Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EPLAS
Sektör Platik boru, ek parçalar ve yedek parça imalatı ve satışı
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:6 35510 Çiğli/İzmir
Telefon (0232) 376 86 31
Faks (0232) 376 86 37
Web http://www.egeplast.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ayhan Serferaz Zorlu 1.207.601,60 6,04
EGE YILDIZ PLASTİKPAZ. TİC. VE SANA.Ş. 1.999.044,20 9,99
Kemal Zorlu 1.584.212,68 7,92
MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ 9.525.070,38 47,63
DİĞER 5.684.071,13 28,42
Toplam 19.999.999,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAER ENERJİ 0,00 0,07
EGE SÖKTEKS A.Ş. 0,00 60,62
EGE YILDIZ A.Ş. 0,00 91,93
ROMEGEPLAST 0,00 98,46
Tarih Açıklama Katsayı
11.01.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
04.02.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
05.09.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,75
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 147.669.710,00 97.504.320,00 48.509.487,00 217.312.699,00 167.080.455,00
Satışların Maliyeti (-) -107.340.435,00 -69.226.986,00 -33.714.747,00 -152.098.154,00 -119.136.463,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 40.329.275,00 28.277.334,00 14.794.740,00 65.214.545,00 47.943.992,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 40.329.275,00 28.277.334,00 14.794.740,00 65.214.545,00 47.943.992,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.779.559,00 -6.132.031,00 -3.054.257,00 -11.193.162,00 -6.463.101,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.583.423,00 -9.496.446,00 -4.853.885,00 -20.837.783,00 -15.429.763,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.872.359,00 3.125.096,00 1.989.307,00 46.076.090,00 4.934.629,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.804.599,00 -3.884.072,00 -2.649.215,00 -11.105.272,00 -9.524.373,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 18.034.053,00 11.889.881,00 6.226.690,00 68.154.418,00 21.461.384,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.034.053,00 11.889.881,00 6.226.690,00 68.154.418,00 21.461.384,00
Finansman Giderleri (-) -14.103.276,00 -9.627.646,00 -4.596.081,00 -19.417.673,00 -7.724.374,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.930.777,00 2.262.235,00 1.630.609,00 48.736.745,00 13.737.010,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.136.126,00 -795.391,00 -1.435.230,00 -2.954.855,00 -4.162.316,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.137.179,00 -788.346,00 -1.414.535,00 -3.319.686,00 -4.518.449,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.053,00 -7.045,00 -20.695,00 364.831,00 356.133,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.794.651,00 1.466.844,00 195.379,00 45.781.890,00 9.574.694,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.794.651,00 1.466.844,00 195.379,00 45.781.890,00 9.574.694,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -214.458,00 -93.387,00 -61.787,00 277.831,00 297.327,00
- Ana Ortaklık Payları 3.009.109,00 1.560.231,00 257.166,00 45.504.059,00 9.277.367,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 67.609.850,00 87.080.668,00 88.020.278,00 88.644.899,00 79.997.804,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.034.745,00 1.543.821,00 4.120.111,00 3.395.731,00 1.750.027,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.785.497,00 24.776.940,00 27.968.826,00 30.999.046,00 23.834.494,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.785.497,00 24.776.940,00 27.968.826,00 30.999.046,00 23.834.494,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.302.874,00 11.842.997,00 10.074.811,00 9.492.499,00 12.894.042,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.872.164,00 11.422.993,00 9.514.561,00 8.244.441,00 8.359.937,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 430.710,00 420.004,00 560.250,00 1.248.058,00 4.534.105,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 42.192.457,00 46.501.493,00 44.096.106,00 42.423.513,00 36.393.153,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.517.639,00 1.774.436,00 1.701.253,00 1.687.387,00 5.045.880,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 717.339,00 563.824,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 59.299,00 77.157,00 59.171,00 646.723,00 80.208,00
ARA TOPLAM 67.609.850,00 87.080.668,00 88.020.278,00 88.644.899,00 79.997.804,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 69.838.204,00 70.251.184,00 70.173.716,00 69.570.214,00 73.636.367,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.169.328,00 7.246.898,00 7.324.468,00 7.236.487,00 7.382.036,00
Maddi Duran Varlıklar 8.858.765,00 9.251.359,00 9.009.504,00 9.145.335,00 12.407.843,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.431,00 4.942,00 0,00 0,00 243,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 4.431,00 4.942,00 0,00 0,00 243,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 59.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.218.638,00 1.286.082,00 1.691.506,00 1.479.341,00 1.639.767,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 137.448.054,00 157.331.852,00 158.193.994,00 158.215.113,00 153.634.171,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.286.239,00 66.436.414,00 68.298.605,00 67.582.215,00 98.360.081,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.774.060,00 5.774.060,00 8.469.066,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.612.944,00 6.393.135,00 5.866.976,00 8.265.883,00 8.303.658,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.371,00 39.655,00 46.113,00 48.054,00 86.155,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.577.573,00 6.353.480,00 5.820.863,00 8.217.829,00 8.217.503,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 311.855,00 422.430,00 500.255,00 1.089.659,00 586.344,00
Diğer Borçlar 15.983.873,00 16.096.791,00 13.468.656,00 11.847.139,00 11.829.169,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.402.706,00 1.412.052,00 1.386.655,00 1.348.179,00 1.640.030,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.581.167,00 14.684.739,00 12.082.001,00 10.498.960,00 10.189.139,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.454.789,00 36.948.948,00 38.557.208,00 37.236.021,00 28.045.238,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.137.179,00 788.346,00 1.414.535,00 3.319.686,00 4.518.449,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.539,00 12.704,00 21.909,00 49.767,00 18.822,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.568.625,00 31.899.592,00 33.701.959,00 33.261.899,00 34.731.164,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.342.733,00 6.448.700,00 8.025.096,00 6.195.349,00 7.412.196,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.503.048,00 5.609.015,00 7.185.411,00 5.355.665,00 6.572.512,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 76.854.864,00 98.336.006,00 102.000.564,00 100.844.114,00 133.091.245,00
Ö Z K A Y N A K L A R 60.593.190,00 58.995.846,00 56.193.430,00 57.370.999,00 20.542.926,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 59.834.691,00 58.112.220,00 55.314.945,00 56.378.354,00 19.562.062,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 16.135.282,00 16.135.282,00 16.135.282,00 16.135.282,00 16.135.282,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.474.696,00 -3.474.696,00 -3.474.696,00 -3.474.696,00 -3.474.696,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -306.548,00 -578.452,00 -2.027.957,00 -715.113,00 -1.283.664,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -393.010,00 -741.605,00 -2.599.945,00 -916.811,00 -1.645.722,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -393.010,00 -741.605,00 -2.599.945,00 -916.811,00 -1.645.722,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -696.266,00 -697.955,00 -742.660,00 -739.291,00 -760.340,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -696.266,00 -697.955,00 -742.660,00 -739.291,00 -760.340,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.921.429,00 6.921.429,00 6.921.429,00 6.921.429,00 6.921.429,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.246.381,00 18.246.381,00 18.246.381,00 -27.253.316,00 -27.253.316,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.009.109,00 1.560.231,00 257.166,00 45.504.059,00 9.277.367,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 758.499,00 883.626,00 878.485,00 992.645,00 980.864,00
TOPLAM KAYNAKLAR 137.448.054,00 157.331.852,00 158.193.994,00 158.215.113,00 153.634.171,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi