Geri Dön

ETILR | Etiler Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,55
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 60,09
BIST-100'deki Ağırlığı 0,99
F/K Oranı 11,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,83
Dibe Uzaklık 60,09
Piyasa Değeri (USD) 20.010.626,33
Piyasa Değeri (TL) 580.000.000,00
Özsermaye (TL) 120.110.790,00
Sermaye (TL) 40.000.000,00
Net Kar (TL) 48.515.475,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ETILR
Sektör LOKANTA,PASTANE, ÇAY BAHÇESI, KAFETERYA, KAHVEHANE, BÜFE GIBI GIDA TICARETI VE MESRUBATI SATISI ILE ILGILI TESISLER AÇMAK VE ISLETMEK VE ANA SÖZLESMESINDE YAZILI OLAN DIĞER ISLER YÜRÜTMEKTEDIR.
Adres Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No:10 Esenyurt / İSTANBUL
Telefon 444 9 384
Faks 0212 672 81 85
Web www.etilermarmaris.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZZETTİN KAPLAN 15.157.261,36 37,89
TOPLAM 40.000.000,00 100,00
DİĞER 24.842.738,64 62,11
Toplam 80.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,10
03.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 146.900.743,00 65.738.651,00 40.937.710,00 150.266.377,00 91.957.022,00
Satışların Maliyeti (-) -123.742.728,00 -52.494.919,00 -32.040.360,00 -123.649.260,00 -67.008.989,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.158.015,00 13.243.732,00 8.897.350,00 26.617.117,00 24.948.033,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.158.015,00 13.243.732,00 8.897.350,00 26.617.117,00 24.948.033,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.120.270,00 -11.414.601,00 -4.659.754,00 -10.987.144,00 -12.681.540,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.284.024,00 -2.112.679,00 -1.263.872,00 -6.917.896,00 -4.549.127,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.150.481,00 29.217.325,00 3.343.160,00 16.390.641,00 14.823.944,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.109.460,00 -15.125.599,00 -6.656.774,00 -5.621.554,00 -3.040.932,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 25.794.742,00 13.808.178,00 -339.890,00 19.481.164,00 19.500.378,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 583.345,00 228.258,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -31.752,00 -87.736,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 25.794.742,00 13.808.178,00 -339.890,00 20.032.757,00 19.640.900,00
Finansman Gelirleri 2.360.020,00 1.317.273,00 1.103.212,00 3.693.670,00 2.689.053,00
Finansman Giderleri (-) -8.551.291,00 -4.661.004,00 -2.170.165,00 -2.820.608,00 -4.069.511,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 19.603.471,00 10.464.447,00 -1.406.843,00 20.905.819,00 18.260.442,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.960.299,00 -194.920,00 1.700.490,00 29.088.686,00 861.760,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -426.851,00 -31.994,00 -262.107,00 0,00 -38.675,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.533.448,00 -162.926,00 1.962.597,00 29.088.686,00 900.435,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.643.172,00 10.269.527,00 293.647,00 49.994.505,00 19.122.202,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.643.172,00 10.269.527,00 293.647,00 49.994.505,00 19.122.202,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.643.172,00 10.269.527,00 293.647,00 49.994.505,00 19.122.202,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,26 0,01 1,25 0,48
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -140.591,00 121.107,00 98.636,00 113.819,00 117.963,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 151.383,00 123.294,00 142.272,00 147.453,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -187.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -140.591,00 -30.276,00 -24.658,00 -28.453,00 -29.490,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -140.591,00 121.107,00 98.636,00 113.819,00 117.963,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.502.581,00 10.390.634,00 392.283,00 50.108.324,00 19.240.165,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 157.779.563,00 160.891.848,00 142.245.581,00 148.808.700,00 112.636.236,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.991.735,00 7.400.572,00 18.657.578,00 23.253.907,00 14.274.743,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 84.992.668,00 108.939.410,00 92.507.971,00 102.916.099,00 54.198.168,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 449.600,00 546.682,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 84.992.668,00 108.489.810,00 91.961.289,00 102.916.099,00 54.198.168,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.213.795,00 1.726.568,00 2.185.416,00 3.562.472,00 1.428.921,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.213.795,00 0,00 2.185.416,00 3.562.472,00 1.428.921,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 29.611.138,00 29.433.481,00 8.983.737,00 4.634.976,00 16.564.912,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 33.179.336,00 12.170.543,00 19.009.388,00 13.528.358,00 21.908.958,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 230.302,00 612.460,00 347.554,00 795.733,00 760.214,00
Diğer Dönen Varlıklar 560.589,00 608.814,00 553.937,00 117.155,00 3.500.320,00
ARA TOPLAM 157.779.563,00 160.891.848,00 142.245.581,00 148.808.700,00 112.636.236,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 102.460.824,00 101.339.844,00 92.844.197,00 87.888.546,00 26.939.540,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.728.202,00 5.011.894,00 5.295.586,00 5.579.278,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 63.595.664,00 62.740.015,00 52.017.324,00 48.561.503,00 21.224.547,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.666.788,00 3.823.303,00 3.979.819,00 4.136.334,00 4.292.850,00
- Şerefiye 436.473,00 436.473,00 436.473,00 436.473,00 436.473,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 100.086,00 3.386.830,00 3.543.346,00 3.699.861,00 3.856.377,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.195.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.127.645,00 29.420.327,00 31.551.468,00 29.611.431,00 1.422.143,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 260.240.387,00 262.231.692,00 235.089.778,00 236.697.246,00 139.575.776,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.046.473,00 116.162.178,00 108.984.312,00 104.069.857,00 47.514.839,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.891.549,00 36.684.676,00 39.206.497,00 29.608.121,00 5.890.628,00
- Banka Kredileri 53.792.400,00 33.983.628,00 39.206.497,00 28.945.061,00 5.890.628,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.661.586,00 16.615.477,00 13.120.720,00 11.177.546,00 12.309.674,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 22.242.652,00 35.701.068,00 36.608.226,00 48.672.945,00 21.648.211,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.242.652,00 0,00 36.608.226,00 48.672.945,00 21.648.211,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.204.548,00 2.327.460,00 1.573.930,00 1.041.660,00 0,00
Diğer Borçlar 330.835,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 327.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.875.209,00 15.069.659,00 10.152.083,00 9.662.232,00 3.717.193,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 426.851,00 31.994,00 262.107,00 0,00 38.675,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.934.026,00 6.932.025,00 7.324.317,00 2.854.877,00 2.949.326,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 302.229,00 300.228,00 68.958,00 0,00 1.138.298,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.631.797,00 6.631.797,00 7.255.359,00 2.854.877,00 1.811.028,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 364.730,00 799.819,00 708.482,00 986.477,00 947.386,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.083.124,00 33.070.671,00 29.743.569,00 30.216.408,00 20.518.115,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.070.110,00 14.972.215,00 15.107.787,00 14.823.306,00 20.371.589,00
Banka Kredileri 4.000.857,00 8.487.891,00 8.538.806,00 0,00 19.726.719,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.069.253,00 6.484.324,00 6.568.981,00 0,00 644.870,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 733.474,00 279.856,00 152.538,00 203.136,00 146.526,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 733.474,00 279.856,00 152.538,00 203.136,00 146.526,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 140.129.597,00 149.232.849,00 138.727.881,00 134.286.265,00 68.032.954,00
Ö Z K A Y N A K L A R 120.110.790,00 112.998.843,00 96.361.897,00 102.410.981,00 71.542.822,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 120.110.790,00 112.998.843,00 96.361.897,00 102.410.981,00 71.542.822,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.091.593,00 3.091.593,00 2.894.365,00 2.894.365,00 2.894.365,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -272.406,00 -10.708,00 -33.179,00 -131.815,00 -127.671,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -272.406,00 -10.708,00 -33.179,00 -131.815,00 -127.671,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -272.406,00 -10.708,00 -33.179,00 -131.815,00 -127.671,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.819.884,00 3.819.884,00 10.261.251,00 3.819.884,00 3.819.884,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.828.547,00 55.828.547,00 49.387.180,00 5.834.042,00 5.834.042,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.643.172,00 10.269.527,00 293.647,00 49.994.505,00 19.122.202,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 260.240.387,00 262.231.692,00 235.089.778,00 236.697.246,00 139.575.776,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 492.257,00 576.193,00 0,00 162.743,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi