Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERICO
Sektör TELEKOMÜNİKASYON, BİLİŞİM VE ENERJİ TEKNOLOJİLE
Adres Yenişehir Mah. Trabzon Bulv. Kocabaş Apt. Kat:2 No:14 Merkez/ Kahramanmaraş
Telefon 0212 330 05 40
Faks 0212 330 05 43
Web http://www.ericom.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2013-9 2013-6 2013-3 2012-12 2012-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.129.829,00 2.001.924,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.959.630,00 -1.793.121,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 170.199,00 208.803,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 170.199,00 208.803,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -521.702,00 -414.578,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -400.483,00 -273.966,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -163.785,00 -103.940,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 127.228,00 126.332,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -35.078,00 -11.422,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -823.621,00 -468.771,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 91.075,00 40.323,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -334.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -26.557,00 74.835,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.093.414,00 -353.613,00 -183.846,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 272.633,00 278.430,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -89.311,00 -381.724,00 3.203,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -910.092,00 -456.907,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 42.614,00 40.079,00 3.203,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -180.643,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 42.614,00 40.079,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -867.478,00 -416.828,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -867.478,00 -416.828,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı -867.478,00 -416.828,00 -31.955,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -12.665,00 -11.965,00 -148.688,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -854.813,00 -404.863,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 26.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 26.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 26.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 26.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -867.478,00 -416.828,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2013-9 2013-6 2013-3 2012-12 2012-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.563.561,00 6.776.796,00 7.308.659,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 157.190,00 161.494,00 4.124.075,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 5.613,00 0,00 837.757,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 397.264,00 1.146.580,00 1.352.839,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 397.264,00 1.146.580,00 73.161,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 548.295,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 372.532,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 737.559,00 4.594.789,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 601.343,00 4.457.123,00 7.308.659,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.216,00 137.666,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 481.846,00 532.115,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 1.136.765,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.828,00 43.486,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.255,00 12.831,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.764.006,00 285.501,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili taraflardan diğer alacaklar 4.022.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 741.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 6.563.661,00 6.776.796,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 34.637,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.554.555,00 1.695.297,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 550.666,00 687.856,00 857.885,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 219.348,00 243.126,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 759.396,00 736.955,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 759.396,00 736.955,00 4.952,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.145,00 27.360,00 1.015.195,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.118.116,00 8.472.093,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 25.385,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 960.603,00 859.511,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 2.285,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 727.531,00 751.666,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 727.531,00 751.666,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 18.385,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 55.225,00 9.790,00 7.404.844,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 6.126,00 6.240,00 6.654.218,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.310,00 1.930,00 5.500.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.816,00 4.310,00 -1.207.000,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 79.343,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 34.661,00 31.574,00 -680.381,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.661,00 31.574,00 -148.688,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 750.626,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 134.979,00 57.956,00 8.445.424,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.636,00 9.055,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.422,00 4.093,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 4.093,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 214,00 4.962,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.152.877,00 7.603.527,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.155.093,00 7.605.043,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.110.944,00 3.110.944,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 79.305,00 79.305,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -680.343,00 -680.343,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -854.813,00 -404.863,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.216,00 -1.516,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.118.116,00 8.472.093,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflar 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflar 0,00 38.486,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 18.207,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 0,00 0,00 29.902,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi