Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERBOS
Sektör Düz ,dikişli kaynaklı vb. san. ve profil imalatı
Adres Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon (0352) 311 35 11
Faks (0352) 311 35 16
Web http://www.erbosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET ÖZBIYIK 1.201.329,00 6,01
NAZİFE ÖZBIYIK 1.339.916,00 6,70
MAHMUT ÖZBIYIK 1.201.365,89 6,01
MÜRÜVET ÖZBIYIK 1.002.107,00 5,01
KADRİYE HASOĞLU 1.071.115,00 5,36
HATİCE ÖZBIYIK 1.019.934,00 5,10
DİĞER 13.164.233,00 65,82
Toplam 19.999.999,89 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,83
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.12.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,60
27.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
13.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 219.632.783,00 571.388.766,00 367.632.692,00 216.217.154,00 126.485.706,00
Satışların Maliyeti (-) -167.625.322,00 -466.520.500,00 -310.127.235,00 -180.644.377,00 -109.764.919,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 52.007.461,00 104.868.266,00 57.505.457,00 35.572.777,00 16.720.787,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 52.007.461,00 104.868.266,00 57.505.457,00 35.572.777,00 16.720.787,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.553.609,00 -5.592.311,00 -4.356.974,00 -2.499.842,00 -1.364.745,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.455.184,00 -30.339.274,00 -22.299.548,00 -14.336.013,00 -8.050.999,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.143.254,00 53.235.676,00 38.041.874,00 20.431.676,00 9.769.456,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.364.108,00 -38.721.231,00 -27.075.991,00 -16.356.896,00 -8.945.007,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 55.777.814,00 83.451.126,00 41.814.818,00 22.811.702,00 8.129.492,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 9.305.101,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -1.811.619,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 55.777.814,00 90.944.608,00 41.814.818,00 22.811.702,00 8.129.492,00
Finansman gelirleri 27.774.921,00 78.883.337,00 50.130.101,00 35.970.886,00 21.465.818,00
Finansman Giderleri (-) -28.259.321,00 -70.345.484,00 -42.800.330,00 -31.738.613,00 -15.093.795,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 55.293.414,00 99.482.461,00 49.144.589,00 27.043.975,00 14.501.515,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.784.765,00 -13.835.219,00 -7.828.326,00 -4.266.285,00 -1.875.623,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.940.557,00 -14.339.163,00 -8.570.062,00 -4.555.744,00 -2.194.139,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.155.792,00 503.944,00 741.736,00 289.459,00 318.516,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 48.508.649,00 85.647.242,00 41.316.263,00 22.777.690,00 12.625.892,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 48.508.649,00 85.647.242,00 41.316.263,00 22.777.690,00 12.625.892,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 48.508.649,00 85.647.242,00 41.316.263,00 22.777.690,00 12.625.892,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 593.603.539,00 458.461.946,00 437.297.382,00 422.518.886,00 455.720.638,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 183.185.251,00 126.570.979,00 121.568.949,00 145.141.865,00 149.333.967,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 203.010.202,00 168.109.637,00 143.983.064,00 87.372.613,00 131.769.619,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.417,00 30.760,00 44.733,00 48.228,00 26.823,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 202.993.785,00 168.078.877,00 143.938.331,00 87.324.385,00 131.742.796,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.082.619,00 686.091,00 2.654.029,00 1.766.351,00 2.623.467,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.082.619,00 686.091,00 2.654.029,00 1.766.351,00 2.623.467,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 192.260.797,00 134.553.920,00 151.705.189,00 178.312.923,00 161.789.868,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.944.547,00 14.162.848,00 11.666.035,00 3.545.735,00 4.770.649,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 212.136,00 8.767.032,00 4.734.127,00 2.368.800,00 184.580,00
Diğer Dönen Varlıklar 907.987,00 5.611.439,00 985.989,00 4.010.599,00 5.248.488,00
ARA TOPLAM 593.603.539,00 458.461.946,00 437.297.382,00 422.518.886,00 455.720.638,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 193.624.571,00 195.495.821,00 76.131.438,00 75.916.949,00 74.634.232,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.995.000,00 10.995.000,00 4.190.000,00 6.190.000,00 6.190.000,00
Maddi Duran Varlıklar 182.375.544,00 184.246.794,00 71.684.142,00 69.469.653,00 68.190.205,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 59.537,00 65.328,00 71.425,00 77.621,00 84.005,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 787.228.110,00 653.957.767,00 513.428.820,00 498.435.835,00 530.354.870,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 232.279.074,00 148.677.905,00 146.484.874,00 149.630.314,00 181.800.372,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 200.179.200,00 117.448.000,00 116.495.360,00 115.770.024,00 120.550.887,00
- Banka Kredileri 200.179.200,00 117.448.000,00 116.495.360,00 115.770.024,00 120.550.887,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.346.906,00 11.923.135,00 15.879.717,00 25.067.722,00 54.110.741,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 19.087,00 2.635,00 4.768,00 2.133,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.346.906,00 11.904.048,00 15.877.082,00 25.062.954,00 54.108.608,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.269.719,00 1.043.469,00 1.063.190,00 878.395,00 1.565.894,00
Diğer Borçlar 54.529,00 62.413,00 60.560,00 45.957,00 52.917,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.145,00 41.019,00 41.019,00 41.019,00 28.043,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.384,00 21.394,00 19.541,00 4.938,00 24.874,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.861.826,00 2.041.196,00 2.498.222,00 1.496.782,00 1.649.033,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.253.598,00 1.131.404,00 1.083.040,00 991.132,00 1.037.356,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 805.957,00 683.764,00 635.400,00 543.492,00 595.172,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 447.641,00 447.640,00 447.640,00 447.640,00 442.184,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.867.215,00 14.539.930,00 8.733.390,00 5.014.707,00 2.390.326,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.468.900,00 22.622.810,00 6.640.678,00 6.869.326,00 6.602.880,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.339.108,00 5.729.848,00 5.478.569,00 5.206.568,00 4.922.015,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.339.108,00 5.729.848,00 5.478.569,00 5.206.568,00 4.922.015,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.947.553,00 16.710.722,00 979.869,00 1.480.519,00 1.498.626,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 254.747.974,00 171.300.715,00 153.125.552,00 156.499.640,00 188.403.252,00
Ö Z K A Y N A K L A R 532.480.136,00 482.657.052,00 360.303.268,00 341.936.195,00 341.951.618,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 532.480.136,00 482.657.052,00 360.303.268,00 341.936.195,00 341.951.618,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 122.479.400,00 121.164.964,00 43.142.159,00 43.313.660,00 43.480.881,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 122.479.400,00 121.164.964,00 43.142.159,00 43.313.660,00 43.480.881,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.112.961,00 14.112.961,00 14.112.961,00 14.112.961,00 13.212.979,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 313.793.518,00 228.146.277,00 228.146.277,00 228.146.276,00 239.046.258,00
Net Dönem Karı/Zararı 48.508.649,00 85.647.242,00 41.316.263,00 22.777.690,00 12.625.892,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 787.228.110,00 653.957.767,00 513.428.820,00 498.435.835,00 530.354.870,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 3.269,00 3.269,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi