Geri Dön

EKIZ | Ekiz Kimya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,58
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 62,13
BIST-100'deki Ağırlığı 7,51
F/K Oranı 7,13
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,13
Dibe Uzaklık 64,71
Piyasa Değeri (USD) 23.339.969,19
Piyasa Değeri (TL) 765.968.775,00
Özsermaye (TL) 244.366.978,00
Sermaye (TL) 9.284.470,00
Net Kar (TL) 107.430.890,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EKIZ
Sektör Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Adres İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza No:10/11 Konak / İZMİR
Telefon 0 232 464 56 33
Faks 0 232 463 09 18
Web www.ekizkimya.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HÜSNÜ EKİZ 766.551,00 8,26
İBRAHİM EKİZ 503.699,00 5,43
MURAT TÜRKAL 2.106.741,00 22,69
TOPLAM 9.284.470,00 100,00
DİĞER 5.907.479,00 63,62
Toplam 18.568.940,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 59.365.631,00 230.789.785,00 138.241.900,00 88.598.740,00 33.641.644,00
Satışların Maliyeti (-) -57.680.169,00 -225.258.788,00 -134.823.070,00 -86.264.870,00 -32.661.480,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.685.462,00 5.530.997,00 3.418.830,00 2.333.870,00 980.164,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.685.462,00 5.530.997,00 3.418.830,00 2.333.870,00 980.164,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.996.497,00 -4.301.809,00 -4.349.634,00 -3.764.092,00 -2.491.111,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 -1.728.672,00 -1.180.491,00 -1.180.491,00 -1.180.491,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 97.612,00 52.335.599,00 1.403.384,00 1.402.093,00 809.064,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -536.148,00 -4.750.480,00 -5.033.380,00 -5.019.327,00 -1.464.118,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -749.571,00 47.085.635,00 -5.741.291,00 -6.227.947,00 -3.346.492,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 112.604.647,00 21.262.063,00 42.036.484,00 42.036.484,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 111.855.076,00 68.347.698,00 36.295.193,00 35.808.537,00 -3.346.492,00
Finansman Gelirleri 81.602,00 36.736,00 485.445,00 336.173,00 69.239,00
Finansman Giderleri (-) -2.844,00 -6.712.873,00 -5.256.094,00 -5.060.393,00 -2.951.568,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 123.204.244,00 -22.623.198,00 31.524.544,00 31.084.317,00 -6.228.821,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -402.930,00 1.023.953,00 -3.283.402,00 -3.362.141,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -402.930,00 1.023.953,00 -3.283.402,00 -3.362.141,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 122.801.314,00 -21.599.245,00 28.241.142,00 27.722.176,00 -6.228.821,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 122.801.314,00 -21.599.245,00 28.241.142,00 27.722.176,00 -6.228.821,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 122.801.314,00 -21.599.245,00 28.241.142,00 27.722.176,00 -6.228.821,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13,23 -2,33 3,04 2,99 -0,67
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -4.488.424,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 -4.488.424,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 -4.488.424,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 122.801.314,00 -21.599.245,00 23.752.718,00 27.722.176,00 -6.228.821,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.779.232,00 6.831.790,00 6.341.529,00 5.274.319,00 3.595.437,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.778,00 18.175,00 17.347,00 17.331,00 17.666,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.322.386,00 6.564.602,00 6.072.320,00 5.054.719,00 3.441.431,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.322.386,00 6.564.602,00 6.072.320,00 5.054.719,00 3.441.431,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 36.538,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 36.538,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 65.073,00 0,00 66.862,00 82.925,00 92.701,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 372.995,00 249.013,00 185.000,00 82.806,00 43.639,00
ARA TOPLAM 8.779.232,00 6.831.790,00 6.341.529,00 5.274.319,00 3.595.437,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 261.815.526,00 122.221.914,00 120.063.285,00 120.046.625,00 123.370.577,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 260.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 123.255.000,00
Maddi Duran Varlıklar 41.008,00 41.755,00 45.226,00 27.530,00 100.323,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 7.086,00 10.042,00 11.078,00 7.237,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.741.102,00 2.144.032,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 33.416,00 29.041,00 8.017,00 8.017,00 8.017,00
TOPLAM VARLIKLAR 270.594.758,00 129.053.704,00 126.404.814,00 125.320.944,00 126.966.014,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.508.306,00 22.933.758,00 22.068.342,00 20.616.603,00 23.104.527,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 13.555.604,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 402.019,00 160.392,00 686.270,00 742.144,00 775.923,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 402.019,00 160.392,00 686.270,00 742.144,00 775.923,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 715.977,00 591.978,00 2.078.567,00 1.899.992,00 1.870.454,00
Diğer Borçlar 23.002.531,00 21.425.597,00 18.453.320,00 17.176.013,00 5.687.099,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.866.825,00 18.550.681,00 16.104.430,00 15.200.937,00 138.750,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.135.706,00 2.874.916,00 2.348.890,00 1.975.076,00 5.548.349,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 69.076,00 0,00 0,00 373.400,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 384.875,00 179.859,00 170.185,00 118.454,00 162.047,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 384.875,00 179.859,00 170.185,00 118.454,00 23.489,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 138.558,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.002.904,00 506.856,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 719.474,00 469.470,00 3.547.176,00 4.533.301,00 33.214.184,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 32.085.706,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 719.474,00 469.470,00 263.774,00 1.171.160,00 1.128.478,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 719.474,00 469.470,00 263.774,00 1.171.160,00 1.128.478,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 3.283.402,00 3.362.141,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.227.780,00 23.403.228,00 25.615.518,00 25.149.904,00 56.318.711,00
Ö Z K A Y N A K L A R 244.366.978,00 105.650.476,00 100.789.296,00 100.171.040,00 70.647.303,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 244.366.978,00 105.650.476,00 100.789.296,00 100.171.040,00 70.647.303,00
Ödenmiş Sermaye 9.284.470,00 9.284.470,00 9.284.470,00 9.284.470,00 9.284.470,00
Sermaye Düzeltme Farkları 105.929.885,00 90.846.201,00 48.748,00 48.748,00 48.748,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 136.798.207,00 118.888.798,00 21.274.337,00 21.274.337,00 21.274.337,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 17.370.613,00 17.271.323,00 21.698.583,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 17.370.613,00 17.271.323,00 21.698.583,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.194.377,00 14.074.234,00 1.853.991,00 1.853.991,00 1.853.991,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -146.641.275,00 -105.843.982,00 22.715.995,00 22.715.995,00 22.715.995,00
Net Dönem Karı/Zararı 122.801.314,00 -21.599.245,00 28.241.142,00 27.722.176,00 -6.228.821,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 270.594.758,00 129.053.704,00 126.404.814,00 125.320.944,00 126.966.014,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 32.085.706,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -160.454,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi