Geri Dön

EGEPO | Nasmed Egepol


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,55
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 154,07
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,74
Dibe Uzaklık 20,00
Piyasa Değeri (USD) 90.530.975,45
Piyasa Değeri (TL) 2.810.000.000,00
Özsermaye (TL) 321.552.536,00
Sermaye (TL) 125.000.000,00
Net Kar (TL) 18.237.953,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EGEPO
Sektör Tedavi hizmetleri sunan sağlık tesisleri, laboratuvarlar, kan merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, üniteler gibi insan sağlığına yönelik kuruluşları inşa etmek, tadil etmek, kurmak, satın almak
Adres GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A KONAK İZMİR
Telefon 0232 2629988
Faks 0232 2629940
Web
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASLAN NASIR 25.000.000,00 20,00
NECİP NASIR 25.000.000,00 20,00
NURİ NASIR 25.000.400,00 20,00
SERVET NASIR 25.000.000,00 20,00
TOPLAM 125.000.000,00 100,00
DİĞER 24.999.600,00 20,00
Toplam 250.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 329.582.155,00 192.409.336,00 93.070.551,00 259.694.501,00 180.496.566,00
Satışların Maliyeti (-) -220.792.279,00 -136.041.823,00 -59.834.018,00 -205.570.300,00 -145.717.641,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 108.789.876,00 56.367.513,00 33.236.533,00 54.124.201,00 34.778.925,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 108.789.876,00 56.367.513,00 33.236.533,00 54.124.201,00 34.778.925,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -37.026.931,00 -23.254.410,00 -7.821.820,00 -23.281.285,00 -16.319.577,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.469.733,00 -2.278.929,00 -1.391.354,00 -1.438.582,00 -551.849,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.805.208,00 6.004.010,00 2.644.577,00 5.501.004,00 4.883.346,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -49.731.364,00 -30.634.592,00 -22.632.978,00 -30.626.886,00 -17.670.432,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 26.367.056,00 6.203.592,00 4.034.958,00 4.278.452,00 5.120.413,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 26.367.056,00 6.203.592,00 4.034.958,00 4.278.452,00 5.120.413,00
Finansman Gelirleri 12.884.550,00 10.965.429,00 3.959.747,00 13.205.483,00 10.746.293,00
Finansman Giderleri (-) -13.034.715,00 -8.121.894,00 -3.290.077,00 -9.794.504,00 -5.781.334,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 26.216.891,00 9.047.127,00 4.704.628,00 7.689.431,00 10.085.372,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.067.677,00 763.733,00 495.676,00 -4.353.234,00 2.297.440,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -802.940,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.067.677,00 763.733,00 495.676,00 -4.353.234,00 3.100.380,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.284.568,00 9.810.860,00 5.200.304,00 3.336.197,00 12.382.812,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 27.284.568,00 9.810.860,00 5.200.304,00 3.336.197,00 12.382.812,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 27.284.568,00 9.810.860,00 5.200.304,00 3.336.197,00 12.382.812,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.956.002,00 -1.267.408,00 846.577,00 -815.964,00 58.599,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -1.267.408,00 846.577,00 -1.019.955,00 58.599,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.956.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.956.002,00 0,00 0,00 203.991,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 391.200,00 253.462,00 -169.315,00 0,00 -11.720,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 391.200,00 253.462,00 -169.315,00 0,00 -11.720,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.564.802,00 -1.013.946,00 677.262,00 -815.964,00 46.879,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 25.719.766,00 8.796.914,00 5.877.566,00 2.520.233,00 12.429.691,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 143.306.553,00 113.104.090,00 114.044.951,00 115.465.792,00 118.922.520,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.503.378,00 34.399.237,00 42.347.012,00 50.836.854,00 57.614.399,00
Finansal Yatırımlar 15.189.812,00 21.801.673,00 25.165.149,00 22.181.647,00 21.379.782,00
Ticari Alacaklar 73.430.360,00 48.529.027,00 34.672.442,00 27.080.516,00 21.606.464,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.526.242,00 9.802.128,00 8.046.039,00 4.953.337,00 2.853.860,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.904.118,00 38.726.899,00 26.626.403,00 22.127.179,00 18.752.604,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.981.758,00 770.162,00 1.558.198,00 3.059.910,00 3.203.265,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.981.758,00 770.162,00 1.558.198,00 3.059.910,00 3.203.265,00
Türev Araçlar 0,00 5.384.103,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.831.111,00 0,00 5.826.673,00 8.037.161,00 8.516.284,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.728.347,00 1.817.946,00 2.743.334,00 2.549.339,00 5.033.223,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 153.285,00 123.269,00 77.852,00 1.070.843,00 1.019.913,00
Diğer Dönen Varlıklar 488.502,00 278.673,00 1.654.291,00 649.522,00 549.190,00
ARA TOPLAM 143.306.553,00 113.104.090,00 114.044.951,00 115.465.792,00 118.922.520,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 391.174.639,00 381.676.216,00 373.858.601,00 359.508.726,00 309.042.686,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
Maddi Duran Varlıklar 315.845.970,00 295.454.520,00 271.836.531,00 265.731.811,00 238.150.325,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.612.066,00 11.353.093,00 10.976.796,00 10.963.714,00 10.990.582,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 534.481.192,00 494.780.306,00 487.903.552,00 474.974.518,00 427.965.206,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.172.770,00 86.667.385,00 78.605.442,00 67.817.437,00 56.602.162,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 464.917,00 411.959,00 631.654,00 154.958,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.985.705,00 16.497.448,00 14.131.647,00 13.007.511,00 8.203.696,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.492.599,00 1.450.373,00 1.410.869,00 1.356.472,00 1.311.812,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 60.445.031,00 49.085.046,00 43.739.742,00 40.988.344,00 33.754.644,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.772.449,00 4.162.826,00 0,00 85.603,00 52.804,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.672.582,00 44.922.220,00 43.739.742,00 40.902.741,00 33.701.840,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.699.346,00 7.675.417,00 11.017.020,00 5.495.062,00 7.523.899,00
Diğer Borçlar 9.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.568.853,00 5.647.661,00 3.451.652,00 1.830.691,00 1.102.311,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 884.974,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.358.439,00 6.045.426,00 5.290.798,00 5.314.216,00 4.534.222,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.514.199,00 4.201.186,00 3.342.588,00 3.456.806,00 3.037.452,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.844.240,00 1.844.240,00 1.948.210,00 1.857.410,00 1.496.770,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 663.749,00 1.251.470,00 562.624,00 549.959,00 443.458,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.755.886,00 103.483.219,00 107.587.776,00 111.324.311,00 65.620.816,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 85.813.348,00 88.555.873,00 90.792.976,00 94.756.031,00 57.752.400,00
Banka Kredileri 43.253.031,00 45.606.530,00 47.460.448,00 51.052.855,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 42.560.317,00 42.949.343,00 43.332.528,00 43.703.176,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.266.750,00 4.809.896,00 5.986.496,00 5.433.615,00 3.971.654,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.266.750,00 4.809.896,00 5.986.496,00 5.433.615,00 3.971.654,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.675.788,00 10.117.450,00 10.808.304,00 11.134.665,00 3.896.762,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 212.928.656,00 190.150.604,00 186.193.218,00 179.141.748,00 122.222.978,00
Ö Z K A Y N A K L A R 321.552.536,00 304.629.702,00 301.710.334,00 295.832.770,00 305.742.228,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 321.552.536,00 304.629.702,00 301.710.334,00 295.832.770,00 305.742.228,00
Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 4.022,00 4.022,00 4.022,00 4.022,00 4.022,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.497.549,00 93.497.549,00 93.497.549,00 93.497.549,00 93.497.549,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 29.243.201,00 29.794.075,00 31.485.263,00 30.808.002,00 31.670.845,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 29.243.201,00 31.637.097,00 31.485.263,00 30.808.002,00 31.670.845,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.393.896,00 0,00 -151.834,00 -829.095,00 33.748,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.380.605,00 2.380.605,00 2.380.605,00 2.380.605,00 2.380.605,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 44.142.591,00 44.142.591,00 44.142.591,00 40.806.395,00 40.806.395,00
Net Dönem Karı/Zararı 27.284.568,00 9.810.860,00 5.200.304,00 3.336.197,00 12.382.812,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 534.481.192,00 494.780.306,00 487.903.552,00 474.974.518,00 427.965.206,00
- Banka Kredileri 0,00 464.917,00 0,00 631.654,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 45.163.542,00 36.113.150,00 12.377.922,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi