Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu ENJSA
Sektör Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve ilgili sair faaliyetler
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 0212 385 88 66
Faks 0212 385 88 55
Web http://www.enerjisa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 472.427.587,56 40,00
DD TURKEY HOLDINGS S.A R.L. 472.427.587,56 40,00
DİĞER 236.213.792,00 20,00
Toplam 1.181.068.967,12 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 489.771.240,36 100,00
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. 2.347.859,10 100,00
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. 61.781.603,00 100,00
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. 52.000.000,00 100,00
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. 1.000.000,00 100,00
E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. 6.910.000,00 80,00
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 223.557.577,00 100,00
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 301.172.875,53 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
01.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
02.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.964.852.000,00 5.888.865.000,00 21.757.203.000,00 16.887.317.000,00 11.104.768.000,00
Satışların Maliyeti (-) -8.510.441.000,00 -4.173.188.000,00 -16.117.831.000,00 -12.220.389.000,00 -8.049.581.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.454.411.000,00 1.715.677.000,00 5.639.372.000,00 4.666.928.000,00 3.055.187.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.454.411.000,00 1.715.677.000,00 5.639.372.000,00 4.666.928.000,00 3.055.187.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.398.542.000,00 -684.552.000,00 -2.543.194.000,00 -1.761.196.000,00 -1.169.914.000,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 227.983.000,00 128.093.000,00 646.102.000,00 508.570.000,00 276.105.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -373.109.000,00 -219.341.000,00 -1.004.435.000,00 -635.335.000,00 -494.596.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.910.743.000,00 939.877.000,00 2.737.845.000,00 2.778.967.000,00 1.666.782.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.910.743.000,00 939.877.000,00 2.737.845.000,00 2.778.967.000,00 1.666.782.000,00
Finansman gelirleri 83.375.000,00 60.690.000,00 64.091.000,00 28.300.000,00 10.976.000,00
Finansman Giderleri (-) -707.536.000,00 -335.397.000,00 -1.389.230.000,00 -1.074.927.000,00 -761.327.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.286.582.000,00 665.170.000,00 1.412.706.000,00 1.732.340.000,00 916.431.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -316.932.000,00 -133.186.000,00 -325.023.000,00 -385.452.000,00 -208.117.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -683.999.000,00 -287.208.000,00 -537.986.000,00 -357.356.000,00 -133.733.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 367.067.000,00 154.022.000,00 212.963.000,00 -28.096.000,00 -74.384.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 969.650.000,00 531.984.000,00 1.087.683.000,00 1.346.888.000,00 708.314.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 969.650.000,00 531.984.000,00 1.087.683.000,00 1.346.888.000,00 708.314.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 969.650.000,00 531.984.000,00 1.087.683.000,00 1.346.888.000,00 708.314.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,82 0,45 0,92 1,14 0,60
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.421.117.000,00 7.891.045.000,00 6.852.870.000,00 7.713.600.000,00 7.122.247.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 379.926.000,00 1.212.712.000,00 588.571.000,00 621.281.000,00 476.078.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 126.108.000,00 127.791.000,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.210.422.000,00 3.174.629.000,00 2.943.668.000,00 3.581.685.000,00 3.439.057.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.025.000,00 17.584.000,00 17.796.000,00 19.508.000,00 16.924.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.195.397.000,00 3.157.045.000,00 2.925.872.000,00 3.562.177.000,00 3.422.133.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 937.111.000,00 839.848.000,00 588.922.000,00 868.999.000,00 981.091.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 937.111.000,00 839.848.000,00 588.922.000,00 868.999.000,00 981.091.000,00
Türev Araçlar 96.478.000,00 165.764.000,00 36.066.000,00 294.107.000,00 189.787.000,00
Stoklar 281.893.000,00 204.491.000,00 169.539.000,00 152.948.000,00 162.453.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 56.011.000,00 62.402.000,00 44.112.000,00 25.522.000,00 42.665.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.000,00 15.000,00 14.000,00 22.376.000,00 51.475.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.102.000,00 12.478.000,00 7.758.000,00 522.000,00 40.264.000,00
ARA TOPLAM 7.421.117.000,00 7.891.045.000,00 6.852.870.000,00 7.713.600.000,00 7.122.247.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 17.411.067.000,00 17.470.615.000,00 17.822.635.000,00 17.734.286.000,00 17.604.607.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 900.682.000,00 905.170.000,00 902.255.000,00 538.655.000,00 512.521.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.238.188.000,00 6.297.633.000,00 6.357.036.000,00 6.374.308.000,00 6.432.420.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.523.000,00 6.449.000,00 4.507.000,00 3.543.000,00 1.154.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 433.486.000,00 384.872.000,00 362.026.000,00 240.715.000,00 206.221.000,00
Diğer Duran Varlıklar 4.233.000,00 4.233.000,00 390.000,00 5.945.000,00 6.531.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 24.832.184.000,00 25.361.660.000,00 24.675.505.000,00 25.447.886.000,00 24.726.854.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.185.345.000,00 10.437.534.000,00 8.287.610.000,00 6.244.529.000,00 6.402.188.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 324.508.000,00 708.261.000,00 1.098.798.000,00 2.098.758.000,00 2.351.552.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.792.700.000,00 3.013.577.000,00 1.573.117.000,00 1.266.575.000,00 1.283.992.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.106.507.000,00 1.666.495.000,00 1.914.357.000,00 1.682.928.000,00 1.874.223.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.430.000,00 60.329.000,00 129.599.000,00 130.777.000,00 68.087.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.048.077.000,00 1.606.166.000,00 1.784.758.000,00 1.552.151.000,00 1.806.136.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 106.154.000,00 79.164.000,00 57.939.000,00 72.268.000,00 64.292.000,00
Diğer Borçlar 2.706.869.000,00 3.828.149.000,00 2.579.077.000,00 164.973.000,00 169.141.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.133.826.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.706.869.000,00 2.694.323.000,00 2.579.077.000,00 164.973.000,00 169.141.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.560.000,00 758.000,00 6.964.000,00 6.024.000,00 1.230.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 365.570.000,00 281.281.000,00 173.075.000,00 187.917.000,00 49.193.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 312.588.000,00 311.928.000,00 345.547.000,00 298.381.000,00 270.732.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 997.000,00 3.467.000,00 46.423.000,00 2.022.000,00 4.327.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 311.591.000,00 308.461.000,00 299.124.000,00 296.359.000,00 266.405.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 372.457.000,00 472.769.000,00 329.933.000,00 397.123.000,00 279.876.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.534.990.000,00 8.204.590.000,00 9.234.589.000,00 11.601.784.000,00 11.409.421.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.306.604.000,00 5.970.623.000,00 7.090.385.000,00 7.271.364.000,00 7.338.880.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 248.814.000,00 242.000.000,00 224.179.000,00 204.316.000,00 198.231.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 248.814.000,00 242.000.000,00 224.179.000,00 204.316.000,00 198.231.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.112.277.000,00 1.277.819.000,00 1.366.979.000,00 1.538.016.000,00 1.536.799.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.654.000,00 2.701.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.720.335.000,00 18.642.124.000,00 17.522.199.000,00 17.846.313.000,00 17.811.609.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.111.849.000,00 6.719.536.000,00 7.153.306.000,00 7.601.573.000,00 6.915.245.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.111.849.000,00 6.719.536.000,00 7.153.306.000,00 7.601.573.000,00 6.915.245.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.181.069.000,00 1.181.069.000,00 1.181.069.000,00 1.181.069.000,00 1.181.069.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.954.164.000,00 1.954.164.000,00 2.416.412.000,00 2.416.412.000,00 2.416.412.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.464.000,00 -3.464.000,00 -3.464.000,00 -3.464.000,00 -3.464.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.464.000,00 -3.464.000,00 -3.464.000,00 -3.464.000,00 -3.464.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.464.000,00 -3.464.000,00 -3.464.000,00 -3.464.000,00 -3.464.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 60.232.000,00 105.585.000,00 -62.487.000,00 126.575.000,00 78.821.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 60.232.000,00 105.585.000,00 -62.487.000,00 126.575.000,00 78.821.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 693.663.000,00 693.663.000,00 485.378.000,00 485.378.000,00 485.378.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.252.195.000,00 2.252.195.000,00 2.044.375.000,00 2.044.375.000,00 2.044.375.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 969.650.000,00 531.984.000,00 1.087.683.000,00 1.346.888.000,00 708.314.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 24.832.184.000,00 25.361.660.000,00 24.675.505.000,00 25.447.886.000,00 24.726.854.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi