Geri Dön

ENERY | Enerya Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,24
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 10.949.420.395,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 180.040.420,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ENERY
Sektör ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI (HER ÇEŞİT GAZLI YAKITIN, ANA BORU SİSTEMİYLE DAĞITIMI VE TEDARİKİ
Adres İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:3/4 Ataşehir/İSTANBUL
Telefon 216 665 13 00
Faks 216 665 13 01
Web www.enerya.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM AŞ. 105.639.926,00 72,86
TOPLAM 145.000.000,00 100,00
DİĞER 39.360.074,00 27,14
Toplam 290.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. 24.500.000,00 49,00
AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. 29.000.000,00 29,00
Dünya Katılım Bankası A.Ş. 29.000.000,00 29,00
Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. 100.951.793,00 89,97
Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş. 258.876.100,00 89,95
Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. 908.458.991,00 89,99
Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. 544.137.582,00 89,99
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş. 611.459.321,00 89,99
Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. 254.924.717,00 89,99
Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. 216.436.156,00 62,99
Enerya Karaman Gaz Dağtım A.Ş. 171.585.000,00 90,00
Enerya Konya Gaz Dağtım A.Ş. 915.762.144,00 75,64
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.110.002.086,00 8.930.880.851,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -10.453.528.492,00 -8.162.884.208,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 656.473.594,00 767.996.643,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 656.473.594,00 767.996.643,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -159.959.906,00 -89.724.395,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.894.003,00 -3.634.784,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 464.160.787,00 238.503.727,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -34.427.760,00 -29.300.154,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 912.352.712,00 883.841.037,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.472.565,00 5.471.565,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12.944,00 -12.842,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 192.394.961,00 308.682,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.110.207.294,00 889.608.442,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 27.788.240,00 12.461.026,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.183.799.627,00 -663.990.578,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -45.804.093,00 238.078.890,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 138.731.534,00 -40.890.327,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -248.861.716,00 -115.543.887,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 387.593.250,00 74.653.560,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 92.927.441,00 197.188.563,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 92.927.441,00 197.188.563,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -87.112.979,00 -17.608.665,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 180.040.420,00 214.797.228,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,46 1,79 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.566.576.157,00 3.035.408.215,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 3.801.285.106,00 3.801.285.106,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -15.375.584,00 -7.024.837,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.843.896,00 1.404.967,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.219.333.365,00 -758.852.054,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.566.576.157,00 3.035.408.215,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.659.503.598,00 3.232.596.778,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.842.069.254,00 2.658.630.306,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.798.841.378,00 1.283.177.658,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 772.342.817,00 1.200.149.616,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.505.848,00 10.943.664,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 761.836.969,00 1.189.205.952,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 63.697.791,00 27.565.203,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.370.682,00 26.999.980,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.327.109,00 565.223,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 87.134.645,00 76.435.238,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 26.320.072,00 38.345.323,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.790.750,00 5.905.191,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 86.941.801,00 27.052.077,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 4.842.069.254,00 2.658.630.306,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.680.262.473,00 14.977.504.481,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 221.394.961,00 7.558.682,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 15.303.211.605,00 14.836.708.436,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.371.265,00 95.172.704,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.371.265,00 95.172.704,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.880.057,00 23.335.793,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 20.522.331.727,00 17.636.134.787,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.488.909.153,00 4.633.266.135,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 425.871.667,00 517.483.232,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 425.871.667,00 517.483.232,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.228.938,00 30.137.501,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.117.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.151.707.786,00 843.388.001,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.331.822,00 9.206.677,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.142.375.964,00 834.181.324,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.591.419,00 16.927.334,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 3.588.986.154,00 3.064.437.536,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.582.792,00 14.621.382,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.574.403.362,00 3.049.816.154,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 123.984.968,00 100.680.484,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 113.570.434,00 38.391.963,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 25.967.787,00 21.820.084,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.111.029,00 14.963.326,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.856.758,00 6.856.758,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.742.636.257,00 2.331.027.062,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.621.120,00 42.544.682,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 35.989.311,00 27.231.825,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.631.809,00 15.312.857,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 53.965.419,00 43.151.970,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 53.965.419,00 43.151.970,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.312.127.928,00 1.140.042.043,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.231.545.410,00 6.964.293.197,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.290.786.317,00 10.671.841.590,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.949.420.395,00 9.190.848.971,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 145.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.590.790.945,00 8.989.500.618,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.590.790.945,00 8.989.500.618,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.644.602,00 -9.893.337,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.224.854,00 12.224.854,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -145.673.729,00 -145.673.729,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 180.040.420,00 214.797.228,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.341.365.922,00 1.480.992.619,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 20.522.331.727,00 17.636.134.787,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi