Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,55
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,32
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 473,37
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,83
Dibe Uzaklık 79,98
Piyasa Değeri (USD) 5.241.970,02
Piyasa Değeri (TL) 30.600.000,00
Özsermaye (TL) 36.885.647,00
Sermaye (TL) 36.000.000,00
Net Kar (TL) 64.643,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERSU
Sektör Meyve suyu, meyve konsantresi ve salça üretimi, satışı
Adres İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara
Telefon (0312) 4596600
Faks (0312) 4596629
Web http://www.ersu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKMAN DIŞ TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK AŞ 2.973.269,17 8,26
AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5.639.643,41 15,67
Diğer 19.618.880,50 54,50
MELİSA AKMAN İPEKER 7.768.206,92 21,58
Toplam 36.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
06.10.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,91
20.09.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
12.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,74
07.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.037.128,00 14.032.802,00 10.015.714,00 4.960.795,00 2.040.492,00
Satışların Maliyeti (-) -1.585.432,00 -12.739.043,00 -8.390.338,00 -4.377.786,00 -1.714.934,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 451.696,00 1.293.759,00 1.625.376,00 583.009,00 325.558,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 451.696,00 1.293.759,00 1.625.376,00 583.009,00 325.558,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -290.539,00 -1.129.526,00 -1.107.207,00 -364.935,00 -209.044,00
Pazarlama Giderleri (-) -59.250,00 -389.893,00 -453.262,00 -117.020,00 -58.424,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 185.674,00 919.421,00 325.666,00 157.489,00 220.837,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -145.222,00 -940.752,00 -1.891.424,00 -148.827,00 -100.704,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 142.359,00 -246.991,00 -1.500.851,00 109.716,00 178.223,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 142.359,00 -246.991,00 -1.500.851,00 109.716,00 178.223,00
Finansman Gelirleri 22.697,00 930.102,00 1.148.739,00 255.605,00 119.095,00
Finansman Giderleri (-) -35.974,00 -277.624,00 -1.291.004,00 -198.663,00 -101.952,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 129.082,00 405.487,00 -1.643.116,00 166.658,00 195.366,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 33.519,00 -356.891,00 42.044,00 120.176,00 -48.812,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -24.400,00 -60.752,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 57.919,00 -296.139,00 42.044,00 120.176,00 -48.812,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 162.601,00 48.596,00 -1.601.072,00 286.834,00 146.554,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 162.601,00 48.596,00 -1.601.072,00 286.834,00 146.554,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 162.601,00 48.596,00 -1.601.072,00 286.834,00 146.554,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -436.000,00 -1.626.502,00 -1.315.716,00 -1.096.812,00 -308.001,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -416.987,00 -1.589.369,00 -1.632.693,00 -1.088.462,00 -314.093,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -19.013,00 -48.640,00 -43.225,00 -12.028,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 -117.724,00 -117.724,00 6.092,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 11.507,00 477.926,00 121.402,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 67.368,00 0,00 0,00 0,00 -119.064,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.340,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -368.632,00 -1.626.502,00 -1.315.716,00 -1.096.812,00 -427.065,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -206.031,00 -1.577.906,00 -2.916.788,00 -809.978,00 -280.511,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 2.263,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.127.943,00 16.716.176,00 20.460.169,00 18.962.380,00 20.081.905,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 291.607,00 263.695,00 36.206,00 13.322,00 20.569,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.276.451,00 4.326.290,00 3.534.002,00 2.619.893,00 2.874.983,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.737.689,00 4.293.136,00 3.523.378,00 2.077.367,00 2.412.964,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 538.762,00 33.154,00 10.624,00 542.526,00 462.019,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.019.818,00 2.017.706,00 5.217.713,00 4.289.707,00 3.822.314,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.829.427,00 1.829.427,00 1.799.918,00 597.144,00 81.923,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 190.391,00 188.279,00 3.417.795,00 3.692.563,00 3.740.391,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.177.980,00 9.898.394,00 11.383.445,00 11.874.760,00 13.140.042,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 285.712,00 131.570,00 35.560,00 41.208,00 91.414,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 76.375,00 78.521,00 253.243,00 123.490,00 132.583,00
ARA TOPLAM 16.127.943,00 16.716.176,00 20.460.169,00 18.962.380,00 20.081.905,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 33.656.077,00 34.600.324,00 33.849.463,00 34.373.172,00 34.871.369,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 32.213.329,00 32.822.268,00 33.434.561,00 33.913.158,00 34.518.815,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.886,00 4.210,00 4.805,00 5.538,00 6.269,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.374.377,00 1.740.484,00 328.910,00 339.414,00 263.138,00
Diğer Duran Varlıklar 59.522,00 22.011,00 22.011,00 27.756,00 27.756,00
TOPLAM VARLIKLAR 49.784.020,00 51.316.500,00 54.309.632,00 53.335.552,00 54.953.274,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.026.013,00 9.663.449,00 8.143.596,00 6.274.537,00 7.402.801,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.148.330,00 2.829.070,00 3.271.687,00 1.542.800,00 2.396.204,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.103.367,00 1.074.012,00 1.297.970,00 390.017,00 346.917,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.044.963,00 1.755.058,00 1.973.717,00 1.152.783,00 2.049.287,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 229.948,00 115.266,00 175.044,00 118.718,00 152.522,00
Diğer Borçlar 6.251.933,00 6.190.626,00 3.749.045,00 3.748.555,00 4.273.163,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.728.275,00 3.728.274,00 3.749.045,00 425.267,00 4.273.163,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.523.658,00 2.462.352,00 0,00 3.323.288,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 60.752,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.146,00 17.565,00 34.256,00 61.518,00 37.465,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 17.565,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 372.656,00 450.170,00 913.564,00 802.946,00 543.447,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.872.360,00 4.561.373,00 5.401.983,00 4.190.152,00 4.150.142,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 353.307,00 345.684,00 226.538,00 205.139,00 211.728,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 353.307,00 345.684,00 226.538,00 205.139,00 211.728,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.518.770,00 4.070.040,00 3.608.528,00 3.897.424,00 3.882.740,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.898.373,00 14.224.822,00 13.545.579,00 10.464.689,00 11.552.943,00
Ö Z K A Y N A K L A R 36.885.647,00 37.091.678,00 40.764.053,00 42.870.863,00 43.400.331,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.885.647,00 37.091.678,00 40.764.053,00 42.870.863,00 43.400.331,00
Ödenmiş Sermaye 36.096.063,00 36.096.063,00 36.096.063,00 36.096.063,00 36.096.063,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 243.802,00 243.802,00 243.802,00 243.802,00 243.802,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.855.096,00 26.291.096,00 26.822.370,00 26.889.834,00 27.677.306,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.980.291,00 26.397.278,00 26.822.370,00 27.017.323,00 27.672.554,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -151.440,00 0,00 -117.724,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 238.579,00 238.579,00 238.579,00 238.579,00 238.579,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -25.710.494,00 -25.826.458,00 -20.884.249,00 -20.884.249,00 -20.884.249,00
Net Dönem Karı/Zararı 162.601,00 48.596,00 -1.601.072,00 286.834,00 146.554,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 49.784.020,00 51.316.500,00 54.309.632,00 53.335.552,00 54.953.274,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi