Geri Dön

EPLAS | Egeplast


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,64
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 63,95
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı -10,31
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,09
Dibe Uzaklık 63,95
Piyasa Değeri (USD) 6.168.112,15
Piyasa Değeri (TL) 203.683.399,32
Özsermaye (TL) 2.196.257.283,00
Sermaye (TL) 27.825.601,00
Net Kar (TL) -19.757.234,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EPLAS
Sektör Platik boru, ek parçalar ve yedek parça imalatı ve satışı
Adres 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon 0 232 376 86 31
Faks 0 232 376 86 37
Web www.egeplast.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ 53.697.668,57 28,17
TOPLAM 190.615.223,00 100,00
DİĞER 136.917.554,43 71,83
Toplam 381.230.446,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAER ENERJİ A.Ş. 0,00 0,07
EGE SÖKTEKS A.Ş. 4.243.352,43 60,62
EGE YILDIZ A.Ş. 46.448.208,93 91,93
ROMEGEPLAST 3.631.400,00 99,67
Tarih Açıklama Katsayı
29.08.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,85
11.01.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
04.02.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
05.09.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,75
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 392.607.543,00 1.487.192.130,00 813.148.447,00 516.189.665,00 460.755.027,00
Satışların Maliyeti (-) 369.921.841,00 1.212.805.428,00 610.062.310,00 401.010.705,00 344.448.980,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.685.702,00 274.386.702,00 203.086.137,00 115.178.960,00 116.306.047,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.685.702,00 274.386.702,00 203.086.137,00 115.178.960,00 116.306.047,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 49.972.910,00 96.713.745,00 58.165.990,00 36.136.106,00 45.275.563,00
Pazarlama Giderleri (-) 27.769.561,00 138.926.625,00 76.772.636,00 49.258.453,00 25.952.561,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.179.542,00 74.611.906,00 47.699.008,00 62.613.476,00 33.380.285,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 15.292.603,00 48.626.462,00 23.378.314,00 18.606.685,00 26.774.730,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -44.169.830,00 64.731.776,00 92.468.205,00 73.791.192,00 51.683.478,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.760.081,00 10.024.419,00 5.096.971,00 4.258.548,00 4.288.561,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 60.625,00 16.879.232,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -40.470.374,00 57.876.963,00 97.565.176,00 78.049.740,00 55.972.039,00
Finansman gelirleri 11.972.350,00 21.152.556,00 13.128.530,00 6.335.539,00 4.932.832,00
Finansman Giderleri (-) 28.190.010,00 51.367.910,00 28.664.720,00 17.724.712,00 13.937.465,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -56.043.145,00 20.686.515,00 82.028.986,00 66.660.567,00 65.559.533,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 18.285.063,00 -51.262.181,00 28.852.884,00 16.695.570,00 29.533.311,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 9.392.745,00 30.089.205,00 17.263.062,00 12.001.036,00 5.417.574,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.892.318,00 -81.351.386,00 11.589.822,00 4.694.534,00 24.115.737,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -74.328.208,00 71.948.696,00 53.176.102,00 49.964.997,00 36.026.222,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -74.328.208,00 71.948.696,00 53.176.102,00 49.964.997,00 36.026.222,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.266.831,00 -148.343,00 4.166.425,00 4.425.685,00 534.307,00
- Ana Ortaklık Payları -73.061.377,00 72.097.039,00 49.009.677,00 45.539.312,00 35.491.915,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.162.269,00 210.914.232,00 -58.292.741,00 -625.183,00 -4.238.966,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 311.256.299,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.883.026,00 2.926.909,00 2.472.432,00 -781.479,00 -5.298.708,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 720.757,00 103.268.976,00 60.765.173,00 -156.296,00 -1.059.742,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 720.757,00 0,00 618.108,00 -156.296,00 -1.059.742,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.020.007,00 -668.478,00 -1.002.927,00 -904.485,00 -150.166,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.020.007,00 -668.478,00 -1.002.927,00 -904.485,00 -150.166,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.142.262,00 210.245.754,00 -59.295.668,00 -1.529.668,00 -4.389.132,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -73.185.946,00 282.194.450,00 -6.119.566,00 48.435.329,00 31.637.090,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -73.185.946,00 282.194.450,00 -6.119.566,00 48.435.329,00 31.637.090,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 595.434.477,00 611.052.134,00 485.778.104,00 431.207.407,00 433.189.742,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.075.830,00 12.522.037,00 14.455.280,00 11.903.121,00 50.842.412,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 168.616.548,00 128.177.681,00 112.664.177,00 111.234.889,00 117.471.719,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.118.492,00 1.167.464,00 1.022.758,00 454,00 14.411,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 161.498.056,00 127.010.217,00 111.641.419,00 111.234.435,00 117.457.308,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 118.844.299,00 176.440.223,00 127.713.208,00 104.428.873,00 51.778.139,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 115.838.064,00 173.539.828,00 124.401.776,00 101.263.242,00 49.283.921,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.006.235,00 2.900.395,00 3.311.432,00 3.165.631,00 2.494.218,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 248.915.354,00 252.889.479,00 186.831.681,00 166.997.013,00 178.209.475,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.991.120,00 16.596.639,00 25.224.671,00 15.892.368,00 12.157.756,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 262.193,00 271.167,00 217.986,00 201.971,00 123.822,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.729.133,00 24.154.908,00 18.671.101,00 20.549.172,00 22.606.419,00
ARA TOPLAM 595.434.477,00 611.052.134,00 485.778.104,00 431.207.407,00 433.189.742,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.502.134.957,00 2.431.588.956,00 1.030.845.870,00 1.030.180.293,00 1.020.652.131,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 166.415.335,00 167.260.539,00 100.234.702,00 100.102.355,00 100.198.915,00
Maddi Duran Varlıklar 2.106.972.453,00 2.042.077.607,00 866.048.579,00 857.336.468,00 849.044.596,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.106.972.453,00 2.042.077.607,00 32.274,00 29.754,00 7.685,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 781.282,00 811.644,00 265.753,00 231.231,00 242.625,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 781.282,00 811.644,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 3.655.899,00 62.910,00 62.740,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.097.569.434,00 3.042.641.090,00 1.516.623.974,00 1.461.387.700,00 1.453.841.873,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 598.742.627,00 485.130.040,00 355.295.150,00 320.761.607,00 346.294.859,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.449.854,00 3.625.968,00 0,00 8.000.000,00 15.000.000,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 15.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.151.203,00 30.245.354,00 13.239.858,00 6.943.653,00 5.588.666,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 4.310.907,00 2.690.944,00 386.816,00
Banka Kredileri 28.449.854,00 3.625.968,00 0,00 0,00 2.810.905,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 146.278.660,00 151.201.072,00 95.918.184,00 75.441.573,00 72.567.999,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 146.278.660,00 151.201.072,00 95.918.184,00 75.441.573,00 72.567.999,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.915.842,00 14.611.321,00 14.855.728,00 18.866.778,00 34.053.906,00
Diğer Borçlar 46.372.849,00 46.136.638,00 29.451.778,00 23.557.123,00 45.750.193,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.230.977,00 31.811.592,00 16.176.010,00 13.515.329,00 25.260.954,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.141.872,00 14.325.046,00 13.275.768,00 10.041.794,00 20.489.239,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 302.348.899,00 216.324.723,00 191.099.904,00 160.773.405,00 150.285.868,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.692.415,00 15.303.082,00 5.262.026,00 23.238.294,00 3.186.635,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.489.955,00 7.681.882,00 5.467.672,00 3.940.781,00 19.861.592,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.489.955,00 7.681.882,00 5.467.672,00 3.940.781,00 3.363.930,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 16.497.662,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 265.480.084,00 250.978.381,00 179.192.388,00 103.934.762,00 101.480.195,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.315.328,00 8.187.527,00 9.609.058,00 4.769.685,00 2.810.905,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 6.013.368,00 2.425.056,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 43.464.387,00 33.979.924,00 28.724.209,00 29.108.356,00 31.579.910,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.464.387,00 33.979.924,00 28.724.209,00 29.108.356,00 31.579.910,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 209.226.871,00 199.613.796,00 135.051.438,00 67.234.681,00 65.742.795,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 864.222.711,00 736.108.421,00 534.487.538,00 424.696.369,00 447.775.054,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.233.346.723,00 2.306.532.669,00 982.136.436,00 1.036.691.331,00 1.006.066.819,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.196.257.283,00 2.268.177.561,00 961.738.301,00 1.016.078.641,00 988.273.187,00
Ödenmiş Sermaye 190.615.223,00 190.615.223,00 190.615.223,00 27.825.601,00 239.595.600,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.308.245.540,00 1.308.245.540,00 12.153.458,00 16.135.282,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 28.738.115,00 28.738.115,00 0,00 132.174.399,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.138.087.235,00 1.136.946.136,00 550.448.287,00 608.160.875,00 606.293.525,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.145.924.866,00 1.143.765.369,00 550.448.287,00 608.160.875,00 606.293.525,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.167.683.642,00 1.167.683.642,00 -8.060.168,00 -10.494.645,00 -12.361.995,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -7.837.631,00 -6.819.233,00 0,00 0,00 -1.887.186,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -2.793.615,00 -2.695.498,00 -1.887.186,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.058.683,00 33.058.683,00 1.759.343,00 1.759.343,00 1.759.343,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -429.426.136,00 -512.383.601,00 160.545.928,00 187.179.327,00 123.719.009,00
Net Dönem Karı/Zararı -73.061.377,00 82.957.465,00 49.009.677,00 45.539.312,00 18.792.896,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 37.089.440,00 38.355.108,00 20.398.135,00 20.612.690,00 17.793.632,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.097.569.434,00 3.042.641.090,00 1.516.623.974,00 1.461.387.700,00 1.453.841.873,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi