Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu EKGYO
Sektör GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/2 B Ataşehir/İSTANBUL
Telefon 0216 5791515
Faks 0216 4564875
Web http://www.emlakkonut.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TC BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 1.874.830.757,35 49,34
DİĞER 1.925.169.242,65 50,66
Toplam 3.800.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
23.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.730.462.000,00 3.737.423.000,00 1.369.520.000,00 696.589.000,00 5.667.598.000,00
Satışların Maliyeti (-) -3.603.101.000,00 -2.815.122.000,00 -868.124.000,00 -411.777.000,00 -4.122.381.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.127.361.000,00 922.301.000,00 501.396.000,00 284.812.000,00 1.545.217.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.127.361.000,00 922.301.000,00 501.396.000,00 284.812.000,00 1.545.217.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -346.185.000,00 -236.685.000,00 -131.419.000,00 -57.929.000,00 -308.362.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -88.587.000,00 -49.195.000,00 -23.423.000,00 -12.019.000,00 -83.188.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 641.381.000,00 404.437.000,00 234.937.000,00 149.502.000,00 506.062.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -274.723.000,00 -244.681.000,00 -188.421.000,00 -130.835.000,00 -299.182.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.059.247.000,00 796.177.000,00 393.070.000,00 233.531.000,00 1.360.547.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.342.000,00 3.591.000,00 599.000,00 3.000,00 174.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -949.000,00 -949.000,00 -949.000,00 -949.000,00 -6.770.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.064.640.000,00 798.819.000,00 392.720.000,00 232.585.000,00 1.353.951.000,00
Finansman Gelirleri 255.226.000,00 148.884.000,00 78.074.000,00 30.525.000,00 157.269.000,00
Finansman Giderleri (-) -485.727.000,00 -361.361.000,00 -227.217.000,00 -138.401.000,00 -739.936.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 834.139.000,00 586.342.000,00 243.577.000,00 124.709.000,00 771.284.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.424.000,00 -5.596.000,00 -5.596.000,00 647.000,00 7.066.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.424.000,00 -5.596.000,00 -5.596.000,00 647.000,00 7.066.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 836.563.000,00 580.746.000,00 237.981.000,00 125.356.000,00 778.350.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 836.563.000,00 580.746.000,00 237.981.000,00 125.356.000,00 778.350.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 305.000,00 -224.000,00 309.000,00 1.641.000,00 -19.000,00
- Ana Ortaklık Payları 836.258.000,00 580.970.000,00 237.672.000,00 123.715.000,00 778.369.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 836.563.000,00 580.746.000,00 237.981.000,00 125.356.000,00 778.350.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 23.964.883.000,00 23.719.035.000,00 22.308.783.000,00 21.115.115.000,00 20.392.829.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.005.246.000,00 3.371.687.000,00 2.004.670.000,00 1.256.708.000,00 546.968.000,00
Finansal Yatırımlar 306.015.000,00 300.647.000,00 39.335.000,00 15.006.000,00 22.370.000,00
Ticari Alacaklar 2.524.625.000,00 2.635.126.000,00 2.635.393.000,00 2.492.275.000,00 2.916.749.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 52.659.000,00 349.442.000,00 329.722.000,00 481.168.000,00 479.941.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.471.966.000,00 2.285.684.000,00 2.305.671.000,00 2.011.107.000,00 2.436.808.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 925.593.000,00 1.105.074.000,00 1.208.595.000,00 1.192.659.000,00 1.139.809.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 465.000,00 0,00 570.000,00 673.000,00 762.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 925.128.000,00 1.105.074.000,00 1.208.025.000,00 1.191.986.000,00 1.139.047.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 16.262.148.000,00 14.383.776.000,00 14.429.997.000,00 14.103.252.000,00 13.782.778.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.625.385.000,00 1.630.972.000,00 1.765.609.000,00 1.770.440.000,00 1.750.228.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 315.871.000,00 291.753.000,00 225.184.000,00 284.775.000,00 230.934.000,00
ARA TOPLAM 23.964.883.000,00 23.719.035.000,00 22.308.783.000,00 21.115.115.000,00 20.392.829.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.679.407.000,00 4.622.682.000,00 3.789.348.000,00 3.768.429.000,00 3.792.413.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.387.000,00 6.387.000,00 6.387.000,00 6.386.000,00 7.331.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 735.290.000,00 698.009.000,00 435.919.000,00 464.668.000,00 480.145.000,00
Maddi Duran Varlıklar 115.677.000,00 108.828.000,00 105.290.000,00 106.550.000,00 105.913.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.586.000,00 4.666.000,00 4.958.000,00 4.194.000,00 4.393.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.813.000,00 1.858.000,00 1.858.000,00 8.101.000,00 7.454.000,00
Diğer Duran Varlıklar 23.895.000,00 43.322.000,00 70.537.000,00 135.547.000,00 75.958.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 28.644.290.000,00 28.341.717.000,00 26.098.131.000,00 24.883.544.000,00 24.185.242.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.032.208.000,00 10.869.268.000,00 8.775.273.000,00 7.525.963.000,00 8.722.050.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 599.031.000,00 560.531.000,00 952.031.000,00 1.093.427.000,00 1.864.938.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.602.587.000,00 1.676.311.000,00 1.690.346.000,00 961.198.000,00 1.313.683.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.494.109.000,00 2.484.208.000,00 762.456.000,00 704.470.000,00 505.768.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.286.481.000,00 627.056.000,00 7.867.000,00 7.863.000,00 25.803.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.207.628.000,00 1.857.152.000,00 754.589.000,00 696.607.000,00 479.965.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 590.262.000,00 607.976.000,00 567.368.000,00 626.732.000,00 571.706.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 403.000,00 399.000,00 399.000,00 398.000,00 397.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 589.859.000,00 607.577.000,00 566.969.000,00 626.334.000,00 571.309.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.604.105.000,00 5.401.957.000,00 4.675.654.000,00 4.015.521.000,00 4.344.566.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 142.114.000,00 138.285.000,00 127.418.000,00 124.615.000,00 121.389.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.957.000,00 13.555.000,00 11.954.000,00 10.250.000,00 11.148.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 127.157.000,00 124.730.000,00 115.464.000,00 114.365.000,00 110.241.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.118.074.000,00 3.234.258.000,00 3.353.586.000,00 3.500.934.000,00 1.720.150.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.983.427.000,00 3.103.482.000,00 3.226.436.000,00 3.371.245.000,00 1.590.567.000,00
Banka Kredileri 2.981.094.000,00 3.101.038.000,00 3.223.797.000,00 3.368.421.000,00 1.587.564.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.804.000,00 16.521.000,00 14.427.000,00 13.382.000,00 13.846.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.804.000,00 16.521.000,00 14.427.000,00 13.382.000,00 13.846.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.092.000,00 62.157.000,00 62.157.000,00 62.157.000,00 62.157.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.150.282.000,00 14.103.526.000,00 12.128.859.000,00 11.026.897.000,00 10.442.200.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 14.494.008.000,00 14.238.191.000,00 13.969.272.000,00 13.856.647.000,00 13.743.042.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.495.188.000,00 14.239.900.000,00 13.970.448.000,00 13.856.491.000,00 13.744.527.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00 2.366.895.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 747.616.000,00 747.487.000,00 721.385.000,00 721.385.000,00 721.385.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.040.692.000,00 7.040.821.000,00 7.140.769.000,00 7.140.769.000,00 6.362.400.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 836.258.000,00 580.970.000,00 237.672.000,00 123.715.000,00 778.369.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.180.000,00 -1.709.000,00 -1.176.000,00 156.000,00 -1.485.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 28.644.290.000,00 28.341.717.000,00 26.098.131.000,00 24.883.544.000,00 24.185.242.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi