Geri Dön

EMKEL | Emek Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EMKEL
Sektör Transformatör ve kondansatör
Adres SARACALAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI NO:224 06750 AKYURT/ANKARA
Telefon 0312 398 01 81
Faks 0312 398 04 74
Web www.emek.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ 29.110.350,00 19,41
SAMİ ASLANHAN 9.594.476,00 6,40
TOPLAM 150.000.000,00 100,00
DİĞER 111.295.174,00 74,19
Toplam 300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EMEK ELEKTRİK USA INC 0,00 100,00
EMEK ELEKTRİK-EMEK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ADİ ORTAKLIĞI 0,00 95,00
EMEK SATIŞ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 0,00 100,00
EMEK-SET İŞ ORTAKLIĞI 0,00 85,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.12.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,94
25.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,07
22.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
21.12.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.02.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,51
16.02.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,10
26.12.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
03.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
13.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
11.03.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
29.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 66.078.023,00 422.966.436,00 221.805.412,00 109.951.111,00 41.595.436,00
Satışların Maliyeti (-) 45.169.527,00 319.336.270,00 142.495.046,00 84.090.935,00 -30.445.540,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20.908.496,00 103.630.166,00 79.310.366,00 25.860.176,00 11.149.896,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 20.908.496,00 103.630.166,00 79.310.366,00 25.860.176,00 11.149.896,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 18.001.453,00 63.204.580,00 31.003.507,00 19.757.391,00 -8.431.455,00
Pazarlama Giderleri (-) 8.827.064,00 27.066.429,00 15.213.486,00 7.527.452,00 -5.043.524,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.961.849,00 13.739.184,00 10.592.398,00 3.677.363,00 -2.147.955,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.711.136,00 215.804.048,00 100.284.258,00 99.206.401,00 26.289.213,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 28.257.769,00 179.205.542,00 140.215.178,00 153.323.897,00 -19.020.424,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -28.428.503,00 36.218.479,00 -17.429.945,00 -59.219.526,00 2.795.751,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.274.561,00 624.676,00 621.297,00 620.733,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -146.100,00 -326.147,00 39.892,00 33.724,00 59.974,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -26.300.042,00 36.517.008,00 -16.768.756,00 -58.565.069,00 2.855.725,00
Finansman gelirleri 251.376,00 11.713.112,00 8.132.867,00 7.157.464,00 140.641,00
Finansman Giderleri (-) 3.287.395,00 32.736.246,00 29.632.067,00 15.838.986,00 -3.980.387,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -36.494.200,00 -13.265.162,00 -38.267.956,00 -67.246.591,00 -984.021,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -12.043.772,00 7.522.054,00 -11.379.882,00 -18.793.315,00 -1.683.019,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.043.772,00 7.522.054,00 -11.379.882,00 -18.793.315,00 -1.683.019,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -24.450.428,00 -20.787.216,00 -26.888.074,00 -48.453.276,00 -2.667.040,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -24.450.428,00 -20.787.216,00 -26.888.074,00 -48.453.276,00 -2.667.040,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -298.474,00 1.282.768,00 -27.152,00 -282.078,00 780.266,00
- Ana Ortaklık Payları -24.151.954,00 -22.069.984,00 -26.860.922,00 -48.171.198,00 -3.447.306,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -19.253.935,00 75.402.708,00 -16.865.108,00 -16.089.440,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -25.465.753,00 90.974.205,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.915.986,00 10.043.017,00 -1.017.548,00 173.540,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.295.832,00 25.614.514,00 15.847.560,00 16.262.980,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 746.693,00 935.066,00 -1.649.604,00 -1.107.188,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 746.693,00 935.066,00 -1.649.604,00 -1.107.188,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -18.507.242,00 76.337.774,00 -18.514.712,00 -17.196.628,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -42.957.670,00 55.550.558,00 -45.402.786,00 -65.649.904,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -42.957.670,00 55.550.558,00 -45.402.786,00 -65.649.904,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 703.599.773,00 626.093.472,00 485.223.553,00 418.307.746,00 297.653.217,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 51.648.298,00 53.324.119,00 3.495.304,00 14.698.502,00 4.584.678,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 143.880.921,00 165.559.435,00 209.804.611,00 180.127.508,00 113.599.404,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 182.493,00 28.982.493,00 41.035.966,00 56.586.587,00 43.979.620,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 143.698.428,00 136.576.942,00 168.768.645,00 123.540.921,00 69.619.784,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 26.537.199,00 18.876.933,00 9.653.827,00 9.547.187,00 6.417.199,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.775.360,00 11.370.419,00 1.096.910,00 1.096.910,00 1.030.403,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.761.839,00 7.506.514,00 8.556.917,00 8.450.277,00 5.386.796,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 261.123.474,00 204.435.599,00 160.923.081,00 111.401.362,00 97.302.131,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 218.575.620,00 181.674.836,00 100.453.856,00 101.738.522,00 71.902.516,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 163.029.928,00 129.645.072,00 52.639.550,00 50.327.466,00 19.287.548,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.879,00 12.650,00 8.034,00 5.503,00 1.761.203,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.821.382,00 2.209.900,00 884.840,00 789.162,00 2.086.086,00
ARA TOPLAM 703.599.773,00 626.093.472,00 485.223.553,00 418.307.746,00 297.653.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 579.700.056,00 519.685.603,00 248.817.682,00 248.494.007,00 244.895.391,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 429.450,00 575.550,00 941.589,00 935.421,00 961.671,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 522.980.506,00 467.884.332,00 229.461.473,00 227.064.281,00 228.599.625,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.205.344,00 44.602.219,00 11.649.275,00 11.859.884,00 12.071.164,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 86.556,00 73.269,00 1.112,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 3.263.853,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.283.299.829,00 1.145.779.075,00 734.041.235,00 666.801.753,00 542.548.608,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 531.868.229,00 432.512.213,00 477.210.478,00 442.239.966,00 260.971.926,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.500.248,00 31.303.613,00 6.169.421,00 5.163.938,00 6.411.225,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 231.331.276,00 224.843.869,00 261.314.997,00 244.208.509,00 159.794.801,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.791.810,00 14.891.450,00 65.501.307,00 70.530.300,00 21.776.639,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 219.539.466,00 209.952.419,00 195.813.690,00 173.678.209,00 138.018.162,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.534.695,00 16.404.389,00 19.360.561,00 17.653.675,00 18.058.475,00
Diğer Borçlar 24.619.378,00 5.711.295,00 4.070.267,00 3.942.526,00 7.484.323,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.500.050,00 0,00 2.332.780,00 2.339.630,00 5.928.189,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 119.328,00 5.711.295,00 1.737.487,00 1.602.896,00 1.556.134,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 217.949.271,00 141.568.350,00 168.257.488,00 153.870.764,00 52.474.124,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.352.953,00 6.038.985,00 4.927.503,00 2.900.713,00 2.815.047,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.352.953,00 0,00 4.927.503,00 2.679.178,00 2.697.588,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 6.038.985,00 0,00 221.535,00 117.459,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.319.052,00 6.398.112,00 13.110.241,00 14.079.493,00 13.571.231,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.582.459,00 115.734.534,00 68.321.300,00 56.082.159,00 54.228.146,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.000.000,00 23.000.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 28.000.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.871.004,00 17.060.842,00 15.441.949,00 13.023.006,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.871.004,00 0,00 15.441.949,00 13.023.006,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 17.060.842,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 42.571.319,00 54.353.109,00 3.734.160,00 0,00 824.768,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 20.140.136,00 21.320.583,00 23.180.024,00 17.372.254,00 12.627.263,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 634.450.688,00 548.246.747,00 545.531.778,00 498.322.125,00 315.200.072,00
Ö Z K A Y N A K L A R 648.849.141,00 597.532.328,00 188.509.457,00 168.479.628,00 227.348.536,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 649.146.665,00 599.284.897,00 187.785.483,00 167.998.774,00 226.479.409,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 149.869.944,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 569.399.066,00 475.218.508,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 14.078.816,00 10.274.717,00 1.371.905,00 1.371.905,00 1.371.905,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 133.820.872,00 133.034.927,00 146.497.077,00 147.403.466,00 162.987.312,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 133.820.872,00 133.034.927,00 146.497.077,00 147.403.466,00 162.987.312,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.536.016,00 -4.321.961,00 -9.460.753,00 -8.554.364,00 -9.765.976,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.094.639,00 -5.945.695,00 -5.474.446,00 -5.283.093,00 -4.235.227,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.277.324,00 46.302.492,00 4.343.229,00 4.343.229,00 4.343.229,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -241.182.820,00 -187.400.012,00 -7.091.360,00 -6.665.535,00 -9.540.504,00
Net Dönem Karı/Zararı -24.151.954,00 -22.069.984,00 -26.860.922,00 -48.171.198,00 -3.447.306,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -297.524,00 -1.752.569,00 723.974,00 480.854,00 869.127,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.283.299.829,00 1.145.779.075,00 734.041.235,00 666.801.753,00 542.548.608,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi