Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,14
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 35,67
BIST-100'deki Ağırlığı 1,70
F/K Oranı -8,31
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,46
Dibe Uzaklık 51,97
Piyasa Değeri (USD) 3.790.548,07
Piyasa Değeri (TL) 22.357.789,70
Özsermaye (TL) 15.271.156,00
Sermaye (TL) 12.352.370,00
Net Kar (TL) -2.692.057,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ETILR
Sektör
Adres Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence 34846 MALTEPE/ İSTANBUL
Telefon 0216 4072727
Faks 0216 2907963
Web http://www.etilermarmaris.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI AŞ 2.000.000,00 16,19
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 2.013.994,00 16,30
Diğer 4.525.876,00 36,64
GURTAS TARIM URUN SAN VE TIC A 2.812.500,00 22,77
KURTOĞLU ALÜMİNYUM P AZARLAMA SANAYİ TİC LTD ŞTİ 1.000.000,00 8,10
Toplam 12.352.370,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Altınyağ Kombinaları A.Ş. 8.212.356,75 7,82
Tarih Açıklama Katsayı
03.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.201.762,00 3.943.761,00 3.095.681,00 1.025.587,00 4.059.879,00
Satışların Maliyeti (-) -3.019.121,00 -2.220.340,00 -1.532.803,00 -694.324,00 -2.867.567,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.182.641,00 1.723.421,00 1.562.878,00 331.263,00 1.192.312,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.182.641,00 1.723.421,00 1.562.878,00 331.263,00 1.192.312,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.553.898,00 -1.954.885,00 -1.311.908,00 -621.150,00 -2.307.229,00
Pazarlama Giderleri (-) -165.311,00 -135.529,00 -124.144,00 -195.757,00 -398.955,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 254.276,00 331.824,00 278.657,00 85.254,00 181.263,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.444.065,00 -817.145,00 -495.356,00 -232.785,00 -1.043.480,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.726.357,00 -852.314,00 -89.873,00 -633.175,00 -2.376.089,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 128.598,00 97.397,00 62.473,00 31.200,00 148.844,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.946,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.597.759,00 -754.917,00 -27.400,00 -601.975,00 -2.371.191,00
Finansman Gelirleri 105.576,00 98.221,00 3.823,00 3.823,00 134.089,00
Finansman Giderleri (-) -1.330.801,00 -837.290,00 -386.661,00 -155.288,00 -618.964,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.822.984,00 -1.493.986,00 -410.238,00 -753.440,00 -2.856.066,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 130.927,00 32.540,00 -17.156,00 7.073,00 139.714,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 130.927,00 32.540,00 -17.156,00 7.073,00 139.714,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.692.057,00 -1.461.446,00 -427.394,00 -746.367,00 -2.716.352,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.692.057,00 -1.461.446,00 -427.394,00 -746.367,00 -2.716.352,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.692.057,00 -1.461.446,00 -427.394,00 -746.367,00 -2.716.352,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,22 -0,12 -0,04 -0,06 -0,23
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -15.469,00 -767,00 -4.690,00 -2.751,00 -1.377,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -19.832,00 -959,00 -5.862,00 -3.439,00 -1.721,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.363,00 192,00 1.172,00 688,00 344,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.535.756,00 32.543.836,00 32.543.836,00 4.535.756,00 7.297.689,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -560.599,00 -4.022.271,00 -4.022.271,00 -560.599,00 -901.961,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.520.287,00 32.543.069,00 32.539.146,00 4.533.005,00 7.296.312,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.828.230,00 31.081.623,00 32.111.752,00 3.786.638,00 4.579.960,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.066.025,00 3.299.673,00 3.348.034,00 2.532.986,00 2.101.019,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.686,00 51.183,00 88.594,00 175.097,00 282.580,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 398.787,00 565.286,00 619.779,00 901.213,00 712.839,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 4.032,00 2.616,00 1.685,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 398.787,00 561.254,00 617.163,00 899.528,00 712.839,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.539.306,00 1.626.906,00 587.829,00 540.684,00 33.492,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 921.956,00 1.098.816,00 0,00 0,00 12.340,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 617.350,00 528.090,00 587.829,00 540.684,00 21.152,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 182.955,00 187.158,00 169.354,00 215.895,00 149.002,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 323.516,00 284.129,00 398.017,00 169.715,00 309.920,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 516,00 516,00 503,00 503,00 503,00
Diğer Dönen Varlıklar 67.457,00 64.693,00 964.156,00 10.077,00 92.881,00
ARA TOPLAM 2.546.223,00 2.779.871,00 2.828.232,00 2.013.184,00 1.581.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 519.802,00 519.802,00 519.802,00 519.802,00 519.802,00
DURAN VARLIKLAR 26.675.648,00 58.671.704,00 58.840.847,00 27.486.489,00 17.328.996,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.112.703,00 1.166.484,00 1.131.004,00 1.062.942,00 1.085.223,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.372.890,00 1.381.618,00 1.376.241,00 1.349.697,00 1.355.860,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 29.741.673,00 61.971.377,00 62.188.881,00 30.019.475,00 19.430.015,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.461.029,00 11.636.367,00 10.756.808,00 10.127.859,00 6.989.405,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 547.289,00 773.394,00 757.012,00 781.312,00 700.724,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 776.079,00 867.693,00 1.020.854,00 999.942,00 1.522.694,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.371,00 10.371,00 80.371,00 80.371,00 80.371,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 765.708,00 857.322,00 940.483,00 919.571,00 1.442.323,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 806.675,00 586.709,00 713.982,00 476.627,00 265.896,00
Diğer Borçlar 7.726.180,00 6.958.585,00 5.078.213,00 5.565.592,00 2.289.700,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.726.180,00 6.958.585,00 5.078.213,00 5.565.592,00 2.289.700,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 358.503,00 209.220,00 1.202.324,00 366.436,00 279.964,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 778.896,00 778.896,00 778.896,00 800.564,00 800.564,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 778.896,00 778.896,00 778.896,00 800.564,00 800.564,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 506.359,00 466.540,00 193.911,00 123.944,00 79.121,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.009.488,00 5.810.461,00 5.877.395,00 2.637.437,00 2.348.066,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 527.640,00 755.975,00 981.925,00 1.223.044,00 1.490.110,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 121.015,00 97.195,00 97.720,00 89.526,00 74.748,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 121.015,00 97.195,00 97.720,00 89.526,00 74.748,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.173.620,00 4.737.850,00 4.786.566,00 1.308.092,00 755.254,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 187.213,00 219.441,00 11.184,00 16.775,00 27.954,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.470.517,00 17.446.828,00 16.634.203,00 12.765.296,00 9.337.471,00
Ö Z K A Y N A K L A R 15.271.156,00 44.524.549,00 45.554.678,00 17.254.179,00 10.092.544,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.271.156,00 44.524.549,00 45.554.678,00 17.254.179,00 10.092.544,00
Ödenmiş Sermaye 12.352.370,00 12.352.370,00 12.352.370,00 12.352.370,00 11.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.647.627,00 2.647.627,00 2.647.627,00 2.647.627,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -86.162,00 -71.460,00 -75.383,00 -73.444,00 -70.693,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -86.162,00 -71.460,00 -75.383,00 -73.444,00 -70.693,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -86.162,00 -71.460,00 -75.383,00 -73.444,00 -70.693,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.833.445,00 39.841.525,00 39.841.525,00 11.833.445,00 7.297.689,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 11.833.445,00 39.841.525,00 39.841.525,00 11.833.445,00 7.297.689,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.957,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.804.024,00 -8.804.024,00 -8.804.024,00 -8.779.409,00 -6.063.057,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.692.057,00 -1.461.446,00 -427.394,00 -746.367,00 -2.716.352,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 29.741.673,00 61.971.377,00 62.188.881,00 30.019.475,00 19.430.015,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi