Geri Dön

EGSER | Ege Seramik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,82
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,23
BIST-100'deki Ağırlığı 4,27
F/K Oranı 12,79
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,15
Dibe Uzaklık 75,80
Piyasa Değeri (USD) 90.589.925,54
Piyasa Değeri (TL) 2.617.686.488,52
Özsermaye (TL) 1.218.278.466,00
Sermaye (TL) 382.702.703,00
Net Kar (TL) 204.694.708,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EGSER
Sektör Sınırlı sınırsız karo, seramik imalı
Adres KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SK. NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
Telefon (212)2174490
Faks (232)8781254
Web www.egeseramik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. 219.702.252,58 61,03
TOPLAM 360.000.000,00 100,00
DİĞER 140.297.747,42 38,97
Toplam 720.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. 16.000,00 8,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.05.2023 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,60
18.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
07.06.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
05.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
02.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
11.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
10.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
21.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
16.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
11.07.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
05.11.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
21.09.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,98
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
28.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.659.164.482,00 1.116.661.038,00 430.495.823,00 2.221.752.054,00 1.697.458.530,00
Satışların Maliyeti (-) -1.182.770.769,00 -840.869.078,00 -383.421.074,00 -1.608.162.525,00 -1.145.336.336,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 476.393.713,00 275.791.960,00 47.074.749,00 613.589.529,00 552.122.194,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 476.393.713,00 275.791.960,00 47.074.749,00 613.589.529,00 552.122.194,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -165.307.486,00 -120.862.276,00 -82.770.879,00 -124.861.277,00 -83.826.531,00
Pazarlama Giderleri (-) -100.331.026,00 -67.211.345,00 -29.227.054,00 -112.039.983,00 -80.375.957,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -14.864.544,00 -9.115.463,00 -4.252.022,00 -10.831.540,00 -7.851.066,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 105.429.206,00 102.882.986,00 82.547.740,00 225.419.711,00 187.478.933,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -133.354.811,00 -98.689.347,00 -32.266.027,00 -242.510.478,00 -174.620.297,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 167.965.052,00 82.796.515,00 -18.893.493,00 348.765.962,00 392.927.276,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.406.635,00 7.252.204,00 7.252.204,00 863.030,00 772.316,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.338.367,00 -6.666.744,00 -350.843,00 -8.588.019,00 -3.982.845,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 168.033.320,00 83.381.975,00 -11.992.132,00 341.040.973,00 389.716.747,00
Finansman Gelirleri 21.610.702,00 18.691.891,00 2.884.233,00 34.260.978,00 32.682.457,00
Finansman Giderleri (-) -57.374.572,00 -41.873.263,00 -13.681.952,00 -44.660.592,00 -29.464.826,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 132.269.450,00 60.200.603,00 -22.789.851,00 330.641.359,00 392.934.378,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 33.040.925,00 16.457.037,00 7.618.159,00 48.762.050,00 -52.915.302,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.357.207,00 -1.551.085,00 0,00 -34.693.285,00 -69.867.001,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 39.398.132,00 18.008.122,00 7.618.159,00 83.455.335,00 16.951.699,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 165.310.375,00 76.657.640,00 -15.171.692,00 379.403.409,00 340.019.076,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 165.310.375,00 76.657.640,00 -15.171.692,00 379.403.409,00 340.019.076,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 165.310.375,00 76.657.640,00 -15.171.692,00 379.403.409,00 340.019.076,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,00 0,05 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -642.717,00 -9.651.495,00 -22.794.086,00 5.291.392,00 -1.091.886,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -856.956,00 -12.868.660,00 -28.492.608,00 6.614.240,00 -1.418.034,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 214.239,00 3.217.165,00 5.698.522,00 -1.322.848,00 326.148,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 214.239,00 3.217.165,00 5.698.522,00 -1.322.848,00 326.148,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -642.717,00 -9.651.495,00 -22.794.086,00 5.291.392,00 -1.091.886,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 164.667.658,00 67.006.145,00 -37.965.778,00 384.694.801,00 338.927.190,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.542.960.878,00 1.509.065.527,00 1.379.556.722,00 1.198.668.607,00 1.321.828.730,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 89.450.185,00 123.623.704,00 183.385.910,00 123.321.469,00 112.523.568,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 675.370.216,00 756.479.232,00 503.589.341,00 414.128.733,00 497.374.051,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 372.137.090,00 402.183.751,00 244.538.575,00 163.006.972,00 208.106.906,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 303.233.126,00 354.295.481,00 259.050.766,00 251.121.761,00 289.267.145,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 24.642.296,00 44.568.598,00 52.896.475,00 56.716.821,00 41.332.070,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 66.286,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.642.296,00 44.568.598,00 52.896.475,00 56.716.821,00 41.265.784,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 634.236.266,00 489.428.185,00 538.487.825,00 512.716.106,00 573.484.005,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.436.825,00 36.955.744,00 28.975.480,00 28.188.927,00 28.315.177,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 80.825.090,00 58.010.064,00 72.221.691,00 63.596.551,00 68.799.859,00
ARA TOPLAM 1.542.960.878,00 1.509.065.527,00 1.379.556.722,00 1.198.668.607,00 1.321.828.730,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 463.510.102,00 428.768.505,00 406.400.955,00 391.887.192,00 321.140.101,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 291.268.625,00 280.140.459,00 265.931.169,00 266.408.423,00 256.889.964,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.182.872,00 10.595.850,00 12.457.752,00 10.970.041,00 10.471.121,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.182.872,00 10.595.850,00 12.457.752,00 10.970.041,00 10.471.121,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 152.910.987,00 134.523.902,00 126.615.297,00 113.298.616,00 48.443.975,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.006.470.980,00 1.937.834.032,00 1.785.957.677,00 1.590.555.799,00 1.642.968.831,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 716.881.755,00 755.446.912,00 733.561.069,00 711.034.056,00 813.791.483,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 150.564.838,00 256.033.906,00 318.807.079,00 269.757.620,00 166.730.945,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 455.270.308,00 366.886.147,00 284.382.393,00 359.953.770,00 562.357.560,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 10.469.666,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 455.270.308,00 366.886.147,00 284.382.393,00 349.484.104,00 562.357.560,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.336.145,00 58.201.058,00 78.378.298,00 23.215.325,00 30.060.844,00
Diğer Borçlar 9.123.842,00 20.277.297,00 7.169.873,00 5.834.201,00 6.749.600,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 431,00 431,00 431,00 431,00 431,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.123.411,00 20.276.866,00 7.169.442,00 5.833.770,00 6.749.169,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 28.761.476,00 21.786.376,00 15.985.937,00 32.254.901,00 10.670.672,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.759.896,00 1.430.014,00 0,00 0,00 19.462.252,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 24.462.878,00 19.313.898,00 16.613.994,00 5.557.272,00 11.127.738,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.033.298,00 5.815.299,00 3.443.338,00 2.153.003,00 2.897.650,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.429.580,00 13.498.599,00 13.170.656,00 3.404.269,00 8.230.088,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 937.516,00 33.943,00 347.782,00 6.087.859,00 3.455.107,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.310.759,00 61.770.167,00 63.246.872,00 78.329.803,00 73.742.002,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 65.788.411,00 56.633.440,00 59.324.824,00 73.542.544,00 67.124.322,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 65.788.411,00 56.633.440,00 59.324.824,00 73.542.544,00 67.124.322,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 788.192.514,00 817.217.079,00 796.807.941,00 789.363.859,00 887.533.485,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.218.278.466,00 1.120.616.953,00 989.149.736,00 801.191.940,00 755.435.346,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.218.278.466,00 1.120.616.953,00 989.149.736,00 801.191.940,00 755.435.346,00
Ödenmiş Sermaye 360.000.000,00 360.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 24.778.008,00 24.778.008,00 24.778.008,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.538.351,00 1.538.351,00 35.838.595,00 35.838.595,00 35.838.595,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.350.325,00 15.341.547,00 2.198.955,00 24.993.042,00 18.609.764,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.350.325,00 15.341.547,00 2.198.955,00 24.993.042,00 18.609.764,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 24.350.325,00 15.341.547,00 2.198.955,00 24.993.042,00 18.609.764,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.678.911,00 66.678.911,00 53.450.297,00 53.450.297,00 53.450.297,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 424.519.989,00 424.519.989,00 587.131.999,00 207.728.589,00 207.739.606,00
Net Dönem Karı/Zararı 165.310.375,00 76.657.640,00 -15.171.692,00 379.403.409,00 340.019.076,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.006.470.980,00 1.937.834.032,00 1.785.957.677,00 1.590.555.799,00 1.642.968.831,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi