Geri Dön

EMNIS | Eminis Ambalaj


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,99
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı 92,64
Piyasa Değ. / Defter Değ. 32,41
Dibe Uzaklık 55,31
Piyasa Değeri (USD) 49.303.493,74
Piyasa Değeri (TL) 1.605.800.000,00
Özsermaye (TL) 49.549.850,00
Sermaye (TL) 6.200.000,00
Net Kar (TL) 17.333.279,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EMNIS
Sektör Teneke ve plastik kutu imlatı ve satışı
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli
Telefon 262 754 52 38 pbx
Faks 262 754 72 06
Web www.eminis.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL 1.253.559,39 20,22
ÖMER İSMET UZUNYOL 2.962.869,36 47,79
TOPLAM 6.200.000,00 100,00
DİĞER 1.983.571,25 31,99
Toplam 12.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
16.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,34
19.03.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,90
14.10.1999 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,67
15.10.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,77
13.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,47
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 188.389.869,00 119.620.796,00 59.788.706,00 168.080.609,00 128.746.151,00
Satışların Maliyeti (-) -147.045.558,00 -94.642.260,00 -44.970.191,00 -137.834.837,00 -101.697.848,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.344.311,00 24.978.536,00 14.818.515,00 30.245.772,00 27.048.303,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.344.311,00 24.978.536,00 14.818.515,00 30.245.772,00 27.048.303,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.819.135,00 -6.180.208,00 -3.048.433,00 -8.584.686,00 -6.033.583,00
Pazarlama Giderleri (-) -10.734.633,00 -5.793.274,00 -2.822.128,00 -8.133.590,00 -5.647.728,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.868.800,00 20.648.695,00 8.898.201,00 11.955.443,00 13.482.758,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.520.365,00 -17.092.656,00 -9.634.499,00 -18.834.492,00 -18.901.963,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.138.978,00 16.561.093,00 8.211.656,00 6.648.447,00 9.947.787,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 3.284.281,00 3.284.281,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 28.138.978,00 16.561.093,00 8.211.656,00 9.932.728,00 13.232.068,00
Finansman Gelirleri 192.642,00 139.717,00 42.425,00 408.803,00 343.618,00
Finansman Giderleri (-) -544.913,00 -261.993,00 -152.350,00 -836.485,00 -626.213,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.786.707,00 16.438.817,00 8.101.731,00 9.505.046,00 12.949.473,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.417.625,00 -2.160.084,00 -1.671.986,00 -913.548,00 1.677.828,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -2.971.604,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.417.625,00 -2.160.084,00 -1.671.986,00 2.058.056,00 1.677.828,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 23.369.082,00 14.278.733,00 6.429.745,00 8.591.498,00 14.627.301,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 23.369.082,00 14.278.733,00 6.429.745,00 8.591.498,00 14.627.301,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 23.369.082,00 14.278.733,00 6.429.745,00 8.591.498,00 14.627.301,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.179.564,00 -5.470.298,00 -5.382.386,00 -2.337.597,00 -1.872.070,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.906.085,00 -6.837.872,00 -6.727.982,00 -2.921.996,00 -2.340.088,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.726.521,00 1.367.574,00 1.345.596,00 584.399,00 468.018,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.179.564,00 -5.470.298,00 -5.382.386,00 -2.337.597,00 -1.872.070,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.189.518,00 8.808.435,00 1.047.359,00 6.253.901,00 12.755.231,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 112.216.508,00 83.566.862,00 92.087.498,00 69.135.200,00 79.362.646,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.380.386,00 5.116.483,00 3.073.719,00 2.491.673,00 2.068.612,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 51.918.611,00 28.361.268,00 37.618.057,00 19.939.929,00 20.272.486,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.918.611,00 28.361.268,00 37.618.057,00 19.939.929,00 20.272.486,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.155.368,00 16.976.630,00 17.668.235,00 19.058.997,00 19.348.134,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.323.858,00 16.243.290,00 17.162.721,00 18.082.152,00 19.001.584,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 831.510,00 733.340,00 505.514,00 976.845,00 346.550,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 37.183.564,00 28.813.538,00 27.013.855,00 23.231.230,00 29.775.525,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.142.187,00 4.262.021,00 6.686.549,00 4.177.300,00 4.356.186,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.834,00 8.188,00 23.764,00 21.642,00 2.491.386,00
Diğer Dönen Varlıklar 425.558,00 28.734,00 3.319,00 214.429,00 1.050.317,00
ARA TOPLAM 112.216.508,00 83.566.862,00 92.087.498,00 69.135.200,00 79.362.646,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 35.005.042,00 36.215.492,00 31.897.183,00 32.894.947,00 34.357.903,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 29.086.758,00 29.973.806,00 31.084.449,00 31.768.233,00 32.910.612,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.296,00 4.997,00 5.880,00 6.961,00 8.278,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.782.050,00 1.790.280,00 6.361,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 147.221.550,00 119.782.354,00 123.984.681,00 102.030.147,00 113.720.549,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.069.044,00 29.201.329,00 44.013.900,00 28.384.131,00 34.397.823,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.555.644,00 1.660.863,00 720.866,00 1.214.794,00 1.901.218,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 78.945,00 157.890,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.044.199,00 7.358.858,00 14.234.115,00 14.177.261,00 16.503.825,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.044.199,00 7.358.858,00 14.234.115,00 14.177.261,00 16.503.825,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.470.774,00 8.030.505,00 12.510.182,00 349.872,00 468.683,00
Diğer Borçlar 7.553.939,00 8.863.529,00 11.785.465,00 11.040.799,00 13.613.419,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.850.317,00 3.529.749,00 4.095.422,00 4.661.095,00 5.226.770,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.703.622,00 5.333.780,00 7.690.043,00 6.379.704,00 8.386.649,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.070.158,00 465.245,00 3.044.069,00 659.651,00 944.430,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.517.603,00 1.217.998,00 1.074.747,00 941.754,00 805.178,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.517.603,00 1.213.869,00 1.074.747,00 793.590,00 805.178,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 4.129,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 777.782,00 1.446.441,00 644.456,00 0,00 161.070,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.602.656,00 55.912.257,00 53.063.090,00 51.785.686,00 50.961.065,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.432.033,00 3.733.552,00 1.475.191,00 1.416.197,00 1.098.180,00
Banka Kredileri 696.269,00 849.614,00 236.835,00 300.153,00 473.671,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.502.711,00 2.284.583,00 2.028.287,00 5.752.294,00 4.941.430,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.502.711,00 2.284.583,00 2.028.287,00 5.752.294,00 4.941.430,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.612.620,00 5.714.026,00 5.247.906,00 4.921.516,00 5.418.126,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.670.323,00 4.670.323,00 0,00 966.420,00 966.420,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 97.671.700,00 85.113.586,00 97.076.990,00 80.169.817,00 85.358.888,00
Ö Z K A Y N A K L A R 49.549.850,00 34.668.768,00 26.907.691,00 21.860.330,00 28.361.661,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.549.850,00 34.668.768,00 26.907.691,00 21.860.330,00 28.361.661,00
Ödenmiş Sermaye 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.532.570,00 28.241.836,00 28.329.748,00 33.712.133,00 34.177.660,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 28.532.570,00 28.241.836,00 28.329.748,00 33.712.133,00 34.177.660,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.531.833,00 -7.822.567,00 -7.734.655,00 -2.352.270,00 -1.886.743,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.348,00 31.348,00 31.348,00 31.348,00 31.348,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -37.469.288,00 -37.469.287,00 -37.469.288,00 -46.060.787,00 -46.060.786,00
Net Dönem Karı/Zararı 23.369.082,00 14.278.733,00 6.429.745,00 8.591.498,00 14.627.301,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 147.221.550,00 119.782.354,00 123.984.681,00 102.030.147,00 113.720.549,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.317,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi