Geri Dön

EKGYO | Emlak Konut Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu EKGYO
Sektör GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/2 B Ataşehir/İSTANBUL
Telefon 0 216 579 15 15
Faks 0 216 456 48 75
Web www.emlakkonut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 1.874.830.757,35 49,34
TOPLAM 3.800.000.000,00 100,00
DİĞER 1.925.169.242,65 50,66
Toplam 7.600.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.230.583.000,00 6.737.461.000,00 5.568.662.000,00 3.507.256.000,00 1.290.257.000,00
Satışların Maliyeti (-) -1.214.743.000,00 -4.536.400.000,00 -4.070.152.000,00 -2.620.681.000,00 -992.534.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.015.840.000,00 2.201.061.000,00 1.498.510.000,00 886.575.000,00 297.723.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.015.840.000,00 2.201.061.000,00 1.498.510.000,00 886.575.000,00 297.723.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -128.107.000,00 -468.185.000,00 -327.768.000,00 -230.584.000,00 -81.646.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -28.147.000,00 -83.334.000,00 -53.797.000,00 -34.481.000,00 -14.071.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 100.005.000,00 680.245.000,00 499.360.000,00 339.596.000,00 108.113.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -203.592.000,00 -622.626.000,00 -299.217.000,00 -112.820.000,00 -25.280.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 755.999.000,00 1.707.161.000,00 1.317.088.000,00 848.286.000,00 284.839.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 30.798.000,00 3.979.000,00 3.979.000,00 3.979.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 755.999.000,00 1.737.959.000,00 1.321.067.000,00 852.265.000,00 288.818.000,00
Finansman Gelirleri 130.354.000,00 187.732.000,00 104.260.000,00 73.569.000,00 52.709.000,00
Finansman Giderleri (-) -143.964.000,00 -609.431.000,00 -425.671.000,00 -248.050.000,00 -130.471.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 742.389.000,00 1.316.260.000,00 999.656.000,00 677.784.000,00 211.056.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.592.000,00 16.063.000,00 16.687.000,00 7.947.000,00 12.432.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.153.000,00 -16.056.000,00 -4.662.000,00 -9.093.000,00 -8.217.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.561.000,00 32.119.000,00 21.349.000,00 17.040.000,00 20.649.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00 685.731.000,00 223.488.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00 685.731.000,00 223.488.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -4.000,00
- Ana Ortaklık Payları 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00 685.737.000,00 223.492.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00 685.731.000,00 223.488.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 30.425.627.000,00 26.113.218.000,00 23.675.781.000,00 23.524.006.000,00 24.416.090.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.918.944.000,00 3.728.285.000,00 1.544.656.000,00 1.515.101.000,00 1.772.350.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 500.000,00 119.000,00 119.000,00 1.161.000,00
Ticari Alacaklar 2.066.062.000,00 2.794.039.000,00 3.010.700.000,00 3.247.517.000,00 2.932.719.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.343.000,00 15.261.000,00 18.519.000,00 19.046.000,00 11.339.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.064.719.000,00 2.778.778.000,00 2.992.181.000,00 3.228.471.000,00 2.921.380.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 598.446.000,00 554.742.000,00 624.150.000,00 570.144.000,00 950.100.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 182.000,00 182.000,00 145.000,00 545.000,00 499.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 598.264.000,00 554.560.000,00 624.005.000,00 569.599.000,00 949.601.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 22.557.826.000,00 17.853.446.000,00 17.373.463.000,00 16.134.767.000,00 16.798.734.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.122.625.000,00 977.233.000,00 967.842.000,00 1.753.789.000,00 1.630.923.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 161.724.000,00 204.973.000,00 154.851.000,00 302.569.000,00 330.103.000,00
ARA TOPLAM 30.425.627.000,00 26.113.218.000,00 23.675.781.000,00 23.524.006.000,00 24.416.090.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.039.823.000,00 4.647.234.000,00 4.706.458.000,00 4.646.553.000,00 4.294.852.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 805.828.000,00 843.675.000,00 814.835.000,00 833.078.000,00 835.301.000,00
Maddi Duran Varlıklar 199.765.000,00 152.613.000,00 124.741.000,00 124.935.000,00 117.374.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.246.000,00 5.028.000,00 5.753.000,00 5.079.000,00 5.267.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.044.000,00 2.700.000,00 2.106.000,00 2.106.000,00 1.745.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 7.074.000,00 18.882.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 35.465.450.000,00 30.760.452.000,00 28.382.239.000,00 28.170.559.000,00 28.710.942.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.216.962.000,00 12.838.385.000,00 10.779.961.000,00 10.610.129.000,00 11.474.132.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.515.100.000,00 1.580.733.000,00 842.791.000,00 762.791.000,00 767.791.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 927.385.000,00 1.179.002.000,00 2.045.072.000,00 1.066.823.000,00 1.729.122.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.169.010.000,00 2.006.203.000,00 1.881.332.000,00 2.320.308.000,00 2.846.475.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.755.492.000,00 503.948.000,00 749.653.000,00 1.328.310.000,00 2.010.396.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.413.518.000,00 1.502.255.000,00 1.131.679.000,00 991.998.000,00 836.079.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 287.811.000,00 196.047.000,00 128.723.000,00 150.639.000,00 581.668.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 587.000,00 587.000,00 597.000,00 403.000,00 403.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 287.224.000,00 195.460.000,00 128.126.000,00 150.236.000,00 581.265.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.059.671.000,00 7.695.649.000,00 5.729.948.000,00 6.158.538.000,00 5.396.977.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.132.000,00 7.492.000,00 0,00 2.627.000,00 7.957.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 250.853.000,00 173.259.000,00 152.095.000,00 148.403.000,00 144.142.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.820.000,00 17.109.000,00 19.054.000,00 17.249.000,00 14.351.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 232.033.000,00 156.150.000,00 133.041.000,00 131.154.000,00 129.791.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.763.804.000,00 2.175.180.000,00 2.171.371.000,00 2.460.135.000,00 2.519.314.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.617.096.000,00 2.030.678.000,00 2.035.490.000,00 2.333.458.000,00 2.405.278.000,00
Banka Kredileri 1.610.220.000,00 2.027.320.000,00 2.033.299.000,00 2.331.267.000,00 2.403.017.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.615.000,00 25.268.000,00 17.998.000,00 17.540.000,00 16.605.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.615.000,00 25.268.000,00 17.998.000,00 17.540.000,00 16.605.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.643.000,00 22.860.000,00 33.036.000,00 37.345.000,00 33.375.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.980.766.000,00 15.013.565.000,00 12.951.332.000,00 13.070.264.000,00 13.993.446.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.484.684.000,00 15.746.887.000,00 15.430.907.000,00 15.100.295.000,00 14.717.496.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.484.684.000,00 15.746.887.000,00 15.430.907.000,00 15.101.481.000,00 14.718.680.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 791.916.000,00 789.174.000,00 789.174.000,00 789.174.000,00 747.616.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.084.349.000,00 7.754.768.000,00 7.754.768.000,00 7.755.948.000,00 7.876.950.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 737.797.000,00 1.332.323.000,00 1.016.343.000,00 685.737.000,00 223.492.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 -1.186.000,00 -1.184.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 35.465.450.000,00 30.760.452.000,00 28.382.239.000,00 28.170.559.000,00 28.710.942.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi