Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,13
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,77
BIST-100'deki Ağırlığı 0,15
F/K Oranı -1,20
Piyasa Değ. / Defter Değ. -0,56
Dibe Uzaklık 44,19
Piyasa Değeri (USD) 1.860.480,80
Piyasa Değeri (TL) 11.036.000,00
Özsermaye (TL) -19.805.913,00
Sermaye (TL) 6.200.000,00
Net Kar (TL) -9.193.253,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EMNIS
Sektör Teneke ve plastik kutu imlatı ve satışı
Adres Tavşancıl Beldesi, Yahya Kaptan Mah.D-100 Karayolu Üzeri No:1/14-17
Telefon (0262) 754 52 38
Faks (0262) 754 72 06
Web http://www.eminisambalaj.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU 483.146,85 7,79
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL 1.259.913,47 20,32
ÖMER İSMET UZUNYOL 2.963.934,36 47,80
DİĞER 1.493.005,31 24,08
Toplam 6.199.999,99 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tulipack Ambalaj San.Tic.A.Ş. 3.606.400,00 18,03
Tarih Açıklama Katsayı
16.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,34
19.03.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,90
14.10.1999 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,67
15.10.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,77
13.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,47
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 29.987.068,00 21.738.640,00 10.211.690,00 65.037.827,00 55.049.080,00
Satışların Maliyeti (-) -31.333.242,00 -21.365.713,00 -10.135.612,00 -62.707.956,00 -51.002.760,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -1.346.174,00 372.927,00 76.078,00 2.329.871,00 4.046.320,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -1.346.174,00 372.927,00 76.078,00 2.329.871,00 4.046.320,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.831.552,00 -2.573.445,00 -1.344.862,00 -4.030.982,00 -2.919.004,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.773.267,00 -1.182.094,00 -613.205,00 -3.054.569,00 -2.461.549,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.538.087,00 1.509.712,00 515.592,00 1.132.263,00 853.334,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.111.954,00 -978.289,00 -1.865.784,00 -8.786.940,00 -14.220.162,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -8.524.860,00 -2.851.189,00 -3.232.181,00 -12.410.357,00 -14.701.061,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 37.817,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -245.397,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -8.524.860,00 -2.851.189,00 -3.232.181,00 -12.896.139,00 -14.875.042,00
Finansman Giderleri (-) -2.789.533,00 -4.966.924,00 -488.179,00 -6.696.466,00 -4.645.724,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -11.314.393,00 -7.818.113,00 -4.430.193,00 -19.227.309,00 -19.163.425,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.738.440,00 2.183.282,00 311.428,00 1.463.498,00 2.016.914,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.738.440,00 2.183.282,00 311.428,00 1.463.498,00 2.016.914,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -8.575.953,00 -5.634.831,00 -4.118.765,00 -17.763.811,00 -17.146.511,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -8.575.953,00 -5.634.831,00 -4.118.765,00 -17.763.811,00 -17.146.511,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -8.575.953,00 -5.634.831,00 -4.118.765,00 -17.763.811,00 -17.146.511,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 232.407,00 379.368,00 0,00 -200.383,00 -275.731,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 290.509,00 474.210,00 0,00 -250.479,00 -344.664,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -58.102,00 -94.842,00 0,00 50.096,00 68.933,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 232.407,00 379.368,00 0,00 -200.383,00 -275.731,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -8.343.546,00 -5.255.463,00 -4.118.765,00 -17.964.194,00 -17.422.242,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -94.842,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 -709.833,00 365.296,00 357.341,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.101.477,00 21.370.394,00 19.267.186,00 22.845.155,00 44.025.098,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 303.675,00 408.824,00 1.212.940,00 1.147.094,00 1.770.763,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 6.321.292,00 6.705.695,00 8.832.691,00 14.667.218,00 27.631.471,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 114.770,00 108.882,00 114.770,00 114.770,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.206.522,00 6.596.813,00 8.717.921,00 14.552.448,00 27.631.471,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 310.000,00 305.125,00 5.126,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 310.000,00 305.125,00 5.126,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.477.730,00 9.171.953,00 6.702.719,00 6.505.343,00 7.765.251,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 289.026,00 4.327.009,00 2.466.710,00 356.307,00 961.885,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 403,00 7.479,00 7.479,00 7.075,00 6.678,00
Diğer Dönen Varlıklar 399.351,00 444.309,00 39.521,00 162.118,00 95.250,00
ARA TOPLAM 16.101.477,00 21.370.394,00 19.267.186,00 22.845.155,00 38.231.298,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.793.800,00
DURAN VARLIKLAR 37.633.411,00 39.055.543,00 40.522.681,00 31.287.420,00 27.477.807,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745.866,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 25.722.028,00 26.683.532,00 27.491.524,00 28.474.680,00 24.658.388,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.942,00 51.132,00 59.109,00 66.874,00 73.553,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 84.650,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 53.734.888,00 60.425.937,00 59.789.867,00 54.132.575,00 71.502.905,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.903.793,00 7.277.574,00 52.776.921,00 57.389.372,00 73.721.627,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.377.844,00 34.525,00 0,00 3.134.440,00 15.358.154,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.174.690,00 4.597.887,00 50.313.688,00 47.979.401,00 54.357.543,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.304.709,00 3.783.952,00 2.764.207,00 372.447,00 372.447,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 869.981,00 813.935,00 47.549.481,00 47.606.954,00 53.985.096,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.011.034,00 648.466,00 726.622,00 104.868,00 499.783,00
Diğer Borçlar 1.500.143,00 1.173.823,00 1.153.081,00 2.636.249,00 1.012.328,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.615.898,00 483.537,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.500.143,00 1.173.823,00 1.153.081,00 1.020.351,00 528.791,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 536.937,00 531.800,00 186.074,00 117.822,00 579.296,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 303.145,00 291.073,00 290.262,00 351.018,00 559.047,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 303.145,00 291.073,00 290.256,00 238.697,00 344.166,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 6,00 112.321,00 214.881,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.637.008,00 69.866.193,00 22.594.078,00 8.205.570,00 8.901.693,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.038.539,00 16.370.302,00 16.768.017,00 2.555.305,00 3.457.494,00
Banka Kredileri 6.746.564,00 6.351.769,00 0,00 0,00 3.457.494,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.291.975,00 10.018.533,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.441.812,00 3.064.108,00 3.241.511,00 2.838.937,00 3.205.124,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.441.812,00 3.064.108,00 3.241.511,00 2.838.937,00 3.205.124,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 130.990,00 722.888,00 2.584.550,00 2.811.328,00 2.239.075,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 73.540.801,00 77.143.767,00 75.370.999,00 65.594.942,00 82.623.320,00
Ö Z K A Y N A K L A R -19.805.913,00 -16.717.830,00 -15.581.132,00 -11.462.367,00 -11.120.415,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -19.805.913,00 -16.717.830,00 -15.581.132,00 -11.462.367,00 -11.120.415,00
Ödenmiş Sermaye 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 11.884.378,00 11.884.378,00 11.884.378,00 11.884.379,00 11.884.379,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.132.566,00 17.279.527,00 16.900.159,00 16.900.158,00 16.824.810,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.132.566,00 17.279.527,00 16.900.159,00 16.900.158,00 16.824.810,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -260.753,00 -113.792,00 -493.160,00 -493.160,00 -568.508,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.348,00 31.348,00 31.348,00 31.348,00 31.348,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -53.980.011,00 -53.980.011,00 -53.980.011,00 -36.216.200,00 -36.216.200,00
Net Dönem Karı/Zararı -8.575.953,00 -5.634.831,00 -4.118.765,00 -17.763.811,00 -17.146.511,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 53.734.888,00 60.425.937,00 59.789.867,00 54.132.575,00 71.502.905,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 47.951,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi