Geri Dön

ERBOS | Erbosan


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 58,20
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı -14,66
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,89
Dibe Uzaklık 79,50
Piyasa Değeri (USD) 128.225.706,32
Piyasa Değeri (TL) 4.234.000.000,00
Özsermaye (TL) 2.241.702.870,00
Sermaye (TL) 20.000.000,00
Net Kar (TL) -288.771.360,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERBOS
Sektör Düz ,dikişli kaynaklı vb. san. ve profil imalatı
Adres Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon (352) 311 35 11
Faks (352) 311 35 16
Web www.erbosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DENİZ PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON 3.818.141,00 19,09
MAHMUT ÖZBIYIK 1.002.820,22 5,01
MEHMET ÖZBIYIK 1.002.819,25 5,01
TOPLAM 20.000.000,00 100,00
DİĞER 14.176.219,53 70,89
Toplam 40.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.07.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
08.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,83
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.12.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,60
27.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
13.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 989.925.604,00 3.800.171.475,00 1.945.234.699,00 1.190.348.569,00 723.213.602,00
Satışların Maliyeti (-) 811.758.245,00 3.163.814.544,00 1.618.801.195,00 1.003.013.138,00 694.166.208,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 178.167.359,00 636.356.931,00 326.433.504,00 187.335.431,00 29.047.394,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 178.167.359,00 636.356.931,00 326.433.504,00 187.335.431,00 29.047.394,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 10.996.684,00 28.849.966,00 16.880.084,00 11.819.181,00 7.065.987,00
Pazarlama Giderleri (-) 52.541.505,00 214.472.480,00 123.851.161,00 72.753.647,00 41.642.400,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 168.003.894,00 466.904.478,00 255.695.872,00 164.422.241,00 66.774.812,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 47.697.450,00 79.205.077,00 39.889.861,00 15.093.954,00 13.213.432,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 234.935.614,00 780.733.886,00 401.508.270,00 252.090.890,00 33.900.387,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.266.233,00 57.340.902,00 9.530.044,00 9.454.682,00 895.754,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 241.201.847,00 838.074.788,00 411.038.314,00 261.545.572,00 34.796.141,00
Finansman gelirleri 40.747.985,00 134.748.631,00 84.241.720,00 64.915.650,00 14.352.830,00
Finansman Giderleri (-) 103.828.713,00 323.652.181,00 176.244.934,00 126.733.079,00 37.956.184,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 19.894.455,00 -118.615.568,00 319.035.100,00 199.728.143,00 -44.131.111,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 88.468.981,00 30.169.538,00 56.795.143,00 32.677.135,00 12.061.948,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 29.493.887,00 87.131.594,00 55.563.710,00 29.307.083,00 7.319.208,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 58.975.094,00 -56.962.056,00 1.231.433,00 3.370.052,00 4.742.740,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -68.574.526,00 -148.785.106,00 262.239.957,00 167.051.008,00 -56.193.059,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -68.574.526,00 -148.785.106,00 262.239.957,00 167.051.008,00 -56.193.059,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -68.574.526,00 -148.785.106,00 262.239.957,00 167.051.008,00 -56.193.059,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.569.875,00 192.645.165,00 -12.137.580,00 -4.556.925,00 -3.737.689,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 279.021.951,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.093.167,00 -13.227.786,00 -8.542.975,00 -5.696.156,00 -4.672.111,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -523.292,00 73.149.000,00 3.594.605,00 -1.139.231,00 -934.422,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -523.292,00 -3.219.937,00 -2.135.744,00 -1.139.231,00 -934.422,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.569.875,00 192.645.165,00 -12.137.580,00 -4.556.925,00 -3.737.689,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -70.144.401,00 43.860.059,00 250.102.377,00 162.494.083,00 -59.930.748,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -70.144.401,00 43.860.059,00 250.102.377,00 162.494.083,00 -59.930.748,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.441.542.692,00 2.596.028.490,00 1.736.348.643,00 1.417.482.354,00 1.278.059.696,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 414.966.278,00 497.036.093,00 150.522.729,00 192.543.868,00 205.152.438,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 10.329.240,00 57.583.068,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 764.880.811,00 838.683.940,00 591.759.043,00 468.871.914,00 440.298.832,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 46.281,00 53.960,00 46.375,00 0,00 139.576,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 764.834.530,00 838.629.980,00 591.712.668,00 468.871.914,00 440.159.256,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 34.739.698,00 13.821.273,00 2.356.935,00 5.218.557,00 25.924.580,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.739.698,00 13.821.273,00 2.356.935,00 5.218.557,00 25.924.580,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.152.689.201,00 1.084.363.795,00 894.344.419,00 641.964.363,00 470.221.988,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 34.312.463,00 69.435.949,00 31.743.198,00 63.572.005,00 54.455.582,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 219.039,00 52.497.721,00 19.378.852,00 6.171.397,00 187.416,00
Diğer Dönen Varlıklar 39.735.202,00 40.189.719,00 46.243.467,00 28.811.010,00 24.235.792,00
ARA TOPLAM 2.441.542.692,00 2.596.028.490,00 1.736.348.643,00 1.417.482.354,00 1.278.059.696,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.080.183.109,00 1.092.789.797,00 190.279.710,00 190.477.800,00 193.883.325,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 71.926.271,00 71.926.271,00 10.995.000,00 10.995.000,00 10.995.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.003.241.914,00 1.015.810.573,00 178.773.408,00 179.170.062,00 182.584.779,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 253.770,00 268.620,00 31.982,00 33.884,00 36.139,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 322.492,00 358.169,00 210.752,00 12.188,00 13.834,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 322.492,00 358.169,00 210.752,00 12.188,00 13.834,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 36.045,00 36.045,00 25.207,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.521.725.801,00 3.688.818.287,00 1.926.628.353,00 1.607.960.154,00 1.471.943.021,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 962.345.578,00 1.170.472.045,00 686.291.062,00 458.827.906,00 394.374.779,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 751.998.838,00 844.245.076,00 561.781.221,00 393.009.264,00 321.520.735,00
- Banka Kredileri 751.998.838,00 844.245.076,00 561.781.221,00 393.009.264,00 321.520.735,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 94.531.677,00 185.854.190,00 20.955.295,00 13.203.786,00 11.546.219,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 967,00 840,00 0,00 212.580,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 94.531.677,00 185.853.223,00 20.954.455,00 13.203.786,00 11.333.639,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.376.326,00 6.266.478,00 5.686.352,00 5.106.549,00 16.026.044,00
Diğer Borçlar 149.982,00 155.503,00 113.023,00 89.831,00 132.195,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 76.865,00 88.443,00 76.865,00 76.865,00 62.812,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 73.117,00 67.060,00 36.158,00 12.966,00 69.383,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 30.453.001,00 32.088.958,00 21.743.856,00 12.492.016,00 17.593.959,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.891.023,00 4.759.189,00 7.550.553,00 2.633.038,00 3.655.065,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.972.055,00 2.193.530,00 1.851.210,00 1.440.297,00 1.307.192,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.918.968,00 2.565.659,00 5.699.343,00 1.192.741,00 2.347.873,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54.448.730,00 83.002.925,00 57.060.716,00 28.319.570,00 20.513.630,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 317.677.353,00 206.498.971,00 24.364.416,00 20.767.667,00 18.452.107,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 81.719.202,00 33.933.759,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.893.702,00 13.424.958,00 10.074.046,00 9.072.515,00 9.187.714,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.893.702,00 13.424.958,00 10.074.046,00 9.072.515,00 9.187.714,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 216.150.049,00 157.698.248,00 12.034.017,00 9.438.799,00 9.264.393,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.280.022.931,00 1.376.971.016,00 710.655.478,00 479.595.573,00 412.826.886,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.241.702.870,00 2.311.847.271,00 1.215.972.875,00 1.128.364.581,00 1.059.116.135,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.241.702.870,00 2.311.847.271,00 1.215.972.875,00 1.128.364.581,00 1.059.116.135,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 410.559.028,00 410.559.028,00 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 208.315.342,00 209.885.217,00 110.209.466,00 117.790.121,00 119.180.955,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 208.315.342,00 209.885.217,00 110.209.466,00 117.790.121,00 119.180.955,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.864.558,00 -23.294.683,00 -12.130.444,00 -10.280.138,00 -8.889.304,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 122.495.918,00 122.495.918,00 21.812.824,00 21.812.824,00 19.412.864,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.548.907.108,00 1.720.104.642,00 788.125.020,00 788.125.020,00 815.524.980,00
Net Dönem Karı/Zararı -68.574.526,00 -171.197.534,00 262.239.957,00 167.051.008,00 71.411.728,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.521.725.801,00 3.688.818.287,00 1.926.628.353,00 1.607.960.154,00 1.471.943.021,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi