Geri Dön

EPLAS | Egeplast


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EPLAS
Sektör Platik boru, ek parçalar ve yedek parça imalatı ve satışı
Adres 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon 0 232 376 86 31
Faks 0 232 376 86 37
Web www.egeplast.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kemal Zorlu 2.188.013,48 7,86
MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ 7.838.670,38 28,17
TOPLAM 27.825.600,89 100,00
DİĞER 17.798.917,03 63,97
Toplam 55.651.201,78 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAER ENERJİ A.Ş. 0,00 0,07
EGE SÖKTEKS A.Ş. 4.243.352,43 60,62
EGE YILDIZ A.Ş. 46.448.208,93 91,93
ROMEGEPLAST 3.631.400,00 99,67
Tarih Açıklama Katsayı
11.01.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
04.02.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
05.09.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,75
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 550.373.924,00 350.362.929,00 162.429.041,00 431.018.138,00 301.265.845,00
Satışların Maliyeti (-) -418.591.613,00 -275.988.030,00 -120.700.416,00 -332.271.748,00 -232.188.261,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 131.782.311,00 74.374.899,00 41.728.625,00 98.746.390,00 69.077.584,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 131.782.311,00 74.374.899,00 41.728.625,00 98.746.390,00 69.077.584,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.971.828,00 -12.340.304,00 -6.017.211,00 -23.431.535,00 -12.631.570,00
Pazarlama Giderleri (-) -44.731.057,00 -28.346.138,00 -17.101.299,00 -33.033.829,00 -21.398.719,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.416.566,00 7.251.873,00 2.786.680,00 18.154.799,00 10.283.915,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -47.209.967,00 -48.256.218,00 -17.576.688,00 -86.332.853,00 -7.252.282,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.286.025,00 -7.315.888,00 3.820.107,00 -25.897.028,00 38.078.928,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.199.006,00 893.809,00 1.367.479,00 1.999.373,00 1.550.130,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5.514.219,00 -3.850.000,00 0,00 -75.107,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.970.812,00 -10.272.079,00 5.187.586,00 -23.972.762,00 39.629.058,00
Finansman Gelirleri 13.353.693,00 6.147.686,00 1.241.199,00 16.400.867,00 14.782.677,00
Finansman Giderleri (-) -38.631.960,00 -26.433.958,00 -15.836.647,00 -32.511.498,00 -24.421.207,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.692.545,00 -30.558.351,00 -9.407.862,00 -40.083.393,00 29.990.528,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.740.225,00 2.017.934,00 -1.717.453,00 -462.348,00 -2.635.495,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.699.084,00 -13.504.771,00 -6.004.194,00 -16.926.484,00 -4.133.144,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.958.859,00 15.522.705,00 4.286.741,00 16.464.136,00 1.497.649,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.047.680,00 -28.540.417,00 -11.125.315,00 -40.545.741,00 27.355.033,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.047.680,00 -28.540.417,00 -11.125.315,00 -40.545.741,00 27.355.033,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.781.359,00 2.047.904,00 866.742,00 1.199.403,00 3.146.970,00
- Ana Ortaklık Payları -7.829.039,00 -30.588.321,00 -11.992.057,00 -41.745.144,00 24.208.063,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.660.471,00 -1.212.190,00 828.012,00 -805.874,00 -2.386.255,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.075.589,00 -1.515.237,00 828.012,00 -1.007.342,00 -2.982.819,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 415.118,00 303.047,00 0,00 201.468,00 596.564,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -240.367,00 -205.965,00 -264.897,00 -483.944,00 -77.480,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -240.367,00 -205.965,00 -99.294,00 -483.944,00 -77.480,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 -165.603,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.900.838,00 -1.418.155,00 563.115,00 -1.289.818,00 -2.463.735,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -5.948.518,00 -29.958.572,00 -10.562.200,00 -41.835.559,00 24.891.298,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 340.393.660,00 320.554.898,00 302.909.209,00 197.061.586,00 185.837.011,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.147.478,00 2.393.181,00 2.397.501,00 28.603.008,00 3.200.702,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 48.564.436,00 58.769.435,00 49.298.492,00 28.842.395,00 20.842.892,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 815.574,00 219.336,00 158.062,00 3.091,00 6.147,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.748.862,00 58.550.099,00 49.140.430,00 28.839.304,00 20.836.745,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 116.887.237,00 101.922.503,00 37.231.898,00 25.536.161,00 34.936.012,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 111.868.983,00 100.514.237,00 32.367.659,00 20.889.786,00 19.380.070,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.018.254,00 1.408.266,00 4.864.239,00 4.646.375,00 15.555.942,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 142.532.892,00 129.159.451,00 156.861.606,00 93.755.733,00 76.611.127,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.007.959,00 8.364.292,00 39.041.488,00 9.710.789,00 41.276.810,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.760,00 1.882.635,00 1.882.548,00 2.525.937,00 2.647.445,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.233.898,00 18.063.401,00 16.195.676,00 8.087.563,00 6.322.023,00
ARA TOPLAM 340.393.660,00 320.554.898,00 302.909.209,00 197.061.586,00 185.837.011,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 250.351.025,00 258.187.747,00 243.415.003,00 238.171.493,00 225.571.427,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.268.559,00 3.360.169,00 3.439.070,00 3.485.234,00 3.706.387,00
Maddi Duran Varlıklar 153.907.581,00 155.124.321,00 152.965.382,00 152.426.306,00 146.683.729,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.081,00 276.892,00 195.040,00 213.930,00 113.329,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.611,00 29.297,00 11.156,00 75.476,00 93.032,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.175.920,00 35.627.695,00 23.923.081,00 19.801.943,00 5.230.551,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 590.744.685,00 578.742.645,00 546.324.212,00 435.233.079,00 411.408.438,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 320.174.814,00 335.407.505,00 425.671.819,00 300.138.998,00 199.129.007,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.455.928,00 15.976.109,00 16.508.322,00 14.427.257,00 3.147.436,00
- Banka Kredileri 6.455.928,00 15.976.109,00 16.508.322,00 14.427.257,00 3.147.436,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.945.895,00 7.348.527,00 6.780.191,00 4.829.620,00 4.823.292,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 572.393,00 580.992,00 491.546,00 498.962,00 498.542,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.213.343,00 55.028.907,00 52.682.550,00 25.490.364,00 41.630.174,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.397,00 329.076,00 156.254,00 45.729,00 58.779,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.203.946,00 54.699.831,00 52.526.296,00 25.444.635,00 41.571.395,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.304.151,00 3.832.406,00 4.512.871,00 3.761.486,00 3.247.654,00
Diğer Borçlar 71.269.069,00 73.414.678,00 151.249.204,00 126.963.130,00 95.672.822,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.227.819,00 69.624.077,00 149.539.163,00 122.285.936,00 93.520.266,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.041.250,00 3.790.601,00 1.710.041,00 4.677.194,00 2.152.556,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 118.079.820,00 87.048.117,00 107.067.903,00 51.317.978,00 43.058.240,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.451.419,00 24.633.966,00 18.623.544,00 15.145.287,00 5.943.384,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 73.455.189,00 68.124.795,00 68.247.234,00 58.203.876,00 1.606.005,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.051.909,00 1.951.383,00 2.211.246,00 1.400.184,00 1.606.005,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 71.403.280,00 66.173.412,00 66.035.988,00 56.803.692,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.495.317,00 29.270.640,00 27.191.521,00 31.071.009,00 41.529.502,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.560.398,00 5.640.260,00 5.908.754,00 5.311.516,00 6.217.009,00
Banka Kredileri 4.481.582,00 5.416.211,00 5.606.139,00 4.898.867,00 5.672.134,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 78.816,00 224.049,00 302.615,00 412.649,00 544.875,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.460.029,00 21.898.878,00 19.422.959,00 15.528.207,00 16.549.269,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.460.029,00 21.898.878,00 19.422.959,00 15.528.207,00 16.549.269,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 352.670.131,00 364.678.145,00 452.863.340,00 331.210.007,00 240.658.509,00
Ö Z K A Y N A K L A R 238.074.554,00 214.064.500,00 93.460.872,00 104.023.072,00 170.749.929,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 228.317.706,00 206.030.587,00 86.505.054,00 98.000.837,00 162.828.708,00
Ödenmiş Sermaye 27.825.601,00 27.825.601,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 16.135.282,00 16.135.282,00 16.135.282,00 16.135.282,00 16.135.282,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.174.399,00 132.174.399,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.345.316,00 -4.907.405,00 -3.135.521,00 -3.730.761,00 -5.258.532,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.345.316,00 -4.907.405,00 -3.135.521,00 -3.730.761,00 -5.258.532,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.345.316,00 -4.907.405,00 -3.135.521,00 -3.730.761,00 -5.258.532,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.597.787,00 -1.563.535,00 -1.457.216,00 -1.358.250,00 -953.090,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.597.787,00 -1.563.535,00 -1.457.216,00 -1.358.250,00 -953.090,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.759.343,00 1.759.343,00 1.759.343,00 1.759.343,00 1.907.137,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 65.195.223,00 65.195.223,00 65.195.223,00 106.940.367,00 106.789.848,00
Net Dönem Karı/Zararı -7.829.039,00 -30.588.321,00 -11.992.057,00 -41.745.144,00 24.208.063,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.756.848,00 8.033.913,00 6.955.818,00 6.022.235,00 7.921.221,00
TOPLAM KAYNAKLAR 590.744.685,00 578.742.645,00 546.324.212,00 435.233.079,00 411.408.438,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi