Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu EKGYO
Sektör GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/2 B Ataşehir/İSTANBUL
Telefon 0216 5791515
Faks 0216 4564875
Web http://www.emlakkonut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TC BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 1.874.830.757,35 49,34
DİĞER 1.925.169.242,65 50,66
Toplam 3.800.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 696.589.000,00 5.667.598.000,00 3.576.812.000,00 3.174.131.000,00 1.240.162.000,00
Satışların Maliyeti (-) -411.777.000,00 -4.122.381.000,00 -2.990.927.000,00 -2.681.103.000,00 -1.184.639.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 284.812.000,00 1.545.217.000,00 585.885.000,00 493.028.000,00 55.523.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 284.812.000,00 1.545.217.000,00 585.885.000,00 493.028.000,00 55.523.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -57.929.000,00 -308.362.000,00 -204.292.000,00 -121.343.000,00 -60.083.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.019.000,00 -83.188.000,00 -42.745.000,00 -28.058.000,00 -15.169.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 149.502.000,00 506.062.000,00 466.238.000,00 380.649.000,00 181.234.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -130.835.000,00 -299.182.000,00 -145.029.000,00 -62.224.000,00 -28.562.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 233.531.000,00 1.360.547.000,00 660.057.000,00 662.052.000,00 132.943.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.000,00 174.000,00 170.000,00 166.000,00 165.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -949.000,00 -6.770.000,00 -4.246.000,00 -4.217.000,00 -2.805.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 232.585.000,00 1.353.951.000,00 655.981.000,00 658.001.000,00 130.303.000,00
Finansman Gelirleri 30.525.000,00 157.269.000,00 127.803.000,00 94.703.000,00 58.236.000,00
Finansman Giderleri (-) -138.401.000,00 -739.936.000,00 -579.683.000,00 -392.827.000,00 -140.969.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 124.709.000,00 771.284.000,00 204.101.000,00 359.877.000,00 47.570.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 647.000,00 7.066.000,00 8.123.000,00 5.934.000,00 6.354.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 647.000,00 7.066.000,00 8.123.000,00 5.934.000,00 6.354.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 125.356.000,00 778.350.000,00 212.224.000,00 365.811.000,00 53.924.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 125.356.000,00 778.350.000,00 212.224.000,00 365.811.000,00 53.924.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.641.000,00 -19.000,00 -51.000,00 -48.000,00 -14.000,00
- Ana Ortaklık Payları 123.715.000,00 778.369.000,00 212.275.000,00 365.859.000,00 53.938.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 125.356.000,00 778.350.000,00 212.224.000,00 365.811.000,00 53.924.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 21.115.115.000,00 20.392.829.000,00 20.175.113.000,00 20.280.682.000,00 21.164.281.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.256.708.000,00 546.968.000,00 508.123.000,00 525.293.000,00 723.342.000,00
Finansal Yatırımlar 15.006.000,00 22.370.000,00 31.028.000,00 41.499.000,00 42.536.000,00
Ticari Alacaklar 2.492.275.000,00 2.916.749.000,00 2.400.057.000,00 2.548.788.000,00 2.349.505.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 481.168.000,00 479.941.000,00 480.328.000,00 597.705.000,00 10.557.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.011.107.000,00 2.436.808.000,00 1.919.729.000,00 1.951.083.000,00 2.338.948.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.192.659.000,00 1.139.809.000,00 1.094.302.000,00 1.215.379.000,00 1.298.612.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 673.000,00 762.000,00 4.725.000,00 8.461.000,00 9.339.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.191.986.000,00 1.139.047.000,00 1.089.577.000,00 1.206.918.000,00 1.289.273.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.103.252.000,00 13.782.778.000,00 14.268.855.000,00 14.154.916.000,00 15.058.652.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.770.440.000,00 1.750.228.000,00 1.735.110.000,00 1.594.288.000,00 1.465.839.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 2.993.000,00 0,00 2.907.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 284.775.000,00 230.934.000,00 137.638.000,00 197.612.000,00 225.795.000,00
ARA TOPLAM 21.115.115.000,00 20.392.829.000,00 20.175.113.000,00 20.280.682.000,00 21.164.281.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.768.429.000,00 3.792.413.000,00 3.408.365.000,00 3.231.428.000,00 2.617.470.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.386.000,00 7.331.000,00 3.620.000,00 3.649.000,00 5.061.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 464.668.000,00 480.145.000,00 431.862.000,00 431.862.000,00 401.574.000,00
Maddi Duran Varlıklar 106.550.000,00 105.913.000,00 102.017.000,00 102.844.000,00 65.082.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.194.000,00 4.393.000,00 4.596.000,00 5.118.000,00 3.937.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.101.000,00 7.454.000,00 8.511.000,00 6.322.000,00 6.742.000,00
Diğer Duran Varlıklar 135.547.000,00 75.958.000,00 137.055.000,00 112.079.000,00 248.277.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 24.883.544.000,00 24.185.242.000,00 23.583.478.000,00 23.512.110.000,00 23.781.751.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.525.963.000,00 8.722.050.000,00 8.320.913.000,00 8.127.042.000,00 8.777.479.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.093.427.000,00 1.864.938.000,00 1.449.486.000,00 890.774.000,00 967.470.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 961.198.000,00 1.313.683.000,00 1.260.231.000,00 1.560.829.000,00 1.413.869.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 704.470.000,00 505.768.000,00 455.161.000,00 809.258.000,00 932.511.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.863.000,00 25.803.000,00 60.371.000,00 64.128.000,00 15.796.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 696.607.000,00 479.965.000,00 394.790.000,00 745.130.000,00 916.715.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 626.732.000,00 571.706.000,00 574.471.000,00 564.591.000,00 525.336.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 398.000,00 397.000,00 395.000,00 395.000,00 398.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 626.334.000,00 571.309.000,00 574.076.000,00 564.196.000,00 524.938.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.015.521.000,00 4.344.566.000,00 4.442.002.000,00 4.183.208.000,00 4.821.379.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 124.615.000,00 121.389.000,00 139.562.000,00 118.382.000,00 116.914.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.250.000,00 11.148.000,00 9.674.000,00 9.286.000,00 6.394.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 114.365.000,00 110.241.000,00 129.888.000,00 109.096.000,00 110.520.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.500.934.000,00 1.720.150.000,00 2.085.649.000,00 2.054.565.000,00 1.866.830.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.371.245.000,00 1.590.567.000,00 1.858.744.000,00 1.830.726.000,00 1.668.521.000,00
Banka Kredileri 3.368.421.000,00 1.587.564.000,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.382.000,00 13.846.000,00 12.382.000,00 11.155.000,00 11.251.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.382.000,00 13.846.000,00 12.382.000,00 11.155.000,00 11.251.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.157.000,00 62.157.000,00 62.157.000,00 62.157.000,00 62.157.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.026.897.000,00 10.442.200.000,00 10.406.562.000,00 10.181.607.000,00 10.644.309.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.856.647.000,00 13.743.042.000,00 13.176.916.000,00 13.330.503.000,00 13.137.442.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.856.491.000,00 13.744.527.000,00 13.178.433.000,00 13.332.017.000,00 13.138.922.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 721.385.000,00 721.385.000,00 721.385.000,00 721.385.000,00 662.853.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.140.769.000,00 6.362.400.000,00 6.362.400.000,00 6.362.400.000,00 6.539.758.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 123.715.000,00 778.369.000,00 212.275.000,00 365.859.000,00 53.938.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 156.000,00 -1.485.000,00 -1.517.000,00 -1.514.000,00 -1.480.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 24.883.544.000,00 24.185.242.000,00 23.583.478.000,00 23.512.110.000,00 23.781.751.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi