Geri Dön

EKGYO | Emlak Konut Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EKGYO
Sektör GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/2 B Ataşehir/İSTANBUL
Telefon 0 216 579 15 15
Faks 0 216 456 48 75
Web www.emlakkonut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 1.874.830.757,35 49,34
TOPLAM 3.800.000.000,00 100,00
DİĞER 1.925.169.242,65 50,66
Toplam 7.600.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.677.656.000,00 4.726.660.000,00 2.230.583.000,00 6.737.461.000,00 5.568.662.000,00
Satışların Maliyeti (-) -2.588.697.000,00 -2.276.122.000,00 -1.214.743.000,00 -4.536.400.000,00 -4.070.152.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.088.959.000,00 2.450.538.000,00 1.015.840.000,00 2.201.061.000,00 1.498.510.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.088.959.000,00 2.450.538.000,00 1.015.840.000,00 2.201.061.000,00 1.498.510.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -589.951.000,00 -374.933.000,00 -128.107.000,00 -468.185.000,00 -327.768.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -97.710.000,00 -63.833.000,00 -28.147.000,00 -83.334.000,00 -53.797.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 720.682.000,00 345.272.000,00 100.005.000,00 680.245.000,00 499.360.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -774.896.000,00 -766.127.000,00 -203.592.000,00 -622.626.000,00 -299.217.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.347.084.000,00 1.590.917.000,00 755.999.000,00 1.707.161.000,00 1.317.088.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 27.493.000,00 26.202.000,00 0,00 30.798.000,00 3.979.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.374.577.000,00 1.617.119.000,00 755.999.000,00 1.737.959.000,00 1.321.067.000,00
Finansman Gelirleri 388.264.000,00 224.733.000,00 130.354.000,00 187.732.000,00 104.260.000,00
Finansman Giderleri (-) -680.486.000,00 -405.165.000,00 -143.964.000,00 -609.431.000,00 -425.671.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.082.355.000,00 1.436.687.000,00 742.389.000,00 1.316.260.000,00 999.656.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -897.000,00 431.000,00 -4.592.000,00 16.063.000,00 16.687.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.220.000,00 -10.140.000,00 -7.153.000,00 -16.056.000,00 -4.662.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.323.000,00 10.571.000,00 2.561.000,00 32.119.000,00 21.349.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.081.458.000,00 1.437.118.000,00 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.081.458.000,00 1.437.118.000,00 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.081.458.000,00 1.437.118.000,00 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.081.458.000,00 1.437.118.000,00 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 34.735.146.000,00 33.208.294.000,00 30.425.627.000,00 26.113.218.000,00 23.675.781.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.530.822.000,00 6.123.629.000,00 3.918.944.000,00 3.728.285.000,00 1.544.656.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 500.000,00 119.000,00
Ticari Alacaklar 3.092.998.000,00 2.649.893.000,00 2.066.062.000,00 2.794.039.000,00 3.010.700.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 1.343.000,00 15.261.000,00 18.519.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.092.998.000,00 2.649.893.000,00 2.064.719.000,00 2.778.778.000,00 2.992.181.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 565.882.000,00 620.636.000,00 598.446.000,00 554.742.000,00 624.150.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 182.000,00 182.000,00 145.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 565.882.000,00 620.636.000,00 598.264.000,00 554.560.000,00 624.005.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 26.185.876.000,00 22.253.902.000,00 22.557.826.000,00 17.853.446.000,00 17.373.463.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 691.749.000,00 1.362.685.000,00 1.122.625.000,00 977.233.000,00 967.842.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 667.819.000,00 197.549.000,00 161.724.000,00 204.973.000,00 154.851.000,00
ARA TOPLAM 34.735.146.000,00 33.208.294.000,00 30.425.627.000,00 26.113.218.000,00 23.675.781.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.606.262.000,00 5.077.838.000,00 5.039.823.000,00 4.647.234.000,00 4.706.458.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 841.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 749.863.000,00 773.696.000,00 805.828.000,00 843.675.000,00 814.835.000,00
Maddi Duran Varlıklar 247.867.000,00 252.367.000,00 199.765.000,00 152.613.000,00 124.741.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.963.000,00 10.736.000,00 8.246.000,00 5.028.000,00 5.753.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.117.000,00 10.365.000,00 3.044.000,00 2.700.000,00 2.106.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 39.341.408.000,00 38.286.132.000,00 35.465.450.000,00 30.760.452.000,00 28.382.239.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.912.624.000,00 18.693.631.000,00 17.216.962.000,00 12.838.385.000,00 10.779.961.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 990.667.000,00 1.863.705.000,00 1.515.100.000,00 1.580.733.000,00 842.791.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.322.784.000,00 1.037.149.000,00 927.385.000,00 1.179.002.000,00 2.045.072.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.300.058.000,00 4.755.153.000,00 6.169.010.000,00 2.006.203.000,00 1.881.332.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 997.947.000,00 3.085.945.000,00 4.755.492.000,00 503.948.000,00 749.653.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.302.111.000,00 1.669.208.000,00 1.413.518.000,00 1.502.255.000,00 1.131.679.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 597.090.000,00 278.325.000,00 287.811.000,00 196.047.000,00 128.723.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 590.000,00 589.000,00 587.000,00 587.000,00 597.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 596.500.000,00 277.736.000,00 287.224.000,00 195.460.000,00 128.126.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.428.125.000,00 10.487.160.000,00 8.059.671.000,00 7.695.649.000,00 5.729.948.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 57.000,00 10.095.000,00 7.132.000,00 7.492.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 273.843.000,00 262.044.000,00 250.853.000,00 173.259.000,00 152.095.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.470.000,00 20.785.000,00 18.820.000,00 17.109.000,00 19.054.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 244.373.000,00 241.259.000,00 232.033.000,00 156.150.000,00 133.041.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.976.436.000,00 2.784.493.000,00 1.763.804.000,00 2.175.180.000,00 2.171.371.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.789.824.000,00 2.614.588.000,00 1.617.096.000,00 2.030.678.000,00 2.035.490.000,00
Banka Kredileri 2.775.554.000,00 2.600.318.000,00 1.610.220.000,00 2.027.320.000,00 2.033.299.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 39.804.000,00 34.954.000,00 27.615.000,00 25.268.000,00 17.998.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.804.000,00 34.954.000,00 27.615.000,00 25.268.000,00 17.998.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.954.000,00 19.954.000,00 20.643.000,00 22.860.000,00 33.036.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.889.060.000,00 21.478.124.000,00 18.980.766.000,00 15.013.565.000,00 12.951.332.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 17.452.348.000,00 16.808.008.000,00 16.484.684.000,00 15.746.887.000,00 15.430.907.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.452.348.000,00 16.808.008.000,00 16.484.684.000,00 15.746.887.000,00 15.430.907.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 882.670.000,00 879.928.000,00 791.916.000,00 789.174.000,00 789.174.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.617.598.000,00 8.620.340.000,00 9.084.349.000,00 7.754.768.000,00 7.754.768.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.081.458.000,00 1.437.118.000,00 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 39.341.408.000,00 38.286.132.000,00 35.465.450.000,00 30.760.452.000,00 28.382.239.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 629.171.000,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi