Geri Dön

EKSUN | Eksun Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EKSUN
Sektör
Adres Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:36 Altunizade / İstanbul
Telefon 0216 999 11 58
Faks 0216 344 88 94
Web www.eksun.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EKSİM YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 49.957.498,00 71,37
TOPLAM 70.000.000,00 100,00
DİĞER 20.042.502,00 28,63
Toplam 140.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.934.973.415,00 2.413.794.915,00 1.145.091.942,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -3.190.379.766,00 -1.937.450.551,00 -938.073.918,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 744.593.649,00 476.344.364,00 207.018.024,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 744.593.649,00 476.344.364,00 207.018.024,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -35.374.404,00 -20.685.433,00 -8.723.295,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -335.439.417,00 -196.208.282,00 -92.356.631,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.387.084,00 -3.437.745,00 -1.396.361,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 242.688.099,00 170.528.333,00 32.802.609,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -120.794.413,00 -66.077.016,00 -31.759.659,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 489.286.430,00 360.464.221,00 105.584.687,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 76.600.413,00 59.479.492,00 3.098.573,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 565.886.843,00 419.943.713,00 108.683.260,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 24.268.823,00 11.376.122,00 6.127.117,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -282.492.863,00 -191.122.555,00 -70.123.601,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 307.662.803,00 240.197.280,00 44.686.776,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -14.827.525,00 -15.472.356,00 9.673.896,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -69.674.141,00 -34.490.965,00 -1.808.636,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 54.846.616,00 19.018.609,00 11.482.532,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 292.835.278,00 224.724.924,00 54.360.672,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 292.835.278,00 224.724.924,00 54.360.672,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 292.835.278,00 224.724.924,00 54.360.672,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.783.069,00 -5.374.341,00 2.862.293,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.783.069,00 -5.374.341,00 2.862.293,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.783.069,00 -5.374.341,00 2.862.293,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 287.052.209,00 219.350.583,00 57.222.965,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.005.941.491,00 2.559.354.592,00 2.429.130.555,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 398.788.773,00 109.345.712,00 53.228.181,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 394.902.840,00 558.379.995,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.167.360.888,00 896.181.666,00 745.615.527,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 531.727,00 1.779.087,00 341.889,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.166.829.161,00 894.402.579,00 745.273.638,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.394.932,00 31.687.323,00 13.819.448,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 4.161,00 801.593,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.394.932,00 31.683.162,00 13.017.855,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.067.640.575,00 798.526.080,00 709.584.472,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 254.850.496,00 238.489.832,00 267.961.121,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.619.660,00 0,00 15.335.883,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 63.286.167,00 90.221.139,00 65.205.928,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 3.005.941.491,00 2.559.354.592,00 2.429.130.555,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 209.280.593,00 154.170.822,00 144.931.351,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 68.911.684,00 66.417.040,00 64.414.891,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.020.168,00 1.007.689,00 835.634,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 85.587.307,00 49.175.195,00 39.579.960,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.215.222.084,00 2.713.525.414,00 2.574.061.906,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.691.929.878,00 1.270.152.539,00 1.231.934.844,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.077.021.242,00 1.086.898.164,00 1.057.397.411,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 956.658.221,00 655.753.803,00 625.667.870,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 672.331,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 395.681.726,00 74.994.937,00 105.653.610,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.479.110,00 19.405.715,00 17.647.480,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 342.202.616,00 55.589.222,00 88.006.130,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.829.730,00 6.548.010,00 3.917.028,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 14.921.051,00 13.645.559,00 24.580.830,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.921.051,00 13.645.559,00 24.580.830,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 106.409.293,00 42.988.909,00 29.060.004,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 69.674.141,00 32.645.807,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.983.412,00 9.057.787,00 7.401.595,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.908.426,00 7.282.801,00 5.771.609,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.074.986,00 1.774.986,00 1.629.986,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.409.283,00 3.373.366,00 3.252.035,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.170.105,00 36.952.400,00 39.802.711,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.362.424,00 24.418.732,00 27.009.366,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.362.424,00 24.418.732,00 27.009.366,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.807.681,00 12.533.668,00 12.793.345,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.807.681,00 12.533.668,00 12.793.345,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.741.099.983,00 1.307.104.939,00 1.271.737.555,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.474.122.101,00 1.406.420.475,00 1.302.324.351,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.474.122.101,00 1.406.420.475,00 1.302.324.351,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 12.141.139,00 12.141.139,00 12.141.139,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 919.930.563,00 919.930.563,00 919.930.563,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.267.876,00 -16.859.148,00 -8.622.514,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.267.876,00 -16.859.148,00 -8.622.514,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.267.876,00 -16.859.148,00 -8.622.514,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 61.755.495,00 61.755.495,00 1.755.503,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 194.727.494,00 194.727.494,00 252.758.988,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 292.835.278,00 224.724.924,00 54.360.672,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.215.222.084,00 2.713.525.414,00 2.574.061.906,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi