1.427.112,00 1.481.575,00 1.726.696,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 83.363,00 92.204,00 23.206,00 6.894,00 3.920,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 121.497,00 143.976,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 867.942,00 686.564,00 750.566,00 554.008,00 493.337,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.273,00 0,00 25.207,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 831.669,00 686.564,00 725.359,00 554.008,00 493.337,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 81.395,00 91.429,00 65.945,00 22.683,00 35.070,00
Diğer Borçlar 461.680,00 171.135,00 251.135,00 171.135,00 901.692,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 48.680,00 171.135,00 251.135,00 171.135,00 901.692,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 74.864,00 130.739,00 100.423,00 535.500,00 75.758,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 163.430,00 93.016,00 93.016,00 66.480,00 66.480,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 163.430,00 93.016,00 93.016,00 66.480,00 66.480,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 170.348,00 15.185,00 10.968,00 3.378,00 6.463,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.208.026,00 2.146.824,00 147.769,00 73.293,00 79.847,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.052.966,00 2.097.345,00 123.214,00 52.404,00 62.327,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 93.560,00 49.479,00 24.555,00 20.889,00 17.520,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 93.560,00 49.479,00 24.555,00 20.889,00 17.520,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.938.334,00 4.199.932,00 1.574.881,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.512.584,00 5.524.142,00 4.146.292,00 4.134.644,00 3.694.868,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.512.584,00 5.524.142,00 4.146.292,00 4.134.644,00 3.694.868,00
Ödenmiş Sermaye 11.625.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -69.316,00 -22.604,00 -5.058,00 -4.361,00 -3.017,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -69.316,00 -22.604,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -69.316,00 -22.604,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 -4.361,00 -3.017,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.957,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.947.072,00 -7.947.072,00 -7.947.072,00 -7.947.072,00 -8.306.091,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.884.015,00 1.848.861,00 453.465,00 441.120,00 359.019,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.450.918,00 9.724.074,00 5.721.173,00 5.689.512,00 5.501.411,00
Peşin ödenmiş giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 84.086,00