Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 99,78
BIST-100'deki Ağırlığı 7,69
F/K Oranı -1,92
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,10
Dibe Uzaklık 99,80
Piyasa Değeri (USD) 754.432,29
Piyasa Değeri (TL) 4.400.000,00
Özsermaye (TL) 542.885,00
Sermaye (TL) 40.000.000,00
Net Kar (TL) -2.290.555,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EGCYH
Sektör Portföy yönetimi
Adres Akat Mh. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cd. Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D:2 Akatlar/Beşiktaş /İSTANBUL
Telefon (0212) 3430626
Faks (0212) 3430627
Web http://www.egcyh.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGC TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 4.847.801,39 12,12
DİĞER 35.152.198,61 87,88
Toplam 40.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Egeli _ Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 10.940.055,04 54,70
Tarih Açıklama Katsayı
14.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.01.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.02.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,30
18.06.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
27.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,53
11.06.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 16.226.560,00 0,00 0,00 0,00 3.534.575,00
Satışların Maliyeti (-) -16.027.010,00 0,00 0,00 0,00 -3.677.209,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 199.550,00 0,00 0,00 0,00 -142.634,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 199.550,00 0,00 0,00 0,00 -142.634,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -669.204,00 -494.904,00 -313.444,00 -164.655,00 -804.122,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 599.154,00 155.518,00 116.857,00 855.784,00 248.943,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.419.524,00 -2.313.959,00 -1.136.702,00 -58.282,00 -1.026.493,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.290.024,00 -2.653.345,00 -1.333.289,00 632.847,00 -1.724.306,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.290.024,00 -2.653.345,00 -1.333.289,00 632.847,00 -1.724.306,00
Finansman Giderleri (-) -531,00 -531,00 -531,00 -523,00 -403.719,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.290.555,00 -2.653.876,00 -1.333.820,00 632.324,00 -2.128.025,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.290.555,00 -2.653.876,00 -1.333.820,00 632.324,00 -2.128.025,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.290.555,00 -2.653.876,00 -1.333.820,00 632.324,00 -2.128.025,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.290.555,00 -2.653.876,00 -1.333.820,00 632.324,00 -2.128.025,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,06 -0,07 -0,03 0,02 -0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.185,00 -2.649,00 -1.155,00 -1.083,00 -1.346,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.185,00 -2.649,00 -1.155,00 -1.083,00 -1.346,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.185,00 -2.649,00 -1.155,00 -1.083,00 -1.346,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.292.740,00 -2.656.525,00 -1.334.975,00 631.241,00 -2.129.371,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 18.014.058,00 6.861,00 26.341,00 44.358,00 45.464,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.103,00 825,00 1.263,00 88,00 119,00
Finansal Yatırımlar 26,00 26,00 26,00 1,00 1,00
Ticari Alacaklar 17.509.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.509.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 497.371,00 4.620,00 22.378,00 21.342,00 21.475,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 493.702,00 114,00 17.035,00 15.161,00 17.806,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.669,00 4.506,00 5.343,00 6.181,00 3.669,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.942,00 1.390,00 2.674,00 22.927,00 23.869,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 18.014.058,00 6.861,00 26.341,00 44.358,00 45.464,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.171.881,00 3.410.470,00 4.532.670,00 6.461.060,00 5.711.676,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 166.297,00 195.484,00 224.624,00 253.794,00 283.110,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 707.871,00 817.373,00 811.527,00 812.636,00 833.141,00
TOPLAM VARLIKLAR 21.185.939,00 3.417.331,00 4.559.011,00 6.505.418,00 5.757.140,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.606.377,00 3.723.963,00 5.271.473,00 5.190.914,00 5.062.750,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 17.447.722,00 167.180,00 152.660,00 181.461,00 147.814,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.279.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 168.699,00 167.180,00 152.660,00 181.461,00 147.814,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 284.593,00 233.720,00 219.094,00 130.728,00 78.474,00
Diğer Borçlar 166.445,00 117.155,00 1.709.451,00 1.809.421,00 1.646.007,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 155.330,00 113.023,00 1.705.319,00 1.674.981,00 1.601.854,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.115,00 4.132,00 4.132,00 134.440,00 44.153,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.397.734,00 2.927.734,00 2.957.734,00 2.858.770,00 3.005.595,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 63.972,00 58.166,00 58.404,00 55.298,00 51.488,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.925,00 31.119,00 31.357,00 28.251,00 24.441,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 27.047,00 27.047,00 27.047,00 27.047,00 27.047,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 245.911,00 220.008,00 174.130,00 155.236,00 133.372,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.677,00 14.268,00 18.506,00 79.256,00 90.383,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 36.677,00 14.268,00 18.506,00 19.199,00 17.486,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.677,00 14.268,00 18.506,00 19.199,00 17.486,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 60.057,00 72.897,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.643.054,00 3.738.231,00 5.289.979,00 5.270.170,00 5.153.133,00
Ö Z K A Y N A K L A R 542.885,00 -320.900,00 -730.968,00 1.235.248,00 604.007,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 542.885,00 -320.900,00 -730.968,00 1.235.248,00 604.007,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 251.880,00 251.880,00 251.880,00 251.880,00 251.880,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 297.610,00 297.610,00 297.610,00 297.610,00 297.610,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.258,00 -1.722,00 -228,00 -156,00 927,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.258,00 -1.722,00 -228,00 -156,00 927,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.258,00 -1.722,00 -228,00 -156,00 927,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.594.711,00 2.094.711,00 363.093,00 363.093,00 363.093,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -40.309.503,00 -40.309.503,00 -40.309.503,00 -40.309.503,00 -38.181.478,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.290.555,00 -2.653.876,00 -1.333.820,00 632.324,00 -2.128.025,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 21.185.939,00 3.417.331,00 4.559.011,00 6.505.418,00 5.757.140,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 16.328,00 18.483,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi