Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,74
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,79
BIST-100'deki Ağırlığı 7,79
F/K Oranı 4,36
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,12
Dibe Uzaklık 61,03
Piyasa Değeri (USD) 53.199.064,18
Piyasa Değeri (TL) 313.800.000,00
Özsermaye (TL) 281.079.188,00
Sermaye (TL) 20.000.000,00
Net Kar (TL) 72.002.031,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERBOS
Sektör Düz ,dikişli kaynaklı vb. san. ve profil imalatı
Adres Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon (0352) 311 35 11
Faks (0352) 311 35 16
Web http://www.erbosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HATİCE ÖZBIYIK 266.203,00 5,10
KADRİYE HASOĞLU 279.561,00 5,36
MAHMUT ÖZBIYIK 313.556,50 6,01
MEHMET ÖZBIYIK 313.547,00 6,01
MÜRÜVET ÖZBIYIK 304.550,00 5,83
NAZİFE ÖZBIYIK 349.718,00 6,70
DİĞER 3.392.865,00 65,00
Toplam 5.220.000,50 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,83
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.12.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,60
27.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
13.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 563.750.838,00 407.027.358,00 255.150.349,00 130.749.565,00 392.949.813,00
Satışların Maliyeti (-) -453.139.277,00 -319.826.565,00 -204.148.544,00 -104.884.886,00 -319.140.738,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 110.611.561,00 87.200.793,00 51.001.805,00 25.864.679,00 73.809.075,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 110.611.561,00 87.200.793,00 51.001.805,00 25.864.679,00 73.809.075,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.980.594,00 -3.956.755,00 -2.405.077,00 -985.362,00 -4.766.310,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.534.048,00 -16.669.479,00 -9.675.274,00 -4.737.741,00 -14.857.829,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 108.770.069,00 1.295.660,00 1.146.074,00 921.557,00 430.138,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -138.291.697,00 -5.741,00 -3.563,00 -2.916,00 -65.607,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 51.575.291,00 67.864.478,00 40.063.965,00 21.060.217,00 54.549.467,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 51.575.291,00 67.864.478,00 40.063.965,00 21.060.217,00 54.549.467,00
Finansman gelirleri 84.300.824,00 146.741.393,00 39.834.627,00 10.980.428,00 57.739.938,00
Finansman Giderleri (-) -47.062.159,00 -143.512.510,00 -35.554.048,00 -7.386.119,00 -46.324.127,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 88.813.956,00 71.093.361,00 44.344.544,00 24.654.526,00 65.965.278,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.811.925,00 -15.118.365,00 -8.408.306,00 -4.105.264,00 -11.363.470,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.359.618,00 -15.830.431,00 -8.820.505,00 -4.177.871,00 -11.576.300,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 547.693,00 712.066,00 412.199,00 72.607,00 212.830,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 72.002.031,00 55.974.996,00 35.936.238,00 20.549.262,00 54.601.808,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 72.002.031,00 55.974.996,00 35.936.238,00 20.549.262,00 54.601.808,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 72.002.031,00 55.974.996,00 35.936.238,00 20.549.262,00 54.601.808,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 383.608.119,00 464.201.909,00 374.153.480,00 313.277.383,00 292.966.513,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 103.836.011,00 155.611.023,00 94.019.831,00 102.299.097,00 76.092.235,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 131.348.710,00 141.357.135,00 126.234.572,00 109.133.230,00 102.626.788,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.216,00 0,00 0,00 8.091,00 23.651,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 131.342.494,00 141.357.135,00 126.234.572,00 109.125.139,00 102.603.137,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.223.663,00 1.993.797,00 7.400,00 650.780,00 961.154,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.223.663,00 1.993.797,00 7.400,00 650.780,00 961.154,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 13.700,00 24.844,00 0,00
Stoklar 115.827.874,00 151.834.600,00 146.759.767,00 95.802.581,00 99.377.911,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.844.287,00 2.891.605,00 1.245.742,00 3.859.362,00 3.618.081,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.200.832,00 9.156.206,00 4.461.856,00 236.785,00 8.630.473,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.326.742,00 1.357.543,00 1.410.612,00 1.270.704,00 1.659.871,00
ARA TOPLAM 383.608.119,00 464.201.909,00 374.153.480,00 313.277.383,00 292.966.513,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 76.042.243,00 75.149.823,00 74.300.876,00 74.670.558,00 75.245.813,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.190.000,00 6.190.000,00 6.190.000,00 6.190.000,00 6.190.000,00
Maddi Duran Varlıklar 69.598.216,00 68.705.796,00 67.856.849,00 68.226.531,00 68.801.786,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 124.139,00 133.032,00 145.030,00 156.419,00 168.400,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 459.650.362,00 539.351.732,00 448.454.356,00 387.947.941,00 368.212.326,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 168.157.525,00 264.136.211,00 193.093.151,00 127.675.457,00 128.612.040,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.277.284,00 36.006.000,00 24.576.000,00 5.934.000,00 5.668.050,00
- Banka Kredileri 43.277.284,00 36.006.000,00 24.576.000,00 5.934.000,00 5.668.050,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 87.535.394,00 182.475.454,00 149.326.855,00 108.465.062,00 103.023.127,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.710,00 125.658,00 31.996,00 54.960,00 45.781,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 87.466.684,00 182.349.796,00 149.294.859,00 108.410.102,00 102.977.346,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 672.229,00 584.286,00 549.676,00 533.195,00 682.841,00
Diğer Borçlar 43.340,00 47.007,00 54.062,00 38.576,00 55.299,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.358,00 31.358,00 31.358,00 31.747,00 31.747,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.982,00 15.649,00 22.704,00 6.829,00 23.552,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.228.552,00 27.770.437,00 8.394.581,00 6.894.412,00 6.404.038,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.359.618,00 15.830.431,00 8.820.505,00 4.177.871,00 11.576.300,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 237.600,00 340.156,00 340.156,00 340.156,00 340.156,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 237.600,00 340.156,00 340.156,00 340.156,00 340.156,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 477.260,00 475.551,00 400.239,00 402.543,00 406.267,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.413.649,00 10.104.688,00 10.129.992,00 10.346.048,00 10.109.639,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.910.921,00 3.736.364,00 3.403.498,00 3.243.359,00 2.888.919,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.910.921,00 3.736.364,00 3.403.498,00 3.243.359,00 2.888.919,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.493.783,00 6.345.962,00 6.690.713,00 7.053.490,00 7.158.102,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 178.571.174,00 274.240.899,00 203.223.143,00 138.021.505,00 138.721.679,00
Ö Z K A Y N A K L A R 281.079.188,00 265.110.833,00 245.231.213,00 249.926.436,00 229.490.647,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 281.079.188,00 265.110.833,00 245.231.213,00 249.926.436,00 229.490.647,00
Ödenmiş Sermaye 5.220.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 28.365.608,00 28.365.608,00 28.365.608,00 28.365.608,00 28.365.608,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.623.853,00 42.682.533,00 42.841.671,00 42.923.870,00 43.037.343,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.623.853,00 42.682.533,00 42.841.671,00 42.923.870,00 43.037.343,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.057.020,00 8.057.020,00 8.057.020,00 10.462.075,00 10.462.075,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 124.810.676,00 124.810.676,00 124.810.676,00 142.405.621,00 87.803.813,00
Net Dönem Karı/Zararı 72.002.031,00 55.974.996,00 35.936.238,00 20.549.262,00 54.601.808,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 459.650.362,00 539.351.732,00 448.454.356,00 387.947.941,00 368.212.326,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi