Geri Dön

ESCAR | Escar Filo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,28
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,26
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 13,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,84
Dibe Uzaklık 20,26
Piyasa Değeri (USD) 595.282.944,59
Piyasa Değeri (TL) 19.656.600.000,00
Özsermaye (TL) 5.114.103.871,00
Sermaye (TL) 54.300.000,00
Net Kar (TL) 1.481.362.696,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ESCAR
Sektör Şoförlü ve şoförsüz olarak sahibi bulunduğu her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve hava taşıtlarını kiraya vermek
Adres Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 37/4 Papirus Plaza Kağıthane/İstanbul
Telefon 0212 290 67 10
Faks 0212 290 67 17
Web www.escar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZRA KEBUDİ 17.320.000,00 31,90
BETİNA HALYO 4.887.000,00 9,00
DARYO KEBUDİ 18.928.000,00 34,86
TOPLAM 54.300.000,00 100,00
DİĞER 13.165.000,00 24,24
Toplam 108.600.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. 100.000.000,00 100,00
NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. 10.000.000,00 100,00
Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. 20.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
07.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 463.985.928,00 2.071.212.433,00 1.213.402.914,00 692.989.763,00 405.665.969,00
Satışların Maliyeti (-) 221.912.936,00 908.588.628,00 278.078.317,00 147.247.559,00 158.970.911,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 242.072.992,00 1.162.623.805,00 935.324.597,00 545.742.204,00 246.695.058,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 242.072.992,00 1.162.623.805,00 935.324.597,00 545.742.204,00 246.695.058,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 30.138.833,00 117.986.637,00 64.794.475,00 38.605.889,00 26.301.096,00
Pazarlama Giderleri (-) 5.784.137,00 20.304.178,00 11.388.760,00 5.747.259,00 6.288.598,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.384.261,00 7.263.934,00 2.799.112,00 1.386.512,00 1.169.531,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.647.936,00 4.537.770,00 14.759.328,00 8.400.367,00 1.918.532,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 207.886.347,00 1.027.059.154,00 847.181.146,00 494.375.201,00 213.356.363,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 84.860.682,00 474.043.552,00 602.068.512,00 153.394.756,00 61.250.366,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 4.151.587,00 3.783.103,00 9.933.392,00 423.992,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -10.663.803,00 0,00 -371.015,00 797.294,00 -1.883.672,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 282.083.226,00 1.479.321.802,00 1.445.095.540,00 638.633.859,00 272.299.065,00
Finansman gelirleri 154.341.076,00 542.063.779,00 82.873.596,00 49.093.130,00 50.869.834,00
Finansman Giderleri (-) 192.439.828,00 704.181.340,00 405.473.819,00 233.461.712,00 176.008.744,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 280.344.601,00 1.549.625.310,00 1.122.495.317,00 454.265.277,00 240.171.272,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -20.847.730,00 270.488.213,00 148.552.414,00 57.080.456,00 -36.674.978,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 1.842.385,00 1.781.341,00 18.622.439,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -20.847.730,00 268.645.828,00 146.771.073,00 38.458.017,00 -36.674.978,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 301.192.331,00 1.279.137.097,00 973.942.903,00 397.184.821,00 276.846.250,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 301.192.331,00 1.279.137.097,00 973.942.903,00 397.184.821,00 276.846.250,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 301.192.331,00 1.279.137.097,00 973.942.903,00 397.184.821,00 276.846.250,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 5,55 23,56 17,94 7,31 5,10
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 5,55 23,56 17,94 7,31 5,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 5,55 23,56 17,94 7,31 5,10
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.458.514.140,00 2.826.746.034,00 2.507.731.216,00 1.540.685.532,00 1.326.017.217,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 299.668.773,00 269.597.002,00 818.418.441,00 146.986.918,00 78.533.672,00
Finansal Yatırımlar 2.115.824.515,00 1.973.672.414,00 1.246.832.425,00 992.248.280,00 871.105.012,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.115.824.515,00 1.973.672.414,00 1.246.832.425,00 992.248.280,00 871.105.012,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 86.244.076,00 86.572.114,00 98.993.194,00 62.394.870,00 47.310.607,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 86.244.076,00 86.572.114,00 98.993.194,00 62.394.870,00 47.310.607,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 25.563.180,00 6.150.187,00 22.846.537,00 24.174.875,00 2.781.846,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 17.879.928,00 20.644.131,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.563.180,00 6.150.187,00 4.966.609,00 3.530.744,00 2.781.846,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 848.561.530,00 424.443.000,00 270.044.484,00 247.440.968,00 281.057.552,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.901.629,00 44.242.036,00 28.183.954,00 41.361.660,00 11.714.568,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 123.878,00 20.807.562,00 16.847.051,00 0,00 843.412,00
Diğer Dönen Varlıklar 63.626.559,00 1.261.719,00 5.565.130,00 26.077.961,00 32.670.548,00
ARA TOPLAM 3.458.514.140,00 2.826.746.034,00 2.507.731.216,00 1.540.685.532,00 1.326.017.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.241.800.112,00 5.344.704.275,00 2.316.212.152,00 2.012.598.868,00 1.672.548.513,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.936.565,00 18.600.368,00 25.095.274,00 16.263.583,00 10.671.203,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.230.466.631,00 5.318.968.328,00 2.287.840.505,00 1.995.469.565,00 1.660.983.525,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.396.916,00 7.135.579,00 3.276.373,00 865.720,00 893.785,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.396.916,00 7.135.579,00 3.276.373,00 865.720,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.700.314.252,00 8.171.450.309,00 4.823.943.368,00 3.553.284.400,00 2.998.565.730,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.540.002.566,00 1.557.604.076,00 1.363.152.734,00 961.332.234,00 687.616.128,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 344.487.076,00 370.861.712,00 261.087.402,00 251.482.921,00 116.618.231,00
- Banka Kredileri 344.487.076,00 370.861.712,00 261.087.402,00 251.482.921,00 116.618.231,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 953.623.494,00 972.239.557,00 815.936.470,00 543.472.153,00 448.691.373,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 78.621.486,00 83.849.844,00 67.328.587,00 63.615.287,00 57.778.367,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 748.685.497,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 104.253.907,00 63.146.880,00 206.268.356,00 126.493.224,00 87.613.914,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 104.253.907,00 63.146.880,00 206.268.356,00 126.493.224,00 87.613.914,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 14.784.508,00 28.408.592,00 7.610.169,00 8.035.365,00 13.939.915,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.784.508,00 28.408.592,00 7.610.169,00 8.035.365,00 13.939.915,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.127.798,00 83.481.485,00 28.775.469,00 1.159.813,00 5.390.400,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 18.622.439,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.783.154,00 6.723.034,00 3.650.012,00 3.180.966,00 2.449.872,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.514.241,00 6.413.613,00 3.381.099,00 2.912.053,00 2.180.959,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 268.913,00 309.421,00 268.913,00 268.913,00 268.913,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.046.207.815,00 1.912.114.248,00 1.513.727.605,00 1.221.758.503,00 1.130.326.983,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.249.629.312,00 1.094.785.874,00 1.206.631.466,00 1.039.404.059,00 969.418.030,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 143.950.866,00 190.784.046,00 185.652.413,00 203.918.693,00 220.732.533,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.505.021,00 2.390.062,00 1.504.163,00 1.256.314,00 1.185.529,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.505.021,00 2.390.062,00 1.504.163,00 1.256.314,00 1.185.529,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 789.707.130,00 812.087.132,00 286.454.738,00 178.178.645,00 159.259.059,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.586.210.381,00 3.469.718.324,00 2.876.880.339,00 2.183.090.737,00 1.817.943.111,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.114.103.871,00 4.701.731.985,00 1.947.063.029,00 1.370.193.663,00 1.180.622.619,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.114.103.871,00 4.701.731.985,00 1.947.063.029,00 1.370.193.663,00 1.180.622.619,00
Ödenmiş Sermaye 54.300.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 225.349.226,00 225.349.226,00 529.898,00 529.898,00 529.898,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 506.742.957,00 506.742.957,00 157.781.658,00 157.781.658,00 157.781.658,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.619.227,00 -13.474.411,00 61.934.882,00 61.823.598,00 61.870.643,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.619.227,00 -13.474.411,00 61.934.882,00 61.823.598,00 61.870.643,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 447.118,00 -1.408.066,00 -956.627,00 -1.067.911,00 -1.020.866,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.038.138.584,00 2.566.317.092,00 698.573.688,00 698.573.688,00 807.173.688,00
Net Dönem Karı/Zararı 301.192.331,00 1.471.821.492,00 973.942.903,00 397.184.821,00 98.966.732,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.700.314.252,00 8.171.450.309,00 4.823.943.368,00 3.553.284.400,00 2.998.565.730,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi