Geri Dön

EKOS | Ekos Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,09
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.908.897.938,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 150.097.432,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EKOS
Sektör
Adres Gaziosmanpaşaosb Mah. 7. Cadde Ekosinerji Blok No:17-19/A Altıeylül/Balıkesir
Telefon (262) 656 4767
Faks (262) 656 4770
Web www.ekoselectric.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TARIK CAN AKBAŞ 110.000.000,00 39,29
TOPLAM 280.000.000,00 100,00
TUNAHAN AKBAŞ 110.000.000,00 39,29
DİĞER 60.000.000,00 21,42
Toplam 560.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EKOS AFRICA-SARL 1.000.000,00 100,00
EKOS EUROPE, UNIPESSOAL LDA (PORTEKİZ) 100.000,00 100,00
EKOS MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ TİC. A.Ş. 5.000.000,00 100,00
EKOSINERJI HOLDING B.V. (HOLLANDA) 100.000,00 100,00
SARL EKOS ENERGIE 71.280.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.187.450.236,00 584.404.430,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -824.702.900,00 -380.906.715,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 362.747.336,00 203.497.715,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 362.747.336,00 203.497.715,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -104.979.626,00 -55.115.843,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -64.543.103,00 -35.306.525,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.076.325,00 -580.377,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 260.545.249,00 156.766.615,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -160.372.785,00 -97.900.094,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 292.320.746,00 171.361.491,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.921.801,00 53.368.352,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.680.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 303.562.239,00 224.729.843,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 33.895.379,00 6.272.650,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -162.755.795,00 -89.566.281,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 101.725.806,00 141.436.212,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 48.253.940,00 -37.342.381,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -42.784.653,00 -21.523.817,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 91.038.593,00 -15.818.564,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 149.979.746,00 104.093.831,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 149.979.746,00 104.093.831,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -117.686,00 -24.926,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 150.097.432,00 104.118.757,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 199.744.499,00 325.505.395,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 248.035.798,00 408.351.206,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -679.809,00 -416.988,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 169.952,00 104.247,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -47.611.490,00 -82.428.823,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 6.078.109,00 5.601.348,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 6.078.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 205.822.608,00 331.106.743,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 355.802.354,00 435.200.574,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.991.426.117,00 1.047.168.866,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 632.168.329,00 34.728.644,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 8.722.048,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 583.819.556,00 429.851.342,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 858.841,00 761.221,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 582.960.715,00 429.090.121,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 24.446.921,00 28.905.102,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.165.460,00 19.297.102,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.281.461,00 9.608.000,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 582.201.111,00 446.005.658,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 106.266.738,00 60.062.677,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.342.726,00 23.062,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 32.458.688,00 47.544.881,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.991.426.117,00 1.047.168.866,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 840.766.920,00 693.778.389,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 166.075.000,00 153.240.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 580.294.258,00 505.117.823,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.676.819,00 6.224.253,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.628.428,00 11.597.685,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.832.193.037,00 1.740.947.255,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 747.211.295,00 705.581.299,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 237.209.015,00 256.917.055,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 387.292.855,00 354.219.544,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 608.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 386.684.145,00 354.219.544,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.437.780,00 5.876.207,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 7.858.118,00 15.865.942,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.858.118,00 15.865.942,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 50.319.284,00 47.710.414,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 43.344.719,00 12.943.393,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.745.595,00 12.048.744,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.050.335,00 2.513.344,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.695.260,00 9.535.400,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 175.794.111,00 251.511.337,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.048.845,00 132.191.341,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.042.592,00 2.619.922,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.042.592,00 2.619.922,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.702.674,00 116.700.074,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 923.005.406,00 957.092.636,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.909.187.631,00 783.854.619,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.908.897.938,00 783.663.011,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 280.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.340.799,00 -1.164.094,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 419.440.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 684.421.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 198.397.843,00 324.146.407,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 198.397.843,00 324.146.407,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.856.513,00 -1.671.729,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.001.719,00 15.704.616,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 16.001.719,00 15.704.616,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.008.015,00 11.599.776,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 108.871.526,00 109.257.549,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 150.097.432,00 104.118.757,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 289.693,00 191.608,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.832.193.037,00 1.740.947.255,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi