Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,84
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 145,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 11,14
Dibe Uzaklık 48,97
Piyasa Değeri (USD) 40.635.426,58
Piyasa Değeri (TL) 143.103.750,00
Özsermaye (TL) 12.842.650,00
Sermaye (TL) 11.625.000,00
Net Kar (TL) 986.114,00
 

ETİLER GIDA Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
13,500 943 20,56 943 26,50 0 0,00
13,200 927 20,21 0 0,00 927 90,26
13,000 896 19,54 896 25,18 0 0,00
12,480 1.616 35,24 1.616 45,41 0 0,00
12,310 204 4,45 104 2,92 100 9,74
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
12,930 4.586 1.027 13,110 3.559 12,880
Konu Açıklama
BIST Kodu ETILR
Sektör
Adres Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul
Telefon 0216 4072727
Faks 0216 2907963
Web http://www.etilermarmaris.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI AŞ 4.328.561,00 37,23
Diğer 3.988.250,00 34,31
GURTAS TARIM URUN SAN VE TIC A 1.599.189,00 13,76
LINEAR INVESTMENTS LTD 1.709.000,00 14,70
Toplam 11.625.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.207.492,00 3.754.962,00 2.143.309,00 1.585.236,00 783.944,00
Satışların Maliyeti (-) -674.627,00 -636.682,00 -189.810,00 -85.992,00 -15.176,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 532.865,00 3.118.280,00 1.953.499,00 1.499.244,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 532.865,00 3.118.280,00 1.953.499,00 1.499.244,00 768.768,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -890.826,00 -2.126.209,00 -1.508.909,00 -932.551,00 -431.974,00
Pazarlama Giderleri (-) -91.054,00 -465.658,00 -320.737,00 -303.891,00 -39.247,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 99.649,00 361.207,00 280.303,00 224.740,00 86.108,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -78.670,00 -434.654,00 -111.744,00 -97.381,00 -22.582,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -428.036,00 452.966,00 292.412,00 390.161,00 361.073,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24.000,00 1.621.314,00 1.592.005,00 87.167,00 87.167,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -6.237,00 -7.835,00 -7.835,00 -7.835,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -410.273,00 2.066.445,00 1.876.582,00 469.493,00 448.240,00
Finansman Gelirleri 14.929,00 103.112,00 9.298,00 1.716,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -154.150,00 -275.616,00 -37.019,00 -17.744,00 -8.172,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -549.494,00 1.893.941,00 1.848.861,00 453.465,00 441.120,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 92.713,00 -9.926,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 92.713,00 -9.926,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -456.781,00 1.884.015,00 1.848.861,00 453.465,00 441.120,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -456.781,00 1.884.015,00 1.848.861,00 453.465,00 441.120,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -456.781,00 1.884.015,00 1.848.861,00 453.465,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,04 0,16 0,16 0,04 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.821,00 -66.299,00 -19.587,00 -2.041,00 -1.344,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.526,00 -82.874,00 -19.587,00 -2.041,00 -1.344,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 705,00 16.575,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 7.789.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -409.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.786.847,00 -66.299,00 -19.587,00 -2.041,00 -1.344,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 439.776,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.330.066,00 1.817.716,00 1.829.274,00 451.424,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.752.367,00 4.634.107,00 4.447.894,00 3.857.388,00 3.830.966,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 98.399,00 187.380,00 869.623,00 20.093,00 59.072,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.672.054,00 1.802.786,00 3.144.797,00 3.374.434,00 2.983.753,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.672.054,00 1.802.786,00 3.144.797,00 3.374.434,00 2.983.753,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.061.322,00 1.310.771,00 171.316,00 184.811,00 268.502,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.060.878,00 897.771,00 0,00 13.495,00 97.186,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 444,00 413.000,00 171.316,00 171.316,00 171.316,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 422.639,00 251.124,00 184.408,00 149.136,00 37.786,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 387.921,00 181.929,00 65.500,00 116.500,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 503,00 503,00 503,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 218.440,00 8.525,00 11.747,00 12.414,00 481.853,00
ARA TOPLAM 3.861.278,00 3.743.018,00 4.447.894,00 3.857.388,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 891.089,00 891.089,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 16.082.077,00 5.816.811,00 5.276.180,00 1.863.785,00 1.858.546,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.016.949,00 1.044.144,00 500.128,00 490.352,00 487.209,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.360.845,00 1.366.018,00 1.376.052,00 1.373.433,00 1.371.337,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371.337,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 6.649,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 20.834.444,00 10.450.918,00 9.724.074,00 5.721.173,00 5.689.512,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.327.385,00 2.730.308,00 2.053.108,00 1.427.112,00 1.481.575,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 185.467,00 83.363,00 92.204,00 23.206,00 6.894,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 121.497,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 955.781,00 867.942,00 686.564,00 750.566,00 554.008,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 42.076,00 36.273,00 0,00 25.207,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 913.705,00 831.669,00 686.564,00 725.359,00 554.008,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 171.143,00 81.395,00 91.429,00 65.945,00 22.683,00
Diğer Borçlar 2.421.273,00 461.680,00 171.135,00 251.135,00 171.135,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.421.273,00 48.680,00 171.135,00 251.135,00 171.135,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 413.000,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 406.113,00 74.864,00 130.739,00 100.423,00 535.500,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 163.430,00 163.430,00 93.016,00 93.016,00 66.480,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 163.430,00 163.430,00 93.016,00 93.016,00 66.480,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 56.623,00 170.348,00 15.185,00 10.968,00 3.378,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.664.409,00 2.208.026,00 2.146.824,00 147.769,00 73.293,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.200.022,00 2.052.966,00 2.097.345,00 123.214,00 52.404,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 104.154,00 93.560,00 49.479,00 24.555,00 20.889,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 104.154,00 93.560,00 49.479,00 24.555,00 20.889,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 309.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 50.318,00 61.500,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.991.794,00 4.938.334,00 4.199.932,00 1.574.881,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.842.650,00 5.512.584,00 5.524.142,00 4.146.292,00 4.134.644,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.842.650,00 5.512.584,00 5.524.142,00 4.146.292,00 4.134.644,00
Ödenmiş Sermaye 11.625.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -72.137,00 -69.316,00 -22.604,00 -5.058,00 -4.361,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -72.137,00 -69.316,00 -22.604,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -72.137,00 -69.316,00 -22.604,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.361,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.789.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 7.789.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.957,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.063.057,00 -7.947.072,00 -7.947.072,00 -7.947.072,00 -7.947.072,00
Net Dönem Karı/Zararı -456.781,00 1.884.015,00 1.848.861,00 453.465,00 441.120,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 20.834.444,00 10.450.918,00 9.724.074,00 5.721.173,00 5.689.512,00