Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EKIZ
Sektör Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Adres ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO: 4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon
Faks
Web http://www.ekizyag.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR BOYDAK 460.721,00 6,42
Diğer 4.824.950,00 67,22
HÜSNÜ EKİZ 857.050,00 11,94
MERVE SOYLU 495.008,00 6,90
MUHİTTİN EKİZ 540.000,00 7,52
Toplam 7.177.729,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.590.237,00 4.715.540,00 43.605.613,00 36.132.887,00 33.909.409,00
Satışların Maliyeti (-) -19.577.390,00 -4.715.923,00 -43.226.087,00 -36.078.010,00 -33.407.082,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.847,00 -383,00 379.526,00 54.877,00 502.327,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.847,00 -383,00 379.526,00 54.877,00 502.327,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -773.213,00 -398.645,00 -1.637.837,00 -1.393.664,00 -1.132.572,00
Pazarlama Giderleri (-) -322.759,00 -160.964,00 -387.068,00 -304.051,00 -231.563,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 676.023,00 331.671,00 2.808.600,00 2.167.342,00 709.720,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -291.694,00 -21.879,00 -1.604.054,00 -754.256,00 -323.428,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -698.796,00 -250.200,00 -440.833,00 -229.752,00 -475.516,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 1.121.440,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -698.796,00 -250.200,00 680.607,00 -229.752,00 -475.516,00
Finansman Giderleri (-) -1.609.967,00 -711.914,00 -5.036.201,00 -6.620.284,00 -2.659.059,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.308.763,00 -962.114,00 -4.045.328,00 -6.539.770,00 -2.824.309,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.308.763,00 -962.114,00 -4.045.328,00 -6.539.770,00 -2.824.309,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.308.763,00 -962.114,00 -4.045.328,00 -6.539.770,00 -2.824.309,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.308.763,00 -962.114,00 -4.045.328,00 -6.539.770,00 -2.824.309,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,32 -0,13 -0,25 -0,91 -0,39
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 2.221.252,00 -285.472,00 -205.683,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 2.276.746,00 -197.405,00 -177.913,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -55.494,00 -88.067,00 -27.770,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 2.221.252,00 -285.472,00 -205.683,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.308.763,00 -962.114,00 -1.824.076,00 -6.825.242,00 -3.029.992,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 310.266,00 310.266,00 310.266,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 18.521.023,00 16.508.255,00 10.193.813,00 9.859.362,00 9.972.738,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 800.140,00 1.663,00 1.762,00 2.829,00 108.311,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.358.572,00 6.718.335,00 411.484,00 226.085,00 8.892.859,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 250.860,00 241.701,00 232.991,00 223.056,00 8.621.124,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.107.712,00 6.476.634,00 178.493,00 3.029,00 271.735,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.116.856,00 8.981.046,00 9.009.602,00 8.840.008,00 259.060,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.060.900,00 8.925.090,00 8.953.646,00 8.782.012,00 198.554,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.956,00 55.956,00 55.956,00 57.996,00 60.506,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 128.730,00 128.730,00 128.730,00 135.988,00 135.988,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 116.725,00 678.481,00 642.235,00 654.452,00 576.520,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 18.521.023,00 16.508.255,00 10.193.813,00 9.859.362,00 9.972.738,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 30.738.632,00 30.883.761,00 31.023.279,00 27.614.563,00 27.909.610,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.221.440,00 11.221.440,00 11.221.440,00 10.100.000,00 10.100.000,00
Maddi Duran Varlıklar 19.516.772,00 19.661.901,00 19.801.419,00 17.514.143,00 17.809.190,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 49.259.655,00 47.392.016,00 41.217.092,00 37.473.925,00 37.882.348,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.411.307,00 34.204.876,00 27.380.113,00 26.130.019,00 25.108.621,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.141.083,00 15.892.734,00 8.207.369,00 8.058.000,00 5.638.404,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.141.083,00 15.892.734,00 8.207.369,00 8.058.000,00 5.638.404,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.728.582,00 1.621.194,00 1.553.922,00 1.625.980,00 1.660.787,00
Diğer Borçlar 4.460.786,00 4.822.167,00 0,00 4.627.646,00 4.578.944,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.460.786,00 4.822.167,00 0,00 4.627.646,00 4.577.430,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 133.715,00 133.715,00 133.715,00 260.715,00 1.156.930,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.013.642,00 1.021.790,00 1.010.089,00 611.276,00 341.140,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.642,00 21.790,00 10.089,00 11.276,00 21.140,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 320.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 4.666.022,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.941.199,00 7.933.342,00 7.621.068,00 10.129.160,00 7.763.731,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.825.256,00 7.790.027,00 7.431.519,00 9.858.010,00 7.530.127,00
Banka Kredileri 6.825.256,00 7.790.027,00 7.431.519,00 9.858.010,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 115.943,00 143.315,00 189.549,00 271.150,00 233.604,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 115.943,00 143.315,00 189.549,00 271.150,00 233.604,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.352.506,00 42.138.218,00 35.001.181,00 36.259.179,00 32.872.352,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.907.149,00 5.253.798,00 6.215.911,00 1.214.746,00 5.009.996,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.907.149,00 5.253.798,00 6.215.911,00 1.214.746,00 5.009.996,00
Ödenmiş Sermaye 7.177.729,00 7.177.729,00 7.177.729,00 7.177.729,00 7.177.729,00
Sermaye Düzeltme Farkları 48.748,00 48.748,00 48.748,00 48.748,00 48.748,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.438.388,00 8.438.388,00 8.438.388,00 8.438.388,00 8.438.388,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.240.549,00 20.240.549,00 20.240.549,00 17.733.825,00 17.813.614,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.240.549,00 20.240.549,00 20.240.549,00 17.733.825,00 17.813.614,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -259.744,00 -259.744,00 -259.744,00 -292.317,00 -232.020,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.853.991,00 1.853.991,00 1.853.991,00 1.853.991,00 1.853.991,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -31.543.493,00 -31.543.493,00 -27.498.165,00 -27.498.165,00 -27.498.165,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.308.763,00 -962.114,00 -4.045.329,00 -6.539.770,00 -2.824.309,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 49.259.655,00 47.392.016,00 41.217.092,00 37.473.925,00 37.882.348,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi