Geri Dön

ERSU | Ersu Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERSU
Sektör Meyve suyu, meyve konsantresi ve salça üretimi, satışı
Adres İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara
Telefon 03122205180
Faks 03122205184
Web www.ersu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.930.811,41 8,14
MELİSA AKMAN İPEKER 7.768.410,72 21,58
TOPLAM 36.000.000,00 100,00
DİĞER 25.300.777,87 70,28
Toplam 72.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
06.10.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,91
20.09.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
12.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,74
07.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 22.437.111,00 16.342.186,00 10.350.265,00 24.872.293,00 15.979.682,00
Satışların Maliyeti (-) -19.927.254,00 -14.541.308,00 -8.430.976,00 -23.881.743,00 -15.827.952,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.509.857,00 1.800.878,00 1.919.289,00 990.550,00 151.730,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.509.857,00 1.800.878,00 1.919.289,00 990.550,00 151.730,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.937.117,00 -2.012.817,00 -1.503.590,00 -1.971.822,00 -1.309.352,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.073.414,00 -449.982,00 -356.029,00 -1.115.099,00 -210.382,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.277.803,00 1.011.281,00 294.412,00 985.133,00 601.814,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -838.811,00 -632.710,00 -516.851,00 -744.071,00 -613.604,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.061.682,00 -283.350,00 -162.769,00 -1.855.309,00 -1.379.794,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.061.682,00 -283.350,00 -162.769,00 -1.855.309,00 -1.379.794,00
Finansman Gelirleri 75.698,00 152.082,00 66.371,00 91.625,00 81.696,00
Finansman Giderleri (-) -299.352,00 -271.137,00 -263.678,00 -183.355,00 -169.872,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.285.336,00 -402.405,00 -360.076,00 -1.947.039,00 -1.467.970,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.299.012,00 908.246,00 907.532,00 2.499.921,00 194.638,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -32.249,00 -189.655,00 -159.166,00 -180.006,00 -143.091,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.331.261,00 1.097.901,00 1.066.698,00 2.679.927,00 337.729,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.676,00 505.841,00 547.456,00 552.882,00 -1.273.332,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.676,00 505.841,00 547.456,00 552.882,00 -1.273.332,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.676,00 505.841,00 547.456,00 552.882,00 -1.273.332,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -94.553,00 -63.969,00 -20.552,00 26.092.958,00 26.200.902,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 34.976.623,00 34.976.623,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -122.796,00 -83.076,00 -26.691,00 -186.012,00 -42.087,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 28.243,00 19.107,00 6.139,00 46.503,00 10.522,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 28.243,00 19.107,00 6.139,00 -8.697.653,00 -8.733.634,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -94.553,00 -63.969,00 -20.552,00 26.092.958,00 26.200.902,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -80.877,00 441.872,00 526.904,00 26.645.840,00 24.927.570,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 78.767.980,00 34.275.502,00 27.960.244,00 28.242.848,00 25.279.631,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.497.704,00 277.923,00 102.473,00 108.605,00 56.619,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.830,00
Ticari Alacaklar 967.231,00 170.390,00 1.039.636,00 313.738,00 3.673.783,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 778.570,00 17.328,00 545.340,00 0,00 3.613.624,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 188.661,00 153.062,00 494.296,00 313.738,00 60.159,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 374.889,00 321.281,00 342.332,00 449.188,00 647.654,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 374.889,00 321.281,00 342.332,00 449.188,00 647.654,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 55.663.150,00 25.368.354,00 24.736.154,00 25.929.430,00 19.047.567,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.095.787,00 7.396.406,00 1.633.468,00 1.415.691,00 549.793,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.720,00 7.720,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.161.499,00 733.428,00 106.181,00 26.196,00 126.385,00
ARA TOPLAM 78.767.980,00 34.275.502,00 27.960.244,00 28.242.848,00 25.279.631,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 61.642.086,00 62.316.242,00 62.977.445,00 63.723.823,00 64.496.641,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 61.624.725,00 62.298.881,00 62.960.084,00 63.706.462,00 64.479.280,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 140.410.066,00 96.591.744,00 90.937.689,00 91.966.671,00 89.776.272,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.545.967,00 18.082.664,00 12.325.120,00 12.877.692,00 10.105.284,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.810.348,00 12.412.686,00 6.922.359,00 7.804.259,00 5.549.670,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 76.618,00 7.850.067,00 1.406.599,00 487.182,00 24.176,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.733.730,00 4.562.619,00 5.515.760,00 7.317.077,00 5.525.494,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 346.223,00 239.961,00 246.869,00 240.181,00 199.565,00
Diğer Borçlar 1.298.712,00 1.298.712,00 1.298.712,00 1.298.712,00 1.298.712,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.298.712,00 1.298.712,00 1.298.712,00 1.298.712,00 1.298.712,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 29.778.391,00 3.362.126,00 2.878.394,00 2.825.543,00 2.682.231,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 782.218,00 669.145,00 654.121,00 494.316,00 209.132,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 592.833,00 479.760,00 464.736,00 304.931,00 37.572,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 189.385,00 189.385,00 189.385,00 189.385,00 171.560,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 530.075,00 100.034,00 324.665,00 214.681,00 165.974,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.444.332,00 9.566.564,00 9.585.021,00 10.588.335,00 12.988.079,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 520.000,00 399.736,00 374.022,00 304.499,00 367.621,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 520.000,00 399.736,00 374.022,00 304.499,00 367.621,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.924.049,00 9.166.545,00 9.210.716,00 10.283.553,00 12.620.175,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.990.299,00 27.649.228,00 21.910.141,00 23.466.027,00 23.093.363,00
Ö Z K A Y N A K L A R 68.419.767,00 68.942.516,00 69.027.548,00 68.500.644,00 66.682.909,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 68.419.767,00 68.942.516,00 69.027.548,00 68.500.644,00 66.682.909,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 96.063,00 96.063,00 96.063,00 96.063,00 96.063,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 243.802,00 243.802,00 243.802,00 243.802,00 243.802,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.294.909,00 49.325.493,00 49.368.910,00 49.389.462,00 49.497.406,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 49.294.909,00 49.325.493,00 49.368.910,00 49.389.462,00 49.497.406,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -321.527,00 -290.943,00 -247.526,00 -226.974,00 -119.030,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 238.579,00 238.579,00 238.579,00 238.579,00 238.579,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -20.855.787,00 -20.855.787,00 -20.855.787,00 -21.408.669,00 -21.400.327,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.676,00 505.841,00 547.456,00 552.882,00 -1.273.332,00
Diğer Yedekler 3.388.525,00 3.388.525,00 3.388.525,00 3.388.525,00 3.280.718,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 140.410.066,00 96.591.744,00 90.937.689,00 91.966.671,00 89.776.272,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi