Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ERBOS
Sektör Düz ,dikişli kaynaklı vb. san. ve profil imalatı
Adres Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon (0352) 311 35 11
Faks (0352) 311 35 16
Web http://www.erbosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET ÖZBIYIK 1.201.329,00 6,01
NAZİFE ÖZBIYIK 1.339.916,00 6,70
MAHMUT ÖZBIYIK 1.201.365,89 6,01
MÜRÜVET ÖZBIYIK 1.002.107,00 5,01
KADRİYE HASOĞLU 1.071.115,00 5,36
HATİCE ÖZBIYIK 1.019.934,00 5,10
DİĞER 13.164.233,00 65,82
Toplam 19.999.999,89 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,83
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.12.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,60
27.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
13.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 513.028.805,00 219.632.783,00 571.388.766,00 367.632.692,00 216.217.154,00
Satışların Maliyeti (-) -388.316.487,00 -167.625.322,00 -466.520.500,00 -310.127.235,00 -180.644.377,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 124.712.318,00 52.007.461,00 104.868.266,00 57.505.457,00 35.572.777,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 124.712.318,00 52.007.461,00 104.868.266,00 57.505.457,00 35.572.777,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.865.739,00 -1.553.609,00 -5.592.311,00 -4.356.974,00 -2.499.842,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.211.244,00 -11.455.184,00 -30.339.274,00 -22.299.548,00 -14.336.013,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 42.919.326,00 25.143.254,00 53.235.676,00 38.041.874,00 20.431.676,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.698.045,00 -8.364.108,00 -38.721.231,00 -27.075.991,00 -16.356.896,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 122.856.616,00 55.777.814,00 83.451.126,00 41.814.818,00 22.811.702,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 9.305.101,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -1.811.619,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 122.856.616,00 55.777.814,00 90.944.608,00 41.814.818,00 22.811.702,00
Finansman gelirleri 44.098.239,00 27.774.921,00 78.883.337,00 50.130.101,00 35.970.886,00
Finansman Giderleri (-) -44.706.899,00 -28.259.321,00 -70.345.484,00 -42.800.330,00 -31.738.613,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 122.247.956,00 55.293.414,00 99.482.461,00 49.144.589,00 27.043.975,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -23.615.718,00 -6.784.765,00 -13.835.219,00 -7.828.326,00 -4.266.285,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -25.375.476,00 -7.940.557,00 -14.339.163,00 -8.570.062,00 -4.555.744,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.759.758,00 1.155.792,00 503.944,00 741.736,00 289.459,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 98.632.238,00 48.508.649,00 85.647.242,00 41.316.263,00 22.777.690,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 98.632.238,00 48.508.649,00 85.647.242,00 41.316.263,00 22.777.690,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 98.632.238,00 48.508.649,00 85.647.242,00 41.316.263,00 22.777.690,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 646.019.787,00 593.603.539,00 458.461.946,00 437.297.382,00 422.518.886,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 116.647.772,00 183.185.251,00 126.570.979,00 121.568.949,00 145.141.865,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 248.870.170,00 203.010.202,00 168.109.637,00 143.983.064,00 87.372.613,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.781,00 16.417,00 30.760,00 44.733,00 48.228,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 248.860.389,00 202.993.785,00 168.078.877,00 143.938.331,00 87.324.385,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.571,00 4.082.619,00 686.091,00 2.654.029,00 1.766.351,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.571,00 4.082.619,00 686.091,00 2.654.029,00 1.766.351,00
Türev Araçlar 90.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 250.467.803,00 192.260.797,00 134.553.920,00 151.705.189,00 178.312.923,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.616.735,00 9.944.547,00 14.162.848,00 11.666.035,00 3.545.735,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.776.760,00 212.136,00 8.767.032,00 4.734.127,00 2.368.800,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.539.742,00 907.987,00 5.611.439,00 985.989,00 4.010.599,00
ARA TOPLAM 646.019.787,00 593.603.539,00 458.461.946,00 437.297.382,00 422.518.886,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 190.871.647,00 193.624.571,00 195.495.821,00 76.131.438,00 75.916.949,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.995.000,00 10.995.000,00 10.995.000,00 4.190.000,00 6.190.000,00
Maddi Duran Varlıklar 179.617.315,00 182.375.544,00 184.246.794,00 71.684.142,00 69.469.653,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 54.117,00 59.537,00 65.328,00 71.425,00 77.621,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.305,00 0,00 0,00 3.269,00 3.269,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 836.891.434,00 787.228.110,00 653.957.767,00 513.428.820,00 498.435.835,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.158.022,00 232.279.074,00 148.677.905,00 146.484.874,00 149.630.314,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 213.049.550,00 200.179.200,00 117.448.000,00 116.495.360,00 115.770.024,00
- Banka Kredileri 213.049.550,00 200.179.200,00 117.448.000,00 116.495.360,00 115.770.024,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.766.591,00 12.346.906,00 11.923.135,00 15.879.717,00 25.067.722,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 19.087,00 2.635,00 4.768,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.766.591,00 12.346.906,00 11.904.048,00 15.877.082,00 25.062.954,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.275.863,00 1.269.719,00 1.043.469,00 1.063.190,00 878.395,00
Diğer Borçlar 117.822,00 54.529,00 62.413,00 60.560,00 45.957,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.188,00 37.145,00 41.019,00 41.019,00 41.019,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.634,00 17.384,00 21.394,00 19.541,00 4.938,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.903.905,00 4.861.826,00 2.041.196,00 2.498.222,00 1.496.782,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.263.817,00 1.253.598,00 1.131.404,00 1.083.040,00 991.132,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 601.249,00 805.957,00 683.764,00 635.400,00 543.492,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 662.568,00 447.641,00 447.640,00 447.640,00 447.640,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.569.487,00 11.867.215,00 14.539.930,00 8.733.390,00 5.014.707,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.209.626,00 22.468.900,00 22.622.810,00 6.640.678,00 6.869.326,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.707.677,00 6.339.108,00 5.729.848,00 5.478.569,00 5.206.568,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.707.677,00 6.339.108,00 5.729.848,00 5.478.569,00 5.206.568,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.319.710,00 15.947.553,00 16.710.722,00 979.869,00 1.480.519,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 274.367.648,00 254.747.974,00 171.300.715,00 153.125.552,00 156.499.640,00
Ö Z K A Y N A K L A R 562.523.786,00 532.480.136,00 482.657.052,00 360.303.268,00 341.936.195,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 562.523.786,00 532.480.136,00 482.657.052,00 360.303.268,00 341.936.195,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00 13.585.608,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 122.399.461,00 122.479.400,00 121.164.964,00 43.142.159,00 43.313.660,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 122.399.461,00 122.479.400,00 121.164.964,00 43.142.159,00 43.313.660,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.012.926,00 14.112.961,00 14.112.961,00 14.112.961,00 14.112.961,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 291.893.553,00 313.793.518,00 228.146.277,00 228.146.277,00 228.146.276,00
Net Dönem Karı/Zararı 98.632.238,00 48.508.649,00 85.647.242,00 41.316.263,00 22.777.690,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 836.891.434,00 787.228.110,00 653.957.767,00 513.428.820,00 498.435.835,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi