Geri Dön

ERCB | Erciyas Celik Boru


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERCB
Sektör Her türlü demir ve çelik mamulü, boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı boru imalatı
Adres Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul
Telefon 0216 663 62 00
Faks 0216 663 64 00
Web https://erciyas.com/erciyas-celik-boru
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET KAMİL ERCİYAS 10.197.490,00 13,11
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş 33.260.980,93 42,77
KAMİL BİLGE ERCİYAS 8.925.000,00 11,48
KAMİL EMRE ERCİYAS 8.925.000,00 11,48
DİĞER 16.462.010,07 21,16
Toplam 77.770.481,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. 31.800.000,00 100,00
Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. 20.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
04.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,61
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.407.007.115,00 4.245.699.821,00 1.639.446.559,00 3.518.000.942,00 2.505.539.811,00
Satışların Maliyeti (-) -5.319.308.226,00 -3.539.245.481,00 -1.324.091.016,00 -2.915.114.821,00 -2.029.619.683,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.087.698.889,00 706.454.340,00 315.355.543,00 602.886.121,00 475.920.128,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.087.698.889,00 706.454.340,00 315.355.543,00 602.886.121,00 475.920.128,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -85.156.697,00 -52.474.740,00 -29.615.552,00 -58.565.980,00 -47.559.265,00
Pazarlama Giderleri (-) -544.671.463,00 -401.861.650,00 -235.625.744,00 -362.931.983,00 -227.261.320,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.481.055,00 -3.673.109,00 -841.114,00 -4.467.895,00 -3.132.937,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.359.079.085,00 1.898.588.322,00 468.441.132,00 991.658.949,00 857.456.553,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.894.525.173,00 -1.517.283.069,00 -400.420.305,00 -586.660.236,00 -539.091.955,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 911.943.586,00 629.750.094,00 117.293.960,00 581.918.976,00 516.331.204,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.476.833,00 2.939.213,00 1.510.423,00 15.442.403,00 2.495.744,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 916.420.419,00 632.689.307,00 118.804.383,00 597.361.379,00 518.826.948,00
Finansman Gelirleri 227.663.195,00 54.899.128,00 40.238.212,00 128.383.183,00 128.916.242,00
Finansman Giderleri (-) -1.012.712.520,00 -601.327.588,00 -140.658.723,00 -597.289.720,00 -497.666.991,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 131.371.094,00 86.260.847,00 18.383.872,00 128.454.842,00 150.076.199,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -108.667.448,00 -47.995.718,00 5.738.037,00 56.298.001,00 -67.189.407,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.354.490,00 -826.236,00 0,00 0,00 -6.098.020,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -107.312.958,00 -47.169.482,00 5.738.037,00 56.298.001,00 -61.091.387,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 22.703.646,00 38.265.129,00 24.121.909,00 184.752.843,00 82.886.792,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 22.703.646,00 38.265.129,00 24.121.909,00 184.752.843,00 82.886.792,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 64.686,00 -194.910,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 22.638.960,00 38.460.039,00 24.121.909,00 184.752.843,00 82.886.792,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -57.234.693,00 -11.420.927,00 -18.140.895,00 -9.225.911,00 -7.848.635,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -18.544.825,00 -14.276.159,00 -22.676.119,00 -11.532.389,00 -9.810.794,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -38.689.868,00 2.855.232,00 4.535.224,00 2.306.478,00 1.962.159,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 881.501.566,00 736.872.187,00 44.842.068,00 534.772.229,00 527.042.389,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 824.266.873,00 725.451.260,00 26.701.173,00 525.546.318,00 519.193.754,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 846.970.519,00 763.716.389,00 50.823.082,00 710.299.161,00 602.080.546,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 2.306.478,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.478.304.457,00 5.082.886.557,00 3.382.796.862,00 2.869.545.830,00 2.895.492.260,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 175.909.314,00 330.412.607,00 166.302.769,00 118.117.965,00 55.738.479,00
Finansal Yatırımlar 643.079,00 609.425,00 386.500,00 374.022,00 349.999,00
Ticari Alacaklar 1.264.224.249,00 1.429.277.778,00 840.150.873,00 581.068.503,00 721.522.098,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 351.709.423,00 270.263.687,00 186.234.790,00 141.786.686,00 100.812.090,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 912.514.826,00 1.159.014.091,00 653.916.083,00 439.281.817,00 620.710.008,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.805.532.130,00 2.392.781.874,00 1.578.715.691,00 1.327.646.502,00 1.375.063.675,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.803.819.006,00 2.391.172.501,00 1.573.125.748,00 1.326.074.872,00 1.363.399.564,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.713.124,00 1.609.373,00 5.589.943,00 1.571.630,00 11.664.111,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 847.689.209,00 651.377.756,00 404.331.814,00 576.248.959,00 524.486.307,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 131.917.257,00 102.961.167,00 240.731.925,00 124.422.882,00 53.985.817,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 715.408,00 915.248,00 6.689.880,00 6.583.335,00 417.094,00
Diğer Dönen Varlıklar 251.673.811,00 174.550.702,00 145.487.410,00 135.083.662,00 163.928.791,00
ARA TOPLAM 5.478.304.457,00 5.082.886.557,00 3.382.796.862,00 2.869.545.830,00 2.895.492.260,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.245.054.208,00 3.120.169.694,00 2.320.443.294,00 2.277.658.709,00 2.267.578.678,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 695.505,00 656.036,00 563.869,00 550.684,00 513.295,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 361.116.167,00 340.623.190,00 252.547.974,00 246.642.500,00 230.572.108,00
Maddi Duran Varlıklar 2.809.787.264,00 2.708.303.229,00 2.012.734.431,00 1.970.878.381,00 1.978.450.814,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.339.323,00 34.687.241,00 27.060.535,00 26.056.511,00 26.043.969,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 26.043.969,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 329.095,00 329.090,00 429.521,00 1.645,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.723.358.665,00 8.203.056.251,00 5.703.240.156,00 5.147.204.539,00 5.163.070.938,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.483.539.047,00 4.648.914.306,00 3.085.583.281,00 2.593.409.017,00 2.634.191.903,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.974.105.803,00 1.694.272.261,00 1.244.295.802,00 1.299.684.279,00 946.461.802,00
- Banka Kredileri 1.974.105.803,00 1.694.272.261,00 1.244.295.802,00 1.299.684.279,00 946.461.802,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 337.175.817,00 171.992.537,00 356.932.005,00 171.119.774,00 285.104.478,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.647.619.218,00 2.216.711.895,00 763.528.829,00 1.004.931.943,00 891.122.025,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.718.907,00 137.716.038,00 9.946.385,00 8.187.873,00 7.730.296,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.631.900.311,00 2.078.995.857,00 753.582.444,00 996.744.070,00 883.391.729,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.853.353,00 11.772.364,00 30.038.045,00 3.196.400,00 8.086.882,00
Diğer Borçlar 1.744.771,00 95.695.838,00 24.826.561,00 1.471.762,00 127.403.012,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.150.916,00 94.663.792,00 24.059.515,00 702.308,00 126.647.668,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 593.855,00 1.032.046,00 767.046,00 769.454,00 755.344,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 449.625.750,00 423.493.081,00 615.267.336,00 52.791.527,00 272.006.434,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 203.628,00 0,00 0,00 0,00 3.326.354,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 41.318.558,00 28.574.086,00 42.434.448,00 54.781.887,00 91.571.976,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.501.718,00 9.471.861,00 9.099.979,00 4.497.708,00 5.619.160,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.816.840,00 0,00 33.334.469,00 50.284.179,00 85.952.816,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.892.149,00 6.402.244,00 8.260.255,00 5.431.445,00 9.108.940,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.542.079.494,00 939.655.946,00 716.144.183,00 703.105.912,00 786.408.040,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 601.444.827,00 508.222.778,00 389.901.187,00 398.609.855,00 369.286.720,00
Banka Kredileri 601.444.827,00 508.222.778,00 389.901.187,00 398.609.855,00 369.286.720,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 32.396.191,00 27.006.108,00 35.401.777,00 26.596.593,00 24.768.521,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.396.191,00 27.006.108,00 35.401.777,00 26.596.593,00 24.768.521,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 582.142.173,00 404.427.060,00 290.841.219,00 277.899.464,00 392.352.799,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.025.618.541,00 5.588.570.252,00 3.801.727.464,00 3.296.514.929,00 3.420.599.943,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.697.740.124,00 2.614.485.999,00 1.901.512.692,00 1.850.689.610,00 1.742.470.995,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.697.579.970,00 2.614.661.389,00 1.901.512.692,00 1.850.689.610,00 1.742.470.995,00
Ödenmiş Sermaye 77.770.481,00 77.770.481,00 77.770.481,00 77.770.481,00 77.770.481,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -398.999.469,00 -376.356.653,00 -279.041.807,00 -272.516.840,00 -269.682.116,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00 13.886.025,00 13.886.025,00 13.886.025,00 13.886.025,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 412.344.630,00 2.485.794.085,00 1.689.668.672,00 1.656.442.532,00 1.647.255.244,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 412.344.630,00 458.158.396,00 451.438.428,00 481.848.249,00 470.956.599,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.194.831.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.194.831.931,00 2.027.635.689,00 1.238.230.244,00 1.186.863.209,00 1.176.298.645,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.071.796,00 22.071.796,00 22.071.796,00 22.071.796,00 22.071.796,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 327.386.097,00 327.386.097,00 327.386.097,00 142.633.254,00 142.633.254,00
Net Dönem Karı/Zararı 22.638.960,00 38.460.039,00 24.121.909,00 184.752.843,00 82.886.792,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 160.154,00 -175.390,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.723.358.665,00 8.203.056.251,00 5.703.240.156,00 5.147.204.539,00 5.163.070.938,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 458.158.396,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi