Geri Dön

ERBOS | Erbosan


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERBOS
Sektör Düz ,dikişli kaynaklı vb. san. ve profil imalatı
Adres Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon (352) 311 35 11
Faks (352) 311 35 16
Web www.erbosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON 4.803.199,00 24,02
İBRAHİM GÖKNAR 1.155.149,63 5,78
MAHMUT ÖZBIYIK 1.383.320,65 6,92
MEHMET ÖZBIYIK 1.383.319,25 6,92
TOPLAM 20.000.000,00 100,00
DİĞER 11.275.011,47 56,36
Toplam 40.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,83
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.12.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,60
27.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
13.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.810.063.484,00 1.243.152.409,00 562.052.751,00 1.296.453.339,00 837.071.129,00
Satışların Maliyeti (-) -1.314.523.407,00 -857.690.893,00 -372.725.352,00 -997.726.273,00 -646.000.956,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 495.540.077,00 385.461.516,00 189.327.399,00 298.727.066,00 191.070.173,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 495.540.077,00 385.461.516,00 189.327.399,00 298.727.066,00 191.070.173,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.349.786,00 -7.732.482,00 -2.412.843,00 -6.270.810,00 -4.763.910,00
Pazarlama Giderleri (-) -148.141.138,00 -94.512.518,00 -35.489.706,00 -81.849.935,00 -50.847.232,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 150.480.443,00 109.678.085,00 52.312.757,00 162.300.502,00 62.949.078,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -48.999.888,00 -33.663.956,00 -19.280.286,00 -54.143.343,00 -20.404.181,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 438.529.708,00 359.230.645,00 184.457.321,00 318.763.480,00 178.003.928,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.938.351,00 300.070,00 0,00 33.635,00 85.625,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 441.468.059,00 359.530.715,00 184.457.321,00 318.797.115,00 178.089.553,00
Finansman gelirleri 97.665.995,00 73.180.047,00 39.852.979,00 140.471.695,00 62.627.396,00
Finansman Giderleri (-) -169.003.299,00 -120.012.328,00 -58.250.970,00 -214.665.207,00 -65.881.943,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 370.130.755,00 312.698.434,00 166.059.330,00 244.603.603,00 174.835.006,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -66.309.883,00 -55.914.311,00 -28.351.175,00 -48.273.020,00 -35.402.413,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -66.221.883,00 -56.526.517,00 -29.966.012,00 -49.265.339,00 -36.299.603,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -88.000,00 612.206,00 1.614.837,00 992.319,00 897.190,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 303.820.872,00 256.784.123,00 137.708.155,00 196.330.583,00 139.432.593,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 303.820.872,00 256.784.123,00 137.708.155,00 196.330.583,00 139.432.593,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 303.820.872,00 256.784.123,00 137.708.155,00 196.330.583,00 139.432.593,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.346.752.865,00 1.337.361.860,00 1.157.949.164,00 902.380.596,00 781.988.052,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 122.712.549,00 237.862.932,00 218.232.538,00 157.493.591,00 154.304.565,00
Finansal Yatırımlar 103.889.907,00 1.666.140,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 340.737.939,00 378.741.244,00 382.884.785,00 340.908.343,00 252.455.282,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 105.523,00 626.822,00 145.105,00 44.396,00 40.914,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 340.632.416,00 378.114.422,00 382.739.680,00 340.863.947,00 252.414.368,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.962.902,00 3.115.157,00 5.301.800,00 13.263.176,00 1.591.275,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.962.902,00 3.115.157,00 5.301.800,00 13.263.176,00 1.591.275,00
Türev Araçlar 823.221,00 1.038.330,00 0,00 2.018.000,00 168.902,00
Stoklar 653.190.126,00 615.588.976,00 493.290.699,00 334.183.729,00 324.111.653,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 41.621.343,00 48.253.703,00 49.747.473,00 13.122.604,00 4.900.986,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 56.536.836,00 28.934.465,00 12.867,00 36.364.997,00 25.492.613,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.278.042,00 22.160.913,00 8.479.002,00 5.026.156,00 18.962.776,00
ARA TOPLAM 1.346.752.865,00 1.337.361.860,00 1.157.949.164,00 902.380.596,00 781.988.052,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 197.246.305,00 184.239.104,00 186.401.292,00 189.361.023,00 190.855.551,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.995.000,00 10.995.000,00 10.995.000,00 10.995.000,00 10.995.000,00
Maddi Duran Varlıklar 185.881.939,00 172.873.074,00 175.141.787,00 178.101.518,00 179.601.219,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 45.209,00 50.661,00 38.849,00 43.786,00 48.940,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.125,00 18.788,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 17.125,00 18.788,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 87.736,00 87.737,00 0,00 0,00 5.305,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.543.999.170,00 1.521.600.964,00 1.344.350.456,00 1.091.741.619,00 972.843.603,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 594.276.778,00 619.626.334,00 525.633.051,00 411.186.519,00 348.885.766,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 479.023.175,00 499.460.850,00 458.357.100,00 327.148.500,00 289.071.250,00
- Banka Kredileri 479.023.175,00 499.460.850,00 458.357.100,00 327.148.500,00 289.071.250,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.967.108,00 42.659.554,00 15.191.329,00 23.198.546,00 13.460.460,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.994,00 0,00 826,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.957.114,00 42.659.554,00 15.190.503,00 23.198.546,00 13.460.460,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.028.773,00 2.751.532,00 3.717.263,00 1.248.360,00 1.747.491,00
Diğer Borçlar 104.740,00 65.786,00 74.224,00 57.258,00 81.837,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.812,00 62.812,00 40.033,00 44.172,00 44.172,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.928,00 2.974,00 34.191,00 13.086,00 37.665,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.824.456,00 10.029.265,00 13.010.162,00 6.717.860,00 6.384.749,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.979.186,00 2.145.194,00 2.354.614,00 2.234.523,00 1.248.940,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.466.310,00 1.099.418,00 1.018.665,00 648.563,00 573.324,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.512.876,00 1.045.776,00 1.335.949,00 1.585.960,00 675.616,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 68.090.216,00 58.979.242,00 30.421.386,00 49.518.704,00 36.546.610,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.923.957,00 16.440.955,00 15.805.267,00 14.880.418,00 15.107.266,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.374.230,00 8.062.138,00 7.994.641,00 5.314.356,00 5.054.244,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.374.230,00 8.062.138,00 7.994.641,00 5.314.356,00 5.054.244,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.549.727,00 8.378.817,00 7.810.626,00 9.566.062,00 9.870.783,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 613.200.735,00 636.067.289,00 541.438.318,00 426.066.937,00 363.993.032,00
Ö Z K A Y N A K L A R 930.798.435,00 885.533.675,00 802.912.138,00 665.674.682,00 608.850.571,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 930.798.435,00 885.533.675,00 802.912.138,00 665.674.682,00 608.850.571,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 124.154.893,00 125.926.882,00 127.381.313,00 127.852.012,00 127.925.891,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 124.154.893,00 125.926.882,00 127.381.313,00 127.852.012,00 127.925.891,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.915.366,00 -2.143.377,00 -688.946,00 -218.247,00 27,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.412.864,00 19.412.864,00 16.012.926,00 16.012.926,00 16.012.926,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 449.824.198,00 449.824.198,00 488.224.136,00 291.893.553,00 291.893.553,00
Net Dönem Karı/Zararı 303.820.872,00 256.784.123,00 137.708.155,00 196.330.583,00 139.432.593,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.543.999.170,00 1.521.600.964,00 1.344.350.456,00 1.091.741.619,00 972.843.603,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi