Geri Dön

ESCOM | Escort Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ESCOM
Sektör Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak etmek veya bu alanda yeni kurulacak şirketlerin kuruluşlarına iştirak etmek.
Adres ATAKAN SOK.NO:14 MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İST.
Telefon 0212 340 60 00
Faks 0212 213 82 41
Web www.escort.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EVLI EMERGING FRONTIER FUND 4.000.000,00 8,00
HALİL İBRAHİM ÖZER 16.692.725,43 33,39
TOPLAM 49.992.100,00 100,00
DİĞER 29.299.374,57 58,61
Toplam 99.984.200,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. 25.000.000,00 100,00
Bilgera Yazılım A.Ş. 400.000,00 80,00
Digiform Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş 20.240,98 33,60
Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş 944.676,00 64,80
Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş. 9.720,27 10,58
Nar Teknoloji A.Ş. 200.000,00 40,00
Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş 768.421,10 10,00
Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş. 123.077,00 12,50
Tarih Açıklama Katsayı
02.08.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,05
02.04.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 726.509,00 453.664,00 229.296,00 2.034.216,00 2.120.462,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 726.509,00 453.664,00 229.296,00 2.034.216,00 2.120.462,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 726.509,00 453.664,00 229.296,00 2.034.216,00 2.120.462,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.694.616,00 -4.243.679,00 -3.329.389,00 -5.265.171,00 -3.106.707,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.099.571,00 3.146.058,00 1.091.533,00 428.534.005,00 4.722.057,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -897.212,00 -61.109,00 -58.696,00 -754.843,00 -345.067,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.765.748,00 -705.066,00 -2.067.256,00 424.548.207,00 3.390.745,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 281.481,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -83.438,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.765.748,00 -705.066,00 -2.067.256,00 424.746.250,00 3.390.745,00
Finansman Giderleri (-) -1.521,00 -835,00 -340,00 -17.673,00 -15.203,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.767.269,00 -705.901,00 -2.067.399,00 424.769.167,00 3.377.895,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -39.646,00 -93.934,00 -14.516,00 -175.920,00 -186.778,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -39.646,00 -93.934,00 -14.516,00 -175.920,00 -186.778,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.806.915,00 -799.835,00 -2.081.915,00 424.593.247,00 3.191.117,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.806.915,00 -799.835,00 -2.081.915,00 424.593.247,00 3.191.117,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.806.915,00 -799.835,00 -2.081.915,00 424.593.247,00 3.191.117,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.806.915,00 -799.835,00 -2.081.915,00 424.593.247,00 3.191.117,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 197,00 40.590,00 2.353,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.096.421,00 10.074.366,00 7.790.706,00 8.391.547,00 9.752.526,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 663.738,00 627.080,00 526.472,00 454.095,00 453.034,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.995.160,00 8.674.003,00 6.542.895,00 7.497.838,00 8.920.799,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.687.342,00 8.181.288,00 6.271.692,00 7.132.414,00 6.970.888,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 307.818,00 492.715,00 271.203,00 365.424,00 1.949.911,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 1.916,00 1.916,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 567.484,00 0,00 797,00 797,00 1.594,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 953,00 953,00 943,00 933,00 892,00
Diğer Dönen Varlıklar 869.086,00 772.330,00 719.599,00 435.968,00 374.291,00
ARA TOPLAM 11.096.421,00 10.074.366,00 7.790.706,00 8.391.547,00 9.752.526,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 623.245.009,00 623.202.406,00 623.397.773,00 621.932.558,00 198.192.389,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 220.937,00 229.287,00 237.706,00 210.852,00 52.007,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 220.937,00 229.287,00 237.706,00 210.852,00 52.007,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 334.932,00 337.469,00 342.545,00 342.545,00 345.084,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 334.932,00 337.469,00 342.545,00 342.545,00 345.084,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 106.584,00 52.297,00 234.966,00 249.481,00 238.624,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 634.341.430,00 633.276.772,00 631.188.479,00 630.324.105,00 207.944.915,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.151.712,00 15.097.545,00 14.014.148,00 11.001.247,00 10.046.909,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 362.794,00 206.484,00 169.294,00 257.592,00 88.316,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 337.992,00 206.484,00 169.294,00 257.592,00 88.316,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 742.330,00 1.365.297,00 1.716.455,00 678.687,00 517.050,00
Diğer Borçlar 14.447.458,00 12.530.196,00 11.568.232,00 9.480.133,00 8.755.701,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.216.976,00 11.919.960,00 10.638.456,00 8.792.695,00 8.012.906,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 230.482,00 610.236,00 929.776,00 687.438,00 742.795,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 951.635,00 714.778,00 560.167,00 584.835,00 685.842,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 453.344,00 216.486,00 61.876,00 86.544,00 191.170,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 498.291,00 498.292,00 498.291,00 498.291,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.647.495,00 280.790,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 187.686,00 170.115,00 496.338,00 562.950,00 540.228,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 187.686,00 170.115,00 496.338,00 562.950,00 540.228,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 187.686,00 170.115,00 496.338,00 562.950,00 540.228,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.339.398,00 15.267.660,00 14.510.486,00 11.564.197,00 10.587.137,00
Ö Z K A Y N A K L A R 616.002.032,00 618.009.112,00 616.677.993,00 618.759.908,00 197.357.778,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 616.002.032,00 618.009.112,00 616.677.993,00 618.759.908,00 197.357.778,00
Ödenmiş Sermaye 49.992.100,00 49.992.100,00 49.992.100,00 49.992.100,00 49.992.100,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.517.309,00 6.517.309,00 6.517.309,00 6.517.309,00 6.517.309,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.724,00 22.724,00 22.724,00 22.724,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -49.039,00 -49.039,00 -49.039,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -49.039,00 -49.039,00 -49.039,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 562.276.161,00 562.276.161,00 562.276.161,00 137.682.914,00 137.682.914,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.806.915,00 -799.835,00 -2.081.915,00 424.593.247,00 3.191.117,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 634.341.430,00 633.276.772,00 631.188.479,00 630.324.105,00 207.944.915,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -49.039,00 -49.039,00 -49.039,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi