Geri Dön

EMNIS | Eminis Ambalaj


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EMNIS
Sektör Teneke ve plastik kutu imlatı ve satışı
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli
Telefon 262 754 52 38 pbx
Faks 262 754 72 06
Web www.eminisambalaj.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU 352.722,86 5,69
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL 1.253.559,39 20,22
ÖMER İSMET UZUNYOL 2.962.869,36 47,79
TOPLAM 6.200.000,00 100,00
DİĞER 1.630.848,39 26,30
Toplam 12.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tulipack Ambalaj San.Tic.A.Ş. 3.606.400,00 9,62
Tarih Açıklama Katsayı
16.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,34
19.03.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,90
14.10.1999 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,67
15.10.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,77
13.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,47
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 37.676.968,00 89.783.389,00 65.682.445,00 45.634.362,00 20.064.733,00
Satışların Maliyeti (-) -28.455.717,00 -73.082.528,00 -53.779.966,00 -35.813.639,00 -16.807.488,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.221.251,00 16.700.861,00 11.902.479,00 9.820.723,00 3.257.245,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.221.251,00 16.700.861,00 11.902.479,00 9.820.723,00 3.257.245,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.870.811,00 -6.382.157,00 -4.009.100,00 -2.614.571,00 -1.293.948,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.562.502,00 -3.184.661,00 -2.426.955,00 -1.682.049,00 -966.745,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.186.462,00 23.290.592,00 20.344.062,00 21.908.939,00 22.861.774,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.963.423,00 -20.915.737,00 -20.700.721,00 -20.144.552,00 -20.028.377,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.010.977,00 9.508.898,00 5.109.765,00 7.288.490,00 3.829.949,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.010.977,00 9.508.898,00 5.109.765,00 7.288.490,00 3.829.949,00
Finansman Gelirleri 8.761,00 22.448,00 16.510,00 13.814,00 7.501,00
Finansman Giderleri (-) -208.653,00 -2.143.374,00 -523.477,00 -364.401,00 -199.523,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.811.085,00 7.387.972,00 4.602.798,00 6.937.903,00 3.637.927,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 296.300,00 756.185,00 369.956,00 -10.912,00 -402.838,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 296.300,00 756.185,00 369.956,00 -10.912,00 -402.838,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.107.385,00 8.144.157,00 4.972.754,00 6.926.991,00 3.235.089,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.107.385,00 8.144.157,00 4.972.754,00 6.926.991,00 3.235.089,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.107.385,00 8.144.157,00 4.972.754,00 6.926.991,00 3.235.089,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -459.758,00 183.669,00 -402.870,00 -212.984,00 215.254,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -574.698,00 229.586,00 -503.588,00 -266.230,00 269.067,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 114.940,00 -45.917,00 100.718,00 53.246,00 -53.813,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -459.758,00 183.669,00 -402.870,00 -212.984,00 215.254,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.647.627,00 8.327.826,00 4.569.884,00 6.714.007,00 3.450.343,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 66.120.888,00 56.307.553,00 29.322.763,00 30.705.810,00 23.937.157,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.022.975,00 4.178.195,00 1.291.542,00 570.578,00 234.078,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.185.869,00 15.512.782,00 12.956.299,00 14.963.425,00 11.900.178,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 160.905,00 160.905,00 160.905,00 160.905,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.024.964,00 15.351.877,00 12.795.394,00 14.802.520,00 11.900.178,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 21.470.561,00 22.365.938,00 568.736,00 555.750,00 467.948,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.840.446,00 21.759.877,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 630.115,00 606.061,00 568.736,00 555.750,00 467.948,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 18.045.247,00 13.103.312,00 13.510.635,00 13.615.347,00 9.438.600,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.393.596,00 1.119.209,00 906.740,00 905.959,00 936.602,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.640,00 1.202,00 901,00 770,00 455,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.000,00 26.915,00 87.910,00 93.981,00 959.296,00
ARA TOPLAM 66.120.888,00 56.307.553,00 29.322.763,00 30.705.810,00 23.937.157,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 39.978.601,00 40.933.069,00 43.260.675,00 44.341.816,00 54.044.485,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 35.152.123,00 35.786.072,00 36.897.409,00 37.847.475,00 38.906.574,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.227,00 4.486,00 6.015,00 7.754,00 9.663,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 106.099.489,00 97.240.622,00 72.583.438,00 75.047.626,00 77.981.642,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.521.066,00 27.563.976,00 21.313.848,00 21.282.270,00 15.701.068,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.447.090,00 1.814.494,00 929.206,00 1.194.398,00 75.199,00
- Banka Kredileri 315.781,00 332.143,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.886.693,00 11.789.080,00 8.636.600,00 9.228.473,00 6.728.186,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.886.693,00 11.789.080,00 8.636.600,00 9.228.473,00 6.728.186,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.306.923,00 221.534,00 726.081,00 785.046,00 874.370,00
Diğer Borçlar 12.146.105,00 12.030.782,00 10.177.004,00 8.733.980,00 6.477.839,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.358.117,00 6.923.790,00 6.876.509,00 6.552.731,00 6.228.952,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.787.988,00 5.106.992,00 3.300.495,00 2.181.249,00 248.887,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 625.977,00 269.332,00 200.591,00 392.942,00 484.258,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 630.354,00 327.369,00 455.478,00 427.522,00 340.508,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 630.354,00 327.369,00 455.478,00 427.522,00 340.248,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 477.924,00 1.111.385,00 188.888,00 519.909,00 720.708,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.324.366,00 54.070.216,00 39.421.102,00 39.772.745,00 51.551.627,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.241.706,00 2.415.397,00 3.703.315,00 3.703.315,00 13.948.103,00
Banka Kredileri 837.530,00 1.011.221,00 2.675.662,00 2.675.662,00 2.675.662,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.404.176,00 1.404.176,00 1.027.653,00 1.027.653,00 11.272.441,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.928.796,00 2.623.257,00 3.237.923,00 3.010.816,00 2.674.423,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.928.796,00 2.623.257,00 3.237.923,00 3.010.816,00 2.674.423,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 966.420,00 821.456,00 1.932.841,00 1.932.841,00 1.932.841,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 85.845.432,00 81.634.192,00 60.734.950,00 61.055.015,00 67.252.695,00
Ö Z K A Y N A K L A R 20.254.057,00 15.606.430,00 11.848.488,00 13.992.611,00 10.728.947,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.254.057,00 15.606.430,00 11.848.488,00 13.992.611,00 10.728.947,00
Ödenmiş Sermaye 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.589.972,00 36.049.730,00 35.463.191,00 35.653.077,00 36.081.315,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.589.972,00 36.049.730,00 35.463.191,00 35.653.077,00 36.081.315,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -474.431,00 -14.673,00 -601.212,00 -411.326,00 16.912,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.348,00 31.348,00 31.348,00 31.348,00 31.348,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -46.060.786,00 -54.204.943,00 -54.204.943,00 -54.204.943,00 -54.204.943,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.107.385,00 8.144.157,00 4.972.754,00 6.926.991,00 3.235.089,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 106.099.489,00 97.240.622,00 72.583.438,00 75.047.626,00 77.981.642,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 2.143.558,00 2.047.907,00 1.946.876,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi