Geri Dön

EKGYO | Emlak Konut Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,23
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,66
BIST-100'deki Ağırlığı 0,90
F/K Oranı 9,37
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,94
Dibe Uzaklık 50,66
Piyasa Değeri (USD) 1.372.343.576,34
Piyasa Değeri (TL) 43.092.000.000,00
Özsermaye (TL) 22.218.578.000,00
Sermaye (TL) 3.800.000.000,00
Net Kar (TL) 4.600.029.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EKGYO
Sektör GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/2 B Ataşehir/İSTANBUL
Telefon 0 216 579 15 15
Faks 0 216 456 48 75
Web www.emlakkonut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 1.874.830.757,35 49,34
TOPLAM 3.800.000.000,00 100,00
DİĞER 1.925.169.242,65 50,66
Toplam 7.600.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
12.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.134.387.000,00 10.280.213.000,00 4.037.039.000,00 8.122.851.000,00 5.677.656.000,00
Satışların Maliyeti (-) -7.620.572.000,00 -6.561.963.000,00 -1.967.126.000,00 -3.481.310.000,00 -2.588.697.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.513.815.000,00 3.718.250.000,00 2.069.913.000,00 4.641.541.000,00 3.088.959.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.513.815.000,00 3.718.250.000,00 2.069.913.000,00 4.641.541.000,00 3.088.959.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.808.539.000,00 -1.366.783.000,00 -1.040.142.000,00 -918.357.000,00 -589.951.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -282.746.000,00 -204.728.000,00 -57.843.000,00 -167.358.000,00 -97.710.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.439.653.000,00 987.536.000,00 170.547.000,00 975.988.000,00 720.682.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -987.630.000,00 -777.416.000,00 -262.495.000,00 -1.230.840.000,00 -774.896.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.874.553.000,00 2.356.859.000,00 879.980.000,00 3.300.974.000,00 2.347.084.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.317.000,00 0,00 0,00 27.347.000,00 27.493.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.879.870.000,00 2.356.859.000,00 879.980.000,00 3.328.321.000,00 2.374.577.000,00
Finansman Gelirleri 1.803.521.000,00 977.214.000,00 261.015.000,00 617.881.000,00 388.264.000,00
Finansman Giderleri (-) -1.005.475.000,00 -739.567.000,00 -260.275.000,00 -952.068.000,00 -680.486.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.677.916.000,00 2.594.506.000,00 880.720.000,00 2.994.134.000,00 2.082.355.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.438.000,00 -42.000,00 400.000,00 2.999.000,00 -897.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -4.885.000,00 -10.220.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.438.000,00 -42.000,00 400.000,00 7.884.000,00 9.323.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.684.354.000,00 2.594.464.000,00 881.120.000,00 2.997.133.000,00 2.081.458.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.684.354.000,00 2.594.464.000,00 881.120.000,00 2.997.133.000,00 2.081.458.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.684.354.000,00 2.594.464.000,00 881.120.000,00 2.997.133.000,00 2.081.458.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.684.354.000,00 2.594.464.000,00 881.120.000,00 2.997.133.000,00 2.081.458.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 55.105.212.000,00 50.078.823.000,00 46.746.508.000,00 42.141.914.000,00 34.735.146.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.694.524.000,00 12.450.809.000,00 8.638.573.000,00 6.107.609.000,00 3.530.822.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.850.776.000,00 3.895.310.000,00 3.231.328.000,00 3.268.382.000,00 3.092.998.000,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.850.776.000,00 3.895.310.000,00 3.231.328.000,00 3.268.382.000,00 3.092.998.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 759.850.000,00 983.491.000,00 892.045.000,00 577.700.000,00 565.882.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 76.677.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 683.173.000,00 983.491.000,00 892.045.000,00 577.700.000,00 565.882.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 30.230.234.000,00 28.556.033.000,00 30.758.357.000,00 28.955.350.000,00 26.185.876.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.134.772.000,00 2.725.625.000,00 1.985.496.000,00 2.374.680.000,00 691.749.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.044.379.000,00 0,00 684.499.000,00 1.433.207.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.838.000,00 106.000,00 1.155.000,00 5.968.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.431.218.000,00 1.467.449.000,00 1.239.554.000,00 852.225.000,00 667.819.000,00
ARA TOPLAM 55.105.212.000,00 50.078.823.000,00 46.746.508.000,00 42.141.914.000,00 34.735.146.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.723.676.000,00 6.139.541.000,00 4.581.676.000,00 4.817.265.000,00 4.606.262.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.351.000,00 1.351.000,00 841.000,00 841.000,00 841.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 434.985.000,00 441.587.000,00 445.541.000,00 742.683.000,00 749.863.000,00
Maddi Duran Varlıklar 392.742.000,00 370.169.000,00 330.947.000,00 285.862.000,00 247.867.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.452.000,00 22.253.000,00 7.614.000,00 7.965.000,00 28.963.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.185.000,00 11.932.000,00 10.449.000,00 10.356.000,00 9.117.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 60.828.888.000,00 56.218.364.000,00 51.328.184.000,00 46.959.179.000,00 39.341.408.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.548.464.000,00 33.849.283.000,00 30.078.366.000,00 25.293.981.000,00 18.912.624.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.038.595.000,00 1.797.889.000,00 2.457.696.000,00 1.300.263.000,00 990.667.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.139.866.000,00 2.211.860.000,00 2.135.258.000,00 1.814.145.000,00 1.322.784.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.251.552.000,00 2.282.528.000,00 2.003.422.000,00 2.956.858.000,00 2.300.058.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 976.954.000,00 1.774.954.000,00 997.947.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.251.552.000,00 2.282.528.000,00 1.026.468.000,00 1.181.904.000,00 1.302.111.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 791.666.000,00 733.229.000,00 1.285.753.000,00 516.169.000,00 597.090.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 595.000,00 595.000,00 870.150.000,00 593.000,00 590.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 791.071.000,00 732.634.000,00 415.603.000,00 515.576.000,00 596.500.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 29.995.947.000,00 26.517.441.000,00 21.902.174.000,00 18.423.670.000,00 13.428.125.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 330.838.000,00 306.336.000,00 294.063.000,00 282.876.000,00 273.843.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 70.048.000,00 47.415.000,00 40.557.000,00 35.536.000,00 29.470.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 260.790.000,00 258.921.000,00 253.506.000,00 247.340.000,00 244.373.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.061.846.000,00 2.628.603.000,00 3.038.877.000,00 3.297.175.000,00 2.976.436.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.742.185.000,00 2.371.500.000,00 2.780.955.000,00 3.103.650.000,00 2.789.824.000,00
Banka Kredileri 1.710.064.000,00 2.339.440.000,00 2.780.955.000,00 3.076.021.000,00 2.775.554.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.202.000,00 15.202.000,00 0,00 15.792.000,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 94.018.000,00 89.412.000,00 50.813.000,00 48.753.000,00 39.804.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 94.018.000,00 89.412.000,00 50.813.000,00 48.753.000,00 39.804.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.023.000,00 24.250.000,00 22.325.000,00 22.632.000,00 19.954.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 38.610.310.000,00 36.477.886.000,00 33.117.243.000,00 28.591.156.000,00 21.889.060.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 22.218.578.000,00 19.740.478.000,00 18.210.941.000,00 18.368.023.000,00 17.452.348.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.218.578.000,00 19.740.478.000,00 18.210.941.000,00 18.368.023.000,00 17.452.348.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 984.440.000,00 984.440.000,00 984.440.000,00 882.670.000,00 882.670.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.643.404.000,00 10.643.404.000,00 10.643.404.000,00 8.617.598.000,00 8.617.598.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.684.354.000,00 2.594.464.000,00 881.120.000,00 2.997.133.000,00 2.081.458.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 60.828.888.000,00 56.218.364.000,00 51.328.184.000,00 46.959.179.000,00 39.341.408.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi