Geri Dön

ERSU | Ersu Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 65,31
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı -49,66
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,33
Dibe Uzaklık 88,21
Piyasa Değeri (USD) 23.493.926,35
Piyasa Değeri (TL) 771.120.000,00
Özsermaye (TL) 331.255.268,00
Sermaye (TL) 36.000.000,00
Net Kar (TL) -15.529.415,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERSU
Sektör Meyve suyu, meyve konsantresi ve salça üretimi, satışı
Adres İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara
Telefon 03122205180
Faks 03122205184
Web www.ersu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.944.850,41 8,18
MELİSA AKMAN İPEKER 7.551.738,72 20,98
TOPLAM 36.000.000,00 100,00
DİĞER 25.503.410,87 70,84
Toplam 72.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
06.10.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,91
20.09.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
12.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,74
07.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 31.015.614,00 81.034.391,00 45.151.770,00 28.716.974,00 11.393.246,00
Satışların Maliyeti (-) 28.622.957,00 74.207.447,00 39.899.709,00 25.338.917,00 -10.302.818,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.392.657,00 6.826.944,00 5.252.061,00 3.378.057,00 1.090.428,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.392.657,00 6.826.944,00 5.252.061,00 3.378.057,00 1.090.428,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 3.870.034,00 10.387.540,00 6.026.772,00 3.705.917,00 -1.986.978,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.591.153,00 1.852.666,00 1.196.472,00 729.190,00 -266.157,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.155.104,00 1.487.695,00 1.138.977,00 863.362,00 311.397,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 974.781,00 1.304.225,00 896.557,00 746.599,00 -378.182,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.888.207,00 -5.229.792,00 -1.728.763,00 -940.287,00 -1.229.492,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 97.340.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 94.452.784,00 -5.229.792,00 -1.728.763,00 -940.287,00 -1.229.492,00
Finansman gelirleri 16.558,00 342.077,00 8.012,00 7.994,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 662.092,00 608.844,00 370.740,00 208.026,00 -306.284,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -12.218.558,00 13.366.955,00 -2.091.491,00 -1.140.319,00 -1.529.063,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.211.237,00 21.037.346,00 2.695.673,00 -1.297.215,00 1.380.766,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 71.460,00 305.937,00 167.161,00 118.478,00 -25.062,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.282.697,00 20.731.409,00 2.528.512,00 -1.415.693,00 1.405.828,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -8.007.321,00 -7.670.391,00 -4.787.164,00 156.896,00 -148.297,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -8.007.321,00 -7.670.391,00 -4.787.164,00 156.896,00 -148.297,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -8.007.321,00 -7.670.391,00 -4.787.164,00 156.896,00 -148.297,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 167.707,00 -1.312.532,00 -616.063,00 -215.027,00 58.750,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 223.610,00 -1.714.085,00 -821.418,00 -268.784,00 73.437,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 55.903,00 -401.553,00 -205.355,00 -53.757,00 -14.687,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 55.903,00 -401.553,00 -205.355,00 -53.757,00 -14.687,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 167.707,00 -1.312.532,00 -616.063,00 -215.027,00 58.750,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -7.839.614,00 -8.982.923,00 -5.403.227,00 -58.131,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -7.839.614,00 -8.982.923,00 -5.403.227,00 -58.131,00 -89.547,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 6.713,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 174.868.918,00 56.848.077,00 31.472.129,00 29.746.384,00 34.229.640,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 103.097.718,00 640.889,00 27.988,00 35.833,00 349.242,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 18.941.204,00 9.488.593,00 8.971.900,00 7.268.778,00 2.124.291,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.531.115,00 6.636.816,00 6.690.766,00 1.706.456,00 1.862.593,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.410.089,00 2.851.777,00 2.281.134,00 5.562.322,00 261.698,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.936.913,00 564.253,00 392.675,00 362.349,00 315.109,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.305.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 631.732,00 564.253,00 392.675,00 362.349,00 315.109,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 30.751.123,00 37.065.687,00 11.852.853,00 13.598.158,00 24.277.420,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.740.401,00 5.213.558,00 5.493.572,00 4.389.000,00 3.199.712,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 23.674,00 23.674,00 7.720,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.401.559,00 3.875.097,00 4.709.467,00 4.068.592,00 3.956.146,00
ARA TOPLAM 174.868.918,00 56.848.077,00 31.472.129,00 29.746.384,00 34.229.640,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 234.798.958,00 322.029.868,00 59.243.839,00 59.505.048,00 60.231.421,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 234.798.958,00 321.977.487,00 59.231.626,00 59.492.835,00 60.219.208,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 409.667.876,00 378.877.945,00 90.715.968,00 89.251.432,00 94.461.061,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.263.691,00 18.827.636,00 15.811.822,00 13.507.088,00 18.403.614,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.343.992,00 11.558.364,00 8.715.754,00 6.302.530,00 12.084.248,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 187.768,00 5.613.438,00 3.075.103,00 627.716,00 187.592,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.156.224,00 5.944.926,00 5.640.651,00 5.674.814,00 11.896.656,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.237.310,00 727.021,00 1.266.929,00 1.108.098,00 504.853,00
Diğer Borçlar 2.796.730,00 283,00 78.858,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.796.447,00 0,00 78.858,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 283,00 283,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.712.200,00 5.196.152,00 4.774.117,00 5.284.951,00 4.883.153,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.932.120,00 1.163.333,00 761.641,00 585.000,00 802.228,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.869.702,00 1.100.915,00 699.223,00 522.582,00 739.810,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.418,00 62.418,00 62.418,00 62.418,00 62.418,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 241.339,00 182.483,00 214.523,00 226.509,00 129.132,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.148.917,00 65.559.772,00 12.638.337,00 8.133.439,00 8.477.958,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.460.127,00 1.644.188,00 1.599.755,00 887.464,00 1.153.674,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.460.127,00 1.644.188,00 1.599.755,00 887.464,00 1.153.674,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 59.688.790,00 63.915.584,00 11.038.299,00 7.245.692,00 7.324.001,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 78.412.608,00 84.387.408,00 28.450.159,00 21.640.527,00 26.881.572,00
Ö Z K A Y N A K L A R 331.255.268,00 294.490.537,00 62.265.809,00 67.610.905,00 67.579.489,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 331.255.268,00 294.490.537,00 62.265.809,00 67.610.905,00 67.579.489,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 613.063.151,00 528.090.659,00 96.063,00 96.063,00 96.063,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.581.127,00 3.981.386,00 243.802,00 243.802,00 243.802,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.448.106,00 -1.615.813,00 48.470.118,00 48.871.154,00 49.144.931,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.448.106,00 -1.615.813,00 48.470.118,00 48.871.154,00 49.144.931,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.448.106,00 -1.615.813,00 -1.146.318,00 -745.282,00 -471.505,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.902.349,00 4.260.555,00 238.579,00 238.579,00 238.579,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -335.485.088,00 -283.894.465,00 -21.384.114,00 -21.384.114,00 -21.384.114,00
Net Dönem Karı/Zararı -8.007.321,00 -7.670.391,00 -4.787.164,00 156.896,00 -148.297,00
Diğer Yedekler 17.649.156,00 15.338.606,00 3.388.525,00 3.388.525,00 3.388.525,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 409.667.876,00 378.877.945,00 90.715.968,00 89.251.432,00 94.461.061,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi