Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ETILR
Sektör LOKANTA,PASTANE, ÇAY BAHÇESI, KAFETERYA, KAHVEHANE, BÜFE GIBI GIDA TICARETI VE MESRUBATI SATISI ILE ILGILI TESISLER AÇMAK VE ISLETMEK VE ANA SÖZLESMESINDE YAZILI OLAN DIĞER ISLER YÜRÜTMEKTEDIR.
Adres CEVIZLI MAHALLESI YEŞIL SOK. NO.4 KAT.17 D.88 ADAKULE RESIDENCE 34846 MALTEPE/ İSTANBUL
Telefon 0216 407 27 27
Faks 0216 290 79 63
Web http://www.etilermarmaris.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET HİLMİ SOYLU 10.531.792,50 26,33
İZZETTİN KAPLAN 5.425.468,86 13,56
TOPLAM 40.000.000,00 100,00
DİĞER 24.042.738,64 60,11
Toplam 80.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,10
03.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 480.393,00 2.394.744,00 1.415.525,00 913.144,00 530.165,00
Satışların Maliyeti (-) -166.682,00 -633.104,00 -1.228.505,00 -850.670,00 -637.835,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 313.711,00 1.761.640,00 187.020,00 62.474,00 -107.670,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 313.711,00 1.761.640,00 187.020,00 62.474,00 -107.670,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -617.590,00 -3.167.724,00 -1.688.129,00 -1.222.890,00 -730.405,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.547,00 -12.213,00 -6.600,00 -1.450,00 -1.450,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 200.508,00 3.704.685,00 1.309.681,00 1.134.015,00 421.481,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.739,00 -1.107.363,00 -151.854,00 -184.286,00 -67.804,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -124.657,00 1.179.025,00 -349.882,00 -212.137,00 -485.848,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.668.410,00 8.719.151,00 6.402.562,00 84.597,00 174.310,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -48.339,00 -48.339,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.543.753,00 9.849.837,00 6.004.341,00 -127.540,00 -311.538,00
Finansman Giderleri (-) -84.290,00 -204.083,00 -322.042,00 -263.500,00 -242.354,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.459.463,00 9.654.910,00 5.682.299,00 -391.040,00 -553.892,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -389.615,00 -986.917,00 -443.744,00 -9.683,00 13.621,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -284.367,00 -822.578,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -105.248,00 -164.339,00 -443.744,00 -9.683,00 13.621,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.069.848,00 8.667.993,00 5.238.555,00 -400.723,00 -540.271,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.069.848,00 8.667.993,00 5.238.555,00 -400.723,00 -540.271,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.069.848,00 8.667.993,00 5.238.555,00 -400.723,00 -540.271,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,22 0,43 -0,03 -0,04
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 28.490,00 -39.053,00 461.522,00 53.159,00 57.191,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 527.667,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 35.612,00 0,00 64.028,00 68.153,00 73.321,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -7.122,00 9.763,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -7.122,00 -39.053,00 -130.173,00 -14.994,00 -16.130,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 28.490,00 -39.053,00 461.522,00 53.159,00 57.191,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.098.338,00 8.628.940,00 5.700.077,00 -347.564,00 -483.080,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 9.156,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 38.287.256,00 37.507.427,00 18.861.521,00 1.140.896,00 966.776,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.796.516,00 36.714.088,00 17.651.799,00 57.223,00 60.706,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 395.108,00 336.373,00 243.431,00 209.525,00 167.224,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.504,00 4.313,00 4.355,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 390.604,00 332.060,00 239.076,00 209.525,00 167.224,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 651.570,00 81.486,00 220.663,00 172.005,00 172.143,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 29.374,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 651.570,00 81.486,00 191.289,00 172.005,00 172.143,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 40.330,00 32.095,00 76.358,00 35.204,00 45.535,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 231.216,00 186.291,00 374.733,00 379.957,00 246.348,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 705,00 516,00 516,00
Diğer Dönen Varlıklar 172.516,00 157.094,00 145.317,00 137.951,00 125.789,00
ARA TOPLAM 38.287.256,00 37.507.427,00 18.713.006,00 992.381,00 818.261,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 148.515,00 148.515,00 148.515,00
DURAN VARLIKLAR 3.613.852,00 3.796.724,00 7.308.637,00 8.712.633,00 10.034.934,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 223.029,00 254.276,00 3.951.389,00 3.478.371,00 3.700.160,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.761.376,00 1.765.475,00 1.769.658,00 1.774.307,00 2.442.321,00
- Şerefiye 436.473,00 436.473,00 436.473,00 436.473,00 1.099.398,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.324.903,00 1.329.002,00 1.333.185,00 1.337.834,00 1.342.923,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 616.820,00 717.320,00 414.065,00 847.218,00 869.386,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 41.901.108,00 41.304.151,00 26.170.158,00 9.853.529,00 11.001.710,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.231.200,00 2.727.269,00 4.309.497,00 7.499.907,00 8.444.879,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 278.296,00 409.205,00 307.304,00 347.368,00 452.439,00
- Banka Kredileri 499,00 0,00 3.929,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 297.184,00 244.542,00 360.316,00 372.525,00 466.586,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 297.184,00 244.542,00 360.316,00 372.525,00 466.586,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 170.565,00 260.258,00 1.727.387,00 1.594.076,00 1.556.412,00
Diğer Borçlar 12.000,00 0,00 0,00 3.488.133,00 4.357.653,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.000,00 0,00 0,00 3.488.133,00 4.357.603,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 403.164,00 320.245,00 781.005,00 593.782,00 514.435,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 279.448,00 642.736,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 647.148,00 647.148,00 217.939,00 217.940,00 239.046,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 647.148,00 647.148,00 217.939,00 217.940,00 239.046,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 143.395,00 203.135,00 915.546,00 886.083,00 858.308,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 963.344,00 968.656,00 1.423.004,00 1.369.530,00 1.708.255,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 789.809,00 791.984,00 1.056.545,00 1.118.198,00 1.450.923,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 169.465,00 187.974,00 187.632,00 202.740,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 169.465,00 187.974,00 187.632,00 202.740,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 116.087,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 7.207,00 62.398,00 63.700,00 54.592,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.194.544,00 3.695.925,00 5.732.501,00 8.869.437,00 10.153.134,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.706.564,00 37.608.226,00 20.437.657,00 984.092,00 848.576,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.706.564,00 37.608.226,00 20.437.657,00 984.092,00 848.576,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 25.758.294,00 12.352.370,00 12.352.370,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.894.365,00 2.647.627,00 2.647.627,00 2.647.627,00 2.647.627,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -99.768,00 -128.258,00 372.317,00 -36.046,00 -32.014,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -99.768,00 -128.258,00 372.317,00 -36.046,00 -32.014,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -99.768,00 -128.258,00 -39.263,00 -36.046,00 -32.014,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.864.600,00 2.864.600,00 2.864.600,00 19.957,00 19.957,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.022.481,00 -16.443.736,00 -16.443.736,00 -13.599.093,00 -13.599.093,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.069.848,00 8.667.993,00 5.238.555,00 -400.723,00 -540.271,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 41.901.108,00 41.304.151,00 26.170.158,00 9.853.529,00 11.001.710,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 791.984,00 1.056.545,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 10.416,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi