Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,36
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,55
BIST-100'deki Ağırlığı 1,45
F/K Oranı -1,49
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,44
Dibe Uzaklık 98,75
Piyasa Değeri (USD) 2.579.592,27
Piyasa Değeri (TL) 9.800.000,00
Özsermaye (TL) 22.155.456,00
Sermaye (TL) 20.000.000,00
Net Kar (TL) -6.585.578,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EGLYO
Sektör Girişim sermayesi yatırımları
Adres Akat Mh. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cd. Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D:2 Akatlar/Beşiktaş /İSTANBU
Telefon 0 212 343 06 26
Faks 0 212 343 06 27
Web http://www.eglyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 3.443.500,96 17,22
EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 16.556.499,04 82,78
Toplam 20.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGC Enerji Çözümleri A.Ş. 17.100.000,00 100,00
Karesi jeotermal Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. 1.130.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
23.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,20
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 8.778.265,00 8.778.265,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 -8.623.382,00 -8.623.382,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 154.883,00 154.883,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 154.883,00 154.883,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -378.903,00 -281.771,00 -86.434,00 -1.411.080,00 -956.568,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -438,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 906.644,00 904.410,00 678.651,00 1.020.422,00 944.410,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -27.196,00 -5.587,00 -5.898,00 -6.878.053,00 -163.227,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 500.545,00 617.052,00 586.319,00 -7.113.828,00 -20.502,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 500.545,00 617.052,00 586.319,00 -7.113.828,00 -20.502,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 -65.280,00 -65.974,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 500.545,00 617.052,00 586.319,00 -7.172.599,00 -86.476,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 500.545,00 617.052,00 586.319,00 -7.172.599,00 -86.476,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 500.545,00 617.052,00 586.319,00 -7.172.599,00 -86.476,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 500.545,00 617.052,00 586.319,00 -7.172.599,00 -86.476,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,03 0,03 -0,36 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -6.509,00 -160,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -6.509,00 -160,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 -182.867,00 -182.867,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 -189.376,00 -183.027,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 500.545,00 617.052,00 586.319,00 -7.361.975,00 -269.503,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 6.509,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 513.402,00 541.109,00 355.085,00 252.646,00 10.895.754,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 111.796,00 113.790,00 111.172,00 109.775,00 107.747,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 211.662,00 234.901,00 189.055,00 94.527,00 10.738.723,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 96.890,00 123.613,00 99.610,00 94.527,00 10.611.871,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 114.772,00 111.288,00 89.445,00 0,00 126.852,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 189.014,00 191.727,00 54.518,00 17.344,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 930,00 691,00 340,00 31.000,00 49.284,00
ARA TOPLAM 513.402,00 541.109,00 355.085,00 252.646,00 10.895.754,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 22.371.062,00 22.402.242,00 22.495.695,00 21.903.052,00 18.194.356,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.399,00 1.749,00 2.098,00 2.447,00 3.222,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 22.884.464,00 22.943.351,00 22.850.780,00 22.155.698,00 29.090.110,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 596.513,00 518.474,00 538.952,00 420.193,00 336.080,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 83.472,00 107.595,00 59.847,00 46.381,00 36.244,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 941,00 3.563,00 4.105,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 82.531,00 104.032,00 55.742,00 46.381,00 36.244,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 69.215,00 56.861,00 132.264,00 87.576,00 24.607,00
Diğer Borçlar 266.380,00 228.308,00 228.190,00 177.447,00 101.114,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 224.494,00 186.422,00 196.304,00 145.561,00 69.228,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.886,00 41.886,00 31.886,00 31.886,00 31.886,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 51.042,00 23.249,00 24.107,00 24.191,00 30.259,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.588,00 842,00 1.700,00 1.784,00 1.852,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.454,00 22.407,00 22.407,00 22.407,00 28.407,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 126.404,00 102.461,00 94.544,00 84.598,00 143.856,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.495,00 152.914,00 70.598,00 80.594,00 6.647,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.430,00 10.656,00 8.331,00 7.145,00 6.647,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.430,00 10.656,00 8.331,00 7.145,00 6.647,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 120.065,00 142.258,00 62.267,00 73.449,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 729.008,00 671.388,00 609.550,00 500.787,00 342.727,00
Ö Z K A Y N A K L A R 22.155.456,00 22.271.963,00 22.241.230,00 21.654.911,00 28.747.383,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.155.456,00 22.271.963,00 22.241.230,00 21.654.911,00 28.747.383,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 17.197.511,00 17.197.511,00 17.197.511,00 17.197.511,00 17.197.511,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.552,00 29.552,00 29.552,00 29.552,00 -37.831,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -676,00 -676,00 -676,00 -676,00 5.673,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -676,00 -676,00 -676,00 -676,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -676,00 -676,00 -676,00 -676,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 182.867,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 182.867,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.604.255,00 3.604.255,00 3.604.255,00 3.604.255,00 3.604.255,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.175.731,00 -19.175.731,00 -19.175.731,00 -12.003.132,00 -11.935.749,00
Net Dönem Karı/Zararı 500.545,00 617.052,00 586.319,00 -7.172.599,00 -86.476,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 22.884.464,00 22.943.351,00 22.850.780,00 22.155.698,00 29.090.110,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi