Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 75,13
BIST-100'deki Ağırlığı 0,42
F/K Oranı 8,41
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,45
Dibe Uzaklık 75,36
Piyasa Değeri (USD) 976.770,23
Piyasa Değeri (TL) 3.660.641,79
Özsermaye (TL) 8.207.298,00
Sermaye (TL) 7.177.729,00
Net Kar (TL) 435.447,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EKIZ
Sektör Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Adres ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO: 4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon
Faks
Web http://www.ekizyag.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR BOYDAK 460.721,00 6,42
Diğer 5.319.958,00 74,12
HÜSNÜ EKİZ 857.050,00 11,94
MUHİTTİN EKİZ 540.000,00 7,52
Toplam 7.177.729,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.292.572,00 9.738.801,00 4.716.654,00 11.575.826,00 7.762.376,00
Satışların Maliyeti (-) -14.556.625,00 -9.097.246,00 -4.567.118,00 -11.352.190,00 -7.702.272,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 735.947,00 641.555,00 149.536,00 223.636,00 60.104,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 735.947,00 641.555,00 149.536,00 223.636,00 60.104,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.147.103,00 -808.188,00 -341.719,00 -1.700.313,00 -1.314.060,00
Pazarlama Giderleri (-) -335.296,00 -212.884,00 -106.426,00 -434.740,00 -327.658,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.453.774,00 1.189.916,00 764.313,00 1.259.344,00 889.715,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -562.098,00 -232.317,00 -85.668,00 -830.118,00 -943.469,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 145.224,00 578.082,00 380.036,00 -1.482.191,00 -1.635.368,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.430.396,00 3.830.396,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -343.588,00 -343.587,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.645.224,00 2.078.082,00 1.880.036,00 3.604.617,00 1.851.441,00
Finansman Gelirleri 536.858,00 464.960,00 464.960,00 1.845.073,00 1.830.855,00
Finansman Giderleri (-) -2.241.798,00 -1.420.008,00 -739.027,00 -3.193.490,00 -1.921.259,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -59.716,00 1.123.034,00 1.605.969,00 2.256.200,00 1.761.037,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 886.224,00 886.224,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 886.224,00 886.224,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -59.716,00 1.123.034,00 1.605.969,00 3.142.424,00 2.647.261,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -59.716,00 1.123.034,00 1.605.969,00 3.142.424,00 2.647.261,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -59.716,00 1.123.034,00 1.605.969,00 3.142.424,00 2.647.261,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,16 0,22 0,44 0,37
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 29.678,00 50.303,00 72.992,00 -218.241,00 -195.131,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 29.678,00 50.303,00 72.992,00 -218.241,00 -195.131,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 29.678,00 50.303,00 72.992,00 -218.241,00 -195.131,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -30.038,00 1.173.337,00 1.678.961,00 2.924.183,00 2.452.130,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.346.844,00 9.705.373,00 11.710.838,00 10.330.360,00 9.766.296,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 52.125,00 4.587,00 29.835,00 4.606,00 9.746,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.060.166,00 8.501.791,00 9.956.603,00 8.713.668,00 8.932.132,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.059.753,00 7.905.012,00 7.955.734,00 7.706.429,00 8.738.947,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 413,00 596.779,00 2.000.869,00 1.007.239,00 193.185,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 177.462,00 136.303,00 261.681,00 160.659,00 214.706,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 85.693,00 46.912,00 193.310,00 95.418,00 81.567,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 91.769,00 89.391,00 68.371,00 65.241,00 133.139,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 149.170,00 143.234,00 589.272,00 506.903,00 171.814,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 900.241,00 911.778,00 865.767,00 936.844,00 430.218,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.651,00 7.651,00 7.651,00 7.651,00 7.651,00
ARA TOPLAM 9.346.844,00 9.705.373,00 11.710.838,00 10.330.360,00 9.766.296,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 28.159.640,00 28.351.963,00 28.579.462,00 23.563.185,00 22.005.624,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 8.600.000,00 7.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 18.024.317,00 18.216.640,00 18.408.815,00 14.893.063,00 14.928.354,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.323,00 35.323,00 70.647,00 70.122,00 77.270,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 37.506.484,00 38.057.336,00 40.290.300,00 33.893.545,00 31.771.920,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.947.333,00 22.967.116,00 23.426.175,00 22.984.447,00 20.861.055,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 486.172,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.508.888,00 3.344.008,00 4.582.807,00 3.777.012,00 1.856.989,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.508.888,00 3.344.008,00 4.582.807,00 3.777.012,00 1.856.989,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.547.642,00 1.625.402,00 1.457.790,00 1.332.222,00 2.150.938,00
Diğer Borçlar 0,00 3.735.440,00 4.190.000,00 4.192.578,00 3.348.452,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 207,00 0,00 1.249,00 41.999,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 3.735.233,00 4.190.000,00 4.191.329,00 3.306.453,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.030.799,00 1.013.483,00 1.013.733,00 1.002.445,00 904.004,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 394.671,00 381.868,00 401.951,00 386.695,00 540.443,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.671,00 48.068,00 51.951,00 36.695,00 35.839,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 350.000,00 333.800,00 350.000,00 350.000,00 504.604,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.997.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.351.853,00 5.679.547,00 6.947.828,00 6.234.464,00 6.708.281,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.756.030,00 5.119.103,00 6.370.763,00 5.664.720,00 6.102.604,00
Banka Kredileri 7.756.030,00 5.119.103,00 6.370.763,00 5.664.720,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 595.823,00 560.444,00 577.065,00 569.744,00 605.677,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 595.823,00 560.444,00 577.065,00 569.744,00 605.677,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 906.709,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.299.186,00 28.646.663,00 30.374.003,00 29.218.911,00 27.569.336,00
Ö Z K A Y N A K L A R 8.207.298,00 9.410.673,00 9.916.297,00 4.674.634,00 4.202.584,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.207.298,00 9.410.673,00 9.916.297,00 4.674.634,00 4.202.584,00
Ödenmiş Sermaye 7.177.729,00 7.177.729,00 7.177.729,00 7.177.729,00 7.177.729,00
Sermaye Düzeltme Farkları 48.748,00 48.748,00 48.748,00 48.748,00 48.748,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.438.388,00 8.438.388,00 8.438.388,00 8.438.388,00 8.438.388,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.268.277,00 17.288.902,00 17.311.591,00 13.675.898,00 13.699.008,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.268.277,00 17.288.902,00 17.311.591,00 13.675.898,00 13.699.008,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -330.221,00 -309.596,00 -286.907,00 -359.899,00 -336.789,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.853.991,00 1.853.991,00 1.853.991,00 312.489,00 312.489,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -26.520.119,00 -26.520.119,00 -26.520.119,00 -28.121.042,00 -28.121.039,00
Net Dönem Karı/Zararı -59.716,00 1.123.034,00 1.605.969,00 3.142.424,00 2.647.261,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 37.506.484,00 38.057.336,00 40.290.300,00 33.893.545,00 31.771.920,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi