Geri Dön

EPLAS | Egeplast


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EPLAS
Sektör Platik boru, ek parçalar ve yedek parça imalatı ve satışı
Adres 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon 0 232 376 86 31
Faks 0 232 376 86 37
Web www.egeplast.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ 53.697.668,57 28,17
TOPLAM 190.615.223,00 100,00
DİĞER 136.917.554,43 71,83
Toplam 381.230.446,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAER ENERJİ A.Ş. 0,00 0,07
EGE SÖKTEKS A.Ş. 4.243.352,43 60,62
EGE YILDIZ A.Ş. 46.448.208,93 91,93
ROMEGEPLAST 3.631.400,00 99,67
Tarih Açıklama Katsayı
29.08.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,85
11.01.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
04.02.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
05.09.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,75
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.07.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 813.148.447,00 516.189.665,00 266.147.378,00 774.065.895,00 550.373.924,00
Satışların Maliyeti (-) -610.062.310,00 -401.010.705,00 -197.392.922,00 -610.663.545,00 -418.591.613,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 203.086.137,00 115.178.960,00 68.754.456,00 163.402.350,00 131.782.311,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 203.086.137,00 115.178.960,00 68.754.456,00 163.402.350,00 131.782.311,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -58.165.990,00 -36.136.106,00 -14.937.985,00 -34.735.862,00 -19.971.828,00
Pazarlama Giderleri (-) -76.772.636,00 -49.258.453,00 -26.094.431,00 -66.953.334,00 -44.731.057,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 47.699.008,00 62.613.476,00 18.381.581,00 76.153.881,00 9.416.566,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -23.378.314,00 -18.606.685,00 -15.622.576,00 -38.151.677,00 -47.209.967,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 92.468.205,00 73.791.192,00 30.481.045,00 99.715.358,00 29.286.025,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.096.971,00 4.258.548,00 2.481.941,00 10.577.352,00 6.199.006,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -5.548.991,00 -5.514.219,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 97.565.176,00 78.049.740,00 32.962.986,00 104.743.719,00 29.970.812,00
Finansman Gelirleri 13.128.530,00 6.335.539,00 2.854.804,00 19.154.051,00 13.353.693,00
Finansman Giderleri (-) -28.664.720,00 -17.724.712,00 -8.507.138,00 -49.957.068,00 -38.631.960,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 82.028.986,00 66.660.567,00 27.310.652,00 73.940.702,00 4.692.545,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -28.852.884,00 -16.695.570,00 -6.890.562,00 -28.835.909,00 -8.740.225,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.263.062,00 -12.001.036,00 -3.215.266,00 -23.173.310,00 -16.699.084,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -11.589.822,00 -4.694.534,00 -3.675.296,00 -5.662.599,00 7.958.859,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 53.176.102,00 49.964.997,00 20.420.090,00 45.104.793,00 -4.047.680,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 53.176.102,00 49.964.997,00 20.420.090,00 45.104.793,00 -4.047.680,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.166.425,00 4.425.685,00 1.627.194,00 6.902.452,00 3.781.359,00
- Ana Ortaklık Payları 49.009.677,00 45.539.312,00 18.792.896,00 38.202.341,00 -7.829.039,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -58.292.741,00 -625.183,00 -2.515.776,00 612.220.941,00 -1.660.471,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 687.395.022,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 -68.739.502,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.472.432,00 -781.479,00 -3.144.720,00 -8.043.224,00 -2.075.589,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -618.108,00 156.296,00 628.944,00 1.608.645,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -60.765.173,00 156.296,00 628.944,00 1.608.645,00 415.118,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.002.927,00 -904.485,00 -93.497,00 -437.190,00 -240.367,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.002.927,00 -904.485,00 -93.497,00 -437.190,00 -240.367,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -59.295.668,00 -1.529.668,00 -2.609.273,00 611.783.751,00 -1.900.838,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -6.119.566,00 48.435.329,00 17.810.817,00 656.888.544,00 -5.948.518,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 485.778.104,00 431.207.407,00 433.189.742,00 437.353.827,00 340.393.660,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.455.280,00 11.903.121,00 50.842.412,00 102.952.840,00 7.147.478,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 112.664.177,00 111.234.889,00 117.471.719,00 122.117.539,00 48.564.436,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.022.758,00 454,00 14.411,00 982.729,00 815.574,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 111.641.419,00 111.234.435,00 117.457.308,00 121.134.810,00 47.748.862,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 127.713.208,00 104.428.873,00 51.778.139,00 48.242.704,00 116.887.237,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 124.401.776,00 101.263.242,00 49.283.921,00 46.735.543,00 111.868.983,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.311.432,00 3.165.631,00 2.494.218,00 1.507.161,00 5.018.254,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 186.831.681,00 166.997.013,00 178.209.475,00 135.077.470,00 142.532.892,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.224.671,00 15.892.368,00 12.157.756,00 11.611.310,00 10.007.959,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 217.986,00 201.971,00 123.822,00 28.631,00 19.760,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.671.101,00 20.549.172,00 22.606.419,00 17.323.333,00 15.233.898,00
ARA TOPLAM 485.778.104,00 431.207.407,00 433.189.742,00 437.353.827,00 340.393.660,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.030.845.870,00 1.030.180.293,00 1.020.652.131,00 1.014.150.361,00 250.351.025,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 100.234.702,00 100.102.355,00 100.198.915,00 100.243.895,00 3.268.559,00
Maddi Duran Varlıklar 866.048.579,00 857.336.468,00 849.044.596,00 843.848.968,00 153.907.581,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 32.274,00 29.754,00 7.685,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 265.753,00 231.231,00 242.625,00 254.020,00 277.081,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 62.910,00 62.740,00 0,00 1.691.380,00 49.611,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 28.175.920,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.516.623.974,00 1.461.387.700,00 1.453.841.873,00 1.451.504.188,00 590.744.685,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 355.295.150,00 320.761.607,00 346.294.859,00 355.454.211,00 320.174.814,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 8.000.000,00 15.000.000,00 8.649.369,00 6.455.928,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.239.858,00 6.943.653,00 5.588.666,00 6.280.547,00 6.945.895,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.310.907,00 2.690.944,00 386.816,00 482.108,00 572.393,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 95.918.184,00 75.441.573,00 72.567.999,00 34.382.513,00 29.213.343,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 9.397,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.918.184,00 75.441.573,00 72.567.999,00 34.382.513,00 29.203.946,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.855.728,00 18.866.778,00 34.053.906,00 5.034.396,00 6.304.151,00
Diğer Borçlar 29.451.778,00 23.557.123,00 45.750.193,00 82.550.867,00 71.269.069,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.176.010,00 13.515.329,00 25.260.954,00 74.765.811,00 62.227.819,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.275.768,00 10.041.794,00 20.489.239,00 7.785.056,00 9.041.250,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 191.099.904,00 160.773.405,00 150.285.868,00 187.961.498,00 118.079.820,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.262.026,00 23.238.294,00 3.186.635,00 14.925.645,00 8.451.419,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.467.672,00 3.940.781,00 19.861.592,00 15.669.376,00 73.455.189,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.467.672,00 3.940.781,00 3.363.930,00 2.187.160,00 2.051.909,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 16.497.662,00 13.482.216,00 71.403.280,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.192.388,00 103.934.762,00 101.480.195,00 107.793.975,00 32.495.317,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.609.058,00 4.769.685,00 2.810.905,00 3.685.553,00 4.560.398,00
Banka Kredileri 3.595.690,00 2.344.629,00 2.810.905,00 3.670.816,00 4.481.582,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.013.368,00 2.425.056,00 0,00 14.737,00 78.816,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.724.209,00 29.108.356,00 31.579.910,00 40.065.394,00 26.460.029,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.724.209,00 29.108.356,00 31.579.910,00 40.065.394,00 26.460.029,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 135.051.438,00 67.234.681,00 65.742.795,00 62.696.443,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 534.487.538,00 424.696.369,00 447.775.054,00 463.248.186,00 352.670.131,00
Ö Z K A Y N A K L A R 982.136.436,00 1.036.691.331,00 1.006.066.819,00 988.256.002,00 238.074.554,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 961.738.301,00 1.016.078.641,00 988.273.187,00 971.892.656,00 228.317.706,00
Ödenmiş Sermaye 190.615.223,00 27.825.601,00 239.595.600,00 27.825.601,00 27.825.601,00
Sermaye Düzeltme Farkları 12.153.458,00 16.135.282,00 0,00 16.135.282,00 16.135.282,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 132.174.399,00 0,00 132.174.399,00 132.174.399,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 550.448.287,00 608.160.875,00 606.293.525,00 608.612.701,00 -5.345.316,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 550.448.287,00 608.160.875,00 606.293.525,00 608.612.701,00 -5.345.316,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.060.168,00 -10.494.645,00 -12.361.995,00 -10.042.819,00 -5.345.316,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.793.615,00 -2.695.498,00 -1.887.186,00 -1.793.997,00 -1.597.787,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -2.793.615,00 -2.695.498,00 -1.887.186,00 -1.793.997,00 -1.597.787,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.759.343,00 1.759.343,00 1.759.343,00 1.759.343,00 1.759.343,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.545.928,00 187.179.327,00 123.719.009,00 148.976.986,00 65.195.223,00
Net Dönem Karı/Zararı 49.009.677,00 45.539.312,00 18.792.896,00 38.202.341,00 -7.829.039,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.398.135,00 20.612.690,00 17.793.632,00 16.363.346,00 9.756.848,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.516.623.974,00 1.461.387.700,00 1.453.841.873,00 1.451.504.188,00 590.744.685,00
- Banka Kredileri 0,00 8.000.000,00 15.000.000,00 8.649.369,00 6.455.928,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi