Geri Dön

EMNIS | Eminis Ambalaj


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EMNIS
Sektör Teneke ve plastik kutu imlatı ve satışı
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli
Telefon 262 754 52 38 pbx
Faks 262 754 72 06
Web www.eminis.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL 1.253.559,39 20,22
ÖMER İSMET UZUNYOL 2.962.869,36 47,79
TOPLAM 6.200.000,00 100,00
DİĞER 1.983.571,25 31,99
Toplam 12.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
16.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,34
19.03.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,90
14.10.1999 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,67
15.10.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,77
13.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,47
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 101.543.972,00 313.167.943,00 188.389.869,00 119.620.796,00 103.141.257,00
Satışların Maliyeti (-) 77.482.896,00 247.420.932,00 147.045.558,00 94.642.260,00 77.676.929,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.061.076,00 65.747.011,00 41.344.311,00 24.978.536,00 25.464.328,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.061.076,00 65.747.011,00 41.344.311,00 24.978.536,00 25.464.328,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 6.918.618,00 19.071.503,00 9.819.135,00 6.180.208,00 5.260.067,00
Pazarlama Giderleri (-) 5.198.584,00 18.422.130,00 10.734.633,00 5.793.274,00 4.894.710,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 312.969,00 18.614.020,00 18.868.800,00 20.648.695,00 14.441.367,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 302.794,00 14.878.732,00 11.520.365,00 17.092.656,00 15.959.633,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.954.049,00 31.988.666,00 28.138.978,00 16.561.093,00 13.791.285,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 11.954.049,00 31.988.666,00 28.138.978,00 16.561.093,00 13.791.285,00
Finansman gelirleri 155.674,00 9.418.087,00 192.642,00 139.717,00 625.505,00
Finansman Giderleri (-) 392.054,00 9.678.631,00 544.913,00 261.993,00 765.747,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.344.268,00 77.611.918,00 27.786.707,00 16.438.817,00 15.506.044,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.347.666,00 3.870.803,00 4.417.625,00 2.160.084,00 1.415.355,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.347.666,00 3.870.803,00 4.417.625,00 2.160.084,00 1.415.355,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.691.934,00 73.741.115,00 23.369.082,00 14.278.733,00 14.090.689,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.691.934,00 73.741.115,00 23.369.082,00 14.278.733,00 14.090.689,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.691.934,00 73.741.115,00 23.369.082,00 14.278.733,00 14.090.689,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 0,12 0,00 0,00 0,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 0,12 0,00 0,00 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 697.629,00 -5.349.478,00 -5.179.564,00 -5.470.298,00 -11.236.529,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 930.172,00 -7.132.637,00 -6.906.085,00 -6.837.872,00 -14.405.806,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 232.543,00 -1.783.159,00 -1.726.521,00 -1.367.574,00 -3.169.277,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 697.629,00 -5.349.478,00 -5.179.564,00 -5.470.298,00 -11.236.529,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 11.389.563,00 68.391.637,00 18.189.518,00 8.808.435,00 2.854.160,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11.389.563,00 68.391.637,00 18.189.518,00 8.808.435,00 2.854.160,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,17 0,12 0,00 0,00 0,02
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 144.287.026,00 141.697.198,00 112.216.508,00 83.566.862,00 92.087.498,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.505.176,00 4.264.218,00 3.380.386,00 5.116.483,00 3.073.719,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 72.192.034,00 49.835.410,00 51.918.611,00 28.361.268,00 37.618.057,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.192.034,00 49.835.410,00 51.918.611,00 28.361.268,00 37.618.057,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.147.484,00 17.269.237,00 16.155.368,00 16.976.630,00 17.668.235,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.147.484,00 16.574.251,00 15.323.858,00 16.243.290,00 17.162.721,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 694.986,00 831.510,00 733.340,00 505.514,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 65.471.305,00 64.787.821,00 37.183.564,00 28.813.538,00 27.013.855,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 714.340,00 4.726.634,00 3.142.187,00 4.262.021,00 6.686.549,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38.125,00 27.363,00 10.834,00 8.188,00 23.764,00
Diğer Dönen Varlıklar 218.562,00 786.515,00 425.558,00 28.734,00 3.319,00
ARA TOPLAM 144.287.026,00 141.697.198,00 112.216.508,00 83.566.862,00 92.087.498,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 124.340.789,00 128.617.204,00 35.005.042,00 36.215.492,00 31.897.183,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 120.332.514,00 122.050.434,00 29.086.758,00 29.973.806,00 31.084.449,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.169,00 7.318,00 4.296,00 4.997,00 5.880,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.782.050,00 1.790.280,00 6.361,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 268.627.815,00 270.314.402,00 147.221.550,00 119.782.354,00 123.984.681,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.314.789,00 19.764.475,00 29.069.044,00 29.201.329,00 44.013.900,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 1.555.644,00 1.660.863,00 720.866,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 78.945,00 157.890,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 236.835,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.990.686,00 1.701.656,00 10.044.199,00 7.358.858,00 14.234.115,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.990.686,00 1.701.656,00 10.044.199,00 7.358.858,00 14.234.115,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.614.127,00 6.751.871,00 5.470.774,00 8.030.505,00 12.510.182,00
Diğer Borçlar 11.442.211,00 2.774.052,00 7.553.939,00 8.863.529,00 11.785.465,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 2.774.052,00 2.850.317,00 3.529.749,00 4.095.422,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.442.211,00 0,00 4.703.622,00 5.333.780,00 7.690.043,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 999.997,00 3.961.291,00 2.070.158,00 465.245,00 3.044.069,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.179.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.521.872,00 2.789.028,00 1.517.603,00 1.217.998,00 1.074.747,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.423.901,00 2.789.028,00 1.517.603,00 1.213.869,00 1.074.747,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 97.971,00 0,00 0,00 4.129,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 146.830,00 152.977,00 777.782,00 1.446.441,00 644.456,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.529.384,00 107.155.848,00 68.602.656,00 55.912.257,00 53.063.090,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.184.177,00 749.515,00 3.432.033,00 3.733.552,00 1.475.191,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.258.285,00 2.598.464,00 2.502.711,00 2.284.583,00 2.028.287,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.258.285,00 2.598.464,00 2.502.711,00 2.284.583,00 2.028.287,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.293.733,00 36.421.783,00 7.612.620,00 5.714.026,00 5.247.906,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 4.670.323,00 4.670.323,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 113.844.173,00 126.920.323,00 97.671.700,00 85.113.586,00 97.076.990,00
Ö Z K A Y N A K L A R 154.783.642,00 143.394.079,00 49.549.850,00 34.668.768,00 26.907.691,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 154.783.642,00 143.394.079,00 49.549.850,00 34.668.768,00 26.907.691,00
Ödenmiş Sermaye 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 351.186.466,00 351.186.466,00 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.543.190,00 52.543.190,00 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 173.894.356,00 173.196.727,00 28.532.570,00 28.241.836,00 28.329.748,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 173.894.356,00 173.196.727,00 28.532.570,00 28.241.836,00 28.329.748,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.063.153,00 -9.760.782,00 -7.531.833,00 -7.822.567,00 -7.734.655,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 585.804,00 585.804,00 31.348,00 31.348,00 31.348,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -455.949.107,00 -540.798.306,00 -37.469.288,00 -37.469.287,00 -37.469.288,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.691.934,00 84.849.199,00 23.369.082,00 14.278.733,00 6.429.745,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 268.627.815,00 270.314.402,00 147.221.550,00 119.782.354,00 123.984.681,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi