Geri Dön

EMNIS | Eminis Ambalaj


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EMNIS
Sektör Teneke ve plastik kutu imlatı ve satışı
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli
Telefon 262 754 52 38 pbx
Faks 262 754 72 06
Web www.eminis.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL 1.253.559,39 20,22
ÖMER İSMET UZUNYOL 2.962.869,36 47,79
TOPLAM 6.200.000,00 100,00
DİĞER 1.983.571,25 31,99
Toplam 12.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
16.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,34
19.03.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,90
14.10.1999 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,67
15.10.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,77
13.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,47
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 128.746.151,00 90.531.472,00 37.676.968,00 89.783.389,00 65.682.445,00
Satışların Maliyeti (-) -101.697.848,00 -69.467.691,00 -28.455.717,00 -73.082.528,00 -53.779.966,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 27.048.303,00 21.063.781,00 9.221.251,00 16.700.861,00 11.902.479,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 27.048.303,00 21.063.781,00 9.221.251,00 16.700.861,00 11.902.479,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.033.583,00 -3.607.475,00 -1.870.811,00 -6.382.157,00 -4.009.100,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.647.728,00 -3.599.212,00 -1.562.502,00 -3.184.661,00 -2.426.955,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.482.758,00 17.239.862,00 17.186.462,00 23.290.592,00 20.344.062,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -18.901.963,00 -18.396.789,00 -17.963.423,00 -20.915.737,00 -20.700.721,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.947.787,00 12.700.167,00 5.010.977,00 9.508.898,00 5.109.765,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.284.281,00 3.284.412,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.232.068,00 15.984.579,00 5.010.977,00 9.508.898,00 5.109.765,00
Finansman Gelirleri 343.618,00 109.304,00 8.761,00 22.448,00 16.510,00
Finansman Giderleri (-) -626.213,00 -401.866,00 -208.653,00 -2.143.374,00 -523.477,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.949.473,00 15.692.017,00 4.811.085,00 7.387.972,00 4.602.798,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.677.828,00 568.566,00 296.300,00 756.185,00 369.956,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.677.828,00 568.566,00 296.300,00 756.185,00 369.956,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 14.627.301,00 16.260.583,00 5.107.385,00 8.144.157,00 4.972.754,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 14.627.301,00 16.260.583,00 5.107.385,00 8.144.157,00 4.972.754,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 14.627.301,00 16.260.583,00 5.107.385,00 8.144.157,00 4.972.754,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.872.070,00 -639.687,00 -459.758,00 183.669,00 -402.870,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.340.088,00 -799.609,00 -574.698,00 229.586,00 -503.588,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 468.018,00 159.922,00 114.940,00 -45.917,00 100.718,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.872.070,00 -639.687,00 -459.758,00 183.669,00 -402.870,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 12.755.231,00 15.620.896,00 4.647.627,00 8.327.826,00 4.569.884,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 79.362.646,00 78.789.925,00 66.120.888,00 56.307.553,00 29.322.763,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.068.612,00 5.285.973,00 1.022.975,00 4.178.195,00 1.291.542,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 20.272.486,00 27.646.943,00 23.185.869,00 15.512.782,00 12.956.299,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 160.905,00 160.905,00 160.905,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.272.486,00 27.646.943,00 23.024.964,00 15.351.877,00 12.795.394,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.348.134,00 20.552.077,00 21.470.561,00 22.365.938,00 568.736,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.001.584,00 19.921.015,00 20.840.446,00 21.759.877,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 346.550,00 631.062,00 630.115,00 606.061,00 568.736,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 29.775.525,00 20.456.687,00 18.045.247,00 13.103.312,00 13.510.635,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.356.186,00 4.813.920,00 2.393.596,00 1.119.209,00 906.740,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.491.386,00 6.667,00 1.640,00 1.202,00 901,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.050.317,00 27.658,00 1.000,00 26.915,00 87.910,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 1.050.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 79.362.646,00 78.789.925,00 66.120.888,00 56.307.553,00 29.322.763,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 34.357.903,00 35.852.751,00 39.978.601,00 40.933.069,00 43.260.675,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 32.910.612,00 34.084.668,00 35.152.123,00 35.786.072,00 36.897.409,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.278,00 9.810,00 3.227,00 4.486,00 6.015,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 113.720.549,00 114.642.676,00 106.099.489,00 97.240.622,00 72.583.438,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.397.823,00 28.434.140,00 31.521.066,00 27.563.976,00 21.313.848,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.901.218,00 925.458,00 1.447.090,00 1.814.494,00 929.206,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 473.671,00 964.212,00 837.530,00 1.011.221,00 2.675.662,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.503.825,00 11.952.454,00 14.886.693,00 11.789.080,00 8.636.600,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.503.825,00 11.952.454,00 14.886.693,00 11.789.080,00 8.636.600,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 468.683,00 676.089,00 1.306.923,00 221.534,00 726.081,00
Diğer Borçlar 13.613.419,00 13.686.535,00 12.146.105,00 12.030.782,00 10.177.004,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.226.770,00 5.792.444,00 6.358.117,00 6.923.790,00 6.876.509,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.386.649,00 7.894.091,00 5.787.988,00 5.106.992,00 3.300.495,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 944.430,00 80.039,00 625.977,00 269.332,00 200.591,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 805.178,00 630.354,00 630.354,00 327.369,00 455.478,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 805.178,00 630.354,00 630.354,00 327.369,00 455.478,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 161.070,00 483.211,00 477.924,00 1.111.385,00 188.888,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.961.065,00 54.981.210,00 54.324.366,00 54.070.216,00 39.421.102,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.098.180,00 2.368.388,00 2.241.706,00 2.415.397,00 3.703.315,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.941.430,00 3.167.677,00 2.928.796,00 2.623.257,00 3.237.923,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.941.430,00 3.167.677,00 2.928.796,00 2.623.257,00 3.237.923,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.418.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 966.420,00 966.420,00 966.420,00 821.456,00 1.932.841,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 85.358.888,00 83.415.350,00 85.845.432,00 81.634.192,00 60.734.950,00
Ö Z K A Y N A K L A R 28.361.661,00 31.227.326,00 20.254.057,00 15.606.430,00 11.848.488,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.361.661,00 31.227.326,00 20.254.057,00 15.606.430,00 11.848.488,00
Ödenmiş Sermaye 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00 11.884.379,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00 7.301.759,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.177.660,00 35.410.043,00 35.589.972,00 36.049.730,00 35.463.191,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.177.660,00 35.410.043,00 35.589.972,00 36.049.730,00 35.463.191,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.886.743,00 -654.360,00 -474.431,00 -14.673,00 -601.212,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.348,00 31.348,00 31.348,00 31.348,00 31.348,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -46.060.786,00 -46.060.786,00 -46.060.786,00 -54.204.943,00 -54.204.943,00
Net Dönem Karı/Zararı 14.627.301,00 16.260.583,00 5.107.385,00 8.144.157,00 4.972.754,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 113.720.549,00 114.642.676,00 106.099.489,00 97.240.622,00 72.583.438,00
- Banka Kredileri 0,00 157.890,00 315.781,00 332.143,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.404.176,00 1.404.176,00 1.404.176,00 1.027.653,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143.558,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi