Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ESEMS
Sektör Spor giyim ve spor malzemeleri üretimi
Adres Bağlar Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi N5, Avrasya Plaza, B Blok Kat:6 Güneşli Bağcılar İSTANBUL
Telefon 0216 518 37 36
Faks 0216 417 37 37
Web http://www.esemspor.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A. CÜNEYT CANKURTARAN 23.967,90 0,18
Cankurtaran Holding A.Ş. 6.243.119,10 46,89
ELEKTROPAK ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. 266.310,00 2,00
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİC. A.Ş.(TSP) 1.331.550,00 10,00
HALKA ARZ 5.450.553,00 40,93
Toplam 13.315.500,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ELEKTROPAK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.690.000,00 100,00
NETSPOR GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş. 9.950,00 99,50
Tarih Açıklama Katsayı
07.01.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,61
20.02.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,03
20.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.016.941,00 3.835.191,00 3.051.508,00 1.448.128,00 18.118.250,00
Satışların Maliyeti (-) -4.978.213,00 -4.791.261,00 -4.018.999,00 -1.827.950,00 -14.416.907,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -961.272,00 -956.070,00 -967.491,00 -379.822,00 3.701.343,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -961.272,00 -956.070,00 -967.491,00 -379.822,00 3.701.343,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.280.691,00 -1.080.121,00 -823.894,00 -421.543,00 -1.752.905,00
Pazarlama Giderleri (-) -386.323,00 -384.089,00 -373.470,00 -313.144,00 -2.733.253,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 941.877,00 832.175,00 771.350,00 690.260,00 954.733,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.033.519,00 -1.310.622,00 -1.104.842,00 -558.768,00 -1.161.822,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -6.719.928,00 -2.898.727,00 -2.498.347,00 -983.017,00 -991.904,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 39.518,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -218,00 -218,00 -1.654,00 0,00 -274.881,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -6.720.146,00 -2.898.945,00 -2.500.001,00 -983.017,00 -1.227.267,00
Finansman Gelirleri 1.280.344,00 988.800,00 607.202,00 278.913,00 1.157.205,00
Finansman Giderleri (-) -1.015.334,00 -849.798,00 -602.138,00 -358.594,00 -1.785.464,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -6.455.136,00 -2.759.943,00 -2.494.937,00 -1.062.698,00 -1.855.526,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.199.219,00 442.848,00 565.223,00 430.253,00 37.998,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.199.219,00 442.848,00 565.223,00 430.253,00 37.998,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -5.255.917,00 -2.317.095,00 -1.929.714,00 -632.445,00 -1.817.528,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.734.111,00 -1.310.437,00 -1.178.312,00 -55.955,00 -4.630.193,00
DÖNEM KARI/ZARARI -6.990.028,00 -3.627.532,00 -3.108.026,00 -688.400,00 -6.447.721,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -6.990.028,00 -3.627.532,00 -3.108.026,00 -688.400,00 -6.447.721,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 42.691,00 42.690,00 6.797,00 -3.833,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 53.363,00 53.363,00 8.496,00 -4.791,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -10.672,00 -10.673,00 -1.699,00 958,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 42.691,00 42.690,00 6.797,00 -3.833,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -6.990.028,00 -3.584.841,00 -3.065.336,00 -681.603,00 -6.451.554,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.907.187,00 18.912.826,00 20.612.355,00 21.094.510,00 24.602.753,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.817.683,00 440.132,00 604.392,00 540.921,00 414.304,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 871.670,00 4.465.247,00 5.577.518,00 4.384.309,00 4.207.686,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 386.072,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 871.670,00 4.079.175,00 5.577.518,00 4.384.309,00 4.207.686,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.619.519,00 11.982.499,00 11.616.102,00 11.298.578,00 11.027.737,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.436.737,00 11.791.071,00 11.429.391,00 11.107.902,00 10.839.315,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 182.782,00 191.428,00 186.711,00 190.676,00 188.422,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 438.100,00 566.236,00 1.098.854,00 2.583.650,00 5.657.280,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 52.330,00 254.965,00 289.654,00 426.540,00 949.365,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 891,00 98.318,00 98.318,00 98.318,00 98.318,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.106.994,00 1.105.429,00 1.327.517,00 1.762.194,00 2.248.063,00
ARA TOPLAM 16.907.187,00 18.912.826,00 20.612.355,00 21.094.510,00 24.602.753,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.998.356,00 4.644.444,00 4.941.242,00 5.072.166,00 5.360.842,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 424.735,00 475.785,00 528.368,00 591.570,00 662.202,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.676,00 38.426,00 43.196,00 47.965,00 52.735,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 38.426,00 97,00 155,00 213,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.538.549,00 4.127.718,00 4.367.163,00 4.430.116,00 4.643.390,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 21.905.543,00 23.557.270,00 25.553.597,00 26.166.676,00 29.963.595,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.845.156,00 15.586.130,00 16.703.082,00 14.411.847,00 20.581.303,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.463.810,00 2.668.562,00 2.254.804,00 1.824.412,00 4.663.252,00
- Banka Kredileri 2.463.810,00 2.668.562,00 2.254.759,00 1.824.367,00 4.663.252,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.098.703,00 3.793.681,00 4.275.342,00 3.955.581,00 6.382.535,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098.085,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.098.703,00 3.793.681,00 4.275.342,00 3.955.581,00 4.284.450,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.294.950,00 4.085.265,00 4.285.629,00 3.575.912,00 3.460.013,00
Diğer Borçlar 5.910.647,00 3.338.565,00 3.433.117,00 3.241.325,00 3.812.257,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.162.677,00 110.515,00 192.286,00 275.514,00 260.173,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.747.970,00 3.228.050,00 3.240.831,00 2.965.811,00 3.552.084,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 149.881,00 295.880,00 1.160.097,00 499.968,00 894.549,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.927.165,00 1.404.177,00 1.294.093,00 1.314.649,00 1.366.983,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 87.823,00 87.823,00 87.823,00 105.114,00 169.807,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.839.342,00 1.316.354,00 1.206.270,00 1.209.535,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.331.658,00 7.837.224,00 8.197.094,00 8.717.676,00 5.663.535,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.459.026,00 2.858.949,00 3.853.332,00 3.438.698,00 611.697,00
Banka Kredileri 2.459.026,00 2.858.949,00 0,00 3.438.698,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.211.488,00 1.211.488,00 1.211.488,00 1.409.010,00 1.365.014,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.211.488,00 1.211.488,00 1.211.488,00 1.409.010,00 1.365.014,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.462.813,00 3.229.856,00 3.107.482,00 3.233.479,00 3.662.032,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.176.814,00 23.423.354,00 24.900.176,00 23.129.523,00 26.244.838,00
Ö Z K A Y N A K L A R -3.271.271,00 133.916,00 653.421,00 3.037.153,00 3.718.757,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -3.271.271,00 133.916,00 653.421,00 3.037.153,00 3.718.757,00
Ödenmiş Sermaye 13.315.500,00 13.315.500,00 13.315.500,00 13.315.500,00 13.315.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 55.483.896,00 55.483.896,00 55.483.896,00 55.483.896,00 55.483.896,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -266.310,00 -266.310,00 -266.310,00 -266.310,00 -266.310,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 479,00 479,00 479,00 479,00 479,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -115.793,00 -73.102,00 -73.102,00 -108.996,00 -115.793,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -115.793,00 -73.102,00 -73.102,00 0,00 -115.793,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -115.793,00 -73.102,00 -73.102,00 0,00 -115.793,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.059.324,00 23.059.324,00 23.059.324,00 23.059.324,00 23.059.324,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -84.735.720,00 -72.099.225,00 -72.099.225,00 -72.099.226,00 -78.287.999,00
Net Dönem Karı/Zararı -6.990.028,00 -3.627.532,00 -3.108.026,00 -688.400,00 -6.447.721,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 21.905.543,00 23.557.270,00 25.553.597,00 26.166.676,00 29.963.595,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -12.636.495,00 -12.636.496,00 -12.636.495,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi